Rychvaldský pohár - Rc Team Rychvald

Transkript

Rychvaldský pohár - Rc Team Rychvald
DRAG RACE – léto 2013
1/4
DRAG RACE - léto 2013
Závody ve sprintu
www.rcteamrychvald.cz
Ředitel soutěže : Roman Kavan
[email protected]
Stavební a soutěžní pravidla pro závody rádiem řízených modelů pořádaných DDM
Rychvald a Rc Teamem Rychvald.
Všeobecná pravidla
1.1.
Kalendář závodů
1 závod
•
1.2.
Termín
Trať
18.5.2012
Ostrava – Libros
termíny soutěží jsou informativní, vždy si ověřte před datem soutěže na webu pořadatele, že je termín platný.
Kategorie:
1.2.1. modely s elektrickým motorem
1.2.2. modely se spalovacím motorem - metylalkohol
1.2.3.
modely se spalovacím motorem – palivo benzín
1.3.
Organizace závodu, harmonogram
1.3.1. 7:30 – 10:00 volny trénink
1.3.2. 7:30 – 10:00 prezentace, po tomto limitu není možné se do závodu přihlásit
1.3.3. 10:00
zahájení soutěže, rozprava
1.3.4. 10:15
start kvalifikace
1.3.5. (18:30)
ukončení soutěže (dle počtu jezdců)
1.4.
Přihláška do závodu
1.4.1. V případě přihlášení přes elektronický přihlašovací formulář www.rcteamrychvald.cz
1.4.1.1.
startovné 200 Kč za každý model,
1.4.2. Uzávěrka elektronických přihlášek je do 20h dne před datem soutěže.
1.4.3. Poplatek za přihlášení v den závodu činí + 50 Kč (přičítá se ke startovnému)
1.4.4. Pro zařazení kategorie do závodu je nutná účast minimálně 3. jezdců
1.4.5.
Povinností jezdce je nahlásit 2 frekvence (neplatí pro DSM)
1.4.6. Povinností jezdce je nahlásit číslo personál transponderu. Pro ty, jež personál transponder
nevlastní, bude u pořadatele k dispozici omezené množství k zapůjčení. Poplatek za zapůjčení činí 100 Kč
1.5.
Systém závodu, vyhodnocení výsledků
1.5.1. závod dvojic na vzdálenost 50 m.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
10/5/2013
model startuje z klidu na zvukový nebo světelný signál
počet kol kvalifikace do finálových jízd určí pořadatel dle počtu přihlášených, musí být
oznámeno při rozpravě
minimální počet kol kvalifikace je 3
dvojce pro finále se určí dle schematu (první s posledním, …)
RK-RC-Dp96.doc rev. draft
DRAG RACE – léto 2013
2/4
1.5.6. Finálové jízdy se jedou po dvojicích. Vítěz postupuje, poražený v soutěži končí.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.
1.5.10.
1.6.
Vyhodnocení výsledků
1.6.1. Kvalifikace: po každém odjetém kole kvalifikace jsou jezdci seřazeni dle výsledku
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
výrobce. Pořadatel neodpovídá za výpadky způsobené nízkou kvalitou signálu
personálního transponderu.
Povinností jezdce je mít náhradní sadu krystalů (dvě frekvence), (neplatí pro DSM)
V případě shody frekvencí vysílače při postupu do finálových jízd má právo volby
frekvence jezdec s lepším výsledkem
Vysílač (včetně DSM) smí být v činnosti pouze po dobu jízdy
V případě předčasného odchodu ze závodů musí být toto oznámeno pořadatelům.
Penalizace, tresty
1.8.1.
1.9.
(nejkratší dosažený čas) a ohodnoceni body. Počet bodů odpovídá pořadí, které
jezdec dosáhl. Pro určení pořadí pro postup do finálových jízd rozhoduje součet bodů
z kvalifikace. Jeden (nejhorší výsledek) se nepočítá. (Tj. při 3. kolech kvalifikace se
jezdci sčítají body ze dvou nejlepších.) . Při shodě bodů rozhoduje nejlepší dosažený
výsledek z kvalifikace.
Finále: vítěz jízdy obdrží bod, jezdec s větším počtem bodů posupuje do dalšího kola
finálových jízd.
v případě, že se v posledním kole sejdou 3 jezdci, jede každý s každým 3x
Povinnosti jezdce
1.7.1. V modelu musí být umístěn transponder kompatibilním s měřícím zařízením AMBrc
(www.amb-it.com). Transponder musí být v modelu instalován dle instrukcí
1.7.2.
1.8.
Finálová jízda každé dvojce se opakuje 3x
Minimální počet jezdců v kategorii je 4.
Kategorie se jedou samostatně
Maximální doba jízdy je 1 minuta
Nerespektování pokynů rozhodčího, nebo ředitele závodu může být penalizováno až
vyloučením ze soutěže.
Protesty
1.5.9.
1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.
Protest se podává písemně
Pouze jezdci účastnící se závodu mohou podat protest
Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka
Kauce při podání protestu 100 Kč. V případě oprávněného protestu se vklad vrací
1.5.13. Pokud dojde při závodě ke sporu, který nelze vyřešit dle pravidel , rozhoduje komise
složená z ředitele závodu , hlavního časoměřiče a hlavního rozhodčího.
1.5.14. Spory, kdy je nutná účast komise musí být vyřešeny před vyhlášení výsledků soutěže
1.5.15. Protest nelze podat:
proti rozhodnutí komise
•
•
10/5/2013
rozhodnutí ředitele závodu
proti rozhodčím jako osobě
RK-RC-Dp96.doc rev. draft
DRAG RACE – léto 2013
1.10.
3/4
Tabulka chování jezdce a penalizací
Čas
činnost
Pozn.
Penalizace při
porušení
1.10.1
„5,4,3,2,…..
minuta do
startu“
Povolen trénink před
jízdou
Neohleduplné jednání
je trestáno vyloučení
z jízdy
1.10.3
„20s do startu“
Vyloučení z jízdy
1.10.4
„10s do startu“
Jezdec stojí na místě
pro jezdce
Model musí být na
startovním roštu
1.10.5
„10s do startu“
“ Startovací
procedura, Model
stojí na místě startu
bez pohybu
Model nesmí být držen, či jiným
způsoben zabezpečen proti pohybu
Předčasný start je
penalizován vyloučením
z jízdy
1.10.6
.
„Start“
Začátek soutěžní
jízdy
1.10.7
„Start“
Startuje se na zvukový signál, model
se do doby, než zazní signál nesmí
pohnout
Model po celou dobu jízdy nesmí
opustit dráhu
1.10.8
„Všichni
konec“
Ukončení jízdy
Předčasný start je
penalizován vyloučením
z jízdy
Předčasný start je
penalizován vyloučením
z jízdy
Model se musí vrátit vlastní silou do
místa startu
Penalizace 5s
1.10.9
+ 15 minut
Platnost výsledku
Po tomto limitu nelze
podat protest
1.10.10
+ 15 minut
1.10.11
+ 20 minut
Protest proti
rozhodnutí
rozhodčího
Rozhodnutí o
protestu
Protest proti výsledkům lze podat
do 15 minut po vyvěšení. Po
uplynutí tohoto termínu se
vyhlášené výsledky stávají oficiální
Se podává do 15 minut po
rozhodnutí
1.11.
Vyloučení z jízdy
Po tomto limitu nelze
podat protest
musí být oznámeno do 20 minut od
podání
Počasí
1.11.1. O způsobilosti dráhy pro závod (v případě nepříznivých povětrnostních podmínek)
rozhoduje hlavní rozhodčí spolu s ředitelem závodu
1.11.2. Hodnoceno může být pouze kompletní odjeté kolo ve všech kategoriích
1.11.3. Minimální počet kol pro hodnocení závodu je 2 (rozjížďky)
1.11.4. Hodnotí se součet bodů, jeden nejhorší výsledek se škrtá
10/5/2013
RK-RC-Dp96.doc rev. draft
DRAG RACE – léto 2013
2.
4/4
Stavební pravidla
2.1 Obecné
2.1.1. Model musí být vybaven transponderem (viz bod 1.5.1)
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
Karoserie: musí být realisticky zbarvena
model nesmí poškozovat dráhu. (všechny hrany musí být zaobleny)
model musí mít 4 kola
model musí být schopen zastavit vlastní silou na vzdálenost 40m
2.2 1:X - elektro
2.2.1. Typ modelu: neomezen
2.2.2.
Pohon pouze elektromotorem
2.2.3. Akumulátory: bez omezení rozměru a napětí
2.2.4.
2.2.5.
Obal LiPo akumulátorů nesmí být mechanicky poškozen.
LiPo akumulátory musí být v modelu chráněny proti poškozeni (pevný obal, vana
podvozku, kryt)
2.3 1:X - spalovací
2.3.1. Typ modelu: neomezen
2.3.2. Pohon pouze spalovacím motorem,
2.4 1:X – spalovací - benzín
2.4.1. Typ modelu: neomezen
2.4.2. Pohon pouze spalovacím motorem , palivo benzín.
3. Závěrečná ustanovení
3.1 Terminologie:
3.1.1. „personal transponder“
vysílač který se do modelu instaluje před jízdou.
Areál Libros
Palackého 1114
702 00 Ostrava-Přívoz
Změny:
Revize
Datum
bod
V Rychvaldě 5.5.2013
10/5/2013
Popis
Zpracoval Roman Kavan
RK-RC-Dp96.doc rev. draft

Podobné dokumenty

Olomoucký POHÁR zima 2012/2013

Olomoucký POHÁR zima 2012/2013 Jezdec, který získá největší počet bodů v OP (sčítají se všechny získané body ze všech kategorií dohromady) získá cenu Mistr zimy 2012/2013

Více

léto 2011 léto 2011 léto 2011

léto 2011 léto 2011 léto 2011 1.7.2. Protest proti rozhodnutí rozhod ího se podává do 15 minut po rozhodnutí 1.7.3. Protest proti výsledk m do 10 minut po vyv šení. Po uplynutí tohoto termínu se vyhlášené výsledky stávají ofici...

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ Postavení na startu (startovní rošt) bude sestaveno podle výsledků kvalifikačních tréninků a bude shodný pro oba závody. V případě přerušení závodu bude startovní rošt shodný s původním. Pokud nedo...

Více

Zdibský zpravodaj - únor 2015 - část B

Zdibský zpravodaj - únor 2015 - část B Procházky s ním se staly noční můrou, venčení samozřejmě na vodítku stresem. Mizela jsem opačným směrem při zhlédnutí psa na dálku, volala na majitele, aby si svého psa odvolali (ne vždy to uměli)....

Více

Soutěžní a stavební pravidla pro rok 2016

Soutěžní a stavební pravidla pro rok 2016 Karoserie musí vždy zakrývat kola. Model musí být v měřítku 1/10. Pro měření této kategorie se opět používá čip AMB a každý jezdec si musí zajistit svůj personální čip. Baterie lze použít jak 6.člá...

Více

Organizační pokyny JK Cars Team

Organizační pokyny JK Cars Team - UPOZORNĚNÍ: Při neoprávněném použití tratě mu bude udělena pokuta 500,-Kč a zákaz registrace do dvou závodu pořádaných klubem JK Cars Team. Pokud nebude stanovena pokuta uhrazena do 14 dní ode dn...

Více

23-H-3 Systém imobilizéru - Honda

23-H-3 Systém imobilizéru - Honda a zdvihněte ho z vložky zámku zapalování. - Pokud je třeba, odpojte od přijímače konektor.

Více