2013 CZ Katalog nákladních pneumatik Hankook

Transkript

2013 CZ Katalog nákladních pneumatik Hankook
hankookpneu.cz
2013 PNEUMATIKY HANKOOK
Nákladní pneumatiky
Katalog
ČR/SR
PB /
PB
01
01
2013 PNEUMATIKY HANKOOK
Nákladní pneumatiky
Katalog
Obsah
04
Celkový přehled
06
Index nosnosti a rychlosti
08
Označování nákladních pneumatik
10
Technologie Kontrol
11
e-Cube
12
Označování pneumatik dle EU
16
Nákladní radiální pneumatiky
68
Přehled nákladních pneumatik
Výrobce má právo na změnu údajů uvedených
v tomto katalogu, bez předchozího upozornění.
AL10
POZICE
DOPRAVA
POZICE
Dálková
doprava
A
Všechny
pozice
AL
OZNAČENÍ
Dlouhé vzdálenosti na dálnicích,
komfotní silniční podmínky,
maximální kilometrový výkon.
H
Regionální
doprava
Střední vzádlenosti a regionální
silniční podmínky, optimální
životnost běhounu.
U
Městský provoz
Městské autobusy,
městská doprava.
M
Smíšená
doprava,
Off Road
Silnice/terén On/Off.
W
Zimní
pneumatiky
M +S
Sníh a zimní podmínky.
+
L
PRODUKTOVÁ ŘADA
RegioMěstský Smíšená
nální
provoz doprava,
Off Road
doprava
AH
Dálková
doprava
NÁROČNOST
Celkový přehled
AU
AM
Zimní
pneu
M +S
AW
-
POZICE
D
Hnané
nápravy
DL
DH
DU
DM DW
Všechny pozice
Hnané nápravy
T
Pozice na
návěs/přívěs
TL
TH
Pozice na návěs/
přívěs
04 /
05
Index nosnosti a rychlosti
Konverze indexu nosnosti (LI)
na maximální zatížení pneumatiky v kilogramech
Označení rozměru pneumatik
295/80R 22.5 152/147L
Označení
LI
kg
LI
kg
110
1060
141
2575
111
1090
142
2650
Radiální struktura
112
1120
143
2725
Průměr ráfku (palce)
113
1150
144
2800
Max. index nosnosti při jednoduché montáži (3,550 kg)
114
1180
145
2900
115
1215
146
3000
116
1250
147
3075
117
1285
148
3150
118
1320
149
3250
119
1360
150
3350
120
1400
151
3450
121
1450
152
3550
122
1500
153
3650
123
1550
154
3750
124
1600
155
3875
125
1650
156
4000
126
1700
157
4125
127
1750
158
4250
128
1800
159
4375
129
1850
160
4500
130
1900
161
4625
131
1950
162
4750
132
2000
163
4875
133
2060
164
5000
134
2120
165
5150
135
2180
166
5300
136
2240
167
5450
137
2300
168
5600
138
2360
169
5800
139
2430
170
6000
140
2500
295
Šířka pneumatiky (mm)
80
Profilové číslo {(Výška/Šířka) x l00}
R
22.5
152
147
L
Max. index nosnosti při dvoumontáži (3,075 kg)
Max. index rychlosti (120 km/h)
Index rychlosti [km/h]
Symbol
km/h
G
90
J
100
K
110
L
120
M
130
06 /
07
Označování nákladních pneumatik
Označování velikosti pneumatik
Na všech nákladních pneumatikách je označení, které reprezentuje
strukturu, typ konstrukce, rozměr a výrobce/značku.
Na pneumatikách je navíc kód amerického Ministerstva
dopravy a/nebo ISO kód. Níže je typická pneumatika
Hankook s označením ISO.
T.W.I – indikátor
opotřebení
Značka
označení dle
směrnice ECE
DOT – symbol
shody s požadavky
amerického
Ministerstva
dopravy
Korejské označení
Země
původu
Radiální konstrukce
Prostor pro
označení
Bezdušové
Prořezávatelná
Bezpečnostní
varování
Tlak
Materiál
Rozsah nosnosti
Oblast použití
Testovací tlak
Název dezénu
Rozměr pneumatiky
Index nosnosti
a rychlosti
Bezpečnostní varování
Vážné zranění může vzniknout při:
Selhání pneumatiky v důsledku přetížení nebo přefouknutí – Řiďte se instrukcemi
k vozidlu a často kontrolujte tlak v pneumatice.
Pneumatiky může montovat jen speciálně školená osoba. Dodržujte všechny
bezpečnostní postupy s použitím bezpečnostní klece a prodloužené hadice.
08 /
09
Technologie Kontrol
e-Cube
3
* e-Cube(e ) = Energie x Ekonomika x Ekologie
Výkon
Bezpečnost
Komfort
Ekologie
Energie
Technologie KONTROL znamená také celou řadu patentovaných inovací, vyvinutých firmou Hankook Tire v rámci filozofie zajištění řidičských prožitků tzv. pod kontrolou a řadu
novinek používaných při výzkumu, vývoji i výrobě.
Díky technologii KONTROL vycházejí z výroby pneumatiky,
které vykazují příznivé vlastnosti v těch čtyřech oblastech,
které zákazníci považují za klíčové při výběru vhodných pneumatik, a to:
Výkon, bezpečnost, pohodlí a vliv na životní prostředí (ekologie).
Nejefektivnější přemněna pohoných hmot na energii, díky
skvělým trakčním vlastnostem a nízkému valivému odporu.
Ekonomika
Vysoká ekonomická efektivnost, díky nízké spotřebě pohonných
hmot a velmi vysokému kilometrovému výkonu.
Ekologie
Redukce škodlivých emisí CO2 díky snížení spotřeby
pohonných hmot.
Produkty pro dálkovou dopravu (řada e-Cube MAX)
Produkty pro dálkovou dopravu (řada e-Cube)
AL10
DL10
TL10
10 /
11
Označování pneumatik dle EU
Kdo poskytuje informace?
Úvod do označení pneumatik
Dodavatel pneumatik (výrobce nebo importér do
Evropské unie):
• Palivová účinnost.
• Přilnavost na mokrém povrchu.
• Vnější hluk odvalování.
Cíle
• Informovanost spotřebitelů.
• Zvýšení bezpečnosti.
• Ekonomická a ekologická efektivnost
dopravy díky propagaci bezpečných
a ekonomických pneumatik.
• Nízká hlučnost silničního provozu.
3ě
¯N
OD
G
Co je evropské označování
pneumatik?
Kdy začne označování pneumatik platit?
• Nařízení je platné 1. listopadu 2012. Nicméně, výrobci mohou
označovat pneumatiky i dříve (po 30. 5. 2012).
Pneumatiky, kterých se nařízení týká
• Platí pro pneumatiky osobní, lehká nákladní a nákladní.
• Kategorie, pro které nařízení neplatí: Protektory, profesionální
off-road pneumatiky, nesilniční schválené závodní pneumatiky,
hřebovatelné pneumatiky (jestliže jsou s hřeby), rezervní pneumatiky,
pneumatiky instalovaná na vozidla s první registrací před 10. 1. 1990,
pneumatiky, které mají rychlost nižší než 80 km/h a pneumatiky
s průměrem ráfku pod 10, nebo nad 25 palců.
• Všechny pneumatiky podléhající nařízení musí mít informace ve
všech technických a propagačních materiálech (letáky, brožury,
apod.) i na internetových stránkách.
• U pneumatik pro osobní a lehké nákladní automobily si výrobci
mohou vybrat mezi umístěním štítku na běhounu pneumatiky, nebo
dodáním štítku společně s balíkem pneumatik pro dealera nebo
koncového spotřebitele.
Maloobchodní prodejce:
• Musí zajistit, aby všechny pneumatiky viditelné pro spotřebitele
v místě prodeje byly označeny štítkem, nebo měly štítek v těsné
blízkosti viditelný pro koncové spotřebitele před prodejem.
• Musí poskytovat informace ze štítku během nákupního procesu
pneumatik, které jsou nabízeny k prodeji, ale nejsou vystaveny.
• Musí poskytovat informace ze štítku s prodejním dokladem nebo
na prodejním dokladu.
Výrobci pneumatik:
• Musí prohlásit, že naměřená palivová účinnost, přilnavost na mokrém
povrchu a vnější hluk odvalování platí pro dané pneumatiky
namontované na autě i pro pneumatiky nabízené jako adekvátní
varianta v případě, že rozměr pneumatiky je jiný, než pro běžná
vozidla.
• Jakmile má zákazník možnost výběru v rozměru i typu pneumatiky,
informace ze štítku musí být poskytnuty před prodejem.
• Pouze v těch případech, kdy je rozměr pneumatiky a disku totožná s
rozměrem dodávaným v originální výbavě vozidla, není nutné tyto
informace poskytovat.
12 /
13
Označování pneumatik dle EU
Informace na štítku
Přilnavost na mokrém povrchu
brzdný výkon
3ě
¯N
OD
G
Přilnavost na mokrém povrchu značí brzdící výkon pneumatiky na mokrém povrchu vozovky a má vliv na bezpečnost.
Brzdná dráha – krátká
Brzdná dráha – dlouhá
nepoužívá se
Palivová účinnost
valivý odpor
28m
A
20 – 30 % spotřeby paliva vozidel je díky valivému odporu. Snížení
hodnoty valivého odporu proto výrazně přispívá k ekonomickému
provozu vozidel na silnicích a tím ke snižování emisí.
F
Brzdná dráha na mokrém povrchu při rychlosti 80 km/h.
Spotřeba paliva – nízká
Vnější hluk
odvalování
Spotřeba pavila – vysoká
nepoužívá se
F
Vnější hluk odvalování se měří v decibelech (dB) a je uveden ve třech
kategoriích. Více černých vln znamená více hlučnosti.
A
1 vlna: nízká hlučnost
+4,7 litrů
Rozdíl mezi A a F může snížit
spotřebu paliva až o 7,5 %.
2 vlny: průměrná hlučnost
Po ujetí 100 km
při spotřebě 32,3 l/100 km
3 vlny: vysoká hlučnost
14 /
15
NÁKLADNÍ RADIÁLNÍ PNEUMATIKY
Je jedno jak daleko jedete,
Hankook má vždy řešení.
Průvodce pro nákladní radiální pneumatiky
AL10
Tato tabulka vám pomůže s výběrem nejvhodnější pneumatiky pro
vaše provozní podmínky a typ přepravy. Jestliže máte nějaké otázky,
prosím kontaktujte nejbližšího prodejce Hankook.
EU : Evropa
Provozní podmínky
Přední
Hnaná
Návěs/přívěs
Dálková doprava
(vzdálenosti nad 500km, hlavně dálnice)
AL10+/AL10
AL02/AL15
DL10+
DL10
TL10+
TL10
Vnitrostátní a regionální doprava
(vzdálenosti pod 500km)
AH11/AH22+
AH31
DH03/DH05
DH31
TH10
TH22
Smíšená doprava On/Off
(do 10% mimo zpevněné komunikace)
AM06
DM03
AM02
AM15
Off Road
DL10
TL10
AL02
AL15
AH11
AH22+
DH03
DH05
TH10
TH22
AM02
AM06
AM15
DM03
DM04
AW01
DW02
DW06
DM04
Městský provoz
AU03
Zimní pneumatiky
AW01
DW02
DW06
Poznámka : Pneumatiky pro přední nápravy lze použít pro všechny pozice. Nicméně pokud je
chcete použít na hnanou nápravu nebo návěs/přívěs, prosím kontaktujte pro konzultaci svého
prodejce Hankook.
VYSVĚTLIVKY:
T/T : Dušová pneumatika
T/L : Bezdušová pneumatika
M + S : Vhodná pro zimní provoz
Informace může výrobce změnit bez předchozího upozornění.
AU03
16 /
17
Dálková doprava
Rozměry
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
315/80R22.5 156/150L(154/150M)
20
13.5
3.0
8.0
B
B
W1 70dB
70
315/70R22.5 156/150L
20
14.5
3.0
8.0
B
B
W1 70dB
60
315/60R22.5 154/148L
18
13.5
3.0
8.0
B
B
W1 70dB
Technické údaje se mohou změnit.
AL10 +
MAX
Radiální pneumatika pro všechny pozice a dálkovou dopravu
e3 (e-cube) =
energie x ekonomika x ekologie
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Unikátní design běhounu a složení směsi
poskytuje větší kilometrový výkon
a odolnost proti nerovnoměrnému
opotřebení.
Podélné drážky s vlnkami pro maximální
ovladatelnost a zvýšený výkon při odvodu
vody.
Doporučení pro vozidla a pozice
Podélné drážky poskytují vyšší bezpečnost
při průjezdu zatáčkou.
18 /
19
Dálková doprava
Rozměry
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
315/80R22.5 156/150L(154/150M)
18
17.7
3.0
8.0
C
C
W2 75dB
70
315/70R22.5 154/150L
18
17.3
3.0
8.0
C
C
W2 75dB
60
315/60R22.5 152/148L
16
19.5
3.0
8.0
C
C
W2 75dB
Technické údaje se mohou změnit.
DL10 +
MAX
Radiální pneumatika pro hnanou nápravu a dálkovou dopravu
e3 (e-cube) =
energie x ekonomika x ekologie
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Inovativní bloky ramenní oblasti
s optimalizovanými drážkami působí
preventivně proti nerovnoměrnému opotřebení
a poskytují excelentní trakční výkon.
3D lamely pomáhají zvýšit trakci a záběrové
vlastnosti při zachování vysokého
kilometrického výkonu, rovnoměrného
opotřebení a nízkého valivého odporu.
Doporučení pro vozidla a pozice
Podpůrné bloky poskytují efektivní vyhazování
kamínků a napomáhají snížit valivý odpor a
zajistit rovnoměrné opotřebení.
20 /
21
Dálková doprava
Rozměry
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
55
385/55R22.5 160J(158L)
18
14.1
3.0
11.0
B
B
W1 70dB
Technické údaje se mohou změnit.
TL10 +
MAX
Pneumatika pro návěs/přívěs a dálkovou dopravu
e3 (e-cube) =
energie x ekonomika x ekologie
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Aplikace podélných drážek pro maximální
stabilitu a výkon s lepším odvodem vody.
Aplikace širokých běhounových bloků pro
maximální odolnost proti opotřebování. Široký
běhoun poskytuje vyšší kilometrový výkon.
Doporučení pro vozidla a pozice
22 /
23
Dálková doprava
Rozměry
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
70
60
55
AL10
Radiální pneumatika pro všechny pozice a dálkovou dopravu
e3 (e-cube) =
295/80R22.5 152/148M
16
13.5
3.0
8.0
C
C
W1 70dB
315/80R22.5 156/150L(154/150M)
18
14.0
3.0
9.0
C
B
W1 70dB
275/70R22.5 148/145M
16
15.0
3.0
8.0
C
B
W1 70dB
315/70R22.5 154/150L(152/148M)
18
13.5
3.0
8.0
C
B
W1 70dB
295/60R22.5 150/147K(149/146L)
16
13.0
3.0
9.0
C
C
W1 70dB
315/60R22.5 152/148L
16
13.5
3.0
8.0
C
C
W1 70dB
385/55R22.5 158L(160J)
18
14.5
3.0
9.0
B
C
W1 70dB
Technické údaje se mohou změnit.
• Pneumatika e-cube vykazuje o 5 % lepší efektivnost spotřeby paliva ve
srovnání s předchozí pneumatikou.
• Testy provedla DEKRA v roce 2012.
• Testované pneumatiky: AL10 315/80R22.5, DL10 315/80R22.5,
TL10 385/65R22.5
energie x ekonomika x ekologie
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Unikátní design běhounu a složení směsi
poskytuje větší kilometrový výkon a odolnost
proti nerovnoměrnému opotřebení.
Podélné drážky s vlnkami pro maximální
ovladatelnost a zvýšený výkon při odvodu
vody.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Podélné drážky poskytují vyšší bezpečnost
při průjezdu zatáčkou.
24 /
25
Dálková doprava
Rozměry
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
70
60
295/80R22.5 152/148M
16
17.5
3.0
10.0
C
C
W2 75dB
315/80R22.5 156/150L(154/150M)
18
18.0
3.0
10.0
C
C
W2 75dB
275/70R22.5 148/145M
16
18.5
3.0
10.0
D
C
W2 75dB
315/70R22.5 154/150L(152/148M)
18
17.5
3.0
10.0
C
C
W2 75dB
295/60R22.5 150/147K(149/146L)
16
19.0
3.0
10.0
D
C
W2 75dB
315/60R22.5 152/148L
16
19.5
3.0
10.0
D
C
W2 75dB
Technické údaje se mohou změnit.
DL10
Radiální pneumatika pro hnanou nápravu a dálkovou dopravu
e3 (e-cube) =
• Pneumatika e-cube vykazuje o 5 % lepší efektivnost spotřeby paliva ve srovnání s předchozí pneumatikou.
• Testy provedla DEKRA v roce 2012.
• Testované pneumatiky: AL10 315/80R22.5, DL10 315/80R22.5,
TL10 385/65R22.5
energie x ekonomika x ekologie
Technické informace pro prořezávání
Vlastnosti
Inovativní ramenní bloky s optimalizoanými
drážkami zabraňují nerovnoměrnému
opotřebení a poskytují excelentní trakční
výkon.
Extra široké dezénové bloky a hluboké
drážky zajišťují vysoký kilometrový výkon.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Bloky podporují efektivní funkci vyhazování
kamínků. Minimální pohyb bloků zvyšuje
kilometrový výkon a snižuje valivý odpor.
26 /
27
Dálková doprava
Rozměry
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
70
275/70R22.5 152/148J
18
12.6
3.0
10.0
C
B
65
385/65R22.5 158L(160J)
18
15.5
3.0
10.0
C
B
W1 69dB
W1 69dB
45
445/45R19.5 160J
22
13.5
3.0
8.0
B
B
W2 73dB
Technické údaje se mohou změnit.
TL10
• Pneumatika e-cube vykazuje o 5 % lepší efektivnost spotřeby paliva ve srovnání
s předchozí pneumatikou.
• Testy provedla DEKRA v roce 2012.
• Testované pneumatiky: AL10 315/80R22.5, DL10 315/80R22.5,
TL10 385/65R22.5
Radiální pneumatika pro návěs/přívěs a dálkovou dopravu
e3 (e-cube) =
energie x ekonomika x ekologie
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Optimální podélné drážky pro nejlepší jízdní
vlastnosti v rovném směru. Maximální
ovladatelnost a lepší odvod vody.
Hluboké drážky poskytují výjimečnou trakci
během celé životnosti pneumatiky.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Široký běhoun maximálně zvyšuje odolnost
proti opotřebení a kilometrový výkon.
28 /
29
Dálková doprava
Rozměry
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
70
11R22.5
148/145M
16
15.0
3.0
12.0
C
B
W2 73dB
12R22.5
152/148M
16
15.5
3.0
12.0
C
C
W2 73dB
275/80R22.5 148/145M
16
15.5
3.0
12.0
C
B
W2 73dB
255/70R22.5 140/137M
16
13.5
3.0
12.0
C
C
W2 73dB
305/70R22.5 152/148L(150/148M)
16
15.5
3.5
12.0
C
C
W2 73dB
Technické údaje se mohou změnit.
AL02
Radiální pneumatika pro všechny pozice a dálkovou dopravu
Technické informace pro prořezávání
Vlastnosti
Dezén s pěti žebry a velkými lamelami poskytuje excelentní trakci na mokru.
Inovativní směs a dezén s mělčími drážkami.
Vyšší kilometrový výkon a odolnost proti
nerovnoměrnému opotřebení.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Unikátní vyhazovače kamínků pomáhají eliminovat zadržování kamínků.
30 /
31
Dálková doprava
Rozměry
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
65
385/65R22.5 158L(160J)
18
15.5
3.0
12.0
C
B
W2 71dB
Technické údaje se mohou změnit.
AL15
Široká pneumatika pro řízenou nápravu
a dálkovou dopravu
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Zajišťuje vysoký kilometrový výkon jako
všechny pneumatiky pro dálkovou dopravu s
širokým dezénem.
Díky aplikaci částečných cik-cak drážek je
udržován vysoký trakční výkon a ovladatelnost.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Bloky běhounu jsou aplikované tak, aby nezatěžovali ramenní oblast a zvyšovali trakční
výkon.
32 /
33
Regionální doprava
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
70
295/80R22.5 152/148M
16
17.5
3.0
9.0
C
B
W1 72dB
315/80R22.5 156/150L
18
17.5
3.0
9.0
C
B
W1 72dB
315/70R22.5 156/150L
20
15.5
3.0
9.0
C
B
W1 72dB
Technické údaje se mohou změnit.
Chytrá pneumatika pro řízenou nápravu, různé provozní
podmínky a celoroční provoz
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Víceprvková 3 D lamela
- Lepší trakce, zvýšený kilometrický výkon,
rovnoměrné opotřebení
Spirálově vynutý nárazník
- Zvýšení nosnosti, zlepšení kontaktní plochy z vozovkou
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
T.W.E.S – podpůrné bloky
- Zlepšení rovnoměrnosti opotřebení
34 /
35
Regionální doprava
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
AH11
Radiální pneumatika pro všechny pozice
a regionální dopravu
Vlastnosti
75
70
8R17.5
117/116L
10
13.0
3.0
8.0
D
C
W1 67dB
8R19.5
124/122L
12
13.0
3.0
8.0
D
C
W1 67dB
8.5R17.5
121/120L
12
13.0
3.0
9.0
D
C
W1 67dB
9.5R17.5
129/127L
14
14.5
3.0
9.0
D
C
W1 67dB
9.5R17.5
131/129L
16
14.5
3.0
9.0
D
C
W1 67dB
10R22.5
141/139L
14
13.5
3.5
11.0
C
C
W1 67dB
13R22.5
156/150L
18
16.5
3.5
11.0
C
C
W1 67dB
205/75R17.5 124/122M
12
13.5
3.0
8.0
C
C
W1 67dB
215/75R17.5 126/124M
12
13.0
3.0
8.0
C
C
W1 67dB
225/75R17.5 129/127M
12
13.0
3.0
8.0
C
B
W1 67dB
235/75R17.5 132/130M
14
14.0
3.0
8.0
C
C
W1 67dB
245/70R19.5 136/134M
14
13.5
3.0
10.0
C
C
W1 67dB
265/70R19.5 140/138M
14
13.5
3.0
10.0
C
C
W1 67dB
285/70R19.5 145/143M
16
13.5
3.0
11.0
C
B
W1 67dB
305/70R19.5 148/145M
16
14.5
3.5
11.0
C
B
W1 67dB
Technické informace pro prořezávání
Dezén s inovativními drážkami a velkou
ramenní oblastí umožňuje excelentní
stabilitu a precizní ovladatelnost.
Inovativní vyhazovače kamínků pomáhají
chránit proti poškození pneumatiky od
kamínků.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Extra hluboký a široký běhoun s jedinečnou
vysoce čistou směsí poskytuje dlouhou
životnost a zabraňuje nerovnoměrnému
opotřebení.
36 /
37
Regionální doprava
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
70
295/80R22.5 152/148M
16
16.5
3.0
8.0
D
B
W1 70dB
315/80R22.5 156/150L(154/150M)
18
16.5
3.0
8.0
C
C
W1 70dB
245/70R17.5 136/134M
14
13.5
3.0
10.0
D
C
W1 70dB
315/70R22.5 154/150L
18
14.5
3.0
9.5
C
B
W1 70dB
11R22.5
148/145L
16
16.5
3.0
8.0
C
B
W1 70dB
12R22.5
152/148L
16
16.5
3.0
8.0
C
C
W1 70dB
Technické údaje se mohou změnit.
AH22+
Radiální pneumatika pro všechny pozice
a regionální dopravu
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Cik-cak drážky pomáhají zvyšovat trakci na
nových i opotřebovaných pneumatikách.
Dokonalejší konstrukce ramene pro prevenci
poškození.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Hluboké drážky udržují dobrý brzdný výkon
po celou dobu životnosti
38 /
39
Regionální doprava
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
70
295/80R22.5 152/148M
16
20.5
3.0
6.0
D
C
W2 75dB
315/80R22.5 156/150L
18
20.5
3.0
6.0
D
C
W2 75dB
315/70R22.5 154/150L
18
19.5
3.0
6.0
D
C
W2 76dB
Technické údaje se mohou změnit.
Chytrá pneumatika pro hnanou nápravu, různé provozní
podmínky a celoroční provoz
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
3D lamely
- Lepší trakce, zvýšený km výkon a snížené nerovnoměrné opotřebení
6ti úhelníkové dezénové bloky
- Lepší záběr, vyšší kilometrický výkon,
zlepšená ovladatelnost
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
S.R. lamela (SelfRegenrating - samoregenerující)
- Rovnoměrné opotřebení a zachování
skvělé trakce po celou dobu životnosti.
40 /
41
Regionální doprava
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
11R22.5
148/145M
16
20.0
3.0
11.0
D
C
W2 75dB
12R22.5
152/148L
16
20.0
3.0
11.0
D
C
W1 73dB
295/80R22.5 152/148M
16
21.5
3.0
11.0
D
C
W2 75dB
D
C
W1 73dB
DUŠOVÉ
825R16
132/128L
18
Technické údaje se mohou změnit.
DH03
Radiální pneumatika pro hnanou nápravu
a regionální dopravu
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Extra široké a hluboké provedení dezénu
pro vysokou životnost a dobrou protektorovatelnost
Agresivní cik-cak drážky pro skvělou trakci
za každého počasí
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Unikátní vyhazovač kamínků na dně každé
drážky zabraňuje poškození nárazníku
42 /
43
Regionální doprava
Rozměry
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
75
DH05
Radiální pneumatika pro hnanou nápravu
a regionální dopravu.
70
8R17.5
117/116L
10
14.0
3.0
6.0
D
C
W2 75dB
8.5R17.5
121/120L
12
15.5
3.0
6.0
E
C
W2 75dB
9.5R17.5
131/129L
16
16.5
3.0
6.0
E
C
W2 75dB
11R22.5
148/145L
16
21.0
3.0
10.0
D
C
W2 75dB
12R22.5
W2 75dB
152/148L
16
22.5
3.0
10.0
D
C
295/80R22.5 152/148M
16
23.0
3.0
10.0
E
C
W2 75dB
315/80R22.5 154/150M(156L)
18
23.5
3.0
10.0
E
B
W2 75dB
205/75R17.5 124/122M
12
15.5
3.0
8.0
E
C
W2 75dB
215/75R17.5 126/124M
12
15.0
3.0
8.0
E
C
W2 75dB
225/75R17.5 129/127M
12
16.0
3.0
8.0
E
C
W2 75dB
235/75R17.5 132/130M
14
15.5
3.0
8.0
E
B
W2 75dB
245/70R17.5 136/134M
14
15.5
3.0
8.0
D
B
W2 75dB
245/70R19.5 137/135M
14
16.0
3.0
10.0
D
C
W1 73dB
265/70R19.5 140/138M
14
16.0
3.0
10.0
D
B
W1 73dB
285/70R19.5 145/143M
16
17.0
3.0
10.0
D
C
W1 73dB
305/70R19.5 148/145M
16
18.5
3.0
10.0
D
B
W2 75dB
315/70R22.5 154/150L
18
19.5
3.0
10.0
E
B
W2 75dB
DUŠOVÉ
1000R20
147/143L
16
22.5
3.0
10.0
D
C
W2 75dB
1100R20
150/146L
12
22.5
3.0
10.0
D
C
W2 75dB
Technické údaje se mohou změnit.
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Extra hluboký a široký dezén zajišťuje ultra
vysoký kilometrový výkon.
Optimalizovaný tvar dezénových bloků
poskytuje tuhost bloků při velkém zatížení
pro vynikající trakci a stabilitu běhounu.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Příčné drážky a masivní bloky pomáhají
zajistit vynikající trakci za všech
klimatických podmínek.
44 /
45
Regionální doprava
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
9.5R17.5
75
70
TH10
65
143/141J
18
13.5
3.0
13.0
D
C
W1 70dB
215/75R17.5 135/133J
16
13.0
3.0
13.0
D
C
W1 70dB
235/75R17.5 143/141J
16
12.5
3.0
13.0
D
C
W1 70dB
245/70R17.5 143/141J
16
12.5
3.0
13.0
C
C
W1 70dB
245/70T19.5 141/140J
16
12.5
3.0
13.0
C
C
W1 70dB
265/70R19.5 143/141J
18
13.5
3.0
13.0
C
C
W1 70dB
285/70R19.5 150/148J
18
14.5
3.0
13.0
C
B
W1 70dB
425/65R22.5 165K
18
16.5
3.0
15.0
C
C
W1 70dB
Technické údaje se mohou změnit.
Radiální pneumatika pro návěs/přívěs
a regionální dopravu
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Extra hluboký a široký dezén zajišťuje dlouhou životnost.
Vynikající odvod vody po celou dobu
životnosti pneumatiky a vyšší trakční kontrola.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Vyhazovače kamínků ve všech 4 drážkách
pro extra vysokou životnost.
46 /
47
Regionální doprava
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
65
385/65R22.5 160J(158L)
18
17.0
3.0
12.0
C
B
W1 70dB
55
385/55R22.5 160J(158L)
18
15.0
3.0
12.0
B
B
W2 71dB
Technické údaje se mohou změnit.
TH22
Široká pneumatika pro jednoduchou montáž,
návěs/přívěs a regionální dopravu
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Optimalizované drážky v částečném
cik-cak tvaru pro vyhazování kamínků
a odolnost proti poškození.
Široká a pevná ramenní oblast pro vyšší
kilometrový výkon a prevenci separace
nárazníku.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Centrální žebro bez lamelování zlepšuje
otáčení kola na nápravě a jízdní vlastnosti.
48 /
49
Smíšená doprava, Off Road
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
70
65
265/70R19.5 143/141J
18
16.5
4.0
10.0
D
C
W2 74dB
275/70R22.5 148/145K
16
17.5
4.0
10.0
D
C
W2 74dB
425/65R22.5 165K
18
16.5
4.0
10.0
B
C
W2 74dB
445/65R22.5 169K
20
18.5
4.0
10.0
B
C
W2 74dB
Technické údaje se mohou změnit.
AM02
Radiální pneumatika pro všechny pozice
a podmínky silnice/terén
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Inovativní dezén ze sekundárními lamelami
poskytuje vynikající trakci za každého počasí.
Spojení mezi bloky zvyšuje odolnost proti
nerovnoměrnému opotřebení a lepší trakci.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Robusní konstrukce 4 nárazníků se speciální
ochrannou vrstvou přináší extra dlouhou životnost kostry.
50 /
51
Smíšená doprava, Off Road
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
10R22.5
144/142K
16
14.5
3.0
10.0
C
B
W2 72dB
11R22.5
148/145K
16
18.5
4.0
12.0
D
B
W2 72dB
12R22.5
152/148K
16
18.5
4.0
12.0
D
C
W2 72dB
13R22.5
154/150K(156/150G)
18
18.5
4.0
12.0
D
C
W2 72dB
295/80R22.5 152/148K
16
18.0
4.0
12.0
D
C
W2 72dB
315/80R22.5 156/150K
18
18.5
4.0
12.0
D
C
W2 72dB
DUŠOVÉ
AM06
Radiální pneumatika pro všechny pozice
a podmínky silnice/terén
Vlastnosti
65
900R20
141/139K
14
14.5
3.0
10.0
C
B
W2 72dB
55
1200R20
154/150K(156/150G)
18
18.5
4.0
12.0
D
C
W2 72dB
Technické údaje se mohou změnit.
Technické informace pro prořezávání
Mohutné rameno s inovativním okem
podporuje vynikající přilnavost a trakci.
Extra hluboký dezén s exkluzivní běhounovou směsí maximalizuje odolnost proti
poškození a výrazně zvyšuje životnost pneumatiky.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Příčné drážky mezi bloky poskytují lepší
samočištění a odvod vody a zvyšují trakci.
52 /
53
Smíšená doprava, Off Road
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
65
385/65R22.5 158L(160J)
18
18
3.0
12.0
D
C
W2 74dB
Technické údaje se mohou změnit.
AM15
Radiální pneumatika pro všechny pozice
a podmínky silnice/terén
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Extra široké dezénové bloky a hluboké drážky
zajišťují ultra vysoký kilometrový výkon.
Otevřené ramenní bloky s optimalizovanými
spojovníky zabraňují nepravidelnému
opotřebení a poskytují vynikající trakční výkon
v podmínkách silnice/terén.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Extra široké drážky jsou navrženy pro vynikající odhazování kamínků a lepší trakci.
54 /
55
Smíšená doprava, Off Road
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
11R22.5
148/145K
16
20.0
3.0
10.0
D
C
W2 76dB
12R22.5
152/148K
16
20.0
3.0
10.0
D
C
W2 76dB
13R22.5
154/150K
18
20.0
3.0
10.0
D
C
W2 76dB
315/80R22.5 154/150M(156L)
18
21.0
3.0
10.0
D
B
W2 76dB
295/80R22.5 152/148K
16
20.5
3.0
10.0
D
C
W2 76dB
DUŠOVÉ
DM03
1100R20
150/146K
16
20.0
3.0
10.0
D
C
W2 76dB
1200R20
154/150K
18
20.0
3.0
10.0
D
C
W2 76dB
Technické údaje se mohou změnit.
Radiální pneumatika pro hnanou nápravu
a podmínky silnice/terén
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Speciální složení běhounové směsi zajišťuje
vynikající odolnost proti mechanickému
poškození.
Inovativní blokový směrový dezén zvyšuje
samočistící schopnost.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Robusní konstrukce 4 nárazníků se speciální
ochrannou vrstvou přináší extra dlouhou životnost kostry.
56 /
57
Off Road
Rozměry
SRS
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
Prořezávání
mm
Hloubka
Šířka
BEZDUŠOVÉ
11R22.5
148/145G
16
25.0
4.0
14.0
12R22.5
152/148G
16
25.0
4.0
14.0
13R22.5
154/150G
18
24.0
4.0
14.0
154/150G
18
24.0
4.0
14.0
DUŠOVÉ
1200R20
Technické údaje se mohou změnit.
DM04
Radiální pneumatika pro hnanou nápravu
a terénní podmínky
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Agresivní dezénové bloky s otevřeným ramenem zvyšují přilnavost a somočistící schopnost.
Masivní dezénové bloky a speciální složení
směsi poskytuje vynikající odolnost proti
mechanickému poškození.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Robusní konstrukce 4 nárazníků se speciální
ochrannou vrstvou přináší extra dlouhou životnost kostry.
58 /
59
Zimní pneumatiky M +S
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
295/80R22.5 152/148K
16
16.5
4.0
12.0
D
C
W2 73dB
315/80R22.5 156/150K
18
17.0
4.0
12.0
D
C
W2 73dB
70
315/70R22.5 154/150L
18
16.0
3.0
7.0
C
C
W2 73dB
65
385/65R22.5 158L(160J)
18
16.0
3.0
7.0
C
C
W2 73dB
80
Technické údaje se mohou změnit.
AW01
Bezhřebová zimní pneumatika
pro všechny pozice
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Inovativní příčné lamely poskytují vynikající
přilnavost na sněhu a ledu po celou dobu
životnosti pneumatiky.
Nová speciální běhounová směs zvyšuje
přilnavost k vozovce v zimních podmínkách.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Extra hluboký a široký dezén a speciální
lamely v ramenní oblasti přináší vyjímečný
výkon v ovladatelnosti na zasněžených
vozovkách.
60 /
61
Zimní pneumatiky M +S
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
12R22.5
80
16
20.5
4.0
12.0
E
C
225/80R17.5
152/148L
14
16.0
3.0
12.0
E
C
W1 73dB
W1 73dB
295/80R22.5 152/148L
16
20.5
4.0
12.0
D
C
W1 73dB
315/80R22.5 154/150L
18
21.5
4.0
12.0
D
B
W1 73dB
Technické údaje se mohou změnit.
DW02
Bezhřebová zimní pneumatika
pro hnanou nápravu
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
Inovativní dezén s hlubokými příčnými lamelami přináší exelentní přilnavost na zasněžené
a zledovatělé vozovce po celou dobu životnosti.
Široké otevřené drážky v ramenní oblasti
pomáhají vytvářet výjimečný trakční výkon na
mokré a zasněžené vozovce bez omezení
životnosti pneumatiky.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Speciální běhounová směs zajišťuje dlouhou
životnost pneumatiky.
62 /
63
Zimní pneumatiky M +S
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
70
295/80R22.5 152/148M
16
21.3
3.0
10.0
D
C
W2 76dB
315/80R22.5 156/150L
18
21.3
3.0
10.0
D
C
W2 76dB
315/70R22.5 154/150L
18
21.3
3.0
10.0
D
C
W2 76dB
Technické údaje se mohou změnit.
DW06
Zimní pneumatika pro hnanou nápravu a maximální
přilnavost na sněhu a ledu
Vlastnosti
Technické informace pro prořezávání
5 drážek typu cik-cak poskytuje lepší záběr na
sněhu a ledu.
Dezén s bohatým lamelováním pro skvělou
trakci na sněhu a ledu.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
3D lamely zajišťují lepší trakci a rovnoměrné
opotřebení.
64 /
65
Městský provoz
Rozměry
R
ě
SRS
Klasifikační třídy EU
M + S Vhodná pro zimní provoz
Rozměr
PR
Hloubka
dezénu
mm
Prořezávání
Hloubka Šířka
BEZDUŠOVÉ
80
70
275/80R22.5 149/146J
16
19.0
3.0
9.0
C
C
W2 71dB
295/80R22.5 152/148J
16
19.0
3.0
9.0
C
C
W2 71dB
275/70R22.5 148/145J
16
19.0
3.0
9.0
D
C
W2 71dB
Technické údaje se mohou změnit.
AU03
Víceúčelová pneumatika pro všechny
pozice a městský provoz
Technické informace pro prořezávání
Vlastnosti
Rozšířená šířka ramene se speciálními
drážkami pro zvýšení tuhosti v ramenní
oblasti.
Horizontální drážky v běhounovém žebru s
plnou hloubkou lamel pro lepší trakční
výkon.
opotřebení běhounu
nový běhoun
prořezaný běhoun
Doporučení pro vozidla a pozice
Mírnější cik-cak tvar drážek (více lineární
drážky) zlepšují efektivnost spotřeby paliva
a zvyšují odolnost proti aquaplaningu.
66 /
67
Přehled nákladních pneumatik
DEZÉN
ROZMĚR/PR
8R17.5
8R19.5
8.5R17.5
9.5R17.5
9.5R17.5
9.5R17.5
10R22.5
10R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5
225/80R17.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
205/75R17.5
215/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
245/70R17.5
245/70R19.5
245/70R19.5
255/70R22.5
265/70R19.5
265/70R19.5
275/70R22.5
275/70R22.5
285/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5
305/70R22.5
315/70R22.5
315/70R22.5
315/70R22.5
385/65R22.5
425/65R22.5
445/65R22.5
295/60R22.5
315/60R22.5
385/55R22.5
445/45R19.5
825R16
900R20
1000R20
1100R20
1200R20
10
12
12
14
16
18
14
16
16
16
18
14
16
16
18
12
12
16
12
14
16
14
16
14
18
16
14
18
16
18
16
18
16
16
16
18
20
18
18
20
16
16
18
22
14
14
16
16
18
DEZÉN
DEZÉN
AL10+DL10+ TL10+ AL10 DL10 TL10 AL02 AL15 AH31 AH11 AH22+
DH31 DH03 DH05 TH10 TH22 AM02 AM06 AM15 DM03 DM04 AW01 DW02 DW06 AU03
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Organizační jednotky
Regionální centrály
HANKOOK TIRE KOREA HEADQUARTERS
647-15 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul,
Korea
Tel : +82-2-2222-1000
Fax : +82-2-2222-1100
HANKOOK TIRE EUROPE GMBH
Siemens Strasse 5A, 63263 Neu-Isenburg,
Germany
Tel : +49-6102-8149-123
Fax : +49-6102-8149-100
HANKOOK TIRE AMERICA CORP.
1450 Valley Road, Wayne, New Jersey
07470, U.S.A.
Tel : +1-973-633-9000
Fax : +1-973-633-0028
SHANGHAI HANKOOK TIRE SALES CO.,
LTD.
10f, Guangqi Building, #1001, Qinzhoubei
Road, 200233, Shanghai, China
Tel : +86-21-3363-6888
Fax : +86-21-3363-7980~83
Originální výbava
HANKOOK TIRE CO., LTD. ORIGINAL
EQUIPMENT OFFICE
HANKOOK ESPANA S.A.
Avda. De La Industrias, No 4 Edificio 3, 2-D
Parque, Empresarial Natea, 28108
Alcobendas Madrid, Spain
Tel : +34-902-102-716
Fax : +34-91-662-9802
HANKOOK TIRE CO., LTD. PANAMA OFFICE
Edificio Proconsa1, 11A/B Calle 50 Manuel
Maria Icaza Bella Vista, Panama City / Rep.
of Panama
Tel : +507-263-3008, 3027
Fax : +507-263-3006
HANKOOK TIRE NETHERLANDS B.V.
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR Maasvlakte
Rotterdam, Havennumber 9018, The
Netherlands
Tel : +31-181-353010
Fax : +31-181-353358
HANKOOK TIRE DO BRASIL SERVICOS
DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS NO
RAMO DE PNEUS LTDA
Brooklin – Sao Paulo/Sp – Cep 04571-000,
Brazil
Tel : +55-11-3045-0544
Fax : +55-11-3045-2119
HANKOOK TIRE CO.,LTD. SOUTH AFRICA
6th Floor, Sinosteel Plaza, 159 Rivonia Road,
Morningside Ext., Sandton, 2146,
Johannesburg, South Africa.
Tel : +27-11-784-7714 / 6716
Fax : +27-11- 784-5873
HANKOOK TIRE CO.,LTD. BOGOTA
OFFICE
Av.19 No.97-05 Of. 701, Bogota, Colombia
Tel : +571-743-4545
HANKOOK TIRE CO.,LTD. JAKARTA
OFFICE
25th FL Citibank Tower, Bapindo Plaza
JL.Jend.Sudirman Kav 54-55, 12190
Tel : +62-21-2557-1078~9
Fax : +62-21-2557-1087
HANKOOK TIRE BUDAPEST
KERESKEDELMI KFT.
IP West Building, Budafoki ut 91-93
H-1117 Budapest, Hungary
Tel : +36-1-464-3660
Fax : +36-1-464-3669
HANKOOK TIRE
SWEDEN AB
Kanalvagen 3A, 194 61 Upplands Vasby,
Sweden
Tel : +46-8-590-839-10
Fax : +46-8-590-839-12
HANKOOK TIRE
LASTIKLERI A.S
Dereboyu cad. Meydan sk. Beybi Giz Plaza
N:28 K:21 D:80 Maslak, 34398 Istanbul,
Turkey
Tel : +90-212-290-3690
Fax : +90-212-290-3691
HANKOOK TIRE RUS LLC
Floor 3, Building 4, 2/4, Luznetskaya
Naberejnaya, Moscow, Russia, 119270,
Russia
Tel : +7-495-956-2340
Fax : +7-295-956-2343
Regionální pobočky
HANKOOK REIFEN DEUTSCHLAND GMBH
Siemens Strasse 5A, 63263 Neu-Isenburg,
Germany
Tel : +49-6102-5998-200
Fax : +49-6102-5998-249
HANKOOK TYRE U.K. LTD.
Fawsley Drive, Heartlands Business Park,
Daventry, Northamptonshire, NN11 8UG, U.K.
Tel : +44-1327-304-100
Fax : +44-1327-304-110
HANKOOKTIRE WARSZAWA OFFICE
Bokserska 66 Street, 02-690 Warszawa,
Poland
Tel : +48-22-395-5738
Fax : +48-22-395-5749
HANKOOK TIRE CANADA CORP.
30 Resolution Drive, Brampton, ON, L6W 0A3,
Canada
Tel : +1-905-463-9802
Fax : +1-905-463-9792
HANKOOK FRANCE S.A.R.L.
Central Parc II 115 (4 Eme Etage) Boulevard
Stalingrad 69100 Villeurbanne, France
Tel : +33-4-7269-7669
Fax : +33-4-7894-1572
HANKOOK TIRE DE MEXICO S.A. DE C.V.
Paseo De La Reforma #199, Piso 5, Oficina
#502 Colonia, Cuauhtemoc (Entre Rio
Marne Y Rio Neva) C.P. 06500, Mexico, D.F
Tel : +52-55-5535-1104
Fax : +52-55-5535-1058
HANKOOK TIRE ITALIA S.R.L.
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo
Liocorno 1, Via Paracelso, 2, 20864 Agrate
Brianza (MB), Italy
Tel : +39-039-6846-321
Fax : +39-039-6091-372
HANKOOK TIRE CO., LTD. AGENCIA EN
CHILE
San Pio X 2460, Oficina 1604, Providencia,
Santiago, Chile
Tel : +56-2-596-8460
Fax : +56-2-596-8463
HANKOOK TIRE CO., LTD. AKRON
TECHNICAL CENTER
3535 Forest Lake Drive Uniontown, Ohio
44685, U.S.A.
Tel : +1-330-896-5295
Fax : +1-330-896-6579
HANKOOK TIRE JAPAN CORP.
9th Fl, Naniwasuji Honmachi Mid Bldg. 2-3-2
Utsubo-Honmachi, Nishi-Ku, Osaka, Japan
Tel : +81-6-4803-8871
Fax : +81-6-4803-8882
HANKOOK TYRE AUSTRALIA PTY., LTD.
Building A, Level 3, 11 Talavera Road,
Macquarie Park, NSW 2113, Australia
Tel : +61-2-9870-1200
Fax : +61-2-9870-1201
HANKOOK TIRE CO., LTD. DUBAI OFFICE
Al Moosa Tower 2, #1002 P.O.Box 15097
Dubai, U.A.E.
Tel : +971-4-332-1330
Fax : +971-4-332-1314
HANKOOK TIRE CO., LTD. JEDDAH
OFFICE
P.O. Box 5922, Jeddah 21432, Kingdom of
Saudi Arabia
Tel : +966-2-680-6160
Fax : +966-2-680-6468
HANKOOK TIRE CO., LTD. BANGKOK
OFFICE
11th Floor, Two Pacific Place Bldg., 142
Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110,
Thailand
Tel : +66-2-653-3790
Fax : +66-2-653-4185
HANKOOK TIRE KUALA LUMPUR OFFICE
22-08, One Mont Kiara, Jalan Kiara, Mont
Kiara, 50480, Kuala Lumpur, Malaysia
HANKOOK TIRE CO., LTD. CAIRO OFFICE
5 Waadi Nile St., El Maadi, Cairo, Egypt
Tel : +20-2-2750-7136
Fax : +20-2-2751-4014
HANKOOK TIRE NEW DELHI LIAISON
OFFICE
Unit No.102, 1st Floor, Bptp Park Centra,
Sector 30, NH8, Gurgaon 122001, Haryana,
India
Tel : +91-124-4958050
Fax : +91-124-4958060
HANKOOK TIRE SINGAPORE BRANCH
24 Raffles Place, #25-04B Clifford Centre,
Singapore 048621
Tel : +65-6323-7011 / +65-6323-7022
Fax : +65-6323-7077
Technická centra
HANKOOK TIRE CO., LTD. EUROPE
TECHNICAL CENTER
Muenchner Strasse 40 A1, 30855
Langenhagen, Germany
Tel : +49-511-6460-970
Fax : +49-511-6460-9778
JAPAN TECHNICAL OFFICE
9f Naniwasuji Honmachi Mid Bldg. 2-3-2,
Utsubo-Honmachi, Nishi-ku, Osaka 5500004, Japan
Tel : +81-6-4803-8871
Fax : +81-6-4803-8882
CHINA TECHNICAL CENTER
Dong Fang Lu, Jiaxing Edz, Jiaxing City,
Zhejiang Province, China
Tel : +86-573-200-5088
Fax : +86-573-220-5086
Výrobní závod
HUNGARY PLANT
H-2459, Racalmas Hankook Ter 1, Hungary
Tel : +36-25-556-087
Fax : +36-25-556-345
JIAXING PLANT
Dong Fang Lu, Jiaxing EDZ., Jiaxing City,
Zhejiang Province, China
Tel : +86-573-220-5088
Fax : +86-573-220-5086
JIANGSU PLANT
No.1 South Hangtai Road, Huaian City,
Jiangsu Province, China
Tel : +86-517-350-5021
Fax : +86-17-350-5100
Prodejce
GPD a.s.
Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín
Tel.: +420 412 526 551-2, WEB: www.gpd.cz
hankookpneu.cz

Podobné dokumenty

Our contract

Our contract Luk GmbH & Co. KG (Scholpp)

Více

Rozměr pneu Simex mm vyproštovací řetezy

Rozměr pneu Simex mm vyproštovací řetezy 8R22.5 9R22.5 10R22.5 11R22.5 12R22.5 13R22.5 15R22.5 16.5R22.5 18R22.5 12/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 13/75R22.5 315/75R22.5 11/70R22.5 12/70R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5 285/70R22...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor • Podélné drážky s vlnkami pro maximální ovladatelnost a zvýšený výkon při odvodu vody. • Podélné drážky poskytují vyšší bezpečnost při průjezdu zatáčkou. Pneumatika e-cube vykazuje o 5 % lepší...

Více

lazariánský reunion - Řád svatého Lazara Jeruzalémského

lazariánský reunion - Řád svatého Lazara Jeruzalémského lékařem a pracuje na ambulanci pro AIDS. Dcera Jitka si vzala vzor z tety Rii a stala se herečkou a moderátorkou. Celkem má čtyři vnoučata. Členem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzaléms...

Více

aslan dfp 25

aslan dfp 25 (upozorňujeme, že tento výrobek není 100% neprůsvitný a určité množství světla projde). Fólii ASLAN DFP 25 lze digitálně potiskovat všemi běžnými nebo ekologickými/šetrnými barvami na bázi rozpoušt...

Více

Číslo 2 0010 / 29-3

Číslo 2 0010 / 29-3 POLAKOVIČ, AXINTE, TOMASCHOFF, LI, PERNECKÝ, JABLONOVSKÝ, GRIGORIS, LAGATOR, DUBOVSKY, JOVANOVIČ, STESKA, CONSTANTIN, GABRIŠ, WITTE, GEORGIEV, BERNARD, PLOTĚNÁ, GĽUSZEK, KATZ, JUJKA, KUCZYŇSKI, IGN...

Více

Our contracts

Our contracts Novelis Deutschland GmbH

Více

maneler - MAN Elektro sro

maneler - MAN Elektro sro CAT.5e - FTP/SD/305/CU Provedení Počet žil Kategorie Použití Materiál

Více