Koncept - JIR_1201_A2_HL_5K_A0

Komentáře

Transkript

Koncept - JIR_1201_A2_HL_5K_A0
!
S
!
!
!
kV
35
!
!
H
H
H
H
!
+
H
!
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
! !
! !
!
!
++
+
+
++
+
+
++
+
+
+
H
H
H
H
H
H
H
H
H
!
!
+
H
H
H
H
H
H
H
+
+++
H
!
!
VN
H
H
H
++++++
+
+
+
+
kV
H
!
!
++
+
+
!+
+!+ +
+
+
+ ++
++
!
!
+
+++ +
H
!
+
+
H
!
+
35
++
++
+
+
+
++++++
! !
!
!
H
!
!
++
35
kV
!
+ + ++ + +
!
H
+
+ ++
++ +++
35
!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! !
++
kV
++
+
++
+
++
VN
B
!
+ ++
+ + ++
+
++ + +
!
!
! !
! ! !
!
NZ
132-B
!
+ ++
VN
+
++
++
++ ++ +
!
!
!
!
!
!
! !
! !!
NZ
!
!
!
!
!
+ ++ + +
++
!
OV
B
!
++
++
+++
V
++++ +++ + +
++
++
+
!
9-OK
!
+
++
!
5k
+ + + ++
++
+++
+
++
+
!
1.3-OK 577-OV
!
+ ++ +
+ +!
+
!
+
++!
!
H
+
++
!
!
++ +
++
++ +
+
!
++++
+
++
5k
!
!
!
!
!
!
OV
!
218.2-OK
!
NZ
B
!
B
NZ
133-B
B
!
1.2-OK
!
NZ
!
++ +
++
+++
+
+
+
++++
++
VN
3
!
!
!
!
+
+ + +!
! !
!
!
V
!
++
++++
!
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! !
! !
++
!
!
++++++
!
5k
!
+
++
H
!
!
+
++
H
!
++
!
!
+
H
!
+ ++ + + + + + + + +
+
!
+
VN
!
+
++
++
+
+
+
+++
!
!
!
+
++
H
!
+
!
VN
3
!
+ + + + + ++ + ++ + ++ +
!
+
++
+
V
!
++
+
+
+
+
!
!
218.3-ZO
151-B B
576-OV
575-OV
!
+ ++++ +++ +++ + + + +
+
! !
218.1-B
!
NL
!
+ ++
++
+
++
+
+ ++
+
++++ + +
++ +
++
+
""
)
!
!
!
!
135.2-B
!
++++
+++++
++++++
++ + + +++++ ++ +
+
! ! ! !
! ! !
!
! ! ! !! !
! !
!
! !
!
!
! !
!
! !
!
!
! !
!
VN
!
!
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! !
35
kV
216-B
255-ZO
!
+ ++ ++ ++ ++ + +
!
! ! !
+
+
++
574-ZO
!
++++
++ +
+++ ++
!
135.1-B
!
LBC B1
++
B
!
++
135.3-B
B
B
!
++
NZ
140-B
B
!
++
B
!
+++ +
+ + + ++ + + + +
+++
!
134-B
!
++
+++W++ + + +
++
+
!
++
!
NZ
B
+
!
+
LBK K1+ +
+
++
OV
!
! !
! !
++ +
+
+
++++
+
++++++
+
+
+
+ + + ++ + + + + + + + +++ +++++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + +
!
)
"
!
!
B
!
++
VN
3
141-B
++ +
++
++
+
++
!
OS
!
++
+
+++++ +
+
++
+
+
++
!
!
+++
!
+
+ + ++ + ++ + + ++ +
++
!
!
!
NZ
+ +DZ+
129-B
573-ZO
126-B
!
+++
!
+++
!
LBK K1
!
572-B 253-OS B
129-B
149-B
!
B
!
++
+
+
!
+++
+
+
!
!
++++
+++++
!
!
!
!
!
128-B
B
124.1-B B
125-B
B 571-B
ZO
131-B
152.2-B
124.2-B
39-B
B
OV 152.1-DS
NZ
!
569-OV
123-B
B
!
568-OV
!
OV
27-OK
127-B
567-B
162.2-ZO
!
B
III/26329
566-B
B
570-B
161-DS
!
B
B
OV
162.1-B
OV
!
B
100-B 130-B
VD
OV
)
"
!
B
565-OV 564-ZV
OS
OS
OV
!
6-B
B
!
B
B
V
!
148-B
!
B
32-B
563-OV
!
)
"
5k
!
! !
!
VN
3
!
!
+++
+++++
122-B
!
!
B
!!
!!
561-ZV
!
!
++ ++
B
!
! !
562-B
B
555-B
!
!!
!
560-B B
B
554-B
B
556-B
121-B
! !
557-B
!
553-B
DS
!
!
!
551-B
B
!
B
H
++ +++
+
+
++
+
550-B
!
! ! !
!
!
+
+
++
!
!
++
136-B
!
+
++
+
+ + + + ++ + ++
++ +++
++
"
)
!
!
!
! !! !
+
++
549-TX
H
B
NZ
!
!
!
B
!
++
!
!
+
++
+
++
+
!
548-B
552-B
VN 35 kV
!
!
!
kV
!
BH
! ! !
+
++
!!
!
!
+++
+
+
!
+
+
! ++
++
!+ !
+
+
!
! ++
!
!
B
!
!
!
+
++
++ + + +
++
++
+
++
+ + ++ +++ + ++ + + + + +++ +
!
!
!!
ZV
!
!
! !
!
! !
! !
++++
!
5-B
ZO
!
++
+
++
+
++
+
+++
++
++ ++
++++
+
+
+
! ! ! !
! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !
! !
!
251-B,R
547-B
!
+ ++
!
!
!
! !
++
!
!
!
!
B
53-B
H
558-B
NZ
++
!
!
!! !
119-B
546-B
559-B
+
!
!
!
!
!
35
! !! ! !
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
+
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
! ! !
!
!! ! !
! ! !
! ! !
! !
!
!
! ! ! !
!
!
! ! ! !
! !
! !
++
+
!
+
!
!
!
!
!
lokální biocentrum
!
VN
NL
!
lokální biokoridor
!
NL
!
+++++
+++++
transformační stanice
+++++
+++++
!
ZO
!
"
"
)
regionální biokoridor
+ +
vedení el. energie VN 35 kV
H
H
H
!
Navržená technická infrastruktura:
!
!
!
! !
!
ZO
!
Územní systém ekologické stability:
! !
B
H
NZ
!
silnice III. třídy
komunikace místní
!
!
silnice II. třídy
!
H
H
!
železnice
NZ
H
!
vodojem - návrh
H
!
"
)
"
! !
!
! !!
NZ
!
vodárenské zařízení
H
H
!
"
)
H
H
!
čistírna odpadních vod
114-B
543-B
H
++ ++ +
"
)
H
H
H
H
++
vysokotlaký plynovod
!
H
217.1-ZO
NL
+
++
++
++
++ + + + +
regulační stanice plynu
!
544-B
155-BH
++
"
)
B
NZ
++
vedení el. energie VN 35 kV
542-B
118-B
53-B
III/26328
transformační stanice
!
+
)
"
!
+ + + +++++ ++
Stávající dopravní a technická infrastruktura:
! !
++++
!
+++
!!
+++
++ + + + + + + + + +
LBC B2
++
++
++
++
++
++
!
! !! !
+
++
!
++
++
B
541-B
NZ
!
!
!
! !
!
! !
! !
+
++ +
+ + +++ ++ + + + +
++
++
!
II/263
++
!
++
++
217.3-ZO
538-B
540-B
177-B
ZO
117-B
539-B
B
B
B 537-B
116-B
B
ZO
!
++
++
B
B
534-B
OS
B
115-B
B
!
171.2-B
!
++
++
26-B
B
217.2-ZO
!
++
++
B
175-B
252.1-B
NZ
ZO
NZ
B
252.2-ZO
!
!
!!
!
++
)
"
91-W
!
!
16-B 536-B
B
176-B
!
!
!
++
!
++
NL
40-B
ZO
90-B
521-B
!
!
++
!
++
34-B
B
147-B
"
)
61.2-ZO
!
+ ++
DS
B
!
++++
NZ
NL
523-VD
B
!
B
B
533-B
NL
178.1-B
178.2-B
B
!
12-B
"
)
)
"
520-B
139.2-B
!
++++
ZO
41-DS
522-VD
"
B
ZO
!
++++
42-VZ
171.1-B
B
139.1-B
B
173-B 173-B 173-B
B
173-B
173-B
173-B
173-B
173-B 174.1-B 174.2-B
B
ZO
NZ
V
179.1-B
B
B W
179.2-B
B
532-B
DZ
ZO
!
++++
B
B
5k
220-B
ZO
535-B
531-B
524-B
!
++++++
172-B
NL
61.1-VD
VD
DS
215-ZO
156-B
B
108-B
B
B
!
W
519-B
ZO
97-B
529-B
525-B
B
OV
B
ZO
B
ZO
ZO
142-B
528-B 180-B
94-B
ZO
163-VD
63-ZV
10-B
B
B
163-VD
51.2-ZV
OV
579-B
! ! !
! !!
W
VN
3
B
B
163-VD
B
OV
B
ZO
!
DS
W
B
60-B
B
55-B
B
B
578-B
B
95-B
VN 35 kV
150.2-B
)
"
)
"
191-DS
54-B 52-DS B
B
B
51.1-ZV
50.3-DS 96-B
530-OV
526-B
14.2-B
B
B
)
"
+
B
B
B
+
+++
+ + ++ + + +
ZO
B
150.1-B
150.3-ZV
VD
NZ
153-ZV
138-B
+++
88-B
!!
LBC B8
++++
B
OV
B
157-B
254-B
NZ
582-B
BD
)
"
111-B
527-B
B
104-B
OV
)
"
583-B
VD
! !
LBK K4
++++
B
B
517-B
B
OV
B
64-B 64-B
B
581-B
65-TX
B
B
B
B
VD
B
50.4-DS
106-B
B
B
B
B
B
!
++++++
ZO
ZO
584-B
4-B
OV
515-B
107-B
516-B
14.1-B
+++
+++
++++
+
+
+
+
+
++
W
++ ++ ++ +++++++ ++++ ++
+ + ++ ++ ++ ++ ++
++
NZ
+
+++++
+++++ + + + + +214-ZO
VD
B
B
W
170-OV
105-B
B
49-OS
VD
! !!
!
ZO
OV
B
35
BD
B
B
)
"
ZO
56-B
kV
15-OV
50.2-DS
!
)
"
NZ
NZ
B
BD
B
35-OK
VN
)
"
190-B
ZO
! ! !
169-OV
OV
B
33-OK
B
B
)
"
)
"
!
103-B
OS
182-B
OV
OV
B
ZO
LBC B3
189-B
89-OV
B
!
ZO
B
OV
OV
!
NZ
B
!
B
VN 35 kV
513-VD
181-B
B
57-OK
"
)
160-B
164-DS
OV
! !
B 102-B
50.1-DS
ZO
OV
OK
30-OK
93-B
48-OS
OV
II/263
kV
OH
B
OV
)
"
35
B
137-B
87-DS
36-OK
585-OV 36-OK
VN
510-B
OV
509-OV
86-B
VD
1.1-SO
ZO
VD
W
OV
ZV
!! !
62.1-B 3-B
62.2-OV
B
)
"
B
B
B
!
B
B
62.4-B
586-ZV 62.3-ZV
OV
165-B
NZ
ZV
OV
!
W
B
11-B
!
B
18.2-ZV 18.1-B
!
ZO
!
66.1-B
B
505-B
!
66.2-B
506-B B
85.2-ZO
38-VD
183-B
504-B
OV
)
"
B
B
B
507-ZV
VD
B
++++++++
ZV
68.1-OS
NZ
NZ
+++
ZV
ZO
B
109-B VD
168-B
ZO
+++
ZO
512-OS
B
2-OV
98-B
E
E EE
E EE EE
E EE E EE E EE E E
E
E
E
E
E
E EE EE EE EE EE
E EE E EE E EE E E E E E E E
E
E
E
E
E
E EE EE EE
E EE EE EE EE EE EE EE EE
E EE E EE E EE E EE E E E E E E E E E E E
E
E
E
E
E EE EE EE EE EE EE
E EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE E
E EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE E
E EE E EE E EE E E E E E E E E E E E E E E E E
E
E
E
E EE EE EE EE EE EE EE E
E EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE E
E EE E EE E EE E EE E E E E E E E E E E E E E E
E
E
E
E
E EE EE EE EE EE EE E
E EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE E
E EE E EE E EE E EE E EE E E E E E E E E E E E E
EE EE EE E
E
E EE EE EE EE EE E
E E E E E EE E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E EE E EE E E E E E E E E E E
E E E E E E E EE E E E E E E E E
E E E E E E E EE E E E E E E
E E E E E E E EE E E E E
E E E E E E E EE E EE
EE EE E
E
E E E EE E E
E E E EE
EE
+++
NZ
W
68.4-B 68.2-OS
NZ
+++
NL
NZ
101-ZV
17-B
202-B
B
20-B
!
85.1-B
ZO
B
501-B B
B
! !
B
B
)
"
B
B
DS
kV
NZ
84-B
W
VZ
!! ! !
511-OS
VN 3
5
166-OV
43.2-B
99-B
29-B
W
+++
ZO 82.1-B
!
!
!
B
83-B
80-B
110-B
NL
196-B
81-B 44-B
B
B
74-B 184-B
B
!
NL
82.2-B
B
256-ZO
508-ZV
+++
W
B
68.3-B
NL
plochy bydlení v rodinných domech
plochy bydlení v bytových domech
plochy veřejné vybavenosti
plochy pro tělovýchovu a sport
plochy komerčních zařízení
plochy technické infrastruktury
plochy dopravní infrastruktury - železniční doprava
plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava
plochy průmyslové výroby a skladů
plochy zemědělské a lesnické výroby
plochy občanské vybavenosti - hřbitovy
plochy vodní a vodohospodářské
lesní plochy
plochy zemědělské
plochy zeleně ostatní a specifické
plochy parků a historických zahrad
B
)
"
V
NL
+ + + + + + ++ + + + + + + ++ +
B
77-B 76-B
503-B
47-OS
+++
W
VZ
B
208-ZO
kV
++++
++++
ZO
DS
B
79-B
43.1-B
VZ
NZ
NZ
+++
VZ
EEEEEEEE
E E EOH
EEEEE
EEEEEEEE
VD
kV
198-ZO
5
VN 3
ZO
+++
W
NZ
68.5-B
ZO
B
73-B
72.1-B
197-ZO
NL
72.2-B
ZO
75-B
+
B
19-B
++
B
LBK K1
++
VD
DS
35
B
ZO
+
++ + + +
B
+++
++
+
ZO
ZO
++
++
37-B
++ + +
B
NZ
+ ++
DS
W
OS
NL
+++
DZ
TX
+ + ++ + + + + + +
+
+ ++
+++
++ +
+++
+
LBC B6
NZ
ZO
+++
TX
OK
++
VN
+++
OK
OS
++
kV
5k
! !
++
+
++
+
!
++
++
+
!
++
++
LBC B7
ZO
ZO
+++
OS
OV
++
!
!!
71-B
)
"
+++
OV
+ ++
B
++
+ +++ + + + + + + + + ++ + 23.1-B
++
23.2-B
+ ++ B
NZ
+++
112-OS
++++++
BD
+++
186-B 185-B
!
++
++
+
+ + ++ + ++ + ++ + + + + + + + + + +
NL
Plochy s rozdílným způsobem využití:
B
+++
B
DS
!
++
VN 3
5
21-B
NZ
hranice zastavěného území
B
+ + ++ +
)
"
VD
LBK K3+ +
70-B
NZ
+ + + + ++ + + + + ++ +++ + + + + + +
NZ
67-B
!
+ ++ + +
!
++
NL
++
209-ZO
B
159-B
!
++
++
"
)
++ +
NL
ZO
69-B
158-B
NZ
NZ
+
hranice katastrálního území
návrhy dle ÚPN
SÚ Jiříkov
!
++
++
NZ
NL
!
!
++
++
VN
3
+ + + + + + +++++ + + + +
!
!
!
++
++
""
)
"
)
++
++ + + +++ +
!
!
NL
NL
LBC B4
!
!
++
+++
!
!
!
++
++
!
!
++
NZ
++
+
+
+
+
+
!
!! ! ! ! ! ! ! ! !
!
! !
!
!
!
+++
++
++
NZ
+ + +++ + + + +
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
! ! !
! ! !
! !!
! ! !
++
++
+ ++ +
!
!
!
++
ZO
"
)
+
+ ++ + +
++
!
W
NZ
+++
!
!
"
)
++
NL
++
!
!
++
NL
ZO
++
!
!
113-OS
NL
++
!
!
NZ
státní hranice
stabilizované
plochy
!
!
! !
!
! !
!
! !
!
!
!
! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
!!
++
NL
! ! ! ! hranice řešeného území
H
!
NL
Legenda:
H
!
ZO
III/2662
"
)
H
A2 - hlavní výkres
!
NZ
LBK K2
LBK K1
H
!
78-B
++
Jiříkov
!
!
+
++
+++++ + + +++ +
NL
B
+++
!
! !
!
!
! !
! !
!
! !
222-OS
RBK K1
RBK K1
!
!
!
++
+
!
!
+
++
+
!
!
!
!
!
!
NZ
ZO
!
! ! ! ! !
!
! !
! ! !
!
! !
! !
!
!
! !
!
++
LBC B5
RBK K1
!
!
!
!
!
+
!
++
! !
! !
! !
! !
! ! +++ ++ + + + ++ + + +
+ ++
+ +! ! ! !
++
! !
! !
! ! !
!
NZ
!
+ + ++ ++ +
SRN
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
! !
!
! !
!
! !
! !
!
ZO
! !
!
!
!
!
!
NL
RBK K1
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
územní plán
2
!
!
!
!
!
!
!
!
územní plán
etapa II. - koncept
A2 - hlavní výkres
pořizovatel: Ing. arch. Zdeňka Táborská
JIŘÍKOV
projektant: Ing. arch. Jiří Vít - Ateliér CON.TEC
28.pluku 28, 100 00 Praha 10 tel./fax: 272733861
spolupráce: Ing. arch. Ivo Tuček
1: 5 000
leden 2012
tisk: 24.01.2012

Podobné dokumenty

A2a Hlavní výkres, urbanistická koncepce

A2a Hlavní výkres, urbanistická koncepce VPS-3: kruhová křižovatka na silnici 9. května nedaleko hr. přechodu Jiříkov/ Ebersbach

Více

Na ORP - transformace ZVS

Na ORP - transformace ZVS Informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy Na základě žádosti Ministerstva zemědělství Vám zasíláme dokumenty související s transformací Zemědělské vodohospodářské správy (ZVS). ZVS...

Více

Jir_A2a_5k_A0

Jir_A2a_5k_A0 51.1-ZV 50.3-DO 96-B

Více

blahoňovská e., mikšíková b. - Portál ÚSES

blahoňovská e., mikšíková b. - Portál ÚSES bude dosazena část lokálního biokoridoru. Celková dotace na tyto projekty je 6,1 mil. Kč. U zbývajících dvou projektů, na které byla dotace schválena, město Brno ustoupilo od realizace. V červnu 20...

Více

Zpráva o uplat ování územního plánu Jílovice v

Zpráva o uplat ování územního plánu Jílovice v podkladů ORP Trhové Sviny Územně analytické podklady pro ORP Trhové Sviny (dále jen ÚAP) byly pořízeny v souladu s § 25 — 29 stavebního zákona. ÚAP respektive jejich část podklady pro rozbor udržit...

Více

Stepy_2016 - Mistry s Mistry

Stepy_2016 - Mistry s Mistry DUHOVÉ STEPY WILD LOVE SPICE GIRLS NO LIMIT HIGH SCHOOL MUSICAL CHEETAH GIRLS REBELKY CRAZY GIRLS DUHOVKY BíBíSAČKY KADETKY Dr. JONES

Více

4B - Geoportál Jihočeského kraje

4B - Geoportál Jihočeského kraje kterým byly předloženy zásady k vydání:

Více