Maloobchodní prodej online

Komentáře

Transkript

Maloobchodní prodej online
Maloobchodní prodej online
Young Living je společnost přímého prodeje. Prezentace, obchodní schůzky a osobní kontakty
nezávislých distributorů jsou hlavní povolená místa určená k prezentaci produktů a obchodních
příležitostí Young Living.
Pro společnost Young Living je nejdůležitější zachování soudržnosti názvu značky Young Living,
produktové řady, zdraví a bezpečnosti a vztahů s nezávislými distributory. Nabídky našich produktů
na webových stránkách, jako jsou například internetové stránky klasifikované jako reklamní/inzertní,
aukční stránky, stránky internetových obchodů nebo internetové prodejny s objednávkovým
systémem, oslabují osobní vztah mezi nezávislým distributorem a zákazníkem, stejně tak jako
značku a zkušenosti, což jsou hodnoty, které chce společnost Young Living vybudovat pro své
zákazníky a produkty.
Zakázáno:
l
Bylo stanoveno základní pravidlo, podle něhož členové nesmějí prodávat ani vystavovat produkty
Young Living na žádných internetových stránkách klasifikovaných jako reklamní/inzertní (např.
Craigslist atd.) ani na aukčních stránkách, stránkách internetových obchodů nebo v internetových
prodejnách s objednávkovým systémem (např. eBay®, Amazon®, OrderDog™.com, Overstock®.
com).
Povoleno:
l
Členové mohou nadále prodávat produkty Young Living na svých osobních URL stránkách
a prodejních stránkách nezávislých distributorů, pokud si své URL stránky zaregistrují u
společnosti Young Living (zašlou e-mail oddělení služeb zákazníkům – Customer Care nebo
[email protected]) a výrazně na nich zveřejní logo nezávislého distributora a
své členské číslo.
Při uvádění produktů Young Living na osobní URL stránky by evropští členové (nebo
jakýkoli člen Young Living prodávající v Evropě) MĚLI jednat následovně:
V1
l
Zřetelně uvádět své členské číslo a doplnit, že jsou nezávislým členem společnosti Young Living, a
to u každého uvedení produktu nebo na stránce informací o prodejci u svého účtu.
l
Vždy použít logo nezávislého distributora Young Living.
l
Podniknout veškerá opatření, aby zajistili soulad všech popisů produktů se zákonem. Použít
předem schválené popisy produktů, které jsou uvedeny v katalogu produktů a na webových
stránkách Young Living.
l
Dodržovat zásady správné praxe DSA (Direct Selling Association – asociace přímého
prodeje).
l
Poradit maloobchodním zákazníkům a potenciálním členům Young Living, jak používat produkty
Young Living.
l
Dodržovat platná pravidla a předpisy týkající se webových stránek online a e-commerce ve své
zemi.
l
Poskytovat maloobchodnímu zákazníkovi stejné záruky vrácení peněz, jako jim poskytuje
společnost Young Living, a to bez omezení zákonných práv kohokoli.
Young Living (Europe) Limited, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Anglii, se sídlem na adrese 12 Harvard Way, Harvard Industrial Estate,
Kimbolton, Huntingdon, PE28 0NJ, Spojené království Tel.: 01480 862840 Fax: 01480 862849 www.youngliving.com [email protected]
IČO 5299340 DIČ 842 0048 62
Při uvádění produktů Young Living na osobní URL stránky by evropští členové (nebo
jakýkoli člen Young Living prodávající v Evropě) NEMĚLI jednat následovně:
l
Použít kterýkoli z obchodních názvů Young Living v názvu účtu prodejce a/nebo v názvu prodejny,
s výjimkou těch, které současně obsahují dovětek „nezávislý člen“ nebo podobnou identifikaci,
která jednoznačně odliší tento účet od účtu společnosti Young Living, například nepoužívat jako
název svého účtu Young Living, Young Living MX, Young Living 4 Health, NingXia Red atd.
l
Použít jakékoli logo Young Living ve svém zveřejnění produktů (jiné než to, které je zobrazeno na
štítku produktu).
l
Použít k prodeji produktů Young Living webové stránky aukcí/dražeb.
l
Neprodávat a nevystavovat produkty Young Living na žádných internetových stránkách
klasifikovaných jako reklamní/inzertní (např. Craigslist atd.) ani na aukčních stránkách, stránkách
internetových obchodů nebo v internetových prodejnách s objednávkovým systémem (např.
eBay®, Amazon®, OrderDog™.com, Overstock®.com atd.).
l
Rozebrat sady/soupravy a prodávat jejich produkty jednotlivě.
l
Opatřit jakékoli produkty Young Living jinými štítky.
l
Uvádět jakákoli tvrzení naznačující, že produkty Young Living jsou určeny k prevenci, ošetření či
léčbě nějaké nemoci nebo poruchy. Například by neměly být použity v žádném z popisů produktů
tyto výrazy: antivirový, antibakteriální, protinádorový, antitumorový, antimikrobiální, protizánětlivý,
antidepresivum, protiplísňový, antiparazitární, protisrážlivý ani název žádné choroby.
l
Sdělit cokoli o příjmu či plánu odměňování.
l
Inzerovat zboží jiného programu přímého prodeje nebo jeho produktů na webové stránce Young
Living.
l
Prodávat produkty pořízené na základě Not-For-Resale (NFR, není určeno k dalšímu prodeji).
l
Zjišťovat jména, adresy a/nebo platební údaje od zájemců a přihlásit je jako členy Young Living
bez jejich vědomí či souhlasu.
Doporučení: Evropské členy důrazně vyzýváme, aby neprodávali žádné produkty Young Living za
doporučené velkoobchodní ceny. Členové by neměli nabízet kredity ani pobídky ke snížení ceny
jakéhokoli produktu Young Living.
Důležité informace: Tento dokument je pouze vzdělávacím materiálem a jedná se o pokyny. Nenahrazuje ani neruší tržní zásady
a postupy. Young Living si vyhrazuje právo přísně zakázat, sledovat, naúčtovat poplatek a vynaložit veškeré úsilí v prosazení
těchto opatření, mimo jiné včetně ukončení (viz článek 13.3 zásad a postupů) online účtu člena-prodejce, jestliže člen poruší
jakékoli zákony, předpisy a tyto zásady a postupy.
V1
Young Living (Europe) Limited, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Anglii, se sídlem na adrese 12 Harvard Way, Harvard Industrial Estate,
Kimbolton, Huntingdon, PE28 0NJ, Spojené království Tel.: 01480 862840 Fax: 01480 862849 www.youngliving.com [email protected]
IČO 5299340 DIČ 842 0048 62

Podobné dokumenty