JESKYNĚ VÝPUSTEK

Transkript

JESKYNĚ VÝPUSTEK
SLAVNOSTNÍ ZAHÁ JENÍ SEZÓNY 2010
JESKYNĚ
VÝ PUSTEK
Smíšený sbor KANTILÉ NA
Č tvrtek 18. 3. 2010 v 18 hodin
Program:
zahá jení sezó ny
Jiř íHebelka, správa jeskyníMK
malý koncert
Z cyklu V př írodě
Vybě hla bří
za
Večerníles
Exultate Deo
Bogoroditse Devo
O vos omnes
Caligaverunt oculi mei
Adoramus te Christe
Ascendens Christus in altum
(A. Dvoř ák)
(Alessandro Scarlatti)
(Sergej Rachmaninov)
(Tomás Luis de Victoria)
(Jan Dismas Zelenka)
(W.A. Mozart)
(Tomás Luis de Victoria)
sbormistr Jakub Klecker
www.kantilena.cz/smisenysbor
* * * VSTUP VOLNÝ * * *