Seznam učebnic 2015-2016

Komentáře

Transkript

Seznam učebnic 2015-2016
SEZNAM POUŽÍVANÝCH UČEBNIC PRO JEDNOTLIVÉ
PŘEDMĚTY – šk. r. 2015/2016
____________________________________________________
G 1.A
Č
Krausová, Zdeňka – Teršová, Renata: Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a primu víceletého G, Fraus
Lederbuchová, Ladislava – Beránková, Eva: Čítanka pro 6. r. ZŠ a primu vícel. G, Fraus
A
More! – nakl. Cambridge
OV Občanská výchova pro ZŠ a víceletá G 6, Fraus
D
Válková, V.: Pravěk a starověk, SPN
Z
Zeměpis 6, učebnice pro ZŠ a víceletá G, Fraus 2003
Školní atlas světa, Kartografie Praha
M
Herman, Jiří a kol.: Úvodní opakování, Prometheus
Herman, Jiří a kol.: Dělitelnost, Prometheus
Herman, Jiří a kol.: Osová a středová souměrnost, Prometheus
Herman, Jiří a kol.: Kladná a záporná čísla, Prometheus
Herman, Jiří a kol.: Racionální čísla a procenta, Prometheus, Praha 1994
F
Fyzika 6 - Učebnice pro ZŠ a víceletá G, Fraus
Bi Čabradová, Hasch, Sejpka, Vaněčková: Přírodopis 6 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,
Fraus
Čabradová, Hasch, Sejpka, Vaněčková: Přírodopis 6 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá
gymnázia, Fraus
Hv Mihule, J. – Střelák, M.: Hudební výchova pro 6. ročník ZŚ, Fortuna (uloženy ve skříni ve škole, půjčují
se)
Vv Tv NJ – volitelný : PRIMA
G 1. B/4
Č
Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008.
ISBN 978-80-7358 -115-2.
Bláhová, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2008. ISBN 978-80-7358-116-9.
Adámková, Petra a kol. Komunikace v českém jazyce pro střední školy - Učebnice. 1. vyd. Brno:
Didaktis, 2013. ISBN 978-80-7358-228-9
Čelišová, Olga a kol. Komunikace v českém jazyce pro střední školy - Pracovní sešit. 1. vyd. Brno:
Didaktis, 2014. ISBN 978-80-7358-229-6
A
Maturita Solutions, New English File
N
Schritte International
Ideen
ZSV Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 1. a 2. díl
D
Popelka, M. – Válková, V.: Dějepis 1: Pravěk a starověk, SPN
Z
Kašparovský, Karel: Zeměpis I. v kostce pro SŠ, Fragment
Školní atlas světa
M
Boček, L. a kol.: Matematika pro G – Rovnice a nerovnice, Prometheus
Pomykalová, E.: Matematika pro G – Planimetrie, Prometheus
Bušek, I. a kol.: Matematika pro G – Základní poznatky z matematiky, Prometheus
F
Bednařík – Široká: Fyzika pro gymnázia – Mechanika, Prometheus Praha
Bartuška, K. a kol.: Fyzika pro G – molekulová fyzika a termika, Prometheus
Ch
Flemr – Dušek: Chemie obecná a anorganická, SPN
Bi
Papáček: Zoologie, Scientia
Kincl: Biologie rostlin, Fortuna
IVT
Ev
G 2.A
Č
Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a sekundu gymnázia, Fraus
Čítanka pro 7. ročník ZŠ a sekundu G, Fraus
A
Maturita Solutions Elementary
Nn Prima
Ov Občanská výchova pro ZŠ a víceletá G 7, Fraus
D
Válková, V.: Středověk a raný novověk, SPN
Z
Dvořák, Jiří: Zeměpis 7 pro ZŠ a víceletá G, Fraus 2005
Školní atlas světa, Kartografie Praha
M
Herman, Jiří a kol.: Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Prometheus
Herman, Jiří a kol.: Hranoly, Prometheus
Herman, Jiří a kol.: Výrazy 1, Prometheus
Herman, Jiří a kol.: Rovnice a nerovnice, Prometheus
F
Fyzika 7 – učebnice pro ZŠ a víceletá G, Fraus
Ch Škoda – Doulík: Chemie pro ZŠ a víceletá G 8, Fraus
Bi Čabradová, Hasch, Sejpka, Vaněčková: Přírodopis 7 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,
Fraus
Čabradová, Hasch, Sejpka, Vaněčková: Přírodopis 7 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá
gymnázia, Fraus
Hv Mihule, J. a kol.: Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ, Fortuna (uloženy ve skříni ve škole, půjčují se)
Vv
-
Tv
-
G 2. B/4
Č
Polášková, Taťána a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2009. ISBN 978-80-7358 -129-9.
Polášková, Taťána a kol. Literatura pro 2. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno:
Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-130-5.
A
Maturita Solutions - Pre-intermediate
Maturita Solutions - Elementary
N
pokroč. – Schritte 2
Ideen
ZSV Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 2. a 3. díl
D
Čornej, P.: Dějepis 2 – Středověk a raný novověk, SPN
Z
Kašparovský, Karel: Zeměpis II. v kostce pro SŠ, Fragment 2002
Školní atlas světa
M
M Pomykalová, E.: Matematika pro G – Planimetrie, Prometheus
Herman, J. a kol.: Funkce, Prometheus
Odvárko, O.: Goniometrie, Prometheus
F
Lepil. Oldřich a kol.: Fyzika pro G – elektřina a magnetismus, Prometheus
Bartuška, K. a kol.: Fyzika pro G – molekulová fyzika a termika, Prometheus
Ch
Flemr – Dušek: Chemie obecná a anorganická, SPN
Kolář – Kodíček – Pospíšil: Organická chemie a biochemie, SPN
Bi
Novotný: Biologie člověka, Fortuna
Papáček: Zoologie, Scientia
G 3.A
Č
Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a tercii gymnázia, Fraus
Čítanka pro 8. ročník ZŠ a tercii gymnázia, Fraus
A
Maturita Solutions Elementary
N
Beste Freude
Ideen
FJ
Taišlová, Jitka: On y va 1 + prac. sešit+
OV Občanská výchova pro ZŠ a víceletá G 8, Fraus
D
Válková, V.: Novověk, SPN
Z
Jeřábek, Milan a kol.: Zeměpis 8 pro ZŠ a víceletá G, Fraus 2006
Školní atlas světa
M
Herman, Jiří a kol.: Geometrické konstrukce, Prometheus
Herman, Jiří a kol.: Výrazy 2, Prometheus
Herman, Jiří a kol.: Úměrnosti, Prometheus
Herman, Jiří a kol.: Kruhy a válce, Prometheus
F
Fyzika 8 – učebnice pro ZŠ a víceletá G, Fraus
Ch Škoda – Doulík: Chemie pro ZŠ a víceletá G 9, Fraus
Bi Čabradová, Hasch, Sejpka, Vaněčková: Přírodopis 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,
Fraus
Čabradová, Hasch, Sejpka, Vaněčková: Přírodopis 8 - pracovní sešit pro základní školy a víceletá
gymnázia, Fraus
IVT Navrátil, Pavel: S počítačem na ZŠ, ComputerMedia 2002, 2. vyd.
Hv
Mihule, J. a kol.: Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, Fortuna (uloženy ve skříni ve škole, půjčují se)
Vv
-
G 3. B/4
Č
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2009.
ISBN 978-80-7358-135-0.
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2009. ISBN 978-80-7358-136-7.
A
Maturita Solutions - Pre-intermediate / Intermediate
Anglická konverzace - Maturita Activator
N
pokroč. – Schritte 1, 2
Ideen 2
ZSV
Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 4. díl
D
Hlavačka, M.: Dějepis 3: Novověk, SPN
Kuklík, J. a J.: Dějepis 4: Nejnovější dějiny, SPN
Z
Školní atlas světa + Atlas ČR
Kašparovský, Karel: Zeměpis II. v kostce pro SŠ, Fragment 2002
Červinka, Pavel a kol.: Zeměpis ČR, ČGS
M
Pomykalová, E.: Matematika pro G – Stereometrie, Prometheus
Kočandrle, M. – Boček, L.: Analytická geometrie, Prometheus
Odvárko: Posloupnosti a řady, Prometheus
F
Lepil, Oldřich a kol.: Fyzika pro G – Optika, Prometheus
Štoll, Ivan a kol.: Fyzika pro G – Fyzika mikrosvěta, Prometheus
Lepil, Oldřich: Fyzika pro G – Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
Ch
Kolář - Kodíček - Pospíšil: Organická chemie a biochemie, SPN
Bi
Šmarda: Genetika, Scientia
Novotný: Biologie člověka
FJ
Taišlová, J.: On y va I + prac. sešit , Leda
G 4.A
Č
Český jazyk pro 9. tř. ZŠ a kvartu G, Fraus
Čítanka pro 9. tř. ZŠ a kvartu G,
Fraus
A
Maturita Solutions 2end edition – Pre-intermediate
N
Schritte 1, 2
Beste Freude
ZSV Občanská výchova pro ZŠ a víceletá G 9, Fraus
D
Válková, V – Parkan, F.: Nejnovější dějiny, SPN
Z
Novotný, Josef a kol.: Zeměpis 9, nakl. Fraus
Atlas ČR
M
Herman, J. a kol.: Funkce, Prometheus
Herman, J. a kol: Rovnice a jejich soustavy, Prometheus
Herman, J. a kol.: Podobnost a funkce úhlu, Prometheus
Herman, J. a kol.: Jehlany a kužely, Prometheus
F
Bednařík, Milan a kol.: Fyzika pro gymnázia – mechanika, Prometheus
Fyzika 9 – učebnice pro ZŠ a víceletá G, Fraus
Ch
Vacík, J. a kol.: Chemie I. pro gymnázia – Obecná a anorganická, SPN
Flemr – Dušek: Obecná a anorganická chemie
Bi
Cílek, Matějka, Mikuláš, Ziegler: Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy
IVT
-
Hv
Mihule, J. a kol.: Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ, Fortuna (uloženy ve skříni ve škole, půjčují se)
Vv
-
Tv
-
G 4. B/4
Č
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010.
ISBN 978-80-7358-149-7.
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2010. ISBN 978-80-7358-150-3.
A
N
Maturita Solutions Pre-intermediate / Intermediate
vlastní PL + Wir wiederholen fürs Abi, Schritte 4
Ideen
M
Calda – Dupač: Kombinatorika, Prometheus
Odvárko: Posloupnosti a řady, Prometheus
Hrubý – Kubát: Diferenciální a integrální počet, Prometheus
Fsem.
Lepil, O. a kol.: Sbírka úloh z fyziky, Fortuna
ZSV
Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 3. a 4. díl
Zsem.
učebnice pro 5. – 7. r. G
Atlasy světa a ČR
Chsem. Kolektiv autorů: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha 1995
Kotlík, B. – Růžičková, K.: Chemie v kostce I. a II., Fragment, 1996
+ učebnice chemie z předchozích ročníků
Benešová – Satrapová: Odmaturuj z chemie, Didaktis Brno 2002
Bisem. –
G 5.A
Č
A
N
Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008.
ISBN 978-80-7358 -115-2.
Bláhová, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2008. ISBN 978-80-7358-116-9.
Omelanctuk A.,Krantz C. – Maturita Solutions – Pre-Intermediate
konec Schritte 2
Ideen
ZSV
Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 1. a 2. díl
D
Popelka, M. – Válková, V.: Pravěk a starověk, SPN
Z
Kašparovský Karel: Zeměpis I. v kostce pro SŠ, Fragment
Školní atlas světa
M
Boček, L. a kol.: Matematika pro G – Rovnice a nerovnice, Prometheus
Pomykalová, E.: Matematika pro G – Planimetrie, Prometheus
Bušek, I. a kol.: Matematika pro G – Základní poznatky z matematiky, Prometheus
F
Bartuška, K. a kol.: Fyzika pro G – molekulová fyzika a termika, Prometheus
Bednařík, Milan a kol.: Fyzika pro gymnázia – mechanika, Prometheus
Ch
Flemr a Dušek: Obecná a anorganická chemie
Bi
Hv
Papáček: Zoologie, Scientia
Kincl: Biologie rostlin, Fortuna
-
Vv
-
Tv
-
FJ
Taišlová, J.: On y va 2 + prac. sešit, Leda
G 6.A
Č
Polášková, Taťána a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2009. ISBN 978-80-7358 -129-9.
Polášková, Taťána a kol. Literatura pro 2. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno:
Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-130-5.
A
Maturita Solutions - Intermediate
N
Schritte 3
Ideen 1
ZSV
Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 2. a 3. díl
D
Čornej, P. : Dějepis 2 – Středověk a raný novověk, SPN
Z
Školní atlas světa
Kašparovský, Karel: Zeměpis II. v kostce pro SŠ, Fragment 2002
M
Pomykalová, E.: Matematika pro G – Planimetrie, Prometheus
Herman, J. a kol.: Funkce, Prometheus
Odvárko, O.: Goniometrie, Prometheus
F
Lepil. Oldřich a kol.: Fyzika pro G – elektřina a magnetismus, Prometheus
Ch
Mareček, A. – Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. a 2. díl, Brno
Šrámek, V. – Kosina, L.: Analytická chemie, Fin Olomouc
Vrbský, J.: Cvičení z analytické chemie pro gymnázia, SPN
Bi
Novotný: Biologie člověka, Fortuna
Papáček: Zoologie, Scientia
Hv
-
Vv
Tv
-
G 7.A
Č
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2009.
ISBN 978-80-7358-135-0.
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2009. ISBN 978-80-7358-136-7.
A
Maturita Solutions – Intermediate
NEW ENGLISH FILE Intermediate Plus.
N
Ideen 2
ZSV
Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 4. díl
D
Hlavačka, M.: Dějepis 3: Novověk, SPN
Kuklík, J. a J.: Dějepis 4: Nejnovější dějiny, SPN
Z
Školní atlas světa + Atlas ČR
Kašparovský, Karel: Zeměpis II. v kostce pro SŠ, Fragment 2002
Červinka, Pavel a kol.: Zeměpis ČR, ČGS
M
Pomykalová, E.: Matematika pro G – Stereometrie, Prometheus
Kočandrle, M. – Boček, L.: Analytická geometrie, Prometheus
Odvárko: Posloupnosti a řady, Prometheus
F
Lepil, Oldřich a kol.: Fyzika pro G – Optika, Prometheus
Štoll, Ivan a kol.: Fyzika pro G – Fyzika mikrosvěta, Prometheus
Lepil: Fyzika pro G - Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
Ch
Mareček, A. – Honza, J.: Chemie pro čtyřletá G – 3. díl, Olomouc
Bi
Šmarda: Genetika, Scientia
Novotný: Biologie člověka
FJ
Taišlová, J.: On y va I + prac. sešit , Leda
RJ
Jelínek a kol.: Raduga po novomu, Fraus 2007
G 8.A
Č
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010.
ISBN 978-80-7358-149-7.
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2010. ISBN 978-80-7358-150-3.
A
New English File – Intermediate plus
N
Schritte Intaernational 4
Schritte Intaernational 3
ZSV
Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 3. a 4. díl
Zsem.
učebnice pro 5. – 7. r. G
Atlasy světa a ČR
M
Calda – Dupač: Kombinatorika, Prometheus
Odvárko: Posloupnosti a řady, Prometheus
Hrubý – Kubát: Diferenciální a integrální počet, Prometheus
Fsem.
Lepil, O. a kol.: Sbírka úloh z fyziky, Fortuna
Chsem. Kolektiv autorů: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha 1995
Kotlík, B. – Růžičková, K.: Chemie v kostce I. a II., Fragment, 1996
+ učebnice chemie z předchozích ročníků
Benešová – Satrapová: Odmaturuj z chemie,
Didaktis Brno 2002
Bisem. –
RJ
Jelínek a kol.? Raduga po novomu, Fraus 2007
I.A - PMP
Č
Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008.
ISBN 978-80-7358 -115-2.
Bláhová, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2008. ISBN 978-80-7358-116-9.
A
New English File (Maturita Solutions)
N
Schritte 1
Ideen
D
Čornej - Čornejová: Dějepis pro SOŠ
Z
Školní atlas světa
M
Hudcová – Kubíčková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Prometheus
2012
F
Štoll, Ivan: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, Prometheus
Bi
Kincl: Biologie rostlin , Fortuna
Papáček: Zoologie, Scientia
Ch Blažek, J. – Fabini, J.: Chemie pros tudijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření, SPN
ZSV Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 2. a 3. díl
Hv Kovařík, V.: Hudební výchova pro I. – IV. ročník SPgŠ I. – hudební nauka
Vv Šamšula, P. – Adamec, J.: Průvodce výtvarným uměním - I. , Práce
Tv Pg Musil: Pedagogika pro SPgŠ, Informatorium, Praha, 2014
Ps Čáp, J. – Čechová, V.: Obecná psychologie pro SPgŠ, H a H
(tato uč. se přestala vydávat – k výuce na SPgŠ neexist. žádná uč.)
Hra Klavírní škola 1
ODV VDT -
I.B - SČ
Č
Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008.
ISBN 978-80-7358 -115-2.
Bláhová, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2008. ISBN 978-80-7358-116-9.
A
New English File (Maturita Solutions)
N
Schritte 1
Ideen
D
Čornej - Čornejová.: Dějepis pro SOŠ
Z
Školní atlas světa
M
Hudcová – Kubíčková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Prometheus
2012
F
Štoll, Ivan: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, Prometheus
Ch Blažek, J. – Fabini, J.: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření, SPN
Bi
Novotný, I.: Biologie člověka, Fortuna
Hv Kovařík: Hv 1 – hudební nauka
Vv
Šamšula, P. – Adamec, J.: Průvodce výtvarným uměním,
Práce
Tv
-
Pg
Musil: Pedagogika pro SPgŠ, Informatorium, Praha, 2014
Ps
Čáp, J. + Čechová, V.: Obecná psychologie pro SPgŠ, H a H
ODV VDT Navrátil, Pavel: S počítačem na ZŠ, ComputerMedia 2002
I.C – PL
Č Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008.
ISBN 978-80-7358 -115-2.
Bláhová, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2008. ISBN 978-80-7358-116-9.
A New English File (Maturita Solutions)
N Schritte 1, 2
Ideen
D Čornej – Čornejová: Dějepis pro SOŠ
ZSV Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 3. díl
M Bušek, I. a kol.: Matematika pro G – Základní poznatky z matematiky,
Boček. L. a kol.: Matematika pro G – Rovnice a nerovnice, Prometheus
Pomykalová, E.: Matematika pro G – Planimetrie, Prometheus
Prometheus
F Lepil, O. a kol.: Fyzika pro střední školy I, Prometheus
Ch Blažek – Fabini: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření
Bi Kincl: Biologie rostlin
Papáček: Zoologie
Hv
Vv Tv
ODV
IKT Navrátil, Pavel: S počítačem na základní škole, ComputerMedia
II. A - PMP
Č
Polášková, Taťána a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2009. ISBN 978-80-7358 -129-9.
Polášková, Taťána a kol. Literatura pro 2. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno:
Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-130-5.
A
New English File (Maturita Solutions)
N
Schritte 2, 3
Ideen
D
Čornej, Čornejová a kol.: Dějepis pro SOŠ, Praha
M
Hudcová – Kubíčková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Prometheus
2012
Bi
Novotný: Biologie člověka, Fortuna
ZSV Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 2. a 3. díl
Vv
Šamšula, P. – Adamec, J.: Průvodce výtvarným uměním ,
Tv
-
Pg Musil: Pedagogika pro SPgŠ, Informatorium, Praha, 2014
Ps Hra Kleinová, E. – Laudová, V.: Klavírní škola pro SPgŠ 2, 3
Stojan, J.: Škola na sopránovou zobcovou flétnu 1. díl
ODV LJP - prezentace od vyučujícího
IKT -
Práce
II. B - SČ
Č
Polášková, Taťána a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2009. ISBN 978-80-7358 -129-9.
Polášková, Taťána a kol. Literatura pro 2. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno:
Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-130-5.
A
New English File (Maturita Solutions)
N
Ideen 1
D
Čornej - Čornejová.: Dějepis pro SOŠ
M
Hudcová – Kubíčková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Prometheus
2012
Bi
Kincl: Biologie rostlin
Papáček: Zoologie, Scientia
ZSV Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 2. a 3. díl
Hv
-
Vv
Bláha, J. – Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním, Práce
Tv
-
Pg
Musil: Pedagogika pro SPgŠ, Informatorium, Praha, 2014
SP Kremličková, M. a kol.: Kapitoly ze spec. ped. pro učitele, SPN
Ps
-
ODV VDT SP
ZP
Ryska, Radovan: Základy práva, Fortuna
II. C – PL
Č Polášková, Taťána a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2009. ISBN 978-80-7358 -129-9.
Polášková, Taťána a kol. Literatura pro 2. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno:
Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-130-5.
A New English File (Maturita Solutions)
N
zač. – Schritte 1, 2, pokroč. – Schritte 2 + 3
Ideen 1
D Čornej – Čornejová – Parkan – Kudrys: Dějepis pro SOŠ, české a sv. dějiny
M Odvárko, O.: Sbírka úloh z matem. pro G – Funkce,
Prometheus
Odvárko, O.: Sbírka úloh z matem. pro G – Goniometrie, Prometheus
Bi Novotný: Biologie člověka
Papáček: Zoologie
Z Školní atlas světa
Kašparovský, Karel: Zeměpis I. v kostce pro SŠ, Fragment 2002
ZSV Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 3. díl
Pg
Stodůlková – Zapletalová: Pedagogika pro střední školy, Machart, Beroun, 2011
Psy Kolecká, I. 2011. Psychologie I. díl, učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing
F
VDT
Tv
Hvs
Vvs
Tvs
Lepil, O. a kol.: Fyzika pro střední školy II, Prometheus
III. A - PMP
Č
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2009.
ISBN 978-80-7358-135-0.
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2009. ISBN 978-80-7358-136-7.
A
New English File (Maturita Solutions)
N
Schritte International
Ideen
ZSV M
Hudcová – Kubíčková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Prometheus
2012
Bi
Šmarda: Genetika
Z
Atlas světa, podle potřeby Atlas ČR
Kašparovský, Karel: Zeměpis II. r. v kostce pro SŠ, Fragment 2002
ZSV
Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 3. a 4. díl
Hv
-
Vv
Bláha, J. – Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním, Práce
Tv
-
Pg
Kremličková, M.: Kapitoly ze spec. pedagogiky pro učitele, SPN
Stodůlková – Zapletalová: Pedagogika pro střední školy, Machart, Beroun, 2011
Ps
-
Hra
Kleinová, E. – Laudová, V.: Klavírní škola pro SPgŠ 3
ODV LJP
studenti nemají, pomůcka pro učitele např.
Šubrtová, Milena – Sieglová, Naděžda: Přehled literatury pro mládež od počátků do r. 1945, ITEM
Dětská literatura po roce 1945 – próza, ITEM
Dětská literatura po roce 1945 – poezie, ITEM
VDT -
III. B - SČ
Č
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2009.
ISBN 978-80-7358-135-0.
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2009. ISBN 978-80-7358-136-7.
A
New English File (Maturita Solutions)
N
Direkt 1
ZSV Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 2. a 3. díl
M
Hudcová – Kubíčková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Prometheus
2012
Bi
Šmarda: Genetika
Hv
-
Vv
Bláha, J. – Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním, Práce
Tv
-
ZTv Pg
Kremličková: Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele, SPN 1997
Stodůlková – Zapletalová: Pedagogika pro střední školy, Machart, Beroun, 2011
SP Ps
-
III. C – PL
Č
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2009.
ISBN 978-80-7358-135-0.
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2009. ISBN 978-80-7358-136-7.
A
New English File (Maturita Solutions)
N
Schritte 2, 3
On
Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 2. a 4. díl
D
Čornej – Čornejová – Parkan – Kudrys: Dějepis pro SOŠ, české a světové dějiny
Z
Školní atlas světa
Kašparovský, Karel: Zeměpis I. v kostce pro SŠ, Fragment 2002
M
Pomykalová: Učebnice pro G – Pomykalová: Stereometrie, Prometheus
Kočandrle, M. – Boček, L: Učebnice pro G -Analytická geometrie, Prometheus
Bi
Novotný: Biologie člověka,
Šmarda: Genetika
Pg
Stodůlková – Zapletalová: Pedagogika pro střední školy, Machart, 2011
Kremličková: Kapitoly ze speciální pedagogiky, SPN, Praha 1997
Ps
Kolecká, I. 2011. Psychologie I. díl, učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing
Vvsp
Dramsp
Olomouc
IV. A - PMP
Č
A
N
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010.
ISBN 978-80-7358-149-7.
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2010. ISBN 978-80-7358-150-3.
New English File (Maturita Solutions)
Schritte 4
Ideen
M
Hudcová – Kubíčková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium,
Prometheus, 2012
Stodůlková – Zapletalová: Pedagogika pro střední školy, Machart, 2011
Pg
Ps
-
Tv
-
Hv
-
Vv
Šamšula, P. – Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním, Práce
Hra
Kleinová, E. – Laudová, V.: Klavírní škola pro SPgŠ 4. sešit
IV. B - SČ
Č
A
N
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010.
ISBN 978-80-7358-149-7.
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2010. ISBN 978-80-7358-150-3.
New English File (Maturita Solutions)
Schritte 4
Direkt 1
ZSV Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 3. a 4. díl
M
Hudcová – Kubíčková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Prometheus
2012
Pg
Stodůlková – Zapletalová: Pedagogika pro střední školy, Machart, 2011
Ps
-
Tv
-
Hv
-
Vv
Šamušula, P. – Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním, Práce
PPV -
IV. C – PL
Č
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010.
ISBN 978-80-7358-149-7.
Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol: Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis,
2010. ISBN 978-80-7358-150-3.
A
New English File (Maturita Solutions)
N
Schritte 2, 3, 4,
Ideen 1
On
Společenské vědy pro střední školy, nakl. Didaktis, 2011, 4. díl
M
Odvárko: Učebnice pro G – Posloupnosti a řady, Prometheus
Calda – Dupač:Učebnice pro G – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus
Pg
Stodůlková – Zapletalová: Pedagogika pro střední školy, Machart, 2011
Ps
Vvspec
Hvspec
Tvspec

Podobné dokumenty

Seznam učebnic

Seznam učebnic 1. ročníky : kvinta A, 1.B, 1.C Dějiny literatury od starověku do poč. 19. st. (V. Prokop) Čítanka k Dějinám literatury od starověku do poč. 19. st. (V. Prokop) Český jazyk - přehled středoškolskéh...

Více

Adobe PDF

Adobe PDF edikt milánský –zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími, povolil křesťanství. Pokusil se přenést centrum celé říše na východ – vybudoval nové město Konstantinopolis (Cařihrad – dnes

Více