A2 - hlavní výkres

Transkript

A2 - hlavní výkres
BÝČKOVICE
W
W
ÚZEMNÍ PLÁN
MBC
MBC
W
W
NZ
NZ
R
RB
BK
K 660000
NP
NP
BB
PV
PV
BB
M
MB
BK
K aa
NZ
NZ
Leopoldův
Leopoldův
mlýn
mlýn
BB
PV
PV
B15
B15
BB
BB
B14
B14
BB
B16
B16
Legenda
W
W
správní hranice obce Býčkovice
hranice katastrálních území
zastavěné území
PP
B1/V1
B1/V1
RRBB
KK
6600
00
NZ
NZ
Luč
ní p
oto
plocha přestavby
k
zastavitelné plochy (B - Býčkovice, V - Velký Újezd)
plochy podmíněné zpracováním územní studie
plochy
změn
BB
BB
SO
SO
SO
SO
NZ
NZ
plochy bydlení
C
hu
do
sla
vic
ký
plochy smíšené obytné
plochy občanského vybavení (sport)
OH
OH
plochy občanského vybavení (hřbitov)
PV
PV
plochy veřejných prostranství
PVz
PVz
PVz
PVz
plochy veřejných prostranství s převahou zeleně
ZO
ZO
plochy zeleně ochranné
DS
DS
plochy dopravní infrastruktury (silniční doprava)
TI
TI
TI
TI
plochy technické infrastruktury
VS
VS
VS
VS
plochy výroby a skladování
W
W
W
W
plochy vodní a vodohospodářské
MBC
MBC 11
NP
NP
NL
NL
MBK
MBK ss
Ve Chmelnici
plochy zemědělské
NZ
NZ
plochy zemědělské intenzivně využívané
NZi
NZi
BB
plochy zemědělské - zahrady
NZz
NZz
NP
NP
DS
DS
plochy dopravní infrastruktury (železniční doprava)
DZ
DZ
MBC
MBC 22
k. ú. Býčkovice
PV
PV
NZi
NZi
po
to
k
ss
OS
OS
DS
DS
NP
NP
BBKK
MM
stabilizované
plochy
MB
MBK
K aa
Plochy s rozdílným způsobem využití
plochy přírodní
NP
NP
NZ
NZ
plochy lesní
oto
k
NL
NL
RBK
RBK
regionální biokoridor
MBC
MBC
MBC
MBC
místní biocentrum
MBK
MBK
MBK
MBK
místní biokoridor
NZ
NZ
IP
IP
Tě
ch
ob
uz
ick
ýp
oto
k
interakční prvek
IP
IP
R
RB
BK
K 66
0000
RBK
RBK
čn
k vymezení
Lu
funkční
íp
Územní systém ekologické stability
M
MB
BK
K aa
B11
B11
VS
VS
Z6
Z6
NZz
NZz
ZO
ZO
W
W
PV
PV
bb
BBKK
M
M
TI
TI
PV
PV
PVz
PVz
BB
BB
IP
IP
PVz
PVz
B10
B10
PVz
PVz
OS
OS
PV
PV
B5
B5
BB
NZ
NZ
Z2
Z2
Lučn
í poto
k
Z1
Z1
NP
NP
BB
PVz
PVz
MBC
MBC 77
B6
B6
DS
DS
DS
DS
PV
PV
NZi
NZi
PV
PV
BB
BB
Z3
Z3
PV
PV
BB
B2
B2
PV
PV
B3
B3
PVz
PVz
BB
B4
B4
PV
PV
BB
SO
SO
PV
PV
NZi
NZi
Býčkovice
B1
B1
BB
BB
PV
PV
SO
SO
BB
PV
PV
MB
MBK
K 15
15
BB
BB
NZi
NZi
RB
RBK
K 600
600
BB
B9
B9
BB
PV
PV
NZz
NZz
B17
B17
PV
PV
OH
OH
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
K bb
BK
M
MB
k. ú. Býčkovice
IP
IP
Lu
čn
íp
oto
k
M
MB
BK
K11
11
DS
DS
Ploskovi
BB
cký poto
k
NZ
NZ
NZ
NZ
PV
PV
SO
SO
R
RB
BK
K 66
0000
BB
VS
VS
DZ
DZ
BB
DZ
DZ
NZ
NZ
Luční
Luční mlýn
mlýn
DZ
DZ
K dd
MB
MBK
55
K 6611
BK
R
RB
NL
NL
W
W
MBC
MBC 33
W
W
NP
NP
NZ
NZ
k. ú. Velký Újezd
u Litoměřic
NZ
NZ
V5
V5
PV
PV
Š ir o
ký p
otok
W
W
BBKK
M
M
MBK
MBK dd
VS
VS
1100
NL
NL
V3
V3
V6
V6
SO
SO
VS
VS
PV
PV
NZ
NZ
BB
Velký
Velký Újezd
Újezd
IP
IP
BB
SO
SO
BB
DZ
DZ
SO
SO
SO
SO
SO
SO
V2
V2
OS
OS
PV
PV
V1
V1
NL
NL
TI
TI
BB
PV
PV
NZ
NZ
NZ
NZ
BB
NZz
NZz
NL
NL
BB
TI
TI
to
V7
V7
BB
NL
NL
k
NZ
NZ
BB
Luční
K ee
BK
M
MB
po
MM
BB
KK
dd
bb
KK
M
MBB
k. ú. Velký Újezd
u Litoměřic
M
MBB
KK
ee
NZ
NZ
dd
BBKK
M
M
NP
NP
NP
NP
MBC
MBC 55
Architekti Černí | urbanistický ateliér
S
OBJEDNATEL
Obec Býčkovice
PROJEKTANT
Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý
MÍSTO
Býčkovice, Velký Újezd
VYPRACOVAL
Ing. arch. Hana Černá
ČÁST
výrok
DATUM
únor 2016
MĚŘÍTKO
1 : 5 000
AKCE

ÚZEMNÍ PLÁN BÝČKOVICE
OBSAH
0
250 m
500 m
Hlavní výkres
VÝKRES
PARE
A2
1234

Podobné dokumenty

Hlavní výkres

Hlavní výkres W W NP NP MBC MBC 33

Více

HHK 2009 - mapa

HHK 2009 - mapa ZDRAVOTNÍ SLUŽBA & HASIČI / health services & firemen TOALETY / toilets SPRCHY/ showers UMÝVÁRNA / lavatory BAZÉNY / pools PARKING CAMPING ŠATNA / ÚSCHOVNA cloakroom / depository PRODEJ VSTUPENEK /...

Více

Kupóny ke stažení zde

Kupóny ke stažení zde Kupón je možné uplatnit pouze jednou v libovolné restauraci BURGER KING® v ČR do 30. červnа 2016.

Více

Willys Jeep SAS

Willys Jeep SAS VOLBA REPLACE NAHRADIT

Více

Vývoj technik, metod a konceptů ve fyzioterapii

Vývoj technik, metod a konceptů ve fyzioterapii Propriofoot® koncept a jeho vplyv na segmentálne rozloženie tlakov na chodidle meraného systémom FDM-T. Ondrejík O.1, Palaščáková Špringrová I.2, Sýkora M.3, LRS ZVJS Omšenie1, NZZ REHASPRING® Čelá...

Více

VELKOOBCHODNÍ CENÍK REKLAMNÍCH USB PAMĚTÍ

VELKOOBCHODNÍ CENÍK REKLAMNÍCH USB PAMĚTÍ 100-199 ks 200-399 ks 12 Kč 12 Kč 18 Kč 15 Kč 18 Kč 15 Kč 21 Kč 21 Kč 14 Kč 14 Kč 8 Kč 6 Kč 27 Kč 27 Kč 12 Kč 11 Kč 48 Kč 48 Kč 48 Kč 48 Kč 11 Kč 9 Kč 15 Kč 15 Kč

Více

Koncept - JIR_1201_A2_HL_5K_A0

Koncept - JIR_1201_A2_HL_5K_A0 128-B B 124.1-B B 125-B B 571-B ZO 131-B 152.2-B 124.2-B 39-B B OV 152.1-DS NZ

Více