HS2_Unit 3

Komentáře

Transkript

HS2_Unit 3
English
Food, food, food
cereal
English
Pronunciation
Czech
HS2_Unit 3
[ˈsɪəriəl]
biscuits
[ˈbɪskɪts]
sušenky
chocolate
[tʃɒklət]
čokoláda
pasta
[ˈpæstə]
těstoviny
some
[sʌm, səm]
Phrases
Don´t forget.
Nezapomeň!
Sorry.
Promiň.
I like ...
Mám rád...
He likes ....
On má rád...
He doesn´t like ....
On nemá rád ...
English
Shopping list
crisps
HS2_Unit 3
English
Pronunciation
HS2_Unit 3
[krɪsps]
cheese
[tʃiːz]
eɡɡs
[eɡz]
ɡrapes
[ɡreɪps]
rice
[raɪs]
bread
[bred]
milk
[mɪlk]
any
[ˈeni]
Phrases
She has got some pears.
Czech
HS2_Unit 3
Ona má nějaké hrušky.
She´s got some pears.
She hasn´t got any grapes.
Ona nemá žádné hrozny.
Yum!
Mňam.
Yuck!
Fuj.
English
Time
breakfast
English
Pronunciation
Czech
HS2_Unit 3
[ˈbrekfəst]
lunch
[lʌntʃ]
dinner
[ˈdɪnə]
o´clock
[əˈklɒk]
celá hodina
half past
[hɑːf pɑːst]
půl
wash
[wɒʃ]
mýt
sleep
[sliːp]
spát
paw
[pɔː]
tlapka
face
[feɪs]
tvář
time
[taɪm]
čas
Phrases
I sleep out in the sun.
HS2_Unit 3
Spím venku na slunci
I have breakfast at
Snídám v 07:00.
seven o´clock.
English
Bar menu
sandwich
English
Pronunciation
Czech
HS2_Unit 3
[ˈsæŋwɪtʃ]
drink
[drɪŋk]
apple juice
[ˈæpl dʒuːs]
lemonade
[ˈleməneɪd]
fruit
[fruːt]
vegetables
[ˈvedʒtəbəl]
large
[lɑːdʒ]
small
[smɔːl]
favourite
[ˈfeɪvrɪt]
healthy
[ˈhelθɪ]
Phrases
Can I have an orange, please?
HS2_Unit 3
Vezmu si pomeranč, prosím.
Anything else?
Něco dalšího?
No, thank you.
Ne, díky.
Here you are.
Tady to máš.
Sorry.
Promiňte.
I´m very sorry.
Je mi to líto.

Podobné dokumenty

Anglicko - český slovníček Rady pro rodiče ENGLISH ADVENTURE 3

Anglicko - český slovníček Rady pro rodiče ENGLISH ADVENTURE 3 I can talk about school subjects. I can talk about my daily routine.

Více

Level 1 - Leapcz.com

Level 1 - Leapcz.com Monica the monkey likes banana. – Opice Monika má ráda banány. Tim the tiger doesn´t like bananas. – Tygr Tim nemá rád banány.  Ve 3.os.j.č. se have got mění na has got. Podívejte se na otázky a k...

Více

Messages L3

Messages L3 Mohu si, prosím, vyzkoušet toto triko/ tuto halenku? Líbí se ti ta červená? Máte modrou?

Více

Czech Czech

Czech Czech Nastavení času/data 1. Před nastavením času zajistěte, aby byla sekundová i minutová ručička chronografu v poloze 12:00 a aby chronograf neběžel. Viz níže uvedené pokyny k ovládání chronografu. 2....

Více