Lineární snímač polohy Temposonics RP a RH

Komentáře

Transkript

Lineární snímač polohy Temposonics RP a RH
MTS Sensors Group
Lineární snímač polohy Temposonics RP a RH
s analogovým výstupem
•
•
•
•
Robustní průmyslový snímač
Bezkontaktní snímání lineární polohy
Měřicí rozsah 50 – 7600 mm
Možnost nastavení nuly a rozsahu
pomocí programátoru
• Absolutní měření polohy s linearitou
lepší než 0,01%
• Reprodukovatelnost 0,001 %
• Odolnost proti chvění a rázům
• Přímý analogový výstup polohy a rychlosti
nebo dvou poloh při měření s dvěma magnety
• Provedení tyčové nebo profilové s volným
nebo vedeným snímacím magnetem
• Připojení 6tipólovým kovovým konektorem
nebo integrovaným kabelem
VŠEOBECNĚ
POPIS
Temposonics R je přesný bezkontaktní
snímač lineární polohy s výbornou linearitou a reprodukovatelností. Snímač
využívá magnetostrikční princip měření
a spojuje výhody bezkontaktního měření
vylučujícího jakékoli opotřebení a snadné a jednoduché montáže. Jeho robustní,
plně uzavřený kryt umožňuje použití
všude tam, kde olej a prach působí jiným čidlům potíže. Bezkontaktní absolutní měření a jednoduchá montáž plně
vyhovují použití snímače u strojů
a automatizačních zařízení.
Vlastní měřicí část snímače je umístěna
v profilovém nebo tyčovém krytu.
Hlava snímače obsahuje elektroniku,
v níž se měřený signál zpracovává a
převádí na standardní výstupní úroveň.
Díky dvojitému zapouzdření elektroniky
je dosaženo výborné provozní spolehlivosti a odolnosti proti rušení.
Magnet, upevněný na pohyblivé části
stroje, se pohybuje volně nebo ve vodítku podél profilové nebo tyčové měřicí
části snímače a jeho poloha je bezkontaktně snímána.
PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň
Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472
E-mail: [email protected] Internet: www.profess.cz
2
INDIKACE STAVU
PROGRAMOVÁNÍ
Na snímači polohy jsou umístěny 2 LED diody, které poskytují základní informaci o provozních stavech.
Snímače polohy Temposonics-R jsou přednastaveny z výroby
s měřicím rozsahem odpovídajícím objednacímu číslu. Pokud
je však nutné měřicí rozsah upravit (maximálně v mezích aktivního měřicího rozsahu – minimální rozpětí 25 mm), jsou
k dispozici tři externí programátory. Ke snímači se připojují
pomocí standardního konektoru nebo kabelu, není tedy nutné
otevírat kryt elektroniky.
Zelená
svítí
Červená
nesvítí
svítí
svítí
svítí
bliká
bliká
svítí
Popis
normální funkce
magnet není detekován nebo
nesprávný počet magnetů
magnet není uvnitř měřícího
rozsahu
režim programování
1. Ruční programátor R pro snímače s analogovým výstupem a jedním magnetem.
Slouží pro nastavení měřicího rozsahu a smyslu měření jednoduchým postupem pomocí tlačítek programátoru. Polohový
magnet se nastaví do polohy počátku a poté konce požadovaného rozsahu a nastavení se potvrdí.
ANALOGOVÝ VÝSTUP
Na výstupu snímače je standardní napěťový nebo proudový
signál, lineárně úměrný měřené poloze.
Ruční programátor R – obj.č. 253 124
2. Programátor R do rozvaděče pro snímače
s analogovým výstupem a jedním magnetem.
Slouží rovněž pro nastavení měřicího rozsahu a smyslu měření
jednoduchým postupem pomocí tlačítek programátoru. Může
být umístěn v rozvaděči a trvale zapojen v cestě signálu mezi
snímačem a vyhodnocovací elektronikou.
VARIANTY
• Snímač s jedním magnetem (standartní) pro měření jedné
polohy nebo polohy a rychlosti.
• Snímač s dvěma magnety pro současné měření dvou poloh.
Programátor R do rozvaděče – obj.č. 253 408
3. PC programátor R pro snímače s analogovým
výstupem a jedním nebo dvěma magnety
Programátor umožňuje komunikaci z PC přes sériový port do
snímače. K programátoru se dodává MTS nastavovací software (CD-ROM) s následujícími funkcemi:
- Počátek a konec rozsahu pro magnet 1
- Počátek a konec rozsahu pro magnet 2
- Rozsah měření rychlosti
- Přiřazení výstupů signálům polohy 1, polohy 2 a rychlosti
- Hodnoty výstupů při poruše (např. detekce stavu bez magnetu)
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Měřená veličina: Poloha, rychlost nebo 2 polohy
Měřící rozsah:
Snímač profilový: 0...50 až 0...5000 mm
Snímač tyčový: 0...50 až 0...7600 mm
Rychlost pohybu magnetu: Libovolná
VÝSTUP
Napětí: 0...10 / 10...0 / -10...+10 / +10...-10 Vdc; RZ ≥ 5 kΩ
Proud: 0(4)...20 mA / 20...4(0) mA; RZ ≤ 500 Ω
Odolnost proti přepětí: 36 Vdc
PŘESNOST MĚŘENÍ
Měření polohy:
Nastavení začátku a konce rozsahu:
Libovolně v rámci aktivního měřicího rozsahu
(minimální odstup 25 mm)
Rozlišení: 16 bitů; 0,0015% (min. 1 µm)
Chyba linearity: < ± 0,01 % z plného rozsahu
(min. ± 50 µm)
Reprodukovatelnost: < ± 0.001% z plného rozsahu
(min. ± 1 µm)
Hystereze: < 4 µm
Cyklus měření: 0,5 ms u rozsahů do 1200 mm;
1 ms do 2400 mm; 2 ms do 4800 mm; 5 ms do 7600 mm
Šum výstupu: < 0,01 % z plného rozsahu
Měření rychlosti:
Rozsah: 0,025...10 m/s
Odchylka: < 0,5%
Rozlišení: 0,1 mm/s / volitelně 0,01 mm/s
Cyklus měření: Jako u měření polohy
Teplotní koeficient: < 30 ppm/°C
NAPÁJENÍ
Napájecí napětí: 24 Vss (+20, -15%)
- odolnost proti přepólování: do -30Vdc
- odolnost proti přepětí: do 36 Vdc
Dovolené zvlnění: < 1% šp-šp
Proudový odběr: 100 mA typicky
Elektrická pevnost: 500 V
(DC zem vůči kostře stroje)
Přípustná teplota elektroniky:
Pro provoz: -40...+75°C
Přípustná teplota měřící části:
Pro provoz: -40...+105°C
Relativní vlhkost:
≤ 90%, nekondenzující
Třída krytí:
Profilový: IP65; Tyčový: IP67,
verze s integrovaným kablíkem IP68
Odolnost vůči rázům:
100 g (IEC-Standard 68-2-27)
Odolnost vůči chvění:
15 g / 10...2000 Hz
(IEC-Standard 68-2-6)
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 50081-1, EN 50082-2,
EN 61000-4-2/3/4/6, úroveň 3/4, kritérium A, CE certifikát
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
LED indikátory: 2 LED diody pro indikaci provozních stavů
snímače umístěny vedle konektoru.
Materiály:
Profilový snímač:
Kryt elektroniky a profil z hliníku,
snímací magnet ve vodítku nebo volný tvar U.
Tyčový snímač:
Kryt elektroniky z hliníku,
tyč s přírubou nerez 1.4301 / AISI 304,
tlaková odolnost 350 bar, špičkově 700 bar,
snímací magnet kruhový nebo tvar U.
Montážní poloha: Libovolná
Montáž:
Profilový snímač:
Pomocí dvou stavitelných držáků nebo šroubem M5 do drážky
zespodu těla snímače.
Tyčový snímač:
Závit M18x1,5mm nebo 3/4“-16UNF-3A, matice M18.
Snímací magnet:
Uchycení volného magnetu musí být z nemagnetického materiálu.
Elektrické připojení: 6tikolíkový konektor nebo integrovaný
kabel.
Protokol linearity:
Temposonics RP, rozsah 2500 mm
Přípustná odchylka: ± 0,25 mm; změřená odchylka: ± 0,116 mm, nekorigováno.
4
Profilový snímač Temposonics RP:
Profilový snímač - typy magnetů (v dodávce snímače – typ nutno specifikovat při objednávce):
Profilový snímač Temposonics-RP
má modulární koncepci a umožňuje
snadnou montáž. Měření polohy je
bezdotykové pomocí dvou typů
snímacích magnetů:
• Magnet ve vodítku se pohybuje
v profilu těla snímače, spojení
s pohyblivou částí stroje pomocí
raménka s kulovým čepem, který
zachycuje axiální síly.
• Volný magnet, upevněný přímo
na pohyblivou část stroje, pohyb
těsně nad profilovým tělem snímače. Povolená tolerance vzduchové mezery umožňuje vyrovnat
drobné montážní nepřesnosti
Možnosti připojení:
1. Konektor D60
6tikolíkový konektor M16
2. Integrovaný kabel R02
2 m PVC kabel 3 x 2 x 0,14 mm2
vnější průměr 6 mm
3. Integrovaný kabel H02
2 m PUR kabel 3 x 2 x 0,25 mm2
vnější průměr 6,8 mm
5
Tyčový snímač Temposonics RH:
Tyčový snímač - typy magnetů (nejsou součástí dodávky snímače – nutno objednat zvlášť):
Tyčový snímač Temposonics-RH
s přírubou a šroubením odolává vysokým tlakům a lze jej použít pro
měření zdvihu u hydraulických válců a všude tam, kde je malý montážní prostor.
Měření polohy je bezdotykové pomocí kruhového magnetu nebo
magnetu ve tvaru U.
Výhodou je možnost demontáže
celé vnitřní elektroniky snímače bez
nutnosti otevření tlakového prostoru.
Možnosti připojení: viz profilový snímač.
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Popis
Magnet ve vodítku typ S
Magnet ve vodítku typ V
U-magnet OD33, odpovídá typu M
Kruhový magnet OD33 (standardní)
Kruhový magnet OD25,4
O-kroužek 15,3x2,2
fluorelastomer FPM 75
Montážní držák
Šroub M5 pro montáž do spodní drážky
Objednací číslo
252 182
252 184
251 416-2
201 542-2
400 533
401 133
400 802
401 602
Popis
Přímý připojovací konektor 6 dutinek
Úhlový (90°) konektor 6 dutinek
Ruční programátor analogový
Programátor do rozvaděče
PC programátor analogový, včetně zdroje
100-240 Vac / 24 Vdc, připojovacího
kabelu a CD-ROM se softwarem
Objednací číslo
STC 09131 D
STC 09131-6
253 142
253 408
253 134-1
6
INSTALACE
Profilový snímač
Snímač se většinou instaluje na rovnou plochu nepohyblivé části
stroje pomocí dvou stavitelných držáků nebo šroubu M5
v drážce zespodu těla snímače.
Tyčový snímač
Montáž pomocí závitu u šestihranné příruby (pro klíč 46).
Montážní podpěra pokud možno z nemagnetického materiálu
(rozměry viz obrázek). Při montáži vodorovně musí mít dlouhé snímače (od 1 m ) mechanickou podpěru tyče.
Utěsnění se doporučuje provést na přírubě O-kroužkem (např.
22,4 x 2,65) nebo ve vybrání podpěry O-kroužkem 15,3 x 2,2.
Montážní svěrka se šrouby M5x20
Moment dotahování: max. 5 Nm
Provedení s volným magnetem
Externí magnet pro upevnění na pohyblivou část stroje.
Přípustná vzdálenost mezi magnetem a snímačem:
3,0 mm ± 1 mm.
Instalace tyčového snímače do hydraulického válce
Při použití pro přímé měření polohy v hydraulických válcích
se tyčový snímač instaluje přímo do vývrtu v hlavě pístu –
podle uvedeného obrázku.
Tento způsob instalace zaručuje dlouhodobou a bezporuchovou funkci - bez ohledu na použité tlakové médium.
V případě výměny lze elektroniku snímače vyjmout z krytu,
aniž by bylo nutno snímač demontovat, výměnu lze tedy provádět bez ztráty tlaku ve válci.
Konektor – rozložení kolíků
Integrovaný kablík – barvy vodičů
Kolík Barva
1
2
3
4
5
6
Funkce
Výstup 1: Poloha 1
šedá 0...10 /10...0 / -10...+10 / +10...-10V
4(0)...20 / 20...4(0) mA
růžová DC zem (-)
Výstup 2: Poloha 2 nebo rychlost
žlutá 0...10 /10...0 / -10...+10 / +10...-10V
4(0)...20 / 20...4(0) mA
zelená DC zem (-)
hnědá Napájení +24Vdc(-15% / +20%)
bílá DC zem (0V)
PŘIPOJOVACÍ KONEKTORY (nutno objednat zvlášť)
7
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU:
Temposonics
-
-
M-
- 1
3 nebo 7 znaků
Typ snímače:
RP - profilový
RH - tyčový
Provedení snímače:
Profilový Temposonics RP:
SMagnet ve vodítku, otočný kloub nahoře
VMagnet ve vodítku, otočný kloub zboku
M - Volný magnet, otevřený U magnet OD33
Tyčový Temposonics RH:
M - Příruba se závitem M18x1,5 mm (standardní)
VPříruba M18x1,5 mm – těsnění fluorelastomer
SPříruba se závitem 3/4“ – 16 UNF – 3A
Rozsah měření
Profilový - měřicí rozsah 0050 – 5000 mm
Tyčový - měřicí rozsah 0050 – 7600 mm
(Volitelné do 1000 mm po krocích 50 mm, u větších rozsahů po 250 mm)
Způsob připojení:
D60 - Připojení 6tikolíkovým konektorem M16
R02 - Připojení 2 m PVC kabelem, volitelně R01 - R10 m (1 – 10 m)
H02 - Připojení 2 m PUR kabelem volitelně H01 - H10 m (1 – 10 m)
Napájení
1 - +24 Vdc
Výstup
1 výstup s jedním magnetem
Výstup 1 (poloha magnet 1)
V01 = 0…10 V
A01
V11 = 10…0 V
A11
V21 = -10…+10 V
A21
V31 = +10…-10 V
A31
=
=
=
=
4...20 mA
20...4 mA
0...20 mA
20...0 mA
2 výstupy s dvěma magnety
Výstup 1 (poloha magnet 1)
V02 =
0...10 V
V12 =
10...0 V
V22 =
-10...+10 V
V32 =
+10...-10 V
A02 =
4...20 mA
A12 =
20...4 mA
2 výstupy s jedním magnetem
Výstup 1 (poloha magnet 1)
+
Směr pohybu magnetu
>>>>>
V01 xxx.x = 0...10 V
V11 xxx.x = 10...0 V
A01 xxx.x = 4...20 mA
A11 xxx.x = 20...4 mA
Výstup 2 (absolutní rychlost magnet 1)
Hlava
Nula
Špička
-10.............0...........+10 V
+10............0...........-10 V
20..............0............20 mA
20..............0............20 mA
Výstup 1 (poloha magnet 1)
+
Směr pohybu magnetu
>>>>>
V61 xxx.x = 0...10 V
V71 xxx.x = 10...0 V
A41 xxx.x = 4...20 mA
Výstup 2 (rychlost magnet 1)
Hlava
Nula
Špička
-10.............0...........+10 V
+10............0...........-10 V
4..............12............20 mA
Výstup 1 (poloha magnet 1)
V03 = 0...10 V
Výstup 2 (poloha magnet 1)
10...0 V
PŘÍSLUŠENSTVÍ: viz str. 5
+
+
Výstup 2 (poloha magnet 2)
0...10 V
10...0 V
-10...+10 V
+10...-10 V
4...20 mA
20...4 mA
Rychlost Vmax zadejte číslem (xxx.x):
Rozsah 1: 0,1...10 m/s (0001...0100)
Příklad:
(-5,5...0...5,5 m/s = -10...0...10 V) = V01 0055
Rozsah 2: 25...90 mm/s (1025...1090)
Příklad:
(-50...0...50 mm/s = 4...12...20 mA) = A41 1050
Rozsah dodávky:
Profilový snímač: Snímač, magnet (typ dle objednávky) 2 montážní držáky až do rozsahu 1250 mm 1 další držák pro každých dalších 500 mm rozsahu.
Tyčový snímač: Snímač s přírubou a maticí, magnet nutno objednat zvlášť.
0107 Změny technických údajů vyhrazeny

Podobné dokumenty