KULATOBUNĚČNÉ TUMORY 8

Komentáře

Transkript

KULATOBUNĚČNÉ TUMORY 8
onkologickykongres.wordpress.com
7. - 9.10.2016
Ilse Schwendenwein, DECVPC
Abigail Guija, DECVCP
Laura Marconato, DECVIM-CA
Kamil Tomša, DECVIM-CA
Miriam Kleiter, DACVR-RO, DECVIM-CA
Peter Fictum, PhD
Marcel Kovalik, DECVD
Pavel Proks, PhD
Kristína Řeháková, PhD
Michal Crha, PhD
Ondřej Škor
Kateřina Stiborová, MRCVS
Vážení kolegové,
je nám velkou ctí vás pozvat na 3. Onkologický kongres konaný v Brně 7.-9.10.2016
v přednáškovém sálu hotelu NoemArch.
Program začíná v pátek cytologickým prekongresem vedeným Prof. Ilse Schwendenwein,
DECVCP a Dr. Abigail Guija, DECVCP na téma cytologie kulatobuněčných nádorů. Den
bude věnován tématům jako je lymfom, plasmocytom, mastocytom a histiocytární choroby.
Dozvíte se, jakým způsobem provádět odběry z kůže, mízních uzlin a
parenchymatózních orgánů. Naučíte se interpretovat a odlišit jednotlivé kulatobuněčné
nádory kůže od zánětlivých procesů či, jak rozeznat mízní uzliny u lymfomu, reaktivních a
metastatických procesů. Získáte přehled o tom, jak rozlišit neoplastickou populaci lymfocytů,
plazmocytů, mastocytů a histiocytů od zánětlivé nejen v aspiracích viscerálních orgánů, ale i
v periferní krvi.
Hlavní sobotní program věnovaný pokročilé terapii lymfomu psů bude vedený Dr. Laurou
Marconato, DECVIM-CA, Prof. Miriam Kleiter, DACVR-RO, DECVIM-CA a Dr. Kamilem
Tomšou, DECVIM-CA.
Od dr. Kamila Tomši se dozvíte, které infekční příčiny mohou být spojené se vznikem
lymfomu, či mohou lymfom dokonce imitovat. Naučíte se, jak tyto infekční příčiny
diagnostikovat a léčit. Řada pacientů s lymfomem je prezentována také kvůli
paraneoplastickému syndromu. Dr. Tomša vám představí jeho nejčastější podobu,
způsoby diagnostiky a úspěšného managementu.
Velkou senzací je vystoupení dr. Laury Marconato, která je považována za předního
odborníka na terapii lymfomu psů v Evropě. Dr. Marconato vám přiblíží praktické
rozhodování pro výběr terapie z pohledu stádia a typu lymfomu. Ukáže vám, které
pacienty neléčit a pouze monitorovat. Dozvíte se, pro které pacienty je vhodný perorální
způsob léčby a jeho přesný výběr. Zjistíte, kteří pacienti profitují z kombinovaných
protokolů a který protokol je v dané situaci nejlepší. Část programu bude také věnována
postupu při recidivě lymfomu po chemoterapii a při progresi během terapie. Seznámíte se
s praktickými možnostmi moderního monitoringu remise a personalizovanou terapií šitou
na míru individuálnímu pacientovi. Vzhledem k pravděpodobně brzkému uvedení
imunoterapie proti lymfomu na trh vám Dr. Marconato představí nejdůležitější z nich.
Prof. Miriam Kleiter je jedním ze zakladatelů veterinární radioonkologie v Evropě. Bude
hovořit o tom, které typy lymfomu je možné léčit radioterapií a kdy je radioterapie
vhodnějším způsobem terapie než klasická chemoterapie.
Nedělní program bude věnovaný problematice histiocytárních chorob.
Dr. Petr Fictum, PhD Vám představí aktuální klasifikaci těchto chorob. Seznámíte se, které
typy jsou benigní a které naopak vysoce agresivní.
Dr. Marcel Kovalík, DECVD vám přiblíží dermatologickým přístup v diagnostice a terapii
benigních histiocytárních onemocnění. Dozvíte se, jakou má reaktivní a systémová
histiocytóza klinickou prezentaci a jaké jsou z pohledu dermatologie její diferenciální
diagnózy.
Dr. Kamil Tomša, DECVIM-CA Vás provede nejčastějšími příčinami a diferenciálními
diagnózami paraneoplastické anémie. Osvojíte si diagnostické a terapeutické přístupy k
jejich managementu.
Dr. Pavel Proks, PhD se bude zabývat zobrazovací diagnostikou z pohledu stagingu a
monitoringu remise histiocytárních chorob. Zjistíte, jak využívat zobrazovací metody pro
optimální diagnostiku metastáz a pro terapeutické plánování.
Dr. Kristína Řeháková, PhD s vámi probere laboratorní a cytologické nálezy
histiocytárních chorob. Přiblíží vám, jak výsledky laboratorního a cytologického vyšetření
interpretovat a jaké jsou jeho limity.
Doc. Michal Crha, PhD vám poskytne klinický pohled pro určení rozsahu a způsobu
chirurgie histiocytárních sarkomů postihujících kůži a klouby. Seznámíte se s
chirurgickými technikami, rizikem recidivy a dehiscence, provedením diagnostické,
cytoreduktivní a kurativní chirurgie.
Dr. Kateřina Stiborová, MRCVS se bude věnovat komplexnímu přístupu k diagnostice a
terapii lokalizovaného a diseminovaného histiocytárního sarkomu (‚maligní
histiocytóza‘).
Dr. Ondřej Škor vám představí kutánní lymfom jako imitátor histiocytárních chorob,
mastocytomu a dalších kulatobuněčných nádorů. Získáte přehled o tom, jak překonat úskalí
v jejich diagnostice a správné léčbě.
Těšíme se na vaši účast!
S pozdravem,
Ludmila Bicanová, Jakub Pfeifr, Ondřej Škor a Ivana Uhríková
Cena programu
Cytologický prekongres, 7.10.2016: 4000,-Kč s DPH, počet účastníků omezen
Hlavní kongres: pokročilá terapie lymfomu, 8.10.2016: 3000,-Kč s DPH, počet účastníků
omezen
Nedělní program: histiocytární choroby, 9.10.2016: 1500,- Kč s DPH
Kombinovaný vstup celý víkend, 8.-9.10.2016: 4000,-Kč s DPH
Pořadatel: Vethelp
Odborný garant: Onkologická společnost ČAVLMZ, Hungarian Veterinary Oncologic
Society a Veterinarian Oncologic Network Austria (VONA)
Přihlášky: onkologickykongres.wordpress.com
Místo konání: Hotel Noemarch, Cimburkova 9, Brno http://www.noemarch.cz/
Pátek, 7.10.2016: Cytologický workshop kulatobuněčné tumory [v angličtině s překladem*],
chair: L. Bicanová
Ilse Schwendenwein DECVCP, Abigail Guija DECVCP
13:30-14:00 Co lze vyčíst z krevního obrazu? (I. Schwendenwein)
14:00-14:30 Diagnostika lymfomu z pohledu klinické patologie (I. Schwendenwein)
14:30-15:00 Aktuální metody v klasifikaci lymfomu (A. Guija)
15:00-15:30 Nádorové markery u paraneoplastického syndromu (I. Schwendenwein)
15:30-16:00 Kulatobuněčné tumory: snadná diagnóza? (A. Guija)
16:30-17:15
17:15-18:00
Případové studie I s možností sebetestování (anonymní hlasování)
Případové studie II s možností sebetestování (anonymní hlasování)
Sobota, 8.10.2016: Terapie lymfomu psů [v angličtině s překladem*], chair: O.Škor
Laura Marconato DECVIM-CA, Kamil Tomša DECVIM-CA, M. Kleiter DACVR-RO, DECVIM-CA
9:00-9:40
Infekční příčiny asociované a imitující lymfom psů (K. Tomša)
9:40-10:20
Staging lymfomu - kontroverze (L. Marconato)
10:20-11:20 Prvoliniová terapie lymfomu psů (L. Marconato)
11:50-12:30 Diagnostika a management paraneoplastického syndromu lymfomu a multipního
myelomu psů (K. Tomša)
12:30-13:10 Management progresivního a rekurentního lymfomu psů (L. Marconato)
15:00-15:40
15:40-16:20
16:20-17:00
17:00
Monitoring remise a individualizovaná medicína - lymfom psů (L. Marconato)
Radioterapie lymfomu (M. Kleiter)
Imunoterapie a nové možnosti terapie lymfomu psů: State of the art
(L. Marconato)
Panelová diskuze (Laura, Kamil, Miriam)
Večeře se speakery a párty (19:00-24:00)
Neděle, 9.10.2016: Histiocytární choroby, chair: Jakub Pfeifr
8:30-9:10
Klasifikace histiocytárních chorob z pohledu patologa (Petr Fictum)
9:10-9:50
Reaktivní histiocytóza: diagnostika a terapie z pohledu dermatologa (Marcel Kovalik
DECVD)
9:50-10:30
Hemofagocytární syndrom a další paraneoplastické anémie z pohledu
internisty (Kamil Tomša, DECVIM-CA)
11:00-11:40 Zobrazovací diagnostika histiocytárních chorob z pohledu radiologa (Pavel Proks)
11:40-12:20 Cytologická diagnostika histiocytárních chorob z pohledu klin. patologa
(Kristína Řeháková)
12:20-13:00 Histiocytární sarkom kůže a a kloubů z pohledu chirurga (Michal Crha)
15:00-15:40
15:40-16:20
16:20-17:00
Lokalizovaný a diseminovaný histiocytární sarkom z pohledu onkologa
(Kateřina Stiborová)
Kutánní lymfom jako imitátor histiocytárních chorob, mastocytomu a dalších
kulatobuněčných nádorů (Ondřej Škor)
Panelová diskuze
* Pořadatelé si vyhrazují právo na zrušení překladu v případě malého zájmu od českých účastníků. Registrováni
posluchači budou o případné změně předem informováni.

Podobné dokumenty

pozvánka

pozvánka DECVCP a Dr. Abigail Guija, DECVCP na téma cytologie kulatobuněčných nádorů. Den bude věnován tématům jako je lymfom, plasmocytom, mastocytom a histiocytární choroby. Dozvíte se, jakým způsobem pro...

Více

Pyodermien - "Kleintierkrankheiten"

Pyodermien - "Kleintierkrankheiten" Pyodermien Klinik und Diangnostik

Více

Sborník prezentací ke stažení zde - Podpora procesů v sociálních

Sborník prezentací ke stažení zde - Podpora procesů v sociálních • Bývá prvním, kdo s klientem mluví o tom, co služba nabízí (platí také u terénních služeb) • Reprezentuje celou organizaci – často formou nabídky, která si nijak nezadá s komerční sférou – cenové ...

Více

Klinická cytologie ve světě zvířat: 2. část. Cytologie

Klinická cytologie ve světě zvířat: 2. část. Cytologie Tumory štítné žlázy Tumory štítné žlázy jsou složeny z epiteloidních buněk a jsou velmi bohaté na cytoplazmu. Buňky snadno exfoliují, ale také snadno praskají. Preparáty obsahují vždy mnoho krve. V...

Více

Melanomy ve veterinární medicíně

Melanomy ve veterinární medicíně lézích v kůži a v jiných orgánech. Více jak 90% těchto lézí představuje na svém počátku benigní proces, ale postupně dochází u 2/3 případů k postupné transformaci populace melanocytů v maligní neop...

Více

Stáhnout SPC dokument

Stáhnout SPC dokument Zvláštní opatření pro použití u zvířat Psy pozorně sledovat. Pro zvládání nežádoucích účinků může být potřebné dávku snížit a/nebo přerušit dávkování. Během prvních šesti týdnů léčbu přehodnotit tý...

Více

Vyšetření krevního obrazu

Vyšetření krevního obrazu tuberkulózy, toxoplazmózy, akutní a chronická lymfatická leukémie, lymfomy, autoimunitní a chronická zánětlivá onemocnění, nedostatečnost kůry nadledvin – hypokortikalizmus, relativním zvýšení lymf...

Více

laboratorní příručka

laboratorní příručka 4.4.3. Obsah průvodního listu k odebraným tělesným tekutinám...........................................18 4.4.4. Zhotovení nátěru tělesných tekutin a jejich fixace ....................................

Více