2011katalog

Komentáře

Transkript

2011katalog
vnímám
dosáhnu
pohybuji se
0m+
6m+
9m+
XĆtPVH
6 - 36 m
zkoumám
napodobuji
poznávám
12 m +
18 m +
36 m +
Pomáháme vašemu dítìti procházet jednotlivými vývojovými stadii
2011
katalog
Obsah
vnímám
28
dosáhnu
52
pohybuji se
65
učím se
68
zkoumám
76
napodobuji
80
poznávám
86
přátelé
94
0 m+
6 m+
9 m+
6-36 m
12 m+
18 m+
36 m+
2
3
Slib
společnosti
Fisher-Price
S každým výrobkem, který
nese označení Fisher-Price,
od nás získáváte příslib, že
je výrobek dobře promyšlen,
dobře vyroben a jeho
hodnota odpovídá ceně.
Díky tomu se za posledních
osmdesát let stala
společnost Fisher-Price
jednou z nejdůvěryhodnějších
značek dětských výrobků.
V jednom okamžiku věnujeme
pozornost pouze jednomu
výrobku, jednomu dítěti
a jedněm rodičům.
4
Dětem
rozumíme již
po generace
V roce 1961 založila
společnost Fisher-Price
jesle, které jsou dnes
známé pod názvem herní
laboratoř. Toto formální
testovací centrum, které
je součástí oddělení pro
výzkum a vývoj, bylo prvním
svého druhu v hračkářském
průmyslu. S postupem
času byly přidány diskuze
s maminkami, domácí
testování výrobků
a řada dalších výzkumných
programů zaměřených na
uživatele.
5
Co může
herní
laboratoř
nabídnout
V herní laboratoři
Fisher-Price dostanou
stovky dětí příležitost
hrát si s našimi
hračkami v zábavném
a pečujícím prostředí.
Herní laboratoř
poskytuje nezbytné
služby a zdroje pro
navržení a vývoj výrobků
Fisher-Price. Pozorování
dětí při hře nám pomáhá
dozvědět se víc o tom, jak
děti přemýšlí, co se jim
líbí, co naopak ne a co je
pro ně důležité.
6
Orientace
na
budoucnost
Samotné základy dětské
hry se možná s postupem
let příliš nezměnily, nicméně
Fisher-Price se pyšní tím,
že je v čele inovativního
vývoje a vyrábí hračky,
které odráží kulturu
doby. Fisher-Price přebírá
současné trendy a následně
ě
je přizpůsobuje tak, aby
byly vhodné pro dítě i jeho
věk. To pomáhá společnosti
Fisher-Price vyvíjet výrobky
pro děti dneška i zítřka
- a tím „vytvářet
budoucnost dětské hry“.
7
Příliš nízký
věk? Příliš
vysoký?
Přesně ten
pravý.
Určování cílové věkové
skupiny výrobku je důležitým
úkolem herní laboratoře.
Při určování vhodné věkové
skupiny bereme v úvahu
jednotlivá stádia vývoje
dítěte a bezpečnostní
otázky, abychom pomohli
spotřebitelům vybrat si ten
správný výrobek.
Mezi další klíčové
faktory patří:
• si
Zájem dítěte hrát
s hračkou správným
způsobem (kognitivní
a emocionální vývoj)
Schopnost dítěte náležitě
•
používat většinu prvků
hračky (kognitivní a fyzický
vývoj)
8
Testování
dětí
Za dobu naší praxe
jsme se přesvědčili, že
testování hraček má
celou řadu výhod. Pomáhá
nám lépe porozumět
dětem i životnímu stylu,
kultuře a potřebám
našich spotřebitelů.
Podařilo se nám vytvořit
pokračující dialog s dětmi
a rodinami ohledně jejich
očekávání, myšlenek
a názorů. Testováním
hraček samotnými
dětmi se dozvídáme,
jak děti naše hračky
a výrobky skutečně
používají, a hledáme tak
odpovědi na otázky typu:
Jak si děti hrají? Co již
dokážou v různém věku
a různých stádiích vývoje?
Jaké jsou jejich zájmy – dnes
a zítra?
9
Jak to
vypadá
v herní
laboratoři
Návrháři hraček
a technici vždy hledají
inspiraci a radu, jak
vytvořit nové hračky
a dětské výrobky.
Možnost sledovat děti
v herní laboratoři
nebo si s nimi přímo
hrát jsou dva skvělé
způsoby, jak získat
nové cenné informace.
10
Testů v herní
laboratoři se
účastní skupinky dětí
předškolního věku.
Můžou si volně hrát,
něco si namalovat nebo
stavět a také si hrát
venku.
Děti v herní laboratoři
„zkouší“ hračky, které
se momentálně vyvíjejí,
aby mohli výzkumní
pracovníci posoudit
jejich herní hodnotu,
použitelnost a funkci.
U mnohých hraček
se v této fázi jedná
pouze o model – ručně
vyrobený a bez barvy
– nebo o první výrobní
vzorek, který je
v případě potřeby stále
ještě možné upravit.
11
Hrou se
dítě rozvíjí
12
Pro pomoc při
testování nových
výrobků si vybíráme
děti od novorozenců
až do věku 35 měsíců.
Kojence a batolata
doprovází v herní
laboratoři maminka
nebo tatínek.
“Tady je takových
tlačítek, co můžu
zmáčknout!” Kromě
toho, že si děti hrají,
si zároveň rozvíjí
jemnou motoriku
a koordinaci zraku
a pohybu rukou.
Ve Fisher-Price
vyrábíme spoustu
hraček, které
podporují a odměňují
rozvoj miminka. A řada
těchto hraček má svůj
původ právě zde v naší
herní laboratoři.
13
Rádi se
učíme
přímo od
maminek
Při vývoji hraček, které
u dětí napomáhají rozvíjet
učení a hraní, nás mohou
maminky spoustu věcí
naučit. Proto máme i tzv.
panely maminek, tedy
neformální skupinky,
ve kterých ukazujeme
maminkám hračky, které
vyvíjíme, a mohou nám
samy říci, které by se
jejich dětem líbily a které
ne. My jim velmi pozorně
nasloucháme, protože čím
více se toho od maminek
dozvíme, tím více se toho
mohou jejich děti pomocí
našich hraček naučit.
14
Každý
den
nový
objev
Spoustu důležitých věcí lze
objevit přímo doma. Herní
laboratoř proto provádí
i domácí testy, abychom
mohli opravdu porozumět
tomu, jak děti na hračky
reagují.
Rodiny si vezmou nový
výrobek domů, kde ho
mohou vyzkoušet. Každá
rodina následně poskytne
k výrobku zpětnou vazbu,
která je využita při
rozhodnutích o budoucích
výrobcích, nebo pro
provedení menších změn u
stávajícího výrobku.
15
Nasloucháme
maminkám,
tatínkům a
prarodičům
Etnografický
výzkum
Jak můžeme lépe porozumět
orozumět měnícímu
se životnímu stylu, kultuře a potřebám
rodin? Sledujeme rodiče
o
odiče
a děti v jejich
přirozené interakci,i, přidáváme se k nim
a pokládáme jim otázky.
t
tázky.
Navštěvujeme
rodiny doma a sledujeme
ujeme jejich
každodenní život. Doufáme,
oufáme, že
tak lépe porozumíme
m tomu,
me
proč se rodiče rozhodnou
h
hodnou
koupit ten který
výrobek, jak ho používají
u
užívají
a jak jim mohou nové
v
vé
výrobky ulehčit nebo
b
bo
zpříjemnit život.
16
Budoucnost
2.0
Co se ještě můžeme od
rodin dozvědět? Svět
se stále mění, ale my
zůstáváme v kontaktu.
Spolupracujeme i nadále
s maminkami, zjišťujeme,
co je pro ně důležité,
a využíváme k naší
interakci nových
technologií. Naslouchat
budeme i nadále.
17
Hračky,
které
podporují
rozvoj
Vašeho
dítěte
Je pro mne potěšením Vám
a Vaší rodině poblahopřát
k tomu, že do Vašeho života
vstoupil ten nádherný malý
človíček. Vítáme Vás
v Průvodci nabídkou
Fisher-Price, který Vám
bude nápomocen při hledání
hraček, jež podpoří rozvoj
fyzických, sociálních
a duševních schopností
Vašeho malého, dají mu
příležitost k tomu, aby si
hrálo, broukalo si písničky,
smálo se a rostlo Vám
před očima, zatímco Vy se
budete těšit a mít více času
a prostoru na upevňování
vzájemných citových vazeb.
18
Dr Kathleen Alfano
ředitelka dětského výzkumu
Herní laboratoř Fisher-Price®
Při narození mají děti přes
sedmdesát reflexů, například
reflex sací a dýchací, které
jsou nezbytné pro přežití
poté, co opustí teplo
a bezpečí mateřského lůna.
Proces učení pokračuje díky
jedné z vrozených vlastností
- zvídavosti. Snaha dětí
porozumět svému okolí
a komunikovat se světem je
silou, která v nich probouzí
touhu si hrát.
Vy sami hrajete ve vývoji
duševních a pohybových
schopností Vašeho dítěte,
a stejně tak i ve vývoji jeho
smyslového vnímání, důležitou
roli. Tím, že mu poskytujete
prostředky, které mu pomáhají
dosahovat nových milníků ve
vývoji, můžete zážitky
z každodenních her proměnit
ve schopnosti, které bude Vaše
dítě využívat po celý život.
Nejdůležitější věcí, na kterou
byste při výběru hračky pro
své dítě neměli zapomínat,
je, aby odpovídala jeho věku.
Jedině tak ji bude moci nejen
správně používat, ale i prožít
radost ze hry a ze zvládnuté
dovednosti a zároveň se cítit
sebejistě.
Rodiče dítěte jsou při hře
nedocenitelnými průvodci
a společníky a jejich úsměvem
provázené vedení dává dětem
možnost rychle rozvíjet jejich
zvídavou povahu a den za dnem
podnikat průzkumné výpravy
do nového světa.
Příjemnou výpravu!
19
Význam hry
pro rozvoj
dítěte
Během prvního roku svého života
prochází dítě neuvěřitelným
neurologickým vývojem. Učí se,
jak si lehnout, posadit se, vstát,
lézt po zemi, chodit, běhat
a skákat. Nejprve se vyjadřuje
tím, že pláče nebo se směje na
druhé, vyslovuje svá první slova,
a nakonec dokáže mluvit o svých
pocitech a přáních. Postupně se
rozhlíží a vnímá barvy, zvuky
a chutě, vybírá si
a zkoumá předměty, boří a
buduje, projevuje zvědavost,
dotýká se a ohmatává,
představuje si, komunikuje…
Žádná z těchto převratných
změn by nebyla možná bez hry.
Četné studie ukazují, že hra
posiluje a rozšiřuje centrální
nervovou soustavu dítěte. Dítě
tedy potřebuje trávit většinu
času hraním, aby se naučilo
ovládat své tělo, probudit své
smysly, rozvíjet své duševní
a rozumové schopnosti, cítit se
šťastně a vyrovnaně, vyjadřovat
své pocity a kromě toho se
bavit s dětmi i dospělými.
Prostřednictvím hry – pestré,
poklidné a nápadité – se dítě
rozvíjí po všech stránkách.
20
Učit se je
snadné
Prostřednictvím hry děti objevují
svět kolem sebe. Zkušenost
získávají tak, že každou věc
vyzkouší, přičemž se někdy strefí,
jindy spletou. Tyto úspěchy
i nezdary je připravují na
překonávání budoucích překážek.
Znásobují se jejich paměťové
funkce. Dokáží si představovat,
tvořit, systematizovat
a pohybovat se ve světě myšlenek.
Zkrátka: učí se.
Radost, láska
a sdílení
Radost ze života patří k těm
nejlepším vedlejším efektům hry.
Tím, že si dítě hru užívá a baví
se při ní, dosahuje psychické
rovnováhy a dokáže se lépe
ovládat. Hra navíc slouží jako
útočiště před nesnázemi;
umožňuje mu zpracovávat své
prožitky pro další život.
Emoční vývoj se přirozeně opírá
o další základní faktor, kterým je
způsob, jakým naplňujete citové
potřeby dítěte od jeho narození.
Dostává-li se dítěti lásky, přijetí,
uznání a ochrany…, učí je to
vyjadřovat své pocity, povzbuzuje
je to ke komunikaci a učí vztahům
k druhým lidem. Jinými slovy, dítě
si vytváří a definuje oblast svých
citových vazeb. Z tohoto důvodu
jsou jeho počáteční vztahy
k rodičům a pečovatelům životně
důležité.
Vhodná hračka
V raných fázích vývoje již dítě
může uchopovat předměty ve
svém bezprostředním okolí
a zkoumat je. Od prvních
měsíců začínají hračky přebírat
velmi důležitou roli. Stávají se
pomocníkem rozvoje dítěte
prostřednictvím radosti ze hry.
Měly by je proto podněcovat
k aktivní hře, odpovídat jeho
vývojové úrovni, zálibám a zájmům.
Pokud jsou hračky zábavné
a přitažlivé, rozmanité, nikoli však
příliš složité, pevné a bezpečné,
budou plnit svou funkci
a stimulovat ke hře.
Žádný div, když hračky
z předchozího období dítě omrzí,
nebo je naopak zmateno těmi,
které se hodí pro starší děti,
protože jim nerozumí. Každé fázi
vývoje dítěte odpovídá určitý
typ hry a hračky, které mají děti
daného věku v oblibě.
21
10 dobrých důvodů ke hře
1.
Hra dítěti pomáhá poznat sebe sama a své fyzické
a sociální prostředí.
2. Hra rozvíjí vnímavost, pohybovou zdatnost, zpevňuje svalstvo
a vylepšuje pohybovou koordinaci.
3. Hra dítěti pomáhá pochopit, jak věci fungují, jaké jsou vztahy
mezi lidmi a jaké jsou jejich role.
4. Hra mu umožňuje propojit fyzické, sociální, poznávací,
obrazotvorné a jazykové schopnosti.
5. Hra aktivuje a rozvíjí tvořivost a představivost.
6. Hra upevňuje sebedůvěru, sebeovládání a žebříček hodnot.
7.
Hra slouží jako účinné východisko pro zdokonalení jazykových
schopností a sociální komunikace.
8. Hra podněcuje dítě k učení a procvičování důležitých
sociálních dovedností, jako je např. sdílení, vyjednávání
a spolupráce.
9. Hra stimuluje myšlení a schopnost řešit problémy.
10. Hra probouzí v dítěti zvědavost a zvyšuje jeho schopnost
soustředit se a udržet pozornost.
22
Malé děti touží nejen po zábavě,
hlavně potřebují, aby je někdo
pomazlil, pohladil, pečoval o ně
a konejšil je. Během prvních měsíců
života s Vámi komunikují pláčem.
Pláčou z různých důvodů, ale pokud zareagujete
a uklidníte je, dáte jim pocit bezpečí. Méně pláčou a cítí
se mnohem samostatnější, když si hrají ve své židličce
nebo kolébce. Proto lehátka, sedátka a houpačky
Fisher-Price® patří k nezbytnému vybavení každého
miminka, pomáhají při krmení, uspávání i při hře.
Proč miminko pláče?
„Pravidlo BHP: Bolest, Hlad, Plenka“
Nemluvňata špatně snášejí hlasité zvuky
a ostré světlo, proto jim zajistěte klidné
prostředí, jež je nebude stresovat.
Když dítě pláče, vždy zkontrolujte
nejpravděpodobnější příčiny podle pravidla
BHP (bolest, hlad, plenka):
Bolest: kolika dokáže dítě potrápit.
Zeptejte se lékaře, jakým způsobem lze
efektivně zmenšit bolest. Miminko také
může plakat proto, že je mu příliš horko
nebo příliš chladno, když mu rostou zoubky
nebo je bolí očka. Nezapomínejte, že děti
pláčou třeba i ve chvíli, kdy se jim nepodaří
odříhnout po jídle.
Hlad: dítě může demonstrovat svůj
pocit hladu nejen pláčem, ale i strkáním
ručiček do pusinky, zakloněním, dokonce
i nafukováním tvářiček při otevírání
a zavírání úst.
Mějte na paměti několik
základních pravidel:
• Lehátka, sedátka a houpačky
stavějte jen na podlahu, nikdy na
postel, gauč nebo stůl.
• Při přenášení dítěte v lehátku,
sedátku nebo houpačce se
ujistěte, že jsou bezpečnostní
pásy zapnuté a že Vaše ruka
dítě zajišťuje zespoda. Nikdy
nepřenášejte houpačku za tyč
s hračkami!
• Vybírejte taková sedátka
a houpačky s melodiemi,
světélky a hračkami, které
budou stimulovat smysly Vašeho
děťátka.
• Vždy postupujte podle návodu
k použití.
Plenka: plenka, kterou je potřeba vyměnit,
rozhodně může dítěti způsobit pocit
nepohodlí.
23
Hrajeme si!
HRA s rodiči
Dítě je Vaše pýcha a radost, je to Váš poklad. Povzbuzujte
jeho zvídavost, rozvíjejte intelekt, pomáhejte mu rozvíjet jeho
jazykové dovednosti, dávejte mu najevo svůj zájem, sdílejte
s ním jeho emoce. Ukažte svému dítěti svět… věnujte mu svůj
čas a hrajte si s ním! Hra s dítětem již v kojeneckém věku
rozvíjí jeho osobnost a zručnost, umožňuje mu růst zdravě, učí
je ocenit Vás v roli rodiče a respektovat Vás. Díky společné
hře se mohou rodiče přiblížit svým dětem a lépe je poznat.
HRA s přáteli
Každé dítě se chce smát a bavit, ostatní už záleží na
Vás. Miluje společnost, jak Vaši, tak společnost svých
přátel. Pro Vaše maličké je kontakt s dalšími dětmi velmi
důležitý, je podmínkou jeho sociálního rozvoje. Již v raném
kojeneckém období se u dětí projevuje rostoucí zájem
o jiné děti. Ještě před dosažením 9. měsíce jsou obvykle
připraveny sedět vedle sebe a společně se bavit. Ve věku
12 měsíců děti tahají a přesouvají hračky. V 18 měsících
batolata dělají první krůčky a umí si hračky půjčovat.
Dvouleté děti si hrají ve skupinách. Hovoří, napodobují se,
rozdělují si role, zatímco tříleté už rozumějí slovům „můj
kamarád“ a vybírají si okruh svých přátel.
Co dělat a čemu se vyhýbat, chcete-li zlepšit své vztahy s dítětem:
Co dělat:
Čemu se vyhnout:
 Nechte své dítě, aby si vybralo z více možností.
Děti se rychleji učí během her, které mají rády.
 Nepřekážejte dítěti při hraní. V té
době si dětská mysl vytváří vlastní
svět.
 Vyjděte ven z pokoje, aby dítě mohlo převzít
iniciativu.
 Dovolte mu, aby dělalo chyby, např. vložilo
nesprávný tvar do otvoru nebo špatně
něco namalovalo. Určitě se dopracuje ke
správnému řešení dalším zkoušením nebo
s Vaší pomocí.
 Dávejte dítěti otázky. I když všemu nebude
rozumět, dovolte mu, aby se vyjadřovalo
vlastními slovy a po svém.
 Vždy buďte vedle nebo poblíž. Nikdy
nenechávejte dítě samotné, mohlo by se
cítit osamělé a smutné. Vaše přítomnost je
důležitá pro jeho bezpečnost a dobrý pocit.
24
 Nepřehánějte to s pochvalami nebo
odměnami. Ačkoli Vám výkon dítěte
připadá obdivuhodný, Vaše přehnaná
reakce může způsobit, že se potomek
bude cítit pod přílišným tlakem, aby
dosahoval výjimečných výsledků.
 Neříkejte ne kvůli troše rizika. Vložit
ručky do misky s kukuřičnými lupínky je
pro dítě zábavná a zajímavá zkušenost;
chce vidět, co se stane. Když vyhodí
panenku vzhůru, může zjistit, jestli
spadne.
Bereme
hru VÁŽNĚ
Je to Vaše dítě, Vaše největší radost.
My máme také rádi děti a umíme
to dát najevo tím, že přicházíme
s nápady na nové hračky, radíme
rodičům, jak vybrat nejvhodnější
hračku nebo náčiní. Jako správní
spiklenci pomáháme dědečkům
a babičkám najít ten pravý dárek
pro vnoučátka. Náš katalog jsme
sestavili tak, aby pomohl všem, kdo
chtějí udělat dítěti radost
a podpořit jeho všestranný rozvoj.
Usilujeme o to, abychom byli tím
nejlepším partnerem podporujícím
rodiče, kteří si chtějí s dětmi hrát,
vychovávat je a rozvíjet jejich
přirozené schopnosti. Proto dětem
neustále nasloucháme a nasloucháme
i jejich rodičům. Přinášíme inovovaná
řešení, zvyšujeme standardy jakosti
– a nikdy nezapomínáme na to, že
dobrá hra je pro dítě nejdůležitější.
Pořád se učíme! A věříme, že díky
našemu úsilí chodí po světě více
šťastných chlapců a děvčátek.
Jsme profesionálové a hraní vždy
bereme velice vážně. Právě díky hře
se rozvíjejí naše osobnosti a vztahy,
bez kterých se v životě neobejdeme.
Na dalších stránkách najdete
informace o nejlepších hračkách
pro děti od 0 do 6 let. Dříve, než
se všechny výrobky, které zde
prezentujeme, dostaly do regálů
v obchodech, prošly kontrolou, testy
a schvalovacími procesy.
A teď se uvolněte, relaxujte – zveme
Vás do světa dětských her.
25
Společně se svým dítětem
se vydáváte na cestu, na
níž Vás čeká spousta
úžasných objevů. Společně
budete prožívat malé
i velké okamžiky, postupně
projdete jednotlivými
vývojovými etapami dítěte.
Fisher-Price® Vám nabízí celou
řadu hraček a náčiní navržených
tak, aby v každém věku a etapě
vývoje dítěte podpořily jeho
rozvoj, od každodenních pokroků
v probouzení smyslů
novorozence, přes lezení a první
samostatné krůčky, až po učení
se řeči. Od novorozence
k batoleti, od batolete
k předškolákovi, hračky
a vybavení Fisher-Price® nabízejí
Vašemu potomkovi hry
uzpůsobené jeho věku, vývojové
úrovni a aktuálním potřebám.
Všímejte si našich symbolů, jež
vám pomohou nalézt hračky
a náčiní, které budou nejlépe
vyhovovat potřebám Vašeho
dítěte.
vnímám
9ÆHFKQR]DĆtQi
u smyslového
vnímání
0 m+
6WLPXOXMWHVP\VO\YDÆHKR
GĐķiWNDSRPRFtYL]XiOQĐ
YÛUD]QÛFKYĐFt]YXNĻ
DPDWHULiOĻ9\EXGXMHWHWDN
]iNODGSURGDOÆtUR]YRM
PR]NXGĐķiWND
XĆtPVH
7ROLNYĐFtQDXĆHQt
– tolik legrace
3tVPHQDĆtVODWYDU\EDUY\
«0RŅQiWRY\SDGiMDNR
ŅHVLYDÆHGtWĐKUDMHDOHYH
VNXWHĆQRVWLVHWtPWR
]SĻVREHPXĆt
²P
poznávám
ąDVÆNROQtFK
GRYHGQRVWt
'ĐWLVHUiG\XĆtKURX
²DQHMYtFHVHQDXĆtNG\Ņ
VHSįLKįHEDYt3RPR]WH
VYÛPGĐWHPREMHYLWUDGRVW
]XĆHQtD]iURYHĥMH
SįLSUDYLWQDYVWXSGRÆNRON\
DÆNRO\
P
pohybuji
se
GRViKQX
Kouzlo akce
a reakce
5R]YRMWĐOHVQÛFK
GRYHGQRVWt
-DNVYDO\VtOtYDÆHGĐķiWNR
UiGRQDQĐFRVDKiQĐFR
XFKRSXMHVHGiVLDWRXWR
VYRMtĆLQQRVWtRŅLYXMHKUDĆN\
RNRORVHEH
+UDMWHDNWLYQtKU\
NSURFYLĆHQtKUXEpPRWRULN\
DSRY]EX]XMWHYDÆHGĐķiWNR
DE\FKRGLORVKUDĆNDPL
NWHUpPĻŅHWODĆLWQHER
WDKDW
6 m+
9 m+
zkoumám
napoGREXML
.DŅGÛGHQQRYp
YĐFL
1DSRGRERYiQtYHGH
NSįHGVWDYLYRVWL
9DÆHGtWĐ]NRXPiMDNYĐFL
IXQJXMtDNDŅGÛGHQGĐOi
QRYpDQRYpREMHY\]tVNiYi
VHEHGĻYĐUXDSRFLW
NRQWURO\
.G\ŅEDWROHQDSRGREXMH
FRYLGtVYĐW]DĆtQiGiYDW
VP\VODGRNiŅHVLSDN
SįHGVWDYRYDWFRE\PRKOR
EÛW
12 m+
18 m+
SįiWHOp
+UDMHPHVL
VREOtEHQÛPL
SRVWDYDPL
-HĆDVKUiWVLVRVWDWQtPL
UR]YtMHWDSRVLORYDW
RVREQRVWQtUR]YRMGtWĐWH
DMHKRVRFLiOQtYD]E\
Sledujte tyto ikonky u produktů Fisher-Price®
vnímám
dosáhnu
pohybuji se
0m+
6m+
9m+
XĆtPVH
6 - 36 m
zkoumám
napodobuji
poznávám
12 m +
18 m +
36 m +
SįiWHOp
Pomáháme vašemu dítìti procházet jednotlivými vývojovými stadii
vnímám
0m+
Vnímám!
Všechno začíná smysly…
vnímám
0m+
28
vnímám
0m+
Smysly novorozence ještě nejsou plně rozvinuté a je
třeba je náležitě stimulovat. Zní to jako nesmysl, ale
Vaše dítě celý den opravdu tvrdě pracuje – poznává
svět svým zrakem, sluchem a hmatem. Novorozenci
vidí, ale dohlédnou jen do vzdálenosti 20 cm. Rozlišují
barvy a sledují pohyb. Právě nyní je ta správná doba
na barevné a pohybující se hračky, neboť Vaše dítě
miluje sledování pohybujících se předmětů. Abyste
v prvních týdnech života stimulovali smysly svého
miminka, obklopte je různými barvami a zvuky.
V budoucnosti mu to usnadní rozvoj myšlení.
29
vnímám
0m+
Monitory – chůvičky
Vy a vaše dítě jste byly spolu celých 9 měsíců.
Nyní, pokud jste v oddělených místnostech,
zůstáváte ve spojení prostřednictvím používání
monitoru.
dětského m
Monitor vám poskytne klid tím, že uslyšíte
dítě, které jje v dětském pokoji, zatímco vy jste
zaneprázdněni v jiné místnosti. Zvuková světla na
zaneprázdn
přijímači vá
vám umožní vidět i slyšet zvuky dítěte.
noční světlo na vysílači kontroluje dítě,
Jemné noč
nějak rušilo.
aniž by je n
M7933 Chůvička – zvukový a světelný monitor
•
•
•
•
•
•
30
5 tradičních LED zvukových světel na přijímači ukazuje stupeň aktivity dítěte
indikátor vybité baterie na přijímači
noční světlo na vysílači uklidňuje dítě, které má pocit, že není samo
dva kanály pro záruku co nejmenšího rušení signálu, pružné a odolné antény umožňující čistý příjem
maximální rozsah: 120 metrů
vysílač napájen proudem, přijímač napájen proudem nebo bateriemi
vnímám
0m+
Sedátka a houpačky
Bezpečná a pohodlná sedátka a houpačky Fisher-Price® stimulují rozvoj dítěte
a současně je uklidňují. Vibrují, houpají se a kolébají Vaše miminko. Hrají něžné melodie
a umožňují dítěti, aby si hrálo s různými hračkami. Sedátka a houpačky v naší nabídce
přinesou nemluvňátkům spoustu radosti a pohodlí a Vy budete mít volné ruce!
M7344 Se
Sedátko s uklidňujícími vibracemi
• přináší ddítěti
ít zábavu a zklidnění za příznivou cenu
• 3 hračky s vysokou herní hodnotou na měkké odnímatelné
hrazdičce
• uklidňujíc
uklidňující vibrace k ukonejšení dítěte
protiskluzové patky na nohách
• protiskluz
• nosnost: 9 kg
G5914 Sedátko od miminka po batole
• 3 stupně přizpůsobené věku dítěte:
1. stupeň (0+): skloněné opěradlo, hrazdička s hračkami nad hlavou
dítěte Æ vizuální stimulace
2. stupeň (3+): odstraněná hrazdička, hračky umístěny do blízkosti
rukou dítěte Æ rozvoj hmatu
3. stupeň (6+): opěradlo ve vzpřímené poloze, hrazdička s hračkami
v dosahu rukou dítěte Æ základy akce a reakce
• výsuvný fixační stojánek pro zablokování houpání při spaní či krmení
• 3 hračky na odnímatelné hrazdičce
• dítě při zatahání za visící hračku aktivuje zábavnou hudbu
• uklidňující vibrace k ukonejšení dítěte
• nosnost: 18 kg
31
vnímám
0m+
H4789 Houpací sedátko od miminka po batole
• 3 stupně přizpůsobené věku dítěte:
1. stupeň (0+): skloněné opěradlo, hrazdička s hračkami
nad hlavou dítěte Æ vizuální stimulace
2. stupeň (3+): odstraněná hrazdička, hračky umístěny do
blízkosti rukou dítěte Æ rozvoj hmatu
3. stupeň (6+): opěradlo ve vzpřímené poloze, hrazdička
s hračkami v dosahu rukou dítěte Æ základy akce a reakce
• výsuvný fixační stojánek pro zablokování houpání při spaní
či krmení
• 3 hračky na odnímatelné hrazdičce
• dítě při zatahání za visící hračku aktivuje zábavnou hudbu
• uklidňující vibrace k ukonejšení dítěte
• nosnost: 18 kg
W5537 Dívčí sedátko od miminka po batole
• 3 stupně přizpůsobené věku dítěte:
1. stupeň (0+): skloněné opěradlo, hrazdička s hračkami
nad hlavou dítěte Æ vizuální stimulace
2. stupeň (3+): odstraněná hrazdička, hračky umístěny
do blízkosti rukou dítěte Æ rozvoj hmatu
3. stupeň (6+): opěradlo ve vzpřímené poloze, hrazdička
s hračkami v dosahu rukou dítěte Æ základy akce
a reakce
• výsuvný fixační stojánek pro zablokování houpání při
spaní či krmení
• 3 hračky na odnímatelné hrazdičce
• dítě při zatahání za visící hračku aktivuje zábavnou
hudbu
• uklidňující vibrace k ukonejšení dítěte
• nosnost: 18 kg
32
vnímám
0m+
T1829 SSedátko veselá žirafa
• potah v designu nádherné žirafy s hřívou a ušima
• odn
oodnímatelná
ím
hrazdička se zábavnými hračkami
• 3 hračk
hhračky, prostřední aktivuje 2 melodie a 2 zábavné
zvíře
zvířecí
řecí zvuky Æ rozvoj smyslů – zraku, sluchu, hmatu
ňu vibrace k ukonejšení dítěte
• uklidň
uklidňující
• lehká kkonstrukce umožňuje přenášení po bytě
• protisk
protiskluzové patky na nohách
• nosnos
nosnost: 9 kg
T5051 Dívčí růžové sedátko
• růžový design s pohodlným podhlavníkem
• odnímatelná hrazdička se zábavnými hračkami
yslů
• 3 hračky, prostřední aktivuje hudbu Æ rozvoj smyslů
– zraku, sluchu, hmatu
• uklidňující vibrace k ukonejšení dítěte
• protiskluzové patky na nohách
• nosnost: 9 kg
33
vnímám
0m+
W2044 Sedátko s uklidňujícími pohyby
• technologie vytváří pohyb, který věrně simuluje jízdu
v autě Æ zklidnění dítěte
• 3 zábavné hračky (zpětné zrcátko, autíčko a sada klíčů)
• 8 hudebních melodií a zvuků (po dobu až 20 minut)
• ergonomie pro pohodlné sezení, opěrka hlavy
• hrazdičku lze otevřít pro snadný přístup k dítěti
• nosnost: 9 kg
T2806 Sedátko Ocean Wonders
• rozkošné vodní téma a zábavná hra umístěná na
hrazdičce
• odnímatelná hrazdička s akváriem a rybkou uvnitř
• 2 visící hračky - zvířátka aktivují hudbu, zvuky
a světla Æ rozvoj smyslů – zraku, sluchu, hmatu
• uklidňující vibrace k ukonejšení dítěte
• protiskluzové patky na nohách
• nosnost: 9 kg
T2068 Houpačka a sedátko Ocean Wonders
• 2 formáty v jednom
• stacionární polohovadlo pro přeměnu z houpačky
na sedátko
• odnímatelná hrazdička s hračkami
• hudba a zábavné zvukové efekty
• 5 rychlostí houpání
• uklidňující vibrace
• pohodlné rukojeti pro snadné přenášení
• nosnost: 9 kg
34
vnímám
0m+
T2713 Kolébková houpačka Ocean Wonders
• 2 hudební režimy: 6 uklidňujících a 6 zábavných hudebních
melodií + 2 zvukové efekty Æ sluchová stimulace
• 4 mořská zvířátka pohybující se nad hlavou dítěte Æ vizuální
stimulace
• 2 způsoby kolébání: na houpačce (zpředu dozadu), v kolébce
(ze strany na stranu)
• 6 rychlostí houpání
• nosnost: 9 kg
P6948 Houpačka a sedátko 3 v 1
• pohodlná houpačka, sedátko a křesílko v jednom
• 2 snímatelné hračky na odnímatelné hrazdičce pro snadný
dný
přístup k dítěti
• 5 uklidňujících a zábavných melodií Æ sluchová
stimulace, regulace hlasitosti
• 2 rychlosti houpání
• sedátko lze sundat z konstrukce houpačky
• výsuvný fixační stojánek pro zablokování houpání při
spaní či krmení
• dítě při zatahání za visící hračku aktivuje zábavnou hudbu
bu
• uklidňující vibrace k ukonejšení dítěte
• nosnost houpačky: 9 kg, nosnost sedátka: 18 kg
35
vnímám
0m+
Hrací deky a hrazdičky
Smysly jsou prvním zdrojem poznání dítěte. Díky
stimulačním prvkům hrací deky pozitivně ovlivňují
rozvoj zraku a sluchu. Když dítě povzbuzujete,
aby kopalo a bouchalo do zavěšených hraček,
aby je chytalo do ručiček, pomáháte mu rozvíjet
manuální a motorické schopnosti a objevovat, že
jeho akce vyvolají určitou reakci. Miminko stále
pohybuje rukama a nohama, snaží se kopat,
dosahovat, bouchat a uchopovat hračky, což
se může stát jedním z prvních impulzů k lezení.
Měkké, barevné deky a hrazdičky, vyrobené
z rozmanitých materiálů, dokonale uspokojí celou
řadu potřeb dítěte a rozvíjejí jeho poznávací
dovednosti.
P5331 Hrazdička s dečkou na kopání a lezení
Naabízí 3 režimy hry: hru na zádec
Nabízí
zádech,
ch,
h na bříšku a lezení skrz.
Dítěě si může hrát s visícími hračkamii s mořskou tematikou,
nafouk
uknutým průhledným balónkem. Kdy
KKdyžž je pak
nafouknutým
připraveno lézt po čtyřech, maminka přetáhne dečku přes
pěnové oblouky a vytvoří zábavný tunel.
36
vnímám
0m+
P7977 Hrací dečka se zvířátky Precious Planet
Pohodlná podložka
podložka, hraví kamarádi
kamarádi, hudba
hudba, zvuky a sp
spousta
pousta stimulující zábavy
zábavy. Bouch
Bouchnutím
hnutím
do kuličky děťátko ležící na zádech aktivuje rozkošnou hudbu a zvukové efekty, dívá se na
vysící hračky a kope do nakloněného panelu, jenž svým materiálem „polechtá“ jeho prstíky.
Dítě na bříšku posiluje krční a zádové svalstvo, potěší se sluníčkem se zrcátkem a dalším.
I pro sedící dítě hra nikdy nekončí.
V3711 Hudební hrací dečka
Pohodlná podložka pro hru na bříšku s hravými zvířecími kamarády,
živou hudbou a zvuky! Hrací panel má zrcadlo, točící se kuličku
aktivující osm 3-vteřinových skladeb a 4 zvukové efekty a další
zábavné hračky s kroužkem na připevnění kamkoliv. Dítě bude
podporováno k posilování krčních a zádových svalů. Panel lze z dečky
odstranit a vzít s sebou na cesty.
37
vnímám
0m+
Kolotoče
Kolotoče hezky vypadají, ale hlavně umožňují
děťátku soustředit se a zostřit si jeden ze smyslů
– zrak. Pozorování barevných, pohybujících se
předmětů stimuluje jeho dovednost sledování
pomocí zraku. Kolotoč navíc vydává zvuky
a hraje melodie, rozvíjí tedy u miminka dovednost
poslouchání. Uklidňující rytmus opakujících se
obrázků
ob
á ů a zvuků
u ů dítě
d tě ztiší
t š a připomíná
p po
á mu,
u, že
e
nadešel čas odpočinku.
V4436 Aktivní kolotoč se zvířátky 2 v 1
2 způsoby použití: kolotoč a aktivní hrací centrum. V režimu kolotoče 3 zábavná zvířátka
vesele rotují na vířících tyčích kolotoče. V režimu aktivního hracího centra je tyč kolotoče
sejmuta, hračky připevněny ke spodní části základny, kde je úsměvavá zebra a aktivity,
kterými dítě aktivuje hudbu a pohyb. Maminkou aktivované činnosti: 1) pouze hudba,
2) hudba a pohyb, 3) uklidňující nebo aktivní hudba (až 12 minut).
38
vnímám
0m+
C0108 Kolotoč nad postýlku motýlci
Vaše děťátko se ponoří do uklidňujícího prostředí
s něžnými ukolébavkami a světlohrou s hvězdičkami,
které kolotoč promítá na strop pokoje, plyšové hračky se
točí dokola. Děťátko tak má pocit, že nikdy není samo.
Dálkový ovladač Vám umožní spustit kolotoč, aniž byste
rušila své dítě. Na výběr je 5 melodií. Režim „roste se
mnou“ umožňuje umístit kolotoč na noční stolek nebo
přebalovací pult.
T4265 Kolotoč nad postýlku
s mořskými zvířátky
Tento kolotoč má tvar chobotnice s chapadly držící
3 mořská zvířátka a 3 vyšívané duhové hvězdičky.
Základna kolotoče obsahuje 3 tlačítka pro výběr
hudby (skladba od Bacha, Mozarta a zvuky oceánu),
jež hraje až 18 minut hudby. K dispozici je také
noční světlo. Kolotoč má patentový mechanismus
připevnění k dětské postýlce. Je dodáván
s dálkovým ovládáním.
39
vnímám
0m+
Hudební hračky
Ode dne, kdy se narodí, mají děti dobře
vyvinutý sluch, proto reprodukce hudby
a poklidných zvuků přírody představuje skvělý
způsob, jak rozvíjet sluch miminka a současně
je zklidnit. Hračka spojuje hudbu se světelnými
efekty a dokonale stimuluje sluch, ale také rozvíjí
schopnost sledování předmětů zrakem.
W3131 Měkké aktivní hrací centrum
Zabaví a potěší dítě v dětské ohrádce, kterou maminky používají jako
bezpečné místo pro dítě, když jsou zaneprázdněné. Panel se připíná
na horní okraj zábradlí. Plastový rám i měkká část zabaví dítě mnoha
aktivitami s vysokou herní hodnotou. Hračka ve tvaru tučňáka po
zatáhnutí aktivuje hudbu. Lze ho připevnit také k většině dětských
postýlek (s užším tradičním zábradlím).
40
vnímám
0m+
Aktivní hračky
Aktivní hračky jsou plné překvapení a čekají na malé objevitele, kteří se chtějí o světě,
jenž je obklopuje, dozvědět co nejvíce. Každý nový zvuk, látka, otáčející se předmět,
nabízí nové zážitky a povzbuzuje dítě k dalšímu objevování pomocí rukou, očí, uší a úst.
R9681 Mini kolotoč na kočárek
Tento mini kolotoč je velice snadné vzít
s sebou. Snadno se připevní ke stříšce
kočárku díky spojovacímu kroužku. Dvě
ramena se otáčejí nezávisle na sobě a na
nich visí 4 zvířecí přátelé s měkkými pásky.
Uprostřed pak visí přátelský lev, který hraje
nádhernou zvonkohru.
™
N2541 Opička na kočárek
Plyšová kamarádka přináší zábav
zábavu
vu do dětských
kamkoliv
ručiček. Lze ji snadno kamkoli
iv připojit. Stisnutím
nosu opičky se ten rozsvítí a spustí se veselá hud
hudba se
materiály
šustící
zvuky pralesa. Různé mat
ateeriály k objevování – šus
stočený
list, klapající kroužky vh
vhodné ke kousání a stočen
cinkající
kterým
i k jí í ocas, kt
ý se připojuje
ři j j kke kkočárku.
čá k
41
vnímám
0m+
™
N2542 Sluníčko na kočárek
Stačí je pouze připojit ke kočárku a zábava může začít.
Usměvavé sluníčko se zrcadlem, zvířátka z materiálů
vhodných ke kousání. Dítě může zatáhnout za opičku
a spustí nádhernou hudbu se zvuky pralesa.
R9676 Závěsná zvířátka na kočárek
Roztomilá zvířecí miminka jsou měkká a přítulná, se
spoustou zajímavých povrchů k prozkoumání! Každé
zvířátko je vyrobeno z různých textilních materiálů, vydává
chrastící zvuky a má u sebe malého plastového zvířecího
kamaráda, vhodného ke kousání. Spojovací očko je
umožňuje připevnit a vzít kamkoliv s sebou.
M4042 Závěsná hračka – zvířátka z farmy
Tři zvířátka vhodná ke kousání visí z měkké stodoly,
před kterou stojí kravička. Zataháním za koníka, visícího
uprostřed, dítě aktivuje hudbu a zvukové efekty.
Spojovací kroužek ji umožňuje připevnit a vzít kamkoliv
s sebou (do autosedačky, na kočárek, hrazdičku či
k dalším výrobkům).
42
vnímám
0m+
C0117 Zlatá rybka na kočárek
Spirálovitý ocas se snadno a bezpečně připevní kolem
rukojeti, hrazdičky apod. Hračka obsahuje rolničku
s jasnými výraznými barvami a vysoce kontrastní vzory pro
stimulaci smyslů dítěte. Je k ní připojena měkká hračka
a dvě plastové hračky vhodné ke kousání.
TT7163 Zebra na kočárek
J
Jedná
se o měkkou zebru s 4-strannou kostkou plnou
zzábavných aktivit pro dítě. Těmi jsou: rotující korálek
motýlek, šustící ptáček uvnitř reflexního rohu, posuvná
m
ddvířka, chrastící kuličkový ocas. Díky spojovacímu kroužku ji
lze kamkoliv připevnit a vzít s sebou.
lz
T9238 Aktivní nosorožec na kočárek
Tento měkký nosorožec obsahuje 6 aktivit: měkkou knížku,
ku,
zrcátko, klapající kroužky vhodné ke kousání, pískátko,
chrastítko ptáčka a saténové uši pro procvičování hmatu.
Díky spojovacímu kroužku ho lze kamkoliv připevnit a vzítít
s sebou.
43
vnímám
0m+
T9239 ZOO látková knížka
Jedná se o měkkou knížku s různými zvířátky ze ZOO na
každé stránce. Má zábavné činnosti, mezi které patří zrcátko,
kousátko, skládací stránky pro hru na schovávanou a další.
Díky spojovacímu kroužku ji lze kamkoliv připevnit a vzít
s sebou.
T7162 Aktivní přísavka plameňák
Má barevné chrastící korálky v průhledném zobáku,
chrastící točící se kuličku místo křídla, rotující ocasní péra
a klapající kroužky. Když dítě otáčí kuličkou křídla, roztočí
tím i ocasní peří a naopak.
K7189 Hudební telefon
Děťátko může telefon snadno uchopit. Stimuluje rozvoj
dovedností dítěte a povzbuzuje ho vydávat zvuky.
Jednoduché telefonní melodie a tvar jako u skutečného
telefonu dělají z této hračky zábavný doplněk hry.
Vydává veselé zvuky, má zrcadlo a očko, kterým se dá
kamkoliv připevnit.
44
vnímám
0m+
Kousátka a chrastítka
Kolem 3. měsíce života začíná dítě uchopovat předměty, jež se nacházejí v dosahu jeho
rukou. Učí se, že může způsobit, aby fungovaly! Potřásá chrastítkem a slyší hluk… zkusí
to ještě jednou… a začíná chápat tajemství příčiny a následku. Zářivé
barvy a světélka již
řivé ba
miminko rozpoznává. Pokud je obklopíte obrazy, zvuky a různými
probudíte
mi materiály, probu
jeho smysly a povzbudíte kreativní myšlení.
C1507 Kousátko kroužek
Jednoduše uchopitelné a ideální ke kousání díky
tvarovaným korálkům té správné velikosti. Výrazné ba
barvy
arvy
a zajímavé materiály nabízejí i zábavu. Spojovací očkoo
udržuje hračku v blízkosti dětských ručiček.
M4385
M43
M4
385 Kou
Kousátko jablíčko
Kousátko ve tv
tvaru jablíčka má rukojeť, takže jej dítě může
velice snadno uchopit. Oba lístky jablíčka jsou vhodné
ke kousání a se vzorem pro rozvoj hmatu. Na jablíčku je
usmívající se tvářička. Má též spojovací kroužek, takže se dá
kamkoliv připevnit.
45
vnímám
0m+
L0513 Kousátko opička
Roztomilá opička je snadno uchopitelná, má jemné plochy
vhodné ke kousání a žvýkání. Zářivě barevné kousky ovoce
cvakají a klapají při každém pohybu dítěte. Díky ocasu
opičky lze hračku kamkoliv připojit a vzít s sebou.
T8380 Kousátko krokodýl
Umělohmotné kousátko ve tvaru krokodýla
s držátkem (rukojetí) a 2 klapajícími kroužky.
T7166 Vodní kousátka
Duopack vodou naplněných kousátek.
Žlutý lev a modrý slon.
46
vnímám
0m+
K7188 Hrací kousátko - klíčky
Tři klíčky vhodné ke kousání nabízejí také hudbu
udbu a zábavnéé
zvuky ke stimulaci a rozvoji jednotlivých dovedností.
vedností.
Šikovný kroužek je umožňuje připevnit a vzítít kamkoliv
s sebou.
LL0514 Chrastítko žirafa
P
Přátelská
žirafa stimuluje hmatový rozvoj dítěte a radost
z objevování. Má ocas a nožky z měkkých materiálů
s množstvím vzorů, snadno uchopitelné držátko a měkké
ppovrchy vhodné ke kousání a žvýkání. Chrastící korálky,
ppadající skrz její krk, vydávají uklidňující zvuk.
47
vnímám
0m+
M4041 Chrastítko pejsek
V horní části je hlava pejska a dolní část je kulatá trubice
naplněná chrastícími korálky. Pejsek má měkké uši a tlapky,
kulatá trubice má zrcadlové pozadí. K ní jsou připojeny dva
plastové kousací kroužky. Ve středu chrastítka se pohybují
tři větší kuličky.
N2863 Chrastítko činka
Chrastítko ve tvaru činky s barevnou žabkou na jednom
konci a beruškou na straně druhé. Žabka má průhledné
tělo uvnitř metalizované s chrastícími korálky. Beruška
se otáčí kolem vodorovné osy ve spodní části chrastítka.
Středový úchyt chrastítka má uvnitř další chrastící
korálky.
H9463 Chrastítko motýlek
Velká šustící křídla, 4 klapající kroužky a spousta
stimulující zábavy! Kontrastní vzory a zářivé barvy dítě
zaujmou, úchvatné materiály je povzbudí k aktivnímu
objevování. Je to ta správná hračka pro rozvoj
a potěšení vašeho maličkého.
48
vnímám
0m+
P7867 Třepotavá chrastítka
Jedná se o sortiment chrastítek ve tvaru žirafy a kraba.
Oba mají charakter hlavy spojené tenkou tyčkou s rukojetí.
ojetí.
Na tyčce jsou umístěné klapající kroužky. Když dítě třese
se
chrastítkem, hlavy se kývají všemi směry a klapající kroužky
oužky
vytvářejí zvuk „klapy-klap“.
V6964 Kousátko kouzelný náramek
V696
Tento ddívčí náramek je okouzlující hračkou určenou
především holčičkám. Náramek z měkké umělé hmoty je
předev
vyrobe
vyroben jakoby z korálků a k němu jsou stuhami připevněny
3 „kouz
„kouzelné“ talismany - srdíčko, motýl a baletní střevíčky.
Vše je m
měkké, vhodné ke kousání.
V6958 Chrastítko kabelka
Dívčí kabelka je okouzlujícím dárkem pro ty princezny,
které chtějí být jako maminka! Tato pevná malá ozdobná
kabelka s růžovými akcenty má průhledné tělo s barevnými
chrastícími mincemi uvnitř. Na popruhu kabelky je
připevněn měkký klíč vhodný ke kousání a srdíčko se
zrcátkem.
49
vnímám
0m+
V6959 Chrastítko s kousátkem diamantový prsten
Je roztomilým dárkem pro všechny princezny. Dítě i maminku potěší
velikost diamantu, který má uvnitř metalizovanou plochu vytvářející
odlesky a barevné drahokamy, které se pohybují a chrastí. Prsten
je velký, robustní a snadno se drží. Má příjemný povrch vhodný ke
kousání pro úlevu od bolavých dětských dásní.
V6965 Kousátko tri nástrojů
Je roztomilým dárkem pro chlapce. Přichází se štětcem,
ětcem,
který má měkké štětiny vhodné ke kousání pro děti
ěti
zský klíčč
s prořezávajícimi se zoubky, nastavitelný francouzský
s vrtulovitě žebrovaným rysem a další francouzský
ký klíč
vhodný ke kousání.
V6960 Chrastítko kladívko
J roztomilým dárkem pro kluky, kteří chtějí být jako
Je
jjejich otcové. V rukojeti kladívka je dvoubarevná točící se
kulička uvnitř s korálky vydávajícími zvuk. Hlava kladívka je
průhledná s pestrobarevnými chrastícími korálky uvnitř, jak
dítě s kladívkem hýbe.
50
vnímám
0m+
V6961 Chrastítko pilka
Je roztomilým dárkem pro kluky. Má zrcadlo na „čepeli„, měkkou
rukojeť a řezací hranu vhodné ke kousání. Uvnitř průhledného okraje
jsou korálky, které vytvářejí chrastící zábavu.
V6962 Dívčí dárková sada chrastítek a kousátek
Skládá se ze tří půvabných hraček navržených speciálně pro
holčičky! Rodiče a dárce určitě potěší stylizovaný průhledný
obal, který dárek perfektně prezentuje. Uvnitř je chrastítko
s kousátkem diamantový prsten, kousátko kouzelný náramek
a kabelka s chrastícími mincemi a zrcátkem.
V6963 Chlapecká dárková sada chrastítek a kousátekk
Skládá se ze tří půvabných hraček, které jsou navrženy speciálně pro
kluky! Rodiče a dárce určitě potěší stylizovaný průhledný obal, který
dárek perfektně prezentuje. Uvnitř je kousátko s chrastítkem pilka,
chrastítko kladívko a kousátko duo nástrojů.
51
dosáhnu
6m+
Tajemství příčiny a následku
dosáhnu
6m+
52
dosáhnu
6m+
V prvních týdnech života jsou pohyby dítěte zejména
reflexní, jako sevření prstů, dotkneme-li se dlaně
miminka. Postupně se dítě začíná pohybovat cíleně
a současně se seznamuje se svým okolím. Ve věku asi
6 měsíců, kdy sílí svaly, se dítě začíná natahovat po
hračkách, uchopuje je, samostatně si sedá. Zjišťuje,
že může zařídit, aby jeho akce vyvolaly reakci: „Udělal
jsem to!“
53
dosáhnu
6m+
Jídelní židličky
Naše jídelní židličky jsou něčím víc, než jen místem, kde nakrmit dítě. Jsou skvělým
místem, kde udržíte dítě v klidu a zabavené v okamžiku, kdy připravujete jídlo.
Hygiena a čistota jsou našimi nejvyššími prioritami, když vybíráme jídelní židličku pro dítě.
Naše jídelní židličky mají snadno udržovatelný povrch, jídelní podložku, kterou lze mýt
v myčce, nastavitelnou výšku podle věku dítěte.
T1826 Dětská jídelní židlička Ocean Wonders
•
•
•
•
•
7 výškových nastavení
3 polohy sklonu opěradla
jednou rukou odnímatelný jídelní tácek se 4 polohami
zábavná hračka s přísavkou
potah se speciální povrchovou úpravou chráněnou proti
ušpinění (lze prát v pračce)
• lze snadno složit
54
dosáhnu
6m+
Zábava
Jednou dítě vyroste ze sedátka a houpačky (a předtím, než se naučí chodit) a zábavné
hračky mu poskytnou bezpečné místo ke hře.
Dítě v tomto věku vyžaduje ještě více zábavy. Je tedy potřeba zajistit, abyste vybrali
správnou zábavnou hračku s mnoha aktivitami, světly, zvuky a hudbou ke stimulaci
dítěte a udržení jeho pozornosti. Sedadla s 360o rotací pomáhají dítěti otáčet se, hračky
zavěšené nahoře nad ním ho povzbuzují dosáhnout na ně.
T2804 Hopsadlo Ocean Wonders
rs
• spousta bezpečného zábavného skákání,í,
které aktivuje světla, hudbu a zvukové
efekty Æ pochopení příčiny a následku
• barevné hračky kolem a nad hlavou
dítěte k prozkoumání, různorodost
dekorace Æ hmatová stimulace,
koordinace zraku a rukou
• sedadlo otáčející se o 360o – pohyb
a rotace Æ pohybová stimulace
• měkké pružiny pro bezpečnost dětskýchh
prstíků
• 3-bodový zadržovací systém
• možnost složení
• nosnost: 12 kg
55
dosáhnu
6m+
Hračky do vody
Koupání přináší dítěti jednu z prvních možností sledovat účinky vlastní činnosti. Koupání
a hra ve vodě jsou příznivě nakloněny učení se formou zajímavých zkušeností. Barevné
hračky lákají dítě ke koupání!
V4377 Svítící a stříkající velryba
Zábavná společnice do koupele plave kolem dokola vany,
zatímco stříká vodu ze svého chrliče. Přichází společně
s míčkem s rybkou uvnitř, který se může položit na její ocas.
Dítě bude ohromeno blikajícím světlem a stříkající vodou
z velryby.
75676 Kačenka v kouli
Rozkošná kačenka plavající na vodní hladině
s různobarevnými korálky v průhledné točící se kouli.
Pro hraní na podlaze i ve vaně.
56
dosáhnu
6m+
Skládací hračky
V prvním roce života je jedním z největších úkolů našeho miminka rozvoj koordinace
zraku a pohybu rukou. Hračky, které může dítě samostatně skládat, dokonale stimulují
tuto dovednost během hry.
71050 Kroužky na tyči
71
Vaš dítě může kroužky třídit a stavět na základnu, poté
Vaše
do nní uhodit a dívat se, jak se kolébá ze strany na stranu.
Zářivé barvy a vířící korálky Vašemu dítěti učarují.
Záři
K7167 Vkládačka
10 zářivých kostek je připraveno,
praveno, aby je ddítě
ítítě hodi
hodilo
dilo
do otevřené bedýnky nebo
bo skrz vytvarov
vytvarované
ované otv
otvory na
ní se dítě ba
aví a záro
roveň se učí
víku. Při třídění a skládání
baví
zároveň
lnýých tvarů
arů. Šikovné
rozpoznávat a srovnávat 5 rozdíln
rozdílných
tvarů.
držátko k přenášení.
57
dosáhnu
6m+
Kostky
Kostky skvěle podporují dovednost vyřešit problém. Hra s kostkami stimuluje zručnost
a pomáhá pochopit vztah mezi příčinou a následkem. Úspěch při stavění konstrukcí
z kostek posiluje pocit sebejistoty.
74121 Aktivní kostky
Každá kostka obsahuje jinou zábavu, pohyb a nahoře
usměvavý obličejík, po jehož stisknutí začne zábava.
A nebo lze kostky postavit na sebe do komínku.
Hračky akce – reakce
Hračka typu akce – reakce reaguje na aktivitu dítěte a tím je povzbuzuje k opakování
téže činnosti. Opakováním cvičení se dítě učí a stává se šikovnějším.
74123 Hudební klíčky
Sada tří klíčků, každý s jinou aktivitou ke hraní. Modrý klíček
s chrastícími korálky vydává zvukové efekty, žlutý má dva
strukturované náramky, červený otáčející se obrázky. Snadno
uchopitelný kroužek je drží všechny pohromadě a díky němu je
lze připevnit a vzít kamkoliv s sebou.
58
dosáhnu
6m+
M5661 Chrastící autíčka
utíčka
nákladní auto, lokomotiva
Dítě bude milovat zvuky a činnosti těchto rozkošných
vozítek. Různobarevné korálky při jízdě poskakují
a rachotí uvnitř motoru a komínu lokomotivy nebo na korbě
nákladního autíčka. Lokomotiva má nad svým přátelským,
usměvavým obličejem rotující bubínek a nákladní autíčko
přepínací světla.
V5640 Smějící se kladívko
Přináší dítěti zábavné herní činnosti. Při naklánění kladívka
disk uprostřed rotuje, veselé obličejíky po stranách se
schovávají a vykukují a hračka se chichotá a vydává tlukoucí
zvuky. Při otáčení točítka na rukojeti se aktivují klapající
zvuky.
V2759 Vyskakující broučci
Hrací základna s klasickou hrou na schovávanou. Je vybavena 4 rozkošnými broučky, do
kterých dítě může bouchat. Dítě zamáčkne broučky dolů a ven je opět dostanete poté, co
provede správnou činnost u jednotlivých tlačítek: přitáhnutí, otočení, přepnutí a stlačení.
59
dosáhnu
6m+
T7178 Závodní autíčka
Balení obsahuje dvě autíčka, každé s kuličkou a chrastícími
korálky. Klučičí sada obsahuje policejní auto a hasičský vůz
a dívčí sada přináší dvě rozkošná vozítka.
V6991 Sada tahač s vozítkem (auto, letadlo)
V69
Sada tahač s vozítkem obsahuje dvě varianty: odtahový vůz
s kla
klasickým autíčkem a závodní letadlo spojené s malým
letadýlkem. Když dítě zatáhne za menší hračku, to začne
letad
rachotit a pohupovat se. Větší hračka má v sobě chrastící
rach
korálky.
ko
orá
T5772 Rozkývaný náklaďák
Přináší dítěti akci, zvuky a melodie. Obsahuje autíčko, které
ré
sedí na korbě. Díky pohodlné rukojeti s ním lze snadno
pohybovat, přičemž se aktivují světla, zvukové efekty
a melodie, autíčko na korbě se pohupuje. Stisknutím
spojleru se otevře zadní část náklaďáku a autíčko vyjede
ven. Dítě může také stisknout svítící horní výfuk a uslyší
zábavné melodie a veselé zvuky. Velká koule na kabině
nabízí hru s rozvíjením hmatu.
60
dosáhnu
6m+
TT5773 Závodní rampa
J plná akce a zábavy a pokaždé vyhrává!
Je
Když dítě postaví autíčko na vrchol rampy, to
sjede dolů a cestou jej čeká plno akce, aktivuje
zvukové efekty a hudební tóny. Sada obsahuje
dvě autíčka s kuličkou pro další rozvíjení
hmatu. Dítě může též roztočit benzinové
čerpadlo a uslyší melodie a zvuky.
T5123 Rychlodrá
Rychlodráha se zvuky
Přippravit, pozor, jedem
Připravit,
jedeme! Speciální závodní autíčka mají
kuličku,
kul
ličku, která při pohy
pohybu rotuje a vydává chrastící zvuky.
Dítě může pustit autíč
Dí
autíčko dolů po závodní rampě až do
oosvětleného
světleného kroutícího disku. Autíčka závodí dokola
a následkem kroucení vystřelí na výjezdovou rampu.
Dráha vydává spoustu různých zvuků a melodií, má
šest blikajících světel a zábavné hudební popěvky. Sada
obsahuje dvě autíčka.
V2758 Auto s magickým dálkovým ovladačem
Zatřes, zachrasti a jeď! Přináší dítěti zábavu prostřednictvím
dálkového ovládání. Když dítě třese chrastítkem, závodní auto
se rozjede: pro mladší dítě se auto pohybuje v kruhu, u většího
dítěte jede rovně a povzbuzuje dítě k pohybu a závodění s ním.
Jakmile dítě objeví a naučí se ovládat příčinu a následek svého
konání prostřednictvím hry, potěší jej zábavné závodní zvukové
efekty a živá hudba.
61
dosáhnu
6m+
Skládačky a stavebnice
Když už dítě dovede přendávat hračky z ruky do ruky, výsledky jeho samostatné stavební
činnosti jsou stále úžasnější. Hračky, které
a stavění dítě
ré nabízejí různé možnosti skládání
s
zaujmou a povzbudí je k řešení problémů.
sebejistotu a pozitivní
mů. Současně posílí jeho seb
přístup k učení.
P9780 Hrací kostičky se zvířátkem
Sada obsahuje zvířátko – žabku nebo včelku a 2 kostky
s veselými obličejíky. Přátelská žabka a včelka mají
uvnitř chrastící korálky a navrchu plošinu, na kterou lze
postavit přiložené kostky s překvapením.
R9336 Domečky se zvířátky
ky
2 verze: zvířátka z farmy a domácí mazlíčci
mazlíčci. Každý je složen ze 3 kusů: st
stavební
ttavební
avební základny
základdny
n
a dvou bloků pro snadné stavění na sebe. Každý blok má zábavné aktivity
ity – dveře, posuvníky
íky
a čtyři vykukující obličejíky zvířátek. Mají také stavební plochy pro možnost
nost propojení s dalšímii
hračkami z řady Stack’n Surprise.
62
dosáhnu
6m+
P9783 Vozítka s kosti
kostičkami
čkami
Zábavnná aaktivita
Zábavná
ktivita s přátelským
přátelskými
mi vozítky - nákladním
mi
nákladn
d ím autíčk
autíč
autíčkem
ííčkem
em
mbinace hry na stavění s klas
sickým
m
a přátelskou housenkou, kombinace
klasickým
posouváním hračky. „Stavební“
ní“ plošiny na vozítkách umožň
umožňují
žňují
postavit na ně 2 přiložené kostky.
ostky. Po zmáčknutí „kolíku“ na
kabině nákladního autíčka kostky,
ostky, umístěné na korbě, spadno
spadnou
nou
dolů. Při pohybu (posouvání)) housenky obličejíky na kostkách
kostkách,
h,
umístěných na jejích zádech,, vyskakují nahoru a dolů.
R8892 Skláda
Skládací autíčka s překvapením
Rozztomilýý dárek s hrou na stavění, schovávanou,
Roztomilý
vykukováním
posouváním! Sada 3 autíček té správné
vyk
ykuková
váním a po
vvelikosti
elikost
sti pro tlače
tlačení a stavění na sebe. Hlavní autíčko má
elektronické
elektr
ktronické zvuky
zvuky, hudbu a světla, které se aktivují, když
dítě
dít
ítěě postaví všech
všechna autíčka na sebe do komínku. Dítě si
může
m
ůže procvičovat lezení posouváním autíček. 2 verze: sada
autíčkem pro chlapce, sada zmrzlinářského
s hasičským autíčk
autíčka pro dívky.
63
dosáhnu
6m+
V6940 Piáno s kostičkami a překvapením
V6
Př
Přináší
dítěti radost z hudby a muzicírování! Piánko i 3 kostičky
jsou ozdobeny roztomilými usmívajícími se tvářičkami.
jso
Stisknutím jedné nebo všech tří barevných kláves na piánu dítě
St
aktivuje zvonkohru a může sledovat, jak z kostiček vykukují
ak
zábavné
tvářičky.
zá
bavnné usmí
uusmívající
smí
mív
ívající
vající se tv
tváři
ářičky
čky..
P7528 Veselý vláček s překvapením
Tento zábavný vláček vytváří novou úroveň hry
prostřednictvím zábavných písní, zvukových
efektů, pohybu, světel a hry na schovávanou.
4 veselé kostky lze umístit na jakoukoliv plošinu
na vláčku. Velké držadlo na lokomotivě umožňuje
dítěti jednoduché uchopení a tlačení vláčku. Při
pohybu „ožije“ jeho zadní část a veselé obličejíky
na plošině nebo na postavených kostkách se
schovávají a vykukují.
T4336 Hudební
ební krokodýl s kostičkami
V režimu pro sedící
edící dítěě je
j tato hračka perfektním kamarádem pro hhru
ru na
stavění. Na hřbetě
etě krokodý
krokodýla
dýla je obrovská stavěcí plocha, kam dítě můž
může
že
ených koste
ek.
k Po postavení kostičky bude
umístit 6 přiložených
kostek.
b čejík na kostce. Dítě může otevřít
dítěti odměnouu vykukující obli
obličejík
mu, nakrmit hoo kos
kkostkami
tkami a být odměněno
krokodýlovi tlamu,
kovými efekty a hhudebními
u bními skladbami.
ude
zábavnými zvukovými
Krokodýl má pohyblivé
ohyblivé otáčivé oči a klapající ocas.
hodící dítě lze vytáhnou
out rukojeť
V režimu pro chodící
vytáhnout
okodýla, který při tažení
z pod břicha krokodýla,
vydává zábavnéé zvukové
efekty a hudbu..
64
dosáhnu
6m+
Stále v pohybu…
Neuvěřitelná proměna za jediný rok!
Za pouhých devět měsíců se Vaše dítě změnilo z bezradného novorozence
v pohyblivého človíčka s jedinečnou osobností.
pohybuji
se
9m+
65
pohybuji
se
9m+
Někdy kolem devátého měsíce života je většina dětí stále
aktivnější a jejich pohybová koordinace roste. Děti již dovedou
stát na vlastních nohách, pohybují se kolem nábytku a jiných
předmětů, snaží se také o první nejisté krůčky. Hrajte s dítětem
aktivní hry, které stimulují jeho motorické schopnosti, povzbuzujte
je k chůzi tím, že mu opatříte hračky, jež může tlačit před sebou
nebo tahat za sebou.
Hračky podporující vzpřímený
postoj a chůzi
Vaše dítě je pyšné na pokrok ve vývoji, kterého se mu podařilo dosáhnout.
Je spokojené s rostoucí nezávislostí, s níž je spojena lepší schopnost pohybu
a pohybové koordinace. Hračky, jež děti podporují v rozvíjení chůze nejen stimulují
fyzický rozvoj batolete, ale také mu působí velikou radost. Hračky, jako jsou hrací stolky
a chodítka, dítě baví a umožňují mu dělat řadu zajímavých věcí. Pomáhají mu získat
sebejistotu a sílu v době, kdy se pouští do prvních samostatných kroků.
66
pohybuji
se
9m+
Hračkyy stimulující
j fyzický
y
ý rozvojj a koordinaci
Vaše dítě i nadále rozvíjí svoji pohybovou koordinaci a schopnost udržet rovnováhu.
Pomohou
u mu v tom jezdící hračky. Stoupání si, přenášení váhy těla dopředu a dozadu
– všechnyy tyto aktivity posilují svaly na nohách a stimulují motorické schopnosti. Možnost
pohybovat
at se z jednoho místa do druhého přináší batoleti pocit nezávislosti.
P2744 Hudební chodítko 2 v 1
Přidejte k učení chůze trochu vzrušení díky tomuto
hudebnímu doprovodnému chodítku! Zábavné zvuky jsou
pak Vašemu dítěti odměnou. Dítě může též sedět a hrát na
svítící klávesy piána, otáčet stránkami s písničkami, hrát na
kytaru a saxofon – živá hudba, taneční světla, zábavné zvuky!
67
XĆtPVH
6 - 36 m
Čas učení – čas zábavy
XĆtPVH
6 - 36 m
68
XĆtPVH
6 - 36 m
Jak poznáme
geniální dítě
• všímá si abstraktních
matematických nebo
jazykových pojmů a rozumí jim
• projevuje zvláštní nadání,
kupříkladu řeší rovnice,
komponuje hudbu, vymýšlí
příběhy nebo kreslí
• umí se dlouhodobě soustředit
na jeden úkol
• má bohatou slovní zásobu
• ve skupině projevuje vůdcovské
schopnosti
• je kreativní, sebejisté, má silně
vyvinutý smysl pro humor
• preferuje společnost dospělých
nebo starších dětí
• má dobrou paměť, když je
potřeba, dokáže si vybavit
události
Hra je způsob, jak se Vaše dítě učí. Během
příštích měsíců si povšimnete změny v tom, jak
Váš malý človíček vnímá a chápe svět, který jej
obklopuje. Pochopí, že méďa je stále s ním,
i když se schoval pod peřinku. Když ho požádáte,
ukáže Vám také předměty určité barvy. Budeteli si s dítětem hrát na poznávání písmen, čísel,
barev a tvarů, připravíte je na to, aby těmto
pojmům porozumělo a mohlo se učit dál.
69
XĆtPVH
6 - 36 m
Hračky povzbuzující k učení a poznávání jazyků
Prezentujeme-li učení dítěti hravým a přitažlivým způsobem, dítě má o učení větší
zájem a více se angažuje. Jednoduché zvuky, slova, věty a vyprávění tvoří základ učení
se jazyku, pomáhají rovněž pochopit, že se zvuky spojují v slova, slovní spojení tvoří věty
a z vět se skládá vyprávění.
Mám tì rád!
I love you!
Modré ouško
Blue ear
T5204 Mluvící pejsek
Tento smějící se, jemný a plyšový pejsek je roztomilým společníkem na hraní, který
kombinuje 2 způsoby hry – učení se a hudební hry s 10 písničkami. Reaguje na
každý jemný dotyk dítěte slovy a slovními spojeními, písničkami, zvuky a blikajícím
srdíčkem. A teď navíc mluví česky a anglicky!
Učí: písmena a abecedu, čísla, počítání, části těla, barvy, pocity
70
XĆtPVH
6 - 36 m
V7071 Zpívající fotbalový míč
V
Př
Přikopne
dítěti spoustu zábavy! Měkký a plyšový míč je
pe
perfektním způsobem, jak dítě naučit počítání, barvy,
sp
sportovního ducha a chování, smysl pro fair-play, protiklady
a další. Má tři úrovně hry: učení, hudební zábavu
a představivost. Dítě bude opravdu brát věci, tak jak se
„„přikutálejí“. Stisknutím přátelského obličeje se přepínají
„p
jednotlivé
je
e
úrovně hry (režimy). Zpívá 5 veselých písniček,
říříká
í zábavné fráze a vydává veselé zvukové efekty.
Učí: čísla, počítání, barvy, protiklady, smysl pro fair-play
U
a další
K0426
426 Mluvící hrnec
Tento usměvaný hrnec ukrývá pod pokličkou spoustu překvapení a veselých písniček!
Naučí Vaše dítě počítat a rozpoznávat tvary. Každou zvědavost odmění hudebním
překvapením a legračními zvuky. Stačí jen vhodit správný tvar do odpovídajícího otvoru.
Učí: čísla, tvary, základy třídění, pochopit příčinu a následek
71
XĆtPVH
6 - 36 m
“Jedna, dvě,
botičky mé ...”
L4887 Učíme se řříkanky
íkan
ík
ankky
an
ky
Hraj si a uč se říkanky
k k s mluvící
l
a zpívající kknížkou!
k Při otočení stránky
k začne kknížka
k zpívat
příslušnou říkanku a malá housenka s blikajícím nosíkem na ni ukáže. Tři tlačítka na jejím bříšku
dítě naučí první tři písmenka z abecedy, počítat do šesti a poznávat barvy a věci na obrázku.
Učí: abecedu, čísla, barvy, dětské říkanky a písničky
N1194 Mluvící
vící klíčky
“Červená
lod’ka”
Objev svět zábavného učení s mluvícími klíčky, které přivádějí hudbu a barvy k životu! Materiály
vhodné ke kousání, zářivé klíčky ke hře, 6 písniček a veselá hudba a zvuky nabízejí dítěti spoustu
aktivit. Praktický kroužek je umožňuje vzít kamkoliv s sebou.
Učí: první slova a slovní spojení, barvy, oblíbené dětské písničky
72
XĆtPVH
6 - 36 m
P8143 Mluvící mini knížky
Medvídkovy tvary a barvy, Kamarádi zvířátka počítají
Mini knížky jsou první knížkou Vašeho dítěte, která si s ním zazpívá. Když dítě
stiskne velké tlačítko uprostřed nebo otáčí stránky, uslyší veselý příběh, hudbu,
naučí se nová slova a jednoduché věty. Medvídkovy tvary a barvy učí, jak jinak,
tvary a barvy. Druhá knížka učí názvy zvířátek, jaké zvuky vydávají, čísla. Knížky
také zpívají veselou písničku. Kdo si zazpívá společně s nimi?
Učí: tvary, barvy, názvy zvířátek a jejich zvuky, čísla a počítání
T5323 Veselý mluvící fotoaparát
Dítě se bude usmívat a zpívat si při hře s tímto usměvavým
fotoaparátem, který ho naučí čísla, počítání, barvy, pozdravy
a pocity za doprovodu 4 zábavných písniček ke společnému
zpívání.
Učí: čísla, počítání, barvy, pozdravy, pocity a další
V7441 Usměvavý chytrý telefon
Chytrý telefon s elegantním designem a skvělým výukovým
obsahem je novým pohledem na známou hru! Prostřednictvím
devíti svítících tlačítek může dítě aktivovat veselé písničky, hudbu,
zábavná slovní spojení a efekty telefonních zvuků. Tlačítko pro
realistické hraní rolí povzbuzuje dítě k vyjadřování pozdravů.
Učí: písmena, čísla, tvary, barvy, pozdravy, počasí, protiklady a další
73
XĆtPVH
6 - 36 m
T1632 Mluvící tahací telefon
Tlačítka ke stláčení, stránky k otáčení, přátelé, kterým lze zavolat,
a tolik věcí k naučení! Telefon dítěti představí čísla a počítání,
zvířátka a jejich zvuky, první slova a další. A to vše česky
a anglicky! Zábavné zvuky a čtyři písničky budou dítěti odměnou.
Telefon může také tahat a učit se při tom chodit.
Učí: čísla, počítání, anglická slovíčka, zvířátka, zvuky zvířátek, první
slova a další
V6998 Dvojjazyčný svítící notebook
Počítačová zábava pro vaše maličké! Interaktivní LED
obrazovka oživuje notebook zábavnými obrázky a světelnými
vzory. Stiskne-li dítě jakékoliv z 9 tlačítek nebo roluje-li myší,
odmění ho slova, písničky a zvukové efekty, na obrazovce
se ukazují odpovídající obrázky. Pomocí 3 hracích režimů,
učebního, hudebního a dvojjazyčného, a 12 písniček se
dítě učí barvy, tvary, abecedu, počítat, protiklady, předměty,
anglická slovíčka a mnohem víc! Díky pohodlné rukojeti jej lze
snadno přenášet.
P7530 Zpívající stoleček
Tolik možností, jak si hrát! Přátelský stoleček mluvící dvěma
jazyky (čeština + angličtina) vyzývá Vaše dítě ke hře a učení,
povzbuzuje jej ke zkoumání a pohybu. Má 4 herní režimy:
učení, angličtina, hudba, rozvíjení představivosti (fantazie).
A 4 interaktivní výuková centra blikáním a mluvením
vyzývají ke hře. Telefon učí čísla, počítač písmena a tvary,
piáno barvy a knížka zvířátka a zvuky. Obsahuje více než 40
písní a melodií. Nohy stolku jsou odmontovatelné pro hru
na zemi.
Učí: písmena a abecedu, čísla a počítání, anglická slovíčka,
barvy, tvary, protiklady, první slova, pozdravy, příčinu a
následek
74
XĆtPVH
6 - 36 m
T5333 Mluvící šneček
Jezdíme, smějeme se a hrajeme si celý den! Přátelský posouvající
se šnek seznamí Vaše dítě s písmeny a barvami, stačí jen
stisknout jednotlivá tlačítka. Veselá písnička s abecedou a světla
přidávají na zábavě a vzrušení ze hry. A teď navíc česky a anglicky.
Učí: písmena A,B,C,D, základní barvy, pohyb při posouvání hračky
T5332 Mluvící želvička
Přátelská, posouvající se želvička naučí Vaše dítě čísla a tvary
zábavnou formou. A teď navíc česky a anglicky. Stačí jen stisknout
příslušná tlačítka na jejím krunýři. Rozkošná písnička a světla se
spustí, když dítě hračku tlačí nebo zmáčkne hudební tlačítko.
Učí: číslovky 1,2,3,4, základní tvary, pohyb při posouvání hračky
T1640 Mluvící zvířátka (prasátko, kačenka, kravička)
Tato měkká, plyšová zvířátka zpívají společně s dítětem veselé
elé písnič
písničky,
čky, vydávají zvuky
zvířátek a pomáhají učit se písmena, čísla, barvy, tvary, částii těla a vvíce.
íce.
75
zkoumám
12 m +
Každý den nové objevy
Čím je dítě nezávislejší, tím lépe může objevovat a hledat nové věci. Jeho
svět je ještě více vzrušující než dřív. Nechte malého človíčka, aby se nadchl
pro nové objevy a zkušenosti. Nechte ho, aby se samostatně rozhodl a čerpal
zkušenosti z každého svého objevu.
zkoumám
12 m +
76
zkoumám
12 m +
Hračky Little People™
V těchto barevných vozítkách si může dítě hrát se svými oblíbenými figurkami Little People™.
Při prvních hrách dítě opakuje známé scény a napodobuje události, jež zná ze světa kolem sebe.
Díky tomu je pro dítě snazší je pochopit. Starší dítě pak tyto hračky vnímá jako rekvizity k přehrávání
scén, které se nikdy nestaly – inspirované fantazií dítěte.
Sady Little People™
Tyto sady jsou jakousi zmenšeninou reálného světa pro potřeby Vašeho dítěte, které tak
získává možnost samostatně se rozhodovat, kontrolovat, rozvíjet fantazii a budovat svoji
sebejistotu. Nové zkušenosti, jako je hra na výlet na farmu, dítěti umožňují objevovat
a povzbuzují jeho představivost. Během interaktivní zábavy dítě vytváří místo, jež může
plně ovládat. Hra tohoto typu pomáhá mladému mozku připravit se na kreativní myšlení
a nové objevy.
77
zkoumám
12 m +
V6722 Wheelies Autíčka
Přinášejí dítěti ještě větší zábavu s hracími sadami Wheelies, a to díky 12 unikátním autíčkům různých stylů.
Zahrnuje přední nakladač a sklápěčku, policejní auto a hasičský vůz, odtahový vůz, náklaďák na recyklivaný odpad,
pick up, závodní autíčko Formule 1, klasický parní stroj, kabriolet, kupé, 4x4 apod. Všechna autíčka mají realistický
vzhled a známou postavičku z řady Little People.
V2513 Wheelies Autíčka duopack
Duopack přináší řadu unikátních autíček různých stylů. Zahrnuje 6 různých
balení: pick up a sportovní vůz, kupé a 4x4, nakladač a sklápěčku, policejní
auto a hasičský vůz, odtahový vůz a náklaďák na recyklovaný odpad,
2 závodní formule 1. Všechna autíčka mají realistický vzhled a známou
postavičku z řady Little People.
78
zkoumám
12 m +
V2748 Wheelies Přenosná hrací sada
Děti si mohou vzít své Wheelies na cesty, a to díky této nové přenosné hrací sadě.
Set se skládá ze 2 vytvarovaných základen ve formě kopců a 3 ramp různých tvarů,
které se napojují na základny v různých konfiguracích pro mnoho herních variant.
Když si dítě dohraje, všechny části se uloží do menší základny a vše se bezpečně
zacvakne velkou základnou. Rukojeť pak umožňuje snadné přenášení.
T5429 Wheelies Závodní dráha se zvuky
Nyní si děti mohou vzít své Wheelies na cesty spolu s touto závodní dráhou. Set se
rozloží a pak teprve odhalí sklopenou kolejovou dráhu o délce více než 76 cm. Sada
je dodávána s 2 vozy Formule 1. Autíčka jezdí dolů, čímž se aktivují zábavné závodní
zvukové efekty. Garážová vrata se otevírají a zavírají, autíčka lze bezpečně uložit uvnitř.
Po skončení hry se sada opět složí a hračku lze přenést kamkoliv díky praktické rukojeti.
79
napodobuji
18 m +
Čas napodobování a představivosti
napodobuji
18 m +
80
napodobuji
18 m +
Již v 18 měsících děti rády napodobují to, co vidí kolem
sebe. Nápodobou dítě získává základní dovednosti:
koordinaci zraku a pohybu rukou a schopnost
prostorového vnímání. Nápodobou se však také děti
učí řadě praktických činností a sociálně i emocionálně
se rozvíjejí – počínaje učením se samostatně si hrát,
přes dovednost hrát si s ostatními až po obtížné
umění rozpoznávat pocity a rozumět jim, a to jak
pocitů vlastních, tak pocitů ostatních. Zpočátku se dítě
soustřeďuje na hry spojené se společnými zkušenostmi,
jako je vaření nebo nakupování. Postupně začíná více
využívat své fantazie a hry jsou více tvůrčí.
81
napodobuji
18 m +
Nočníky
Další etapou ve vývoji Vašeho dítěte je učení se na nočník. Snažili jsme se, aby mu toto
učení dělalo radost. Děti budou nadšené novými modely!
T6211 Nočník veselá kachnička 3 v 1
• podporuje dítě, aby chodilo samo na toaletu
– 4 hudební popěvky a zvukové efekty za
pokroky, které dítě dělá
• zásobník lze snadno vyjmout a vyčistit
• sedátko je možné použít ke zmenšení prkýnka
na standardní toaletě
• sklopením víka se jednoduše přemění na
robustní stoličku (nosnost 45 kg)
M4774 Zpívající nočník
• podporuje dítě, aby chodilo samo na toaletu - hudební
odměny za pokroky, které dítě dělá
• zásobník lze snadno vyjmout a vyčistit
• sedátko je možné použít ke zmenšení prkýnka na standardní
toaletě
• sklopením víka se jednoduše přemění na robustní stoličku
(nosnost 45 kg)
• odnímatelné nohy pro snadné uložení
82
napodobuji
18 m +
W1331 Hrající nočník kamarád
• reálný vzhled toalety pro ještě snadnější výuku
chození na toaletu
• splachovací páčka, zásobník toaletního papíru,
plně funkční sedátko s poklopem, odchylovač
pro chlapce
• realistické zvukové efekty, hudební odměna
a veselé zvukové efekty při posazení se na
nočník i po úspěšné zkušenosti – mluví a zpívá
česky!
• zásobník lze snadno vyjmout a vyčistit
• sedátko je možné použít ke zmenšení prkýnka
na standardní toaletě
77816 Tahací telefon
Každé dítě miluje povídání po telefonu a tato klasická
asická
tahací hračka s přátelským obličejíkem a pohyblivými
ivými
očíčky dělá z tohoto telefonku opravdu příjemného
ého
kamaráda.
H9447 Tahac
Tahací Snoopy
Vaše dítěte bude milovat a chodit s tímto roztomilým pejskem,
který jej za aktivitu odmění – točí hlavou, třepe oušky, vrtí
ocáskem a dokonc
dokonce štěká, když ho dítě táhne za provázek.
83
napodobuji
18 m +
75601 Skládací kelímky
8 různobarevných kelímků s universálním použitím
– na podlaze, na pískovišti, ve vaně. Každý má na
sobě obrys zvířátka.
B0662 Kamarádi do koupele
Přísavka do vany se 4 zábavnými aktivitami
a spoustou legrace při koupání! Je tu hvězdice
s vodním kolem, multifunkční velryba, humr
zásobník a ústřice kalíšek. Honem do vany
a zábava může začít!
84
napodobuji
18 m +
Hračky povzbuzující tvůrčí prožitek
Pomocí svých zkušeností,
ostí, verbálních a pohybových dovedností může Vaše dítě
komunikovat a vyjadřovat
řovat se prostřednictvím umění.
R6302 Kreslicí tabulka s lampičkou
Tabulka cestovní velikosti a magnetickou
gnetickou kreslicí oobrazovkou
brazovvkou
v horizontálním směru. Sklopnáá lampička osvětlí oobrazovku
brazovvku
pro kreslení kdekoliv a kdykoliv.
v. Tabulka má odolnýý rám,
rukojeť pro snadné držení a přenášení,
enášení, magnetickéé kresli
kreslicí
icí
pero šetřící obrazovku, lehce posuvného
gumovacího
jezdce
osuvného gumovací
ího jez
zdce
pro vyčištění obrazovky.
M5670 Kreslicí tabulka
Má skvělé vlastnosti, které činí kreslení tak zábavným. Velká kreslicí
obrazovka, lehce posunovatelná guma na čištění obrazovky, 4 kreslicí
magnetická razítka, kreslicí pero a velká držadla po obou stranách,
díky kterým ji lze vzít kamkoliv s sebou.
85
poznávám
36 m +
Hračky umožňující hrát různé role
poznávám
36 m +
86
poznávám
36 m +
Prvními a nejdůležitějšími autoritami jsou pro dítě
rodiče, a tak když děti začínají napodobovat, stávají se
jejich vzorem především rodiče. Když děti dělají totéž,
co máma a táta, cítí se stejně důležité. Napodobování
rodičů je také úzce spjato s přebíráním sociálních rolí,
které budou hrát v dospělém životě. Přehrávání těchto
rolí je tedy nejen naprosto přirozené, ale i nesmírně
důležité.
87
poznávám
36 m +
www.imaginext.cz
Hračky umožňující hrát různé role
Děti chtějí dělat to, co jejich rodiče. Chtějí napodobovat domácí práce nebo profese
svých rodičů. Při hrách předvádějí každodenní situace, jak je vidí doma, venku či v televizi.
Napodobují i jiné hrdiny, třeba pohádkové postavy. Naše hračky Vašemu dítěti umožní
hrát si tak, jak má rádo, dají mu pocit sebejistoty a nezávislosti.
T5308 Sky Racers Letadlo s funkcemi
3 různá letadla. Každé z nich má své speciální funkce a zahrnuje figurku pilota. Červené letadlo Tiger Shark
vypadá jako tygr a má tlačítko, po jehož stlačení letadlo otvírá ústa. Má také točící se vrtule, vyjíždějící kola
a kokpit pro figurku. Modré letadlo Twister Jet má vyjíždějící kola, kokpit pro figurku a super rotující funkci stiskněte tlačítko a sledujte, jak se přední část letadla otáčí dokola! Černo-zelené letadlo Dragon Fly Racer má
točící se vrtuli s vystřelovačem projektilů ve svém středu. Když stisknete spoušť, křídla začnou mávat
a odhalují plamenomety schované uvnitř křídel.
88
poznávám
www.imaginext.cz
36 m +
T5120 Sky Racers Velké letadlo
2 velká letadla. Každé z nich zahrnuje figurku spolu s helmou. Červené
letadlo má dva proudové motory, které vypadají jako orli. Stisknutím tlačítka
se od sebe oddalují. Má také zatahovací hák - vytáhněte ho, zahákněte do
záchranného člunu. Modré letadlo má dvě „ostré” vrtule a záchranný člun,
který může vyzvednout díky svému háku. Stiskněte tlačítko a sledujte, jak se
vrtule posunou dopředu a točí! Oba letouny jsou vybaveny kabinovým krytem,
který otevírá a zavírá prostor pro figurku.
T4949 Sky Racers Letadlová loď
Letadlová loď, dvě figurky, dvě letadla, dvě
helmy, vlajky, a sedm střel. Každé letadlo
představuje jiný závodní team. Chlapci mohou
využít letadlovou loď jako přepravce. Jejich
letadla mohou závodit a sbírat projektily, které
jsou vystřeleny do „vody”. Zatáhněte za páčku
pro rychlé vystřelení pěti projektilů do „vody!”
Loď má několik funkčních bodů, včetně dvou
aktivačních disků. Otočením jednoho z nich
se rozšíří vzletová a přistávací dráha, druhý
aktivuje letadlový výtah. Stiskněte disk na lodi
a vystřelte dva projektily do „vody”! Loď má
též dveře, které se otevírají a zavírají, kotvu,
paži jeřábu a výtah, který vozí figurky nahoru
a dolů.
89
poznávám
36 m +
www.imaginext.cz
R4320 Imaginext Figurky
Imaginext figurky obsahují 10 různých figurek (Batman, vesmírná
figurka, hradní figurka, mořská figurka, stavitel, policista, hasič).
N0764 Modern City Hasičský vůz a stanice
Imaginext hasičský vůz obsahuje světla a zvuky, vysunovací
žebřík, zasunovací hadici a disk, který aktivuje dané funkce.
Stačí do něj jen postavit figurku a otočit s ní. Dobrodružství
může začít. Hasičská stanice obsahuje 3 figurky a mnohá
příslušenství.
P6854 Modern City Záchranářský vrtulník
Dítě spolu s pilotem může otevřít dveře vrtulníku a spustit
záchranné lano. Potom stiskne tlačítko pro vytažení lana
a zmáčkne spoušť, čímž roztočí vrtuli. Obsahuje řadu
příslušenství - záchranářskou čtyřkolku, 3 figurky záchranářů,
obleky, ochranný štít, obušek a vysílačku. Hračka nabízí stále
nová dobrodružství při každé další hře!
90
poznávám
www.imaginext.cz
36 m +
P5486 Modern City Vozidla
Sortiment obsahuje: sklápěcí vůz a sanitku, která je
součástí Imaginext záchranářské řady. Kolečkem na střeše
dítě aktivuje mechanismus k otevření zadních dveří, ze
kterých vyjedou nosítka a lékařské pracoviště. Sanitka má
samozřejmě houkačku a blikající světla. Hračka též obsahuje
dvě postavičky záchranářů. Sklápečka obsahuje figurku
a nářadí.
P5484 Modern City Vozidla s funkcemi
Sortiment obsahuje: nakladač a policejní auto, které přichází s realistickými světly, zvuky
a dvěma figurkami.
P5482 Modern City Deluxe
Sortiment obsahuje parní válec, policejní motocykl,
hasiče, policejního koně, lékařský motocykl. Například
policejní motocykl má u sebe figurku, snímatelnou
helmu a dva nástroje pro policejní výkon.
91
poznávám
m
36 m +
R4756 / T8375 Kouzelní zpěváčci
pěvá
pě
váčc
čcii
Pro děti a děti v srdci přicházejí Sing-a-ma-jigs,
a-maama-jig
jigs,
s, hra
hračky
čky
kyy sv
ssvobodného
obodné
obo
dného
ho ducha, s nekonvenčními
čními znaky, kte
kteří
teříří vy
vvydávají legrační
smích a přidávají vzrušení při každé interakci.
ter
erakc
akci.i. Jej
Jejich
ich bl
bláznivý
láz
ázn
zznnivý
iv vzhled je jedinečný, a když zpívají,
ívají, jejich m
malá ústa se otvírají
dokořán při každé slabice. Každá postavička
čkaa má
čk
má tři
tři her
herní režimy: Při breptání mluví svým vlastním
ím ja
jazykem plným štěbetání
a různých zvuků. Při zpívání vlastní písničkyy ma
maj
majíj svůj hudební tón a vy jen ovládáte tempo skladby. Ale největší zábavu si
užijete, když Sing-a-ma-jigs zpívají společně! Každá postavička zpívá ve svém vlastním rozsahu, který je pro ni specifický.
A vždy spolu dokonale ladí! Čím více jich sesbíráte, tím větší sbor budete mít a tím lepší zvuk z nich vyloudíte!
92
poznávám
36 m +
W2271 Shake & Go Auta 2
Nová „Shake&Go“ autíčka vkládají do rukou dítěte kontrolu
nad rychlostí a silou! Řada elegantních autíček, každé
s nezaměnitelným zvukem motoru, který se aktivuje
zatřesením hračky. Položením na zem se autíčko rozjede
a vydává skutečné zvuky.
W1660 Cars 2 Svítící autíčka
Děti v předškolním věku potěší tato autíčka oblíbených charakterů
z filmu „Auta 2“ se světly a zábavnými zvuky. Děti si mohou vybrat
Bleska McQueena, Buráka nebo Francesca! Každý z nich má zábavné
zvukové efekty z filmu! A jsou velké tak akorát přesně do rukou
předškoláků. Když se stiskne tlačítko, otevře se kapota, aby odhalila
zábavné světlo a auto začne hrát jeden ze dvou zvukových efektů.
93
SįiWHOp
Hrajeme si společně
SįiWHOp
94
SįiWHOp
Získávání sociálních dovedností je přirozený proces
probíhající v životě každého dítěte, musí se však
naučit také navazovat vztahy. Počátky společných her
nebývají snadné. Společná témata, oblíbené pohádky
a jejich hrdinové jim umožňují navazovat přátelství.
Populární filmy jako Mašinka Tomáš, Mistr Manny nebo
Dora objevitelka, ukazují dětem svět, v němž hrdinové
spolupracují, navzájem si pomáhají, učí je, jaké to je,
mít přátele, jak přátelství dávat najevo a jak společně
řešit problémy. Dokonce i ve chvílích, kdy si děti hrají
samy, představují si, že jsou postavičkami z těchto
pohádek, přehrávají scény nebo vymýšlejí příběhy,
v nichž si osvojují svět prvních kontaktů s kamarády.
95
SįiWHOp
T3025 Svítící mašinka
Posviťte si na cestu s mašinkou Tomášem nebo Percym! Po stisknutí
tlačítka na rukojeti dítě uslyší zábavné zvuky a mašince se rozsvítí obličej.
Když se tlačítko na rukojeti podrží, svítí nepřetržité světlo.
R9035 Stříkající mašinky do koupele
Oblíbené mašinky z řady Tomáš a přátelé přinášejí zábavu i do vany. Místo
bafání stříkají vodu ze svých komínů. Mají ten správný rozměr vhodný do
dětských ručiček. Balení obsahuje mašinky Tomáše, Percyho a Kapitána.
T4267 „Zatřes a jeď” mašinka Tomáš
Nyní mašinka Tomáš ovládá Shake’n Go technologii. Čím
více dítě s mašinkou třese, tím Tomáš dojede dál. Položením
na zem se mašinka rozjede a vydává zábavné zvukové efekty
vláčku.
96
SįiWHOp
T1468 Mašinka Tomáš / James se strojvedoucím
Dítě stlačí dolů strojvůdcovu postavičku a mašinka Tomáš / James
se rozjede vpřed! Jak mašinka jede, strojvůdce opět vykoukne ven.
Takže dítě může opět postavičku zatlačit a tak stále dokola.
T1467 „Pískni a jeď” mašinka Tomáš
Dítě pískne jednou a mašinka Tomáš pojede dopředu.
Pískne znovu a Tomáš se zastaví. Pískne dvakrát
pomalu a Tomáš se otáčí doleva a pokračuje tak
dlouho, dokud znovu nepísknete.
R9493 Pull-back mašinka
Mašinky Pull-back z řady Tomáš a přátelé jsou velice jednoduché na použití a perfektní do
rukou těch nejmenších. Natáhnou se potažením směrem zpět a pak se rozjedou. Můžete si
vybrat mezi Tomášem, Percym a Jamesem.
97
SįiWHOp
T0929 Malé kovové mašinky
Sortiment oblíbených malých kovových mašinek a jiných vozidel z řady Tomáš a přátelé. Každá má obousměrné
magnetické přípojky zpředu i vzadu. Jsou kompatibilní se všemi hracími sadami Take-n-Play.
R8847 Mašinka Tomáš
R8848 Mašinka Percy
Nejznámější a nejprodávanější malá kovová mašinka z řady
Tomáš a přátelé. Zpředu i vzadu má obousměrné magnetické
přípojky. Je kompatibilní se všemi hracími sadami
Take-n-Play.
Jedna z nejznámějších malých kovových mašinek z řady
Tomáš a jeho přátelé. Zpředu i vzadu má obousměrné
magnetické přípojky. Je kompatibilní se všemi hracími
sadami Take-n-Play.
R8854 Střední kovové mašinky
Sortiment oblíbených středních kovových mašinek a jiných vozidel z řady Tomáš a přátelé, mnohé z nich s připojeným
tendrem na uhlí. Každá má obousměrné magnetické přípojky zpředu i vzadu. Jsou kompatibilní se všemi hracími sadami
Take-n-Play.
98
SįiWHOp
T2558 Velké kovové mašinky
Sortiment oblíbených velkých kovových mašinek a jiných vozidel z řady
Tomáš a přátelé, mnohé z nich s připojeným tendrem na uhlí. Každá má
obousměrné magnetické přípojky zpředu i vzadu. Jsou kompatibilní se všemi
hracími sadami Take-n-Play.
R8850 Nákladní kovové vagónky
Sortiment speciálních kovových nákladních vozů
(vagónků) pro připojení ke kovovým mašinkám.
Každý nákladní vůz má svůj speciální náklad,
obousměrné magnetické přípojky zpředu i vzadu,
kterými se připojí k vlečné lokomotivě nebo k dalším
vagónkům. Jsou kompatibilní se všemi hracími
sadami Take-n-Play.
R8863 Kovové mašinky - sada 2 ks
Sortiment vždy dvou kusů oblíbených kovových
mašinek a vozidel z řady Tomáš a přátelé.
Každý má obousměrné magnetické přípojky zpředu
i vzadu. Jsou kompatibilní se všemi hracími sadami
Take-n-Play.
99
SįiWHOp
R9466 Kovové mašinky - sada 3 ks
(lokomotiva a 2 vagónky)
Každá sada 3 kusů obsahuje jednu lokomotivu
z řady Tomáš a přátelé doplněnou 2 vagónky. Každý
kus má obousměrné magnetické přípojky zpředu
i vzadu. Jsou kompatibilní se všemi hracími sadami
Take-n-Play.
R9471 Kovové mašinky - sada 4 ks
(lokomotiva a 3 vagónky)
Každá sada 4 kusů obsahuje jednu lokomotivu z řady
Tomáš a přátelé doplněnou 3 vagónky se speciálním
nákladem. Každý kus má obousměrné magnetické
přípojky zpředu i vzadu. Jsou kompatibilní se všemi
hracími sadami Take-n-Play.
T2991 Svítící malé kovové mašinky se zvuky
Malé kovové mašinky přicházejí s pískáním a zábavnými zvuky
vláčku. Každá mašinka má vpředu svítící reflektor a při jízdě začne
„bafat“ jako správná parní lokomotiva. Čím rychleji s mašinkou
pojedete, tím rychleji bude bafat. A nebo stiskněte tlačítko
a uslyšíte zábavné zvuky. Každá má obousměrné magnetické
přípojky zpředu i vzadu. Jsou kompatibilní s hracími sadami
Take-n-Play.
100
SįiWHOp
R9111 Hrací kufříková sada
2 různé přenosné rozkládací hrací sady obsahují mašinku a herní plochu s dvěma místy určení. Mašinka
Tomáš jezdí mezi hospodářskými objekty - z farmy pana McCollse do Sodorské továrny na zmrzlinu a zase zpět.
Mašinka Percy rozváží poštu ze Sodorské pošty do Maithwaitské stanice a zase zpět. Po skončení hry se vše uloží
uvnitř sady. Díky pohodlné rukojeti můžete vzít kamkoliv s sebou.
R9112 Jeřáb Cranky v přístavu
Připojte se k jeřábu Crankymu a mašince Saltymu a prožijte s nimi další
rušný den v Brendamských docích! Pomocí výsuvného ramene jeřábu
vyložte náklad z lodi a přeneste ho do přístavu. Snižte nebo zvyšte závoru.
Sada obsahuje rozkládací herní plán s jeřábem Crankym, mašinku
Saltyho, loď a náklad. Po ukončení hry se vše uloží uvnitř sady a díky
pohodlné rukojeti ji můžete vzít kamkoliv s sebou.
R9113 Tidmouthské depo s točnou
Nyní si můžete hrát se svými kovovými vláčky
v jejich Tidmouthském lokomotivním depu
s točnou. Tuto sadu lze velice snadno rozložit
a po skončení hry opět složit, přičemž vláčky
můžete uskladnit uvnitř. Po rušném dni můžete
zaparkovat jednotlivé vláčky v jejich přístřešcích.
Díky pohodlné rukojeti ji lze vzít kamkoliv
s sebou. Sada obsahuje jednu kovovou
mašinku Tomáše.
101
10
SįiWHOp
R9622 Knapfordské nádraží
Rozložte spodní a zadní část hrací soupravy a objeví se úplná oválná trať s rampou a nástupištěm. Když mašinka Percy
přijede k nástupišti, cestující za oknem zmizí, jako kdyby nastoupili. Když tam mašinka přijede příště, objeví se cestující
v okně, jako by vystoupili. Závory na přejezdu nahoře na rampě lze zvednout a poslat tak vláček volnoběhem dolů po
rampě a ven zelenými dvířky.
T5589 Skvělá stanice Waterton
Přenosná rozkládací hrací sada obsahuje mašinku Sira Handla a herní
plochu s dvěma místy určení. Mašinka Handle jezdí mezi těmito objekty.
Po skončení hry se vše uloží uvnitř sady. Díky pohodlné rukojeti můžete vzít
kamkoliv s sebou.
T9042 Startovní hrací sada s jeskyní
Přenosná rozkládací hrací sada je perfektním úvodním setem do hry s vláčky z řady Tomáš a jeho přátelé. Koleje se
rozloží a odhalí trať ve tvaru plného oválu. Na koleje se zacvakne Knapfordský tunel. Vezměte mašinku Tomáše, která je
součástí sady, na trať a vydejte se na cestu pro speciální náklad. Po skončení hry lze sadu velice snadno složit, mašinka
Tomáš se ukladní uvnitř. Díky pohodlné rukojeti lze vzít kamkoliv s sebou.
102
SįiWHOp
R9114 2 V 1 Kufřík na mašinky a hrací sada
Přináší zábavu 2 v 1! Nyní můžete ukládat vaše oblíbené mašinky
z řady Tomáš a přátelé do tohoto přenosného pouzdra, které slouží
také jako rozkládací hrací sada včetně kolejí. Odolný kufřík pojme
až 10 mašinek a má velice pohodlnou rukojeť, jež usnadňuje jeho
přenášení. Sklopte hrací plochu dolů, pošlete mašinky na trať
a sledujte, jak přejíždějí kolem závory.
T5074 Koleje ke kovovým mašinkám
22 kousků kolejnic různých tvarů a rozměrů.
Určené pro hru s kovovými mašinkami.
T9045 Rozkládací koleje ke kovovým mašinkám
3 různé druhy tratí. Mostní trať se rozkládá a opět skládá
ádá pro sna
snazší
ší přenositelnost
přenositelnost. Slo
Sloupy
p se vyklápějí
klápějí dolů
dolů,
ů čímž se
vytvoří most. S-dráha se skládá ze 6 ks sklopných kolejí, která je složena pro lepší přenositelnost. K dispozici je také
železniční závora a ukazatel. Třetí je pak Flexi trať, která je dlouhá více než 50 centimetrů. Všechny je lze připojit k hracím
sadám řady Take-n-Play.
103
SįiWHOp
T6216 Tomáš a přátelé „Prozkoumej a najdi“
Hra „Dívej se a povídej“ obsahuje přátele mašinky Tomáše, místa určení a práce, které se mají udělat.
1) V režimu „Zkoumej a objevuj“ nasměrujte šipku na jeden z deseti obrázků. Zatáhněte za páčku a hračka
popíše, co je na obrázku. Jsou zde obrázky 3 mašinek, jakož i místa určení a náklad, který se má převézt.
2) V režimu „Najdi příběh“ bude hráč nejprve požádaný, aby našel požadované obrázky. Tyto obrázky jsou
propojené a tvoří krátký příběh.
104
SįiWHOp
T0951 Motorové mašinky
Sortiment motorových vláčků z řady Tomáš a přátelé. Lze je posouvat po trati nebo se jen dívat, jak jedou samy.
Kompatibilní s plastovým kolejovým systémem (určeným pro motorové mašinky).
T0204 Stavební vozidla
Sortiment vašich oblíbených stavebních vozidel
z řady Tomáš a přátelé.
105
SįiWHOp
R9239 Motorové mašinky sada 3 ks
Sortiment oblíbených motorových vláčků z řady Tomáš a přátelé. Každá
lokomotiva přichází s dvěma vagónky a nákladem. Lze je posouvat po trati
nebo se jen dívat, jak jedou samy. Kompatibilní s plastovým kolejovým
systémem (určeným pro motorové mašinky).
T3030 Motorové mašinky sada 2 ks
Sortiment oblíbených motorových vláčků z řady Tomáš a přátelé. Každá lokomotiva přichází s vagónkem nebo
tendrem. Lze je posouvat po trati nebo se jen dívat, jak jedou samy. Kompatibilní s plastovým kolejovým systémem
(určeným pro motorové mašinky).
R9243 Sada vagónků 3 ks
Trojbalení nákladních vagónků pro vaše motorové mašinky z řady Tomáš a přátelé Trackmaster. Každé balení
je dodáváno se třemi nákladními vozy nebo vozy se speciálním nákladem a 3 kusy kolejí. Veškerý náklad je
snímatelný. Vagónky se dají jednoduše zaháknout za jakoukoliv motorovou lokomotivu.
106
SįiWHOp
R9488 Tomášův rušný den
- hrací sada
Perfektní úvodní set do hry s vláčky z řady
Tomáš a jeho přátelé Trackmaster. Malí
strojvůdci mohou poslat mašinku Tomáše
na trať spolu se speciálním nákladem,
aby ho dovezl na nádraží. Sada obsahuje:
motorovou mašinku Tomáše, budovu
železniční stanice, 8 ks obloukových kolejí,
1 rovnou kolej a 1 stopku.
R9489 Hrací sada s Percym / Colinem
Sortiment hracích setů „Percyho den na farmě“
a „Colinovo večírkové překvapení“. Mašinka
Percy je na farmě Sodor a je doba žní. Mašinka
Percy pomáhá na farmě rodiny McCollových se
speciálními dodávkami hospodářských zvířat.
Sada obsahuje mašinku Percy, oválnou železniční
dráhu, traktor a příslušenství. V druhé sadě jeřáb
Colin pokládá náklad na mašinku Tomáše. Sada
obsahuje jeřáb Colina, náklad, mašinku Tomáše,
nákladní vůz a oválnou železniční trať.
107
SįiWHOp
R9485 Třesoucí se most - hrací sada
V této hrací sadě mašinka Tomáš klopýtá přes popadané kmeny
a kodrcavou železnici, když si razí cestu k třesoucímu se mostu.
Tomáš přejede most, poskakuje nahoru a dolů a ze strany na stranu,
rozhoupává koleje. Hrací sada je kompletní železniční tratí
s motorovou mašinkou Tomášem a třesoucím se mostem.
R9629 Arthur v měděném dole
- hrací sada
Mašinka Arthur má důležitou práci - odváží měď
z měděného dolu! Pošlete ji po kolejích do dolů,
kde se jeho nákladní vagónek „záhadně” naplní
mědí. Obsahuje výhybku pro změnu směru a
tunel, motorovou mašinku Arthura, kompletní
železniční trať, vyklápěcí nákladní vagón
a měděný důl.
108
R9633 Haroldovo letiště
Nyní lze létat spolu s Haroldem a posílat Percyho na záchranné mise kdekoliv na Sodoru. Percy jezdí po trati a projíždí
pod přistávací plochou pro vrtulníky. Pomocí staničního vypínače lze Percyho zastavit a jeho kola spustí akci - Harold
obletí věž, nabere záchranný náklad a naloží ho Percymu do nákladního vagónu. Pak pomocí staničního vypínače se
Percy vyšle na cestu. Prodává se s kompletní tratí, vrtulníkovou stanicí, přistávací plochou pro vrtulníky, motorovou
mašinkou Percym a odpojitelným vrtulníkem Haroldem.
R9634 Dobrodružství na ostrově Misty - hrací sada
Zažij spolu s Tomášem nová dobrodružství na ostrově Misty! Mašinka Tomáš sviští nahoru po trati, přes podpory ve
tvaru stromů a skrz tunel z kmene stromu. Tato obrovská hrací sada umožňuje dítěti prožít dobrodružství společně
s mašinkou Tomášem. Společně mohou projíždět trať plnou zákrut, strmého stoupání a spousty akce! Pošlete Tomáše
přes posuvný most nebo přepněte výhybku a Tomáš dojede k dřevařské pile. Tam dopravní pás vyveze dřevěnou kládu
nahoru, která poté, rozříznutá napůl, spadne zpět do nákladního vagónu. Obsahuje motorovou mašinku Tomáše,
nákladní vagón, rozdělenou dřevěnou kládu, mašinkou poháněnou dřevěnou pilu, posuvný most, tunel ve tvaru
kmene stromu, sloupy ve tvaru kmene stromu a speciální tmavě hnědé železniční koleje.
V8336 Cílové místo s akcí
Každé cílové místo je poháněno přiloženou motorovou mašinkou. Cílové místo Reflektor obsahuje funkční reflektor,
který se rozsvítí a otáčí, když mašinka zastaví. Nebo lze reflektor umístit na vláčkodráhu. V cílovém místě Padací most
zastaví motorová mašinka u padacího mostu, který se zvedne. Po přepnutí vypínače se padací most vrátí zpět
a mašinka přes něj může přejet. V cílovém místě Násypka na uhlí uhlí chrastí a otřásá se, když dole zastaví mašinka. A do
přiloženého nákladního vagónu spadne náklad uhlí. Po naložení se přepne vypínač a mašinka se opět vydá na cestu.
109
SįiWHOp
T0209 Sada kolejí Expansion
Sada kolejí vám umožní rozšířit železnici přidáním kolejnic, mostů a ostatního příslušenství do jakékoliv sestavy.
Obsahuje rovné a zahnuté kolejnice, most, výhybku.
T0787 Sada kolejí Deluxe Expansion
Sada kolejí Deluxe Expansion obsahuje 32 kusů kolejnic
a podpěr pro zvednutí kolejnic, což vám umožní měnit
směr, vytvářet zatáčky a zvedat trať. Sada obsahuje:
1 pravou výhybku, 1 levou výhybku, 2 stoupající
zahnuté kolejnice (pravé), 2 stoupající kolejnice (levé),
2 podpěry pro kolejnice pro úroveň 1 a 2 podpěry pro
kolejnice pro úroveň 2, 4 z poloviny rovné kolejnice,
8 rovných kolejnic, 10 zahnutých kolejnic.
110
SįiWHOp
T7120 Zábavné autíčko do koupele
Vezměte Mannyho a jeho autíčko společně do vany. Stisknutím tlačítka na dveřích se vytvoří bublinky,
které jako mávnutím kouzelného proutku vyletí z motoru! Použijte křížový šroubovák Křížka k opravě
a odšroubování přední pneumatiky. Jakmile je pneumatika odstraněna, přemění se na sítko. V zadní
části vozu
část
o u můžete
ů ete odstr
odstranit
ra t ppalivovou
a o ou nádrž.
ád . Naplňte
ap te jji vodou
odou a ssledujte,
edujte, ja
jak see zadní
ad ppneumatika
eu at a točí.
M4844 Handy Manny figurky s příslušenstvím
Vyjádřete hrou příhody své oblíbené postavičky, šikovného mistra
Mannyho, v této zábavné sadě „příběhy v krabici”! Každé balení
je hra o jednom příběhu a obsahuje zábavnou mini montážní
činnost. Každou sadu tvoří jedna postavička Mannyho, druhá
postavička a věc, kterou je potřeba opravit. K dispozici je také sada
výkresů, které ukáží, jak na to.
111
SįiWHOp
V4498 Mluvící nářadí
Pro zábavné opravářské práce ožívá v našich sadách Mannyho nářadí. Každé balení obsahuje 2 nástroje,
které vám pomohou s každým opravářským projektem. Vždy je tam jeden mluvící nástroj a 1 nástroj
pro mechanickou činnost. V prvním balíčku je pilka Pilinka a svinovací metr Měřík, ve druhém balíčku
francouzský klíč Frantík a kladivo Ťuk. Každé balení rovněž zahrnuje samolepku s odznakem a mini nákres!
112
V4501 Mluvící elektrický šroubovák
V4502 Mluvící řetězová pila Řízek
Šroubovák přichází s oboustrannou šroubovací hlavicí
a zdířkou pro její uskladnění. Je připraven cokoliv
opravit. Upevněte šroubovací hlavici a stisknutím
spuště se můžete začít bavit a opravovat. Šrouby
a matice můžete utahovat nebo povolovat jen
pozměněním směru rotace. Šroubovák vydává zábavné
zvuky a říká veselé věty v češtině i angličtině.
I malí kluci mohou nyní řezat dříví s řetězovou pilou
jako tatínek. Pila má otáčivé ostří a vydává zábavné
zvuky a pronáší typické věty. Pro spuštění motoru
zatáhněte za startovací šňůru. Stiskněte spoušť a řetěz
se začne otáčet.
SįiWHOp
V4503 Mistr Manny
Mistr Manny ožívá v této zábavné mluvící plastové postavičce. Manny
má u sebe všech svých 7 nástrojů. Když mu dáte nářadí do ruky, uslyšíte
zábavné zvukové efekty a Mannyho mluvit. Stiskněte jeho sponu na
opasku a uslyšíte Mannyho mluvit česky a anglicky. Má svoji typickou
bedýnku na nářadí a jednotlivé nástroje si také může připnout na opasek.
Sada obsahuje nákres a životopis Mannyho.
113
SįiWHOp
V4504 Bedýnka s mluvícím nářadím
Mannyho bedýnka na nářadí je idolem z televizního kresleného seriálu a když ji děti
mají, mohou si hrát, že jsou Manny a bavit se s Mannyho přáteli. V bedýnce je všech
7 nástrojů. Po stisknutí tlačítka na bedýnce nářadí před dětskýma očima ožije a dítě si
může zazpívat společně s ním písničku „Hopla, naskoč!”, kterou zpívá mistr Manny a jeho
nářadí, když se chystají za dalším opravářským dobrodružstvím! Sada obsahuje nákres,
který popisuje charaktery jednotlivých Mannyho nástrojů.
W3022 Elektrické nářadí 2 v 1
Děti si motorizované elektrické nářadí zamilují! Tento
úžasný nástroj je vybaven 2 nářaďovými nástavci: pilou
a vrtačkou a prodává se také s kleštěmi Skřipka, které
pomáhají při výměně nářadí! Připevněte k nástroji jednu
z koncovek, například vrtačku, a OŽIJE! Pila se pohybuje
dopředu a dozadu a vrtačka se točí. Nejskvělejší na tom
je, že se motor najednou „pokazí” a je potřeba součástky
uvnitř opravit pomocí Skřipky!
114
SįiWHOp
W3023 Mannyho přenosný opravářský stůl
Mannyho přenosný opravářský stůl se prodává se vším, co je potřeba k postavení
bombastické motorky! Obsahuje 3 kusy nářadí - kladivo Ťuka, řetězovou pilu Řízka
a kleště Skřipku, a více než 25 stavebních dílců a hřebíků. Dítě začne projektem,
pak shromáždí dřevo, které bude potřebovat k sestavení motorky. Dřevo upne do
svěráku a může je začít řezat pilou. Až to bude hotové, bude postupovat podle
projektu a sestaví jednotlivé části k sobě pomocí hřebíků a kladívka Ťuka. Při práci
pro
může poslouchat Mannyho hlášky a speciální efekty! Obsahuje více než 25 hracích
uložených v bedýnce.
kusů ul
W8296 Sbíječka Jack
W829
Nyní chlap
chlapci
p mohou rozbít beton stejně jako skutečný stavební
dělník, a to ddíky sbíječce Jackovi. Jack vypadá jako skutečná
sbíječka
sbíječ
ečkka se záb
zábavnými zvukovými efekty a charakteristickými
frázemi.
frá
rázzemi. Jack má také velké vypoulené oči, které se točí, když se
zmáčkne spoušť na jjeho rukojeti.
115
www.fisher-price.cz
Mattel Czech Republic s.r.o.
Václavské nám. 19
110 00 Praha 1
Èeská republika

Podobné dokumenty

novinky na dvd a blu-ray

novinky na dvd a blu-ray AAmy v její m virtuálním koutku fiktivních příběhů a užijte si pohled na Bernadette a její drsné řešení jistých ožehavých rrodinných záležitostí a kdo ví, třeba se vám podaří zahlédnout jednoho neb...

Více

Periodická literatura v roce 2012

Periodická literatura v roce 2012 Univerzitní knihovny Ostravské univerzity

Více

Katalog židovského hřbitova u Hřivčic

Katalog židovského hřbitova u Hřivčic Přičemž značka (K1) označuje náhrobky a haskalové obelisky které je buď pohodlně možno anebo si z nějakého důvodu (ať už je jím samotný epitaf – význam a zásluhy zesnulého, dobrý stav soklu i horní...

Více

Sborník příspěvků Holice `93

Sborník příspěvků Holice `93 Po zániku Èeskoslovenska pøevzal organizování QSL služby Èeský radioklub. Zajistit èinnost QSL služby pro své èleny je jednou z podmínek èlenství organizace v IARU. Na druhé stranì organizace IARU ...

Více

VII. přednáška

VII. přednáška y y tyto y instrukce zpracovávány p y ppo 64 bitech)

Více

Egypt - TOURIA

Egypt - TOURIA Alespoň jeden den střevních potíží v Egyptě potká skoro každého. Faraonovou pomstou se označuje průjem, kterým Egypt postihuje téměř všechny turisty v prvních dnech pobytu. Jde zpravidla o dva dny ...

Více

Buletin Zábeh 09_23.indd

Buletin Zábeh 09_23.indd tradici. Je zaměřena na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. Ve dnech 2. – 10. ledna příštího roku proběhne tato sbírka na Zábřežsku již pojedenácté. Třík...

Více

marmoleum® modular

marmoleum® modular celou řadu návrhů podlahových vzorů jako příkladů rozdílných podlahových typů, které můžete mít. Do těchto podlahových vzorů je možné online doplnit barvy a podívat se, jak se váš návrh změní v reá...

Více