Přehled veletrhů 2013

Komentáře

Transkript

Přehled veletrhů 2013
České oficiální účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
v roce 2013, podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu
LEDEN
Název veletrhu/výstavy
Maison et Objet, Paříž (Francouzská republika)
1
Designérský mezinárodní veletrh
IMTEX, Bangalore (Indická republika)
2
Mezinárodní strojírenský veletrh
Arab Health, Dubaj (Spojené arabské emiráty)
3 Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky
Příjem přihlášek ukončen viz vysvětlivky pod tabulkou**
ÚNOR
IDEX, Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)
4 Mezinárodní veletrh obranné techniky
Příjem přihlášek ukončen, viz vysvětlivky pod tabulkou**
Zuliefermesse, Lipsko (Spolková republika Německo)
5
Mezinárodní veletrh subdovávek
BŘEZEN
TECMA, Monterray (Spojené státy mexické)
Mezinárodní strojírenský veletrh
EurAsia Rail, Istanbul (Turecká republika)
7
Mezinárodní veletrh železniční dopravy
European Coatings Show, Norimberk (Spolková republika Německo)
8
Mezinárodní veletrh pro povrchové úpravy
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KVĚTEN
Technika, Bělehrad (Republika Srbsko)
Mezinárodní všeobecný strojírenský veletrh
KIHE, Alma Ata (Kazachstán)
Veletrh zdravotnické techniky
INTERMAC, Bangkok (Thajské království)
Mezinárodní strojírenský veletrh
WASTETECH, Moskva (Ruská federace)
Mezinárodní veletrh vodohospodářství
Water, Sofia (Bulharská republika)
Mezinárodní veletrh vodohospodářství
ČERVEN
Transport & Logistics, Mnichov (Spolková republika Německo)
Mezinárodní spediční a logistický veletrh
Ugol Rosii & Mining, Novokuzněck (Ruská federace)
Mezinárodní veletrh důlní techniky
Elektro Moskva, Moskva (Ruská federace)
Mezinárodní veletrh elektrozařízení
Mining Week, Karaganda (Kazachstán)
Mezinárodní veletrh dobývací techniky
ČERVENEC
EAA AirVenture, Oshkosh (Spojené státy americké)
18
Mezinárodní veletrh leteckého průmyslu
ZÁŘÍ
DSEi, Londýn (Spojené kralovství Velké Británie a Severního Irska)
19
Mezinárodní veletrh obranného a bezpečnostního průmyslu
IREE, Dillí (Indická republika)
20
Mezinárodní veletrh železniční dopravy
BIHE, Baku (Ázerbájdžán)
21
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a prostředků
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ŘÍJEN
Baghdad /Erbil/ Int. Fair, Bagdád (Irácká republika)
Mezinárodní průmyslový veletrh
Stankostroenie, Jekatěrinburg (Ruská federace)
Mezinárodní strojírenský veletrh
MUSIC CHINA, Šanghaj (Čínská lidová republika)
Mezinárodní veletrh hudebních nástrojů
Equip Auto, Paříž (Francouzská republika)
Mezinárodní veletrh silničních vozidel, jejich dílů a příslušenství
China Coal & Mining, Peking (Čínská lidová republika)
Mezinárodní veletrh dobývací techniky
LISTOPAD
Power Kazachstán, Almaty (Kazašská republika)
Mezinárodní energetický veletrh
Aqua Ukraine, Kyjev (Ukrajina)
Mezinárodní vodohospodářský veletrh
AGRITECHNICA, Hannover (Spolková republika Německo)
Mezinárodní veletrh zemědělské a lesnické techniky
WOODEX, Moskva (Ruská federace)
Mezinárodní veletrh zpracování dřeva
Kat.
Datum konání
Iniciátor
B
18. 1. – 22. 1.
Czech Selection – Design & Export
B
24. 1. – 30. 1.
Svaz strojírenské technologie
B
28. 1. – 31. 1.
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
B
17. 2. – 21. 2.
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
B
26. 2. – 1. 3.
Svaz sléváren
B
5. 3. – 8. 3.
Svaz strojírenské technologie
B
7. 3. – 9. 3.
Asociace podniků českého železničního průmyslu
B
19. 3. – 21. 3.
České povrchové úpravy, Svaz chemického průmyslu
B
13. 5. – 17. 5.
Asociace podniků českého železničního průmyslu
B
15. 5. – 17. 5.
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
B
16. 5. – 19. 5.
Svaz strojírenské technologie
C
28. 5. – 31. 5.
Czech Water Alliance, Sdružení vodovodů a kanalizací
B
29. 5. – 31. 5.
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací; Czech Water
Alliance
C
4. 6. – 7. 6.
Svaz spedice a logistiky; Česká logistická asociace
B
4. 6. – 7. 6.
Česká dobývací technika
B
17. 6. – 20. 6.
Českomoravská elektrotechnická asociace
B
25. 6. – 28. 6.
Česká dobývací technika
B
29. 7. – 4. 8.
Asociace leteckých výrobců, Letecká amatérská asociace
B
10. 9. – 13. 9.
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
B
25. 9. – 27. 9.
Asociace podniků českého železničního průmyslu
B
26. 9. – 28. 9.
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
B
termín bude upřesněn Svaz průmyslu a dopravy ČR
B
termín bude upřesněn Svaz strojírenské technologie
B
10. 10. – 13. 10.
Asociace výrobců hudebních nástrojů
B
16. 10. – 20. 10.
Sdružení automobilového průmyslu
B
22. 10. – 25. 10.
Česká dobývací technika
B
5. 11. – 7. 11.
Českomoravská elektrotechnická asociace
B
5. 11. – 8. 11.
Czech Water Alliance; Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací
C
10. 11. – 16. 11.
Asociace zemědělské a lesnické techniky
C
25. 11. – 27. 11.
Svaz výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení
Vysvětlivky
** Vzhledem k mimořádnému zájmu a vyčerpání prostorové kapacity české oficiální účasti na tomto veletrhu upozorňujeme, že v souladu se zásadami pro organizování
oficiálních účastí ČR na zahraničních veletrzích a výstavách v roce 2013 si MPO vyhrazuje právo další přihlášky odmítnout.
Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí v roce 2013 a Přihláška vystavovatele ke stažení na stránkách www.mpo.cz
v sekci Zahraniční obchod » Podpora exportu » Veletrhy a výstavy.
2
České oficiální účasti
na mezinárodních veletrzích a výstavách
s podporou MPO pro rok 2013
Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří v roce 2013 třicet oficiálních účastí českých firem
na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.
Tento u podnikatelů oblíbený program představuje důležitou součást
proexportní politiky MPO a úzce souvisí s naplňováním Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020. Cílem programu je podpořit české
firmy k účasti na mezinárodních veletrzích za zvýhodněných podmínek,
a tím jim usnadnit pronikání na zahraniční trhy zejména v tzv. prioritních a zájmových zemích pro export.
Výběr konkrétních mezinárodních výstav a veletrhů do seznamu
českých oficiálních účastí (ČOÚ) probíhá v úzké spolupráci MPO s podnikatelskou sférou prostřednictvím oborových svazů a asociací, Svazu
průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.
Jedním z kritérií pro výběr ČOÚ pro rok 2013 byly teritoriální priority
stanovené v již zmíněné Exportní strategii. Při výběru byl kladen důraz
na země, které jsou identifikovány jako prioritní a zájmové z hlediska
jejich růstového potenciálu ve vztahu k české ekonomice. Například
Rusko, Čína, Kazachstán či Indie patří k teritoriím, o která čeští výrobci projevují v poslední době zvýšený zájem. Snahou MPO je pomoci
podnikům při vstupu a rozvoji aktivit zejména na těchto - v mnoha
případech vzdálených a relativně obtížných - trzích. A proto právě více
než dvě třetiny podporovaných veletržních akcí se koná v tzv. prioritních a zájmových zemích.
Při výběru byly dále zohledňovány oborové priority z hlediska jejich
podílu na průmyslové výrobě a exportní potenciál jednotlivých odvětví.
Důležitá je také návaznost či provázanost s již uskutečněnými nebo
plánovanými aktivitami (podnikatelské mise, incomingové mise při tuzemských veletrzích apod.). Z tohoto pohledu je nejsilněji zastoupen
obor strojírenství, který je poměrně výrazně orientován na export.
Rovnoměrně jsou zastoupené také veletrhy zdravotnické techniky, obranného a bezpečnostního průmyslu, železničního průmyslu, odpadového hospodářství, elektrotechniky, logistiky a další. Nezapomínáme
však ani na takové obory, jakými je sklo, design nebo výroba hudebních
nástrojů.
V případě zájmu o účast na některém z podporovaných veletrhů je
třeba vyplnit přihlášku, která je také k dispozici na webových stránkách
MPO, a zaslat ji v dostatečném časovém předstihu na uvedenou adresu.
Účast na těchto akcích se řídí platnými Zásadami a MPO si vyhrazuje
právo po naplnění kapacity další přihlášky odmítnout.
Ing. Michaela Losenická
Rok 2013 přináší na brněnské výstaviště několik novinek
Veletržní kalendář brněnského výstaviště nabízí v příštím roce řadu již zaběhlých a známých veletrhů počínaje lednovými veletrhy
cestovního ruchu a příležitostí v regionech Go
a Regiontour. V roce 2013 se součástí těchto veletrhů stane novinka s názvem Reg-food-fest,
festival krajových specialit a potravin, který
obsadí celý jeden pavilon. Součástí festivalu
bude známá soutěž Gastro Junior Cup. Nebude chybět veletrh Opta, stálicí jsou na výstavišti dvakrát ročně pořádané veletrhy módy Styl
a Kabo. Březen je tradiční měsíc pro zájmové
veletrhy, jako jsou Rybaření, ProDítě, Peníze
a přehlídka franchisových příležitostí Franchise 5. meeting point. Nesmíme zapomenout
na úspěšný veletrh Amper, který se dříve konal v Praze. Nebudou chybět Stavební veletrhy – IBF společně s veletrhy Urbis Invest, Urbis
Technologie, Envibrno, novinkou DSB – dřevo
a stavby Brno a veletrhem Mobitex. Dvouletý
cyklus mají květnové veletrhy obranné a bezpečnostní techniky Idet a Pyros/Iset. Stoupá
zájem zájem o Stainless – veletrh korozivzdorných ocelí. Ten se proto přesouvá do větší haly
F. Své místo mají v areálu už tradiční Vánoční
trhy, které zakončují veletržní kalendář.
Motoristické veletrhy a nový dopravní veletrh
Eurotrans
Čtvrtý ročník úspěšného motoristického veletrhu s názvem Motosalon 2013 se v březnu
uskuteční v Praze. Měsíc na to se milovníci osobních vozů mohou těšit na další ročník
Autosalonu Brno. Bezesporu největší novinkou příštího roku bude mezinárodní dopravní
veletrh Eurotrans, který se poprvé uskuteční
v termínu 11. – 14. 9. 2013, dále se bude ko-
3
nat ve dvouletém cyklu. Jeho klíčovými obory
jsou silniční a železniční doprava a logistika.
Eurotrans zahrnuje stávající veletrhy Autotec
a Transport a Logistika, nově přibývá železniční doprava pod značkou Rail-tec/Žel-Rail. Na
jaře a na podzim se v areálu koná MotorTechna
– burza historických vozidel, náhradních dílů
a dokumentace.
Vystec Fest – zábava na výstavišti
Veletrhy Brno přinášejí v příštím roce premiérově festival zábavy Vystec Fest, který se
uskuteční poslední květnový víkend 25. – 26. 5.
a navazuje na tradici akce Výstaviště Open,
která se uskutečnila poprvé v roce 2008 u příležitosti osmdesátých narozenin brněnského
výstaviště. Hlavním programovým centrem
bude lunapark, v sobotu večer uslyšíme skupinu Katapult a uvidíme ohňostroj zahajující
přehlídku Ignis Brunensis.
Výstaviště plné zvířat
Červen je ve znamení několika výstav, které
představí zvířata všech druhů, barev a velikostí. Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky – NVHZT, Propet – výstava
chovatelských potřeb, Intercanis – výstava psů
a Interfelis – výstava koček. Veletrhy hostí ještě v únoru také výstavu psů s názvem Duo Cacib a v září Moravskoslezskou výstavů psů.
Roztančený podzim
Sportovní aktivity vždy přilákaly na brněnské
výstaviště zástupy lidí. Proto ani v roce 2013
nebude chybět čtveřice veletrhů se sportovní tematikou. Mezinárodní cyklistický veletrh
Bike Brno, sportovní veletrh Sport Life, výstava
karavanů a obytných automobilů Caravaning
Brno a DanceLifeExpo, taneční veletrh, který
svým prvním ročníkem oslovil lidi napříč generačním spektrem. Výstaviště se na tři dny proměnilo ve velkou taneční párty. Program byl
zajímavý a bohatý jak pro aktivní tanečníky,
tak pro běžné návštěvníky se zájmem o hudbu a taneční umění. Desítky open workshopů,
kde si každý návštěvník mohl vyzkoušet širokou škálu tanečních stylů pod vedením profesionálních tanečníků, jako jsou například
Vlastimil Harapes, Qaša, nebo třeba populární
americký americký tanečník Byron Cox.
MSV – veletržní tahoun
Mezinárodní strojírenský veletrh je vedoucí
průmyslový veletrh ve střední Evropě s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů
a 75 000 návštěvníků z 59 zemí světa. Více jak
třetina vystavovatelů je ze zahraničí. Je to největší společenská a hospodářská událost roku.
Nejinak tomu bude i v roce 2013, kdy tento veletrh oslaví 55 let od svého vzniku a ponese se
v duchu česko-slovenské vzájemnosti.
A to není zdaleka všechno…
Velmi vydařená a úspěšná akce je veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, Vyhledávaný je i dvoudenní Zelený svět s oblíbenou
přehlídkou s názvem Květinová show. Devátým ročníkem pokračuje Animefest - nejstarší
a největší český festival, který se věnuje anime, manze a japonské kultuře celkově. Zábavu
i poučení vám zajistí exkluzivní české a evropské premiéry zajímavých filmových titulů všech
žánrů a mnoho přednášek na rozličná témata,
která se dotýkají Japonska. Zajímavostí je osmidenní Mezinárodní speleologický kongres,
kterého se účastní tisíce speleologů z celého
světa. Jde o nejvýznamnější světovou speleologickou událost. Kongres se koná v ČR po 40
letech, což je teprve podruhé, kdy se bude
konat ve stejné zemi, nyní v prostorách areálu BVV. Výstaviště oživí i nově vzniklé vědecké
centrum v pavilonu D.
KALENDÁŘ AKCÍ 2013
GAUDEAMUS PRAHA 2013
29. - 30. 1. 2013
Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
HOLIDAY WORLD
MP Soft
7. - 10. 2. 2013
SVĚT KNIHY
19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL
Český pivní festival, SE
INVENTO
18. mezinárodní veletrh golfového vybavení a turistiky
7. mezinárodní veletrh gastronomie a zařízení
pro hotely a restaurace
TATTOO CONVENTION PRAGUE
14. - 16. 6. 2013
TENDENCE
12. - 15. 9. 2013
15. festival tetování a piercingu
PRAGOINTERIER
14. - 17. 2. 2013
26. mezinárodní veletrh bytového designu
DŘEVOSTAVBY
6. - 8. 6. 2013
Veletrh vynálezů a inovací
TOP GASTRO & HOTEL
Veletrh stolování, dekorací a bytového textilu
21. - 24. 2. 2013
8. mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí, materiálů
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ
8. mezinárodní veletrh moderního vytápění, geotermální a solární techniky
KRBY A KAMNA
MODERNÍ LOŽNICE
Veletrh vybavení ložnic a zdravého spánku
BONEXO
Veletrh dárkových a reklamních předmětů
SVĚTLO A DESIGN
Veletrh osvětlení
3. odborný veletrh krbů, kamen a designového vytápění
TERINVEST
HODINY A KLENOTY
IZOL EXPO
Veletrh izolací a zateplování
Svět knihy
16. 5. - 1. 6. 2013
22. středoevropský veletrh cestovního ruchu
GOLF SHOW
16. - 19. 5. 2013
19. - 22. 9. 2013
22. ročník mezinárodní specializované výstavy hodin, hodinek, zlatých
a stříbrných šperků
WINDOOR EXPO
3. veletrh oken, dveří, stínění a příslušenství
FLOOR EXPO
PRAGODENT
10. - 12. 10. 2013
INTERBEAUTY PRAGUE
18. - 19. 10. 2013
FITNESS EXPO
PRAGOMEDICA
23. - 25. 10. 2013
SVĚT BAZÉNŮ
35. mezinárodní zdravotnický veletrh
4. veletrh podlah a podlahových krytin
TERINVEST
ZAHRADNÍ NÁBYTEK
1. - 3. 3. 2013
4. veletrh zahrad a zahradního nábytku
21. mezinárodní dentální veletrh
Veletrh kosmetiky a kadeřnictví
WELLNESS BALNEA
9. mezinárodní veletrh wellness, lázeňství a estetiky
4. veletrh vybavení fitness, tělocvičen a sportovišť
bazeny a příslušenství
MOTOCYKL
TERINVEST
7. - 10. 3. 2013
17. mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek a příslušenství
NON-HANDICAP
17. specializovaná výstava pro zdravotně postižené
PRAGOSMART
Veletrh zabezpečení a inteligentního bydlení
ITEA
JOBS EXPO
14. - 15. 3. 2013
25. veletrh hraček a her
BABY STYL
3. mezinárodní veletrh pracovních příležitostí
4. veletrh dětských a kojeneckých potřeb
2. mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh
4. veletrh modelů a modelářství
MODELÁŘ
LINGUA SHOW
MEZINÁRODNÍ VELETRH
STUDENTSKÝCH FIREM
INTERBEAUTY PRAGUE
19. - 21. 3. 2013
Zdeněk Vařečka - AOV
5. - 6. 4. 2013
Veletrh kosmetiky a kadeřnictví
BIOSTYL, ZDRAVÍ
8. mezinárodní veletrh zdravého životního stylu
19. - 21. 4. 2013
ECOWORLD
5. veletrh ekologie a trvale udržitelného rozvoje
ESOTERIKA
INSPIRACE
VÍNO & DELIKATESY
16. mezinárodní veletrh pro gastronomii
KREATIVITA - HOBBY
3. veletrh pro volný čas
SPORT EXPO
7. veletrh sportovních potřeb a vybavení
CANNAFEST PRAGUE
Největší konopný veletrh v ČR
ITEA s.r.o.
8. - 10.11. 2013
Ing. Lukáš Běhal
PAMÁTKY
14. - 16. 11. 2013
STREET ARENA
16. - 17. 11. 2013
MODERNÍ RYBÁŘ
21. - 24. 11. 2013
2. ročník mezioborového veletrhu regenerace,
financování a využití
Veletrh městké street módy, vybavení scateboard, snowboard a další
boardové sporty
Beat promotion
2. ročník kontraktačně-prodejního veletrhu rybářských potřeb
a cest za rybolovem
9. veletrh alternativního životního stylu
3.veletrh vzdělávání a osobního rozvoje
31. 10. - 3. 11. 2013
FELICIUS MEDIA
24. - 26. 4. 2013
Vego Prag
3. - 5. 5. 2013
Kamila Anýžová
9. - 11. 5. 2013
BOAT & DIVING EXPO
Veletrh lodí, jachet a potápění
KREATIVITA - HOBBY
4. veletrh pro volný čas
VÁNOČNÍ TRHY
Tradiční vánoční trhy
Prodejní výstava dárků, dekorací, keramiky
ZMĚNY VYHRAZENY
www.incheba.cz
TERINVEST
29. 11. - 1. 12. 2013
Kamila Anýžová
6. - 15. 12. 2013
Výstaviště
Zahrada Čech
Litoměřice
Společnost Zahrada Čech s.r.o. byla
založena za účelem provozování
výstavnictví a dalších příbuzných
aktivit. Je vlastněna z 50 % Městem
Litoměřice a z 50 % firmou EXPO
s.r.o., která vyhrála výběrové řízení
na období 20 let od roku 2013.
Cílem naší společnosti je navázat na
tradiční akce, které jsou v prostoru
litoměřického výstaviště pořádány
a postupně rozšiřovány již od roku
1969. Vystavovatele a návštěvníky
zveme na jarní výstavu Tržnice
Zahrady
Čech, výstavu se
Jiří Škvor, ředitel výstaviště
Zahrada Čech Litoměřce
zaměřením na stavební materiály
a vybavení Dům, byt a zahrada
na Zahradě Čech, výstavu Autosalon na ZČ & Veteráni,
a samozřejmě náš největší podzimní veletrh Zahrada Čech, orientovaný na pěstitelskou a zahradnickou činnost. Do kalendáře
akcí jsme zařadili i výstavy nové. V příštím roce otevřeme výstavní
areál novou akcí Jarní pouť ZČ, novinkou bude i pořádání výstav
se sportovním zaměřením Sport Léto a Sport Zima, Dětský
den, dále výstava pro aktivní seniory Senior Fest, pro labužníky
a milovníky vaření i dobrého jídla zde pořádáme Gastro festival.
Pokračovat budeme i v pořádání Farmářských trhů na Kostelním
náměstí v Litoměřících.
Vedle těchto aktivit nabízí výstavní areál možnost využití vnitřních
i venkovních výstavních ploch i pro jiné činnosti, jako jsou akce kulturní, prezentační, společenské, komerční a sportovní.
Litoměřické výstaviště je známé také pod názvem Výstaviště Zahrada
Čech. Nachází se ve východní části Litoměřic na Českolipské ulici.
Jedná se o významný výstavní areál a společenské i kulturní centrum
o celkové rozloze 6,5 hektaru nejen na Litoměřicku, ale i v rámci
celého dolního Polabí i Poohří a Ústeckého kraje. V průběhu roku
2013 dojde k realizaci postupné revitalizace areálu. V první etapě
bude vybudován nový pavilon umístěný u hlavní brány, který nahradí původní objekty B a C. Vznikne zde nové výstavní a informační
centrum i zázemí pro vystavovatele. Tento objekt bude zároveň
celoročně využíván nejen pro prodejní prostory, ale také jako místo
pro pořádání odborných seminářů, tematických expozic nebo kulturních aktivit.
kalendář akcí 2012–2013
07.12. – 22.12. 2012
Vánoční trhy – náměstí Litoměřice
28.03. – 31.03. 2013
Jarní pouť Zahrady Čech
10.04. – 14.04. 2013
Tržnice Zahrady Čech
26.04. – 28.04. 2013
Sport – prodejní výstava LÉTO
03.05. – 05.05. 2013
Dům, byt a zahrada na Zahradě Čech
17.05. – 19.05. 2013
Autosalon na Zahradě Čech a Veteráni
25.05. – 26.05. 2013
Mezinárodní výstava psů
31.05. – 01.06. 2013
Den dětí na Zahradě Čech
07.06. – 08.06. 2013
Hasičské slavnosti
15.06. – 15.06. 2013
Selské slavnosti
13.09. – 21.09. 2013
Zahrada Čech
28.09. – 28.09. 2013
Krajská výstava psů
03.10. – 05.10. 2013
Senior Fest
19.10. – 20.10. 2013
Výstava hospodářského zvířectva na ZČ
08.11. – 10.11. 2013
Gastro festival Zahrada Čech
22.11. – 24.11. 2013
Sport – prodejní výstava ZIMA
Pro výstavní provoz také slouží řada venkovních, převážně
zatravněných ploch. K provozu zdejšího výstaviště jsou nově
využívána i bývalá kasárna sousedící s výstavištěm. Nachází se zde
střežené parkoviště.
Věříme že naše nová společnost Zahrada Čech s.r.o. přispěje svým
přístupem k větší spokojenosti návštěvníků i vystavovatelů.
05.12. – 22.12. 2013
Vánoční trhy – Mírové náměstí Litoměřice
duben až říjen,každých 14 dní
Farmářské trhy na Kostelním náměstí
v Litoměřicích
www.zahrada-cech.cz
Společnost NürnbergMesse
pokračuje v úspěšné cestě
Na rok 2013 je připravená v tuzemském i zahraničním obchodě
Svět hostem v Norimberku a Norimberk hostitelem ve světě –
k potvrzení tohoto dojmu stačí jediný pohled na portfolio veletržní společnosti NürnbergMesse. S celkovým počtem 210 akcí
pořádaných po celém světě je rok 2012 dosud programově nejbohatším rokem této společnosti. Mimo jiné také proto veletržní rok 2012 podle všech předpokladů zastíní i zatím nejlepší rok
2010. Společnost NürnbergMesse počítá s obratem ve výši více
než 210 milionů eur.
Růst prodané výstavní
plochy je v Norimberku za
první polovinu roku 2012
pětkrát větší než růst celého německého veletržního
trhu. Nadregionální veletrhy zaznamenaly celkově v Německu za první
čtvrtletí roku 2012 opět
růst. Společnost NürnbergMesse neustále sle- Zleva: Dr. Roland Fleck a Peter Ottmann –
jednatelé společnosti NürnbergMesse
duje celkové ekonomické
prostředí. Slibná čísla u rezervací na nadcházející veletrhy a akce
v Norimberku i nadmíru úspěšný vývoj obchodu v tomto roce
zaručují pozitivní vyhlídky do budoucna.
V roce 2012 se zde podle plánovaného střídání ročníků kromě
POWTECH/TechnoPharm konaly všechny velké veletrhy. Kromě
toho tu již na jaře 2012 oslavily premiéru dva nové odborné veletrhy – EnforceTac a RemaDays. V nadcházejícím roce bude
společnost NürnbergMesse poprvé pořádat nový automobilový
odborný veletrh AEE (Automotive Engineering Expo), který mapuje celý průběh procesů v oblasti „lakovaná karoserie“.
Kolem 90 % obratu norimberské veletržní společnosti pochází
z tuzemska, kolem 10 % dosahují zahraniční dceřiné společnosti
v Číně, Severní Americe, Brazílii a Itálii. Obzvláště vysokým tempem růstu se i nadále vyznačuje především asijský prostor. „Naše
expanze do zahraničí je úspěšná, ale Norimberk je a zůstává
střediskem našich aktivit.“, zdůrazňují jednatelé společnosti
NürnbergMesse Dr. Roland Fleck a Peter Ottmann. Aktuálně to
ukazují i investice do výstavby nové haly 3A, která rozšiřuje výstaviště v jihovýchodní části a bude uvedena do provozu v roce 2014.
Stejně jako letošní rok nebude ani rok 2013 pro společnost
NürnbergMesse znamenat jen vlastní a partnerské akce. V knize zakázek má společnost na příští rok 34 prováděcích projektů
pro celý stát i jednotlivé spolkové země – je jich o tucet více než
v předchozím roce. Díky tomuto vývoji se dívají jednatelé společnosti NürnbergMesse do budoucnosti optimisticky: „Ať již v tuzemských veletržních centrech nebo na mezinárodních výstavních
plochách celého světa, i v roce 2013 napínáme plachty na cestu
k úspěchu!“
Společnost NürnbergMesse disponuje hustou sítí zahraničních zastoupení po celém světě. V 53 zemích se tisk, média,
vystavovatelé, návštěvníci a ostatní zájemci mohou obracet na
příslušné „oficiální zástupce“ za účelem získání podrobných informací o akcích společnosti NürnbergMesse. V České republice
je Vám k dispozici oficiální zastoupení – firma PROveletrhy s.r.o.,
Ing. Naďa Lichte ([email protected], tel. č.: 220 511 974).
Další informace najdete na internetové adrese:
www.nuernbergmesse.de, www.proveletrhy.cz
7
2013: Výstaviště České Budějovice s novými obzory
Největší devizou společnosti je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25 ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55. Součástí lesoparkového výstavního areálu
je 21 pavilonů, z nichž nejvýraznější je zrekonstruovaný víceúčelový
pavilon Z, pavilon R2 a nejnovější (z datem výstavby srpen 2011)
multifunkční pavilon T. Tento pavilon má velký potenciál – umožňuje
realizaci akcí až pro 2240 účastníků v halách a saloncích s různou kapacitou. Využitelná výstavní plocha je 2120 m2. Vysoká technická úroveň
a variabilita vnitřních prostor umožňuje uspořádání nejen veletrhů, výstav, kongresů a konferencí, ale také společenských a sportovních akcí,
banketů a kulturních představení.
V roce 2013 jí bude 40 let
Toto skvělé výročí oslaví v příštím roce nejpopulárnější výstava – mezinárodní agrosalon Země živitelka, který každoročně pořádá společnost
Výstaviště České Budějovice a.s.
Mottem výstavy, již každoročně navštíví přes 100 000 lidí, je „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“, v rámci něhož akce nabízí odborné i široké veřejnosti novinky a aktuality zemědělsko-potravinářského komplexu a venkova.
Pozitivní je významná účast zahraničních vystavovatelů. Zemi živitelky
se v roce 2012 přímo zúčastnily desítky zahraničních firem, především
ze Slovenska, Běloruska, Ruska, Polska, Rakouska, Německa, Slovinska
a Srbské republiky. Široká nabídka zahraničního zboží byla také realizována prostřednictvím zastoupení firem z Běloruska, Dánska, Finska,
Francie, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Koreje, Maďarska, Německa,
Nizozemí, Norska, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Srbské republiky, USA a Velké Británie. Nárůst zúčastněných zahraničních firem
zaznamenali organizátoři především ze Slovenska, Běloruska a Polska.
Vystavující firmy, reprezentující konkrétní země, jsou stálými obchodními partnery společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. a na českobudějovické výstaviště přijíždějí s různými komoditami a expozicemi – od
zemědělských strojů přes speciální vybavení pro myslivce až k zahradnickým a potravinářským produktům.
Mezinárodní agrosalon Země živitelka má vždycky co nabídnout nejen odborné, ale i laické veřejnosti a nabídka zboží a služeb
od vystavovatelů a obchodníků, nabídka aktuálních informací od
centrálních institucí, jako jsou MZe, MMR, SZIF, Agrární komora ČR,
Potravinářská komora ČR, Národní síť MAS ČR, Spolek pro obnovu
venkova, Družstevní asociace ČR, Zemědělský svaz a další instituce,
doplněná o zajímavý odborný doprovodný program, vytváří příznivé
prostředí nejen pro potřeby odborníků i široké veřejnosti.
Prezentace potravin
V minulých ročnících se pořadatelé potýkali s nedostatkem
potravinářských firem, který souvisel s obrovským přílivem zahraničních
potravin. Zlom nastal v roce 2009, kdy se podařilo ve spolupráci s Agrární
komorou ČR, Ministerstvem zemědělství, Potravinářskou komorou ČR
a za podpory a účasti výrobního a spotřebního družstevnictví a Aso-
9
Nová koncepce roku 2013
Uvedené momenty jsou základem nové koncepce činnosti českobudějovického výstaviště na rok 2013. Hlavní snahou společnosti Výstaviště
České Budějovice a.s. v příštím roce totiž bude výrazněji vstoupit do
povědomí široké veřejnosti nejen jako výstavní areál, ale i jako prostor pro volnočasové aktivity, rodinné procházky apod. Tato snaha
zahrnuje pořádání většího počtu zajímavých kulturních, sportovních,
společenských, vzdělávacích a prodejních akcí pro obyvatele Českých
Budějovic a celého jihočeského regionu, včetně akcí soukromých (rodinné oslavy, svatby apod.).
Novinky ve veletržním kalendáři 2013
Novinek na příští rok je hned několik.
1. V dubnu, v rámci veletrhu Mobil salon, jde o Veletrh cestovního ruchu s úsměvem.
2. V červnu je to XIII. sněm Svazu měst a obcí České republiky a 6. mistrovství evropských policejních sborů v orientačním běhu.
3. Letos se v kalendáři objevil staronový titul – Art Fest, který byl doposud včleněn do rámce Adventních trhů. Vyčlenil se jako zajímavý,
svébytný veletrh výtvarného umění. Po premiéře se v roce 2013 rozjede naplno.
VÝ
L O ÙM
CIH NÍ D
SIV
PA
P12
Akciová společnost Výstaviště České Budějovice a. s. patří již po řadu
let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice, zaujímající čelní pozice v auditovém hodnocení veletrhů v Česku.
K tomu několik čísel: Celková návštěvnost českobudějovického
výstavního areálu byla v loňském roce přes 500 000 osob, cca 300 000
návštěvníků připadá na výstavy pořádané společnosti Výstaviště České
Budějovice a.s., přes 200 000 osob se zúčastnilo ostatních akcí. Pro rok
2012 se vzhledem k nárůstu ostatních akcí očekává, že toto číslo bude
mnohem vyšší.
ciace krajů zajistit prezentace regionálních potravin a výstaviště se tak
stalo prostorem, kde se propojila linie: český výrobce – český zpracovatel – český distributor – český spotřebitel.
V roce 2010 pak byla představena značka „Regionální potravina“
garantovaná Ministerstvem zemědělství, Potravinářskou komorou ČR
a Agrární komorou ČR. Zájem vystavovatelů a potravinářů výrazně
vzrostl a zájem návštěvníků přesahoval očekávání vystavovatelů. Na
podporu těchto aktivit byl v roce 2011 představen i certifikát značky
„Český výrobek“, garantovaný Potravinářskou komorou ČR.
Celostátní prezentace kvalitních potravin ze všech regionů ČR se stala
počínaje rokem 2009 neodmyslitelnou součástí výstavy Země živitelka.
Pouze nedostatek prostorných krytých výstavních ploch omezoval prezentaci regionálních potravin na potřebné úrovni. To se podařilo vyřešit
od 38. ročníku výstavy Země živitelka, kdy českobudějovické výstaviště
má k dispozici nový prostorný výstavní pavilon T s celkovou zastavěnou
plochou 6050 m².
Cílem prezentace potravin ze všech krajů je prosazovat na našem
trhu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny vyráběné v českých
regionech a ovlivnit tak spotřebitele k jejich vyhledávání a nákupu.
O tom, že se tento cíl daří úspěšně naplňovat, svědčí i skutečnost, že
potravinářské pavilony patří každý rok mezi nejnavštěvovanější.
Omnis opět kreativní
Veletržní společnost OMNIS Olomouc, a.s. se řadí mezi 10 největších pořadatelů veletrhů a výstav v ČR. Specializuje se na organizaci veletrhů v krajských městech a regionálních centrech. Jádro činnosti tvoří stavební a elektrotechnické veletrhy a výstavy,
výstavní portfolio doplňují další zavedené tituly. Díky mnohaletým
zkušenostem je tato společnost schopna garantovat vyrovnanou
kvalitu organizace a reklamy u všech výstav, ve všech regionech.
Nadcházející rok Omnisu Olomouc a.s. komentuje ředitel společnosti
Ing. Daniel Vaverka.
úsporně topit a věnovat se své zahrádce a hobby. Návštěvníci oceňují, že
se na výstavách setkají s výrobci a prodejci, jejichž zboží nenajdou v nákupních centrech a navíc k němu dostanou i odbornou radu. Odborné
poradenství poskytujeme i v doprovodných přednáškách a ukázkových
programech.
Také firmy mají potřebu oslovovat potenciální zákazníky a nabídnout
jim své výrobky a služby. V tomto směru jsou veletrhy a výstavy stále
velmi spolehlivou marketingovou cestou, jak se rychle a za rozumných
nákladů dobrat cíle.
Jak lze charakterizovat výstavní program veletržní správy Omnis?
Veletržní správa Omnis se postupem let stala specialistou na výstavy
o stavebnictví a bydlení – v roce 2012 jsme těchto výstav uspořádali 18
v 17 regionech. Začínáme vždy jarní skupinou prezentačních výstav Stavíme, Bydlíme před začátkem stavební sezóny. Po nich přebírají štafetu
víkendové veletrhy stavebnictví, bydlení, zahrady a hobby pojmenované
po městě, kde se konají – např. Opavský veletrh, který patří k největším.
A solitéry, zato největšími, jsou olomoucký Stavotech a plzeňský Moderní dům a byt. Dále pořádáme regionální elektrotechnické výstavy
v Plzni a Ostravě. Úspěšnou tradici má i dvojveletrh Svět reklamy, letos
nově s rozsáhlým a velmi navštíveným doprovodným programem.
Je známo, že Omnis se nebojí nových témat i regionů - co nového jste
připravili nebo připravujete?
V roce 2012 to byla např. akce Hanácký Myslivec v rámci Přerovského
veletrhu, z hlediska lokality je nová elektrotechnická výstava v ostravské dolní oblasti Vítkovic, kde vyrostlo multifunkční centrum Gong z bývalého plynojemu.
Příští rok se vracíme s výstavou Stavíme, Bydlíme do Svitav a Tábora a chystáme další novinky v rámci zavedených výstav, kde chceme
využít fungující akce k podpoře nového tématu či doplňkového projektu. Vedle toho připravujeme desítky drobných inovací a zlepšení
v reklamních kampaních, organizaci, náplni výstav a doprovodných
programů – jsme si vědomi toho, že nejhorší je zůstat stát na místě
a spoléhat se, že vše bude fungovat dál. Tak toto u veletržní správy
Omnis nehrozí.
Jaký byl letos zájem návštěvníků a vystavovatelů o výstavy?
Potvrdilo se, že i v dnešní době mají lidé potřebu dobře bydlet,
OMNIS 2013
Plán výstav a veletrhů
Stavíme, bydlíme
25.1. – 26.1.
Hodonín, Dům kultury Horní Valy
Opavský veletrh
31.5. – 2.6.
Opava, Hala Opava
Stavíme, bydlíme
6.2. – 7.2.
Třebíč, KVIZ Fórum
Postav dům, zařiď byt
14.6. – 16.6.
Přerov, Výstaviště Přerov
Stavíme, bydlíme
20.2. – 21.2.
Jihlava, Dům kultury odborů
Chodský veletrh
9.8. – 11.8.
Domažlice, Hala TJ Jiskra
Stavíme, bydlíme
1.3. – 2.3.
Břeclav, Dům kultury
Kladenský veletrh
6.9. – 8.9.
Kladno, Kladenská sportovní hala
Stavíme, bydlíme
8.3. – 9.3.
Uh. Hradiště, Klub kultury
24.9.
Brno, Interhotel Voroněž
Stavíme, bydlíme
13.3. – 14.3.
Svitavy, Kulturní centrum Fabrika
27.9. – 28.9.
Trutnov, Společenské centrum Uffo
Stavíme, bydlíme
20.3. – 21.3.
Tábor, Hotel Palcát
1.10.
Praha, Hotel Diplomat
Stavíme, bydlíme
26.3. – 27.3.
Písek, Centrum kultury Písek
Moderní dům a byt
11.10. – 13.10.
Plzeň, Hala TJ Lokomotiva
Stavotech
4.4. – 6.4.
Olomouc, Výstaviště Flora
Moderní žena
11.10. – 13.10.
Plzeň, Hala TJ Lokomotiva
Bazény & sauny
4.4. – 6.4.
Olomouc, Výstaviště Flora
Stůl plný dobrot
11.10. – 13.10.
Plzeň, Hala TJ Lokomotiva
Stavíme, bydlíme
10.4. – 11.4.
Ústí n. Orlicí, Kulturní dům
Elektrofest
15.10. – 16.10.
Plzeň, Hala TJ Lokomotiva
Stavíme, bydlíme
30.4. – 1.5.
Šumperk, Dům kultury
Stavotech - Moderní dům
7.11. – 9.11.
Olomouc, Výstaviště Flora
Krkonošský veletrh
10.5. – 11.5.
Trutnov, Společenské centrum Uffo
Ekoenerga
7.11. – 9.11.
Olomouc, Výstaviště Flora
Fr.-Místecký veletrh
24.5. – 26.5.
Fr.-Místek, Víceúčelová hala
Moravská Dřevostavba
7.11. – 9.11.
Olomouc, Výstaviště Flora
Svět reklamy
Krkonošský veletrh
Svět reklamy
Další marketingové aktivity
Olomoucké dny architektury
a stavebnictví
7.-9.11.
Olomouc
Olomoucké dny architektury a stavebnictví – multižánrová akce festivalového typu věnovaná propagaci
a popularizaci architektury a stavebnictví. Výstavy, besedy, exkurze, semináře
Regioninvest
7.-9.11.
Olomouc
Přehlídka investičních příležitostí obcí Olomouckého kraje se koná v rámci veletrhu Stavotech.
í
Internationale Grüne Woche Berlin
0H]LQiURGQt]HOHQêWêGHQ±YHOHWUKSRWUDYLQiĜVWYt
]HPČGČOVWYtD]DKUDGQLFWYt
í
FRUIT LOGISTICA
0H]LQiURGQtYHOHWUKPDUNHWLQJXRYRFHD]HOHQLQ\
±
ITB Berlin – The World’s Leading Travel Trade Show®
1HMYČWãtPH]LQiURGQtYHOHWUKFHVWRYQtKRUXFKX
±
conhIT 2013 ,QIURPDþQtWHFKQRORJLHYSpþLR]GUDYt±
PH]LQiURGQtYHOHWUKDNRQJUHV
±
WASSER BERLIN
0H]LQiURGQtRGERUQêYHOHWUKNRQJUHVYRGQtKR
DRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt
±
IFA 2013 &21680(5(/(&7521,&681/,0,7('
0H]LQiURGQtYHOHWUKVSRWĜHEQtHOHNWURQLN\
±
CMS 2013 Cleaning.Management.Services.
0H]LQiURGQtRGERUQêYHOHWUKDNRQJUHV
± IMPORT SHOP BERLIN
721(-+(=ýË=(69ċ7$
±
HIPPOLOGICA Berlin
0H]LQiURGQtYHOHWUKMH]GHFNpKRVSRUWX
www.messe-berlin.com
Veletrhy 2013
=PČQDY\KUD]HQDÒGDMHSODWQpN
Everybody‘s here
ýHVNRQČPHFNiREFKRGQtDSUĤP\VORYiNRPRUDā9iFODYVNpQiPā3UDKD
7HOā)D[
PHVVH#GWLKNF]āKWWSWVFKHFKLHQDKNGH
IGW
Internationale
Grüne Woche:
18. – 17. ledna 2013
Mezinárodní zelený týden – veletrh potravinářství, zemědělství a zahradnictví
V lednu 2013 se bude konat již 78. ročník největšího veletrhu potravinářství, zemědělství
a zahradnictví na světě. Každoročně IGW navštíví statisíce návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti, aby se zde seznámily s produkty
z celého světa.
Vysoká účast vystavovatelů i návštěvníků
z předešlých ročníků předznamenává úspěšnost
toho následujícího. Loni se na veletrhu 420 000
návštěvníků, z toho 105 000 z řad odborné
veřejnosti, mělo možnost seznámit s produkty
1576 vystavovatelů z 56 zemí.
Můžete se těšit na široké spektrum potravin –
ovoce a zeleniny, bylin, masa, mléčných výrobků
i nápojů, od piva a vína až po lihoviny. K vidění
bude i nejrůznější zahradní technika, náčiní
a květiny. Chovatele se mohou těšit na prezentace domácích zvířat a chybět nebudou ani
potřeby pro lov a rybaření. Oficiální partnerskou
zemí tohoto ročníku se stalo Holandsko, hojně
zastoupeni budou opět i čeští vystavovatelé,
kteří představí své produkty ve stánku dotovaném Ministerstvem zemědělství ČR (hala 17).
Nejdůležitější doprovodnou akcí IGW je
Globální fórum pro potravinářství a agrikulturu
(GFFA), kterého se účastní více než 60 ministrů
zemědělství z celého světa.
FRUIT LOGISTICA:
6. – 8. února 2013
Mezinárodní veletrh marketingu ovoce a zeleniny
Stejně jako v předešlých dvaceti letech se na
veletrhu FRUIT LOGISTICA i v roce 2013 otevře
možnost navázání obchodních kontaktů, získání
nových impulsů pro vaše podnikání i kompletního přehledu v oblasti obchodu s ovocem a zeleninou, a to během pouhých tří dnů.
Veletrh FRUIT LOGISTICA je určen pouze pro
odborné návštěvníky. Za léta svého konání si vypracoval pozici předního veletrhu v oblasti marketingu ovoce a zeleniny a stal se tak důležitou
mezinárodní obchodní platformou.
Jeho význam podtrhují pozitivní ohlasy
účastníků i číselná fakta z předešlého ročníku:
V roce 2012 se v Berlíně představilo 2500
špičkových vystavovatelů z 83 zemí světa
a 56 000 odborných návštěvníků ze 127 zemí
všech kontinentů.
ITB Berlin
The World´s Leading Travel
Trade Show®:
6. – 10. března 2013
Mezinárodní turistická burza
V březnu 2013 se návštěvníkům, jako každý rok,
otevře nejúspěšnější veletrh v oblasti cestovního ruchu na světě. Veletrh s téměř padesátiletou tradicí nabízí ucelenou prezentaci vyhledávaných destinací, dopravců, hotelů, pořadatelů
zájezdů, rezervačních systémů a mnoha jiných
segmentů spojených s cestováním.
Pro odborné návštěvníky je ITB Berlin ideální
B2B platformou, vynikající příležitostí k setkání
se stávajícími obchodními partnery, navázání
nových kontaktů v rámci branže a případnému
uzavření kontraktů. Odborná veřejnost jistě
také ocení možnost seznámit se s novými trendy
a koncepty, které se mohou stát ideálním impulsem pro jejich podnikání. Laické veřejnosti (veletrh otevřen 9. a 10. 3.) nabízí návštěva ITB Berlin
možnost během několika hodin objevit doslova
celý svět.
Význam veletrhu ITB Berlin dokládá mimo jiné
i účast na minulém ročníku: 170 000 návštěvníků
z toho 113 000 odborných; 11 000 vystavovatelů
z více než 180 zemí světa.
Vystavovatelé z České republiky se mohou na
veletrhu prezentovat samostatně nebo společně
na stánku české centrály cestovního ruchu
CzechTourism.
Vstupenky pro návštěvníky lze zakoupit (i v českých korunách) v cenově zvýhodněném předprodeji. Obraťte se na české zastoupení Messe Berlin:
Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Václavské nám. 40, Praha 1, tel.: 221 490 310, mail: [email protected], www.dtihk.cz
11
Chcete dobýt nové trhy?
Vydejte se s námi na španělské veletrhy!
WWW.SPANELSKE–VELETRHY.CZ
Společnost FERIA BOHEMIA s.r.o. nabízí komplexní zajištění Vaší účasti na mezinárodních veletrzích ve
Španělsku (412 veletrhů, 15 největších výstavišť). Jsme zástupcem španělských mezinárodních veletrhů.
Oficiálně zastupujeme největší výstaviště Španělska FERIA VALENCIA. Kompletně zajišťujeme tento servis:
Pro vystavovatele zajistíme veškerou organizaci veletrhu.
Pro návštěvníky veletrhu veškerý servis spojený s obchodní cestou na veletrh.
Pro firmy zajišťujeme obchodní zastoupení ve Španělsku.
KALENDÁŘ VYBRANÝCH ŠPANĚLSKÝCH VELETRHŮ 2013:
25. 1. – 27. 1.
30. 1. – 3. 2.
5. 2. – 8. 2.
VALENCIA
MADRID
VALENCIA
25. 2. – 28. 2.
5. 3. – 7. 3.
17. 4. – 20. 4.
22. 5. – 24. 5.
14. 6. – 16. 6.
11. 9. – 15. 9.
17. 9. – 20. 9.
28. 9. – 30. 9.
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
VALENCIA
VALENCIA
MADRID
VALENCIA
VALENCIA
1. 10. – 4. 10.
3. 10. – 5. 10.
4. 10. – 6. 10.
BILBAO
VALENCIA
VALENCIA
16. 10. – 18. 10. MADRID
28. 11. – 30. 11. VALENCIA
30. 11. – 3.12. VALENCIA
CERO A CUATRO 25. Mezinárodní veletrh Vše pro dítě.
FITUR Mezinárodní veletrh cestovního ruchu.
CEVISAMA 31. Mezinárodní veletrh keramického průmyslu, surovin, glazur,
smaltů pro architekturu, kuchyně a zařízení pro keramický průmysl.
MOBILE WORLD CONGRESS Veletrh a kongres mobilních telefonů.
INFARMA Mezinárodní veletrh farmaceutického průmyslu.
GRAPHISPAG DIGITAL Mezinárodní veletrh polygrafického průmyslu.
FUNERMOSTRA 12. Mezinárodní veletrh pohřebnictví a pohřebních služeb.
FIMI – edice JARO/LÉTO 77. Mezinárodní veletrh dětské módy.
INTERGIFT Mezinárodní veletrh dárkového zboží.
FERIA HÁBITAT VALENCIA 50. Mezinárodní veletrh nábytkového průmyslu.
GASTRONOMA Mezinárodní veletrh pro restaurační, hotelový
a gastronomický průmysl.
AUTOMATIZACIÓN Mezinárodní veletrh automatizace.
IBERFLORA 42. Mezinárodní veletrh rostlin, květin a zahradnictví.
FIMMA / MADERALIA 36. Mezinárodní veletrh dřevařského
a nábytkového průmyslu.
FRUIT ATTRACTION Mezinárodní veletrh ovoce a zeleniny.
ECOFIRA 12. Mezinárodní veletrh technologií pro životní prostředí.
FERIA DEL AUTOMOVIL 16. Mezinárodní automobilový veletrh.
Chcete více informací o nabízených veletrzích?
Neváhejte nás oslovit. Zašleme Vám veškeré materiály
včetně rozpočtu. Nevybrali jste si?
Nevadí, kontaktuje nás s Vaším požadavkem na veletrh a věříme,
že z naší databáze 412 španělských veletrhů vybereme i ten Váš.
A Coruña
uña
Bilbao
Pontevedra
Valladolid
Vigo
Madrid
5 důvodů proč vybrat právě nás:
1. Jsme fyzicky přítomni ve Španělsku.
2. Známe trh a prostředí.
3. Umožníme Vám vstup na španělské trhy.
4. Máme obchodní kontakty ve Španělsku.
5. Poskytujeme komplexní veletržní služby a zajišťujeme
obchodní zastoupení v regionu.
Zaragoza LLeida
Valencia
Badajoz
Alicante
A
Sevilla
Girona
Barcelona
Tarragona
Oficiální zástupce španělských veletrhů FERIA BOHEMIA s.r.o. Vám představuje největší výstavní areál ve Španělsku & 7. největší výstaviště na světě:
FERIA VALENCIA
• 300 000 M2 KRYTÉ VÝSTAVNÍ PLOCHY
• 8 MULTIFUNKČNÍCH PAVILONŮ
• KONGRESOVÉ CENTRUM 11 000 M2
• MEZINÁRODNÍ VELETRHY
• 30 000 VYSTAVOVATELŮ ROČNĚ
• PŘES 1,5 MIL. NÁVŠTĚVNÍKŮ
• PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ 68 000 M2
O VÝSTAVIŠTI FERIA VALENCIA
O VALENCII
Veletržní instituce FERIA VALENCIA má k dispozici největší výstavní
areál v celém Španělsku. Patří mezi deset největších a nejmodernějších výstavišť na světě. Disponuje zasedacími a konferenčními sály,
8 multifunkčními pavilony o neuvěřitelné výstavní ploše 308 000 m2.
Kromě zahrad, kaváren, restaurací a poslucháren se v areálu nachází
také prostorné podzemní parkoviště s plochou 68 000 m2.
Areál disponuje konferenčním centrem potřebným k pořádání a organizování kongresů, konferencí a jiných významných událostí.
Všestrannost a multifunkčnost veletržního areálu FERIA VALENCIA
je tou nejlepší zárukou úspěchu při pořádání veletrhů, soutěží, výstav
a dalších akcí kulturního a obchodního charakteru.
Veletržní areál je velmi dobře propojen kompletní infrastrukturou
se silniční sítí stejně jako s letištěm či železničním nádražím. Výstavní areál se nachází pouhých 5 kilometrů od historického centra
města Valencie.
Se svým charakteristickým, téměř neustávajícím slunečním svitem, je
Valencie ( 3. největší město Španělka) jednou z nejdynamičtějších
a nejoblíbenějších destinací posledních let. Valencie je městem s nejatraktivnější nabídkou zajímavostí a aktivit, vhodnou pro všechny typy
návštěvníků. Valencie je překvapující a podmanivé město mnoha tváří.
Je svérázná a pokroková, tradiční i moderní současně, plná kulturního bohatství a kontrastů. Některé z mnoha architektonických památek
a zajímavostí Valencie mají původ již v prvním století př.n.l., jiné čerpají
z modernější doby a designu XXI. století.
Valencie je městem hostícím všechny typy událostí (mezi jinými Velkou
cenu Formule 1, tenisové turnaje, zajímavé veletrhy a bezpočet velkolepých slavností). Její poloha přispívá k jejímu rozvoji jako jedné z nejvšestrannějších destinací kontinentu. Se svou dlouholetou historií a bohatou kulturou spojenou s hudbou, gastronomií a mořem je Valencie
výjimečným místem, jehož návštěva je nezapomenutelným zážitkem.
Proč vystavovat ve Španělsku?
Španělské mezinárodní veletrhy jsou ideálním místem pro oslovení nejen 46 miliónů španělských zákazníků, ale i klientely latinsko-americké.
Latinsko-americký trh je s trhem španělským velmi úzce obchodně i historický provázán.
Na veletrzích ve Španělsku jsou hojně zastoupeni vystavovatelé, návštěvníci a nákupčí ze zemí Latinské Ameriky, což nabízí možnost následně
proniknout také na tamní trhy.
FERIA BOHEMIA s.r.o. je oficiálním zástupcem FERIA VALENCIA pro ČR a SR
Ing. Josef Dobrý, Ph.D.
211 221 571, 777 609 000
www.spanelske-veletrhy.cz
+34 664 505 213, +34 960 711 051
feria.bohemia
[email protected]
up to date
Mezinárodní veletrhy pro odborníky a veř ejnost
Termíny v Düsseldorfu 2013
1 3
45
Oborový celek
Stroje,
zar̆ízení a
vybavení
Oborový celek
Obchod,
r̆emesla a
služby
Oborový celek
Móda a
životní styl
Oborový celek
Volný c̆as
Oborový celek
Lékar̆ství a
zdraví
Spojená kompetence
oborů a trhů.
Celkový program k našim
pĕti oborovým celkům
najdete zde:
messe-duesseldorf.de
Setkejte se s nejlepšími
Q Energy Storage
18.03.–19.03. www.energy-storage-online.de
Q digi:media
10.04.–12.04. www.digimedia.de
Q ITPS
09.07.–10.07. www.itps-online.com
Q K®
16.10.–23.10. www.k-online.de
Q viscom**
07.11.–09.11. www.viscom-messe.com
Q vivanti**
05.01.–07.01. www.vivanti-messe.de
Q PSI***
09.01.–11.01. www.psi-messe.de
Q TrauDich! Düsseldorf
12.01.–13.01. www.traudich.de
Q EuroCIS
19.02.–21.02. www.eurocis.com
Q ElectronicPartner jaro
01.03.–03.03. www.electronicpartner.com
Q ProWein®**
24.03.–26.03. www.prowein.de
Q [email protected]**
04.12.–05.12. www.architectatwork.de
Q REWE**
04.12.–04.12. www.rewe-gvs.de
Q REHACARE®
25.09.–28.09. www.rehacare.de
Q A+A®
05.11.–08.11. www.AplusA-online.de
Q MEDICA®
20.11.–23.11. www.medica.de
Q COMPAMED®
20.11.–22.11. www.compamed.de
Q GDS (jaro)**
13.03.–15.03. www.gds-online.com
Q GLOBAL SHOES (jaro)**
13.03.–15.03. www.globalshoes-online.com
Q BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF** 15.03.–17.03.
Q make-up artist design show**
www.beauty.de
16.03.–17.03. www.make-up-artist-show.de
Q TOP HAIR INTERNATIONAL®**
16.03.–18.03. www.top-hair-international.com
Q GDS (podzim)**
11.09.–13.09. www.gds-online.com
Q GLOBAL SHOES (podzim)**
11.09.–13.09. www.globalshoes-online.com
Q boot - Düsseldorf
19.01.–27.01. www.boot.de
Q CARAVAN SALON DÜSSELDORF
30.1)08.–08.09. www.caravan-salon.de
Q TourNatur
06.09.–08.09. www.tournatur.com
** jen pro odborné návštĕvníky
nebo nákupc̆í s legitimací
*** jen pro c̆leny PSI
1)
den pro odborníky a zástupce médií
® Registrovaná znac̆ka
BVV Veletrhy Brno a.s.
Zastoupení Messe Düsseldorf
pro ČR
Výstavištĕ 1
CZ-647 00 Brno
Tel: +420 54115 2921/-29 69
Fax: +420 54115 3051
[email protected]
www.bvv.cz
Stav: 11-2012
Prowein 2013:
Jasná orientace na
úspěch
ProWein je předním světovým veletrhem
vína a lihovin a povinným termínem pro
všechny, kteří jsou činní v mezinárodním
obchodě vínem a lihovinami. Od svého
startu v r. 1994 s 321 vystavovateli z 8 zemí
a 1517 návštěvníky prodělala tato akce
enormně dynamický vývoj: naposledy se
v Düsseldorfu v březnu 2012 sešlo přibližně 4000 vystavovatelů ze zhruba 50 zemí
a více než 40 000 odborných návštěvníků
z celého světa. Každý rok na jaře je veletrh
ProWein úvodní akcí mezinárodní branže vína a lihovin a startovním
výstřelem k mezinárodním prezentacím vína. Aktuální veletrh ProWein
se koná od 24. do 26. března 2013 v Düsseldorfu.
Ve srovnání s předchozím ročníkem 2011 zaznamenal ProWein 2012 nárůst o téměř 300 vystavovatelů, a stále ještě nebylo možno uspokojit
všechny žádosti o účast. Z tohoto důvodu obsadí ProWein 2013 další dvě
haly výstaviště Düsseldorf a nabídne nové, potřebám zákazníků přizpůsobené uspořádání hal.
„Novinkami navrženými ve spolupráci s našimi zákazníky pro nadcházející ProWein dále rozšiřujeme tuto jedinečnou marketingovou
platformu branže vína a lihovin,“ říká Michael Degen, za veletrh ProWein zodpovědný vedoucí odboru společnosti Messe Düsseldorf, a vysvětluje: „Poprvé přibíráme haly 1 a 2 v bezprostřední blízkosti jižního
vchodu Süd. ProWein 2013 má kompletně přepracovanou koncepci hal,
založenou na osvědčené struktuře podle regionů a oblastí nabídky. Tím
zajistíme i pro budoucnost optimální rámcové podmínky pro potřeby
našich zákazníků.“
Celosvětové setkání
Zastoupeny jsou všechny mezinárodně relevantní vinařské oblasti
a regiony, jak klasické vinařské národy Evropy a zámoří, tak i „nováčci“
na mezinárodním trhu vína, jako např. Brazílie nebo Indie. Více než 300
zahraničních vystavovatelů lihovin prezentuje v nejvyšší míře zajímavé
novinky i „ulítlé“ speciality. Vynikající ocenění získává veletrh ProWein
od svých vystavovatelů, kteří chválí odbornou kvalifikaci návštěvníků
a cení si vysoce kvalitních zákaznických kontaktů. Více než 80 % vystavovatelů je s obchodním úspěchem jejich účasti na veletrhu ProWein
spokojeno.
Přehlídka trendů
Veletrh ProWein není jen komplexní přehlídkou branže, nýbrž i platformou trendů a inovací. Jak nabídky vystavovatelů, tak i pestré doprovodné programy jsou vždy na tepu doby a představují nejnovější vývoj
oboru. Speciálním highlightem je centrální degustační zóna. Pod každoročně novým aktuálním tématem je k dispozici cca 1000 vín k otevřené
degustaci. Nutností, zejména pro návštěvníky ze specializovaných obchodů a z gastronomie, je také návštěva projektu „Wine’s best friends“.
Tato specializovaná výstava prezentuje vysoce kvalitní delikatesy, které
se obzvlášť dobře hodí k vínu a lihovinám. Kromě toho pořádají vystavovatelé veletrhu ProWein ve svých expozicích četné semináře, moderované degustace a přednášky. Program je mnohostranný, inspirativní
a nejvyšší jakosti.
www.prowein.com
Nová vize výstavnictví v Olomouci
Olomoucké výstaviště pořádá ročně na patnáct výstavních akcí, přičemž
nejznámější a slavné se staly výstavy s názvem Flora Olomouc. Flora patří
k nejstarším a zároveň k nejvýznamnějším výstavním akcím v České republice, která jak o jarní, tak letní (a od 90. let minulého století i podzimní)
etapě pravidelně přivádí na výstaviště desítky tisíc návštěvníků. Květinové
výstavy v Olomouci se pořádají pravidelně již od roku 1958.
Za více než půl století si vydobyly mezinárodní renomé a vtiskly květinám
novou dimenzi – vtáhly květinu do prostředí umění a designu.
Letošní rok byl pro výstavy Flora a zároveň pro olomoucké výstaviště doslova přelomovým: Po mnoha letech příprav přistoupila olomoucká radnice k zásadní rekonstrukci již poněkud opotřebovaného výstaviště. A navíc
– do vedení výstaviště Flora Olomouc a.s. byl zvolen nový ředitel – mladý
inženýr Jiří Uhlíř. A to je situace pro vizi výstavnictví v hanácké metropoli,
jak ze slov Ing. Uhlíře plyne.
Jak pohlížíte na dosavadní ladění květinových výstav Flora Olomouc?
Nebo jinak – na jakou cílovou skupinu jsou výstavy zaměřeny? Zatím se
zdá, že ponejvíce na starší generaci.
Ano, když máme říci, komu tato výstava co přináší a kdo ji navštěvuje,
pak je to v současné době zaměřeno na ty, kteří mají doma zahrádku,
což jsou spíše lidé středního a staršího věku. Flora se však k naši radosti
pomalu stává vyhledávanou i mladšími generacemi. Tento trend chceme
samozřejmě udržet a rozvíjet.
V této souvislosti chci uvést výstavu Floriade v Holandsku, kterou jsem
nedávno navštívil. Byla sice koncipována ve stylu Expo – pavilony jednotlivých států, ale také zde byly ukázkové i soutěžní zahrady. Bylo zajímavé,
že jedním z výherců se stala šestnáctiletá dívenka, jejíž zahrádka doslova zářila. Myslím si, že podobným směrem by se mohla ubírat i koncepce
našich prostor a vystav.
To, co mě nejvíc oslovilo hned na první pohled, byla dynamičnost výstavy, její interaktivita, její zaměření na smysly. Od různých vizualizací přes
vůně, zvuky, chutě až po vyzkoušeni na vlastní kůži, zkratka zážitkovost.
To je něco, co bych si uměl představit i u nás.
Plánujete tedy nějaké zásadní změny v už zaběhnutých výstavách?
Chtěl bych zdůraznit to, že Flora Olomouc je u nás jedinečná. Jsme jediní v republice, kdo děla expozice tohoto typu a rozsahu. Každá výstava
má své téma, a to je výtvarně zpracováno. Chtěl bych určitě zachovat tuto
přednost a rozvíjet ji. Změny připravuji v oblasti služeb pro vystavovatele
a oslovování návštěvníků. Chtěl bych vytvořit bližší vztah mezi námi jako
pořadateli, návštěvníky a vystavovateli a získat také adekvátní zpětnou
vazbu. Našim cílem je stát se rodinným výstavištěm jak pro vystavovatele,
tak i pro návštěvníky.
Podstatou mých plánů je vnímání Olomouce jako historického a kulturního města, jehož potenciálem jsou nejen kulturní památky či chrámy,
ale také historické parky, které druhou největší památkovou rezervaci
v České republice (tou Olomouc je) obepínají. A výstavnictví v Olomouci je
s parky velice úzce spojeno. Mam dojem, že tento potenciál města by mohl
přinést více užitku v oblasti turistického ruchu a propagaci, aby Olomouc
jako celek byla znovu vnímána jako město květin.
Hned po nástupu do funkce jste byl konfrontován s novou situací, a to
s faktem, že se letní Flora musela obejít bez pavilonu A, který se rekonstruuje. Jaké využití ho v budoucnu čeká?
Z „Áčka“ se stane multifunkční objekt, takže momentálně zvažujeme
varianty, jak prostor využít, naplnit a tím vlastně i zaplatit. Nabízí se zde
kromě výstav i pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí.
V době, kdy se pavilon projektoval, se počítalo s kongresovým centrem.
Ale v okamžiku, kdy se dokončí, bude v Olomouci již kongresových center
víc. „Áčko“ však může oproti jiným nabídnout atraktivní umístěni v blízkosti centra města a v přírodním prostředí. Město Olomouc je kulturně
vyspělé, univerzitní město, plné společenských aktivit, které budou realizovatelné v novem pavilonu A. K tomu bych chtěl vytvořit podmínky.
Ing. Jiří Uhlíř – vizitka
ĚQDURGLOVHYbURFHYb2ORPRXFLĚY\VWXGRYDO6Wřední zemědělskou školu
v ProstějověDb6Wřední odbornou školu živnostenskou v Boskovicích, je absolventem Nottingham Trent University a Podnikatelské fakulty Vysokého
učení technického v Brně ĚRGURNXSůsobil ve vedoucí pozici v olomoucké pobočce Generálního finančního řHGLWHOVWYÊĚRGčHUYHQFH
je ředitelem Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
OLIMA
festival gastronomie a nápojù
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
prodejní trhy kvìtin, ovoce, zeleniny, okrasných a
ovocných døevin, drobné zahradní mechanizace,
pomùcek a potøeb
veletrh informací z finanèního trhu
www.bau-muenchen.com
Vedoucí světov ý veletrh pro architekturu,
stavební materiály a systémy
14. - 19. ledna 2013, Vý
Výstaviště Mnichov
w w w.bau- muenc hen.com
Veletrh BAU je s v ýstavní plochou
183 000 m2 opět kompletně obsazen.
V 17 halách mnichovského v ýstaviš tě bude
prezentovat novink y ze svého oboru přes
20 0 0 v ystavovatelů ze 4 0 zemí vč . česk ých
v ýrobců.
Veletržní
n a b í d ka
BAU
z a hrnu j e
rozsáhlou paletu v ýrobků a služeb: fasády
a fasádní systémy, v ýrobk y sklář ského
průmyslu, dveře a okna ze dřeva, umělých
hmot, skla, hliníku, zámk y a kování,
energetickou a solární techniku, přehlídku
i n f o r m a č n í c h t e c h n o l o g ií v e s t a v e b n i c t v í ,
rozsáhlou nabídku předmětů ze dřeva
a umělých hmot, celé spek trum podlahovin,
dlažby a keramik y, umělý kámen, přírodní
kámen, stavební chemii, střešní kr y tiny
a okna, celé spek trum cihlář ského průmyslu.
Hlavní témata a přehlídk y velet rhu:
Ě Roz voj měst v 21. století
Ě E n e r g i e 2 . 0
Ě Šetřit zdroje – ekonomick y
a ekologick y plánovat
Ě Global Architec ture a další.
Velet rh BA
AU je u rčen pro:
Ě V šechny, k teří se podílejí na procesu
plánování a realizaci staveb.
Ě Projek tant y, architek t y, inženýr y,
dodavatele staveb, stavební úřady.
Ě Investor y, stavební by tová družst va,
správce nemovitostí, makléře,
specializované obchody se stavebními
materiály, trh v ýrobků pro kutily.
Ě Stavební řemeslníky, obkladače,
klempíře, pokr ý vače, pracovníky
kovozpracujícího průmyslu, stavební
dělníky pracující s kovov ými materiály,
zámečníky,truhláře, malíře, štukatér y,
pokladače podlahov ých kr y tin, topenáře,
krajinné architekt y, montér y, zedníky.
Vstupné na odborné přednášk y je již
obsaženo v ceně vstupenk y.
Zlevněné vstu penk y za Kč , organizace
zá
ájez
e d ů , i n d ivi d u
uállní u by tování:
EXPO - Consult + Ser vice, spol. s r.o.,
Příkop 4, 60 4 45 Brno
tel.: 5 45 176 158 - 60, Tel / Fax: 5 45 176 159
e - mail: [email protected], w w w.expocs.cz
Adresář
Ad
resář
Agentura Infopres, s .r.o.
R i e g r ova 8 5 7
7 3 8 0 2 Fr ý d e k M í s t e k
tel.: 558 622 524
e - mail: [email protected] .c z
w w w.infotherma.cz
Česko - německá obchodní
a průmyslová komora
Oficiální zastoupení Messe Berlin
Václavské námě s tí 4 0
110 0 0 Praha 1
tel.: 224 221 20 0
e - mail: [email protected] z
w w w.dtihk.cz
Diamant Expo spol. s r.o.
Marie Kr šňákové 119
430 17 Chabařovice
tel.: 475 214 793 - 4
e - m a il:
[email protected] z
w w w.diamantexpo.cz
E XP OBE AUT Y PR AGUE s .r.o.
Smaragdová 322, 15 4 0 0 Praha 5
tel.: 257 9 41 691
e - mail: [email protected] yexpo.c z
w w w.beaut yexpo.cz
Expo – Consult+Ser vice spol. s r.o
O ficiální zastoupení
Messe München
Příkop 4 , 60 4 45 Brno
tel: 5 45 176 158 - 60
e - mail: [email protected] s .c z
w w w.expocs .cz
FERIA BOHEMIA s .r.o.
Zastoupení španělských veletrhů
tel.: 211 221 571, e - mail:
[email protected] feriabohemia.c z
w w w.feriabohemia.com
w w w.spanelske -veletrhy.cz
INCHEBA PR AHA spol. s r. o.
A r e á l V ý s t av i š t ě 6 7
170 9 0 Praha 7 - Hole šovice
tel.: 220 103 111
e - mail: [email protected] z
web: w w w.incheba.cz
Minister st vo průmyslu
a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel.: 224 851 111
e - mail: pos [email protected] z
w w w.mpo.c z
Naveletrh s .r.o.
O ficiální zastoupení
M e s s e Ka rl s ru h e
U parního mlýna 129 0 /6
170 0 0 Praha 7
tel.: 605 4 0 4 691
e - mail: [email protected] z
w w w.naveletrh.cz
O mni s O lo m ou c a . s .
Horní lán 10a, 779 0 0 Olomouc
tel.: 58 8 8 81 4 4 4
e - mail: [email protected] .c z
www.omnis .c z
OSTR AVSKÉ V ÝSTAV Y, a.s .
V ý s t av i š t ě Č e r n á l o u ka
7 2 8 2 6 O s t ra v a 1
tel.: 59 6 167 112
e - mail:
[email protected]
w w w.cerna - louka.cz
PROveletrhy s .r.o.
O ficiální zastoupení
NürnbergMesse
Přemyslovská 25, 130 0 0 Praha 3
tel.. 220 511 974
e - mail: [email protected] z
w w w.proveletrhy.cz
PV V, s .r.o.
Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice
tel.: 4 66 614 197
e - mail: [email protected] v.c z
www.pv v.cz
Střechy Praha s .r.o.
Jeremiášova 1422 / 7b
155 0 0 Praha 13
tel.: 29 6 397 305 e -mail: [email protected]
w w w.strechy- praha.cz
TERINVEST, spol. s r. o.
Bruselská 266 /14, 120 0 0 Praha 2
tel.: 221 992 10 0
e - mail: [email protected] terinves t.com
w w w.terinvest .com
Veletrhy Brno, a.s., Výhradní
zastoupení Messe Düsseldor f
V ýs taviš tě 1, 6 47 0 0 Brno
tel.: 5 41 152 9 69
e - mail: ozouhar @bv v.c z
www.bv v.cz
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523, 370 21 Č. Budějovice
tel.: 3 87 714 911
e - mail: [email protected] vcb.c z
www.vcb.cz
Výstaviště Flora Olomouc , a.s .
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
tel.: 585 726 111
e - mail: [email protected] flora - ol.c z
w w w.flora - ol.c z
Zahrada Čech s .r.o.
Na Vinici 9 4 8 /13
412 01 Litoměřice - Předmě s tí
tel.: 602 178 569
e - mail: [email protected] - cech.c z
w w w. zahrada - cech.cz
Přehled
Přehled n
nejvýznamnějších
ejvýznamnějších
m
mezinárodních
ezinárodních veletrhů
veletrhů
k
konaných
onaných na
na v
výstavišti
ýstavišti
v M
v Mnichově
nichově v r.
v r. 2013:
2013:
BAU
B
AU
s v ě t o v ý o d b o r n ý ve l e t r h
st avebních materiálů a architek tur y
14. – 19. ledna, w w w.bau-muenchen.de
opt
optii
evropsk ý odborný veletrh
trendů v optice
25. – 27. ledna, w w w.opti-munich.com
IISPO
SP O M
MUNICH
UNICH
s v ě t o v ý o d b o r n ý ve l e t r h
spor tovních potřeb a módy
3. – 6. února, w w w.ispo.com
IInhorgenta
nhorgenta
evropsk ý odborný veletrh
šperků, bižuterie a hodin
22. – 25. února, w w w.inhorgenta.com
Bauma
Bauma
s v ě t o v ý ve l e t r h s t a ve b n í c h s t r o j ů ,
nářadí a důlního průmyslu
15. – 21. dubna, w w w.bauma.de
LLASER
ASER World
World of
of PHOTONICS
PHOTONICS
s v ě t o v ý o d b o r n ý ve l e t r h
laserov ých technologií
13. – 16. května, w w w.world- of-photonics.net
Transport+Logistic
Transport+Logistic
s v ě t o v ý o d b o r n ý ve l e t r h
pro logisitiku a dopravní služby
04. – 07. čer vna, w w w.transpor tlogistic.de
IIntersolar
ntersolar
s vě t o v ý o d b o r n ý v e l e t r h
solárních technologií
19. – 21. čer vna, w w w.intersolarr.de
D
Drinktec
rinktec
s v ě t o v ý o d b o r n ý ve l e t r h
pro nápojov ý průmysl
16. – 20. září, w w w.drinktec.com
Productronica
P
roductronica
světov ý odborný veletrh technologií
pro elek tronick ý průmysl
12. – 15. listopadu, w w w.productronica.de
Connec ting Global Competence
Rok 2012 na Výstavišti Černá louka
Výstavní rok 2012 byl zahájen výstavami Dovolená a region, Lázeňství a Nevěsta. Letošní 15. ročník výstavy DOVOLENÁ a REGION byl
doplněn novou výstavou LÁZEŇSTVÍ. Na této výstavě se prezentovala
lázeňská města, místa, centra, sanatoria a jejich produkty. Novinkou letošního ročníku výstavy NEVĚSTA 2012 byla proměna náhodně vybrané
návštěvnice v nevěstu, která zahrnovala líčení, účes, make-up, výběr
svatebních šatů, focení a rozhovor na podiu. Čtvrtý ročník výstavy jistě
„okořenila“ účast Harley-Davidson, kde vedle limuzín a svatebních vozů
se nabízely k pronájmu na svatební den také motocykly.
Již 21. ročník odborného stavebního veletrhu STŘECHY, PLÁŠTĚ,
IZOLACE, STAVBA se letos konal ve změněném termínu – v březnu,
a to ve dnech 22. – 24. března společně s 2. ročníkem výstavy VÝTAHY
A ZDVIHACÍ TECHNIKA, které jsou v technicko – stavebním oboru velmi
aktuálním tématem. Praví američtí veteráni s obrovskými motory, prostornými sedadly, se spoustou zdobných lišt, křídel, chromu a skla byli
k vidění na Výstavišti Černá louka v Ostravě od 20. 7. do 16. 9. 2012. Výstava s názvem AMERICAN CLASSIC CARS byla přehlídkou amerických
veteránů z let 1950 – 1980. Na výstavě byly prezentovány také unikáty
jako např. vozy dělané na zakázku pro senátora státu New York nebo
vůz, který v 80. letech vlastnil Jan Werich, a mnoho dalších. Součástí
výstavy American classic cars byla výstava o slavné U. S. Route 66, kterou
organizovala Česká asociace Route 66. Zájem o tuto výstavu překonal
očekávání organizátorů.
Letošní ročník výstavy pro zahrádkáře a včelaře byl spojen s novou
výstavou o zdraví – ZDRAVÍ A DUŠE. Hlavními tématy byly zdravá výživa,
esoterika, alternativní medicína a Feng Shui. Svým uspořádáním a organizací se výstava lišila od běžně organizovaných výstav – byla totiž
postavená podle učení Feng Shui.
Ve dnech 12. – 14. října 2012 se na Výstavišti Černá louka v Ostravě konaly 3 zajímavé akce – výstava o bydlení DŮM A BYT, nová výstava pro seniory a handicapované ŽIVOT BEZ BARIÉR a výstava KREATIV OSTRAVA
pro všechny, kteří rádi tvoří a mají rádi originální výrobky. V rámci do-
provodného programu byla výstava ŽIVOT BEZ BARIÉR doplněna o interaktivní výstavu „Oči nevidomých, uši neslyšících“, kde si návštěvníci
mohli sami vyzkoušet, jak se žije s různými druhy handicapů.
Přípravy na následující rok jsou v plném proudu. A co nás čeká v prvním pololetí?
Výstavní sezona začíná výstavami STŘECHY, PLÁŠTĚ, IZOLACE,
STAVBA. Stavební výstavy se vrací do původního únorovo-březnového termínu, 28. 2. – 2. 3. 2013. Následující víkend bude patřit výstavám
DOVOLENÁ A REGION a SVATBA. Nebude chybět výstava LÁZEŇSTVÍ
a KNIŽNÍ VELETRH.
Ve dnech 10. – 12. května 2013 se bude konat nová výstava KARNEVAL CHUTÍ. Jedná se o první ročník gastronomické výstavy zaměřené na
širokou veřejnost. Připraven bude bohatý doprovodný program a soutěže o zajímavé ceny.
Více o akcích v roku 2013 na www.cerna-louka.cz
18
9â(&+12
-(11(2%<ý(-1e
-HGHQ ] KRVSRGiĜVN\ QHM~VSČãQČMãtFK HYURSVNêFK
UHJLRQĤ 9\VRNê SRGtO WHFKQRORJLt EXGRXFQRVWL
6YČWRYČ Yê]QDPQp Yê]NXPQp LQVWLWXFH (IHNWLYQt
QDSRMHQt 8SURVWĜHG Y\VRFH PRGHUQt YêVWDYLãWČ V
SUYRWĜtGQtLQIUDVWUXNWXURX
9HOHWUK\.DUOVUXKH±YãHFKQRMHQQHRE\þHMQp
Veletržní a kongresová destinace
Karlsruhe
9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
LEARN7(&
29. - 31.01.2013
Veletržní společnost Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) se
v oblasti veletrhů a kongresů zasazuje o poskytnutí prostoru novým tématům a inovacím, informační výměnu a podporu navazování kontaktů, stejně jako mezinárodní zviditelnění předností destinace Karlsruhe. Přitom
KMK staví na silných stránkách technologického regionu Karlsruhe, který
se vyznačuje renomovanými vysokými školami a výzkumnými institucemi,
inovativními podniky i velkou hospodářskou sílou. Úzkou spoluprací s výzkumem a hospodářstvím mají být zachyceny perspektivní trendy, které se následně uplatní v jednoznačně zaměřených odborných veletrzích
a kongresech. Aby byla v lokalitě Karlsruhe etablována inovativní témata kongresů a veletrhů, spolupracuje KMK mimo jiné s vysokými školami,
výzkumnými zařízeními a oborovými svazy. KMK je partnerem místního
technologického institutu (KIT), integrací Univerzity Karlsruhe a výzkumného centra Karlsruhe.
KMK nabízí se svými třemi lokalitami - výstavištěm Karlsruhe, kongresovým centrem Karlsruhe a „Evropskou halou“ - prostor pro malé i velké
kongresy, veletrhy a akce.
PH]LQiURGQtYHOHWUK
DNRQJUHVSURIHVQtKR
Y]GČOiYiQtXþHQtD,7
9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
LOUNGES
05. - 07.02.2013
9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
+\JLHQL&RQ*03
3+$507(&+92'$
)$&,/,7<ýËâ7ċ1Ë35267252876285&,1*
art KARLSRUHE
REHAB
CLOUDZONE
15. - 16.05.2013
,7_MHGQRGXãHYêKRGQČ 9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
EH]SHþQČ
EUNIQUE arts & crafts Karlsruhe
07. - 09.06.2013
9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
0H]LQiURGQtYHOHWUK
XåLWpKRXPČQtGHVLJQX
NUFAM
26. - 29.09.2013
9HOHWUKXåLWNRYêFKYR]LGHO9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
DORJLVWLN\
=PČQ\Y\KUD]HQ\_6WDY
EUNIQUE arts & crafts: mezinárodní veletrh užitého umění & designu
7. - 9. června 2013, Karlsruhe
Pátý ročník mezinárodního veletrhu užitého umění a designu EUNIQUE
Karlsruhe přivítá v červnu. Veletrh EUNIQUE je kontraktační a zároveň
prodejní akcí se specializací na šperkařské, oděvní, keramické, sklářské,
papírové, hračkářské, nábytkové a další designové unikáty a malosérie.
V popředí zájmu stojí kvalita. O veletržní účasti zainteresovaných umělců
a designérů rozhoduje ve dvou kolech mezinárodní odborná porota, která
je garantem vysoké úrovně vystavovaných exponátů.
V květnu 2012 přilákaly do Karlsruhe designové kousky více než 350
vystavovatelů 21 národností 12 850 návštěvníků.
Bližší informace naleznete na www.eunique.eu
25. - 27.04.2013
0H]LQiURGQtYHOHWUKUHKD- 9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
ELOLWDFHSpþHSUHYHQFHD
LQWHJUDFH
LEARNTEC 2013: branže e-learningu a dalšího vzdělávání
29. – 31. ledna 2013, Karlsruhe
LEARNTEC, přední mezinárodní veletrh a kongres profesního
vzdělávání, učení a IT se v Karlsruhe uskuteční již po jedenadvacáté. Dvacet let kompetencí v oblasti obsahu a IT nenechává žádné pochybnosti:
LEARNTEC je oborovým místem setkání pro poskytovatele e-learningu
a aktéry profesního vzdělávání.
Pod mottem „Budoucnost vzdělávání“ se představí nejrůznější poskytovatelé služeb a produktů z odvětví e-learningu a dalšího vzdělávání
a po velkém úspěchu letošního jubilejního ročníku je již nyní obsazeno 70
procent plochy.
Kongres LEARNTEC se zaměří na perspektivní otázky a určující vývojové
trendy. V pěti hlavních tematických oblastech „Didactics“, „Technology“,
„Management“, „Special“ a „Workshop“ se po všechny dny budou prominentní přednášející i referenti z praxe a vědy věnovat zásadním otázkám a předloží budoucí scénáře.
Bližší informace na www.learntec.de, v případě zájmu či dotazů se obracejte na [email protected]
NUFAM: veletrh užitkových vozidel a logistiky
26. - 29. září 2013, Karlsruhe
Na konci září bude Karlsruhe hostit třetí ročník mezinárodního veletrhu užitkových vozidel NUFAM. Organizátoři počítají s 50 tis. m2 výstavní plochy a fandí zejména praktickým ukázkám inovativních systémů
a vozidel. Novinkou bude akce zaměřená na komunální sektor určená
představitelům veřejných institucí.
Veletrh NUFAM díky spolupráci se Spolkovým svazem pro management
vozového parku poprvé představí platformu pro manažery vozového
parku a provozovatele flotil. V rámci dne managementu vozového parku
se budou experti věnovat zvláštnostem nákladních aut, speciálních vozů
a transportérů.
Nedílnou součástí veletrhu NUFAM bude dále již osvědčený rámcový
program s hlavními tématy jištění nákladu a telematika, stejně jako demopark, ve kterém bude předvedena nejnovější vozidlová technika, nástavby, přívěsy a nástavbová zařízení v akci.
Další informace naleznete na www.nufam.de
07. - 10.03.2013
9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
0H]LQiURGQtYHOHWUK
NODVLFNpKRPRGHUQtKRD
VRXþDVQpKRXPČQt
IT-TRANS
18. - 20.02.2014
,7ĜHãHQtSURYHĜHMQRX
GRSUDYXRVRE
9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
WTT-EXPO
08. - 10.04.2014
2GERUQêYHOHWUK
SUĤP\VORYpWHSHOQpD
FKODGLFtWHFKQLN\
9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
PaintExpo
08. - 11.04.2014
3ĜHGQtPH]LQiURGQt
YHOHWUKSUĤP\VORYêFK
ODNêUQLFNêFKWHFKQRORJLt
9êVWDYLãWČ.DUOVUXKH
9HãNHUpWHUPtQ\DEOLåãtLQIRUPDFH9iPSRVN\WQH
¿UPD1DYHOHWUKVURR¿FLiOQt]DVWRXSHQtYHOHWUåQt
VSROHþQRVWL0HVVH.DUOVUXKHYý5
LQIR#QDYHOHWUKF]
www.naveletrh.cz
+420 605 404 691
Veletrh AMPER v Brně
roste!
Mezinárodní veletrh AMPER je nejvýznamnějším elektrotechnickým
veletrhem nejen v České republice a na Slovenku, ale svým rozměrem, tradicí a prestiží se řadí mezi jeden z nejuznávanějších průmyslových veletrhů ve střední a východní Evropě. Pravidelně se jej
účastní více než 600 vystavovatelů a 40 000 návštěvníků. Zahraniční
účast tvoří přes 20 % prezentujících firem a 9 % návštěvníků. Profesní strukturu návštěvnosti tvoří odborníci z řad techniků a elektrotechniků, projektantů, konstruktérů, obchodníků a více než 25 %
návštěvníků s rozhodovací pravomocí z řad managementu firmy.
V rámci veletrhu AMPER proběhne tradiční soutěž o nejpřínosnější
exponát veletrhu ZLATÝ AMPER 2013. Soutěž je určena pro exponáty prezentované na mezinárodním veletrhu AMPER, které jsou svými
parametry srovnatelné se světovou úrovní a reflektují současné trendy vývoje ve svém oboru.
Na základě odborného hodnocení, pod vedením prof. Ing. Radimíra Vrby, CSc., komise udělí až 5 prestižních ocenění ZLATÝ AMPER
2013 a 5 čestných uznání nejpřínosnějším exponátům veletrhu.
Pilotní projekt soutěže ELEKTROMOBIL ROKU, ve které odborná
komise hodnotila a testovala auta čistě s elektrickým pohonem, zaznamenal u laické i odborné veřejnosti značný úspěch. Proto bude
tématu e-mobility na veletrhu AMPER 2013 věnována opět speciální
pozornost. Ve spolupráci s Asociací elektromobilového průmyslu,
v čele s předsedou Ing. Jaromírem Marušincem, Ph.D., se připravuje
soutěž o nejlepší automobil s elektrickým pohonem – ELEKTROMOBIL ROKU 2013. Pro odborníky se uskuteční tematicky zaměřená
konference týkající se aktuálních témat z této rozvíjející se oblasti.
Doprovodný program veletrhu budou znovu tvořit odborné semináře, konference, školení, specializovaná fóra a setkání.
Připravujeme pokračování tradiční konference „Energie pro budoucnost“ a věnovat se znovu budeme také průmyslové automatizaci, jejíž každoroční růst (v r. 2012 nárůst čisté výstavní plochy
o 15 %) predikuje její další rozvoj. Pro vystavovatele z této oblasti je
vyhrazena prestižní hala V. Připravujeme také tematicky orientovaný
seminář mapující aktuální trendy a novinky v oboru.
15. jubilejní veletrh
Střechy Praha
Veletrh Střechy Praha oslaví v únoru
15 let své úspěšné existence. Stal se
postupně nejprestižnější akcí v oboru
střech a skutečným svátkem všech střechařů. Ve dnech 6. až 9. února 2013 na
výstavišti v Praze Letňanech bude veletrh Střechy Praha, spolu s výstavou Solar Praha a novým veletrhem Řemeslo
Praha, zahajovat nadcházející stavební
sezónu.
Veletrh Střechy Praha zahrnuje střešní krytiny a materiály, tepelné izolace, střešní doplňky, nosné konstrukce, střešní okna, světlíky a další
komponenty a služby pro stavbu a renovace střech, včetně kvalitního
odborného programu přednášek i praktických ukázek.
Výstava Solar Praha o obnovitelných zdrojích a úsporách energií
bude obohacena i Fórem pro starosty s názvem Energie a obec, kde
se budou řešit možnosti úspor energií ve veřejných budovách, včetně
prezentací již realizovaných úspěšných projektů ve vybraných městech
a obcích.
Novým projektem bude 1. ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení
a bezpečnost práce řemeslníků s názvem Řemeslo Praha, jehož cílem je
vyzdvihnout řemeslo jako perspektivní a potřebné povolání, bez něhož
se naše společnost neobejde. Kromě prezentace výrobců a dodavatelů
nářadí, techniky, ochranných pracovních pomůcek a materiálů se zde
představí i cechy, svazy, profesní sdružení a též možnosti vzdělávání či
rekvalifikací v oblasti řemeslných prací.
www.strechy-praha.cz
20
DIAMANT EXPO na výstavišti
Louny a Liberec v roce 2013
Sllavíme kulatin
ny!
Vážení přátelé, již nyní pilně pracujeme na nové sezoně 2013, kdy pro Vás
firma Diamant Expo s.r.o. opět připravuje řadu zajímav ých v ýstav. Jsme
tu již dvacet let pro Vás , oslav te spolu s námi v letošní roce naše kulatiny.
Každoročně pro v ystavovatele připravujeme co nejlepší zázemí, aby
jejich snaha upoutat návš těvník y s tále bohat ší, pestřejší a k valitnější v ýs tavní kolekcí přinesla ovoce v podobě toho nejcennějšího – spokojenos ti
v ys tavovatelů i návš těvníků. Spokojenos t jak samotných v ys tavovatelů,
tak i mnoha tisícovek okamžit ých nebo pozdějších zákazníků, k teří zavítají
do jednotliv ých expozic , je pro nás to nejdůležitější.
Trad ič ně pořádáme v ýstav y:
Ě]bREODV WLV WDYE\]DKUDG\DbLQWHUL¿Uò
D
ŮM A Z
AHR ADA
DŮM
A ZAHRADA
D
ŮM A Z
AHR ADA LLIBEREC
I B E R EC
DŮM
A ZAHRADA
DŮM 2
013 – v roce 2013 oslaví 20. narozeniny
DŮM
2013
DŮM A BYDLENÍ
A BYDLENÍ LLIBEREC
I B E R EC
DŮM
Ě]bFKRYDWHOV W YÊY¹HODã V W YÊP\ VOLYRV WL
Č
LOVĚK V P
Ř I RO D Ě
ČLOVĚK
V PŘIRODĚ
Ě]bJDV WURQRPLH
POTRAVINÁŘSKÝ
POTR AVINÁŘSK Ý A
A NÁPOJOVÝ
NÁPOJOV Ý S
SALON
A LO N
Ě]bREODV WLU \FKOõFKPRWRUò
A
UTOSALON LLOUNY
OUNY
AUTOSALON
Ě]bREODV WLVSRU WXDN WLYQÊKRWU¯YHQÊYROQ¿KR¹DVXDbSURQDåHQHMPHQåÊ
R
ODINA A VOLNÝ
A VOLNÝ Č
AS
RODINA
ČAS
Výs tav y „DŮM
DŮM A ZAHRADA
A Z AHR ADA LLIBEREC
IBEREC“ a „DŮM
DŮM A A BYDLENÍ
BYDLENÍ“ pořádané
na libereckém v ýstaviš ti se zde již zabydlely. Především dík y Vaší důvěře
v nás jsme společně mohli oby vatelům Liberecka představit řadu zajíma v ých v ýrobků a potažmo Vás představit řadě nov ých odběratelů.
Co od v ýstav očekávat? S jjak ými c íli na ně v yrazit?
V podstatě lze uvažovat o cílech ze č t yř oblastí. Jednak je možné navazo vat či upevňovat osobní kontakt y. Za druhé budovat image, zv yšovat svou
známost nebo přímo komunikovat se sv ými zákazníky. Třetí stěžejní skupinu cílů představují produkt y a jejich prezentace, zavádění na trh. A konečně
mnozí od veletrhů očekávají přímý efekt v podobě okamžit ých prodejů.
Velmi nás potěší, kdy ž budete v letošním roce při tom, až se dveře
dvacáté v ýs tavnické sezóny firmy Diamant Expo s.r.o. otevřou, aby naplni ly očekávání všech návš těvníků i v ystavovatelů, a společně oslavíme dvacá té narozeniny společnos ti Diamant Expo.
18 . – 21. 0 4 . 2013
Dům
D
ů m a zahrad
aa zahrada
zahrada
23. – 26. 05. 2013
Dům
D ů m a zahrad
aa zahrada
z a h r a d a Liberec
Libere
Liberec
07. – 09. 0 6. 2013
A utos
u t o s alon
a l o n Louny
L oun
ouny
Autosalon
v ýs taviš tě Louny
07. – 09. 0 6. 2013
R odin
o d i n a a volný
a vol
a v o l ný
n ý čas
ča
čas
Rodina
v ýs taviš tě Louny
23. – 25. 0 8 . 2013
DŮM
D Ů M 2201
2013
013
v ýs taviš tě Louny
0 6. – 0 8 . 09. 2013
Člověk
Č l ově
o v ěěkk v přírodě
v přírod
v p řříí r o dděě
v ýs taviš tě Louny
0 6. – 0 8 . 09. 2013
Potravinářský
P o trav
t r a v inářsk
i ná ř s k ý
a nápojový
a n á p ojov
a nápoj
oj o v ý salo
ssalon
alon
v ýs taviš tě Louny
10. – 13. 10. 2013
Dům
D ů m a bydlen
aa bydlení
b y d l e n í Libere
LLiberec
iberec
v ýs taviš tě Liberec
v ýs taviš tě Louny
v ýs taviš tě Liberec
www.diamantexpo.cz
Prestižní 15. kosmetický veletrh
WORLD OF BEAUT Y & SPA jaro 2013
opět v moderních halách areálu
PVA EXPO PRAHA – LETŇANY!
Nenechte si ujít nové jarní trendy roku nov ých my
y šlenek , energií a ideálů
prezentované 1. a 2. března 2013 na 15. mezinárodním veletrhu kosmetik y, kadeřnic t ví a zdravého životního s t ylu!
MEZ
V
KO
AZ
ŽIVO
PRAHA
1. –
6. –
300 VY
MISTRO
N
M
CREA
ATIV
T
FOT
w
www.WorldOfBeauty.cz
ww.Wo
ZA KOSMETIKOU
KOSMETIK
KOU
O DO LET
LETŇAN
ŇAN
1. – 2. bř
března
ezna 2013
6. – 7. září
září 2013
21
S nov ým jarem přichází chuť na odložení mnoha nepohodlného a stereo t ypního – vítáme inspirace a námět y ke změnám. Nejedná se jen o změny
vizáže - účesu, líčení či celkového vzhledu, s návratem světla toužíme po op timismu a duševní pohodě, k terá je nedělitelně spjata s pohodou f yzickou.
Inspiraci k tomuto „jarnímu“ životnímu st ylu přináší veletrh WORLD OF
BEAUT Y & SPA jaro 2013. Návš těvník y čeká opět vět šina ze stovek známých
značek , s nimiž se již mohli setkat na minulých veletrzích.
A
Anti-aging
nti-ag ing péče,
masáže,
asáže, relaxace
rellaxace V několika saloncích i na hlavním po péče, m
d i u b u d e p r o b í h a t k r o m ě p r o g ra m u v ě n o v a n é m u n e j n o v ě j š í m z k rá š l o v a c í m
metodám, anti-aging péči i formování postav y také c yklus interak tivních
přednášek a ukázek věnovaných relaxaci, regeneraci, metodám alternativní
péče o zdraví i vzdělávání v těchto oblastech.
T
rendy v llíčení,
íč e n í , ú
če sec h , o
d ívání – llook
Trendy
účesech,
odívání
2013
ook 2
013 Návš těvníci jdoucí s trendy
v líčení a st ylingu si nenechají ujít trendy značek již tradičně v podání Pavla Bauera, Štěpánk y Podroužkové a dalších předních vizážistů. Jak čarovat
s kadeřnick ými nůžkami ukážou nejlepší kadeřníci ve z t várnění tématu
pří š tí soutěže napříč kadeřnick ým světem INSPIR ACE 2014. Módní témata
zavr ší opět několik přehlídek oděvů a módního designu. Ke zkrášlování
nedílně patří nové trendy v nehtovém designu, manikúře a zdobení nehtů.
Své místo na veletrhu mají firmy prezentující přístrojovou i tradiční pedikúru
a poradenst ví v péči o nohy.
Nabídka
a rekvalifikací
N
abídka šškolení
kolení a rekvalifikací V nabídce jsou široce zastoupena témata,
která mají za úkol oslovit nejen návštěvníky, kteří chtějí služeb odborníků
v yužít, ale také t y, kteří chtějí v oboru zkrášlovacích a relaxačních služeb
aktivně pracovat a dále se vzdělávat, popřípadě rekvalifikovat na tento obor.
S
outěže Pavel Bauer připravil na pátek pro talentované týmy kadeřníkSoutěže
vizážista-modelka další kolo soutěže CREATIVE IMAGE TEAM, tentokrát budou finalisté v ybráni podle zaslaných fotografií na téma NEW ROMANTIC.
Štěpánka Podroužková připravila pro sobotní soutěž ve fotomakeupu téma
BENÁTSK Á NOC , „nehtové“ soutěže dostanou nové pojetí ve spolupráci
se zahraničními i tuzemskými organizátor y – již tradičně to budou páteční
soutěže České a mezinárodní mistrovství v nail artu a mistrovství v manikúře.
Jaro je opět spjato se soutěžemi juniorů. Své líčení a účesy předvedou
nejlepší finalisté soutěže Kalibrcup v L anškrouně.
Silný komunikační nástroj: VELETRH
Veletrh má specifické postavení v marketingovém mixu, protože
kombinuje výhodné stránky několika komunikačních nástrojů. V rámci
hodnocení efektivity se veletrh dlouhodobě pohybuje na pomyslných
stupních vítězů. Podle posledních studií z roku 2009 (zdroj: Výzkum
Institutu Emnid) má největší důležitost web (90 %), za ním následují
veletrhy (83 %) a teprve na dalších pozicích se nacházejí reklama, public
relations a další aktivity. Překvapivé je, že TV a rádiové reklamy mají
v marketingovém mixu pouze osmiprocentní důležitost.
Základní funkce veletrhu se v poslední době přesouvají z racionálního prodejního nástroje do pozice nástroje emotivního, který vytváří
image. Veletržní účast bývá přirovnávána k divadelní hře a záleží tedy
nejen na kulisách – dobré představení vždy dělají herci. Více než 50 %
dotazovaných zástupců firem (návštěvníků) i přes ryze racionální parametry budoucího obchodního případu významně posuzuje emoce, sympatie a celkový obraz firmy, který vnímají z veletržní expozice a vystoupení veletržního týmu. Původní obavy o náhradě veletrhu masivním
nástupem internetu vzaly za své v okamžiku, kdy výzkumy potvrdily
další důležitou roli veletrhu.
Veletrh je svébytným představením pro návštěvníky. Návštěvník,
který prochází kolem do té doby neznámého stánku, zpravidla zpozorní, pokud tento stánek zaregistroval některým ze základních smyslů.
V první fázi se tedy vždy jedná o kombinaci prvků, které „útočí“ na
určité smysly s prvotním cílem ZAREGISTROVAT – vzbudit POZORNOST.
Cíle vystavovatelů a návštěvníků nejsou totožné a nejvyšší nesoulad
(a případné rozčarování hlavně u vystavovatelů) je u veletrhů, které
mají širší „nomenklaturu“ – co nejvíce oborů.
Dle výzkumů až 75 % návštěvníků projde cca 45 % prostoru veletrhu.
V praxi to znamená, že kolem stánků projde mnoho lidí, kteří nejsou
a ani často nebudou klienty firmy. Ani zkušený veletržní pracovník na
první pohled nepozná, kdo z návštěvníků by mohl být potenciální zákazník. Právě proto musí průběžně věnovat pozitivní přístup a pozornost všem. U odborných veletrhů je předpoklad nalezení společného
zájmu výrazně vyšší.
O návštěvnících veletrhu často platí: Mezi hlavní cíle návštěvníků
patří získat přehled o oboru jako celku, navštívit co nejvíce vystavovatelů
a získat přehled o trendech.
Při rozhodování o účasti na veletrhu jsou pomocníkem údaje poskytované veletržními správami. Je však nutné dbát na to, aby byl vždy uveden způsob a metoda ověření, aby údaje o návštěvnících a vystavovatelích apod. byly AUDITOVANÉ nezávislým institutem nebo organizací.
Cenné jsou informace o posledních ročnících a trendech ohledně počtu
a struktury vystavovatelů a návštěvníků, podrobná struktura odborných návštěvníků z pohledu místa příjezdu, oboru zájmu, délky pobytu,
pracovních pozic a rozhodovacích pravomocí a struktury návštěvnosti
v jednotlivých dnech.
Dlouhodobě podobná data poskytuje společnost AUMA. V pramenech AUMA lze nalézt statistiky s podrobným přehledem 20 evropských
států, zpracované od 655 964 vystavovatelů, 53,8 milionu návštěvníků
a za 25,8 milionu metrů čtverečních výstavní plochy. Čistá pronajímaná
plocha v Evropě činí okolo 53 milionů metrů čtverečních ročně a auditované veletrhy prezentují skoro polovinu evropského veletržního trhu
(celkem 48 %).
Speciální vydání novin Euroveletrhy, vyšlo 11/2012, MK ČR E 7062.
ISSN 1802-436X, vydalo Euroexpo, www.euroexpo.cz
Nezastupitelnou roli má veletrh při představování novinek a zjišťování reakcí a zpětné vazby. Posouzení konceptu nového produktu/služby na tomto odborném „minitrhu“ je neocenitelné, přináší však i rizika,
například „špionáže“ konkurence.
Diskuse o efektivitě nákladů spojených s účastí na veletrhu vyvolává několik faktorů, zejména však specifičnost a náročnost realizování
správné a efektivní účasti na veletrhu.
Příprava veletržní účasti je v podstatě „operativní revizí“ firmy, jejích produktů, marketingových postupů i pozice na trhu. Pohledem
návštěvníka, jako potenciálního zákazníka, lze zkoumat a hodnotit
marketingové a obchodní výstupy a výsledky firmy. A to v prostředí
tvrdé konkurence, jakou veletrh vytváří.
Proto důkladná příprava veletržní účasti často odhalí bolestivé
a mnohdy dlouhodobě narůstající „skryté vady“ firemního produktu,
distribuce, cenové nebo klientské politiky a marketingu. Může tak být
významným (a mnohdy překvapivým) faktorem sebereflexe firmy –
obzvláště pokud tyto skryté vady již dříve neodhalil trh a konkurenční
prostředí.
I přes velký nárůst významu prezentací na odborných konferencích
a zvýšený prodej přes internet zůstává veletrhu výsadní postavení v trojici nejúspěšnějších marketingových nástrojů. Osobní kontakt,
dialog a zpětná vazba je nejdůležitějším faktorem v B2B komunikaci.
Převážná většina společností nevyčkává s veletržní účastí a i přes
úspornější opatření a profesionální přípravu zvyšuje efektivitu sníženého
marketingového rozpočtu. Vzhledem k tomu, že některé komunikační
nástroje neobsahují prvky osobní komunikace s návštěvníkem, jejich role
bude dlouhodobě v ústraní oproti „vícefunkčnímu“ komunikačnímu
nástroji – veletrhu.
Zdroj: www.businessinfo.cz + CzechTrade
23
Takové byly
veletrhy v roce
2012
201
12

Podobné dokumenty

Svět strojírenské techniky číslo 4/2007

Svět strojírenské techniky číslo 4/2007 kterém zdůraznil neodmyslitelné propojení oboru obráběcích a tvářecích strojů s informačními technologiemi a nutnost představovat obor mladé generaci. Doslova řekl: „Chceme zde ve spolupráci s SW a...

Více

Technologické veletrhy

Technologické veletrhy Na podzim proběhne v Praze již 21. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Letos patří této významné akci na letňanském výstavišti PVA termín 21. – 25. 9. 2010. V současnosti je na velet...

Více

Největší technologický veletrh

Největší technologický veletrh a Českými aeroliniemi a.s. mohou vystavovatelé a návštěvníci brněnských veletrhů – počínaje letošním MSV, letošním veletrhem Hospimedica, a dále na veletrh Opta a Salima, které se konají příští rok...

Více

číslo 2/2010 ke stažení

číslo 2/2010 ke stažení Jde o komplex veletrhů, v nichž organizátoři – Veletrhy Brno a.s. – reagují na současné trendy ve stavebnictví, technickém zařízení budov a bydlení. Konají se do soboty 17. dubna 2010. Tento soubor...

Více

výstavy a veletrhy 2014

výstavy a veletrhy 2014 V ZAHRANIČÍ (SVV) organizované ve spolupráci MPO, CzechTrade a fi­

Více

motocykl/motocykel

motocykl/motocykel Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA jsou nejvýznamnějším výstavním projektem zaměřeným na potraviny a potravinářské technologie v regionu střední Evropy. Od roku 2002 se konají jako bienále, ...

Více