Pokyny pro chodce

Transkript

Pokyny pro chodce
Výběr pravidel pro přecházení vozovky.
§ 54 , zák. 361/2000
(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení
vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod
nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí
vpravo.
(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na
vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s
ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně
směru nebo rychlosti jízdy.
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně
zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou
slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na
vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo
na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na
přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát
přednost tramvaji.
§ 74
(1) Pro chodce se užívá těchto signálů dvoubarevné soustavy, popřípadě i doprovodných
akustických signálů, které znamenají
a) "Signál pro chodce se znamením Volno", že chodec může přecházet vozovku; rozsvítí-li se poté
signál "Signál pro chodce se znamením Stůj!", smí chodec dokončit přecházení k světelnému
signalizačnímu zařízení s tímto signálem,
b) "Signál pro chodce se znamením Stůj!", že chodec nesmí vstupovat na vozovku.
(2) Tam, kde jsou světelná signalizační zařízení pro chodce vybavena tlačítkem pro chodce, smí
chodec po stisknutí tlačítka vstoupit na vozovku teprve na znamení signálu "Signál pro chodce se
znamením Volno".
Příloha č. 9 k vyhlášce 294/2015
Dvoubarevná soustava se signály pro chodce
S 9a - Signál pro chodce se znamením „Stůj!“
Signál zakazuje chodci vstupovat na vozovku.
Rozsvítí-li se signál „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ v době, kdy se již chodec nachází na
„Přechodu pro chodce“ nebo na vozovce v „Místě pro přecházení“, smí chodec dokončit
přecházení.
S 9b - Signál pro chodce se znamením „Volno“
Signál umožňuje chodci přejít vozovku.
Za porušení těchto pravidel může strážník nebo policista uložit pokutu do dvou tisíc korun.

Podobné dokumenty

Pdf 108kB - Lví klub Praha Orel

Pdf 108kB - Lví klub Praha Orel středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., které dlouhodobě podporuje Lví klub Praha Orel. Wing-Kun Tam, který byl do funkce mezinárodního lionského prezidenta zvolen na 94. mezinárodním konventu, kter...

Více

b.5)-bezbarierove-uzivani.

b.5)-bezbarierove-uzivani. nejméně 40 x (1 + tg α), nebo úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), kde α je úhel sklonu ve směru chůze). b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením, V místě sníženého obrubníku mezi chodníke...

Více

OPTIMÁLNÍ SVĚTELNÉ ŘEŠENÍ ELEKTRO

OPTIMÁLNÍ SVĚTELNÉ ŘEŠENÍ ELEKTRO Použité světelné řešení: STELA WIDE

Více

Intro page CZ.indd

Intro page CZ.indd MICRO-LYNX LED Kód

Více

Souprava pro vítr a déšť IC-WRS114

Souprava pro vítr a déšť IC-WRS114 Síly při automatickém provozu mohou být tak velké, že odtah kouře a tepla, je nutné je minimálně jednou ročně může dojít k pohmoždění částí těla. Mechanika pohonů zkontrolovat, prohlédnout a popříp...

Více

Katalog

Katalog prahy s nápisem Peugeot Sport… exkluzivní charakter vozu RCZ R umocňuje celá řada doplňků, které byly vyvinuty speciálně pro tento výjimečný model. Peugeot RCZ R je vybaven také velkým pevným zadní...

Více