Gent

Komentáře

Transkript

Gent
Příklady dobré praxe –
Gent – průkopník udržitelné
mobility
Radomíra Jordová, CDV
Brno, 18. 4. 2014
Výhradní odpovědnost za obsah této prezentace nesou autoři. Nemusí nutně odrážet názor Evropských společenství.
Evropská komise nenese odpovědnost za žádné případné využití informací v prezentaci obsažených.
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Gent
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Gent
•
•
•
•
•
NL, DE: Gent, FR: Gand, UK: Ghent
233.000 obyv., 156 km2
na soutoku Šeldy a Leie
55 km západně od Bruselu
hl.m. vlámské provincie
Východní Flandry
• univerzitní a přístavní město
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Gent
Významný dopravní uzel
• dvě železniční nádraží: Gent-Sint-Pieters a Gent-Dampoort
• napojen na evropské silnice E 40 (Londýn-Istanbul) a E 17
(Lisabon-Stockholm)
• lodní doprava – přístup k Severnímu moři
• MHD (vlámská společnost De Lijn): 4 tramvajové linky, 1
trolejbusová (jediná v BE), 10 autobusových linek (o
víkendech v noci zdarma)
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Gent
Část městského centra bez aut
• v Belgii největší plocha v centru města bez
automobilového provozu, pěší zóna 35ha
• cyklisté – neomezený přístup
• MHD, zásobování, taxi, zdravotní služby
– vjezd povolen
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Gent
• historická tvář města
• 2008 – cena National Geographic (mezi 3
nejautentičtějšími místy na světě)
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Politika mobility v Gentu
80.léta:
• vysoká poptávka po mobilitě
• dobrá dostupnost města
(dálnice, obchvat)
• dopravní zácpy směrem do centra
• aglomerace: 500.000 obyvatel (cesty do /
z Gentu)
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Politika mobility v Gentu
1987 dopravní plán pro řešení kongescí v centru:
• zákaz průjezdu automobilů centrem, pohyb po
pouze po vnitřním městském okruhu, vjezd
povolen pouze cyklistům a MHD…
• zkvalitnění veřejného prostoru
• mj. cílová skupina: návštěvníci
Výsledek:
• podstatné snížení IAD v centru města
• plán silně nepopulární u místních obyvatel
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Politika mobility v Gentu
Poučení:
• realizace nebyla dobře naplánována
• chyběla doprovodná opatření (cyklistická
politika, parkovací politika, přizpůsobení
prostoru, díky kterým by lidé mohli cestovat do
centra udržitelně
• chyběla náležitá komunikace s veřejností a
obchodníky
• propagace plánu a diskuse je nutná ve všech
stadiích přípravy i realizace
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Plán mobility v Gentu
1997 plán se stejným cílem, ALE řadou dalších
aktivit:
• zákaz průjezdu automobilů centrem, pohyb po
pouze po vnitřním městském okruhu, vjezd
povolen pouze cyklistům a MHD
• opatření na podporu cyklistické dopravy (1993)
• vyšší frekvence a rozšíření spojů MHD
• výstavba podzemních parkovišť + dynamické
řízení parkovacích míst
• renovace veřejných prostor
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Plán mobility v Gentu
1997 plán mobility:
• dosáhl cíle: výrazné snížení IAD v centru města
• komunikace s obchodníky, veřejností, partnery
– zpočátku se špatnou odezvou (po předchozí
zkušenosti), následně přijetí změn (díky snížení
dopravního provozu – bezpečnější a
pohodlnější cesty, nárůst návštěvnosti města
• příjemnější místa, více aktivit přímo v ulicích
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Plán mobility v Gentu
2003 další plán mobility
pro celý Gent:
• odbornější – zahrnuty všechny
nutné analýzy, scénáře
• důraz na spolupráci se všemi stranami
(železniční společnosti, správa vodních cest,
správa silnic, poskytovatelé veřejné dopravy)
• nastaveno monitorování, vyhodnocení a
aktualizace
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Plán mobility v Gentu
2003 plán mobility pro celý Gent:
• udržitelná mobilita
• parkovací politika
• definice a koordinace sítí pro
automobilovou, veřejnou,
cyklistickou dopravu
• komunikační strategie
• akční plán, včetně školních plánů
mobility
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Plán mobility v Gentu
2011 doplnění plánu mobility o aktivity v oblasti
logistiky
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Úspěch plánu mobility
• velká propagace plánu mobility (informační
kancelář, dopisy, cestující apod.)
• zapojení všech zainteresovaných stran
• koordinace magistrátu, odbor mobility a odbor
životního prostředí
• výrazná a aktivní role magistrátu, změna
filozofie
• realizace koordinovaných dopravních projektů
(železniční nádraží jako multimodální uzel
apod.)
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Odbor mobility
• odbor životního prostředí, plánování veřejných
prostor a mobility
• Gent musí být snadno dostupný pro všechny
cílové skupiny (selektivně) v prostoru a čase
• principy řízení kvality ve všech stadiích
• zapojování partnerů a veřejnosti
• data, odborné analýzy, výzkum – mají
strategický význam
• směr plánování: kultura mobility a parkování
musí udržovat příjemnou tvář města
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Odbor mobility
•
•
•
•
•
koordinace plánu mobility
návrhy a připomínkování souvisejících politik
podpora projektů pro udržitelnou mobilitu
koordinace kampaní „nová kultura mobility“
plány mobility pro menší celky, plánování,
realizace a údržba pěších zón
• projekty pro školy
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Téma klimatických změn
• gentská Asociace pro řešení klimatických změn
• www.gentsklimaatverbond.be
• společný cíl:
„klimaticky neutrální Gent
do r. 2050“
• magistrát partnerem
• Plán řešení klimatických změn (2008-2020),
Plán čistoty ovzduší
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Plány mobility v Gentu - závěr
•
•
•
•
dlouhodobá tradice v Gentu
od řešení centra města po aglomeraci
uspokojování poptávky po mobilitě udržitelně
vývoj priorit, řešení překážek, změna filozofie
na základě zkušeností
• ucelená sada opatření
• komunikace a propagace ve všech fázích
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe
Děkuji za pozornost
Mgr. Radomíra Jordová
[email protected]
+420-541.641.798
Spolufinancuje program Evropské unie
Intelligent Energy Europe

Podobné dokumenty

Pozvánka na první setkání - Centrum dopravního výzkumu, vvi

Pozvánka na první setkání - Centrum dopravního výzkumu, vvi Ministerstvo dopravy – Velké kolegium (1.patro) nábř. L. Svobody 1222/12 Praha 1

Více

4 Oruh kralovskou Belgií, 15.-20.8.

4 Oruh kralovskou Belgií, 15.-20.8. Navštívíme turisticky mnohotvárnou zemi, zemi středověkých památek, umělců, pulzující rušným životem. Rájem turistů je zejména severní část Belgie - Flandry a hlavní město země - Brusel, zde se set...

Více

Výsledková listina - Natural

Výsledková listina - Natural Kategorie: Masters muži I (40-50 let) klubová příslušnost (bydliště) TJ ZEKON Bystřice p/Hostýnem

Více

6.4. Geometrie vozovky

6.4. Geometrie vozovky http://tunnels.piarc.org/cs/geometrie/geometrie-vozovky.htm

Více

Dílčí úkol 1 - CityPlan spol. s r.o.

Dílčí úkol 1 - CityPlan spol. s r.o. Časová hodnota neproduktivně vázaného vozidla v dopravním proudu nebo kongesci ....................................................................................................... 49

Více

Untitled - International Transport Forum

Untitled - International Transport Forum Dynamické, dostupné a atraktivní městské oblasti příznivé k životu nebudou nikdy bez kongescí. Politika silniční dopravy však hledá způsob, jak řídit kongesce efektivním způsobem z hlediska nákladů...

Více