Síťová dome kamera kameraSpectra

Transkript

Síťová dome kamera kameraSpectra
SPECIFIKACE PRODUKTU
kamerová řešení
Síťová dome kamera Spectra
®
FULL
HD
MODELY S5220 a S5230 - VYSOKORYCHLOSTNÍ DOME FULL-HD
HD KAMERA S OTÁČENÍM
OTÁ
/
NAKLÁPĚNÍM / ZOOMEM
Vlastnosti produktu
•
Rozlišení až 1920 x 1080
•
Poměr stran 16:9; 1080p přii 30 snímcích za vteřinu
vte
(ips)
•
2 megapixelová kamera s 20X nebo 30Xoptickým
30X
zoomem, 12X digitálním zoomem a širokým dynamickým
rozsahem (WDR)
•
Schopnost řídit a ovládat video přes IPv4
v4 a IPv6 sítě
•
Zabudovaná inteligentní analýza obrazu včetně
v
automatického sledování objektů (autotrack) a
automatické detekce pohybu
•
2 současné toky
oky videa: duální H.264 nebo H.264 a
definovatelný MJPEG
•
•
Elektronická stabilizace obrazu (EIS) – pouze pro S5230
Rozšiřující
ující USB porty pro alarmy a audio p
příslušenství
•
Nepřetržité otáčení v rozsahu 360° p ři rychlosti 280°/s
•
Podporované protokoly: TCP/IP, UDP/IP (Unicast,
Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP, a další
•
16 přednastavených
dnastavených tras, 255 presetů,
preset 32 privátních zón
•
Otevřené IP standardy
•
Napájení přes ethernett (PoE) IEEE 802.3af (jen pro vnitřní
provedení kamery)
•
Kompatibilní
ní s ONVIF standardem
IP Dome systém
Přední dome systém Spectra® společnosti
nosti Pelco vstupuje do světa
sv
vysokého rozlišení. Spectra HD nabízí křišť
řišťálově čistý obraz
streamovaný přes internet v reálném čase prostřednictvím
prost
standardního internetového prohlížeče
e Microsoft® Internet
Explorer® nebo Mozilla® Firefox®). Díky šestkrát
krát vyššímu rozlišení
v porovnání se standardními dome systémy je Spectra HD ideálním
řešením pro zobrazení detailů,, jako jsou oblič
obličeje, SPZ, tetování,
hrací karty (v kasinech) nebo jiných specifických detailů.
detail
Profile H.264, která
Spectra HD podporuje kompresi High-Profile
představuje
edstavuje velký kvalitativní skok v porovnání s MPEG-4,
MPEG a která je
20x efektivnější než M-JPEG.
JPEG. Dome systém nabízí konektivitu s
otevřenou architekturou pro záznamová řešení výrobců třetích
stran, což umožňuje
uje propojení s prakticky jakýmkoliv HD systémem
založeným na protokolu IP. Systém je také kompatibilní se systémy
řízení videa Digital Sentry®. Stejně jako všechna řešení IP kamer
Pelco je Spectra HD Endura Enabled™, takže může být propojena
s tímto systémem pro záznam, řízení,
ízení, konfiguraci, a zobrazení
živého videa. Při připojení k síťovému
ovému video bezpe
bezpečnostnímu
systému Endura® má dome systém přístup k nástrojům
EnduraStor™ a EnduraView™ pro optimalizovanou kvalitu obrazu a
šířky přenosového pásma.
Spectra HD umožňuje stejně jednoduchou instalaci a údržbu, na
kterou jste si již zvykli u ostatních systémů
ů Spectra. Každý dome
systém se skládá ze základny, řídicí
ídicí jednotky a spodní kopule.
Spectra HD nabízí čtyřii typy základen:
zák
vnitřní zápustná,
venkovní zápustná, závěsnou
snou a venkovní závěsnou.
záv
Při správné
instalaci splňují všechny venkovní modely normy NEMA typ 4X,
IP66.
Vestavěná analýza obrazu
Pelco inteligentní analýza obrazu zvyšuje flexibilitu a výkon
kamery Spectra HD. V kameře
ře je p
předinstalováno devět druhů
analýzy Pelco jako standardní funkce kamery. Pelco analýza může
m
být nakonfigurován pomocí standardního webového prohlížeče,
prohlíže
a je
s ní kompatibilní software Endura nebo systémy třetích stran, které
podporují připojení alarmů přes
es Pelco API rozhranní.
Privátní zóny
Privátní zóny slouží k zakrytí uživatelem definovaných soukromých
zón,, které mají být skryty operátorům.
operátor
Spectra HD 1080 podporuje
až 32 privátních zón. Tyto zóny se na obrazovce zobrazí jako šedé
okno.
Systemizace videa
Spectra HD lze snadno připojit
ipojit k Pelco IP a hybridním systémům,
jako je Endura verze 2.0 (nebo novější)
nov
a Digital Sentry verze 7.3
(nebo novější). Kamera je též kompatibilní s Digital Sentry NV (DS
NVs), plně vybaveném softwarem pro sprá
správu videa, který je k
dispozici k bezplatnému stažení na www.pelco.com. DS NVS
obsahuje čtyřii volné IP licence a umožňuje správu videa až z 64
kamer.
Spectra HD nabízí otevřenou architekturu a připojení k softwaru
jiných výrobců.. Pelco nabízí aplikační
aplika
programovací rozhraní (API)
a vývojářský softwarový kit
it (SDK) pro propojení s IP kamerami
Pelco.
International Standards
Organization Registered Firm;
ISO 9001 Quality System
C3940 / REVISED 11-xx-12
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
(EIS)
•
Elektronická stabilizace obrazu (EIS) je funkce kamery, která
může pomoci kompenzovat některé frekvence vibrací. Vždy je
třeba dbát, aby každý dome systém byl pevně namontován na
fixním místě a tím byly minimalizovaný vibrace související
s upevněním kamery.
•
Elektronická
stabilizace
obrazu
(Platí pouze pro modely s 30x zoom)
Výchozí hodnota pro EIS je vypnuto (OFF). Uživatel může EIS
zapnout (ON), pokud vibrace ovlivňují kvalitu obrazu. Ačkoli EIS
může snížit dopad vibrací na kvalitu obrazu, nemůže opravit
všechny druhy vibrací. Měla by být tedy přijatá další opatření,
jako jsou: izolovat kameru od zdroje vibrací nebo zajistit co
nejpevnější místo montáže.
•
•
•
ANALYTICKÉ NÁSTROJE PELCO
Spectra HD nabízí devět uživatelsky definovaných chování.
Kamera je schopna současně vyhodnocovat až tři druhy
chování, avšak počet chování je limitován dostupným
výpočetním výkonem a typem používaného analytického
nástroje.
POZNÁMKA: Dostupný výpočetní výkon závisí na nastavení
komprese, rozlišení, snímkové frekvence, přenosové rychlosti a
analytických nástrojů.
U každého chování lze vytvořit několik uživatelských profilů s
různými nastaveními kamery. S těmito profily můžete nastavit
různé scénáře chování pro automatickou aktivaci alarmů při
detekci určité aktivity.
Analytické nástroje Pelco se konfigurují a aktivují pomocí
standardního internetového prohlížeče a alarmy chování jsou
kompatibilní se systémem Endura® nebo se systémy třetích
stran, které podporují systém s aplikačním programátorským
rozhraním Pelco API.
V určitém čase nebo za určitých podmínek lze nastavit běh více
vzorů chování. Během dne může například kamera používat
Object Counting k počítání osob vstupujících do recepce. V noci
může operátor změnit profil na Camera Sabotage pro aktivaci
alarmu v případě přesunutí nebo zakrytí kamery. K dispozici
jsou následující chování Pelco:
•
•
Opuštěné předměty: Detekuje předměty zanechané v definované
zóně a spustí alarm, pokud předmět v zóně zůstane déle, než po
uživatelem nastavenou dobu. Typickým prostředím jsou
např. letištní terminály. Toto chování lze použít také k detekci
předmětů zanechaných u bankomatů pro prevenci skimmingu.
Adaptivní detekce pohybu: Detekuje a sleduje předměty v
záběru a spustí alarm, když předmět vstoupí do určité uživatelem
definované zóny. Toto chování se primárně používá ve venkovním
prostředí s řídkým provozem k omezení falešných alarmů
způsobených změnami prostředí.
•
•
AutoTracker: Detekuje a sleduje pohyb v zorném poli kamery.
Pokud je nastaveno chování AutoTracker, systém se automaticky
otáčí a naklápí za účelem sledování pohybujícího se objektu,
dokud se objekt nezastaví nebo neopustí sledovanou oblast.
Sabotáž kamery: Detekuje změny kontrastu v zorném poli. V
případě, že dojde k zakrytí objektivu barvou, látkou nebo krytkou,
aktivuje se alarm. Alarm se také spustí po jakémkoliv
neoprávněném přemístění kamery.
Směr pohybu: Aktivace alarmu v oblasti s hustým provozem při
detekci předmětu, který se pohybuje určitým směrem. Typické
aplikace zahrnují letištní brány nebo tunely, ve kterých se předměty
pohybují opačným směrem, než normálně nebo pro detekci
jednotlivců vstupujících východem.
Detekce potulky: Detekuje osoby nebo vozidla, které zůstanou v
definované zóně po delší, než uživatelem nastavenou dobu. Toto
chování je užitečné pro detekci podezřelého chování u bankomatů,
schodišť a školních hřišť.
Počítání objektů: Počítání objektů, které vstoupí do určité zóny
nebo překročí „nástražný drát“. Toto chování lze použít k počítání
osob vstupujících do obchodu nebo odcházejících z obchodu s
nízkou hustotou provozu. Toto chování je založené na sledování a
nedokáže počítat jednotlivce ve větších skupinách.
Odstranění předmětu: Aktivace alarmu, pokud dojde k vyjmutí
předmětu z definované zóny. Toto chování je ideální pro
zákazníky, kteří chtějí chránit cenné objekty, jako např. obraz na
stěně nebo sochu na podstavci.
Stojící vozidlo: Detekuje zastavení vozidla v blízkosti citlivé
oblasti po delší, než uživatelem stanovenou dobu. Toto chování je
ideální pro odstavné plochy u letišť, vymáhání parkovného, detekci
podezřele zaparkovaných aut, detekci blokovaných jízdních pruhů
a aut čekajících u bran.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Následující schéma znázorňuje, jakým způsobem kamerový systém interpretuje streamované video, když jsou nakonfigurované
a aktivované integrované analytické nástroje.
SPECTRA
VIDEO
VRSTVA ANALÝZY
• KONFIGURACE
• ALARMY
• PELCO API
SYSTEM
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Síťová implementace je zobrazena pouze jako všeobecná reprezentace a nemá zobrazovat podrobnou
síťovou topologii. Vaše skutečná síť se bude lišit a bude vyžadovat změny nebo dodatečné síťové prvky, aby vyhovovala systému
dle popisu. Kontaktujte prosím Vašeho místního zástupce Pelco a projednejte s ním Vaše specifické požadavky.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VLASTNOSTI ZÁKLADEN
19,0
Vnitřní zápustná
13,2
8,8
15,0
•
Jedna základna pro podhledový i pevný strop
•
•
Vyžaduje prostor 13,35 cm nad stropem a 8,25 cm pod stropem
Minimální tloušťka stropu 1,27 cm; Maximální 4,45 cm
•
Rychlé odpojení řídící jednotky
•
Hliníková konstrukce
•
Vhodné pro prostory s ventilací
20,8
25,2
Venkovní zápustná
11,0
10,9
10,0
•
Jedna základna pro pevné stropy
•
Vyžaduje prostor 11,8 cm nad stropem a 10,92 cm pod stropem
•
Obsahuje topení a ventilátor
•
•
Minimální tloušťka stropu 1,27 cm; Maximální 4,45 cm
Rychlé odpojení řídící jednotky
•
Hliníková konstrukce
21,8
Standardní závěsná
26,9
•
Standardní dostupná v černém nebo šedém provedení
•
Hliníková konstrukce
15,0
21,8
Venkovní závěsná
26,9
•
Venkovní závěsná dostupná pouze v šedém provedení
•
Hliníková konstrukce
•
Obsahuje sluneční clonu, topení a ventilátor
15,0
23,8
Venkovní závěsná z nerezové ocele
•
•
Venkovní závěsná z nerezové ocele dostupná pouze v šedém
provedení
Celá konstrukce z nerezové ocele
•
Obsahuje sluneční clonu, topení a ventilátor
POZNÁMKA: ROZMĚRY JSOU UVEDENÉ V CENTIMETRECH
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
KAMERA
Specifikace
20X
30X
Typ snímače
1/2,8-palcový EXMOR CMOS
1/2,8-palcový EXMOR CMOS
Optický zoom
20X
30X
Digitální Zoom
12X
12X
Maximální rozlišení
1920 x 1080
1920 x 1080
Objektiv
f/1,6 ~ f/3,5
ohnisková vzdálenost 4,7 ~ 94,0 mm
f/1,6 ~ f/4,7
55,4° ~ 2,9°
59,5° ~ 2,1°
16:9
16:9
0,65 lux
0,07 lux
0,20 lux
0,015 lux
Citlivost pro 90% odrazivost, f/1,6
28 dB zesílení při 30 IRE s vypnutou
funkcí Sensitivity Boost
4x lepší citlivost s funkcí Sensivity
Boost zapnutou
0,65 lux
0,07 lux
0,20 lux
0,015 lux
Citlivost pro 90% odrazivost, f/1,6
28 dB zesílení při 30 IRE s vypnutou funkcí
Sensitivity Boost
Ano
Ano
Ano
Ano
Široký dynamický rozsah
80 dB
80 dB
Řízení clony
Automatická clona s manuálním
řízením
Automatická clona s manuálním
Ano
Ano
Ano
Ano
Aktivní filtrování šumu
Ano
Elektronický stabilizátor obrazu (EIS)
-
Ano
Ano
Horizontální pozorovací úhel
Poměr stran
Citlivost na světlo
Barevný režim (33ms)
Barevný režim (250ms)
Černobílý režim (33ms)
Černobílý režim (250ms)
Funkce Den/Noc
IČ cut filtr
Kompenzace podsvícení
Automatické řízení zesílení
ohnisková vzdálenost 4,3 ~ 129,0 mm
4x lepší citlivost s funkcí Sensivity Boost
zapnutou
řízením
SOFTWAROVÉ VLASTNOSTI
•
255 předvoleb
•
16 tras
•
•
Přesnost presetů ±0,1°
Vícejazyčná menu (Anglické, Španělské, Portugalské, Italské, Německé, Francouzské, Ruské, Polské a
•
Turecké)
•
Ochrana pomocí hesla
•
Rychlost předvoleb otáčení 280°/s a rychlost p ředvoleb naklápění 160°/sec
•
Otočný diskrétní liner s uzavřenou pevnou kopulí
•
32 privátních zón s programovatelnou velikostí
•
•
„Auto Flip“ otáčí kopulí o 180° na konci trasy nakláp ění
Konfigurovatelné parkování s činnostmi
•
Proporcionální otáčení/naklápění: nepřetržitě snižuje rychlost otáčení/naklápění vzhledem k hloubce zoomu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VIDEO
Kódování videa
Toky videa
Snímková frekvence
Dostupná rozlišení
High, Main nebo Base profily H.264 a MJPEG
Až 2 simultánní toky; druhý tok je variabilní dle nastavení primárního toku
Až 30; 25; 24; 15; 12.5; 10; 8,333; 7.5; 6; 5; 3; 2.5; 2; 1 (dle kódování, rozlišení a konfigurace toku)
High Profile H.264
(struktura IP GOP)
Rozlišení
Doporučený
Poměr
Max.
MPx
Šířka
Výška
dat. tok
stran
IPS
(Mbps)
2,07
1920
1080
16:9
30
3,50
0,92
1280
720
16:9
30
2,90
0,36
800
448
16:9
30
1,80
0.23
640
352
16:9
30
1,15
0,13
480
272
16:9
30
0,75
0,06
320
176
16:9
30
0,35
Podporované protokoly
TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6*, SNMP
v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (klient), SSH, SSL, SMTP, FTP a 802.1x (EAP)
Uživatelé
Unicast
Multicast
Bezpečnostní přístup
Softwarové rozhranní
Integrace v sys. Pelco
Open API
Až 20 simultánních uživatelů dle nastavení rozlišení (2 zaručené toky)
Neomezený počet uživatelů - H.264
Ochrana heslem
Prohlížení a nastavení prostřednictvím webového prohlížeče
Endura 2.0 (nebo novější)
Digital Sentry 7.3 (nebo novější)
Pelco API nebo ONVIF v1.02 (model 20X zoom) nebo ONVIF Profile S (model 30X zoom)
ANALYTICKÉ NÁSTROJE
Požadované systémy pro Pelco nástroje analýzy
Pelco Interface
WS5200 Advance Systém Management Software na systému
Endura 2.0 (nebo novějším)
Open API
Pelco API může přenášet alarm chování do aplikací třetích stran,
dostupných na pdn.pelco.com
MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Procesor
Operační systém
Operační paměť
Síťová karta
Monitor
Webový prohlížeč*
Přehrávač
†
Intel® Core™ i3 2,4 GHz
Microsoft® Windows 7® (32-bit a 64-bit) s DirectX 11, Windows® XP Service Pack 3 s DirectX
9.0c, nebo Mac® OS X 10.4 (nebo novější)
4 GB RAM
100 megabitů (nebo rychlejší)
Minimální rozlišení 1024 x 768, barevná hloubka 16 nebo 32 bitů
Internet Explorer® 8.0 (a vyšší), nebo Mozilla® Forefox® 3.5 (a vyšší); pro konfiguraci
analytických nástrojů je doporučeni Internet Explorer® 8.0 (a vyšší)
‡
Pelco Media Player nebo QuickTime® 7.6.5 pro Windows XP, Windows Vista a Windows 7;
nebo QuickTime 7.6.4 pro Mac OS X 10.4 (a vyšší)
*Podporované pro smíšené IPv4 a IPv6 instalace, ale ne pouze pro IPv6
†
Tento výrobek není kompatibilní s QuickTime 7.6.4 pro Windows XP nebo Windows Vista. Pokud máte tuto verzi nainstalovanou na
vašem PC, budete muset aktualizovat na QickTime 7.6.5.
‡
K řízení doporučujeme používat Pelco Media Player, který je plynulejší a v porovnání s QuickTime nabízí nižší odezvu.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Inteligentní video analýza obrazu
Požadované systémy pro práci a vyhodnocení video analýzy obrazu
Pelco rozhraní
Pelco WS5200 software klient pro PC, záznamový iVMS Endura 2.0 (nebo novější)
Open API
Pelco API umožňuje přenášet výsledky video analýzy (alarmy, data) do systémů výrobců 3-tich stran, více
informací na pdn.pelco.com
OBECNÁ SPECIFIKACE
Konstrukce
Základna
Řídící jednotka
Spodní kopule
Nerezová konstrukce
Základna
Spodní kopule
Kopule – průzor kamery
Propustnost světla
Kouřové sklo
Čiré sklo
Vstup kabelů (základna)
Stropní
Závěsná
Váha (přibližná)
Stropní
Venkovní stropní
Standardní závěs.
Venkovní závěs.
Nerez ( Venkovní závěs.)
Instalační prostředí
Stropní
Závěsná
Provozní teplota
Stropní
Standardní závěs.
Maximum
Minimum
Venkovní stropní, závěs
Maximum
Minimum
Provozní vlhkost
Stropní (vnitřní), standardní závěs.
Venkovní stropní, venkovní závěs.,
nerez
Venkovní závěs
Efektivní plocha působení větru (EPA)
Hliník
Hliník, termoplast
Akrylát
316 nerez; šedá, polyuretanová prášková povrchová úprava
316 nerez; černá, polyuretanová prášková povrchová úprava
Akrylát, čirý nebo kouřový
Světelná ztráta f/0,5
Beze ztráty
0,75 palcový kabelový vstup
Skrz 1,5 palcový NPT závěsný držák
Přepravní váha
Jednotka
2,1 kg
3,3 kg
3,9 kg
2,4 kg
2,9 kg
4,9 kg
3,5 kg
5,5 kg
6,5 kg
8,6 kg
Vnitřní/venkovní
Vnitřní/venkovní
0° až 50°C
(předpoklad žádného chlazení větrem)
45°C absolutní maximum
35°C udržitelné maximum
-4°C udržitelné minimum
(předpoklad žádného chlazení větrem)
60°C absolutní maximum
50°C udržitelné maximum
-45°C udržitelné minimum
-51°C absolutní minimum;
zabraňuje námraze při udržitelném minimu -30°C; odmrazí 2,5
mm za 3 hodiny po spuštění při -30°C
(předpoklad žádného chlazení větrem)
10 až 90% RH (nekondenzující)
10 až 100% RH (kondenzující)
2
132 cm (bez montážního držáku)
2
303 cm (s montážním držákem řady IWM)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
MECHANICKÁ (pouze řídicí jednotka)
Variabilní rychlost
Přesnost předvoleb
Otáčení
Vertikální naklápění
Rychlost manuálního otáčení/naklápění
Otáčení
Naklápění
Rychlost předvoleb
Otáčení
Naklápění
0,1° až 280°
±0,1°
Nepřetržité otáčení 360°
+1° až -90°
0,1° až 80°/s manuální řízení
0,1° až 45°/s manuální řízení
280°/s
160°/s
ELEKTRICKÁ
Porty
Typ kabeláže
Vstupní napětí
Vstupní napájení
24 VAC
24 VDC
PoE
RJ-45 pro 100Base-TX
Auto MDI/MDI-X
Automatické vyjednávání / Manuální nastavení
Cat5 nebo lepší pro 100Base-TX
18 až 32 VAC; 24 VAC jmenovité
22 až 27 VDC; 24 VDC jmenovité
23 VA jmenovitý (bez topení a ventilátoru)
73 VA jmenovitý (s topením a ventilátorem)
0,7 A jmenovitý (bez topení a ventilátoru)
3 A jmenovitý (s topením a ventilátorem)
IEEE802.3af (bez topení a ventilátoru)
CERTIFIKACE/KLASIFIKACE/PATENTY
•
CE, Třída A
•
•
FCC, Třída A
UL/cUL
•
C-Tick, KCC
•
Patenty USA 5,931,432; 6,793,415 B2; 6,802,656 B2;
6,821,222 B2; 7,161,615 B2
•
Při správné instalaci splňuje normy NEMA Typ 4X a
IP66 (B52-F-E a B52-PG-E)
•
OVNIF 1.02 (model 20X zoom)
•
•
OVNIF Profile S (model 30X zoom)*
Cisco Medianet Media Services Proxy 2.0
kompatibilní.
•
Pro venkovní modely, včetně nerezové:
- IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2
- IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14
- IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30
- IEC 60068-2-78
*V době vydání, byla oficiální certifikace v procesu. Pro aktualní stav certifikace prosíme navštivte webovou stránku Pelco: www.pelco.com
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
OBJEDNÁVACÍ REFERENCE SYSTÉMŮ
Spodní
kopule
Kouřové
sklo
Stropní, vnitřní
Černá s bílým rámečkem
Čiré sklo
Kouřové sklo
Stropní, venkovní Černá s černým rámečkem
Čiré sklo
Kouřové sklo
Šedá
Čiré sklo
Závěsná,
standardní
Kouřové sklo
Černá
Čiré sklo
Kouřové sklo
Závěsná, venkovní
Šedá
Čiré sklo
Závěsná, venkovní
Šedá
Kouřové sklo
nerez
Čiré sklo
Typ základny
Barva základny
HD, 2.0 MPx, 20X zoom
S5220-FW0
S5220-FW1
S5220-YB0
S5220-YB1
S5220-PG0
S5220-PG1
S5220-PB0
S5220-PB1
S5220-EG0
S5220-EG1
S5220-ESG0
S5220-ESG1
HD, 2.0 MPx, 30X zoom
S5230-FW0
S5230-FW1
S5230-YB0
S5230-YB1
S5230-PG0
S5230-PG1
S5230-PB0
S5230-PB1
S5230-EG0
S5230-EG1
S5230-ESG0
S5230-ESG1
OBEJDNÁVACÍ REFERENCE SOUČÁSTÍ
B52-F
B52-FE
B52-PG
B52-PB
B52-PG-E
B52-PSG-E
Základna
zápustná
venkovní zápustná
závěsná, šedá
závěsná, černá
venkovní závěsná, šedá
venkovní závěsná, šedá,
nerez
Vysoké rozlišení (HD) Spodní kopule*
LDHDF-0 zápustná, kouřové sklo
LDHDF-1 zápustná, čiré sklo
LDHDPB-0 závěsná, kouřové sklo
LDHDPB-1 závěsná, čiré sklo
LDHDSS-0 závěsná, kouřové sklo, nerez
LDHDSS-1 závěsná, čiré sklo, nerez
Řídicí jednotka
D5220F Zápustná 20X
D5220P Závěsná 20X
D5230F Zápustná 30X
D5230P Závěsná 30X
* Použijte závěsné spodní kopule s venkovními podhledovými a závěsnými základnami.
DOPORUČENÉ DRŽÁKY
Stropní kamery
SD5P
SCA1
Závěsné kamery
BB5PCABK
BB5PCAGY
Řada IWM
MRCA
PP4348
PP350/PP351
Řada SWM
IDM4012SS
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Stropní panel 2" x 2", hliníková konstrukce,
nahrazuje stropní desku 2" x 2"
Lišty pro B5-F; pro použití v deskovém stropu
ALM-1
AUD-1
Řada MCS
Řada WCS
Externí alarm
Externí audio
Vnitřní zdroj napájení 24 VAC
Venkovní zdroj napájení 24 VAC
Závěsný držák pro vedení kabelů, černý
Závěsný držák pro vedení kabelů, šedý
Nástěnný držák, s nebo bez integrovaného
transformátoru 24 VAC, 100 VA; černé nebo šedé
provedení; může být uzpůsoben k montáži do rohu,
na parapet nebo sloup
Stropní držák, černý
Držák na střešní parapet
Držák na stěnu/střechu
Kompaktní nástěnný držák, černé/šedé provedení,
držák lze přizpůsobit k montáži do rohu/ na sloup
Nerezový nástěnný držák s možnosti průchodu
kabelů tělem držáku
SECURE-SLA Licence
IT zabezpečení komunikace kamery (sw služba aktuálně
platna pouze pro US)
Další informace viz specifikace jednotlivých zdrojů
napájení.
Kontakt:
Schneider Electric CZ, s.r.o., Thámova 13, 186 00, Praha 8
Tel. +420 382 766 333, Email: [email protected]
www.schneider-electric.com

Podobné dokumenty

Síťový dome systém Spectra HD

Síťový dome systém Spectra HD stropní podhledovou, venkovní stropní podheldovou, závěsnou a venkovní závěsnou. Při správné instalaci splňují všechny venkovní modely normy NEMA typ 4X, IP66.

Více

Síťový dome systém řady Spectra® IV IP

Síťový dome systém řady Spectra® IV IP • Programovatelné rychlosti zoomu • Zastavení obrazu během předvoleb

Více

Cenová nabídka

Cenová nabídka 9!*Y:tnv:! naměřených jak- k9Pq]E' tak l p€vné íázi. Zahrnujg softwaÍové moduty pio uyóc"t *r"iaeňi"r.. ÓesŮ a.zpracovánÍ D99.Y-:IPeryentů' int€gface; dekonvoluce tlun jpěriéi-Ťópšpinštiňa'e -zahín...

Více

IP kamery Sarix® IXE10LW s technologií

IP kamery Sarix® IXE10LW s technologií • Sabotáž kamery: Detekuje změny kontrastu v zorném poli. V případě, že dojde k zakrytí kamery barvou, látkou nebo krytkou, aktivuje se alarm. Alarm se také spustí po jakémkoliv neoprávněném přemís...

Více

Kamerové systémy Pelco - Elektronický katalog Schneider Electric

Kamerové systémy Pelco - Elektronický katalog Schneider Electric Společnost Pelco byla založena v roce 1957 v jižní Kalifornii ve Spojených státech. Má za sebou úspěšnou historii vysoce kvalitních produktů, inovativních technologií a zaručené 100% spokojenosti z...

Více

Pokročilé NVH testování u Hondy Optimalizace hluku interiéru

Pokročilé NVH testování u Hondy Optimalizace hluku interiéru měřených dat, záznamů a fotografií, které jsou zajištěny nejen jednou, ale hned dvěmi vysokorychlostními rozhraními u 2270. Pokud je přístroj v blízkosti PC, lze použít USB nebo LAN interface. Poku...

Více

Polohovací systém řady ES40/ES41

Polohovací systém řady ES40/ES41 Integrovaný multiprotokolový (protokoly Coaxitron®, RS422 Pelco D a Pelco P) přijímač/ovladač. Digitální řízení polohy a zoomu a zpětná vazba pomocí protokolu Pelco D Integrovaný kryt s kamerou Mož...

Více