Booklet k DVD NTC ZČU - Systematická podpora popularizace

Transkript

Booklet k DVD NTC ZČU - Systematická podpora popularizace
Miroslav Bárta —
Václav Cílek —
Zdeněk Doležal —
Martin Fibrich —
Petr Hadrava —
Alena Hadravová —
Vladimír Havlík —
Jan Hnízdil —
Jiří Horáček —
Ota Kéhar —
Zdeněk Lokaj —
Štefan Morávka —
Zdeněk Pinc —
Jiří Podlipný —
Jan Romportl —
Jiřina Šiklová —
Jan Zatloukal —
MEZIOBOROVÉ AKTIVITY NTC ZČU V PLZNI
TESLOVA 9, 306 14 PLZEŇ
WWW.MOA.ZCU.CZ
Meziborové aktivity NTC
Západočeská univerzita v Plzni
Teslova 9
306 14 Plzeň
telefon: 377 63 4805
e-mail:
[email protected]
[email protected]
web:
www.moa.zcu.cz
Editor: Marie Větrovcová, Audio & Video: Vladimír Nový
1. vydání, Plzeň, duben 2013
ISBN XXXXX-XXXX-XX-X
© Západočeská univerzita v Plzni
14. Výjezdní interdisciplinární seminář v Nečtinech
HRANICES V Ě T A
HRANICE POZNÁNÍ
DVD 1 - video
Seminář je součástí projektu ESF OPVK CZ.1.07/2.3.00/35.0014
Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU
14. – 17. 1. 2013