Omický zpravodaj září 2015

Komentáře

Transkript

Omický zpravodaj září 2015
Omický
zpravodaj
Ročník XXI. 9/2015 září
V tomto čísle naleznete :
Slovo starosty
Womickej hang
Drakiáda
Dětský folklorní soubor Omičánek (Rákosníček)
BRuNO family park
a jiné
Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny rychle utekly a začíná nám podzim, který snad konečně přinese potřebnou
vláhu.
Podařila se nám položit nová dlažba u samoobsluhy a myslím si, že chodník vypadá dobře.
Ještě zbývá osadit zábradlí, abychom umožnili snazší přístup i našim starším spoluobčanům.
Zábradlí je zadáno ve výrobě a osazení by mělo proběhnout v nejbližší době.
Zpozdili se práce na mateřské školce, dlažba je už položena a zbývá dodělat ještě klempířské
práce, neboť střecha už vyžaduje před nadcházející zimou opravy.
Na stavbě čistírny odpadních vod pokračují práce a vše finišuje před spuštěním zkušebního
provozu, ten bude půlroční a po jeho vyhodnocení bude moci proběhnout kolaudace a poté
řádný provoz čistírny, což vychází termínově na jaro 2016.
Bylo zahájeno projednávání návrhu zadání Územního plánu obce Omice, zadání je umístěno
na úřední desce, na internetových stránkách obce a k nahlédnutí i na obecním úřadu.
Do finální části se dostává i odkup pozemku pod samoobsluhou, který by se měl uskutečnit
po schválení navrhované smlouvy zastupitelstvem obce.
Dále bych rád upozornil, že Policie ČR hledá posily do svých řad, bližší informace na
stránkách obce, kde případní zájemci najdou i příslušné kontakty.
Přeji Vám všem pohodové dny.
Petr Kadela, starosta obce
Vážení spoluobčané, milí sportovní i nesportovní nadšenci,
Po roce je tu zpět druhý ročník sranda závodu na kolech Womický hang 2015.
Stejně jako v minulém roce i v tom letošním je hlavním účelem pobavit se a
zabavit celou rodinu, jelikož bude přichystána trať nejen pro dospělé, ale opět i
pro děti a dorostence.
Letošní novinkou je přidání kategorie žen, které budou zdolávat cca ½ Nádražní
ulice s koncem u Kundrátů. Mají tak možnost nejen hlasitě fandit svým favoritům
větami typu: „dělej brácha jeť, děláš mně ostudu!“ nebo „makej Víťo makej, nebo
ti neuvařím večeři!“, ale mohou si zkusit část kopce zdolat na vlastní kůži přímo
v sedle ☺. Zároveň však dodáváme, že byť se jedná o „závod“, ať si každý určí své
priority a fyzické možnosti, někdo bude opravdu závodit s časem, někdo se
spokojí s dokončením a dotlačením kola v pohodovém tempu na kopec. Každý
kdo se zúčastní je svým způsobem vítěz, tento „závod“ nezná poražených.
Drobným lákadlem pro milé dámy a slečny může být, že hlavní cenou pro vítězku
je pozvání na večeři a vyjížďku na kole, dle vlastní volby z mužského startovního
pole ☺.
Po závodech se opět sejdeme na hřišti u ohně a nějakého toho špekáčku na
opečení. Tak neváhejte, veškeré další informace naleznete na přiloženém
plakátě.
Pořadatelé Womický hang 2015
Registrace – informace - dotazy
Facebook: Womický hang 2015
Email: [email protected]
PROFIL TRATĚ
ASPEN
DOKTOR
2. Omické kolo závody do vrchu
Zúčastněte se cyklistických závodů pro celou rodinu!!!
Termín
v sobotu 10.10.2015 od 13:00
PŘEDPIS
Kde
na velkém hřišti v Omicích
Start
pod Omickým viaduktem
účastníci startují na vlastní nebezpečí a
jsou povinni dodržovat pravidla silničního
provozu. Účastníci mladší 18 roků startují
pouze s písemným souhlasem zákonného
zástupce.
Pro všechny účastníky je povinná
cyklistická přilba.
KATEGORIE
•
•
•
•
•
Předškoláci (2 – 6 let) – slalom na velkém hřišti
Školáci (6 – 10 let) – výjezd od malého hřiště na velké hřiště
Junioři (10 – 15 let) – Nádražní k doktorům – cca ½ tratě
Ženy (15 – 100 let) – Nádražní k doktorům – cca ½ tratě
Muži (15 – 100let) – Nádražní
PROGRAM
13:00 Sraz a start dětských kategorií
14:00 Start hlavního závodu
16:00 Vyhodnocení a vyhlášení vítězů
Opékání špekáčků, pivo, limo, zábava
Startovné je pro všechny
zadarmo
MAPA
Dětský folklorní soubor Omičánek (Rákosníček)
Dětský folklórní soubor Rákosníček byl původně založen koncem ledna 1983 při
Osvětové besedě v Omicích, později přešel pod SKP Rosice u Brna. Jeho zakládajícími
vedoucími byly paní Lenka Horká a Hana Brzobohatá.
Kroje vznikly po poradě s Dr.M. Ludvíkovou CSc. z Etnografického ústavu v Brně. Jsou
to spíše pracovní kroje, v jakých se dříve, ve vesnicích okolo Brna, chodilo. Pomáhaly je šít
maminky a babičky.
V Rákosníčku tenkrát tančilo a zpívalo okolo 20-ti děvčat, ve věku 7-14 let. Soubor se
pravidelně zúčastňoval různých národopisných slavností, kulturních akcí, přehlídek a soutěží.
Vystupoval i v Mahenově divadle, po boku profesionálních souborů. Děvčata po ukončení
školní docházky přecházela do „dospěláckého“ folklórního souboru Omičan. Oba soubory
doprovázela cimbálová muzika Omičan. Soubor po mnoha letech ukončil činnost.
Asi před 3-mi roky byl však znovu obnoven, opět pod vedením paní Lenky Horké.
V současné době máme asi 20 dětských členů, převážně holčičky ve věku 3-13 let a dokonce i
dva roztomilé kluky. Děti vystupovaly např. na Česnekových slavnostech v Rosicích, na Slavnostech
vína na náměstí Svobody, na Vánočních trzích na BVV ad.
I nyní nás, na vystoupeních, doprovází cimbálová muzika Omičan, pod vedením primáše Mgr. Pavla
Rujbra.
Tímto zveme všechny chlapce a děvčata od 3 do 14-ti let,kteří rádi tancují a zpívají lidové
písničky. Přijďte se za námi podívat! Zkoušky probíhají každou neděli od 17.30 hod. v sále
sokolovny v Omicích.
Chtěli bychom činnost souboru ještě více rozšířit, ušít další kroje, koupit dětem novou taneční
obuv, zajistit jim dopravu na vystoupení, popř. malé odměny pro děti atd.atd.
Proto uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek, který nám věnujete teď i v pozdější době.
Příspěvek lze předat osobně Pavle Brzobohaté, adresa Brněnská 223, Omice.
Můžete mě i kontaktovat na mail [email protected] nebo na tel.č. 724 876 836.
(Darovací smlouvu na vyžádání dodám!)
Peněžní dar lze i poslat na účet TJ Sokol Omice č.ú. 26 00 77 28 20/2010, zpráva pro příjemce:
ČINNOST SOUBORU OMIČÁNEK (RÁKOSNÍČEK).Předem děkujeme, že nás podpoříte!
Vždyť naše lidové písničky, zvyky a tance jsou chloubou a pomáhají rozvíjet v dětech jen to pěkné.
Rádi bychom poděkovali OÚ Omice, panu Trnkovi ml. (firma ASKINO), panu Hrabalovi
(firma NIDES) a panu Zbyňkovi Holešovskému za poskytnuté sponzorské dary.
Pavla Brzobohatá
*************************************************************
Trochu zábavy.
Přijde Pepa z hospody a praví k nakvašené ženě: "Hádej, co mám v kapse - začíná to na F" "Fialky?" - "Ne, flašku rumu. Hádej, co mám v druhé kapse - začíná to na E" - "Tak to
nevím." - "Eště jednu!
Chlap kupuje podprsenku a neví ani číslo, ani tvar a prodavačka se mu snaží pomoci. "A k
čemu by jste přirovnal poprsí vaší paní? Asi jako citron, nebo grep, nebo k čemu?" "Víte jaký
má uši kokršpaněl?"
*************************************************************
Český zahradkářský svaz v Troubsku
Pořáda
1 denní zájezd po památkách východní Moravy
Trasa: Troubsko-Velehrad-prohlídka poutního místa s průvodcem.
Modrá-návštěva archeoparku a velkoplošných akvárií,
oběd v Uherském Hradišti.
Odpoledne-obec Čejkovice – muzeum vína a přátelské
posezení ve sklípku u Veverků.
Zájezd se koná v sobotu 10.řijna 2015. Odjezd autobusu v 9:00 od MŠ
Zájemci hlaste se u p.ing. Procházky na ul.NO 3 nebo u p.Doležala na ul.Školní
54 – tel.731563994.
Srdečně zvou pořadatelé
Zapiš se do historie s čápem Brunem
Na podzim se dětem a jejich rodinám
otevře v Brně-Slatině nové herní centrum –
BRuNO family park. Jednak u této události
můžete být osobně a jednak zde můžete natrvalo
nechat i svou stopu.
Family park vypisuje anketu: „Dej jméno
klukovi a holčičce, kamarádům čápa Bruna“.
Hraje se o roční permanentku (12 vstupů) pro
toho, kdo dá jméno klukovi a holčičce, kteří
v centru doprovázejí čápa Bruna – maskota family parku. Všichni, kdo se do ankety zapojí, se
mohou těšit na volné vstupy do herního centra, což jistě každého potěší. Anketa běží na
webových stránkách do 31. 10. 2015 www.facebook.com/BRuNOFamilyPark Podrobné
podmínky tam najdete také.
Centrum si už nyní získává fanoušky. Jednak zaujme zvenčí svým nezvyklým tvarem, ale
uvnitř bude nabité množstvím netradičních atrakcí a aktivit. Všechny atrakce mohou děti
absolvovat i se svými akčními rodiči, čímž se umocní jejich společné zážitky.
Z těch nejzajímavějších atrakcí můžeme zmínit „Čapí oko“ – prostor ve 22 metrech nad
zemí (výška jako 7. patro) – jedná se o panoramatickou vyhlídku s prosklenou podlahou. Těšíte
se na ten pocit pod vašima nohama? Další výzvou bude tobogán „Tenké střevo“ začínající 18
metrů nad zemí a kroutící se až dolů do přízemí. Z jiných zajímavostí stojí za zmínku „Podzemní
nory“ – systém téměř 100 metrů chodeb pod úrovní země.
Celý koncept herního centra se inspiroval říší přírody a hlavně světem čápů – je proto
zaměřen na pohyb, kreativitu, zábavu a zdraví nejen samotných dětí, ale také jejich rodičů.
První z kreativních kroků je právě pojmenování kluka a holčičky. Těšíme se na vaše
nápady a příběhy.
Mgr. Jaroslav Kaleta, manažer projektu
Obrázky: 1. malba na stěně – čáp Bruno, kluk a holčička, 2. vizualizace BRuNO family park
Mlsám, mlsáš, mlsáme… za poloviční ceny!
České cukrovinky
Želé, medvídci, hadi, žížalky, dvoubarevné želé, rybízové
kroužky, červi, cola-lahvičky, kyselý mix, špuntíčci …….
…………1 kg …..89,-- Kč
Pendreky lékořicové, ovocné – rainbow, jahoda, jablko,
lékořicové kostky, kyselé pásky , špalíčky, kyselý drops, lipo,
žvýkačky Pedro …109, -- Kč
Výběr z téměř 60 druhů cukrovinek
Možno objednat na tel. 776 595 738 – Omice,
Eva Skládalová…….dodávka až do domu …
Po telef. dohodě možno doručit katalog cukrovinek
Hasičský sbor Omice
pořádá
X. ročník omické
DRAKIÁDY
Draci mohou být koupení i doma vyrobení.
Termín:
Čas:
Sraz:
sobota 3. 10. 2015
1400 hod
u hasičské zbrojnice
Všechny děti i rodiče zvou hasiči.
HOUBY
Spadl nám záchranný balíček v podobě deště, přirovnal bych to k hodu šestkou v Člověče,
nezlob se. Přišlo to na poslední chvíli. Podhoubí je ale totálně vyschlé, zdecimované, musejí
se znovu rozvinout houbová vlákna, spojit se do větších celků a vytvářet plodnice. Ten proces
bude trvat tři až čtyři týdny. Do té doby se bude podhoubí zotavovat. Jako první se mohou
objevit kotrče kadeřavé, jejichž podhoubí je hluboké a mohlo srpen přečkat, nebo luční
houby, vatovci, žampiony a špičky. „Příroda nesplnila plán a věřím, že v září a v řijnu to
dožene,“ podotýkám..
Bídnou úrodu hub v lesích způsobila právě srpnová sucha. Přežít je dovedly jen houby
rostoucí poblíž potoků, mokřadů a bažinatých oblastech. Takových je ale u nás jen málo
nebo jsou obtížně přístupné, celá letní úroda
tedy vůbec nevyrostla.
.
„Odhaduji, že jsme přišli o celou třetinu letošní úrody hub. Mám doma připravené sklenice
na zavařování hub, ale ještě jsem žádnou nenaplnil, našel jsem jen hrst hříbků a bedlí!.Pryč je
podle mykologů celá úroda holubinek a jiných letních druhů. Situaci spraví prý až druhá půlka
září,a v řijnu, kdy by se díky vláze posledních dnů mohou objevit hřibovité druhy, klouzky a
růžovky.
„Jako dlouholetý pozorovatel počasí jsem stejnou situaci zažil v roce 2006, kdy v srpnu byla
sucha. Houby se pak objevily až v říjnu“. „Příroda je naprogramovaná, že když se neuplatnila
v letní sezoně, dožene to na podzim. Mohlo by to skončit i houbovou explozí.“ Mykologové
ale varují, že podzimní úrodu ovlivní i uschlé a spadané listí.
„Některé stromy už jsou holé jako na podzim. To způsobí, že stromy méně stíní a podzimní
slunko bude víc vysušovat půdu. Přesto zůstává mykolog optimistou. „Jednu dobrou stránku
to má. Lesy zůstaly uchráněny masovým nájezdům prázdninových houbařů.“
Houbám zdar …
Společenská kronika
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k
našim jubilantům, kteří v měsíci září oslavují svá životní jubilea.
Pan Petr TOMÁŠEK
Paní Marie LUKÁŠKOVÁ
Blahopřejeme a do dalších let přejeme
hlavně hodně pohody a splněných přání.
_____________________________________________________________________
OPUSTILI NÁS
V tichém zármutku oznamujeme
všem příbuzným, přátelům a
známým,
že v měsíci září nás navždy opustili
pan Vlastimil Pelikán
a
pan Zdeněk Tejral
Čest jejich památce.
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku,
přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn . Tisk a příjem
příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, do 15 v měsíci,
e-mail:[email protected]

Podobné dokumenty

Zamyšlení – Jaký je Náš pan farář

Zamyšlení – Jaký je Náš pan farář s uspořádáním farností. Nastoupil k nám otec Petr Utíkal a my jsme ani nestačili pořádně vnímat kolik času si náš pan farář na nás udělal a kolikrát jsme se s ním setkali zvláštně a zajímavě. První...

Více

Omický zpravodaj říjen 2014

Omický zpravodaj říjen 2014 Výtěžek akce 330,-kč byl předán pokladní TJ SOKOL Omice paní Janoušové. Odpoledne se, na rozdíl od předchozích ročníků, vydařilo, svítilo sluníčko a to zlákalo na pastvu některé naše mazlíčky, se k...

Více

Omický zpravodaj červenec, srpen 2016

Omický zpravodaj červenec, srpen 2016 Info: Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás touto cestou oslovit, že i vy máte možnost se podílet na obsahu Omického zpravodaje svými podněty a články. Blíží se podzim, tak např. nějakým nápadem,co...

Více