LVRS u pacientů s CHOPN LTx u CHOPN: přežití

Komentáře

Transkript

LVRS u pacientů s CHOPN LTx u CHOPN: přežití
LTx u CHOPN: přežití
LVRS u pacientů s CHOPN
Po LTx
Na waiting listu
90
itíí (%)
Přežit
jan chlumský
Pneumologická klinika 1.LF UK
a Fakultní Thomayerovy
nemocnice, Praha
100
80
70
60
Cystická
Cystická Fibrosa
50
IPF
CHOPN
40
0
6
12
18
24
30
30
36
0
Měsíce
12
18
24
30
30
36
Měsíce
Zátěž
↓ IRV
TLC
CHOPN - dynamická hyperinflace
6
Zdravý
IC
VC
EELV
RV
Zátěž
↓
TLC
IC
CHOPN
VC
EELV
RV
D O´
O´Donnell,
Donnell, COPD 2007
2007
CHOPN
Důsledky plicní hyperinflace
Zdravý
CHOPN
Zvýšený inspirační
práh
Snížená svalová síla
1
Neuromechanická disociace
TTmus versus RV/TLC
Operational lung volumes
70
60
50
40
r=0,3626
p<0,05
30
20
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
60
TLC
COPD
50
120
IC
Pes/Plmax (%)
Lung volumes (% pred TLC)
80
RV/TLC (%)
Respiratory effort
140
90
COPD
100
IC
80
Normal
60
30
20
10
40
0,35
0
0
TTmus
Normal
40
20
40
60 80
0
Ventilation (L/min)
20
40
60 80
Ventilation (L/min)
Chlumsky J, et.al, JIMR 2006
Denzita plicní tkáně a
kardiovaskulární funkce
Neuromechanická disociace a dušnost
Neuromechanical dissociation
Exertional dyspnoea
7
15
10
Normal
5
COPD
15
5
Normal
4
3
2
1
125
p=0,0232
10
5
40
60 80
Ventilation (L/min)
0
20
40
60
20
50
25
30
40
50
0
60
10
80
20
30
40
50
60
RA950 (%)
RA950 (%)
Ventilation (L/min)
Volum redukce
LVRS: střednědobé výsledky
3.5
A
2000
2.5
2.0
1.5
1600
1400
1200
1.0
1000
0.5
800
0.0
p.
do
Pře
B
1800
3.0
FEV1 (L)
20
75
0
10
0
0
p=0,0017
100
0
0
0
O2puls (%normy)
20
6
6 MWD (stopy)
COPD
slope VO2 (ml/min/W)
25
Dyspnoea (Borg scale)
Pes/VT ratio (cmH2O/L)
30
ů
ců
ce
síc
ěsí
ěsí
mě
6m
3m
12
600
p.
do
Pře
ů
ce
í ců
síc
ěsí měs
mě
6
3m
12
Gaissert HA et al, J Thorax - Cardiovasc. Surg.1996
2
LVRS – vliv na ET a dušnost
Efekt LVRS
VAS (mm)
100
Dyspnoea
80
60
40
*p=0.03
(VT/TLC)/
(Pdi total/Pdi max)
20
0
Pre
1,700
Post
6-min walk distance
1,500
*p=0.08
Feet
1,300
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Neuromechanical coupling
*p=0.03
Pre
1,100
Post
900
700
500
Pre
Fessler HE,
HE, Proc Am Thorac Soc 2008
2008
Laghi et al. Am J Respir Crit Care Med 1998
Pacienti
•
•
•
•
•
•
•
•
počet
věk
FEV1
RV
TLC
DLC0
6-MWD
SGRQ
LVRS
608
66,5
26,8%
220,5%
128,0%
28,3%
1216,5 ft
52,5
Post
90-ti denní mortalita
Medical
610
66,7
26,7%
223,4%
128,5%
28,4%
1219 ft
53,6
30
25
20
p<0,001 for all
all
high risk
other
15
10
5
0
LVRS
Celková mortalita
Medical
Celková mortalita
0,35
Upper lobe emphysema
Non-upper lobe emphysema
0,3
0,25
0,16
p=0,06
0,14
0,2
all
high risk
other
0,15
0,1
0,18
0,16
p=0,005
0,1
LEC
HEC
0,08
0,06
0,02
0
Medical
LEC
HEC
0,08
0,02
0
LVRS
0,1
0,06
0,04
0,04
0,05
p=0,02
0,14
0,12
0,12
0
LVRS
Medical
LVRS
Medical
3
Zlepšení tolerance zátěže
Upper lobe emphysema
Zlepšení kvality života
Non-upper lobe emphysema
Upper lobe emphysema
Non-upper lobe emphysema
p=0,001
30
12
25
10
p=0,001
20
p=0,5
8
LEC
HEC
15
10
LEC
HEC
6
4
5
2
0
0
LVRS
Medical
LVRS
Medical
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
40
35
p=0,001
25
LEC
HEC
LEC
HEC
20
15
10
5
0
LVRS
Zlepšení tolerance zátěže
60
30
Medical
LVRS
Medical
Zlepšení FEV1
70
50
60
p=0,001
p=0,001
50
40
6 měsíců
12 měsíců
24 měsíců
30
20
10
40
6 měsíců
12 měsíců
24 měsíců
30
20
10
0
0
LVRS
Medical
LVRS
Medical
Závěr
• LVRS je indikována u selektované populace
pacientů s CHOPN:
– vysoce doporučen u predominance horních laloků s
nízkou tolerancí zátěže
– Zvážit u predominance horních laloků s dobrou
tolerancí zátěže ke zmírnění příznaků
• Efekt LVRS je několikaletý (3-5 let)
4

Podobné dokumenty

Léčba emfyzemu u pacientů s CHOPN – EVR? LTx u CHOPN

Léčba emfyzemu u pacientů s CHOPN – EVR? LTx u CHOPN Z provedených EBV se dá orientačně hodnotit jen 7 pacientů

Více

ke stažení

ke stažení ma. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2004; 4:131−136. 7. Nelson HS. Advances in upper airway diseases and allergen immunothera− py. J Allergy Clin Immunol 2004; 113:635−642. 8. Moller C, Dreborg S, F...

Více

Zpravodaj 1/2011

Zpravodaj 1/2011 dítěte. Tím zároveň dojde u čtyřleté varianty ke zkrácení doby, po kterou se čerpá rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč. Podmínky nároku na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře 11 400 ...

Více

Mediastinální lymfadenektomie v exaktním pagingu

Mediastinální lymfadenektomie v exaktním pagingu 3/Statistické oddělení IKEM - Vedoucí: RNDr. V. Lánská CSc. 4/TRN oddělení Nemocnice Tábor - Primář: MUDr. K. Kleňha 5/Privátní Ambulance TRN J. Hradec - Vedoucí: MUDr. D. Kopecká 6/TRN oddělení Ne...

Více

Role echokardiografie v diagnostice HFpEF

Role echokardiografie v diagnostice HFpEF Srdeční frekvence Věk Systolická funkce LK

Více

Studijní program

Studijní program other severe brain lesions. Berlin-Heidelberg -NY: Springer Verlag, 1994. DAVIES, P.M. Steps to Follow. Berlin-Heidelberg –NY, Springer Verlag, 2000. ENOKA, RM. Neuromechanical Basis of Kinesiology...

Více