anglický jazyk - Bohemia Institut

Komentáře

Transkript

anglický jazyk - Bohemia Institut
LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ
BOHEMIA INSTITUTEM
V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY
1) FIREMNÍ MANAGEMENT:
" Management“ + studijní sylaby (pracovní listy) BI
cena: 250,- Kč
( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)
2) PSYCHOLOGIE
MANAGEMENTU:
"Psychologie pro manažerskou praxi" + studijní sylaby (pracovní listy) BI
cena: 200,- Kč
( PhDr.Jiří Zíka ), vydal BOHEMIA INSTITUT –2010,2011
3)
OBCHODNÍ PRÁVO:
"Právo pro techniky" event. alternativní titul v případě nerealizace reedice (bude upřesněno dodat.)
( doc.ing.Václav Liška, Dr., Mgr. Zdeněk Fiala, Mgr.Jar.Truneček, PROFESSIONAL PUBLISHING )
cena: dle upřesnění titulu později
4)
JAZYKOVÉ
UČEBNICE:
Většinu titulů (které budou využívány v kurzech i v budoucnu) bude v případě zájmu
účastníků kurzů BOHEMIA INSTITUT zpětně odkupovat na konci kurzu za cca 75%
původní ceny (pouze neponičené knihy bez vpisků).
) ANGLICKÝ JAZYK:
skupina: 1A1
NEW HEADWAY 3RD EDITION
Elementary
Student´s Book 470,-Kč (nové)
230,-Kč (nové)
Workbook
400,-Kč (použité)
200,-Kč (použité)
skupina: 2A1
FACE 2 FACE
Elementary + CD
Student´s Book
470,-Kč (nové)
400,-Kč (použité)
Workbook
250,-Kč (nové)
210,-Kč (použité)
370,-Kč (nové)
300,-Kč (použité)
370,-Kč (nové)
300,-Kč (použité)
370,-Kč (nové)
300,-Kč (použité)
skupina: 1A12
NEW ENGLISH FILE Elementary - Pack B +CD
učebnice + pracovní sešit v jednom
skupina: 2A12
NEW ENGLISH FILE Elementary - Pack A +CD
učebnice + pracovní sešit v jednom
skupina: 3A12
NEW ENGLISH FILE Elementary - Pack B +CD
učebnice + pracovní sešit v jednom
skupina: 4A12
NEW HEADWAY 3RD EDITION
Elementary
Student´s Book 470,-Kč (nové)
230,-Kč (nové)
Workbook
400,-Kč (použité)
200,-Kč (použité)
(výměnou za NEW HW 3RD EDITION Pre-intermediate)
skupina: 1A2
NEW ENGLISH FILE Pre-Interm. - Pack A +CD
učebnice + pracovní sešit v jednom
370,-Kč (nové)
300,-Kč (použité)
370,-Kč (nové)
300,-Kč (použité)
Student´s Book
Workbook
470,-Kč (nové)
230,-Kč (nové)
400,-Kč (použité)
200,-Kč (použité)
Student´s Book
470,-Kč (nové)
400,-Kč (použité)
Workbook
250,-Kč (nové)
210,-Kč (použité)
370,-Kč (nové)
300,-Kč (použité)
470,-Kč (nové)
230,-Kč (nové)
400,-Kč (použité)
200,-Kč (použité)
skupina: 2A2
NEW ENGLISH FILE Pre-Interm. - Pack A +CD
učebnice + pracovní sešit v jednom
skupina: 3A2
NEW HEADWAY 3RD EDITION Pre-Interm.
skupina: 1A23
FACE 2 FACE
Pre-Intermediate + CD
skupina: 2A23
NEW ENGLISH FILE Pre-Interm. - Pack B +CD
učebnice + pracovní sešit v jednom
skupina: 3A23
NEW HEADWAY 3RD EDITION Pre-Interm.
Student´s Book
Workbook
(výměnou za NEW HW 3RD EDITION Intermediate)
skupiny: 1A34
TUTO SADU NEVYKUPUJEME
LANGUAGE IN USE Intermediate- New
Student´s Book
Workbook
300,-Kč (použité)
150,-Kč (použité)
skupiny: 2A3
NEW ENGLISH FILE Intermediate - Pack A +CD
učebnice + pracovní sešit v jednom
370,-Kč (nové)
300,-Kč (použité)
570,-Kč (nové)
400,-Kč (nové)
470,- Kč (použité)
320,- Kč (použité)
Student´s Book
Workbook
470,-Kč (nové)
250,-Kč (nové)
400,-Kč (použité)
210,-Kč (použité)
Student´s Book
460,-Kč (nové)
400,-Kč (použité)
Workbook
270,-Kč (nové)
210,-Kč (použité)
skupina: 2A4/FCE
FCE GOLD PLUS – zlatá edice
Student´s Book
Workbook/Maximiser (+2CD)
skupina: 3A4
FACE 2 FACE
Upper-Intermediate + CD
skupina: 1A45
NEW ENGLISH FILE Advanced
skupina: 2A45/CAE
TUTO SADU JIŽ NEVYKUPUJEME
CAE MASTERCLASS
Student´s Book
Workbook
400,-Kč (použité)
250,-Kč (použité)
)NĚMECKÝ
JAZYK:
skupina: N1
TUTO SADU JIŽ NEVYKUPUJEME
Německy s úsměvem 1.
učebnice
doplňková cvičení
slovníček
130,- Kč
150,-Kč
20,-Kč
skupina: N2
TUTO SADU JIŽ NEVYKUPUJEME
Themen Neu 2.
učebnice
230,-Kč
cvičebnice
110,-Kč
učebnice
230,-Kč
cvičebnice
110,-Kč
skupina: N3
TUTO SADU JIŽ NEVYKUPUJEME
Themen Neu 3.
) FRANCOUZSKÝ JAZYK:
skupina: F1
TUTO SADU JIŽ NEVYKUPUJEME
CAFE CREME 1.
učebnice
pracovní sešit
410,-Kč (nové)
220,-Kč (nové)
330,-Kč (použité)
150,-Kč (použité)
učebnice
pracovní sešit
390,-Kč (nové)
190,-Kč (nové)
330,-Kč (použité)
160,-Kč (použité)
učebnice
pracovní sešit
440,-Kč (nové)
220,-Kč (nové)
400,-Kč (použité)
190,-Kč (použité)
učebnice
pracovní sešit
390,-Kč (nové)
220,-Kč (nové)
skupina : F2
PANORAMA 1. (pokrač.)
skupina : F3
PANORAMA 3.
skupina : F4
TOUT VA BIEN 4.
) ITALSKÝ JAZYK:
skupina: I1
PROGETTO ITALIANO Nuovo 1. + CD
učebnice
pracovní sešit
500,-Kč (nové)
290,-Kč (nové)
450,-Kč(použité)
230,-Kč(použité)
) ŠPANĚLSKÝ JAZYK:
skupina : 1S1
AULA 1.
učebnice + cvičebnice
620,-Kč (nové)
učebnice
580,-Kč (nové)
cvičebnice
390,-Kč (nové)
550,-Kč (použité)
skupina : 2S1
GENTE 1.
skupina : S2
TUTO SADU JIŽ NEVYKUPUJEME
FIESTA 2. (později)
učebnice
390,-Kč (nové)
330,-Kč (použité)
skupina : S3K
Volná konverzace – tematický plán
) RUSKÝ JAZYK:
skupina : R1
Ruština pro začátečníky a samouky
učebnice
340,-Kč (nové)
Raduga 1.
cvičebnice
115,-Kč (nové)
OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE
TITUL
CENA
Q OFFICE 2000
220,-Kč
Q POČÍTAČ V KANCELÁŘI
Q WINDOWS 2000
jednoduše
Q WORD 2000
Q WORD 2002, 2000, 97
jednoduše
jednoduše
Q EXCEL 2000
Q EXCEL 2002, 2000
jednoduše
jednoduše
Q Internet a MS I E
Q Internet a MS I E 5.5.
jednoduše
jednoduše
Q Outlook 2002
jednoduše
Q Front Page 2000 - uživatel.příručka
Q Front Page
jednoduše
Q Access 2000 -
uživatelská příručka
Q S počítačem do Evropy
(příprava na novou verzi ECDL)
Q Dtto -2. aktualizované vydání
Q První kroky s počítačem
240,-Kč
90,-Kč
80,-Kč
90,-Kč
80,-Kč
90,-Kč
90,-Kč
90,-Kč
90,-Kč
150,-Kč
110,-Kč
190,-Kč
220,-Kč
240,-Kč
50,-Kč
OBSAH, SPECIFIKACE
výklad kompletní verze softwarového „balíku“
MS Office 2000 Standard: (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
dtto + navíc základy Internetu
pouze operační systém Windows
pouze textový editor Word
v nové verzi i testy
pouze tabulkový procesor Excel, v nové verzi i testy
pouze Internet a Internetový prohlížeč, v nové verzi i testy
pouze elektronická pošta a správa kontaktů
pouze program na tvorbu a správu www stránek
pouze databáze Access
Příprava a testy k mezinárodním certifikátům ECDL
Základní obsluha PC
Výrazné slevy (nepoužitých) učebnic :
starší softwarové verze příslušných programů – pro výuku použitelné
Q MS OFFICE 97 CZ
50,-Kč
původní cena 210,-Kč
výklad kompletní verze softwarového „balíku“
MS Office 97 Standard: (Word, Excel,PowerPoint, Outlook)
UČEBNICE V PRODEJI V PRŮBĚHU 1.SEMESTRU
MARKETING :
„ Kapitoly ze základů marketingu“ (kolektiv autorů VŠE)
cena cca 120,- Kč
UČEBNICE V PRODEJI V PRŮBĚHU 2. SEMESTRU
FINANČNÍ TRHY ( bankovnictví, burzovnictví)
PERSONÁLNÍ MANAGEMENT
OBCHODNÍ ETIKETA
MANAŽERSKÁ EKONOMIKA
ÚČETNICTVÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Přesné
ceny a tituly budou
stanoveny vždy při
vyvěšení
zařazení studentů do příslušných
skupin (cca 3 týdny před zahájením
předmětu)
DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA
INDIVIDUÁLNÍ ZAKOUPENÍ
1) OBCHODNÍ PRÁVO:
" Učebnice práva pro ekonomy " - JUDr. Dědič, JUDr.Švarc (vydav. PROSPEKTRUM) - prodej: VŠE Praha
" Příručka obchodního práva " - JUDr.ing. Kopáč,CSc. , ( vydav. PROSPEKTRUM)
2) PODNIKOVÝ
MANAGEMENT:
" Management obchodní firmy " -Ing. Khelerová, Ing.Zadražilová , ( vyd. GRADA ) - prodej: VŠE
" Základy maloobchodního podnikání " - (vyd.Victoria Publishing)
„ Marketing management “ – Philip Kotler – ( vydav. Grada )
„ Ekonomický styl myšlení“ – Paul Heyne ( vyd. VŠE )
3) PSYCHOLOGIE MANAGEMENTU:
" Efektivní manager " - Ing. J.Stýblo, CSc., (vyd. Montanex) - prodej ORBIS
" Praktická příprava managera " - Dr.R.O.Zucha , ( vydav. Management Press) - prodej: např. ORBIS
" Tréning obchodního jednání " - ing. Khelerová, (vydav. GRADA) - prodej: např. VŠE
" Strategie úspěchu " - Linda Richardson, (vydav. Victoria Publishing)
" Vademecum úspěšného managera " - kolektiv autorů , ( vydav. Management Press)
" Nebojte se odpovědi NE " - Samfrits Le Poole, (vydav. GRADA)
4) MARKETING:
„ Marketing v současné světové praxi " - Ing. Horáková, ( vydav. Grada)
„ Marketing management “ – Philip Kotler , ( vydav. Grada )
5) ANGLIČTINA, NĚMČINA , FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA: například tyto
tituly
„ Cvičebnice anglické gramatiky " - Peters, Graf, ( vydav. Polyglot),
„ Essential Grammar In Use“ - Murphy , ( vydav. Cambridge ),
„ English Grammar In Use“ - Murphy , ( vydav. Cambridge ),
„ Advanced Grammar In Use“ - Hewings , ( vydav. Cambridge ),
„ How English Works“ – Swan, Walter ( vydav. Oxford ),
„
Cvičebnice německé gramatiky " - Dusilová, Ebel a kol., ( vydav. Polyglot), prodej: ORBIS
„ Německá gramatika“ – Berglová,Formánková, Mašek , ( vydav.Fraus ),
„ Nový německý pravopis“ – Ute von Mühlbradt, ( vydav. Fraus )
„ Cvičebnice francouzské gramatiky“ - ( vydav. Polyglot )
„ Francouzská mluvnice“ – Hendrich, Rodine, Tláskal) – (naklad. FRAUS)
„ Moderní gramatika španělštiny“ - (nakl. FRAUS)
„ Cvičení s klíčem k moderní gramatice španělštiny“ – ( naklad. FRAUS )

Podobné dokumenty

Barevné laserové náplně BROTHER Laserové

Barevné laserové náplně BROTHER Laserové CRG 707B CRG 707C CRG 707Y CRG 707M CRG716K CRG716C CRG716M CRG716Y CRG718K CRG718C CRG718M CRG718Y

Více

2383107_Manažerské dovednosti_CZ+EN

2383107_Manažerské dovednosti_CZ+EN Manažerské funkce. Plánování, případové studie. Vedení lidí, styly řídící práce – situační přístup k vedení lidí, testy. Motivace a motivy pracovní činnosti. Komunikace. Schopnosti, dovednosti a ko...

Více

Seznam odebíraných elektrozařízení

Seznam odebíraných elektrozařízení Skupiny a podskupiny elektrozařízení dle přílohy vyhlášky č. 352/2005 Sb., které může společnost PARTR spol. s r.o. přijímat v rámci zpětného odběru Skupina 1 - Velké domácí spotřebiče

Více

14. SOCIOLOGIE, PRÁVO, VOJENSTVÍ

14. SOCIOLOGIE, PRÁVO, VOJENSTVÍ Naše vojsko Panorama Naše vojsko Panorama Naše vojsko

Více

Tonerové kazety 10.-12.2015 Reference

Tonerové kazety 10.-12.2015 Reference 4 Kč 10S0150 4 Kč 12S0300, 12S0400 4 Kč 24016SE/36SE, 12A8300/8400 4 Kč 24016SE/36SE, 12A8300/8400 2 Kč 24016SE/36SE, 12A8300/8400 2 Kč 0E352H11E/21E 14 Kč E360H21A 15 Kč 13T0101/301 6 Kč 13T0101/3...

Více

Popis předmětu - Portal Upce

Popis předmětu - Portal Upce Cíle předmětu (anotace): Cílem předmětu je osvojení si a prohloubení jazykových znalostí a dovedností získaných v průběhu předchozího studia s důrazem na odbornou terminologii a gramatické struktur...

Více

PDF – 1,6 MiB

PDF – 1,6 MiB V této atmosféře roku 1792 jeho neutěšitelný životní smutek a ostýchavost vzbudily soucit dcery kolegy astronoma Le Monniera a ta trvala na tom, že se za něj provdá. Osvědčila se jako oddaná žena a...

Více

Ceník 2016

Ceník 2016 Objednání zboží bude realizováno na základě písemné objednávky, která by měla obsahovat náležitosti dle VOP a to zejména: – jméno kupujícího, přesnou adresu, telefonní číslo – přesný popis výrobku...

Více