Nástrojař – svařování

Transkript

Nástrojař – svařování
SLOVNÍ ZÁSOBA PRO TECHNICKÉ OBORY SOU
MICHAL KADLEC, DIS
NÁSTROJAŘ – svařování
VY_32_INOVACE_AK_3_02
OPVK 1.5 – EU peníze středním školám
CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti
Název školy
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083, Svitavy
Název šablony
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Předmět
Anglický jazyk
Tematický celek
Slovní zásoba pro technické obory SOU
Téma
Nástrojař – svařování
Klíčová slova
Welding, paraphernalia
Druh učebního materiálu
Prezentace (Microsoft PowerPoint)
Metodický pokyn
Prezentace je určena pro žáky SOU.
Prezentaci lze použít pro žáky tříletých
technických oborů v závislosti na jejich
učebním zaměření.
Datum vytvoření
04. 09. 2013
WELDING - SVAŘOVÁNÍ

Several types of welding (několik typů svařování)
1. flame welding (svařování plamenem)
 2. arc welding (svařování elektrickým obloukem)
 3. point welding / spot welding (bodové svařování)
 4. projection welding (bradavkové svařování)
 5. friction welding
(svařování třením)
 6. submerged-melt welding (svařování pod
tavidlem)
 7. ultrasonic welding (svařování ultrazvukem)
 8. Surfacing (navařování)

BASIC PARAPHERNALIA FOR WELDING
(ZÁKLADNÍ POTŘEBY PRO SVAŘOVÁNÍ)
Bomb (tlaková lahev) with gas (s plynem)
:acetylene, hydrogen, oxygene
(acetylen, vodík, kyslík)
Pressure reducing valve (redukční ventil)
Welding torch
(svařovací hořák)
Filler rod / welding wire (svařovací drát)
PRACTISE AND TRANSLATE:
Franta zrovna svařuje plamenem kovovou
součástku.
 Frank is flame welding a metal part.
 Podej mi tlakovou láhev s vodíkem.
 Give me a bomb with hydrogen.
 Redukční ventil je rozbitý.
 The pressure reducing valve is broken.
 Učili nás navařování.
 They taught us surfacing.

POUŽITÉ ZDROJE
Tento materiál byl sestaven a přeložen na
základě tohoto učebního textu, není-li uvedeno
jinak:
 KŘEŠNIČKA, Jan. Nástrojař. 3. vyd. Praha:
SNTL, 1970.s. 11-32.
