EyeSee - Jablocom

Komentáře

Transkript

EyeSee - Jablocom
EyeSee
Mobilní bezpečnostní kamera
Návod k obsluze
-1-
Obsah
1. Co umí kamera EyeSee?..................................................................................................3
2. Začínáme.................................................................................................................................4
Co budete potřebovat .............................................................................................................4
Obsah balení..............................................................................................................................4
Zprovoznění kamery.................................................................................................................5
První spuštění............................................................................................................................6
3. Co je dobré vědět ...............................................................................................................8
Světelná signalizace.................................................................................................................8
Akustická signalizace...............................................................................................................8
4. Ovládání kamery..................................................................................................................9
Clicker.........................................................................................................................................9
Mobilní telefon.........................................................................................................................10
JabloTool. .................................................................................................................................10
5. Uživatelská hlášení...........................................................................................................11
6. JabloTool Cloud. ................................................................................................................12
Bezplatné služby pro vaši kameru.......................................................................................12
Prémiové služby Premium.....................................................................................................13
7. Pro pokročilé.......................................................................................................................14
Bezpečnostní detektory.........................................................................................................14
Paměťová karta SD.................................................................................................................14
Noční vidění . ...........................................................................................................................15
Instalace ve venkovním prostředí . ......................................................................................15
Bezdrátové periferie. ..............................................................................................................15
Ostatní funkce..........................................................................................................................15
8. Řešení problémů................................................................................................................16
9. Bezpečnost a záruka.......................................................................................................18
Technická specifikace............................................................................................................18
Bezpečnostní pokyny.............................................................................................................18
Prohlášení o shodě.................................................................................................................19
Záruka.......................................................................................................................................19
EyeSee.CZE.MAN.User_Manual.01.03
-2-
1. Co umí kamera EyeSee?
EyeSee díky sedmi vestavěným detektorům
rozpozná aktivitu v hlídaném prostoru. Během noci
využívá infračervené noční vidění.
DVR
EyeSee ukládá všechny pořízené záznamy na
vloženou SD kartu a zároveň je zálohuje na
zabezpečeném serveru.
EyeSee komunikuje prostřednictvím mobilní sítě.
Stejně jako mobilní telefon proto potřebuje SIM
kartu.
EyeSee umožňuje oprávněnému uživateli vzdálený
přístup z jakéhokoliv počítače pomocí serveru
www.jablotool.com.
EyeSee chrání vaši bezpečnost a váš majetek.
Stejně ostražitě však střeží i vaše soukromí.
-3-
2. Začínáme
Co budete potřebovat
EyeSee komunikuje obdobně jako váš mobilní telefon. Bude proto
potřebovat SIM kartu s vhodným datovým tarifem od vámi zvoleného
mobilního operátora. SIM karta není součástí balení EyeSee.
Před použitím v EyeSee musí být na SIM kartě odstraněna
ochrana PINem. SIM kartu prosím odemkněte ve svém
mobilním telefonu. (Nastavení > Nastavení telefonu >
Zabezpečení > PIN > Vypnout)
Obsah balení
Napájecí adaptér
Prodlužovací kabel
SIM karta
(není součástí balení)
Baterie
Clicker – dálkový
ovladač
USB kabel
Šroubovák
-4-
Zprovoznění kamery
2
1
Odšroubujte a sejměte z kamery kryt
bateriového prostoru
Vložte SIM kartu (s vypnutou ochranou
PINem) a držák zajistěte
3
4
Namontujte zpět kryt bateriového
prostoru
Vložte baterii
5
6
Sejměte ochrannou fólii
z předního panelu kamery
Beep Beep
Připojte napájecí adaptér
Kamera přehraje dva vzestupné tóny a zahájí
proces svého prvního spuštění
-5-
První spuštění
Po připojení napájení se zelená dioda rozbliká.
Jakmile začne trvale svítit, je Vaše kamera
připravena.
Pokud se místo ní rozsvítí červená dioda, znamená
to chybu při přihlašování na mobilní síť. Prosím,
přejděte do kapitoly Řešení problémů.
Zavolejte kameře ze svého mobilního telefonu a
vyslechněte si zprávu:
Vítejte. Kamera byla aktivována. Nyní bude hovor
ukončen a vzápětí obdržíte textovou zprávu
s webovým odkazem, kde můžete dokončit
konfiguraci vaší kamery.
Nyní vyčkejte, dokud neobdržíte textovou zprávu
(SMS) s registračním odkazem. Bude vypadat
zhruba takto:
Vítejte v průvodci nastavením Vaší kamery.
Nyní dokončete registraci a nastavení kamery
na https://www.jablotool.com/reg/X1Y2Z3.
Přepište odkaz z textové zprávy do webového
prohlížeče (Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Safari, apod.) na vašem počítači. Založte si
zdarma účet pro vaši EyeSee kameru a dokončete
její registraci.
Při prvním připojení bude automaticky spuštěn
intuitivní průvodce. Pomůže vám jednoduše
nastavit vaši kameru a připravit ji k používání.
-6-
Po dokončení průvodce získáte přístup ke své kameře. Na stránce uvidíte živé záběry.
Přepínání mezi Střežením a
Spánkem
Obrázek
z kamery
Volba časového
období
Sloupce na časové
ose označují události
Měřítko
časové osy
Živý přenos
z kamery
Historie
událostí
-7-
3. Co je dobré vědět
Kamera EyeSee pracuje ve dvou režimech.
STŘEŽENÍ
SPÁNEK
EyeSee střeží prostor a
rozpoznává aktivitu
EyeSee nestřeží prostor, chrání
pouze sebe samotnou
EyeSee nahrává záznamy
EyeSee nenahrává záznamy
(Pokud si to nevyžádáte.)
EyeSee odesílá poplachová
hlášení
EyeSee neodesílá poplachová
hlášení
Světelná signalizace
Na čelním panelu kamery jsou umístěny dvě diody. Červená a zelená.
ZELENÁ bliká
EyeSee je zaneprázdněna, dokončuje zpracování příkazu. Prosím,
vyčkejte.
ZELENÁ svítí
Režim SPÁNEK. Přechod do režimu SPÁNEK je vždy potvrzen
dvěma pípnutími.
Nesvítí nic
Režim STŘEŽENÍ. Kamera rozpozná aktivitu v prostoru a pošle o ní
hlášení uživateli. Přechod do tohoto režimu je vždy potvrzen jedním
pípnutím.
Poznámka: Režim STŘEŽENÍ může být snadno zaměněn za stav, kdy je kamera
zcela vypnuta. Pamatujte si, že před svým vypnutím kamera vždy přehraje dva
sestupné tóny.
ČERVENÁ bliká
Kamera nahrává video. Tato signalizace poskytuje ochranu vašeho
soukromí. Kdykoliv je pořizován záznam, víte o tom. Pokud byste
však chtěl kameru nainstalovat jako skrytou, můžete veškeré
světelné projevy zakázat v nastavení kamery.
ČERVENÁ svítí
Svítící ČERVENÁ znamená závaznější chybu. Prosím, přejděte ke
kapitole Řešení problémů.
Akustická signalizace
STŘEŽENÍ
SPÁNEK
OK, přijato,
potvrzeno
Odchodové
zpoždění, přecházím
do STŘEŽENÍ
-8-
Startuji
Vypínám se
4. Ovládání kamery
Svou kameru EyeSee můžete ovládat několika způsoby.
Clicker
Clicker je inteligentní dálkové ovládání pro vaši kameru. Výborně se hodí pro každodenní
použití v domácnostech a menších firmách.
Před prvním použitím
Odstraňte pásek
Přepnutí kamery do režimu STŘEŽENÍ
Červená
Stiskněte tlačítko Clickeru v horní polovině (
)
Přiložte svůj osobní identifikační přívěšek
Přepnutí kamery do režimu SPÁNEK
GREEN
Stiskněte tlačítko Clickeru
)
ve spodní polovině (
Přiložte svůj osobní identifikační přívěšek
Clicker může přepínat stavy kamery také bez přiložení osobního identifikačního přívěšku.
Tento zjednodušený režim může být aktivován v JabloToolu (Nastavení > Periferie > Clicker).
Je-li Clicker používán bez osobních identifikačních přívěšků, měl by být umístěn na skrytém místě.
Cliker komunikuje s kamerou bezdrátově pomocí rádiových vln. Běžný pracovní dosah v
interiéru činí 30 metrů.
-9-
Mobilní telefon
JAMA – mobilní aplikace
• JAMA je bezplatná aplikace pro váš
chytrý telefon. Pracuje na iPhonech
a telefonech se systémy Android a
Windows Mobile. Dostupná je na
adrese m.jablotool.com.
• V aplikaci JAMA můžete prohlížet
JAMA na vašem telefonu
záznamy a ovládat základní funkce
kamery.
SMS
• Kamera může být ovládána pomocí textových zpráv (SMS)
• Pro přepnutí do režimu STŘEŽENÍ zašlete vaší kameře zprávu „0000
STREZ“. Pokud jste si v průběhu instalace v kameře nastavili vlastní
přístupové heslo, nahraďte jím tovární heslo „0000“.
• Pro přepnutí do režimu SPÁNEK zašlete vaší kameře zprávu „0000 SPI“.
Hovor
•
•
•
Kameře můžete také zavolat ze svého mobilního telefonu a ovládat jí prostřednictvím
hlasového menu. Menu obsahuje nejčastěji používané příkazy:
Vítejte. Kamera nyní spí.
Pro zapnutí střežení stiskněte 1.
Pro zprávu s aktuálním obrázkem stiskněte 2.
Pro odposlech střeženého prostoru 3.
Pro hlášení s poslední aktivitou ve střeženém prostoru, stiskněte 4.
Pro výběr volby použijte klávesnici vašeho telefonu.
Hovory přicházející z telefonního čísla, které není uloženo v kameře jako kontakt,
budou kamerou odmítnuty.
JabloTool
•
•
Server www.jablotool.com poskytuje intuitivní a pohodlný způsob ovládání vaší
kamery z libovolného počítače. Nabízí vám rychlý přístup ke všem uloženým
záznamům, k funkcím kamery (živému přenosu obrazu) a k jejímu nastavení.
Registrace na www.jablotool.com je zdarma.
- 10 -
5. Uživatelská hlášení
EyeSee ukládá záznamy na serverové úložiště (JabloTool Cloud) a následně informuje
uživatele o vzniku události e-mailem, textovou zprávou (SMS), multimediální zprávou
(MMS) nebo telefonátem.
E-mail
Clicker
JT Cloud
Web
Mobile App
SMS, MMS,
Call
Web
Vy si můžete zvolit, KDO má být o událostech informován (až deset kontaktních osob),
O ČEM má být informován (alarmy, údržba, ovládání, hlášení) a JAK mu hlášení mají být
zasílána (textová zpráva s odkazem na záznam, MMS, telefonát nebo e-mail).
Ukládání zkrácených záznamů na serverovém úložišti JabloTool Cloud vám poskytuje rychlý přístup a bezpečnou
zálohu vašich dat. Všechna vaše data jsou současně ukládána také na paměťovou kartu v kameře. Stahování
těchto souborů můžete zahájit přes JabloTool, nebo můžete připojit kameru k počítači USB kabelem a stáhnout
soubory přímo.
KDO má být
informován
JAK mají
být zasílána
hlášení
O ČEM budete
informování
- 11 -
6. JabloTool Cloud
Bezplatné služby pro vaši kameru
Na serveru www.jablotool.com je pro vaši kameru přichystán balíček
bezplatných služeb („Free“). Poskytuje vám základní prostor na našem
serverovém úložišti a intuitivní prostředí pro přístup k vaší kameře a jejímu
nastavení. Naleznete zde i doplňkové funkce jako je Web Camera pro snadné
sdílení aktuálních snímků.
Serverové úložiště (cloud)
JabloTool poskytuje zdarma základní prostor na našem cloudu. Vaše
kamera do něj průběžně ukládá všechny vzniklé záznamy. To vám
poskytuje rychlý přístup a bezpečnou zálohu dat. Přístupné vám jsou
všechny záznamy pořízené v posledních třech hodinách.
Online připojení
Pomocí serveru JabloTool.com se můžete připojit online ke své
kameře. Budete to potřebovat vždy, když budete chtít sledovat
živý přenos z kamery, ovládat vaši kameru, měnit nastavení, apod.
Bezplatný účet vám umožňuje 3 rychlá a 97 pomalejších připojení
každý měsíc.
Mobilní aplikace
JAMA je velice intuitivní mobilní aplikace, která vám umožňuje
prohlížet záznamy a ovládat kameru přímo z chytrého telefonu. JAMA
poskytuje přístup ke všem kamerám registrovaným na vašem účtu na
serveru JabloTool.
Messenger service
Služba Messenger je nejrychlejší způsob jak dostávat hlášení z
kamery. Místo toho, aby se zprávy posílaly přímo z kamery, jsou
odeslány přes server JabloTool, který posílá e-maily, SMS i MMS
s využitím moderní rychlé infrastruktury. Služba Messenger je
spolehlivá i v oblastech se slabším mobilním signálem.
Timers
JabloTool nabízí zdarma také jeden časovač s týdenním cyklem, který
umí automaticky ovládat vaši kameru. Stanovte si dny v týdnu a čas,
kdy se má vaše EyeSee přepnout do Střežení nebo Spánku. Můžete
tak například automaticky ochránit váš obchod každý pracovní den
po zavírací době.
Watchdog
Watchdog průběžně kontroluje spojení s vaší kamerou. Pokud se
kamera na 24 hodin odmlčí, dá vám o tom Watchdog vědět.
Web Camera
Použijte poslední snímky z vaší kamery a oživte jimi své webové
stránky nebo svůj blog. Obnovení snímku je prováděno každý den.
- 12 -
Prémiové služby Premium
Premium je volitelná vyšší úroveň služeb serveru JabloTool.com. Díky
ní získáte větší prostor na našem cloudu a další doplňkové služby.
Premium vám poskytne:
•
•
•
•
•
větší prostor na našem cloudu. Uloženy budou všechny záznamy pořízené v
posledních 3 měsících.
100 rychlých online připojení měsíčně.
možnost nastavit, jak často se má obnovovat snímek z kamery na vašich webových
stránkách (funkce Web Camera).
až 6 nezávislých časovačů, které mohou přepínat kameru mezi Střežením a
Spánkem. To vám umožní použít EyeSee jako plně automatizovaný bezpečnostní a
monitorovací systém.
vyšší úroveň ochrany vaší kamery. Spojení s kamerou (Watchdog) je ověřováno
častěji a o jeho výpadku se dozvíte již po desetiminutové odmlce. Nastavit si však
můžete i delší periodu.
Premium je volitelná zpoplatněná služba..
Pro více informací prosím navštivte .
www.jablocom.com/jablotool
- 13 -
7. Pro pokročilé
Bezpečnostní detektory
EyeSee používá vyspělých technologií a sedmi typů vestavěných detektorů k rozpoznávání
pohybů, zvuků, vibrací, projevů tříštění skla nebo otevření dveří v hlídaném prostoru.
Nastavení detektorů v kameře bylo odborně vyladěno tak, aby si zachovaly potřebnou citlivost a
současně se minimalizoval výskyt falešných poplachů. Instalační průvodce sám zvolí optimální
nastavení detektorů v závislosti na plánovaném použití kamery (venku či uvnitř).
Poznámka: Před jakoukoliv ruční úpravou nastavení si prosím uvědomte, že použití některých typů detektorů je
ve venkovním prostředí problematické a může způsobit výskyt velkého množství falešných poplachů. Například
detektor hluku může být aktivován větrem.
Detektory jsou optimalizovány pro střežení oblasti o rozměrech 10 x 10 metrů.
Infračervený detektor pohybu (PIR)
je velice citlivý detektor tepelné stopy.
Detekuje díky tomu teplo lidského těla
nebo teplý motor automobilu. Detektor náklonu (TILT)
reaguje i na drobné změny pozice
kamery, například pokud s ní někdo
manipuluje. Toto je hlášeno jako
neoprávněná manipulace.
Detektor pohybu v obraze (MIP)
průběžně sleduje prostor a analyzuje
viditelné změny. Část záběru můžete
„vymaskovat“, aby změny v ní nebyly
brány v potaz (např. provoz na ulici,
pohyb za oknem).
Detektor dotyku (TOUCH)
reaguje na jemné vibrace těla kamery,
způsobené například dotykem.
Detektor dotyku by měl být ve
venkovním prostředí vypnutý. Toto
je také hlášeno jako neoprávněná
manipulace.
Detektor tříštění skla (GBS)
zaznamenává zvuky a drobné změny
tlaku a hledá v nich specifické projevy
rozbití okna. Měl by být použit pouze v
interiéru.
Detektor hluku (NOISE)
používá vestavěný mikrofon a reaguje
na zvuky a hluky, které překračují
obvyklou úroveň.
Detektor otevření dveří (DOOR)
sleduje drobné změny tlaku, které provázejí každé otevření dveří nebo okna. Měl by být
použit pouze v interiéru.
Citlivost detektorů můžete upravovat prostřednictvím svého účtu na serveru JabloTool.com
(Nastavení / Pokročilé / Detektory). Některé detektory zde můžete i zcela vypnout.
Pokud je kterýkoliv detektor aktivován v průběhu Střežení, EyeSee zahájí nahrávání videa a odešle
poplachová hlášení.
Paměťová karta SD
EyeSee zaznamenává video na interní paměťovou kartu SD. Z výroby je v kameře vložena
karta o kapacitě 2GB, která umožňuje při základním nastavení kamery uchovat zhruba 3
hodiny záznamu. Díky své vnitřní inteligenci EyeSee ukládá pouze záběry, na nichž byl
rozpoznán pohyb. Proto karta obvykle pojme záznamy za několik dní zpět.
•
•
•
Tipy:
EyeSee automaticky přepisuje nejstarší záznamy. Paměťová karta se proto nikdy nezaplní.
Velikost jednoho snímku (v rámci filmového pásu) se pohybuje mezi 40 a 80 kB. Noční snímky
jsou zpravidla dvakrát větší než snímky denní.
Pokud budete potřebovat, můžete dále prodloužit dobu nahrávání výměnou SD karty za větší
(až 32 GB micro SD). Podrobné informace k výměně najdete na support.jablocom.com/eyesee.
- 14 -
Noční vidění
EyeSee nevnímá pouze lidskému oku viditelné světlo. Jako profesionální kamera snímá s vysokou
citlivostí také neviditelné infračervené složky světelného spektra. Pokud se setmí, kamera rozsvítí
infračervené přisvětlení a tak si neviditelně osvětlí sledovaný prostor.
•
•
•
Tipy:
Snímky pořízené v režimu nočního vidění jsou černobílé.
Pokud kamera používá vestavěné infračervené přisvětlení, neměly by se blízko před kamerou
nacházet žádné předměty. Jejich odraz by kameru oslňoval.
Vestavěné infračervené přisvětlení je optimalizováno pro použití v interiéru. Jeho výkon
nemusí být dostačující pro použití venku. V takovém případě použijte dodatečné infračervené
přisvětlení (více na support.jablocom.com/eyesee).
Instalace ve venkovním prostředí
EyeSee může být použita i ve venkovním prostředí. Ujistěte se však, že je chráněna před přímým
deštěm nebo sněžením (např. malým přístřeškem).
•
•
•
Tipy:
Některé detektory musí být při použití venku vypnuty. Mohly by způsobovat velké množství
falešných poplachů a blokovat tak činnost kamery. Například citlivé detektory hluku nebo
dotyku mohou být spouštěny větrem.
Od kamery musí být odpojen USB kabel a USB konektor musí být řádně utěsněn gumovou
krytkou.
Více informací o instalaci ve venkovním prostředí naleznete na support.jablocom.com/eyesee.
Bezdrátové periferie
EyeSee může spolupracovat s bezdrátovými periferiemi, které rozšiřují možnosti kamery (více na
www.jabloshop.com). Příkladem kompatibilních periferií mohou být:
SOS tlačítko (RC-87)
Po stisknutí tlačítka odešle
kamera poplachové hlášení.
Požární detektor (JA-80S)
Je-li rozpoznán oheň nebo kouř,
detektor se rozezní a kamera
odešle poplachové hlášení.
Interní siréna (JA-80L)
Rozezní se v okamžiku, kdy
kamera rozpozná aktivitu ve
střežené oblasti.
Chytrá zásuvka (AC-88)
Kamera může vzdáleně vypínat
a zapínat spotřebiče připojené k
této zásuvce.
Ostatní funkce
EyeSee automaticky otočí obraz v případě, že je namontována na stropě (vzhůru nohama).
EyeSee ukládá k záznamu o události také snímky, které byly pořízeny ještě před aktivací detektorů.
Odešlete-li kameře ze svého mobilního telefonu zprávu „OBRAZEK“, vrátí se vám zpět MMS s
aktuálním snímkem. Odešlete-li kameře ze svého mobilního telefonu zprávu „STAV“, získáte přehled
o stavu kamery.
Pokud odesíláte textové povely z cizího telefonu (z čísla neuloženého v kameře jako kontakt) musíte
na začátku zprávy vždy uvést přístupové heslo. Jinak bude zpracování povelu kamerou odmítnuto.
Tovární heslo kamery je „0000“. Možná jste si jej však v průběhu instalace změnili.
- 15 -
8. Řešení problémů
Problém / Chybové hlášení
Důvod / Řešení
Kamera se nespustila
Ověřte, že je vložena baterie.
Ověřte, zda je napájecí adaptér pevně zastrčen v zásuvce i v kameře.
Pokud jste použil prodlužovací kabel, zkontrolujte i jeho připojení.
Ověřte, zda není kamera v režimu STŘEŽENÍ, který není provázen žádnou světelnou asi zvukovou
signalizací.
Na předním panelu svítí červená
dioda
Trvale svítící červená dioda signalizuje nějakou chybu. Velmi pravděpodobně se vaše kamera
nepřipojila na mobilní síť GSM.
Ověřte, že na SIM kartě vložené v kameře byla vypnuta ochrana PINem. Zkuste, zda SIM karta
funguje ve vašem mobilním telefonu. Vyzkoušejte v něm i připojení na internet, protože toho
využívá i vaše EyeSee.
Připojte kameru pomocí USB kabelu ke svému počítači a spusťte nástroj jCheck (je umístěn na
interní paměťové kartě kamery). jCheck vám pomůže odstranit problém.
Volám své kameře, ale ta je
nedostupná
Ověřte, že je kamera zapnutá.
Podívejte se na přední panel kamery. Pokud na něm svítí červená, přejděte na příslušný bod v
této kapitole.
Prosím, vyčkejte několik minut. Pokud vaše kamera zrovna přenáší hlášení na JabloTool Cloud,
nemůže přijmout váš hovor.
Můj telefonát byl kamerou
okamžitě ukončen
Číslo, ze kterého voláte, není uloženo v kameře jako kontakt. Kamera hovory z neznámých čísel
automaticky ukončuje.
Ověřte, že v telefonu, ze kterého voláte, není zakázána identifikace volajícího.
Pokud je vaše kamera nová a doposud jsme do ní žádné telefonní číslo neregistrovali,
doporučujeme provést tovární reset (viz níže) a zkusit registraci znovu.
Pokud je vaše kamera již registrována na serveru www.jablotool.com, ověřte prosím, že je vaše
číslo uloženo mezi kontakty na stránce Hlášení. Pokud ne, přidejte jej a uložte změny.
Neobdržel jsem textovou
zprávu s registračním odkazem
Prosím, přejděte na www.jablotool.com a zaregistrujte svou kameru ručně. Zřízení účtu je
zdarma. Budete pouze potřebovat znát telefonní číslo vaší kamery a přístupové heslo (tovární
heslo je „0000“).
Kamera neodesílá MMS a
e-maily
Zeptejte se svého operátora, zda jsou na SIM kartě aktivovány datové přenosy a služba MMS.
K odstranění problému použijte nástroj jCheck.
Zapomněl jsem heslo ke své
kameře
Tovární heslo kamery je „0000“ (čtyři nuly).
Pokud jste zapomenul své vlastní heslo, proveďte prosím zálohu nastavení vaší kamery, tovární
reset kamery (viz níže) a poté obnovte její nastavení. Tímto postupem si uchováte vaše nastavení
a kamera se vrátí k továrnímu heslu „0000“.
Snímky a videa mají
nepřirozené barvy
Jako profesionální kamera EyeSee snímá i člověku neviditelné složky světelneho spektra.
Objekty, ktere odráží nebo pohlcují infračervené světlo proto mohou mít nepřirozené barvy
(napřiklad listy rostlin).
Nemohu se ke své kameře
připojit z JabloToolu .
(www.jablotool.com)
Ověřte, že je vaše kamera zapnuta, napájena a připojena na GSM síť.
Ověřte, zda není kamera připojena USB kabelem k počítači. Pokud ano, odpojte kabel a zkuste
se připojit z JabloToolu znovu.
Ověřte s operátorem, že na SIM kartě jsou aktivovány datové přenosy a nebylo dosaženo jejich
limitu. K odstranění problému použijte nástroj jCheck.
Clicker (dálkové ovládání)
neovládá kameru
Stiskněte tlačítko a přesvědčte se, že se rozsvítí dioda. Pokud nesvítí nebo bliká, jsou patrně
vybité baterie. Prosím, vyměňte je (2× 1,5 V AAA, alkalické).
Přejděte na www.jablotool.com, otevřete stránku Nastaveni – Periferie a přesvědčte se, že
Clicker a osobní identifikační přívěsky jsou uvedeny v seznamu naučených zařízení. Pokud není,
stiskněte tlačítko „Přidat zařízeni“
a nasledujte instrukce.
Tovární reset kamery
Ve zvláštních případech vznikne potřeba vrátit kameru do základního továrního nastavení.
Během resetu budou smazána všechna uživatelská nastavení, logy, video záznamy a naučené
periferie. Tento krok je nevratný. Ujistěte se, že jste si před provedením resetu stáhnul všechna
důležitá data z kamery.
Před továrním resetem kameru prosím vypněte, odpojte napájecí adaptér a vyčkejte alespoň
30 vteřin. Poté stiskněte a držte tlačítko Vypnutí/Zapnutí na zadní stěně kamery a neprodleně
připojte napájecí adaptér. Držte tlačítko stisknuté dalších 10 vteřin. Během nich uslyšíte
zvukovou signalizaci spouštění kamery a po ní rychlé pípání ukončené dlouhým tónem.
jCheck
jCheck je výkonný nástroj, který vám pomůže diagnostikovat a vyřešit většinu technických
problémů, na které při používání EyeSee můžete narazit. Kdykoliv EyeSee připojíte pomocí USB
kabelu k počítači, začne se chovat jako standardní flash disk. jCheck naleznete na tomto disku a
můžete jej spustit přímo z něj.
- 16 -
jCheck provede kompletní diagnostický test vaší kamery a pomůže vám vyřešit možné problémy.
•
•
•
•
Tipy:
jCheck lze také stáhnout na adrese www.jablocom.com/download.
jCheck umí aktualizovat software ve vaší kameře.
jCheck umí otestovat řádnou funkci SIM karty vložené ve vaší kameře.
jCheck umí pomoci s vypnutím ochrany vaší SIM karty PINem.
- 17 -
9. Bezpečnost a záruka
Technická specifikace
Vestavěné bezpečnostní detektory
Vnitřní paměť
Nahrávání videa
Objektiv
Noční vidění
Střežený prostor
Provozní podmínky
Napájecí adaptér
Záložní baterie
Mobilní síť
USB konektivita
Radiový modul
Rozměry
Pohyb v obraze (MIP), pasivní IR, rozbití skla, otevření dveří, akustický hluk, .
náklon, dotyk
Paměťová karta Micro SD 2GB (rozšiřitelná až na 32GB)
Rozlišení 640x480, AVI video (MJPEG), JPEG (EXIF 2.2)
Ohnisková vzdálenost 2.9 mm, zorný úhel 95°
IR LED přisvětlení 0,6W, 850nm, úhel 80°
Detekce optimalizována pro prostor do velikosti 10 x 10 m
-20 °C až +55 °C; odolnost povětrnostním vlivům, dlouhodobá vlhkost < 80%
100 - 240 V AC, 50 až 60 Hz, výstup 6 V / 2 A DC
Li-Ion, 1300 mAh
2G model: GSM 850/900/1800/1900 MHz.
3G model: GSM 900/1800 MHz a UMTS 900/2100 MHz
USB 2.0, Mass storage device
868 MHz, provozováno v souladu s ERC REC 70-03
Kamera: 155x75x55 mm, 300 g; balení: 300x215x75 mm, 950 g
Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si tyto pokyny. Jejich porušování může být nebezpečné a/nebo nezákonné.
Vy sami jste odpovědní za použití zařízení i za veškeré důsledky z toho plynoucí. Nezapínejte zařízení tam, kde je jeho použití
zakázáno, kde může způsobit rušení anebo být svým provozem nebezpečné.
Některé státy mohou regulovat použití bezpečnostní kamery zvláštními zákony. Prosím prostudujte možná zákonná omezení v dané
zemi před instalací kamery
Nenechávejte kameru a její příslušenství v dosahu malých dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Mohly by zranit sebe nebo
někoho jiného, případně zařízení poškodit. Zařízení obsahuje malé části s ostrými rohy, které mohou způsobit zranění nebo se mohou
uvolnit a vdechnutím způsobit nebezpečí udušení.
Interference
Zařízení obsahuje vysílač a přijímač. Pokud je zapnuté, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál. Je třeba zvýšené opatrnosti při
použití zařízení v blízkosti zdravotních pomůcek jako jsou například kardiostimulátory, naslouchadla apod. Všechna bezdrátová
zařízení jsou citlivá k rušení, což může ovlivnit jejich výkon.
Společnost JABLOCOM není zodpovědná za jakékoli rušení rádia či televize způsobené neoprávněnými úpravami přístroje. Takové
úpravy mohou zrušit uživatelské právo k provozu přístroje.
Zařízení je dimenzováno tak, aby nepřevýšilo limity stanovené mezinárodními směrnicemi pro vystavení se vlivu radiových vln. Tyto
směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a jejich stanovené hodnoty zaručují bezpečnou ochranu všech osob
bez ohledu na věk a zdravotní stav.
Toto zařízení vytváří, používá a vyzařuje vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může
způsobit rušivý účinek v rámci radiokomunikace. Nelze však garantovat, že se tento účinek neobjeví u některých konkrétních
instalací. Pokud zařízení působí nepříznivě svým rušením na příjem rádia či televize, což si můžete ověřit zapnutím a vypnutím
přístroje, doporučuje se uživateli zlepšit tento stav jedním z následujících opatření:
- Změňte nastavení antény nebo jejím přemístěním.
- Zařízení a přijímač umístěte do větší vzdálenosti od sebe.
- Zapojte zařízení do jiné zásuvky než je zapojen přijímač.
- Žádejte o radu svého obchodníka nebo zkušeného radiotelevizního technika.
Kardiostimulátory
Výrobci kardiostimulátorů doporučují vzdálenost alespoň 15 cm mezi mobilním zařízením a kardiostimulátorem pro eliminaci rušivých
vlivů. Abyste se těmto vlivům vyhnuli, udržujte raději vzdálenost větší než 15cm.
Naslouchadla
Lidé s naslouchadly nebo ušními implantáty se mohou při použití bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti setkat s rušivými zvuky.
Intenzita rušení závisí na typu naslouchadla a vzdálenosti od rušivého zdroje, přičemž se zvětšující se vzdáleností od zdroje klesá
intenzita rušení. Můžete se také poradit s výrobcem vašeho naslouchadla a probrat jiná řešení.
Zdravotní pomůcky
Poraďte se u svého lékaře a výrobce vašich zdravotních pomůcek o tom, zda provoz zařízení může ovlivnit fungování vaší zdravotní
pomůcky.
Nemocnice
Zařízení není konstruováno pro použití v nemocnicích, klinikách nebo zdravotních střediscích bez předchozí konzultace s personálem
nebo výrobcem zdravotní techniky. Tyto požadavky jsou preventivním opatřením k eliminaci možných rušivých vlivů na citlivé lékařské
přístroje.
Bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení v letadle.
Výbušné prostředí
V místech, kde hrozí výbuch, uposlechněte všech uvedených pokynů k vypnutí Vašeho zařízení či jiných bezdrátových zařízení.
Mezi místa s potenciální hrozbou výbuchu patří benzínové stanice, podpalubí na lodích, přeprava paliva a chemikálií, skladování paliv
a chemikálií, místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo malé částice jako např. obilný nebo kovový prach či jemné nečistoty.
Rozbušky a jejich okolí
Zařízení není konstruováno pro práci v oblastech s rozbuškami nebo v místech vyzývajících k vypnutí „dvoukanálových vysílaček”
nebo „elektronických zařízení” aby nedošlo k narušení přístrojů při trhacích pracích. Všímejte si zákazů a dodržujte předpisy.
Nerozebírejte zařízení nebo jeho příslušenství - to je určeno pouze kvalifikovaným pracovníkům. Pokud bylo zařízení či
příslušenství ponořeno do vody, proraženo nebo vystaveno pádu, nepoužívejte ho dřív, než bude zkontrolováno v autorizovaném
servisním středisku.
Vždy zacházejte se zařízením a příslušenstvím opatrně a udržujte je na čistém a bezprašném místě.
Zařízení ani příslušenství nenatírejte barvami.
Zařízení ani příslušenství nevystavujte otevřenému ohni či žhavým cigaretovým nedopalkům.
Zařízení ani příslušenství nevystavujte kapalinám nebo vysoké vlhkosti.
Zamezte pádům, házení nebo ohýbání zařízení a jeho příslušenství.
K čištění zařízení a příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla nebo aerosoly.
Zařízení ani příslušenství nevystavujte extrémním teplotám, minimální je -20 a maximální +55 stupňů Celsia.
- 18 -
Bezpečná manipulace s baterií a nabíječkou
Používejte pouze společností JABLOCOM schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky nebo příslušenství.
Zajistěte, aby svorka baterie nepřišla do styku s kovovými předměty (mince, kroužky na klíče, apod.) a nedošlo ke zkratu.
Síťový adaptér a baterii používejte jen k jejich účelu. Nikdy nepoužívejte poškozený adaptér či baterii.
Zařízení je uzpůsobeno k napájení síťovým adaptérem. Omezená kapacita záložní baterie slouží k provozu zařízení při výpadku
dodávky elektrické energie po dobu přibližně 24 hodin.
Během nabíjení a běžného užívání může docházet k zahřívání zařízení.
Nezapomeňte na zálohování všech důležitých dat.
Při připojování k jakémukoliv jinému zařízení si přečtěte jeho bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze.
Prohlášení o shodě
Výrobce JABLOCOM s.r.o. prohlašuje na svoji zodpovědnost, že GSM bezpečnostní kamery EyeSee a EyeSee 3G,
blíže specifikované jako
EyeSee: používá E-GSM/DCS a GPRS modul Wavecom Q2687 – WAVECOM S.A. (Francie)
EyeSee 3G: používá UMTS & HSDPA modul Cinterion EU3-E – Cinterion Wireless Modules (Německo)
jsou v souladu s níže uvedenou legislativou, normami a harmonizovanými standardy (včetně dodatků), za předpokladu užití výrobků v
souladu s pokyny uvedenými v dokumentaci k výrobku:
Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FTEG)
Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)
Použitý rozsah rádiových frekvencí
EyeSee: 3GPP TS 51.010-2, 3GPP TS 51.010-4, EN 300 220
EyeSee 3G: EN GCF-CC, EN 301 511, EN 301 908-1 & -2, EN 300 220
Elektromagnetická kompatibilita
EyeSee a EyeSee 3G: EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 550 22, EN 550 24
Zdravotní a bezpečnostní požadavky
EyeSee and EyeSee 3G: EN 60950-1
Vysokofrekvenční vyzařování - specifická míra pohlcení (SAR):
Výrobek je konstruován tak, aby nepřekročil limity vyzařování stanovené mezinárodními směrnicemi, které určila nezávislá
vědecká organizace ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) včetně dimenzovaného rozpětí těchto
bezpečnostních limitů tak, aby použití výrobku bylo bezpečné pro všechny osoby, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Směrnice jako
měrnou jednotku používají Specific Absorption Rate (specifická míra pohlcení) neboli SAR. Limit SAR pro bezdrátová zařízení je 2 W/
kg a nejvyšší
dosažená hodnota SAR při testování tohoto zařízení vyhovuje těmto limitům.
Jablonec nad Nisou, 15.3.2013
Jiri Meloun
CEO
Záruka
Omezení záruky:
S přihlédnutím k podmínkám omezené záruky JABLOCOM s.r.o. zaručuje, že je tento výrobek v době prodeje bez konstrukčních a
materiálových chyb a vztahuje se na něho záruka podle právních předpisů dané země. V případě reklamace se obraťte na vašeho
prodejce. Závada bude buď zdarma odstraněna nebo na základě našeho posouzení výrobek vyměněn.
Záruční podmínky:
Pokud výrobek reklamujete během záruční doby, obraťte se na svého prodejce.
Záruka je platná pouze jsou-li splněny následující podmínky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Produkt je vrácen v originálním balení a s kompletním příslušenstvím,
Je přiložen doklad o nákupu včetně data nákupu, a číslo IMEI (identifikační číslo zařízení) odpovídá reklamovanému
výrobku,
Umělohmotné části, kabely nebo příslušenství výrobku nesmí být viditelně poškozeno,
Výrobek nesmí jevit známky kontaktu s kapalinou,
Záruční pečeť nesmí být porušena,
Musí být sepsán důvod reklamace.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím a jiným než běžným zacházením, popsaným v návodu k obsluze.
Rovněž se nevztahuje na závady z důvodu nehod, neoprávněných zásahů či oprav, nebo živelných pohrom. .
Záruka se nevztahuje na části s omezenou životností, jako např. baterie nebo příslušenství. Nevztahuje se ani na komponenty
ostatních dodavatelů, jako například SIM karty..
Poskytovaná záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníka dle platných zákonů dané země nebo práva zákazníka vůči prodejci.
JABLOCOM není za žádných okolností zodpovědný za ztrátu dat nebo jakékoliv související, následné nebo vedlejší požadavky na
náhradu škod, ať už vznikly jakýmkoliv způsobem..
Jelikož je výrobek neustále zdokonalován, JABLOCOM si vyhrazuje právo na změny a inovace výrobků popsaných v tomto
dokumentu bez předchozích upozornění..
Provoz a funkčnost jsou závislé na SIM kartě a/nebo síti.
Shoda s licencí
Tento software používá knihovny z projektu Ffmpeg šířené pod licencí LGPLv2.1. Zdrojový kód můžete získat na vyžádání zasláním
e-mailu na adresu [email protected]
Likvidace výrobku
Než zlikvidujete kameru, ujistěte se, že není funkční..
Při likvidaci dodržujte platné národní směrnice vztahující se k likvidaci odpadu.
© Copyright 2013 by JABLOCOM. All rights reserved
- 19 -
http://www.jablocom.com/eyesee
© Copyright JABLOCOM s.r.o.
JABLOCOM s.r.o.
V Nivach 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republic
www.jablocom.com
- 20 -

Podobné dokumenty

Návod BTP06L - Maximobil.cz

Návod BTP06L - Maximobil.cz Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte jej stisknutím tlačítka Zvolit.

Více

Návod BTP06 - Maximobil.cz

Návod BTP06 - Maximobil.cz Nastavte Váš mobilní telefon tak, aby jej byl schopen BTP-06 najít – podrobné pokyny si prosím vyhledejte v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu. Zajistěte, aby byla funkce Bluetooth ve Vašem...

Více

Návod k obsluze GSM stolní telefon

Návod k obsluze GSM stolní telefon Telefon obsahuje vysílač a přijímač. Pokud je zapnutý, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál. Je třeba zvýšené opatrnosti při pouţití telefonu v blízkosti zdravotních pomůcek jako jsou například...

Více

Jablocom Essence

Jablocom Essence stolní telefony. Spojit konferenční hovor nebo nastavit přesměrování v nepřítomnosti je otázkou okamžiku. Tichý profil pod samostatným tlačítkem se hodí pro krátké schůzky u vašeho stolu a podle bl...

Více

Webová aplikace pro sdílení asistentů pro aplikaci

Webová aplikace pro sdílení asistentů pro aplikaci souborů⁵ a celková velikost jednoho dapu se v extrahované formě pohybuje řádově v desítkách kilobajtů, postrádá taková optimalizace smysl. Implementace ryze vlastního formátu by pak přinášela mnoho...

Více