jugendstil.sty

Transkript

jugendstil.sty
jugendstil.sty
v1.3
LATEX support files for Softmaker Jugendstil available at
http://www.freefont.de
August 20, 2010
Package author:
Josef Kleber
[email protected]
http://softmakerfreefont.josef-kleber.de
jugendstil.sty
Abstract
This package offers LATEX support files for the Softmaker Jugendstil font
available at www.freefont.de in January 2010.
These support files were created with the installfont bash script,
which is available in CTAN.
Attention
This package does not include the fonts (license restriction). They
are or were available for free download at www.freefont.de, as well
as part of some font collections of Softmaker.
ii
jugendstil.sty
1 Jugendstil (January 2010)
1 Jugendstil (January 2010)
1.1 Package options
The font style file offers the following options:
1.1.1 scaled
You can use the option scaled for scaling the font to better match with other fonts, e.g.
\usepackage[scaled=1.03,leading=1.05]{iceberg}.
1.1.2 leading
For some fonts it might be necessary to increase the leading between lines for a better
optical impression, where 1.0 means 100%.
1.2 The Font
First of all, you have to get the font. Download it for free at www.freefont.de or get it from
Softmaker. Copy the Postscript Type1 font Jugendstil.pfb to your local TEX tree:
TEXMF:/fonts/type1/softmakerfreefont/Jugendstil/
Family
6js
6js
6js
Series
m
m
m
Shape(s)
n
sl
sc
Example of Typeface
Jugendstil
Jugendstil
JUGENDST IL
Supported Encodings
OT1, T1, TS1
OT1, T1, TS1
OT1, T1, TS1
1.3 Installation
The following steps will show you the installation in the case of MiKTeX. For another TEX
distribution please take a look in its documentation.
• get jugendstil.tds.zip
• extract it in the main directory of your local TEX tree
• update the FileNameDataBase (FNDB) in MiKTeX Settings or with initexmf -u1
on the command line
• include the map file
– run initexmf --edit-config-file updmap
– add Map jugendstil.map in the opening editor
1
for system-wide installations you have to add the --admin switch
1
jugendstil.sty
1 Jugendstil (January 2010)
– save the file and close the editor
– run initexmf --mkmaps
1.4 Usage
If you want to typeset your complete document with the font Jugendstil simply add \usepackage{jugendstil} to your preamble. If not, simply add another font package after
\usepackage{jugendstil}. You can switch to the font Jugendstil with the command
\FFJugendstil, which is a shortcut for:
\fontfamily{6js}\fontseries{m}\fontshape{n}\selectfont
2
jugendstil.sty
1 Jugendstil (January 2010)
1.5 Font Tables
1.5.1 Font Table OT1
´0
´00x
´01x
´02x
´03x
´04x
´05x
´06x
´07x
´10x
´11x
´12x
´13x
´14x
´15x
´16x
´17x
´20x
´21x
´24x
´25x
´1
0
1
8
9
ı 16
¸ 24
´2
2
´3
´4
3
4
´5
5
´6
6
´7
7
Ω 10
` 18
æ 26
” 34
* 42
2 50
: 58
B 66
J 74
R 82
Z 90
b 98
j 106
r 114
z 122
ff 11
´ 19
œ 27
# 35
+ 43
3 51
; 59
C 67
K 75
S 83
[ 91
c 99
k 107
s 115
– 123
fi 12
ˇ 20
ø 28
$ 36
, 44
4 52
¡ 60
D 68
L 76
T 84
“ 92
d 100
l 108
t 116
— 124
fl 13
˘ 21
Æ 29
% 37
- 45
5 53
= 61
E 69
M 77
U 85
] 93
e 101
m 109
u 117
˝ 125
ffi 14
¯ 22
Π30
& 38
. 46
6 54
¿ 62
F 70
N 78
V 86
ˆ 94
f 102
n 110
v 118
˜ 126
ffl 15
˚ 23
Ø 31
’ 39
/ 47
7 55
? 63
G 71
O 79
W 87
˙ 95
g 103
o 111
w 119
¨ 127
( 40
0 48
8 56
@ 64
H 72
P 80
X 88
‘ 96
h 104
p 112
x 120
j 17
ß 25
! 33
) 41
1 49
9 57
A 65
I 73
Q 81
Y 89
a 97
i 105
q 113
y 121
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Ł 138
139
140
141
142
143
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
ł 170
171
172
173
174
175
˝8
˝9
˝A
˝B
˝C
˝D
˝E
˝F
32
3
˝0x
˝1x
˝2x
˝3x
˝4x
˝5x
˝6x
˝7x
˝8x
˝Ax
jugendstil.sty
1 Jugendstil (January 2010)
1.5.2 Font Table T1
´00x
´01x
´02x
´03x
´04x
´05x
´06x
´07x
´10x
´11x
´12x
´13x
´14x
´15x
´16x
´17x
´20x
´21x
´22x
´23x
´24x
´25x
´26x
´27x
´30x
´31x
´32x
´33x
´34x
´35x
´36x
´37x
´0
´1
´2
´3
´4
´5
´6
´7
`0
˘8
“ 16
ˆ2
˙ 10
„ 18
j 26
" 34
* 42
2 50
: 58
B 66
J 74
R 82
Z 90
b 98
j 106
r 114
z 122
Ć 130
Ł 138
Š 146
Ž 154
ć 162
ł 170
š 178
ž 186
 194
Ê 202
Ò 210
Ú 218
â 226
ê 234
ò 242
ú 250
˜3
¸ 11
« 19
ff 27
# 35
+ 43
3 51
; 59
C 67
K 75
S 83
[ 91
c 99
k 107
s 115
{ 123
Č 131
Ń 139
Ş 147
Ż 155
č 163
ń 171
ş 179
ż 187
à 195
Ë 203
Ó 211
Û 219
ã 227
ë 235
ó 243
û 251
¨4
˛ 12
» 20
fi 28
$ 36
, 44
4 52
< 60
D 68
L 76
T 84
\ 92
d 100
l 108
t 116
| 124
Ď 132
Ň 140
Ť 148
IJ 156
d’ 164
ň 172
t’ 180
ij 188
Ä 196
Ì 204
Ô 212
Ü 220
ä 228
ì 236
ô 244
ü 252
˝5
‚ 13
– 21
fl 29
% 37
- 45
5 53
= 61
E 69
M 77
U 85
] 93
e 101
m 109
u 117
} 125
Ě 133
ţ 181
¡ 189
Å 197
Í 205
Õ 213
Ý 221
å 229
í 237
õ 245
ý 253
˚6
‹ 14
— 22
ffi 30
& 38
. 46
6 54
> 62
F 70
N 78
V 86
^ 94
f 102
n 110
v 118
~ 126
E˛ 134
Ő 142
Ű 150
d̄ 158
e
˛ 166
ő 174
ű 182
¿ 190
Æ 198
Î 206
Ö 214
Þ 222
æ 230
î 238
ö 246
þ 254
ˇ7
› 15
( 40
0 48
8 56
@ 64
H 72
P 80
X 88
‘ 96
h 104
p 112
x 120
Ă 128
Ĺ 136
Ř 144
Ÿ 152
ă 160
ĺ 168
ř 176
ÿ 184
À 192
È 200
Ð 208
Ø 216
à 224
è 232
ð 240
ø 248
´1
¯9
” 17
ı 25
! 33
) 41
1 49
9 57
A 65
I 73
Q 81
Y 89
a 97
i 105
q 113
y 121
A˛ 129
L’ 137
Ś 145
Ź 153
a˛ 161
l’ 169
ś 177
ź 185
Á 193
É 201
Ñ 209
Ù 217
á 225
é 233
ñ 241
ù 249
ffl 31
’ 39
/ 47
7 55
? 63
G 71
O 79
W 87
_ 95
g 103
o 111
w 119
- 127
Ğ 135
Ŕ 143
Ů 151
§ 159
ğ 167
ŕ 175
ů 183
£ 191
Ç 199
Ï 207
Π215
SS 223
ç 231
ï 239
œ 247
ß 255
˝8
˝9
˝A
˝B
˝C
˝D
˝E
˝F
24
32
4
141
Ţ 149
İ 157
ě 165
173
23
˝0x
˝1x
˝2x
˝3x
˝4x
˝5x
˝6x
˝7x
˝8x
˝9x
˝Ax
˝Bx
˝Cx
˝Dx
˝Ex
˝Fx
jugendstil.sty
1 Jugendstil (January 2010)
1.5.3 Font Table TS1
´00x
´01x
´02x
´03x
´04x
´05x
´06x
´07x
´10x
´11x
´12x
´13x
´14x
´15x
´16x
´17x
´20x
´21x
´22x
´23x
´24x
´25x
´26x
´27x
´32x
´33x
´36x
´37x
´0
´1
´2
´3
´4
´5
´6
´7
`0
˘8
´1
¯9
˜3
¸ 11
¨4
˛ 12
ˇ7
14
15
17
19
20
˝5
‚ 13
–– 21
˚6
16
ˆ2
˙ 10
„ 18
–– 22
23
26
27
28
30
31
34
35
24
32
40
25
33
41
48
49
56
57
*
42
50
$ 36
, 44
43
51
58
59
29
37
38
45
. 46
52
53
54
60
− 61
62
69
55
65
66
67
68
72
73
74
75
76
80
81
82
83
84
85
88
89
90
[[ 91
92
]] 93
94
95
` 96
97
101
102
103
104
98
99
100
105
106
107
108
112
113
114
115
116
117
120
121
122
123
124
125
˘ 128
• 136
ˇ 129
°C 137
´´ 130
`` 131
‡ 133
144
145
146
147
† 132
ƒ 140
?! 148
152
153
154
155
156
160
161
£ 163
¨ 168
° 176
© 169
± 177
¹ 185
¢ 162
ª 170
² 178
º 186
208
209
216
217
240
138
139
109
86
Ω 87
118
~ 126
|| 134
142
¿¡ 149
150
157
158
³ 179
√ 187
µ 181
½ 189
210
211
212
218
219
220
241
242
243
248
249
250
˝8
˝9
˝A
184
79
141
¤ 164
¬ 172
´ 180
¼ 188
119
‰ 135
˝4x
˝5x
˝6x
˝7x
˝8x
143
™ 151
˝9x
159
213
221
222
223
244
245
÷ 246
247
251
252
253
254
255
˝B
˝C
˝D
˝E
˝F
5
˝3x
127
§ 167
¯ 175
· 183
€ 191
173
˝2x
111
¦ 166
® 174
¶ 182
¾ 190
× 214
171
¥ 165
71
78
110
˝1x
63
64
77
70
' 39
⁄ 47
˝0x
215
˝Ax
˝Bx
˝Dx
˝Fx

Podobné dokumenty

Upright Digits and Punctuation in Computer Modern Italic

Upright Digits and Punctuation in Computer Modern Italic In order to keep backward compatibility, the new font have to differ from the standard computern modern italic in just the two aspects: 1. All digits and punctuation must be unslanted; 2. There mu...

Více

TEX Live 2007 - ftp server muni

TEX Live 2007 - ftp server muni učiníte stiskem vybraného znaku a zmáčknutím klávesy Enter. Nezáleží, zda používáte malá či velká písmena; v ukázkách jsou použita malá. Pro spouštění z média bude prvním příkazem d a následně přík...

Více

TEX Live 2012

TEX Live 2012 Rozšíření TEXu Samotný Knuthův původní TEX je zmrazený, kromě ojedinělých oprav chyb. Stále je v TEX Live přítomen jako program tex a tak to zůstane v dohledné budoucnosti. TEX Live obsahuje několi...

Více

TeX Live 2016: Prírucka TeX Live, CS verze 1.57

TeX Live 2016: Prírucka TeX Live, CS verze 1.57 Karl Berry, editor http://tug.org/texlive/ 15. května 2016 Letošní TEX Live je se zármutkem věnován našim kolegům Sebastianu Rahtzovi a Petru Breitenlohnerovi, kteří nás opustili. Překlad 2004–2016...

Více

zde.

zde. 2. Odinstalovat staré verze TEXovských instalací (miktex, texlive). Nemělo by se jen smazat, ale použít nástroj Přidat/ubrat software. Tak je to např. u miktexu nebo nové verze TEX Live (kterou bud...

Více

Náhled části knihy v PDF v nízkém rozlišení

Náhled části knihy v PDF v nízkém rozlišení Fotografovat se nesmí ani v Chrámu bohyně Lakšmí a Nárájany, který nechal v roce 1938 postavit bohatý průmyslník B. D. Birla, proto je znám též pod názvem Birla mandir (slovo „mandir“ – मंिदर – zna...

Více

Prezentace ke stažení

Prezentace ke stažení p.odsazeni { margin-top:20px; } h2.odsazeni {margin-top:40px; } NEBO pro oba: . odsazeni { margin-top:20px; }

Více

dokument

dokument Protože mám s tímto softem jistou zkušenost, budu se (bez újmy na obecnosti) odkazovat pouze na něj. Další možností je CD s TeXLive, tedy TEXem spouštěným přímo z CD. Máme tedy fungující instalaci....

Více