Hypertextové odkazy v TeXu (balíček hyperref)

Transkript

Hypertextové odkazy v TeXu (balíček hyperref)
HYPERTEXTOVÉ ODKAZY V TEXU
(balíček hyperref)
Ladislav Kraus
kra508
Obsah
 Úvod
 Typy hypertextových odkazů
 Co je HyperTeX?
 Jak na to v LaTeXu?
 Základní makra
• Odkazy na externí dokumenty
• Odkazy na interní dokumenty
 Konfigurace balíků hyperref
 Problém s češtinou (Bookmarks)
 Zdroje
Úvod
 Myšlenka hypertextu je založena na faktu, že
lidé nemyslí přímočaře. Ve skutečnosti lidé
rádi přeskakují z myšlenky na myšlenku ještě
dříve, než původní myšlenku dokončí.
 Základním rysem hypertextu je provázanost
jednotlivých částí textu prostřednictvím
odkazů, které umožňují přímý přechod na
odpovídající část obsahu textu, resp. zpět.
Práce s textem je proto pro uživatele do jisté
míry příjemnější.
Typy hypertextových odkazů:
V zásadě můžeme rozlišit dva základní typy
hypertestových odkazů.
 odkazy na jiné části téhož dokumentu
 odkazy na jiné dokumenty
Co je HyperTeX?
 HyperTeX je souhrnný název pro skupinu
maker, které umožňují vsunout do .dvi
souboru odkazy na jiné části dokumentu.
 Zřejmě nejpoužívanějším balíkem
automatizujícím tuto činnost je balík
hyperref, který je součástí LaTeX distribuce.
Vedle tohoto balíku existují také balíky hyper,
hyperbasics, nebo hyperlatex, jejichž funkce
by měla být podobná.
Jak na to v LaTeXu?
 Balík hyperref k dokumentu připojíme s
pomocí příkazu
\usepackage[volby]{hyperref}
 v případě, že již byl v dokumentu
vygenerován obsah, zavedením tohoto
balíčku, se stane tento obsah hypertextovým
odkazujícím na jednotlivé kapitoly
Základní makra
 Pro vytváření hypertextových odkazů je
připraveno základní makro
\href{URL}{text}
 kde je URL je plná URL adresa požadovaného
dokumentu a text je vysázený text odkazu
 TeX se samozřejmě nezabývá tím, jak
ovladač odkazovaný dokument získá, pouze
odkaz předá do .dvi souboru.
Odkazy na externí dokumenty
 Na cílovou oblast uvnitř externího
dokumentu se můžeme odkazovat pomocí
makra
\hyperref{URL}{kategorie}{jméno}{text}
text odkazuje na URL#kategorie.jmeno
Odkazy na interní dokumenty
 Pro vytváření prostých interních odkazů jsou
určena makra
\hyperlink{jméno}{text}
\hypertarget{jméno}{text}
Makro hypertarget vytvoří cíl, kde jméno
označuje kotvu a text cílový text, na který se
lze odkázat s pomocí makra hyperlink.
(
\hyperref[label] {text}
)
Konfigurace balíků hyperref
 Jsou dvě metody jak změnit nastavení tohoto
balíku.
• Při zavádění balíku pomocí příkazu
\usepackage[volby]{hyperref}
• Nebo použitím konfiguračního balíku
\hypersetup{volby}
Volby balíků hyperref










Proměnná Hodnota
bookmarks =true,false
pdftoolbar =true,false
pdfmenubar =true,false
pdftitle
={text}
pdfauthor ={text}
pdfsubject ={text}
pdfkeywords={text}
colorlinks = true,false
linkcolor
=red
urlcolor
=cyan
Popis
zobrazí bookmarks panel
zobrazí Acrobat nástrojovou lištu
zobrazí Acrobat menu
titulek dokumentu
autor dokumentu
předmět dokumentu
seznam klíčových slov
true: barevné odkazy/orámování
barva vnitřních odkazů
barva externích odkazů
Problém s češtinou (Bookmarks)
Zavedením balíčku hyperref se
standardním nastavením,
nastal problém, že některé
české znaky se v Bookmarks
panelu nezobrazovaly správně.
Řešení: při zavedení balíčku je
třeba nastavit volbu unicode
\usepackage[unicode=true]{hyperref}
Zdroje
uživatelská a referenční příručka
 ftp://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/macros/latex/
contrib/hyperref/doc/manual.html
wikibooks
 http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Packages
/Hyperref
hypertextové odkazy (článek)
 http://www.milosnemec.cz/clanek.php?36
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

Ovlivnění vlastností výstupního PDF

Ovlivnění vlastností výstupního PDF Ovlivnění vlastností výstupního PDF souboru po překladu PDFLaTeXem (odkazy, vlastnosti

Více

Ne úplně nejkratší úvod do formátu LATEX2ε

Ne úplně nejkratší úvod do formátu LATEX2ε TEXových archivů). Začít můžete na adrese http://www.ctan.org. Všechny balíky lze také získat z ftp archivu ftp://www.ctan.org a jeho „zrcadelÿ umístěných po celém světě. V dokumentu budete narážet...

Více

Tranformace textu

Tranformace textu Transformace textu

Více

Referenční zdroje, ostatní nejen knihovnické zdroje v ČR

Referenční zdroje, ostatní nejen knihovnické zdroje v ČR http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=aut ANL článková bibliografie http://aleph.nkp.cz/F/FIN4S92JDTVJ7AVB56C59T61H1P4RRYKBK9KGASQICTBV38L9 3-17197?func=file&file_name=find-b...

Více

6_11 postavy z eeckych baji

6_11 postavy z eeckych baji následně doplní do textu pod osmisměrkou. Pokusí se doplnit i zbytek textu. Následně přiřadí jména postav z řeckých bájí k jejich charakteristikám, pokud to bude možné, přiřadí vše i ke správnému o...

Více

jugendstil.sty

jugendstil.sty If you want to typeset your complete document with the font Jugendstil simply add \usepackage{jugendstil} to your preamble. If not, simply add another font package after \usepackage{jugendstil}. Yo...

Více

dokument

dokument A jelikož je i toto zadávání nám, líným to tvorům, dodává se s českou distribucí program vlnka nebo v novější verzi vlna, který tuto práci zvládne za nás.

Více