XX-XX_Fyzioterapie pro psy.indd

Transkript

XX-XX_Fyzioterapie pro psy.indd
Rozhovor
Fyzioterapie pro psy
Fyzioterapie pro psy
Fyzioterapie by se dala volně
přeložit jako soubor nápravných cvičení – jakési nápravné
lékařství, jehož cílem je rozpoznávat a léčit poruchy pohybového aparátu a pomáhat
těmto poruchám též předcházet. Fyzioterapie navrací psí
pacienty do plnohodnotného
života, ať už jejich pohybové
omezení vzniklo následkem
úrazu, operace nebo jde jen
o opotřebení, související s věkem zvířete. Mnohdy fyzioterapie pomáhá tam, kde operace není možná a je tak vlastně
jedinou a poslední možností,
jak psovi pomoci. V současné
době vzrůstá zájem o regenerační a tréninkové metody
ze strany majitelů vrcholově
sportujících psů.
Fyzioterapeutka Bc. Kateřina Plačková se rehabilitací psů intenzivně zabývá od roku 2008.
Ve své praxi využívá kombinaci několika metod
– od pasivního cvičení přes masáže, strečink, balanční techniky, aqua-, elektro- a laserovou terapii až po manuální terapie kosterního systému.
lékaři – tedy ve veterinární nemocnici, která
chce rehabilitaci psů nabízet. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu doktoru Duchkovi
a jeho manželce, kteří mi umožnili se rehabili-
Co obnáší obor „fyzioterapie psů“?
Fyzioterapie psů je komplexní péče o pohybový aparát. Zabývá se řešením funkčních poruch
pohybového aparátu pomocí odborných metod.
Právě v komplexnosti je celá krása práce s tělem
psa. Fyzioterapie neovlivňuje pouze konkrétní
problematickou lokalitu, ale působí na celé tělo,
na centrální nervovou soustavu, kardiovaskulární a lymfatický systém, atd. Zahrnuje jak manuální metody – masáže, strečink, mobilizace, tak
i metody fyzikální (elektroterapie, laser, teplo,
chlad).
Dá se v Čechách obor „fyzioterapie“ vystudovat?
Ne, v České republice není možné tento obor vystudovat. Lze jít pouze formou studia humánní
fyzioterapie na vysoké škole nebo vystudovat
veterinární univerzitu a pak se dále vzdělávat
v oblasti fyzioterapie. Následné zkušenosti by
měly být získány ve spolupráci s veterinárními
2
Zlatý retrívr Dasty, 11 let – typický zástupce seniora, těžko se zvedající, bolestivý kvůli artróze
v kloubech, velký stupeň dysplazie, žádné zádové svaly ani svaly na nohách. Bez rehabilitace by
se za pár týdnů sám nepostavil.
taci psů věnovat a od začátku mě v mé práci
podporují.
V jakých případech a při jakých obtížích je
fyzioterapie pro psy nutností?
Fyzioterapie by měla být součástí rekonvalescence zvláště po ortopedických a neurologických operacích. U ochrnutých psů je rehabilitace nezbytná. Pokud má pejsek problém s pohybovým aparátem, téměř vždy to má negativní
následky, které ale nemusí být ihned viditelné.
Na rozdíl od operativního řešení konkrétního
problému řeší fyzioterapie celou škálu následků
v rámci celého těla. Uvedu jednoduchý příklad
na běžné operaci kolenního kloubu: problém
z pohledu chirurga vyřešen, ale práce terapeuta
teprve začíná. Kulháním na pánevní končetinu
na ní začne ubývat svalová hmota, pes diagonálně přetěžuje přední končetinu, posouvá
těžiště těla a tím dochází ke špatnému držení,
které může vést až k blokádám obratlů, s tím
spojeným svalovým problémům a bolestem zad.
Na bolest pes reaguje tak, že se snaží danou
oblast nezatěžovat, a tím se pomalu dostáváme
do začarovaného kruhu, ze kterého je cesta ven
pouze přes zkušeného terapeuta. Toto je pouze obecný příklad, vždy přistupuji ke každému
psovi individuálně a přizpůsobuji tomu volbu
vhodných metod.
www.pespritelcloveka.cz
V jakých případech je fyzioterapie naopak
naprosto nevhodná a mohla by psovi spíše
uškodit než pomoci?
Je důležité si uvědomit, že terapeut není veterinární lékař. Rehabilitace přichází v úvahu až
po práci veterináře, případně pracují terapeut
a veterinární lékař společně v týmu. Od diagnostiky problému a návrhu řešení je zde veterinář.
Vipet Jenka při aquaterapii. V dostihovém sportu má Jenka skvělou pověst.
Pokud řešení není možné, nebo v případě, že poškození je takového rozsahu, že veterinář by při
nejlepší vůli nemohl pomoci, přichází na řadu fyzioterapie. Na druhou stranu jsem už měla mnoho psích pacientů, kterým rehabilitace nebyla doporučena se slovy, že je to zbytečné a k ničemu,
a to je opravdu škoda. Pak je na vlastním uvážení
majitele, zda se psem rehabilitaci podstoupí.
Při terapii pracuje se psem pouze fyzioterapeut? Je nutná přítomnost, popřípadě pomoc majitele psa?
Já jsem ráda, když je majitel rehabilitaci přítomen, i když to asi není přímo nutnost. Během
terapie se často dozvím mnoho zajímavých informací, které mohou ovlivnit rekonvalescenci,
a naopak majitel vidí, jak je možné se psem
manipulovat a jak k němu přistupovat. Občas se
hodí i ruce navíc.
www.pespritelcloveka.cz
Pracujete i se psy, kteří nejsou majiteli
dobře zvládnutí (psi bázliví, přehnaně nervózní, agresivní)? Jak?
Ano pracuji. To, že pes není dobře vychovaný,
by ho nemělo odsoudit k tomu, že mu nemohu
pomoci. Mám svou zásadu, že nepracuji s košíkem. Při své práci potřebuji, aby se mnou pes
spolupracoval. S košíkem pouze rezignuje. Není
to jako v ordinaci při očkování, kdy se na agresivního jedince sesype půlka personálu nemocnice, píchne se injekce a za rok na shledanou.
S agresivními psy musím vycházet alespoň
částečně. Pokud mi nedovolí se jich dotýkat,
nemohu jim pomoci. Vždy je to o získání důvěry a respektu a také o tom, že pejskovi ukážete, jak výhodný obchod pro něj spolupráce je.
Většina psů se po seznámení s tím, co je čeká,
na rehabilitaci i těší, protože tolik chvály a pamlsků jen tak někde nemají. Ti, kteří jsou uražení
dlouhodobě a pamlsky ode mne odmítají, vědí,
že když budou alespoň částečně spolupracovat
a nebudou mě chtít zlikvidovat, tak budou mít
klid a nebudu je stále napomínat. Stejně jako
bez pochvaly se to u některých pejsků neobejde
ani bez občasné výměny názorů. Většinou se mi
podaří jim vysvětlit, že jejich útoky jim v ničem
nepomohou a nezbaví se mě. V případě velkých
agresivních psů volím raději kompromis, kdy se
vzájemně tolerujeme, protože si nemohu případnou konfrontaci dovolit – nemám na ně takovou
sílu. Takové případy jsou ale výjimečně. Agresoři
bývají spíše menšího vzrůstu.
S jakými klienty se ve své praxi nejčastěji
setkáváte? Mám na mysli nejen psy, ale i jejich majitele.
Většinou jsou to majitelé psů po úrazech. Dávám
si záležet na tom, abych byla prospěšná nejen
psovi, ale i majitelům, kteří na tom často nejsou
psychicky zrovna nejlépe. Snažím se jim vysvětlit
pohled psa na celou situaci, protože ten není nikdy tak tragický, jako pohled nás lidí, milujících
svého psa. Jsem moc ráda, že se o fyzioterapii
začínají zajímat i majitelé zdravých psů, respektive psů, kteří zrovna nepotřebují péči veterináře.
Zvláště sportovně využívaní psi mají velkou dispozici k nenápadným poškozením pohybového
aparátu, které při neřešení často později vedou
až k chirurgickému zákroku. To už ale může být
i po sportovní kariéře, proto v těchto případech
je prevence opravdu důležitou součástí péče
o psího sportovce. Velmi zodpovědní jsou majitelé dostihových chrtů a v poslední době sem
tam i majitelé agility psů. Chodí na pravidelné
tréninky, dopřávají psům odbornou péči a pravidelné kontroly pohybového aparátu a mají
zájem se učit novým věcem, které prospějí jejich psům a tím i pozitivně ovlivní výsledky ze
závodů. Občas spolupracuji i s majiteli výstavních psů, kterým je vytýkáno špatné držení těla
či vada v chodech. Cíleným tréninkem je možné ovlivnit nejen délku kroku, ale i držení těla.
Bohužel většina majitelů psů řeší problémy až
hodně pozdě. Týká se to i starých pejsků. Trvá
dlouho, než majitele konečně začne bít do očí,
inzerce
Pro jaké psy je fyzioterapie vhodná a rozhodně doporučitelná a kdy je jedinou možností?
Fyzioterapie je vhodná nejen pro psy v rekonvalescenci po prodělaných operacích pohybového
aparátu, ale i pro sportovně využívané psy. Zvlášť
vhodná je pro psí seniory. U nich je nahromaděno mnoho potíží, které se většinou řeší pouze
analgetiky, ale příčina zůstává neřešena. Často
samozřejmě nelze problém zcela odstranit, ale
jdou zmírnit následky a zpomalit poškozování
tělesných struktur. Jako prevence je fyzioterapie
také vhodná pro psy s dysplazií kyčelních nebo
loketních kloubů. Zde je nejvhodnější metodou
aquaterapie, která díky nadnášení vodou při
pohybu bez zatížení kloubů umožňuje intenzivní posilování a tím přispívá k lepší stabilizaci kloubu a pomalejšímu vzniku artrózy. U psů
po operaci páteře, kde ani chirurgickým zákrokem nebylo docíleno toho, že pes opět chodí, je
rehabilitace jedinou možností, která může psa
vrátit zpět na nohy.
Fitmin
3
Rozhovor
Fyzioterapie pro psy
Dalmatinka Argia – před rokem prodělala operaci paty a od té doby jí byl občas na výstavách
vytýkán nedobrý pohyb. Podstupuje aquaterapii,
aby se noha osvalila, a tím se upravila délka kroku při chůzi i držení těla. Na fotografii cvičení
na balančním míči, které posiluje hluboko uložené svaly a celkově zlepšuje stabilitu.
i déle. Je třeba počítat s časem na seznámení
se psem, k případnému sušení po aquaterapii
a ke komunikaci s majitelem. Denně jsem schopna ošetřit zhruba osm až deset psů. Tato práce
je náročná v tom, že komunikujete se psem, vysvětlujete majitelům, často fyzicky manipulujete
se psy, chválíte, napomínáte, motivujete, hlídáte
správné provádění cviků atd., takže počet psů,
které mám v péči, musí být přizpůsobený tomu,
aby všichni dostávali stejně kvalitní ošetření. Pokud je třeba psa na terapii připravit, je na to majitel předem upozorněn, jinak není třeba žádných
příprav. Pracuji převážně na klinice. Měla jsem ale
pejska, který nebyl schopný se na veterině uvolnit a doslova se vždy stočil do kuličky a ztvrdnul.
Tam jsem přistoupila na ošetření psa v domácím
prostředí. Občas si mě někdo vyžádá na prohlídku pejska nebo jako asistenci na závodech. Jsou
situace, kdy majitel není schopen se psem doma
cvičit (mám na mysli ochrnuté pejsky) a je třeba
doma při manipulaci se psem. Někteří majitelé
by raději docházeli denně se svým psem na rehabilitaci, ale až na malé výjimky nejsem pro,
protože náročnost domácího cvičení je zhruba
třicetiprocentní oproti cvičení se mnou a zastávám názor, že tělo potřebuje čas na odpočinek
a regeneraci. Někde jsem četla, že se s pejskem
má cvičit každé dvě hodiny, i v noci. Chudák pes.
Jen bych poznamenala, že ne každá informace
na internetu může být užitečná!
Můžete prosím stručně představit všechny
metody, které ve své praxi využíváte?
Většinou používám kombinaci několika metod.
Ne vždy je například masáž vhodná na bolest
zad, je třeba k tělu přistupovat jako k celku
a metody přizpůsobovat individuálně. Ty nejběžnější metody, které na pejsky aplikuji, jsou pasivní pohyby, masáže, strečink, balanční techniky,
aquaterapie, laserová terapie, elektroterapie…
že jejich pes má potíže se vstáváním, že nevyskočí do auta, a že už není tak aktivní jako dřív.
Pravidelnými návštěvami lze přitom u psa udržet
dobrou kondici pohybového aparátu a přispět
tím k lepší kvalitě jeho života.
Jaká psí plemena jsou vašimi nejčastějšími
klienty a s jakými problémy přicházejí?
Je to dost různorodé. Převážně jsou to psi
po operacích páteře a po ortopedických operacích, ale navštěvují mě i psi s nestandardními potížemi. Zrovna nedávno jsem měla v péči
pejska, který běžel pro aport a narazil hlavou
do sloupu. Ochrnul na celé tělo. Jako klasického
zástupce z řad operací páteře uvedu jezevčíka
nebo německého ovčáka.
Navštívil vás majitel psa s „beznadějnou“
diagnózou, kterého fyzioterapie výrazně
nebo zcela zbavila obtíží?
Ano, naštěstí se majitelé v často zoufalé situaci
nevzdávají, nepodlehnou beznadějné diagnóze
a vyhledají mě. Těch pejsků bylo dost a jsem
ráda, že opravdu velkou většinu z nich se mi
podařilo rozchodit. Některé příběhy uveřejňuji
na svých stránkách nebo, když dostanu možnost,
prostřednictvím médií. Je to potřebný impuls pro
všechny nešťastné majitele, kteří se ocitnou
v podobné situaci. Byla bych moc ráda, kdyby se
v České republice v budoucnu fyzioterapie psů
dostala více do povědomí veterinárních lékařů
a ti své svěřence na rehabilitaci posílali, nebo
alespoň majitele o takové možnosti informovali.
Je škoda odsoudit něco, co opravdu pomáhá.
Kolik psů jste schopna denně zrehabilitovat? Jak dlouho jedna terapie trvá a je
třeba na ni psa předem nějak připravit?
Navštěvujete pejsky také v domácím prostředí?
Terapie trvá zhruba jednu hodinu – záleží na tom,
jak konkrétně se s pejskem pracuje, někdy je to
4
Fenka jezevčíka Lucy po operaci vyhřezlé meziobratlové ploténky, bez citlivosti v pánevních končetinách. Dochází cca měsíc na rehabilitaci a při chůzi ve vodě již začíná používat zadní nohy. Fotografie
při masáži.
i z daleka. Nějak se mi nechce smiřovat s tím, že
by to mělo pro psa nedobře dopadnout jen proto,
že se necvičí, a tak jsem už párkrát měla doma
na několik týdnů (i měsíců) další přírůstek. Zatím
se to vždy vyplatilo a vracela jsem chodícího psa.
Jeden mi nějakou náhodou i zůstal… majitelé už
o něj nestáli a hrozilo jeho utracení.
Dostávají majitelé psů „domácí úkoly“? Například soubor cviků, které by se svými psy
měli provádět i doma nebo nějaká doporučení, omezení, která by měli dodržovat?
Nebo je výsledný efekt zcela závislý pouze
na vás a vaší práci?
Domácí cvičení je podle mě nedílnou součástí
rehabilitace a také je hned poznat, kdo to doma
šidí. Zvlášť u náročnějších případů je potřeba cvičit denně. Dávám si velmi záležet na tom, abych
majitele cviky dobře naučila a vysvětlila jim jejich účinek, protože pouze správné provedení
cviku má patřičný efekt. Vždy se snažím, aby si
to majitelé zkusili pod mým vedením a mohli
být případně opraveni. O to jistější jsou potom
Při masážích ráda využívám účinky aromaterapie. Snažím se přinášet do své práce stále
něco nového a tím pracovat nejen na sobě, ale
i na kvalitě mnou poskytovaných služeb. Velmi
mě oslovila Dornova metoda, kterou na pejsky
aplikuji a také používám kinesiotapy, zvláště u psů po operaci páteře. Bohužel se nedají
aplikovat na každého psa, i když jejich účinky
jsou opravdu skvělé, protože je nutné, aby tejp
přiléhal na pokožku zvířete. Tedy je potřeba si
vyholit dráhu pro tejp v srsti. V budoucnu plánuji
i nějakou zahraniční zkušenost a další rozšiřování odborných metod.
V poslední době se rozrůstá nabídka nejrůznějších víkendových kurzů „rehabilitace
psů“, na základě jejichž absolvování získávají účastníci certifikát. Opravňuje takový
certifikát absolventa kurzu k provozování
vlastní praxe? Kdo a komu je vlastně oprávněn tyto certifikáty v ČR udělovat?
Certifikát může vystavit každý, kdo má oprávnění provozovat lektorskou činnost a jde o potvrwww.pespritelcloveka.cz
Na první díl seriálu o fyzioterapii psů
od Bc. Kateřiny Plačkové se můžete těšit již
v příštím čísle našeho časopisu! Věnovat
se budeme masážím – představíme vám
jejich různé druhy, využití i účinky a přineseme vám i podrobný návod, podle něhož
budete moci dopřát jednoduchou masáž
svému pejskovi i vy.
zzení
ze
eníí o aabsolvování
bsol
bs
olvování
á daného kurzu. Což ale samo
o sobě neznamená, že bez dalšího umožňuje
podnikání v daném oboru. Zájemce by musel
splnit podmínky, dané zejména živnostenským
zákonem.
Jaký je váš názor na pořádání obdobných
kurzů i na odbornost takto proškolených
„specialistů“?
Předpokládám, že každý účastník takového
kurzu si je vědom, že „papír“, lépe řečeno
osvědčení o absolvování jednoho kurzu, rozhodně nestačí a je potřeba se dále vzdělávat
a svou praxi zcela určitě konzultovat s odborníky. Já sama konzultuji některé své případy
nejen s veterináři, ale i s lidskými fyzioterapeuty, pokud si svým postupem nejsem jistá
nebo je to například něco, s čím jsem se ve své
praxi dosud nesetkala. Jsem ráda, že dnes už
jsou dostupné semináře a učební materiály
v této oblasti, protože si dobře pamatuji, jak
jsem zoufale hledala možnost vzdělávání, když
jsem s rehabilitací psů začínala. Je každopádně vhodné, aby se zájemci o semináře zajímali
o to, čím se přednášející zabývá, jaké má výsledky a zkušenosti.
Jakou tendenci má aktuálně zájem o fyzioterapii ze strany majitelů psů?
Určitě vzestupnou a jsem moc ráda. Se zvyšující se poptávkou teď bude souviset i zvyšující se
nabídka. Jen bych zájemcům o fyzioterapii psů
doporučila, aby pečlivě vybírali, komu svého
pejska svěří.
Jana Mertlíková ■
Foto: Bc. K. Plačková
vším pokračovat v pravidelné rehabilitaci –
většinou se spojí aquaterapie s posilováním
svalů pánevních končetin na suchu. Dornova
metoda se s ničím nekombinuje, aby měla
ten správný účinek. Rehabilitace je sice běh
na dlouhou trať, ale já i fyzioterapeutka paní
Plačková pevně doufáme, že na jejím konci
bude STÁT Bouráček – bez podpůrných pomůcek, bez vozíčku a bude se spokojeně probíhat s kamarády.
Černého labradora, jehož původní majitel opustil a on, zoufale hledající svého pána, posléze
skončil pod koly auta a následkem svého zranění ochrnul, se ujala slečna Lucie Václavíková.
Pojmenovala ho Bouráček…
Jaké následky zranění si Bouráček ze
střetu s autem odnesl?
Bouráček po střetu s autem ochrnul na zadní
nohy. Nemá však zlomenou páteř a má tedy
šanci, že s pomocí rehabilitace se opět rozchodí. Krátce po autonehodě necítil vůbec
podněty na pánevních končetinách, nyní už se
díky cvičení dvakrát do týdne jejich citlivost
zlepšuje a s pomocí aquaterapie se Bouráčkovy zadní nohy už i solidně osvalily.
Jakou formu terapie nyní podstupuje
a v budoucnu ještě bude potřebovat?
Bouráček teď podstupuje aquaterapii, masáž
Dornovou metodou, balanční cvičení na míči
a posilování svalů pánevních končetin. Momentálně je pro něho nejdůležitější přede-
www.pespritelcloveka.cz
inzerce
Dovětek redakce:
Autorka nového seriálu o fyzioterapii, Bc. Kateřina Plačková, se
vzdala svého honoráře v plné výši za účelem léčby psa Bouráčka.
Energy
Na co konkrétně použijete finanční prostředky, které získáte díky paní Plačkové
i solidaritě případných dárců?
Finanční prostředky budou použity na dopravu na rehabilitaci, kam s ohledem na velkou
vzdálenost od mého bydliště nyní s Bouráčkem dojíždím jen jednou týdně, přičemž
správně bychom měli jezdit týdně dvakrát,
aby měla patřičný efekt. Pro vaši představu
– měsíční náklady na Bouráčkovu rehabilitaci
se pohybují okolo deseti tisíc korun.
Bouráček zůstane natrvalo u vás, bez
ohledu na výsledek rehabilitace?
Ano. Ať je výsledek jakýkoliv, zůstaneme
s Bouráčkem napořád spolu. A já všem lidem,
kteří mi pomáhají nebo nyní možná byť i jen
drobným příspěvkem pomohou, upřímně děkuji!
Číslo účtu, na který můžete přispět i vy:
128049970/0300
Jana Mertlíková
Foto: Bc. K. Plačková
5

Podobné dokumenty

ZDE - Physiodog

ZDE - Physiodog je po oboustranné resekci kyčelních kloubů, a že by byla ráda, kdybych se na ni podívala, že její pohyb není to pravé ořechové. Po pravdě, do té doby jsem se setkala s mnoha psy, kteří podstoupili ...

Více

Mladocov-Vidle1

Mladocov-Vidle1 poplatníků a vybírat 500,- třeba od majitelů chaloupky čp. 25 za kravínem, kteří jsou zde 4 x do roka, žádnou popelnici ani nemají a nejspíš ji tam ani popelářský vůz nikdy nehledal. Využít institu...

Více

Časopis Mojenemocnice listopad 2015

Časopis Mojenemocnice listopad 2015 se můžou jen krátce zmírnit, ale většinou se vrátí. Spolupráce pacienta, jeho chuť a  motivace se vyléčit je nutná. Co pro sebe může udělat, jsem uvedla výše – věnovat se všestrannému sportu a  mít...

Více

ZDE - Physiodog

ZDE - Physiodog Významnou skupinou, která využívá aquaterapii, jsou psí pacienti s ortopedickými potížemi či po ortopedických operacích. Těmto psům pomáhá aquaterapie navracet přirozený rozsah pohybu v kloubech, n...

Více

ZDE - Physiodog

ZDE - Physiodog zájmem by měl být perfektní výsledek pro handicapovaného psa. Ráda bych také poděkovala MVDr. Duchkovi, který mě v mé práci od začátku podporuje a je mým učitelem po celou dobu mé práce v rehabilit...

Více

XX-XX_Šeltiák Argo dostal druhou šanci.indd

XX-XX_Šeltiák Argo dostal druhou šanci.indd Šeltiák Argo dostal druhou šanci

Více

Stáhnout PDF - Aspekt

Stáhnout PDF - Aspekt translatolog, aby ze mě neudělal odstrašující případ. Opět se dostáváme k tomu, že překladatel musí být tvůrčí. Doprovodné tlumočení – ať už tvůrce, nebo jeho díla, si vyžaduje asi dávku talentu pr...

Více

vegetariánství - Základní Škola Nová Bystřice

vegetariánství - Základní Škola Nová Bystřice Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností?'' Lev Nikolajevič Tolstoj ''Dokázali byste se s klidným svědomím podí...

Více