Kde je pravda Autor: Dr. Terry S. Friedmann, Sabina DeVitaová

Komentáře

Transkript

Kde je pravda Autor: Dr. Terry S. Friedmann, Sabina DeVitaová
Kde je pravda
Autor: Dr. Terry S. Friedmann, Sabina DeVitaová (nutriční poradce), Karen Borenová
Část I: Esenciální oleje Young Living
Jak se produkty, vliv a obchodování společnosti Young Living Essential Oils rozšiřují po světě,
stává se příležitostně firma a její zakladatel terčem útoku těch, kteří zaujímají nepřátelský
postoj vůči přírodní léčbě. Bohužel jsou tyto útoky často plné nepřesných informací a jejich
cílem je diskreditovat alternativní medicínu a pošpinit hlavní zastánce přírodní léčby. Díky
dnešním informačním technologiím se tyto akce zaměřené proti přírodním metodám snadno
šíří médii a na internetu a budí přesvědčivý dojem. A protože dnešní čtenáři jsou příliš
zaneprázdnění, aby si je ověřili, stane se, že přijmou tyto negativní informace jako
věrohodné a pravdivé.
Abychom poskytli přesné informace a vodítko těm jedincům a skupinám, kteří si jsou těchto
falešných prohlášení vědomi a dělají jim starost, předkládáme následující podložená fakta,
která obhájí bezúhonnost společnosti Young Living Essential Oils, jejího zakladatele a
produktů. Kromě tohoto shrnutí existují tisíce univerzitních a vědeckých studií, které uznávají
alternativní medicínu a její roli v moderním lékařství.
Společnost Young Living Essential Oils
Společnost Young Living zasvětila svou činnost propojení starodávných tradic a moderní
vědy, aby nabídla esenciální oleje a produkty obsahující esenciální oleje nevyšší kvality.
Tyto produkty dávají jednotlivcům a rodinám možnost využít maximum svého potenciálu a
těšit se lepšího fyzického, mentálního, emočního a finančního zdraví.
Globální růst společnosti Young Living je přičítán mimořádné kvalitě jejich produktů.
Společnost vyrábí a prodává esenciální oleje nejvyšší kvality, které jsou dostupné kdekoli na
světě. Kvalitu jejích produktů potvrzují stovky zdravotních odborníků včetně například
celonárodně uznávaných osobností jako je Dr. Ronald Lawrence, Ph.D.
Ve společnosti Young Living je kvalita na prvním a nejdůležitějším místě. Společnost nešetří
na testování a důkazech, že produkty Young Living jsou kvalitnější než produkty konkurence.
Toto prohlášení je doloženo testy plynové chromatografie, které provádí dvě francouzské
laboratoře s AFNOR certifikací. Asociace AFNOR (Association Français de Normalisation)
stanovuje normy pro esenciální oleje, aby bylo možno odlišit skutečné esenciální oleje
terapeutické třídy od podobných olejů s méně kvalitním chemickým složením.
Terapeutické přednosti esenciálních olejů jsou dobře zdokumentovány – ve vědeckých a
lékařských kruzích probíhá rozsáhlý průzkum. V květnu 2004 prezentovala webová stránka
Národní lékařské knihovny Spojených států amerických (PubMed, the United States National
Library of Medicine), která obsahuje více než 14 milionů lékařských abstraktů z revidovaných
periodik, 3 780 abstraktů týkajících se esenciálních olejů.
Jako globální lídr v pěstování, extrakci a produkci čistých esenciálních olejů terapeutické
třídy je společnost Young Living Essential Oils vedena zkušenými vedoucími pracovníky a
má více než 250 tisíc nezávislých distributorů po celém světě.
Tito distributoři se cílevědomě snaží zlepšovat své fyzické, emocionální a finanční zdraví a
pomáhají ve stejném duchu i ostatním. Jejich vlastní pozitivní zkušenost s produkty
společnosti Young Living je motivovala k hlubšímu studiu v alternativní medicíně a k tomu,
aby se o tyto zkušenosti podělili s rodinou, přáteli a kolegy. Young Living pořádá semináře a
setkání, aby svým členům a jejich hostům poskytovala aktuální informace a předávala
výsledky nejnovějších výzkumů a objevů vědecké a lékařské komunity. Společnost je pyšná
na to, že její distributoři jsou dobře informovaní, profesionální, a že společnost je vedena
zkušeným výkonným týmem.
Alternativní medicína v moderní společnosti
Alternativní medicína vznikla z přání lidí vzít do rukou zodpovědnost za své vlastní zdraví a
život. Mnoho lidí chápe, že pro rovnováhu a dobrou výživu je nutné nalézt jinou cestu, než
předepisované léky. Moderní medicína bude vždy mít svůj význam, ale stejně tak mají svůj
význam i alternativní metody a produkty.
Gary Young, zakladatel společnosti Young Living, dal jasně najevo svůj záměr podporovat
zdravý životní styl pomocí vynikajících a vysoce kvalitních produktů.
Společnost Young Living čelí útoku
Za účelem diskreditovat společnost Young Living Essential Oils a jejího zakladatele Garyho
Younga se objevila určitá obvinění. Tato lživá a zavádějící prohlášení se objevují na webových
stránkách nazvaných Quackwatch. Lživá kampaň stránek Quackwatch a farmaceutického
průmyslu se snaží odradit veřejnost od používání přírodních produktů a přípravků a
přesvědčit lidi, že jediná odpověď na zdravotní problémy jsou drahé patentované léky. Chtěli
bychom vás povzbudit, abyste si zjistili pravdu a uplatnili své právo volby. Nyní následují
útočná obvinění namířená proti Gary Youngovi a společnosti Young Living. Považujeme za
nezbytné na tak nečestná a pomlouvačná obvinění reagovat.
* (obvinění ze strany Quackwatch):
* „23. května 1967 vystudoval [Gary Young] střední školu Challis v americkém státě Idaho.
Toto je jeho jediné legitimní ukončené vzdělání, které jsem byl schopen ověřit.“
(www.quackwatch.org/11Ind/young.html)
Gary Young získal doktorát z naturopatie na Bernadean University (pozn. překl.
přejmenována na Burney University) v Kalifornii. V době, kdy Gary studoval na
doktorandském studiu (1982 – 85), nabízela Bernadean University tento obor jako jediná.
Tehdy vedl školu Joseph M. Kadans, Ph.D. Veškerá studijní práce, kterou Gary prováděl, byla
kontrolována lékařem. Univerzita se ale neúčastnila akreditačního procesu. Gary se nyní
intenzivně věnuje dalšímu studiu na akreditovaných univerzitách.
Při hledání tajemství zdraví studoval Gary po celém světě – od zastrčených vesnic až po
kosmopolitní města – u světově uznávaných odborníků v přírodním lékařství. Svoje studia
zasvětil nejen objevování vědeckých poznatků o esenciálních olejích, ale také umění jejich
pěstování a extrakce tak, aby výsledkem byly oleje nejvyšší kvality.
Gary Young studoval s odborníky jako je Dr. J.C. Lapraz ve Francii (vliv esenciálních olejů na
respirační systém) a Radwan Farag, Ph.D. v Egyptě (chemické složení esenciálních olejů a
jeho vliv na imunitní systém). Také studoval chemické složení esenciálních olejů, absolutní
extrakci a plynovou chromatografii na Anadolu University v tureckém Eskisehiru.
Cestoval po světě, aby zkoumal tajemství zdraví lidí žijících v provincii Ningxia v Číně,
v oblasti Hunzaland v Pákistánu, v jižním Ekvádoru, v pohoří Talish v Ázerbájdžánu a
Tarahumarských indiánů žijících ve středním Mexiku.
Gary Young ovládá umění navrhovat a vyrábět potřebné přístroje. Francouzští odborníci na
esenciální oleje (např. Marcel Espieu, bývalý prezident asociace Lavender Growers
Association a Jean-Noel Landel, M.B.A.) vyjádřili svůj velký obdiv, když viděli, jaké destilační
zařízení na esenciální oleje Gary Young navrhl a zkonstruovali.
Vzdělání, které Gary Young hledal a nacházel po celém světě, kulminovalo ve vytvoření
obchodní společnosti, ve vyprojektování farem a destiloven a ve vytvoření čistých olejů a
potřebných trhů.
* „Prohlašuje, že v roce 1973 při práci se dřevem ho do hlavy udeřil padající strom.“
V době nehody byla manželkou Garyho Younga Donna Jean Datoffová, která v notářsky
ověřeném prohlášení potvrdila fakt samotné nehody a dobu, kterou Gary strávil ve dvou
kanadských nemocnicích.
* „Vážně pochybuji, že může podložit své prohlášení, že produkty, které používal, ho
skutečně vyléčily.“
Pětapadesátiletý Gary Young se ze svých zranění vyléčil tím, že dodržoval výživový a cvičební
program a těší se výbornému zdraví. Vede velmi aktivní život, každý den posiluje s činkami,
chodí na túry do divočiny a účastní se rytířských turnajů na koních.
Gary se v roce 2002 umístil na prvním místě v soutěži Western States Fitness Contest
pořádané výborem National Physique Committee Inc. (NPC) a v roce 2003 na místě druhém.
V roce 2003 se umístil na druhém místě na mistrovství světa na mezinárodním turnaji
v rytířském klání Dragon’s Lair pořádaným asociací v rytířských zápasech (Jousting
Association, zápasení a dovednosti se zbraněmi) a na pátém místě v kategorii lehkého
brnění.
Gary učí jak důležitá je správná výživa a cvičení a podporuje ostatní, aby ve svém životě také
dodržovali zdravé návyky. Existuje sáhodlouhý seznam lékařských abstraktů, které dokazují,
že výživa a cvičení jsou pro zdraví a blaho rozhodující. Po zadání hesla „nutrition“ (výživa) a
„exercise“ (cvičení) na webových stránkách PubMed Národní lékařské knihovny (National
Library of Medicine) se objeví 5 833 článků revidovaných lékaři.
* „Tento popis [příběh muže a jeho mise z webových stránek YL] naznačuje, že než se Young
dal na kariéru propagace zdraví, byl mentálně labilní a možná měl poškozený mozek.“
Stephen Barrett, autor této webové stránky, stanovil nepodloženou psychiatrickou diagnózu,
která je jak nepřesná tak neprofesionální. Stephen Barrett se nikdy v životě s Gary Youngem
nesetkal, ani s ním nemluvil, a proto není oprávněný stanovovat diagnózu jeho mentálního
zdraví. Život a úspěchy v životě Garyho Younga jsou důkazem jeho mentální vyrovnanosti.
Nashromáždil obrovské znalosti o esenciálních olejích, navrhl a zkonstruoval složité destilační
zařízení na esenciální oleje, vedl rozsáhlý výzkum, navrhl několik produktů, kontroluje sklizeň
a produkci na farmách, napsal a publikoval knihy, je zakladatelem mezinárodní společnosti a
vytvořil humanitní projekt, který pomáhá zkvalitňovat životy Tarahumarských indiánů.
* [Když pomáhal při porodu vlastního dítěte] „4. září 1982, nechal dítě téměř hodinu pod
vodou a zapříčinil tak smrt očividně zdravého dítěte. Přestože lékař, který stanovil smrt,
prohlásil, že dítě by žilo, kdyby porod proběhl standardním způsobem, Young za to nikdy
nebyl postaven před soud.“
Toto prohlášení, které je lživé a zavádějící, ukazuje jak málo lidskosti má člověk, který vznáší
takové obvinění. Nikdo nezapříčinil tragickou smrt dítěte Youngových a dítě nebylo „očividně
zdravé“, jak Barrett prohlašuje, ani nebylo „pod vodou téměř hodinu“. Dítě mělo vážné
problémy, které nesouvisely s porodem. Právní kroky nepřišly nikdy do úvahy, protože nikdo
nezpochybňoval průběh samotného porodu.
* „Americký odborník na esenciální oleje Butch Owen, který žije a pracuje v Turecku,
zkoumal Youngovy turecké akademické diplomy, a shledal je nepodloženými. Profesor
Mustafa Keviz, který přednáší na fakultě zemědělství a rostlin na Anadolu University,
prohlásil, že Gary Young tam nikdy nepřednášel. Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
(UNIDO) nikdy nesponzorovala Younga, ani ho nepozvala, aby přednášel. Přijel nepozvaný a
přesvědčil některé představitele, aby mu dovolili prezentovat dvě témata.“
Profesor K. Husnu Baser, vedoucí oddělení farmakognosie na fakultě farmacie na turecké
Anadolu University v Eskisehiru tato lživá obvinění odmítl v emailu, který 27. března 2004
poslal výkonné asistentce manželů Youngových Emily Wrightové.
Dr. Baser řekl, že zná Butche Owena, a že Owen „je zásadně proti němu [Gary Youngovi] a
jeho činům. Možným důvodem je skutečnost, že Garyho společnost zaujímá na trhu pevnější
postavení a Owen a lidé jako on mu závidí a snaží se [Garyho] a jeho slávu co nejvíce
poškodit.“
Dále Dr. Baser prohlásil, že „Garyho v roce 1995 pozval na UNIDO seminář prof. Tuley de
Silva, který měl tehdy na starost program UNIDO zaměřený na lékařské a vonné rostliny.
Gary měl na tomto semináři více než jednu přednášku.“ Ohledně prohlášení profesora
Mustafa Keivze Dr. Baser řekl: „neznám Mustafa osobně. Měl jsem na starosti organizaci
setkání, ale všichni přednášející byli vybráni a pozváni organizací UNIDO.“
Dr. Baser také potvrdil, že Gary studoval chemické složení esenciálních olejů, absolutní
extrahování a plynovou chromatografii na Anadolu University, když byl profesor Baser
ředitelem výzkumného centra pro lékařské a vonné rostliny a léky (angl. Medicinal and
Aromatic Plant and Drug Research Centre, TBAM).
Dr. Baser na závěr řekl: „doufám, že toto stačí pro objasnění nepříjemných obvinění
směřovaných proti Gary Youngovi, pro která lidé zneužívají mého jména. Prosím, předejte
Garymu, Mary, Sue a všem přátelům v Paysonu, kterých je tolik, že je ani nevyjmenuji, přání
všeho dobrého. Vše dobré, prof. Dr. K. Husnu Baser.“
* „A co Youngovo tvrzení, že je předním odborníkem na esenciální oleje? Vydavatel časopisu
Journal of Essential Oils [sic] (JEOR) potvrdil, že Young byl spoluautorem minimálně jednoho
článku časopisu JEOR. Vydavatel zároveň zdůraznil, že časopis JEOR neuznal jeho akademický
diplom.“
Správný název časopisu zní Journal of Essential Oil Research. Gary Young byl spoluautorem
dvou vědeckých článků zaslaných časopisu JEOR. Navíc, jako pěstitel, destilátor a tvůrce
esenciálních olejů a směsí rozumí a používá plynovou chromatografii, aby analyzoval
chemické složení esenciálních olejů. Zmiňovaný výzkum je platná vědecká praxe vedená ve
shodě s přísnými vědeckými normami pod dohledem vědkyně Sue Chaové ze společnosti
Young Living, Diane Hornové z Weber State University a D. Garyho Younga.
Akademické vzdělání a praxe Geryho Younga zahrnuje jeho aktivní přednáškovou činnost po
celém světě. Přednášel na Prvním mezinárodním sympoziu integrované lékařské
aromaterapie (First International Symposium on Integrated Medical Aromatherapy) v Grasse
ve Francii, které se konalo 21. – 22. března 1998. Mezi přednášejícími byli odborníci na
esenciální oleje jako je například ředitel výzkumu Pierre Franchomme z Bukurešti
v Rumunsku nebo Dr. Daniel Penoel.
* „Young také prohlašuje, že je kompetentní navrhovat zařízení na destilaci esenciálních
olejů a tvrdí, že projektoval a postavil několik destiloven pro výrobu svých olejů. 17. srpna
2000 jedné z jeho domácích destiloven praskl spoj u krytu/poklice a smrtelně zranil
pracovníka na farmě Young Living v Moně ve státě Utah.“
Gary Young projektoval svou první malou vyluhovací kolonu/destilační zařízení v roce 1989.
V roce 1991 postavil druhé karbonovo-ocelové přenosné destilační zařízení s kapacitou 80
litrů. V roce 2002 fungovaly ve společnosti Young Living Essential Oils čtyři kolony o objemu
4100 litrů, jedna o objemu 6900 litrů, tři o objemu 8700 litrů, dvě o objemu 12500 litrů a
jedna speciálně navržená o objemu 1600 litrů.
Společnost Young Livning destilovala šalvěj lékařskou, šalvěj muškátovou, tymián, levanduli,
bergamot, pelyněk estragon, heřmánek pravý, heřmánek římský, meduňku, heřmánek
modrý, mátu, zlatobýl, yzop, oregano a mátu klasnatou. Z divoce rostoucích stromů to byla
borovice, jedle Douglaska, jedle balzámová (Idaho), jalovec, cedr, jedle ojíněná a jedlovec.
Během patnácti let destilování esenciálních olejů z farem ve dvou státech se stala pouze
jedna nehoda. Při této nehodě jeden pracovník tragicky zemřel. Společnost Young Living
poskytla pozůstalé rodině finanční kompenzaci a okamžitě přijala doporučení navržené
utažským oddělením pro bezpečnost práce a zdraví (Utah Occupational Safety and Health
Division, UOSHD) ohledně toho, jak se vyhnout přetlakování.
* „Youngova kniha Aromaterapy: Essential Beginning obsahuje celou kapitolu na starověké a
moderní vybavení pro destilaci párou. Přestože kapitola klade důraz na fakt, že „nejlepší
kvalitu oleje lze vyrobit při tlaku nula pascalů v průběhu destilace,“ zpráva úřadu UOSHD
uvádí, že pára do nádoby přicházela pod tlakem 862kPa.“
Pro rostliny destilované ve městě Mona na farmě v Utahu navrhl Gary přístroj, který destiluje
při tlaku maximálně 34,5kPa. Pára vstupuje do vyluhovací kolony pod malým tlakem, aby
byla schopná prostoupit sloupcem rostlinného materiálu a navázat na sebe esenciální olej.
Pára přirozeně stoupá rostlinným materiálem. Když dosáhne horní části kolony, nemá už
prakticky žádný tlak.
Při výše jmenované nehodě došlo k přetlakování, ale ani inspektor oddělení UOSHD nebyl
schopen přesně stanovit, co se stalo. Chyba umožnila vytvoření nadměrného tlaku, který
způsobil, že kryt nádoby selhal.
K dopravení páry z boileru je potřeba tlak. Maximální možný tlak v boileru je 862kPa. Tím jak
pára prochází potrubím do vyluhovací kolony, tlak klesá na méně než 34,5kPa. (záleží na
druhu rostliny, která se destiluje). Pára vchází do „otevřené nádoby“. To znamená, že pára
volně stoupá rostlinným materiálem, poté pokračuje do kondenzátoru, kde prochází 270
trubkami o průměru 14mm, chladnutím kapalní a vstupuje do separátoru. Esenciální olej se
drží na povrchu, kde se sbírá a voda volně odchází ze separátoru. Cestou nemá nejdříve pára
a poté voda žádnou překážku.
Je důležité uvést, že Barrett uvádí nepřesný údaj, když říká: „zpráva úřadu UOSHD uvádí, že
pára do nádoby [u které praskl spoj krytu] přicházela pod tlakem 862 kPa.“ Zpráva ve
skutečnosti uvádí: „pára přichází do nádoby z plynového boileru pod tlakem maximálně
862kPa.“ii Barrett si zprávu špatně přečetl.
* „V popisu všech produktů je zahrnuto odmítnutí odpovědnosti ve znění: „Prohlášení
nebylo hodnoceno americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léků (Food and Drug
Administation, FDA). Produkt není určen ke stanovení diagnózy, léčbě, ošetření nebo
prevenci nemoci.“ Úřad společnost varoval, aby neprohlašovala, že určitě produkty jsou
určeny k léčbě, prevenci, ošetření nebo zmírnění průběhu nemoci.“
Uvedení takového odmítnutí odpovědnosti zákony u USA vyžadují a společnost Young Living,
stejně jako tisíce jiných výrobců alternativních přírodních produktů tyto požadavky dodržují.
Americký úřad FDA dovoluje uvádět pouze informace o složení a funkci produktu a určité
schválené účinky na zdraví. Pouze u léků mohou být legálně uvedeny jejich terapeutické
účinky.
* „Pouhý fakt, že některá substance byla používána dávnými kulturami, nedokazuje, že je pro
jakýkoli stav nemoci bezpečná, účinná nebo užitečná.“
Samozřejmě, že nedokazuje. Je potřeba provést výzkum, který určí, která substance je
bezpečná a účinná. Z toho důvodu provádí společnost Young Living rozsáhlý vědecký výzkum.
Možná má Barrett na mysli použití esenciálních olejů Egypťany, biblické používání olejů a
využití těchto znalostí v moderní době. Oleje a masti jsou v Bibli zmiňovány téměř stokrát.
Staroegyptský dokument nazývaný Ebers Papyrus (objevený v roce 1817) uvádí seznam více
než 800 různých druhů bylinných předpisů a receptů.
Faktem je, že mnoho tradičních lidových léčebných postupů vedlo ke vzniku receptů moderní
doby, které dnes lékaři předepisují. Kůra z vrby byla v Číně používána mnoho století předtím,
než ji chemici prozkoumali a analyzovali její jednotlivé složky a vytvořili chemický vzorec pro
aspirin. Metyl salicylát, který ulevuje od bolesti a nachází se v esenciálním oleji libavky a břízy
se vyrábí uměle pro použití ve sportovní masáži. Moudrost starodávných kultur o bylinách
byla opakovaně potvrzena moderní vědou.
* „Hospodář kliniky David K. Hill je uveden jako chiropraktik s aktivní praxí od roku 1996. Při
svém průzkumu databáze DOPL jsem však nenašel žádný důkaz, že by byl držitelem
osvědčení.“
Dr. Hill je hospodářem výzkumné kliniky Young Life (Young Life Research Clinic). Má
osvědčení chiropraktika ve státě Idaho. Na klinice pracuje na pozici managementu a
neprovádí zde svou praxi, nemusí tedy v současné době vlastnit osvědčení pro stát Utah.
Nicméně se snaží získat osvědčení také ve státě Utah, aby poté mohl uplatnit na výzkumné
klinice Young Life své dovednosti jako chiropraktik.
* „Jak výzkumná klinika Young Life funguje? Lékaři kliniky provádějí množství mastičkářských
testů, jako je iridologie, testování na přístroji Quantum Xrroid, analýza živých krevních buněk
atd. Pak jsou na pořadu terapie, rozsáhlá sbírka nespolehlivé alternativní léčby… Sada osmi
případových anamnéz prezentovaných na kongresu Young Living Grand Convention v červnu
roku 2002… nebyly prezentovány vědeckým způsobem… dva z osmi zemřeli do čtyř měsíců
po prezentaci.“
Někdy pacienti přijdou na kliniku, až když vyčerpají všechny lékařské možnosti a už jim téměř
nelze pomoci. Když zemře pacient společnosti Young Living, všichni jsou smutní a truchlí.
Je třeba si položit otázku: „Léčí někdy nemocnice pacienty, kteří později zemřou?“ Je
nedůvěryhodné prohlašovat, že by nějaký zdravotní subjekt mohl vyléčit všechny pacienty.
Stephen Barrett také zmiňuje osobní zkušenost zpěváka Merrilla Osmonda, jehož zdravotní
problémy zahrnovaly:
- Poruchy spánku, které začaly po dosažení věku třiceti let
- Dna, která se objevila po dosažení věku třiceti let
- Cukrovka, kterou mu diagnostikovali po dosažení věku třiceti let
- Problémy s ledvinami, které se objevily, když mu bylo něco přes čtyřicet a omdlel na
podiu. Merrill byl převezen na Duke University, kde mu řekli, že mu selhávají ledviny
a měl by se rozloučit s rodinou.
- Drobné mozkové příhody, první ve věku jednadvacet let
- Lupénka a ekzém, které ho sužovali celý život
-
Deprese, které ho po jeho dvacetinách téměř připravily o život
Tekutina, která se nahromadila kolem srdce. Lékaři mu oznámili, že se nedožije
pětatřicátých narozenin.
Merrill Osmond bral Glucophage®, Glucotrol®, Prozac®, lithium, Allopurinol®, Ambian®,
Lipitor®, Nexium®, Methotrexate® a Enbrel®.
O Osmondově příběhu se psalo v novinách a časopisech. O svém úspěchu na výzkumné
klinice Young Life (Young Life Research Clinic) mluví před celým světem. Dnes Merrill
Osmond neužívá žádný z těchto léků.
* „Young uvádí, že RDT (technika Raindrop) může účinně léčit skoliózu tím, že působí na
toxiny a viry, které jsou příčinou skoliózy. Neexistuje vědecký důkaz k tomuto prohlášení,
protože neexistuje důkaz, že by viry nebo toxiny způsobovaly skoliózu.“
Vydavatelská společnost Essential Science Publishing nalezla vědeckou dokumentaci.
Publikace Essential Oils Desk Reference (Referenční příručka o esenciálních olejích) a
Essential Oils Integrative Medical Guide (Integrační zdravotní průvodce esenciálními oleji)
zahrnují následující dvě studie, které dokazují Barrettovu ignoranci.
Studie v Edinburské nemocnici Western General Hospital ve Skotsku spojují částice podobné
viru s idiopatickou skoliózou. „The nature of virus-like particles in the paraxial muscles of
idiopathic scoliosis“, J Pathol, 1979 Sep;129(1)9-12 a „Virus-like particles in paraspinal
muscles in scoliosis“, Br Med J. 1976 Oct 16;2(6041):912-3.
Existuje mnoho vědeckých důkazů, že se určité mikroorganismy usazují blízko míchy a jsou
jednou z příčin deformit. Výzkum v Pasteurově ústavu ve Francii, který byl publikován
v časopise New England Journal of Medicine, zdokumentoval důkazy o rostoucím množství
pacientů s nemocemi páteře způsobené tuberkulózou. (Jenks PJ, Stewart B, „Images in
Clinical Medicine: Vertebral Tuberculosis“ N Engl J Med. 1009 Jun 4;338/23):1677.)
23. dubna 2004 uvedla agentura Reuters, že běžný virus nachlazení se týdny až měsíce může
skrývat v plicích. Viry se jistě skrývají i podél páteře.
* „Raindrop technika používá sedm jednoduchých olejů a dvě směsi vytvořené společností
YLEO. Koncentrace několika olejů překračují doporučenou bezpečnou dávku a mohou
způsobit podráždění pokožky, zvýšenou citlivost, zvýšenou fototoxickou reakci, citlivost na
esenciální olej.
Třetí vydání příručky Essential Oils Desk Reference uvádí: „Používání čistých esenciálních
olejů v Raindrop technice je v souladu s francouzským modelem aromaterapie, což je
nejrozšířenější a nejvíce studovaný model na světě. Celá řada proslulých francouzských
lékařů dvacátého století přesvědčivě dokazuje, že čisté esenciální oleje zaujímají významné
místo mezi terapeutickými prostředky používanými klinickými odborníky. Rene‘ Gattefosse‘,
Ph.D., Dr. Jean Valnet, Dr. Jean-Claude Lapraz, Dr. Daniel Penoe a mnoho dalších dlouhodobě
dokazují, že použití čistých esenciálních olejů je bezpečné a účinné a oleje mohou mít
významný a rychlý přínos.“
Pokud dojde k podráždění pokožky, přidání čistého rostlinného nebo masážního oleje
odstraní jakékoli podráždění. David Stewart, Ph.D. sestavil příručku A Statistical Validation of
Raindrop Technique (Statistické potvrzení Raindrop techniky), která uvádí v drtivé většině
pozitivní zkušenosti více než čtyř set uživatelů Raindrop techniky. (K dispozici ve vydavatelské
společnosti Essential Science Publishing.)
Ralph Moss, Ph.D., autor zprávy The Moss Reports, která pojednává o rakovině,
poznamenává, že „Mastičkář byl často používaný termín při útoku na ideologické protivníky.
Podstatou mastičkáře byl však fakt, že ‚porušoval a oponoval tomu, co hlavní proud
definoval jako pravdivé, ortodoxní, standardní, dobré a lékařské.‘“
D. Gary Young obdržel následující slova chvály od Alexandera G. Schausse, Ph.D., který je
výkonným ředitelem a presidentem společnosti American Institute for Biosocial and Medical
Research, Inc. (Americký institut pro biosociální a lékařský výzkum):
„Znám Garyho velmi dobře už déle než deset let, vždy jsem obdivoval jeho touhu neustále
cestovat po celém světě a rozšiřovat své znalosti. Gary je celoživotním studentem ve
zdravotní péči a jeho neustálá touha po nabývání znalostí pro znalosti samotné a tím
nalézání terapeutického použití, ze kterého by měli prospěch ostatní. Také oplývá
výjimečnou schopností učit a vyučovat jiné. Pozoroval jsem Garyho při několika
příležitostech, kdy dokázal zaujmout stovky a tisíce posluchačů svou metodickou a působivou
přednáškou. Jeho schopnost formulovat velmi technické informace pro laickou veřejnost je
výjimečná. Způsob, jakým Gary dokáže podat tyto informace přesně a bez zkreslení vědecké
přesnosti, na mě udělalo dojem.“
Dr. Ronald M Lawrence, Ph.D., který je autorem několika knih a zakládajícím členem
International Association for the Study of Pain (Mezinárodní asociace pro studium bolesti),
napsal trefné shrnutí o webových stránkách Quackwatch a Gary Youngovi:
„Nikdo, kdo má povědomí o současné a alternativní medicíně, nerespektuje Quackwatch.
Oni sami [Quackwatch] jsou nečestní a vymýšlejí si nepravdy. To, co vím o Gary Youngovi a
společnosti Young Living mě vede k přesvědčení, že společnost Young Living pomáhá
mnohem více lidem, než skupina Quackwatch bude kdy schopná. Myslím si, že Gary Young
odvádí úžasnou práci v oboru aromaterapie a to, co dělá, stoprocentně podporuji.“
Část II: Předpojatost Stephena Barretta a propaganda skupiny Quackwatch
Síla záporu
Phillip C. McGraw, Ph.D., autor knihy Self Matters: Creating Your Life from the Inside Out,
uvádí, že „negativní informace působí živěji a opravdověji, než pravdivé kladné informace.“
V dnešní společnosti jsme zavaleni neustálým proudem informací. Jsme předurčeni k tomu,
abychom přijímali to, co slyšíme za pravdivé a to, co vidíme za reálné. Vydavatel Robert
Collier jednou řekl: „Jakákoli myšlenka, která je do našeho podvědomí vyslána dostatečně
často a přesvědčivě, je nakonec akceptována.“ V dnešní společnosti k sobě necháváme projít
příliš mnoho informací. Snadno nás uchvátí levné informace plné senzace a okázalých emocí.
Jedna z organizací, která rozsévá takové senzace a dezinformace se nazývá Quackwatch. Je
to organizace se spornými praktikami. Za webovými stránkami Quackwatch stojí Dr. Stephen
Barrett. Barrett funguje také jako prezident a správce webu organizace, která se jmenuje
National Council Against Health Fraud (NCAHF, Národní výbor proti zdravotním podvodům),
což je další webová stránka typu quackwatch, a útočí na přírodní medicínu a poskytovatele
podobné péče. Často právě jménem této organizace podává Barrett nepodložené žaloby
proti poskytovatelům přírodní péče.
A proč tato krevní msta proti přírodní medicíně?
Úspěch alternativní a doplňkové medicíny v dnešní době získává stále více pozornosti v
běžné medicíně. Na toto téma se zaměřují dvě důležité statistické studie zveřejněné ve dvou
časopisech, New England Journal of Medicineiii a Journal of the American Medical Association
(JAMA)iv.
Je zajímavé, že při hledání na webových stránkách Národní lékařské knihovny (The National
Library of Medicine, PubMed) se ukázalo 7712 revidovaných článků na téma doplňková a
alternativní medicína. Článek JAMA z 11. listopadu 1998 uvádí, že „odhadované výdaje za
profesionálně poskytovanou alternativní medicínu se mezi rokem 1990 a 1997 zvýšily o
45,2% a střízlivý odhad uvádí, že jejich výše v roce 1997 činila 21,2 miliard USD, kdy
minimálně 12,2 miliardy USD byly hrazeny pacienty. Tato čísla překračují náklady na péči
hrazenou pacienty v roce 1997 v amerických nemocnicích.“
Tato studie uvádí, že v roce 1990 se uskutečnilo více návštěv u poskytovatelů alternativní
péče než v běžných ordinacích – 488 milionů návštěv alternativních ordinací oproti 388
milionům návštěv běžných praktických lékařů.
Překvapivý dopad alternativní léčby v USA vedl v roce 1998 k založení Národního centra pro
doplňkovou a alternativní medicínu (National Center for Complementary and Alternative
Medicine, NCCAM) Národním institutem pro zdraví (National Institute sof Health, NIH).
Americké oddělení pro zdraví a péči (Department of Health and Human Services) kontroluje
tento institut s cílem „integrovat vědecky prokázané praktiky doplňkové a alternativní
medicíny (Complemantry and Alternative Medicne) do konvenční medicíny, a proto
zveřejňujeme publikované výsledky výzkumu, zkoumáme způsoby integrace praktik
doplňkové a alternativní medicíny založených na důkazech do praxe běžné medicíny a
podporujeme programy na vytvoření modelů pro začlenění doplňkové a alternativní
medicíny do osnov lékařských, zubních a zdravotních škol.“v Ředitel Národního centra pro
doplňkovou a alternativní medicínu, Dr. Stephen E. Straus, řekl: „Naše smýšlení o výživě a
potravinových doplňcích se posunulo nových směrem.“vi
Nelze ignorovat vědeckou dokumentaci, která pojednává o významu alternativní a
doplňkové medicíny. Počínaje články v předních revidovaných lékařských časopisech a
nejvyššími vládními úřady konče – přírodní medicína se stává hlavním proudem. S rostoucím
povědomím o významu alternativní a doplňkové medicíny roste i hlasitost opozice, která
vnímá přírodní medicínu jako „konkurenci“ běžné medicíny.
Cena za svobodu volby ve zdravotní péči
Svoboda volby je velmi drahá. Průkopníci přírodní zdravotní péče čelí nespravedlivému útoku
stávajících organizací, které mají obrovské finanční zdroje.
Stephen Barrett ze skupiny Quackwatch je placen za to, aby svědčil jako „soudní znalec“ v
případech, které on a jeho partner a prezident organizace NCAHF Robert Baratz iniciují a
napadají tím poskytovatele přírodní péče za pomoci dezinformací a pomluv. Zdá se, že
Barrettova a Baratzova krevní msta a jejich různé webové stránky zaměřené proti přírodní
léčbě jim dobře vynáší. Nabízí se tedy otázka: Kdo poskytuje finance na jejich časté žaloby?
Sponzorují je snad farmaceutické firmy?
Když se lidé uchylují k alternativní medicíně, farmaceutické firmy ztrácí nejvíc. Podle
oběžníku Smart Publications Health & Wellness Update je farmaceutický průmysl
nejziskovějším průmyslem v USA (100 miliard USD) a již mnoho let má obrovský vliv na
lékařský průmysl.
Faktem je, že alternativní medicína odvádí stále více peněz z běžné lékařské praxe a ještě
výrazněji více peněz od farmaceutických korporací. Když lidé používají „přírodní“ prostředky
místo drahých patentovaných léků, farmaceutické firmy přicházejí o peníze.
Autor spotřebitelských textů Tim Bolem věří, že „Quackwatcheři“ jako je Barrett a Baratz
jsou sponzorováni farmaceutickými firmami a píše o útoku na ty, kteří nabízejí alternativy
k běžným medicínským lékům nebo operacím. Věří, že „Big Pharma“ neboli obrovské
farmaceutické korporace stojí za vznikem „quackbusters“ (krotitelé mastičkářů). Píše, že „26
firem vyrábějících léky se spojilo a financuje tuto skupinu, dosazuje do čela vedoucí a
ředitele a zařídilo, aby to fungovalo jako business, tj. zavedený mechanismus, který neustále
poškozuje a brzdí rozvoj konkurence ke klasickým lékům. Jejich hlavím cílem je vznikající
odvětví „přírodní péče o zdraví“, tj. subjekty nabízející „alternativy“ k zavedeným lékům a
operacím. „Krotitelé mastičkářů“ jsou taktickým krokem a posměšně nazývají VŠECHNY nové
přírodní myšlenky jako „mastičkářství“.“
Bolen také vysvětluje, že „Big Pharma“ vytvořili „propracovanou propagandu“, jakousi
informační základnu. „Objevily se webové stránky, které působí věrohodně a odborně – jako
například pochybné webové stránky www.quackwatch.com Stephena Barretta a další.
Sporná organizace jménem National Council Against Health Fraud (Národní výbor proti
zdravotním podvodům, NCAHF) vznikla, aby poskytovala takzvaná ‚znalecká svědectví‘“vii.
Bolen se odkazuje na stránky „Quackwatch“ Stephena Barretta možná proto, že jde o
nejznámější webovou stránku útoků proti přírodní léčbě. Na této stránce se objevují útoky
proti několika stovkám odborníků zabývajících se přírodní zdravotní péčí. Na Barrettově
„aktuálním“ seznamu se vyskytuje 164 jmen lékařů, zdravotních sester, chiropraktiků,
naturopatů a dokonce i jedna kongresmanka USA, která podporuje myšlenky přírodního
zdraví, a všichni jsou proto terčem jeho útoků.
Mezi lidmi, na které Stephen Barrett na svých stránkách útočí, jsou D. Gary Young, Dr.
Andrew Weil, Dr. Julian Whitaker, Dr. Deepak Chopra, Dr. Bernie Siegel, Ralph Moss, Ph.D.,
Earl Mindell, R.Ph. a Gary Null, Ph.D. Také se na Barrettově seznamu objevil nedávno zesnulý
Dr. John R. Lee, který vyjádřil pochybnosti nad nyní prokazatelně nebezpečnou hormonální
léčbou.
Příkladem Barrettových útoků je kritika knihy Fit For Life (Fit do života) od Harvey Diamonda
kvůli jeho polemice o kombinování stravy. Barrett také kritizuje kulturistu Joe Weidera za to,
že věří, že „sportovci mají jiné nároky na potřebu proteinů, že proteinové doplňky významně
pomáhají při stavbě svalstva a dodávají sílu a zdraví, a že nejefektivnější způsob, jak získat
dostatek proteinů, je užívání doplňků.“
Navíc Barrett kritizuje bývalou poslankyni USA Dianu Watsonovou za to, že upozornila
veřejnost na nebezpečí rtuti obsažené v amalgamových zubních plombách. Stovky vědeckých
studií publikovaných v revidovaných vědeckých časopisech dokumentují nebezpečí této
složky: „zubní amalgam je pravděpodobně hlavním zdrojem chronické expozice rtuti u lidí.“
(Hahn LJ, et al., „Dental ‚silver‘ tooth fillings: a source of mercury exposure revealed by
whole-body image scan and tissue analysis,“ FASEB J. 1989 Dec;3(14):2641-6.)
Poslankyně Watsonová se zasadila o úspěšné prosazení zákona, který nařizuje uveřejnění
následujícího varování ve všech zubních ordinacích v Kalifornii:
„Varování: Amalgamové výplně obsahují chemickou složku, která dle informací známých
státu Kalifornie způsobuje vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození.“
Dalšími oběťmi Barrettova nepřátelství vůči přírodní medicíně je několik význačných lékařů
včetně nedávno zemřelého Linuse Paulinga, Ph.D., který jako jediný v historii obdržel dvě
samostatné Nobelovy ceny. Barrett se vysmívá úspěchům Dr. Paulinga přesto, že správnost
jeho teorií neustále potvrzují výzkumníci a vědci.
Barrettovy stránky Quackwatch jasně míří své útoky na ty, kteří nesouhlasí s jeho názory. To
zahrnuje politiku Výboru pro doplňkovou a alternativní medicínu (Commission on
Complementary and Alternative Medicine), který byl zřízen Bílým domem a časopis
Newsweek „propagující lživé názory na takzvanou doplňkovou a alternativní medicínu“. Je
proto důležité rozumět pozadí a motivům muže, který provozuje tyto stránky zaměřené na
kritizování alternativní medicíny a jejích poskytovatelů.
i Essential Edge, vydáno společností Young Living Essential Oils, 2002 Convention Issue
ii State of Utah Labor Commission, Utah Occupational Safety and Health Division, Inspection
No. 303609242
iii Eisenberg DM, et al., „Unconventional medicine in the United States. Prevalence, cosi, and
patterns of use,“ N Engl J Med. 1003 Jan 28;328(4):246-52
iv Eisenberg DM, Davis RB, et al., „Trends in alternative medicine use in the United States,
1990-1997: results of a follow-up national study,“ JAMA. 1998 Nov 11;280(18):1569-75
v Website of the National Center for Complementary and Alternative Medicine,
http://nccam/nih.gov/about/aboutnccam/index.htm
vi Press Release, September 21, 2002, „Nutritional Supplements Shown to Provide Valuable
Health Benefits,“ American Medical Association (website: www.ama-assn.org/) from the
21st Annual Science Reporters Conference in Wash., D.C.
vii http://www.quackwatch.org/opinionpieces/NewestClark%20Attack.htm

Podobné dokumenty