ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA OS PRAHA 5

Komentáře

Transkript

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA OS PRAHA 5
ČES KÁ L ÉKAŘSKÁ KO MOR A
T ů m o v a 1 0 , P r a h a 5 P SČ 1 5 0 0 0
c l k p 5 @ c l k p r a h a . c z , www.clkpraha.cz
č.ú. 771044001/5500 IČO: 45249458
OS P RAHA 5
tel. 257 215 951, fax 270 005 187
úřední hodiny:
út. 13 - 17,stř 9 - 12, 13 - 17
Představenstvo ČLK
všechna OS ČLK
V Praze dne 14. prosince 2010
Vážení kolegové,
představenstvo OS ČLK na svém zasedání dne 7.12.2010 projednalo stanovisko ke kampani „Děkujeme, odcházíme“.
Členové představenstva jednoznačně podporují oprávněné požadavky našich členů, lékařů-zaměstnanců.
Konstatujeme, že takto vyhrocená situace je důsledkem dlouhodobého zanedbání personální politiky v českém
zdravotnictví a nejde jen o nápravu nejkřiklavějších mzdových požadavků, ale o podporu koncepčních změn
v systému organizace zdravotní péče u nás jako celku.
ČLK v souladu se svými povinnostmi uloženými zákonem systematicky sleduje kvalitu personálního obsazení v
nemocnicích a pracovní podmínky lékařů-zaměstnanců.
Pro zlepšení této situace vyzvala ČLK nemocnice v ČR k provedení dobrovolného personálního auditu, který ústavům
splňujícím stávající normy personálního obsazení umožňuje získat certifikát kvality ČLK – „Nemocnice 21. století“.
Současný stav českého zdravotnictví jen dokresluje fakt, že tohoto kreditu dosáhlo jen několik málo ústavů v naší
zemi.
Jsme přesvědčeni, že naši kolegové nebojují jen za své oprávněné mzdové požadavky, ale v konečném důsledku hájí
především zájmy svých pacientů, které postupné snižování kvality a dostupnosti zdravotní péče postihuje a hrozí
postihnout nejvíce.
OS ČLK Praha 5 se staví za požadavky svých členů ze zaměstnaneckého sektoru a je připravena jim v rámci svých
možností poskytnout právní pomoc.
Připojujeme se rovněž k vyjádření XXIV. sjezdu delegátů ČLK, zveřejněným vyjádřením řady Obvodních sdružení ČLK
z celé republiky a usnesením Akademického senátu 2. a 3. LF Univerzity Karlovy v Praze.
Za představenstvo OS ČLK Praha 5
MUDr. Rudolf Černý CSc.
předseda

Podobné dokumenty

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA Okresní sdružení Zlín, Antonínova 4464,760 01 Zlín, tel., fax 577522886, mail: [email protected]

Více

Národní minimální mzda

Národní minimální mzda obrátit na linku pomoci Pay and Work Rights , jejíž pracovníci se mohou obrátit na agenturu vymáhající NMW. Tato agentura je vedena HM Revenue and Customs (neministerské oddělení britské vlády odpo...

Více

3b. Prohlášení provozovatele potravinářského

3b. Prohlášení provozovatele potravinářského 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předáVána jinému provozovateli potravinářského podniku )rovozovatel potravinářského podniku jméno a příjmení u fyzických os...

Více

sc: )tisk razítka

sc: )tisk razítka 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku )rovozovatel potravinářského podniku

Více

česká lékařská komora - Nemocnice Strakonice

česká lékařská komora - Nemocnice Strakonice Vyplní kancelář okresního sdružení lékařů ČLK Strakonice Žádost, resp. žadatel splňuje – nesplňuje podmínky stanovené usnesením představenstva OS ČLK Strakonice. Na bankovní účet žadatele bude pouk...

Více

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product zohledňovat zejména možnosti recyklace staveb, jejich materiálů a častí po demolici, životnost staveb a využívání surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí na stavbách. • (56) P...

Více

Pracovní doba - Citizens Advice

Pracovní doba - Citizens Advice Kromě omezení pracovní doby na 48 hodin týdně, existují zvláštní pravidla, která se vztahují na zaměstnance pracující přes noc. Zaměstnancem pracujícím v noci se rozumí zaměstnanec, který během noč...

Více

Zápis - Rostoklaty

Zápis - Rostoklaty OBEC ROSTOKLATY 281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN www. rostoklaty.cz e -mail: [email protected] bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300

Více