staré pověsti české

Komentáře

Transkript

staré pověsti české
VY_32_INOVACE_06_Staré pověsti české
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Použité zdroje :
PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stadice
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MikolasAles_Bivoj.PNG
http://img.geocaching.com/cache/2b8b5e23-b376-4b8b-9db5-dbac5d61a30b.jpg
http://www.audioknihy.eu/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=SU5325-2
http://malotridka.ic.cz/galleries/historie-v-obrazech/
http://www.nln.cz/domu/vyhledavani?search=star%C3%A9+pov%C4%9Bsti+%C4%8Desk%C3%A9
http://www.filaso.cz/katalog-znamky/480/1951-alois-jirasek
CD-ROM Kronika Českých zemí
Marcela Ryšavá
Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Vlastivěda 4. ročník
CO JSOU POVĚSTI?
• jsou fantastickým vyprávěním s
pravdivým jádrem
• vážou se k určité historické
osobnosti, místu nebo události
• nejsou spolehlivou informací o
minulosti
• za to archeologické vykopávky
nám umožnily nahlédnout do
dávnověku trochu pravdivěji
• spisovatel - Alois Jirásek čerpal
náměty ze starých kronik
POVĚST O ČECHOVI
• vypráví se v ní o tom, jak přišli naši předkové pod
vedením praotce Čecha, jak se z vrcholku hory
Říp jejich stařešina rozhlížel po krajině a řekl:
"Tady je ta země
zaslíbená, zvěře
a ptáků plná,
medem oplývající."
přečti si
stručně
pověst zde
O KROKOVI
A JEHO
DCERÁCH
Po smrti Čecha vládl
stařešina Krok. Ten
měl tři dcery - Kazi,
Tetu a Libuši. Po
smrti Kroka vládla
jeho nejchytřejší
dcera Libuše.
Vládla z hradu
Vyšehrad
postaveném na
vysoké skále nad
Vltavou.
POVĚST O
BIVOJI
Podle pověsti Bivoj chytil
na Kavčí hoře divokého
kance holýma rukama.
Dal si ho na záda a odnesl
ho na hrad. Za tento čin
získal ruku Kazi.
přečti si stručně
pověst zde
O LIBUŠI
A LIBUŠINA
PROROCTVÍ
Libuše se ujala vlády.
Měla prorocké nadání,
věštila slávu budoucímu
městu Praze. Když se
proti její vládě postavili
někteří velmoži, provdala
se za Přemysla Oráče.
přečti si stručně pověst
O Libuši a Přemyslovi.
O PŘEMYSLOVI
Pověst vypráví jak poselstvo vedené Libušiným
koněm došlo do Stadic, kde oral pole oráč Přemysl a
co vše následovalo, než se stal knížetem Čechů.
Od něj odvozují
svůj původ
historická
knížata z rodu
Přemyslovců.
O KŘESOMYSLU A HORYMÍROVI
Horymír byl podle pověsti vladyka, který byl
knížetem Křesomyslem odsouzen k smrti. Před
smrtí ho zachránil jeho věrný kůň Šemík
hrdinským skokem ze skály na Vyšehradě.
přečti si
stručně
pověst
zde
ZAJÍMAVOSTI:
• Kavčí hory - dnes sídlo České televize
• hora Říp - osaměle vystupuje z okolí,
má tvar kupy, památné místo
• Hronov - rodiště A.Jiráska (SV Čechy)
• Stadice - pocházel odtud Přemysl Oráč
- památné místo
• Šemík má hrobku v Neumětelích
• Vyšehrad - dnes část Prahy, stojí tam
sousoší Libuše a Přemysl
Videa ČT
Praotec Čech
Báje
A.Jirásek
?
k hoře
? Říp
Libuše
?
Přemysl
? Oráč
Staré pověsti české
- knihu napsal spisovatel ___________
- je o nejstarším období dějin ______ v Čechách
- pověst - výtvor lidové f_____, není plně _____
- k hoře ___ přivedl Slovany praotec ___
- po něm vládl z hradu na ______ vládce ____
- měl tři dcery - K__, T___ a L___, ta uměla věštit
- kněžna Libuše si vzala za muže __________
- další následníci nesli po něm jméno P_______
DÚ: doplňovačka
Staré pověsti české
- knihu napsal spisovatel Alois Jirásek
- je o nejstarším období dějin Slovanů v Čechách
- pověst - výtvor lidové fantazie, není plně pravdivá
- k hoře Říp přivedl Slovany praotec Čech
- po něm vládl z hradu na Vyšehradě vládce Krok
- měl tři dcery - Kazi, Tetu a Libuši, ta uměla věštit
- kněžna Libuše si vzala za muže Přemysla Oráče
- další následníci nesli po něm jméno Přemyslovci
DÚ: doplňovačka
O příchodu našich předků do vlasti vyprávějí staré ____________.
Praotec Čech dovedl své předky k hoře …
Vládl po smrti praotce Čecha.
Přišli k nám v 5.století, přivedl je Čech.
Dovednost, kterou ovládala Libuše.
Libuše si vzala za manžela Oráče …
Sestra Libuše bádala o bozích, žila na Tetíně.
Libušina sestra, bylinářka, bydlela na Kazíně.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*
Zpět na poslední zobrazenou stranu

Podobné dokumenty

Standardy - CZ STAVEBNÍ HOLDING, as

Standardy - CZ STAVEBNÍ HOLDING, as Podlaha krytina PVC včetně vyrovnávací stěrky a lišty nebo laminátová plovoucí podlaha včetně MDF lišty, typy: Novoflor standard, Tarkett Stella, Kronofix Novoflor standard dodávka a montáž 420,-Kč...

Více

Rodinné domy Cheb - Skalka - Standardy

Rodinné domy Cheb - Skalka - Standardy Okna, balkónové dveře plastová, bílá, izolační dvojsklo s UN = 1,1 W/m2 K s plastovým nebo nerezovým

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Já vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtěj a neuměj smát. Řekněte mně, má to smysl takhle si kabonit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka: Co má práce s obouváním,...

Více

2 Než se vydáte na cestu - Blog

2 Než se vydáte na cestu - Blog Pokud se jím pohne, budou Neumětely stíženy ohněm.

Více

MANUÁL OBCHODU VLTAVA2000

MANUÁL OBCHODU VLTAVA2000 obchod dostupný jednak na http://www.vltava2000.cz/mujobchod, ale i na zde zadané http://www.mujobchod.cz. Pokud to s obchodem myslíte opavdu vážně, je doména třetího řádu téměř nezbytnost. Cena do...

Více

novinky z kongresového centra / prague congress centre news

novinky z kongresového centra / prague congress centre news ■ near to metro line C „Vyšehrad“ station, 5 minutes to the city centre

Více

TOPlist Profi

TOPlist Profi započítán. Zhlédnutí (pageviews) Tato hodnota znamená každé zobrazení stránky (nebo stránek, pokud je kód umístěn na více). A to i v případě, kdy uživatel použije třeba tlačítko Obnovit. Unikátní I...

Více