zde

Komentáře

Transkript

zde
PŘEHLED OBORŮ
75-41-E/01
Zahradnické práce
Práce v zahradnictví
Tříletý obor pro chlapce a dívky. Žáci se učí
teoreticky a prakticky zvládat různé zahradnické práce, tj. poznávat, pěstovat a ošetřovat květiny a zeleninu, vázat kytice, věnce,
aranžovat živé i suché vazby, pěstovat a řezat ovocné rostliny.
26-51-E/01
Prodavačské práce
Prodavačské služby a činnosti
Tříletý obor vhodný pro dívky i chlapce. Žáci
se připravují na výkon stanoveného okruhu
pracovních činností povolání prodavač.
Získávají znalosti přípravy zboží k prodeji,
doplňování zboží v provozní jednotce, prodeji a technice prodeje zboží.
Uplatnění:
prodejny, obchodní domy
34-57-E/01
Elektrotechnické a strojně
montážní práce
Montážní práce v elektrotechnice
31-57-E/01
Textilní a oděvní výroba
Oděvní výroba
Dvouletý obor pro chlapce a dívky. Žáci
získávají dovednosti pro výrobu oděvů
a jiných šitých výrobků strojovým a ručním
šitím a žehlením.
Uplatnění:
v provozovnách šití a oprav prádla a oděvů
Knihařské práce
23-51-E/01
Tříletý obor vhodný pro dívky i chlapce. Žáci
se připravují na jednoduché práce při
ručním zpracování kartonů, lepenek,
ušlechtilých papírů a zhotovení ruční vazby
knihařských výrobků.
Uplatnění:
v knihařských a kartonážnických provozech
[email protected]
Uplatnění:
veřejné stravování - kuchyně, školní jídelny, restaurace
29-51-E/01
Tříletý obor určený pro chlapce i dívky.
Obsahem přípravy je výroba dílů pro elektrické stroje, základní údržba elektrických
strojů a přístrojů, elektroinstalační práce
v budovách a na strojích včetně zjišťování
závad.
Uplatnění:
elektro provozy, montážní dílny
Strojírenské práce
Strojírenská výroba
Tříletý obor pro chlapce a dívky. Obsahem
přípravy jsou základní znalosti a dovednosti
v práci s kovy, ruční zpracování kovů, strojní
obrábění kovů, pájení, seznámení se svařováním.
Stravovací a ubytovací služby
Kuchařské práce se zaměřením
na přípravu jídel
Tříletý obor pro chlapce a dívky. Žáci se připravují pro práci v kuchyňském provozu,
získávají znalosti o složení potravin, jejich
skladování, konzervování, o technologických postupech přípravy pokrmů, o zásadách správné výživy, a to vše využívají
v praxi.
Uplatnění:
zařízení sociálních služeb, zdravotnická zařízení
Uplatnění:
při údržbě zeleně, v zahradnické velkovýrobě i zahrádkářství
66-51-E/01
65-51-E/01
Tříletý obor vhodný pro dívky i chlapce. Žáci
se připravují pro práci pečovatele. Získávají
znalosti péče o klienta, prevence proleženin,
stravování, úprava lůžka a prostředí, péče
o prádlo, úklid v domácnosti, provedení
nákupu, doprovod klienta.
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou
a žáci získávají výuční list.
41-52-E/01
Pečovatelské služby
Zdravotně sociální služby
Potravinářská výroba
Cukrářské práce
Tříletý obor vhodný pro dívky i chlapce. Žáci
se připravují pro vykonávání jednoduchých
činností při výrobě cukrářských výrobků,
cukrářského, jemného a trvanlivého pečiva.
Uplatnění: v potravinářských provozech, cukrářské výrobě
a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem
cukrářských a pekařských výrobků
65 - 51– E/01
Stravovací a ubytovací služby
Pokojská / Pokojský
Tříletý obor určený pro chlapce a dívky. Žáci
se připravují na výkon stanoveného okruhu
pracovních činností povolání pokojská/pokojský. Získávají základní znalosti z gastronomie, provozů hotelů, penzionů,
ubytoven či sociálních zařízení. Během
studia se žáci seznámí s provozem těchto
zařízení.
Uplatnění:
hotely, penziony a jiná ubytovací zařízení
Uplatnění:
provozy pro úpravu a zpracování kovů
www.osvsplzen.cz

Podobné dokumenty

Celotělový krém Ayurvédské medicíny

Celotělový krém Ayurvédské medicíny imunitního systému. • Metylová skupina CH3 je složena z jednoho atomu uhlíku s třemi spojenými atomy vodíku. • Organická síra je tvořena metylovými skupinami spojenými se sírou a kyslíkem. Krém pro...

Více

analýza logistického řetězce v pekárně dk open, sro supply chain

analýza logistického řetězce v pekárně dk open, sro supply chain principals, evaluating of suppliers, FIFO method for storing materials, flexibility, integration of producers for receiving better prices of materials and continuous product innovation. Key words: ...

Více

dotazy a odpovědi ze dne 18.5.2011

dotazy a odpovědi ze dne 18.5.2011 vyšší zdravotnické školy v tříletém studijním oboru všeobecná sestra, které je ukončeno absolutoriem a absolvent za jméno uvádí – diplomovaný specialista (Dis.). Další možnost nabytí této kvalifika...

Více

databaze.

databaze. 27 šatů (2008) 28 dní poté (2002) 28 týdnů poté (2007) 29 a ještě panna (2007) 3:15 zemřeš (2005) 300: Bitva u Thermopyl (2006) 36 komnat Šaolinu / 36. komnata Shaolinu (1978) 4 jezdci (2008) 40 dn...

Více

Knižní vazby

Knižní vazby hřbet. Knižní blok je vlepen do obálky a oříznut ze tří stran.

Více