pozvánka

Komentáře

Transkript

pozvánka
onkologickykongres.wordpress.com
7. - 9.10.2016
Ilse Schwendenwein, DECVPC
Abigail Guija, DECVCP
Laura Marconato, DECVIM-CA
Kamil Tomša, DECVIM-CA
Miriam Kleiter, DACVR-RO, DECVIM-CA
Peter Fictum, PhD
Marcel Kovalik, DECVD
Pavel Proks, PhD
Kristína eháková, PhD
Michal Crha, PhD
Ond ej Škor
Kate ina Stiborová, MRCVS
Vážení kolegové,
je nám velkou ctí vás pozvat na 3. Onkologický kongres konaný v Brně 7.-9.10.2016
v p ednáškovém sálu hotelu NoemArch.
Program začíná v pátek cytologickým prekongresem vedeným Prof. Ilse Schwendenwein,
DECVCP a Dr. Abigail Guija, DECVCP na téma cytologie kulatobuněčných nádorů. Den
bude věnován tématům jako je lymfom, plasmocytom, mastocytom a histiocytární choroby.
Dozvíte se, jakým způsobem provádět odběry z kůže, mízních uzlin a
parenchymatózních orgánů. Naučíte se interpretovat a odlišit jednotlivé kulatobuněčné
nádory kůže od zánětlivých procesů či, jak rozeznat mízní uzliny u lymfomu, reaktivních a
metastatických procesů. Získáte p ehled, jak rozlišit neoplastickou populaci lymfocytů,
plazmocytů, mastocytů a histiocytů od zánětlivé nejen v aspiracích viscerálních orgánů, ale i
v periferní krvi.
Hlavní sobotní program věnovaný pokročilé terapii lymfomu psů bude vedený Dr. Laurou
Marconato, DECVIM-CA, Prof. Miriam Kleiter, DACVR-RO, DECVIM-CA a Dr. Kamilem
Tomšou, DECVIM-CA.
Od dr. Kamila Tomši se dozvíte, které infekční příčiny mohou být spojené se vznikem
lymfomu, ale i mohou lymfom pouze imitovat. Naučíte se, jak tyto infekční p íčiny
diagnostikovat a léčit.
ada pacientů s lymfomem je prezentována také kvůli
paraneoplastickému syndromu. Dr. Tomša vám p edstaví jeho nejčastější podobu,
způsoby diagnostiky a úspěšného managementu.
Velkou senzací je vystoupení dr. Laury Marconato, která je považována za p edního
odborníka na terapii lymfomu psů v Evropě. Dr. Marconato vám p iblíží praktické
rozhodování pro výběr terapie z pohledu stádia a typu lymfomu. Ukáže vám, které
pacienty neléčit a pouze monitorovat. Dozvíte se, pro které pacienty je vhodný perorální
způsob léčby a jeho p esný výběr. Zjistíte, kte í pacienti profitují z kombinovaných
protokolů a který protokol je v dané situaci nejlepší. Část programu bude také věnována
postupu p i recidivě lymfomu po chemoterapii a p i progresi během terapie. Seznámíte se
s praktickými možnostmi moderního monitoringu remise a personalizovanou terapií šitou
na míru individuálnímu pacientovi. Vzhledem k pravděpodobně brzkému uvedení
imunoterapie proti lymfomu na trh vám Dr. Marconato p edstaví nejdůležitější z nich.
Prof. Miriam Kleiter je jedním ze zakladatelů veterinární radioonkologie v Evropě. Bude
hovo it o tom, které typy lymfomu je možné léčit radioterapií a kdy je radioterapie
vhodnějším způsobem terapie než klasická chemoterapie.
Nedělní program bude věnovaný problematice histiocytárních chorob.
Dr. Petr Fictum, PhD Vám p edstaví aktuální klasifikaci těchto chorob. Seznámíte se, které
typy jsou benigní a které naopak vysoce agresivní.
Dr. Marcel Kovalík, DECVD vám p iblíží dermatologickým přístup v diagnostice a terapii
benigních histiocytárních onemocnění. Dozvíte se, jakou má reaktivní a systémová
histiocytóza klinickou prezentaci a jaké jsou z pohledu dermatologie její diferenciální
diagnózy.
Dr. Kamil Tomša, DECVIM-CA Vás provede nejčastějšími p íčinami a diferenciálními
diagnózami paraneoplastické anémie. Osvojíte si diagnostické a terapeutické p ístupy k
jejich managementu.
Dr. Pavel Proks, PhD se bude zabývat zobrazovací diagnostikou z pohledu stagingu a
monitoringu remise histiocytárních chorob. Zjistíte, jak využívat zobrazovací metody pro
optimální diagnostiku metastáz a pro terapeutické plánování.
Dr. Kristína
eháková, PhD s vámi probere laboratorní a cytologické nálezy
histiocytárních chorob. P iblíží vám, jak výsledky laboratorního a cytologického vyšet ení
interpretovat a jaké jsou jeho limity.
Doc. Michal Crha, PhD vám poskytne klinický pohled pro určení rozsahu a způsobu
chirurgie histiocytárních sarkomů postihujících kůži a klouby. Seznámíte se s
chirurgickými technikami, rizikem recidivy a dehiscence, provedením diagnostické,
cytoreduktivní a kurativní chirurgie.
Dr. Kate ina Stiborová, MRCVS se bude věnovat komplexnímu p ístupu k diagnostice a
terapii lokalizovaného a diseminovaného histiocytárního sarkomu (‚maligní
histiocytóza‘).
Dr. Ond ej Škor vám p edstaví kutánní lymfom jako imitátor histiocytárních chorob,
mastocytomu a dalších kulatobuněčných nádorů. Získáte p ehled o tom, jak p ekonat úskalí
v jejich diagnostice a správné léčbě.
Těšíme se na vaši účast!
S pozdravem,
Ludmila Bicanová, Jakub Pfeifr, Ond ej Škor a Ivana Uhríková
Cena programu
Cytologický prekongres, 7.10.2016: 4000,-Kč s DPH, počet účastníků omezen
Hlavní kongres: pokročilá terapie lymfomu, 8.10.2016: 3000,-Kč s DPH, počet účastníků
omezen
Nedělní program: histiocytární choroby, 9.10.2016: 1500,- Kč s DPH
Kombinovaný vstup celý víkend, 8.-9.10.2016: 4000,-Kč s DPH
Pořadatel: Vethelp
Odborný garant: Onkologická společnost ČAVLMZ, Hungarian Veterinary Oncologic
Society a Veterinarian Oncologic Network Austria (VONA)
Přihlášky: onkologickykongres.wordpress.com
Místo konání: Hotel Noemarch, Cimburkova 9, Brno http://www.noemarch.cz/

Podobné dokumenty

KULATOBUNĚČNÉ TUMORY 8

KULATOBUNĚČNÉ TUMORY 8 DECVCP a Dr. Abigail Guija, DECVCP na téma cytologie kulatobuněčných nádorů. Den bude věnován tématům jako je lymfom, plasmocytom, mastocytom a histiocytární choroby. Dozvíte se, jakým způsobem pro...

Více

Pyodermien - "Kleintierkrankheiten"

Pyodermien - "Kleintierkrankheiten" Pyodermien Klinik und Diangnostik

Více

UKÁZKA Z KNIHY: K.Čapek: Krakatit *** Divně se točí dráhy světa

UKÁZKA Z KNIHY: K.Čapek: Krakatit *** Divně se točí dráhy světa mřížové pruty a volá: Haló! Přiblížil se vrátný nebo hlídač. „Co chcete? Dovnitř se nesmí.“ „Prosím vás, je tu u vás ještě pan inženýr Tomeš?“ „Co s ním chcete?“ „Musím s ním mluvit.“ „… Pan Tomeš ...

Více

SP č.2 - PREdistribuce

SP č.2 - PREdistribuce a přijímače HDO se servisním povelem na relé K4 Schéma zapojení statického jednofázového čtyřtarifního elektroměru 100.4H, 110.DH a modulu HDO se servisním povelem Schéma zapojení statického třífáz...

Více

Stáhnout SPC dokument

Stáhnout SPC dokument Zvláštní opatření pro použití u zvířat Psy pozorně sledovat. Pro zvládání nežádoucích účinků může být potřebné dávku snížit a/nebo přerušit dávkování. Během prvních šesti týdnů léčbu přehodnotit tý...

Více

CAZWV Veterinary Dentistry Conference Exotic Pets

CAZWV Veterinary Dentistry Conference Exotic Pets Email: Doprovodná osoba: Registrační poplatek pro účastníky (nestudenty) zahrnuje: • Účast na konferenci • Sborník a materiály • Občerstvení • Večerní ochutnávka vín (pátek) • Společenská večeře v ...

Více

Pozvánka a program - Česká asociace veterinárních lékařů malých

Pozvánka a program - Česká asociace veterinárních lékařů malých na adresu organizátora konference (viz přihláška). Od 5. 9. 2014 (5. den po uzávěrce) bude k ceně připočtena částka + 300 Kč vč. DPH. Podat přihlášku je možno i elektronicky: www.prion.sro.cz nebo ...

Více

Sarkomy_kosti

Sarkomy_kosti tento patří k rel. radiorezistentním nádorům. Avšak dávky kolem 60, resp. 66, resp. 70 Gy (viz RADIATION THERAPY GUIDELINES str. 74 protokol EURAMOS) mohou hrát roli v případě nádoru osového skelet...

Více