Kraft COOP podzim11 A4 na vysku +.indd

Komentáře

Transkript

Kraft COOP podzim11 A4 na vysku +.indd
Štědrý
COOP
nastal!
Kupujte soutěžní výrobky a vyhrajte
poukázku na nákup dle vlastního výběru:
1x
Plazma TV v hodnotě 18 000 Kč
Jacobs
b Mocca
M
Press
P
200g
Jacobs Kronung
75g
99,90 29,90
cena za 100g 49,95
cena za 100g 39,87
5x
7x
Notebook v hodnotě 12 000 Kč
Nintendo v hodnotě 5 000 Kč
Figaro Tatiana
140g
Fidorka mléčná
Fid
F
s kkokosem,
o
mléčná
s oříšky, hořká s oříšky
30g
Milka M-joy
mléčná, oříšek
60g
39,90
6,90
9,90
cena za 100g 28,50
cena za 100g 23,00
3Bitt XXL
3Bi
X
XXL,
XL,
3Bit Nut XXL
51g
7,90 12,90
cena za 100g 16,50 cena za 100g 15,49
Soutěž probíhá od 1. 10. 2011 do 31. 10. 2011 v síti prodejen
Figaro na vaření
100g
cena za 100g 12,90
.
JAK VYHRÁT?
1. Nakupte v prodejnách COOP v období od 1. 10. 2011 do 31. 10. 2011 včetně vybrané soutěžní výrobky od společnosti Kraft Foods CR s.r.o. v co nejvyšší hodnotě. 2. Zašlete nejpozději do 7. 11. 2011
včetně řádně vyplněný soutěžní kupón, originál nebo kopii účtenky o nákupu a ústřižky s čárovými kódy vybraných soutěžních výrobků. Soutěžní zásilky, které budou na adresu soutěže doručeny později
než 7. 11. 2011, a to bez ohledu na vyznačené datum odeslání na poštovním razítku, budou ze soutěže vyloučeny. 3. Každý čárový kód představuje jeden výrobek. Hodnota všech výrobků přiřazených k
příslušným čárovým kódům bude sečtena a vyhodnocena. 4. Zákazník, který prokáže nákup vybraných soutěžních výrobků v nejvyšší hodnotě za celou dobu trvání soutěže, získá poukázku v hodnotě
18 000 Kč na nákup televizoru dle vlastního výběru na e-shopu eproton.cz. Dalších 5 účastníků soutěže v pořadí, kteří prokáží nákup v nejvyšší hodnotě, získá poukázku v hodnotě 12 000 Kč na nákup
notebooku dle vlastního výběru na e-shopu eproton.cz. Dalších 7 účastníků soutěže v pořadí, kteří prokáží nákup v nejvyšší hodnotě, získá poukázku v hodnotě 5 000 Kč na nákup herní konzole Nintendoo dle vlastního výběru na e-shopu eproton.cz. 5. Vyplněný a podepsaný soutěžní kupón spolu s čárovými kódy zašlete na adresu: KRAFT - COOP, P. O. BOX 101, 158 00 Praha 58.
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1. Pořadatelem soutěže „Štědrý COOP nastal“ (dále jen „soutěž“) je společnost Kraft Foods CR s.r.o., se
sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 47123915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 12844 (dále jen „pořadatel“). 2. Pořádající agenturou je AVEDA
PTI, s.r.o., K Hájům 1309/34, 155 00 Praha 5, IČ: 25675028, zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu C, vložka 60202, (dále jen „organizátor“). 3. Soutěž se vztahuje
na vybrané výrobky od společnosti Kraft Foods CR s.r.o. zakoupené v maloobchodní síti prodejců potravin
COOP v České republice. 4. Výrobky musí být zakoupeny v době platnosti soutěže od 1. 10. 2011 do 31. 10.
2011 a datum nákupu musí být uvedeno na originálu nebo kopii zaslané účtenky. 5. Počet zaslaných ústřižků
s EAN kódy musí souhlasit se stavem zakoupených výrobků na účtence. V případě, že tento stav nebude
souhlasit, budou do soutěže započítány pouze EAN kódy, které jsou uvedeny na účtence. 6. Seznam výherců
(jméno, příjmení a název obce) bude zveřejněn ve výherní listině v prodejnách COOP. 7. Ceny budou výhercům odeslány nejpozději do 30. 12. 2011 prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby. V případě jejich
nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadají ve prospěch
pořadatele. 8. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Kraft Foods CR s.r.o. a zaměstnanci
organizátora, jakož i osoby těmto zaměstnancům blízké. 9. Podmínkou účasti v soutěži je doručovací adresa
na území ČR a minimální věk 15-ti let. U osob starších 15-ti let a mladších 18-ti let je k účasti v soutěži třeba
souhlas zákonného zástupce. 10. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučené. 11. Úplná pravidla soutěže
jsou po celou dobu soutěže na webových stránkách www.coop.cz. 12. Vyobrazení výher na komunikačních
materiálech soutěže jsou jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
Soutěžní kupón
Zašlete na adresu: KRAFT - COOP, P. O. BOX 101, 158 00 Praha 58.
Účastník odesláním vyplněného kupónu souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu tohoto kupónu za podmínek zákona č.
101/2000 Sb., správcem - společností Kraft Foods CR s.r.o., Karolinská 661, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, za účelem vyhodnocení
soutěže, uvedení jména, příjmení a obce na výsledkové listině a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení produktů správce a
zasílání informací o marketingových akcích po dobu 5 let od ukončení soutěže. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů
třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména s právy uvedenými v ust. § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento
souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností o održování práv se účastník může obrátit na správce a
případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník se seznámil s úplnými pravidly soutěže.

Podobné dokumenty