Prohlížet katalog

Transkript

Prohlížet katalog
Povlakování
10
07/10/2013
Obsah
Info
07/10/2013
PVD povlakování – servis...............................................................2
10
www.dmeeu.com
www.dmeeu.com
- 1-
Fyzikální depozice z páry (PVD) je v podstatě technika povrchové úpravy
vypařováním, zahrnující přenos materiálu na atomové úrovni. Jedná se
o alternativu k elektrolytickému pokovování. Proces je podobný chemické depozici z páry (CVD) s výjimkou toho, že surové materiály/prekurzory, tzn. materiály určené k depozici, jsou ve výchozím stavu v pevné
formě, kdežto při CVD jsou prekurzory přiváděny do reakční komory v
plynném skupenství.
Jak funguje fyzikální depozice z páry?
Procesy PVD probíhají ve vakuu a zahrnují čtyři kroky:
1. Vypařování: Během této fáze je cíl, sestávající z materiálu určeného
k depozici bombardován vysokoenergetickým zdrojem jako je
např. paprsek elektronů nebo iontů. To vede k vytržení atomů z
povrchu cíle, jejich „vypaření“.
2. Přenos: Tento proces zjednodušeně sestává z pohybu „vypařených“
atomů z cíle k substrátu určenému k povrchové úpravě a obecně
jde o snadnou záležitost.
3. Reakce: Když se povrchové vrstvy skládají z oxidů, nitridů nebo
karbidů kovu a jiných podobných materiálů, cíl se skládá z kovu.
Atomy kovu reagují s vhodným plynem v průběhu přenosové fáze.
4. Depozice: Je proces vytváření povrchové vrstvy na substrátu.
K čemu se povrchové úpravy PVD používají?
Povrchové úpravy PVD jsou prováděny z mnoha důvodů. Některé z nich
jsou:
•
Zvýšená tvrdost a odolnost opotřebení
•
Snížení tření
•
Zlepšená odolnost oxidaci
Použití takových povrchových úprav má za cíl zlepšit účinnost skrze
vylepšení výkonu a delší životnost součástky. Povrchové úpravy mohou
umožnit použití ošetřených součástek v prostředí, ve kterém by jejich
použití nebylo jinak možné.
Fyzikální depozice z páry (PVD)
Definice PVD
Výhody procesu fyzikální depozice z páry
•
Materiály mohou lepší vlastnosti než materiál substrátu
•
Lze využít téměř jakýkoli typ anorganického materiálu a také
některé organické materiály
•
Proces je šetrnější k životnímu prostředí než jiné procesy např. elektrolytické pokovování
Aplikace
Povrchové vrstvy PVD jsou obecně používány ke zlepšení tvrdosti,
odolnosti opotřebení a oxidaci. Proto mají takové povrchové úpravy
široké pole využití jako například v leteckém průmyslu, automobilovém
průmyslu, v chirurgii/medicíně, při výrobě barev a forem pro všechny
druhy zpracování materiálu, pro řezací nástroje …
10
Povlakování
Info
PVD povlakování – servis
Povrchové vrstvy PVD jsou obecně používány ke zlepšení tvrdosti, odolnosti opotřebení
a oxidaci. Proto mají takové povrchové úpravy široké pole využití jako například v
leteckém průmyslu, automobilovém průmyslu, v chirurgii/medicíně, při výrobě barev a
forem pro všechny druhy zpracování materiálu, pro řezací nástroje …
Společnost DME převzala od americké korporace Micro Surface Inc. licenci na novou
povrchovou úpravu pro kovové nástroje a součástky, kterou vám představujeme pod
názvem LAMCOAT®.
Tato povrchová úprava – v Evropě zcela výjimečná – je v mnohých ohledech vynikajícím
doplňkem k povrchové úpravě PVD tvrdých materiálů jako jsou titan-nitrid (TiN) nebo
chrom-nitrid (CrN) a může být použita na všech tvrdých i měkkých kovech.
Povrchová úprava vyvinutá pro cesty do vesmíru byla v tomto oboru za extrémních
podmínek roky používána a testována na všech pohyblivých součástkách v
mechanických, elektrických a hydraulických dílech. V USA je používána servisními
společnostmi a nové typy použití jsou nalézány každý den.
Klíčovou charakteristikou povrchové úpravy LAMCOAT® je významné snížení tření
o přibližně 70 % v závislosti na aplikaci a použití. Výsledkem jsou vynikající mazné a
kluzné vlastnosti.
LAMCOAT® je měkká povrchová vrstva na bázi bisulfit wolframu, která je aplikována za
pokojové teploty o tloušťce mezi 0,0005 a 0,0015 mm.
LAMCOAT® se používá v mnoha průmyslových odvětvích po celém USA např.:
• Technologie plastů
• Technologie pohonů
• Automobilový průmysl
• Hydraulika
• Lisovací technologie • Elektrotechnika
• Výroba kuličkových ložisek • Kosmonautika
• Výroba strojů
• Letecký průmysl
• Technologie stříhání
Využití LAMCOAT®
2. Doba cyklu
Díky omezení tření je možné dosáhnout kratší doby cyklu a/nebo v závislosti na
4 - www.dmeeu.com
07/10/2013
Technologie plastů
1. Vyhazování
LAMCOAT® omezuje odpor tření, což vede k
•
menší potřebné síle
•
nižším požadavkům na energie
•
omezení nebo úplnému odstranění otřepů
•
vysoce kvalitnímu povrchu součástek protože je omezeno riziko deformace
Povlakování
PVD povlakování – servis
Info
materiálu, může být vstřikovací teplota snížena, aby se celkově zkrátila doba cyklu. To
bylo dokázáno při celkových testech provedených v USA, při nichž téměř všechny běžné
materiály vykázaly zkrácení doby cyklu ve spojení s výhodami uvedenými v bodě 1. Další
podrobnosti jsou dostupné na vyžádání.
3. Pohyblivé součástky
Všechny pohyblivé součástky jako čelisti, vyhazovací kolíky a také vložky a tyče válců
mohou být obaleny vrstvou LAMCOAT® a při správném používání jsou bezúdržbové.
4. Harmlessness
In the USA, the LAMCOAT® coating has obtained harmlessness certification for the
production fields in which LAMCOAT® coated materials are used for the manufacture of
products for the foodstuffs and pharmaceutical industries.
Nezávadnost
Díky svým vynikajícím mazným a kluzným vlastnostem je LAMCOAT® používán při
lisovacích a protahovacích procesech. Povrchová úprava LAMCOAT® zde může být
využita jako doplněk k povrchové úpravě PVD. Lisovací čas protahovacích kolíků a
matic s povrchovou úpravou PVD je zvýšen použitím povrchové úpravy LAMCOAT® díky
jejím vylepšeným lubrikačním a kluzným vlastnostem. Ve stejnou dobu je možné snížit
podíl lubrikantů a maziv. Povrchová úprava přináší výhody při použití všech materiálů
jako ocelový plech, veškeré slitiny a neželezné plechy a plechy s povrchovou úpravou.
Pohyblivé součástky v lisovacích nástrojích jako vodicí lišty a jiné funkční součástky, stejně
jako tyče a pouzdra se s povrchovou úpravou stávají bezúdržbovými. Zde obzvláště
doporučujeme laminovaná ocelová pouzdra s povrchovou úpravou LAMCOAT®. Je
známo, že laminovaná ocelová pouzdra s bronzovou vrstvou mají delší životnost než
tradiční ocelová pouzdra. Dále při kombinaci materiálů ocelových vodicích kolíků s
bronzovou a LAMCOAT® povrchovou vrstvou dochází ke zlepšení vodicích vlastností a
prodloužení lisovací doby (životnosti).
Výroba kuličkových ložisek
Kuličková a válečková ložiska mohou být před instalací nebo již sestavená potažena
povrchovou vrstvou LAMCOAT®. Při snížení tření je možné omezit vznik tepla při
vysokém zatížení. Navíc je mnohdy možné omezit mazání, takže se kuličkové ložiska
stanou bezúdržbovými.
07/10/2013
Mechanická ložiska
Použití povrchové vrstvy LAMCOAT® pro radiální nebo axiální pohyb součástek nebo
částí stroje může v mnoha případech vest k bezúdržbovým mechanickým ložiskům.
Střihací nástroje
V současné střihací technologii je povrchová úprava PVD tvrdých materiálů jako TiN, CrN
nebo další na špičkové úrovni. Povrchová úprava LAMCOAT® vede k dalšímu snížení tření
a také omezuje navařovací proces skrze lepší odstranění odstřižených částí.
www.dmeeu.com
www.dmeeu.com
- 5-
10
Povlakování
Info
PVD povlakování – servis
Specifikace LAMCOAT®
LAMCOAT® je měkká povrchová úprava na bázi bisulfidu wolframu. Povrchová
úprava LAMCOAT® je prováděna při pokojové teplotě – proto nedochází k deformaci
nebo změně povrchu. Potažení povrchovou vrstvou probíhá bez přidání pojiv nebo
chemických přísad. Vzniká spojení na molekulární bázi.
Tloušťka povrchové vrstvy
Tloušťka povrchové vrstvy LAMCOAT® je mezi 0,0005 a 0,0015 mm. Vrstva je rovnoměrně
aplikována na všechny povrchy. Povrchová vrstva je modrá/šedá a má odlišný vzhled v
závislosti na potaženém povrchu.
Rozsah teplot
Povrchová úprava LAMCOAT® může být použita v rozmezí od -273 °C až do
přibližně +400 °C (krátkodobě až do +652 °C). Při použití ve vakuu: 10-10 mbar –
188 °C až +1316 °C.
07/10/2013
Chemická stabilita
• Povrchová úprava LAMCOAT® je chemicky neutrální, odolná korozi a
netoxická.
•
Může být aplikována na všechny pevné kovové povrchy.
•
Je odolná vůči většině rozpouštědel a sloučeninám benzínu a chlóru.
•
Podléhá kyselině sírové a kyselině fluorovodíkové stejně jako horkým žíravým
alkalickým louhům.
• Samotná povrchová úprava LAMCOAT® je odolná korozi, ale není schopna
zabránit vlivu na nekorozivní přenosové materiály.
6 - www.dmeeu.com
Povlakování
PVD povlakování – servis
Info
Kompatibilita
Povrchová úprava LAMCOAT® je s úspěchem používána v kombinaci s
petrochemickými oleji a lubrikanty, syntetickými lubrikanty, silikonovými
lubrikanty a hydraulickými kapalinami. Je schopna navázat lubrikanty a pokusit se
vytvořit a udržet hydro-dynamickou vrstvu. Aplikujeme následující povrchové úpravy
PVD tvrdých materiálů:
LAM – A (CrN)
LAM – B (TiN)
LAM – C (TiCN)
LAM – D (TiAlN)
Úspory a vyšší kvalita díky povrchové úpravě tvrdých materiálů na míru
konkrétním výrobkům: Povrchová úprava tvrdého materiálu je závislá na funkci a
účelu. Zkušenosti ukazují, že aplikace správné povrchové úpravy tvrdých materiálů na
„správný “ povrch je klíčová.
Technologie plastů
Zde je výhodné použití povrchových úprav tvrdých materiálů, zvláště LAM-A (CrN) a
LAM-B (TiN). Povrchové vrstvy jsou nanášeny na vytvarované kontury, celoplošně nebo
částečně, stejně také na pohyblivé součástky jako jsou vodicí lišty, vyhazovače atd.
Lisovací technologie
Nejlepší výsledky byly dosaženy s LAM-A (CrN) a LAM-B (TiN), kde je povrchová vrstva
směřována k materiálu určeném ke zpracování, např. pláty nerezavějící oceli, neželezné
kovy, platy s nebo bez povrchové úpravy. Povrchová úprava nabízí jasné výhody při
aplikaci na prorážecí a střihací pouzdra a také pohyblivé části deformačních technologií.
Technologie stříhání
I zde je možné, v závislosti na místě aplikace, použít některou z povrchových úprav PVD.
U nástrojů pro řezání, soustružení nebo vrtání lze dosáhnout vyššího stupně použití a
také zvýšení rychlosti řezání a postupu stejně jako zlepšení kvality povrchu.
Zvláštní vývody povrchové úpravy LAMCOAT®:
Klíčové vlastnosti povlaku LAM-A (CrN) jsou vysoký oděr a vynikající síla přilnavosti.
Kovově modrý povrch má obzvláště nízký koeficient odporu, který lze ještě snížit
následným leštěním. Povrchové úpravy jsou obzvláště vhodné pro technologie
tvarování kovů a plastů.
07/10/2013
V dnešní době jsou povrchové úpravy tvrdých materiálů aplikovány moderními způsoby
při teplotách od 200 °C.
10
www.dmeeu.com
www.dmeeu.com
- 7-
Povlakování
Info
PVD povlakování – servis
Povrchová úprava LAMCOAT®
Tento typ povrchové úpravy byl vyvinut v USA pro cesty do vesmíru a od té doby je
používán v mnoha odvětvích mechaniky, elektrotechniky a hydrauliky. LAMCOAT® je
měkká povrchová vrstva na bázi bisulfit wolframu, aplikovaná za pokojové teploty
o tloušťce mezi 0,0005 a 0,0015 mm. Tato povrchová úprava snižuje tření až o 70 %
v závislosti na aplikaci. Tato povrchová úprava s vynikajícími maznými a kluznými
vlastnostmi je v mnoha případech ideálním doplňkem povrchových úprav PVD tvrdých
materiálů.
Oblasti použití
... Pro mechanické/dynamické součástky:
•
Tvarování kovů: protahovací, lisovací a tvarovací nástroje pro neželezné kovy a
chromniklové oceli
•
Mezinárodní závody: efektivní zvýšení výkonu o 10 % potažením pohonu
•
Ložiska velkých lisů: omezení vnitřní teploty o přibližně 20 % snížením tření
•
Kuličková ložiska pro vysoce a velmi vysoce vakuové aplikace
•
Speciální kuličková ložiska: funkční vylepšení
•
Součásti čerpadel: vyšší nákladová efektivita díky snížení tření
Uncoated
LAM-A (CrN)
LAM-A (CrN)+ LAMCOAT®
Stamping time comparison:
Example: Drawing ring of material 1.2379 hardness 62 HRC
Drawing region in material flow direction highly polished,
3.0 mm steel sheet, active diameter ǿ 90 mm, drawing depth 60 mm.
Uncoated and with LAM-A (CrN) coating
lubricated with drawing oil.
With LAM-A (CrN) plus LAMCOAT® drawing was carried
out only with the corrosion protection of the strip
8 - www.dmeeu.com
PP
1061 mm
1098 mm +3,3%
07/10/2013
15
.0
0
30 0
.0
0
45 0
.0
0
60 0
.0
0
75 0
.0
0
90 0
.0
10 00
5.
00
12 0
0.
0
13 00
5.
0
15 00
0.
00
0
Quantity
Povlakování
Info
PVD povlakování – servis
15
.0
0
30 0
.0
0
45 0
.0
0
60 0
.0
0
75 0
.0
0
90 0
.0
10 00
5.
00
12 0
0.
0
13 00
5.
0
15 00
0.
00
0
... Pro nástroje vstřikovacího odlévání:
•
rychlé plnění dutin
Uncoated
•
u většiny plastů
nutná malá síla pro vyjmutí
•
snížení teploty nástrojů
LAM-A (CrN)
•
zkrácení doby cyklu
•
omezení množství média potřebného k oddělení formy
LAM-A (CrN)+ LAMCOAT®
•
zvýšení bezpečnosti výroby
•
žádná změna geometrie součásti při vyjímání
Quantity
•
méně odpadu
... Pro tvarovací nástroje
Stampinglubrikantu
time comparison:
•
omezení množství
Example:
Drawing ring of material 1.2379 hardness 62 HRC
•
zvýšení doby
použitelnosti
Drawing region in material flow direction highly polished,
3.0 mm steel sheet, active diameter ǿ 90 mm, drawing depth 60 mm.
Uncoated and with LAM-A (CrN) coating
lubricated with drawing oil.
With LAM-A (CrN) plus LAMCOAT® drawing was carried
out only with the corrosion protection of the strip
1061 mm
1098 mm +3,3%
PP
1044 mm
1077 mm +3,2%
ABS
998 mm
1046 mm +4,6%
POM+UV GF
983 mm
1021 mm +3,9%
PE
902 mm
932 mm +3,4%
PC
PETG-Copolyester
PMMA
683 mm
709 mm +3,7%
PS impact resistant
PS transparent
754 mm
823 mm +9,1%
495 mm
521 mm +8,3%
495 mm
PEI unreinforced 521 mm +5,1%
07/10/2013
Uncoated
663 mm
683 mm +3,1%
LAMCOAT®
coated
Improvement in %
A study of the
Western Washington
University, USA
10
Filling study
Injection molding tool with spiral geometry:
3 – 9% increase per flow path length
www.dmeeu.com
www.dmeeu.com
- 9-
07/10/2013
10 - www.dmeeu.com

Podobné dokumenty

a groupco. dopravníkové pásy conveyor belts

a groupco. dopravníkové pásy conveyor belts Minimální průměr válce, při 20°C, standardní ohyb Minimum Pulley Diameter, at 20°C, Norm Flexing

Více

TZN - Katedra strojírenské technologie

TZN - Katedra strojírenské technologie Krystalizace závisí na rychlosti tuhnutí taveniny plastu, která ovlivňuje heterogenitu krystalizačních útvarů (sférolitů) v průřezu výstřiku (na jeho povrchu a v jádře) a také výsledný obsah krysta...

Více

katalog olejů Selenia

katalog olejů Selenia Petronas představuje nový produkt Selenia Multipower C3 vyvinut jako odpověď na požadavky nových motorů Euro 4. Největší konstruktéři automobilů, v zájmu potlačení emisních limitů plynových motorů,...

Více

Vyhazovač

Vyhazovač Technical Data

Více

Anti-Seize Proti zadření

Anti-Seize Proti zadření třmenech kotoučových brzd.

Více

Maziva

Maziva Součinitele K byly získány pro ocelový šroub 1/2" třídy 8 s maticí třídy 5 měřením vztahu mezi kroutícím momentem a svěrnou silou. Mazivo bylo naneseno na závit šroubu a obě plochy svíraného tělesa...

Více

Samostatné vstřikovací trysky

Samostatné vstřikovací trysky vysoký střední nízký

Více

Prefabrikované komponenty

Prefabrikované komponenty 8. Rychlost otevření formy pro tlakové vstřikování může být nutno snížit, aby nedocházelo k nadměrnému rázovému zatížení. 9. Vnitřní západkový zámek není doporučen pro velmi těžké zatížení. 10. Vni...

Více

Pomocná zařízení

Pomocná zařízení www.dmeeu.com www.dmeeu.com

Více