Taborime v prirode - PL 3-7trida RESENI

Transkript

Taborime v prirode - PL 3-7trida RESENI
TÁBOŘÍME
V PŘÍRODĚ
PRACOVNÍ LIST
3. 7. TŘÍDA
1. Co znamenají tyto turistické
značky? Vytvoř správné dvojice.
KOSTEL
VÝZNAMNÝ STROM
ZŘÍCENINA
PRAMEN
2. Co nám udává měřítko mapy? Vyber správnou odpověď.
a) 1:200 000 = věci zakreslené v mapě jsou 200 000x menší než ve skutečnosti
b) 1:200 000 = 1 cm na mapě je 200 000 cm = 2 km ve skutečnosti
3. Na co musíme dbát, když si chceme v přírodě rozdělat oheň? Zatrhni správné možnosti.
•
vždy jen v blízkosti (do 10 m) vody
•
minimálně 5 m od lesa
•
jen v nějakém dolíku, nebo ohraničit ohniště
•
minimálně 50 m od lesa
nehořlavým materiálem, např. kameny
•
nesmí foukat silný vítr
4. Zaškrtni rostliny, ze kterých lze v přírodě připravit čaj:
jehličí
Rulík zlomocný
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:[email protected]
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ohni%C5%A1t%C4%9B.jpg
http://www.helpforenglish.cz/files/compass-rose.gif
http://www.uspza.cz/obrazky5/02-cyprisovite_26_big.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Atropa_bella-donna0.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Bilberries.jpg
http://botanika.wendys.cz/foto/O435.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Malina.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Herbstzeitlose.jpg/258px-Herbstzeitlose.jpg
http://www.hununpa.cz/uploads/img4072ec0d406b0.gif
http://www.hununpa.cz/uploads/img4072eeb6a535d.gif
http://www.hununpa.cz/uploads/img4072ee30e0577.gif
Brusnice borůvka
Kopřiva dvoudomá
Maliník obecný
Ocún jesenní
SEVER
5. Zakresli správně světové strany:
ZÁPAD
JIH
6. Pojmenuj správně druhy ohnišť:
PAGODA
VÝCHOD
STRÁŽNÍ OHEŇ
P YRAMIDA
7. Vylušti přesmyčky:
JEZMI =
ZMIJE
VOKAŽU =
UŽOVKA
ZMIJE
Od jakého našeho hada nám hrozí uštknutí? ...........................................................................
8. Spoj správně dvojice:
a) 112
1. Policie
b) 150
2. Městská policie
c) 155
3. SOS – jednotné evropské číslo pro tísňové volání
d) 156
4. Hasiči
e) 158
5. Záchranná služba
9. Podtrhni 4 věci, které by měla obsahovat lékárnička do kapsy:
OPHTAL (k ošetření očí), ELASTICKÉ OBINADLO, GÁZA (sterilní krytí krvácejících ran),
PARALEN, NÁPLAST, RESUSCITAČNÍ ROUŠKA, TROJCÍPÝ ŠÁTEK, JODISOL, TEPLOMĚR, NŮŽKY

Podobné dokumenty

12 v Robot Educator

12 v Robot Educator Pracovní list č.13: Úlohy 10 – 12 v Robot Educator Tvorba programů

Více

estý smysl - HUNUNPA.cz

estý smysl - HUNUNPA.cz nevinnost dítěte v jeho věku, které by se ocitlo v podobné situaci. Také Toni Colette je velice přesvědčivá v roli matky, ale nejlepší ze všech je Bruce Willis, který pro jednou nechal stranou roli...

Více

Region – Jihovýchodní Evropa - Mikesova

Region – Jihovýchodní Evropa - Mikesova Region – Jihovýchodní Evropa vypiš do sešitu podle mapky všech 10 států a jejich hlavní města

Více

Dálkové signály

Dálkové signály HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly

Více

POZNÁVAČKA ROSTLIN

POZNÁVAČKA ROSTLIN Physalis alkekengi – mochyně židovská třešeň

Více

Národní obrození I.

Národní obrození I. BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury I. 2., upravené. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-25316-4. SOUKAL, Josef. Literární výchova: pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých g...

Více