Prezentace aplikace PowerPoint

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
NASTAVENÍ KOMUNIKACE
S DÍTĚTEM S PAS – ZÁSADNÍ OBRAT
VE VÝVOJI DÍTĚTE
PETRA ŠVARCROVÁ
ADÁMEK - OD NAROZENÍ DO 8 MĚSÍCŮ
• DO 8 MĚSÍCE NORMÁLNÍ VÝVOJ DÍTĚTE
ADÁMEK – 1 ROK
ZLOM PŘED ROKEM VĚKU – ASTMATICKÉ ZÁCHVATY
„ASTMA BRONCHIALE“, ZMĚNA CHOVÁNÍ – PŘESTAL SLABIKOVAT,
PACI-PACI, NIC NOVÉHO SE NEUČIL, ZAČALA SE PROJEVOVAT
POTŘEBA PRAVIDELNOSTI V REŽIMU
(REHABILITACE - NEPOMÁHALY)
ADÁMEK - 2 ROKY
• OD ROKU JSEM ŘEŠILA SPÍŠE TO, ŽE ADÁMEK NECHODIL –
FYZIOTERAPIE (DIAGNOSTIKOVANÁ SVALOVÁ HYPOTONIE – RANÁ PÉČE)
• PŘED DRUHÝM ROKEM – ZAČAL CHODIT - PROBLÉM
ADÁMEK – 2 – 3 ROKY
• HRANÍ SI – JINÉ NEŽ DĚTI (HRÁL SI SÁM, IGNOROVAL
OKOLÍ, NESLYŠEL NA JMÉNO, ROZHAZOVAL A KOUSAL HRAČKY,
OTEVÍRAL A ZAVÍRAL DVÍŘKA, SLEDOVAL PRAČKU – SNAHA
O ODPOUTÁNÍ POZORNOSTI – PROBLÉM – ADÁMEK
BYL AGRESIVNÍ, KŘIČEL, ŠKRÁBAL, KOUSAL,…
ADÁMEK – 2 – 3 ROKY
• ÚČAST NA AKCÍCH – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, DĚTSKÝ DEN – POHLEDY LIDÍ, JAK NEZVLÁDÁM
SVÉ DÍTĚ, NEVYŽÁDANÉ RADY,…
• HLEDALA JSEM PROBLÉM.. AUTISMUS? VŠECHNY INFORMACE „SEDĚLY“ – BEZNADĚJ, VZTEK,
PROČ MOJE DÍTĚ? PROČ MY?
ADÁMEK – 2 – 3 ROKY
• JÍDLO – VELKÝ PROBLÉM
• PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA –
VYŠETŘENÍ PRO POTVRZENÍ DO SPECIÁLNÍ MŠ
(AUTISMUS VYVRÁTILI – KVĚTEN PŘED 3 ROKEM);
• MUDR. HANUŠOVÁ – DLOUHÁ ČEKACÍ DOBA –
DIAGNÓZA DĚTSKÝ AUTISMUS
• ADÁMEK – NOČNÍ DĚSY – Z POHOTOVOSTI NÁS POSLALI NA PSYCHIATRII
ADÁMEK 3 – 3,5 ROKU
• LÉKY (CCA ½ ROKU)
• OSLOVENÍ: LENTILKY – DRC, STŘEDISKA RANÉ PÉČE, SPC SVÍTÁNÍ, RODINNÉ INTEGRAČNÍ
CENTRUM
• VYBRÁNO RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM – S DOPLŇKOVÝMI AKTIVITAMI, KTERÉ NÁM
POMÁHALY (RIC = „DRUHÁ RODINA“, ZDROJ POMOCI, PODPORY, BEZPEČÍ, POCHOPENÍ,
ODBORNÁ RADA)
• DŮLEŽITÉ NASTAVENÍ KOMUNIKACE S ADÁMKEM – KROK PO KROKU
ADÁMEK VE ČTYŘECH LETECH
• ZPŮSOBY POROZUMĚNÍ – SLEDOVÁNÍ, CO A JAKÉ
PODNĚTY A PŘÍČINY NA ADÁMKA PŮSOBILY
• VÝSLEDKY SE POSTUPNĚ ZAČALY DOSTAVOVAT
• STRUKTURA, PROCESUÁLNÍ SCHÉMATA,
DENNÍ A TÝDENNÍ REŽIMY, CESTOVNÍ PROUŽKY
ADÁMEK VE ČTYŘECH LETECH
• MOTIVACE DÍTĚTE
• POZITIVNÍ ZMĚNY – ZAČAL SLYŠET NA SVÉ JMÉNO,
UKAZOVAT, JEDNOTNÝ PŘÍSTUP CELÉ RODINY
ADÁMEK DNES
• ZVLÁDÁ MATEŘSKOU ŠKOLKU – LENTILKA - DRC, AKTIVITY – KLUB ÁČKO, AUTÍNEK,
MUZIKOTERAPIE, ARTETERAPIE, FYZIOTERAPIE, ERGOTERAPIE, CANISTERAPIE, HIPOTERAPIE,… POMÁHAJÍ
• PRO RODIČE – POZITIVNÍ POMOC – RODIČOVSKÁ SKUPINA, PODPORA SOCIÁLNÍHO
PRACOVNÍKA V RODINĚ, LOGOPEDIE A PSYCHOLOŽKY
ADÁMEK DNES
• RADY PRO RODIČE – PSYCHICKÁ POHODA, PEVNÉ NERVY, PŘEMÝŠLET, STANOVIT SI PEVNÉ
HRANICE, VYTRVAT A POČÍTAT SE SITUACEMI (DOVOLENÁ, NÁVŠTĚVA, NÁKUPY, VÝLETY, ÚŘADY
– NEBUDOU NIKDY NA 100% - NAJDOU SE VŽDY
SITUACE, KTERÉ ADÁMKA ROZHODÍ).
• NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PŘESTAT ŘEŠIT OKOLÍ,
PLACKA – NA KABELCE – SEBEVĚDOMÍ.
ADÁMEK DNES
ŠVARCROVI
• PODĚKOVÁNÍ
BEZ VÁS BYCHOM NIKDY NIC NEPOCHOPILI, ZŮSTALI BYCHOM „ZA SKLEM“