TC Daily

Komentáře

Transkript

TC Daily
TeenCamp
2011
Číslo 1
20.8.2011
Ptali jsme se Michala, dnešního kazatele
TC Daily
První kroky po Teen Campu
Na tábořiště dorazíme kolem 16 hodiny. Tam na vás bude čekat registrační stolek, kde se prosím zapište a
kde zjistíte, ve kterém pokoji jste ubytovaní. Můžete si jít vybalit věci. Co nejdříve poté se v jídelně sejde
služební tým. Ostatní nechť tam dorazí cca půl hodiny po příjezdu. Tam se dozvíte další informace a můžete
se na cokoliv zeptat. První společné jídlo bude večeře v 18 hodin.
Táborové sedmero
Pro to, abychom se tu spolu
měli co nejlépe, je dobré
dodržovat několik následujících p ravide l. Prosíme,
přečti si je, ať víš, co máš
(ne)dělat. Doufáme, že nenastane případ, kdy by při
vážném porušení, musel být
někdo z nás poslán domů o
trochu dříve, než bylo plánováno.
1. Cílem akcí mládeže je dát
prostor Bohu a poznávání Ježíše. Z toho vycházejí i pravidla
chování na akcích.
2. Účastni se prosím všech
částí programu a respektuj
všechny vedoucí.
3. Nevzdaluj se z tábora bez
svolení vedoucího.
4. Prosím nekonzumuj a nepřechovávej kuřivo, alkohol a
ostatní návykové látky. Při nedodržení budeš na vlastní náklady poslán domů a nebudeš
se moci zúčastnit nejbližší
akce.
5. Chlapci, nepřebývejte na
dívčích pokojích, dívky, nechoďte na chlapecké.
6. Večerka je denně v 23,00,
budíček na ranní modlitební v
7,50 (nepovinný, první povinná
aktivita je snídaně v 8,20). V
čase mezi večerkou a budíčkem buď prosím potichu ve
vlastním pokoji, bez zbytečného
svícení. Jít je možno pouze na
záchod a zpět. Osobní hygienu
nutno stihnout ještě před večerkou.
7. Máme vás rádi a chceme
s vámi prožít krásné dny!!!
Milí,
dnes začíná náš prima super extra týden spolu - a máme se na co
těšit! Budeme mluvit o jednom
králi a o jeho království - jak se
tam žije, co znamená být poddaný
a jaké to má výhody. Je to nejbohatší království na světě, občanům se skvěle daří, mají, co potře-
bují a všichni odjinud by jim mohli
závidět - kdyby o tom věděli. Kromě toho je v moci každého člověka získat občanství - velvyslanectví už to povolilo, stačí podepsat
žádost!
Na Teen campu se kromě zkoumání království spolu chceme mít
hezky - a jako vedoucí doufáme,
že ti tu bude příjemně, že budeš
prožívat zájem od ostatních a že
budeš mít zase na oplátku rád ty
je. Prostě že všichni uděláme
všechno pro to, aby ten týden stál
za to a byl k Boží slávě!
Na společné zážitky se těší vaši
milovaní vedoucí (služebníci
všech :)
On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž
máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů. Koloským 1,13-14
Kdo je kdo na TC
Na TC potkáš spoustu lidí, kteří se podílí na tom, aby vše fungovalo. Abys nebyl hned první den zahlcen
mnoha jmény, upozorníme tě na to, kdo je pro tebe důležitý:
1. tvůj vedoucí
skupinky – seznámíš se s ním
hned po příjezdu, zapamatuj si
ho a určitě se ho
zeptej na cokoli.
2. tým hlavních vedoucích TC
Dita Frantíková,
věk 35, oblíbená
zmrzlina je velká
malinová
Šimon Dittrich, věk
22, oblíbená zmrzlina je vanilková a
pistáciová
Petra Dostálková,
věk 26, oblíbená
zmrzlina je Carte
d´Or – stracciatella
3. zdravotníci
Marie Bukáčková,
věk 26, oblíbená
zmrzlina je stracciatella
Rút Vávrová
Věk neudává, z
oboru jídla uznává
jen vločky (prý do
Himalájí je ostatní
stejně zbytečné). A
taky psala, že
miluje míšu.
Štěpánka Bláhová. Věk není
podstatný
(jako zdravotnice byla
životu
nebezpečná už
v 12 letech).
V poslední
době (podle
ověřených informací) místo zmrzlináren navštěvuje spíše kavárny
(kdože za to asi může, že?)
4. Ferda
S tím se už
asi nesetkáte, ale
pamětníci
jistě vědí.
Pozn. redakce: Některé fotografie jsou poněkud starší, ne vždy tedy odpovídají skutečnosti ;-)
Jak ses stal občanem Božího království?
Přes jednu kamarádku, která mě v
roce 1988 přivedla na tehdejší
„Maniny“. A konkrétně jsem uvěřil na
jedné evangelizaci v Radotíně. Modlitbu přijetí jsem řekl Pánu na Radotínském nádraží na lavičce. Dodnes se
na ni dojatě dívám, když jedu kolem
vlakem.
Byl jsi hned po uvěření přesvědčený o
tom, že patříš do Božího království,
nebo sis to musel nějak vybojovat?
Jak?
Trochu jsem měl zmatek v tom, že
nejsem pokřtěný v Duchu a tak asi
nejsem úplně plnohodnotný křesťan.
Naštěstí mi to vysvětlil z Písma Luboš
Ondráček, když mě připravoval na
křest ve vodě.
Myslíš, že lidé okolo nás mohou vidět
rozdíl mezi Božím Satanovým královstvím.?
To jako na nás? No, jak kdy :)
V kterém království se žije lehčeji a
proč?
Mně určitě v tom Božím, protože je to
království spravedlnosti, pokoje a radosti v Duchu Svatém. A díky tomu, že
jsem se obrátil až v dospělosti, můžu
porovnávat.
Co ti připadalo nejtrapnější, když jsi byl
teenager? A přijde ti to trapné i dnes?
No, normálka. Připadali mi trapní rodiče,
učitelé, a často i já sám. Rodiče a učitelé
už mi trapní nepřipadají, já sám si tak
občas připadám stále. Naposledy před
půl hodinou, když jsem chybně informoval jednoho misionáře NFKMS, kolik má
u nás peněz.
Jakou vlastnost bys na sobě chtěl změnit
a za jakou jsi vděčný?
Rád bych byl mluvnější, zejména k manželce. A rád jsem třeba za vytrvalost.
Jaký nejvtipnější dárek jsi dostal, od
koho?
V poslední době DVD s filmem Fantomas
od starší dcery Kikiny. Že bych jí ho připomínal? A mladší Klárka mi zase jednou k narozeninám slíbila, že si ji budu
moci pochovat.
Jaká je tvoje ideální dovolená?
V nějakých hezkých horách. Třeba ve
Skalistých, tam jsem ještě nebyl.
Co se ti nejvíc líbilo na tom, když jsi byl
teenager?
Mám dojem, že se mi tohle období nijak
extra nelíbilo. Což hodně souviselo s tím,
že jsem neznal Boha.
V čem jsi rád, že už teenager nejsi?
Nemusím se česat a můžu poučovat
mladší.
Co zajímavého jsi v poslední době viděl
nebo četl a doporučil bys to mládežníkům?
Třeba životopis manželů Boothových, zakladatelů Armády spásy.
modlitební místnost
Je speciálně vyhrazený pokoj (nebo chatka), do kterého můžeš přijít kdykoli ve svém volném čase a užívat si klidu
při rozhovoru s Bohem! Hledej šipky po tábořišti a označení na dveřích.
inzerce
Zdravíme tě ze stránek prvního letošního čísla. Jsi-li tu už po několikáté,
víš, co od nás čekat, pokud jsi tu poprvé, tak věz, že časopis je tu pro to,
aby ti trochu pomohl v orientaci na
TC. Časopis se vydává vždy ráno a
dozvíš se tam spoustu zajímavých
věcí (o kázajícím, o seminářích, o tom,
kdo co zažil s Bohem atd.), snad se i
pobavíš a můžeš si s námi zasoutěžit.
Takže doporučujeme časopis číst
hned po ránu!
na časopise se můžeš podílet i ty!!!
Zažil/a jsi v poslední době s Bohem
něco zajímavého? Obnovil se tvůj
vztah s ním, nebo jsi ho poznal/a
nějak nově? Nenechávej si to pro
sebe a povzbuď i ostatní! Napiš to,
nebo přijď do redakce a sepíšeme to
s tebou (kdyžtak hledej Rúťu, nebo
Bóďu)! A to platí i v případě, že se
něco takového stane během TC!
Co je v plánu na
dnešní den?
16,00
příjezd,
rozdělení do pokojů
16,30
setkání
v sále, přivítání,
informace, kontrola WS
17,00 první WS
setkání, seznamovací a informativní
18,00 večeře
18,50 modlitební
za večer
19,20
sraz
v jídelně na večerní program
následují skupinky a noční víření
23,00 večerka
tradiční hádanka
Na tomto místě hledej každý den
hádanku, či jinou soutěž. Podepsanou odpověď můžeš hodit do
krabičky v sále a bude-li správná,
budeš zařazen do slosování o
něco malého na zub :-)
První den ale ještě nesoutěžíme,
tak si můžeš lámat hlavu nad
otázkou: Kolik má slimák nohou?
Vsadí se Američan, Rus a
Čech, kdo vydrží nejdéle v
mraveništi. Jde na to Američan, vydrží minutu. Jde na to
Rus, vydrží celý den. Jde na to
Čech, vydrží rok. Pak se ho
kamarádi ptají, jak to udělal:
"Alé, to bylo snadný. Stačilo
zabít královnu a všichni pak šli
Garfield vzkazuje: pamatujte na bod 7 táborového sedmera.
na pohřeb!"
>>> >>> Slečno, vy vypadáte čím dál tím líp. Ochhhh, moc děkuji. … A čím blíž, tím hůř…. <<< <<<
© www.mladezpraha.kaes.cz Redakce: root, booda, danik Sazba danik. Tištěno 19.8.2011, 23:00

Podobné dokumenty