Zpráva o činnosti 2012

Komentáře

Transkript

Zpráva o činnosti 2012
Občanské sdružení Kuprospěchu
Výroční zpráva za rok 2012
Občanské sdružení Kuprospěchu bylo registrováno 10. 12. 2003,
činnost začalo vyvíjet od začátku roku 2004.
Tvoří jej mladí lidé, většinou studenti a absolventi středních a
vysokých škol. Nepodléháme negativním pocitům ze života na severu
Čech, který se stále vzpamatovává z následků dřívější ničivé
industrializace. Rozhodli jsme se tuto oblast neopustit, jak je u mladých
lidí zvykem, a svou aktivitou přispět ke zlepšení kvality života
v Ústeckém kraji, zvláště na Chomutovsku. Naše činnost směřuje ke
kulturní a sociální regeneraci lokality (v dříve devastovaném Ústeckém
kraji zatím probíhá zejména ekonomická a fyzická regenerace prostoru,
je třeba ale "regenerovat" také místní komunity).
Zaměřujeme se na tyto cíle:
PŘISPÍVAT K ROZVOJI UMĚNÍ A KULTURY
V KRUŠNOHOŘÍ
I
VE
SPOLUPRÁCI
SE
ZAHRANIČNÍMI PARTNERY A ZATRAKTIVNIT TAK
LOKALITU
VYHLEDÁVAT A PODPOROVAT MÍSTNÍ TALENTY,
UDRŽET JE V KRAJI A ZAPOJIT JE DO AKTIVIT VE
PROSPĚCH LOKALITY
VYTVÁŘET A REALIZOVAT PROJEKTY ZAMĚŘENÉ
NA NEORGANIZOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ
EKOLOGICKOU VÝCHOVOU A VZDĚLÁVÁNÍM
ZVYŠOVAT POVĚDOMÍ O ÚSTECKÉM KRAJI A O
PRINCIPECH UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
PODPOROVAT ZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ
ZLEPŠOVAT IMAGE CHOMUTOVSKA, POTAŽMO
CELÉHO KRUŠNOHOŘÍ
POSILOVAT KOMUNITNÍ ŽIVOT V CHOMUTOVĚ
2
Naše činnost v roce 2012:
Co se týče samotné činnosti, je třeba podotknout, že v osobním životě členů
nejužšího jádra sdružení dochází od roku 2010 k zásadním změnám (založení rodin,
pracovní vytížení apod.). Řada mladších členů a spolupracovníků sdružení zase nastoupila
či finalizuje své studium na vysokých školách. Rozhodli jsme se tedy především z časových
důvodů snížit kvantitu pořádaných akcí a napak se zaměřit ještě více na jejich originalitu a
kvalitu, stejně tak jako na dlouhodobé projekty a pokračování projektů tradičních (cyklojízdy,
festival Cumbajšpíl, česko-německé výměny aj.). Rovněž zkoušíme vymýšlet nové a
originální formy realizace akcí a projektů.
Jelikož pořádání kulturních akcí, které je již v naší činnosti po několik let dominantní,
není kratochvílí, jíž je možno provozovat do nekonečna, zkoušíme také čím dál více
podporovat mladé nezávislé pořadatele. Rádi jim poradíme ohledně organizace akce,
půjčujeme zdarma materiál nutný k jejich pořádání a poskytujeme know-how, stejně jako
faktickou spolupráci. Rovněž šíříme kontakty na místní umělce, především hudebníky po ČR
a v německém příhraničí. Město Chomutov naši činnost pro rok 2012 podpořilo dotací na
činnost ve výši 7.000,- Kč.
Projekty a akce realizované v roce 2012:
KONZERT II
16.3.2012, Chomutov, bývalé Městské lázně
Po velkém úspěchu akce
Konzert v lázních na podzim roku 2011
jsme si ověřili, že naše plány pořádat
akce
na
neobvyklých
místech
odpovídající
moderním
trendům
v pořádání hudebních akcí padly na
úrodnou půdu i v Chomutově. Druhé
vydání této hudební přehlídky navštívilo
přes 450 diváků. Vystoupily dvě mladé
nadějné
chomutovské
kapely
Whispering of soul a Gravity. Hvězdou
večera, jenž zakončili v Chomutově
nesmírně
populární
Meniak
z Chemnitzu, byli zakladatelé českého
hiphopu a držitelé mnoha ocenění,
pražská hudební skupina WWW.
3
Černá meš
28.4.2012, Chomutov
Ve spolupráci zřejmě s nejoceňovanějším českým promotérským
uskupením současnosti AM180 Collective jsme do Chomutova v předvečer
Valpuržiny noci tematicky přivezli aktuální hudební styl zvaný witchhouse
(tedy „čarodějnický house“), který
reprezentovala
česká
skupina
Tempelhof. Současnou avantgardní
scénu již hůře žánrově zařaditelnou
pak reprezentovali „To the happy
few“ z Paříže a „Happy new year“
z New
Yorku.
Obě
kapely
v Chomutově zakončili své evropské
turné. Koncert navštívilo několik
desítek návštěvníků.
Jarní cyklojízda
5.5.2012, Chomutov
Cyklojízdy jsou oslavou svobodného pohybu po
městě. Jejich cílem je propagovat cyklistiku jako způsob
dopravy, který je zdraví prospěšný a zároveň šetrný přírodě.
Ve zmíněném datu proběhla již šestá chomutovská cyklojízda
pořádaná naším sdružením.
Odpoledne několik desítek
účastníků
vyrazilo
na
tradiční „spanilou jízdu“
centrem města, která byla zakončena na rozlehlém dvoře
jednoho z domů v Nerudově ulici. Kvůli extrémně
špatnému počasí jsme byli nuceni zrušit večerní koncert
chomutovských kapel, ponechali jsme jen afterparty s Dj´s.
Pro účastníky bylo připraveno občerstvení a opět se mohli
utkat v cyklodovednostech o cenu Zlaté sedačky.
KONZERT III
11.5.2012, Chomutov, bývalý klub Švermák
Ohledně přehlídky „Konzert“ pořádané
v unikátním prostoru v bývalých městských
lázních v Chomutově jsme chtěli završit triptych
akcí. Bohužel jsme se nedohodli na pokračování
spolupráce s majitelem prostoru a akce musela
být narychlo přesunuta, čož nás stálo nemalé
úsilí, ale přesto zaznamenala velký divácký
ohlas. V průběhu večera vystoupilo celkem 5
hudebních seskupení, místní scénu zastoupila
kapela Kiss the sun. Poté následoval legendární
4
český bubeník Pavel Fajt se svojí show Drum Trek III. K vidění byla rovněž hvězda české
ostré kytarové scény Esazlesa z Chebu a dvojice slovinských elektronických kapel It´s
everyone else a Ludovik Material, kteří se v Chomutově zastavili v rámci svého evropského
turné.
Česko – německý festival
18.8.2012, Annaberg - Buchholz
V německém Annaberku se uskutečnila již tradiční partnerská akce k festivalu
Cumbajšpíl. Po česko-německém sportovním klání v kopané, volejbalu a nově také
basketbalu, kterého se zúčastnilo na osm mužstev, následoval již třetí turnaj ve sportu
vynalezeném právě v Annaberku, tzv. Drehstuhlbesenhockey. Již přes den probíhala Dj
vystoupení zakončená after party v místním centru Alte Brauerei.
Akci podpořil: Česko-německý fond budoucnosti
United by skate IV.
6.8. – 20.8.2012, Chemnitz a další saská města
Již posedmé se dobrovolníci a příznivci
občanského sdružení Kuprospěchu setkali se
svými kolegy a přáteli z chemnitzkého Alternative
Jugend Zentre. Počtvrté se mezinárodní výměna
mládeže odehrála v podobě skateboardového a
BMX campu pod názvem UNITED BY SKATE. Pro
několik desítek vyznavačů těchto sportů z
Německa, Čech a dalších zemí připravili něměčtí
organizátoři čtrnáctidenní program.
Akci podpořily: město Chemnitz, EU – program
Mládež v akci
9. Cumbajšpíl
16.11.-23.11.2012, Chomutov, bývalé Městské lázně
Ve dnech 16.11 a 23.11.2012 proběhl v Chomutově již 9. ročník festivalu kultury
Krušnohoří „Cumbajšpíl“. Ke konání festivalu nedošlo v jeho tradiční datum (poslední víkend
v srpnu) a na tradičním místě (městský park Chomutov) tak, jak byl po 8 let pořádán.
Dlouhodobé problémy v komunikaci mezi naším sdružením a mítní politickou reprezentací
(jejichž popis a interpretace není žádoucí součástí formátu výroční zprávy) nakonec vyústily
v neuskutečnění festivalu v městkém parku. Naše sdružení tedy přišlo s alternativou
v podobě pořádání festivalu na podzim v krytém prostoru. Pro tento účel vytipovalo unikátní
a rozlehlou budovu městských lázní v Chomutově, kde jsme již dříve uspořádali akce
Konzert I a II. Tentokrát se však jednalo o značně větší rozsah, celkem o tři podia, která
měla zasáhnout celou rozlehlou budovu. Vítáme, že u reprezentace města nakonec místo
lokálních a víceméně osobních neshod zvítězily zájmy řady občanů, mladých umělců, ale i
města jako celku a mnohaletá kulturní tradice mohla pokračovat, za což děkujeme.
5
Nakonec se v případě 9. ročníku uplatnilo přísloví, že „vše zlé je k něčemu dobré“.
Cumbajšpíl tento rok netrpěl konkurencí řady jiných letních akcí a naopak i samotný festival
vyhověl velmi rozšířenému trendu, který se již delší
dobu snažíme prosadit u našich menších akcí a
projektů. Tedy trendu, kdy samotné místo pořádání
akce tvoří zásadní součást produkce samé a kdy je
oživováno místo, které již skomírá a pro jiný účel
ho již lze využít jen stěží (typickým a nejznámějším
příkladech je festival Colours of Ostrava konaný ve
vítkovických hutích). Tato snaha se ukázala jako
platná, když festival po oba dny navštívilo kolem
700 diváků (jedná se o odhad, diváci značně
cirkulovali). Na festivalu jsme poprvé vybírali
vstupné, kdy důvodem byly předně zvýšené
náklady na akci a také skutečnost, že akce
pořádaná v uzavřených prostorech skýtá řadu
bezpečnostních rizik a bylo třeba vstupným
„odfiltrovat“ návštěvníky, kteří nemají zájem o
hudební produkci, ale jen o společenskou zábavu,
a to v mnohdy v nepřijatelných mezích. Vstupné
jsme vybírali v minimální výši 50,- Kč za večer
v rámci tradice volně přístupné akce, kterou
Cumbajšpíl vždy byl.
Těžiště programu jako vždy spočívalo ve
vystoupení místních hudebníků, tento rok na
celkem čtyřech pódiích. Kromě domovského Chomutova se jednalo o hudebníky z Jirkova,
Kadaně, Ústí nad Labem či Klášterce nad Ohří, z německé strany Krušných hor pak
z Chemnitzu, Annabergu či Lipska. Jako hosty festivalu vždy představujeme originální
hudebníky z celé republiky a dalších států, kteří jsou významní pro nezávislou scénu a
nejsou jen lákadlem pro širokou vrstvu posluchačů. Letos tuto roli zastala kultovní skupina
Sunshine, která jako jedna z mála českých kapel prorazila i v USA. Z dalších jmen je jistě
nutné nevynechat ambientního a jazzového experimentátora Floexe, legendární Kill the
dandies! a nastupující hvězdu české alternativy Bonuse, který za své dvě LP již posbíral
řadu cen. Cumbajšpíl se rovněž snaží publiku prezentovat aktuální hudební trendy a
současnou progresivní hudební vlnu, když tuto scénu skvěle zastoupili např. Fiordmoss
(aktuálně sídlíci v Berlíně) či Marius
Konvoj a Schwarzprior. Celkem na
festivalu vystoupilo přes dvacet pět
hudebních seskupení a rovněž
v jeho rámci proběhla premiéra
filmu „Mezi panelama“ s hudebním
programem, jíž pořádala místní
pobočka Člověka v tísni o.p.s.
Akci podpořily: Česko-německý
fond budoucnosti, ESB s.r.o.,
Tatoo ink line – Tomáš Zítek,
Crash shop, fotoateliér Štáfek a
další
6
Paměti Krušnohoří
po celý rok 2012, Krušné hory
Cílem tohoto projektu je filmové zdokumentování výpovědí a každodenního života
pamětníků druhé světové války a poválečných událostí.
Nejedná se přitom o odbornou historickou analýzu, ale o
zachycení neopakovatelných osudů a osobních postojů
oslovených, jejich vztahu ke svým tradicím, domovu, krajině a
lidem. Jedná se o dlouhodobý projekt, díky podpoře
Severočeských dolů a.s. v roce 2009 jsme mohli zakoupit
profesionální vybavení a získali tak možnost zpracovat
množství dosud získaného filmového materiálu a navíc
pokračovat v natáčení i v průběhu dalších. Chystáme se pořízené záznamy uložit do
Městského muzea v Chomutově, plánujeme rovněž výstavu s projekcí sestřihu
nejzajímavějších záznamů.
Mozaiky
po celý rok 2012, Ústecký kraj
Projekt mapuje mozaiky, reliéfy a jiné
nástěnné umění ve veřejném prostoru ze 70.
a 80. let minulého století. Jedná se o díla více
než 20 let stará, kterým se nevěnuje žádná
pozornost a často bezdůvodně zanikají, ať již
působením času, vandalů nebo jsou
nahrazena novými fasádami. Zkoušíme co
nejvíce těchto objektů zdokumentovat, nafotit
a v archivech měst vyhledat jejich autory. Oslovili jsme absolventy Dějin umění na FF UK
pocházející z Chomutova, aby zpracovali teoretické statě do připravované publikace.
Lidé v týmu Kuprospěchu, o.s.
Jednatelé:
BcA. Miroslav Koranda
777 762 488
[email protected]
Produkční, absolvent
produkce na DAMU,
pracuje v Člověku v tísni
o.p.s.
Martin Moulis
604 113 276
[email protected]
Hudební skladatel,
absolvent Konzervatoře
Jaroslava Ježka Praha,
absolvent VŠE, Praha
Mgr. Petr Karásek
777 762 489
[email protected]
Zdeněk Březina
775 292 461
[email protected]
Absolvent Právnické
fakulty ZČU v Plzni,
dramaturg nadšenec
Překladatel z německého
jazyka, herec, studoval
Rakouské gymnázium v
7
Praze
Markéta Kubalová
Studentka oboru Sociální
606 292 194
[email protected] politika a sociální práce,
FSE UJEP, Ústí nad
Labem
Mnoho praktických
zkušeností v této oblasti.
Členové a spolupracovníci:
Mgr. Eva Blažková
Miloš Štáfek
Mgr. Jaromír Křížek
Kamila Stehlíková
Petr Šichtanc
Václav Brožka
Jan Rödling
Bc. Lenka Březinová
Mgr. Karel Straka
Bc. Alexander Olah
Aleš Hrebenyak
Václav Jánoščík
Pavel Blažek
Petra Barcová
Veronika Hájková
Absolventka PF UJEP, Ústí nad Labem, absolventka
magisterského stupně studia sociální a kulturní
ekologie na FHS UK Praha
Profesionální fotograf
Sociální pracovník, absolvent psychologie univerzity
Palackého v Olomouci
Fotografka, kreativec, studentka Gerrit Rietveld
Academie v Amsterdamu
Absolvent architektury, ČVUT Praha
Grafik, hudebník,kreativec
Absolvent oborů žurnalistika a historie, FF MU Brno
Absolventka oboru Sociální politika a sociální práce +
Psychologie, FSS Masarykovy univerzity, Brno
Mnoho praktických zkušeností v oblasti sociální práce
Absolvent PF UJEP, Ústí nad Labem a následně
magisterského stupně studia sociální a kulturní
ekologie na FHS UK Praha, official environmental
leader
Sociální pracovník, absolvent oboru sociální politiky a
sociální práce na ZČU v Plzni
muzikant, pořadatel kulturních a jiných akcí, fanoušek
skateboardingu
Předseda Studentského občanského sdružení Orfeus,
vydavatel studentských novin Ostudyum,
student magisterských oborů Filosofie, Historické vědy
a Právo a právní věda UK Praha
Student oboru umělecký truhlář v Litvínově
Studentka Spgs Most
Studentka Fakulty humanitních studií v Praze
Celkový počet spolupracovníků čítá několik desítek aktivních lidí.
Vypracoval : Petr Karásek, Chomutov, 10.1.2013
8

Podobné dokumenty

Zpráva o činnosti 2005

Zpráva o činnosti 2005 činnost začalo vyvíjet od začátku roku 2004. Tvoří jej mladí lidé, většinou studenti a absolventi středních a vysokých škol. Nepodléháme negativním pocitům ze života na severu Čech, který se stále ...

Více

Zpráva o činnosti 2009

Zpráva o činnosti 2009 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Téma Daniel Řehák, Filip Šlapal Toulky Žižkovem

Téma Daniel Řehák, Filip Šlapal Toulky Žižkovem jsem nejradši poslouchal Johna Paula Jonese z  Led Zeppelin a studiového veterána Lelanda Sklara. Více než instrumentální výkony mě však dodnes zajímá, jak dokáže konkrétní muzikant svým hraním dop...

Více

Zpráva o činnosti 2004

Zpráva o činnosti 2004 Tvo í jej mladí lidé, v tšinou studenti a absolventi st edních a vysokých škol. Nepodléháme negativním pocit m ze života na severu ech, který se stále vzpamatovává z následk d ív jší ni ivé industr...

Více

Hity, na které jsme nezapomněli

Hity, na které jsme nezapomněli dlouho, až jsme ho úplně zničili. Vědět tenkrát, jakou by dnes měl sbératelskou hodnotu……ovšem, takových věcí bylo více, které bych dnes rád měl, a možná i mohl mít, jenže za jakou cenu? Byla ovšem...

Více