Unikátní operace na Podlesí

Komentáře

Transkript

Unikátní operace na Podlesí
ročník 5
číslo 3
čer v en 2011
MitraClip
Unikátní
operace
na Podlesí
nová šance
pro kardiaky
Díky unikátnímu
Kardiologové
Nemocnice
zákroku Podlesí
zachránili
provedli
lékaři Nemocnice
jako první v České
Podlesírepublice
mladé
ženě život
unikátní
zákrok – pacientovi odstranili nedomykavost dvojcípé
STRANA
chlopně, aniž by mu otevřeli hrudník
4
22
MUDr. Karel
Rozhovor
s vícemiss
Dostalík strategickým ředitelem AGELu
Vítkovická
Největší
investice
nemocnice
posledního
se
desetiletík nepoznání
promění
Nemocnici
Podlesí od března
vede nový
Titul první vicemiss
si ze soutěže
Místo
staré zástavby
vyrostou
Rentgenová
pracoviště
Šumperské nemoc-
ředitel
MUDr. Karel
Miss sestra
odnesla Lukeš
Alena Klevarová ze
moderní
budovy
nice přešla
na digitální zpracování snímků
šternberské JIP
STRANA
316
STRANA
3
41
BŘIŠNÍ ROUŠKY Z NETKANÉHO
MATERIÁLU PŘEDČÍ GÁZU
NESPORNÉ VÝHODY OPROTI GÁZE:
› Vysoká savost = nižší spotřeba
› Jemnost materiálu = citlivost k měkkým tkáním
› Nízká prašnost = redukce rizik srůstů tkání
Další vlastnosti a možnosti výběru
› RTG detekovatelné vlákno
= bezpečnost pro pacienta
› Sterilní i nesterilní varianty
= rozdílné požadavky jednotlivých pracovišť
› Různé velikosti a síly materiálu
= výběr pro vhodný typ výkonu
Budete-li mít zájem vyzkoušet si na vašem pracovišti
BARRIER břišní roušky, tampony i komprese z netkaného materiálu, obraťte se na naše obchodní zástupce nebo
zavolejte na telefonní číslo: 221 890 517
Mölnlycke Health Care, s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3. tel. 221 890 511. Fax 224 817 582. www.molnlycke.com
Název a logo Mölnlycke Health Care a ochranná známka BARRIER® jsou celosvětově registrovány pro společnost Mölnlycke Health Care
Adresa
e-mail: [email protected]
Předsedkyně redakční rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členové redakční rady
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
Inzerce
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Bc. Hana Szotkowská
Jana Želazková
Zlom a grafická úprava
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce
a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
Obsah
3 MUDr. Karel Dostalík se stal strategickým ředitelem skupiny AGEL
4 Rekondiční pobyty čerpají první zaměstnanci zdravotnické skupiny AGELu
4 Rekondiční pobyt – báječný odpočinek, relaxace a načerpání nových sil
5 AGEL spolupracuje na projektu Jesenius s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity
5 Vzdělávací projekt úspěšně odstartoval
6 Personální veletrh v Hradci Králové
6 Slovo předsedy odborů
7 Nový člen skupiny AGEL je z Pardubic – společnost Kardio-Troll
7Prof. David Stejskal členem vědecké rady Interní grantové agentury
Ministerstva zdravotnictví ČR
8 Kloub dávají dohromady jako skládačku
11 Rozhovor s primářem šumperské ortopedie MUDr. Zdeňkem Štěpánem
12Sestrou Moravskoslezského kraje se stala hlavní sestra
Podhorské nemocnice – paní Eva Krulišová
14 MUDr. Miroslav Růžička: Stále mám potřebu být užitečný
16 Napsali o nás…
20 Bolesti zad jsou důsledkem špatného držení těla
21 Dobrovolníci se ohlédli do minulosti
22Pacienti s nedomykavostí srdeční chlopně mají díky kardiologům z Podlesí novou naději
23 Sestřičky se učí, jak ošetřovat komplikované rány
24 Léčbu rakoviny prsu ovlivňuje psychika
25 Prevence u rakoviny prsu: pravidelná vyšetření
26 Ženy s karcinomem prsu obdrží zdarma DVD jak zvládnout rakovinu prsu
28 S léčbou roztroušené sklerózy se musí začít co nejdříve
29 Masáž lávovými kameny uvolní tělo i mysl
30 Průjem může změnit dovolenou v horor
31 V nemocnici začali léčit klouby a šlachy pomocí speciálních nalepovacích pásek
32 V horkých letních dnech dodržujte pitný režim
33 Pacientům nemocnice zpříjemňují léčbu psí návštěvy
34 Záněty močových cest – v létě nic nezvyklého
35 Nemocnice v Rýmařově otevřela novou kožní ambulanci
36 Ze zkumavky je v České republice každé pětadvacáté dítě
37 Děti ze zkumavky v Šumperské nemocnici
38 Nemocnice spolupracuje na dárcovství vajíček a pomáhá tak neplodným ženám
40 Nemocnice ošetřují stále více opilých dětí
41 Vítkovická nemocnice se promění k nepoznání
42 Poliklinika Olomouc začala vyšetřovat moderní jícnovou echo-kardio sondou
43CGB laboratoř je v šestici zařízení, která mohou jako jediná v ČR provádět speciální testy
44Revolučná metóda v edukácii diabetikov – konverzačná mapa – už aj
v komárňanskej nemocnici
45 Európsky deň práv pacientov
46 Karcinóm krčka maternice a prevencia pred ochorením
48 Ochrana zdravia zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami
50 24. marec – svetový deň tuberkulózy
51 Finalistka na sestru roka 2010 v kategórii poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti
52 Stalo se…
56 Blahopřejeme
58 Poděkování
62 Naše miminka
63 Od pitevního sanitáře k autoptickému laborantovi
64 Retro: tentokrát ze Šumperské nemocnice
65 Již v páté třídě se Zdeněk Troška rozhodl stát filmovým režisérem
69 Novinky z Barrandova
70 Leopold Sulovský prvním Čechem, který vylezl na nejvyšší horu světa
72 Křížovka
73 Recepty čtenářů
74 Kalendář vzdělávacích akcí
OBSAH
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
www.nasagel.cz
1
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milí čtenáři,
NE eDmI ToOcRnI iAcLe
MUDr. Milan Leckéši
2
po nabídce napsat úvodní slovo do tohoto časopisu jsem dlouho přemýšlel nad výběrem tématu.
Nakonec jsem se rozhodl předat Vám některé z postřehů vyplývajících z působení naší společnosti
AGEL SK na slovenském trhu poskytovatelů zdravotní péče.
AGEL SK působí ve Slovenské republice od roku 2006, a to jako dceřiná společnost AGELu.
V uplynulých šesti letech se snažil vybudovat pozici důvěryhodného partnera nejen pro pacienty
v nemocnicích, které řídí, ale také ve vztahu k dodavatelům a krajským či městským samosprávám. V současnosti provozujeme čtyři nemocnice – ve Zvoleně, Levoči, Krompachách a Komárnu.
Nemocnice Zvolen byla loňského roku poslední akvizicí, kterou se nám podařilo realizovat, jako
její detašované pracoviště přibyla od 1. 12. 2010 Nemocnice Krupina. Společnost MEDI RELAX
M+M vykonává činnosti pracovní zdravotní služby v několika regionech Slovenské republiky.
V roce 2010 jsme vybudovali specializované pracoviště PET/CT v Banské Bystrici, jehož provozovatelem je společnost AGEL DIAGNOSTIC. V rámci distribuce jsou řešeny dodávky léků
a zdravotnického materiálu cestou společnosti MARTEK MEDICAL SK.
Pokud si mohu dovolit srovnávat podmínky zdravotnického byznysu v obou republikách, vychází mi zcela jednoznačně, že na Slovensku je výrazné podfinancování na straně úhrad od zdravotních pojišťoven. Mnohé z medicínských oborů nejsou, ani při realizaci veškerých ekonomicko-provozních opatření vedoucích k efektivnímu poskytování zdravotní péče, schopny alespoň
se přiblížit k vyrovnané bilanci mezi náklady a výnosy. V mnoha případech to má za následek
nemožnost žádoucí obměny přístrojového vybavení a technologií, zlepšení hotelových služeb pro
pacienty a vytváření lepších pracovních podmínek pro naše zaměstnance. I tak jsem přesvědčen,
že mé kolegyně a kolegové poskytují velmi kvalitní zdravotní péči. Trvale se snažíme o aplikaci
principů, které byly odzkoušeny při provozování zdravotnických zařízení v ČR, důležitým rysem
je potřeba zohledňovat specifické podmínky a prostředí Slovenska. V posledních dnech i měsících
zde, na základě finanční nestability majoritní Všeobecné zdravotní pojišťovny, dochází ke snaze
o další redukci plateb za poskytovanou péči, přičemž je vyžadováno nejen zachování jejího rozsahu, ale také rostoucí kvalita. Jak sami jistě chápete, jedná se o velmi těžkou situaci, jejíž řešení
spatřujeme v radikální restrukturalizaci našich nemocnic. Proto je nyní před dokončením proces
vyhodnocování a nového nastavení jednotlivých odborností nemocnicemi provozovaných.
Velice si vážím toho, s jakými lidmi mohu na výše uvedených projektech spolupracovat, ať se
to týká ředitelů jednotlivých našich společností, primářů, vrchních sester, lékařů, sestřiček, ale
i ostatních zaměstnanců. Většinou se jedná o osobnosti s velkým zaujetím a entusiasmem pro
práci, ve které převažuje zodpovědnost, snaha nejen o profesionální přístup, ale také lidskost
a obětavost.
Závěrem mi dovolte vyjádřit přání, že i přes všechna úskalí, která provázejí naše působení
na Slovensku, budeme dále pokračovat v rozvoji společnosti nejen co do rozsahu, ale také co se
kvality týká. Že z našich zdravotnických zařízení budou odcházet spokojení pacienti, a že značka
AGEL bude i nadále zárukou kvality, dlouhodobosti a důvěryhodnosti.
MUDr. Milan Leckéši
ředitel a předseda představenstva
společnosti AGEL SK
MUDr. Karel Dostalík se stal
strategickým ředitelem skupiny AGEL
Nemocnici Podlesí vede nový ředitel MUDr. Karel Lukeš.
Text: Bc. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Nemocnice Podlesí
N
ovým ředitelem pro strategii
ve společnosti AGEL byl jmenován MUDr. Karel Dostalík, který
více než šest let úspěšně vedl Nemocnici
Podlesí. V třinecké nemocnici jej na postu
ředitele zdravotnického zařízení nahradil
MUDr. Karel Lukeš, který v nemocnici
působil 10 let jako lékař kardiochirurgického oddělení.
Vrcholový management společnosti
AGEL tak nyní kromě nově jmenovaného
MUDr. Karla Dostalíka dále tvoří generální ředitel MUDr. Filip Horák, MBA,
ředitelka útvaru personálně právních vztahů Ing. Iveta Ostruszková, MBA, finanční
ředitel Ing. Karel Kantor, obchodní ředitel
Ing. Roman Gavanda a ředitel pro Slovensko MUDr. Milan Leckéši.
Třiačtyřicetiletý MUDr. Karel Dostalík
je ženatý, má dva syny – 16 a 1 rok. Po vystudování Fakulty všeobecného lékařství
MUDr. Karel Dostalík
MUDr. Karel Lukeš
Univerzity Palackého v Olomouci, pracoval
na ARO Nemocnice Karviná, na klinice
kardiochirurgie Fakultní nemocnice Ostrava a od roku 2000 v Nemocnici Podlesí,
kde je od roku 2005 ředitelem. Mezi jeho
zájmy patří lyžování, pěší a vysokohorská
turistika.
„Vzhledem k pohybům v českém zdravotnictví, koncentraci specializované péče
do národních center, omezování celkové
lůžkové kapacity akutní péče, bych rád
v holdingu zastupoval právě zájmy specializovaných center excellence, které byly, jsou
a jistě budou svým významem pilíři péče,
kterou skupina AGEL poskytuje,“ říká nový
strategický ředitel skupiny AGEL.
Šestatřicetiletý nový ředitel Nemocnice
Podlesí MUDr. Karel Lukeš je ženatý a má
jednoho syna. Po absolvování lékařské fakulty v Brně v roce 1999 získal v roce 2002
atestaci z chirurgie a o osm let později
spokojenost našich pacientů, kteří jsou
smyslem naší existence. Abychom jim
mohli i nadále nabízet tu nejlepší odbornou a ošetřovatelskou péči na úrovni nejvyšších pater nejen evropské, ale světové
medicíny. Pacienti se u nás musí dobře
cítit ve chvílích, kdy jejich zdravotní stav
potřebuje naši pomoc, a aby věděli, že se
na nás mohou kdykoliv s důvěrou obrátit,“
říká nový ředitel Nemocnice Podlesí.
Neméně důležitým je však pro něj také
profesní rozvoj tamních lékařů a sester,
protože to jsou podle nového ředitele právě
oni, které nemocný potřebuje. „Odborně chceme komplexní kardiovaskulární
centrum rozvíjet v oblastech katetrizačních metod léčby srdce a periferních tepen,
v kardiochirurgii to je zejména program
mechanických srdečních podpor, který budeme uskutečňovat ve spolupráci s IKEM
v Praze,“ dodává MUDr. Karel Lukeš.
SNkeumpoi na
c n i Ac G
eEL
také z kardiochirurgie. Mimo to publikuje
v odborných časopisech a věnuje se přednáškové činnosti. Ve volných chvílích nový
ředitel nemocnice sportuje. Kromě tenisu,
plavání či atletiky se však MUDr. Lukeš
věnuje také vážné hudbě. Je aktivním
hráčem na lesní roh. V nedávné době při
zaměstnání dva a půl roku studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
„Rád bych se zasadil o další rozvoj
Nemocnice Podlesí a navázal tak na vynikající práci MUDr. Karla Dostalíka,
kterému bych touto formou chtěl za všechny pacienty a zaměstnance ještě jednou
poděkovat! Mým hlavním cílem je zejména
3
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Rekondiční pobyty čerpají první
zaměstnanci zdravotnické skupiny AGELu
Díky novému zaměstnaneckému benefitu využilo pobytu během prvního měsíce 30 zaměstnanců ze skupiny AGEL.
Text: Ing. Tomáš Želazko
P
očátkem dubna 2011 pocítili první
zaměstnanci celé skupiny AGEL
fyzickou i psychickou úlevu, kterou
jim přinesly čtyřdenní léčebné pobyty.
Díky novému zaměstnaneckému benefitu, který umožnila uzavřená smlouva
uzavřená mezi společností AGEL a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou
(ČPZP), rekondiční pobyty během prvního
měsíce využilo 30 zaměstnanců z celé naší
skupiny AGEL.
„ČPZP poskytla na tento účel příspěvek
v celkovém objemu 943 000 korun, což je
300 léčebných poukazů pro zaměstnance
skupiny AGEL. Pokud dojde k navýšení
počtu pojištěnců u ČPZP k 1. červenci
letošního roku z řad našich zaměstnanců,
bude příspěvek navýšen a opět můžeme
nakoupit další léčebné poukazy pro naše
zaměstnance,“ říká ředitelka útvaru personálně právních vztahů Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
Pro načerpání nových sil a relaxaci
byly vybrány tři léčebné domy – Tosca
v Karlových Varech, Hubert v Luhačovicích a Kúpele Lúčky na Slovensku.
Poukazy na léčebné pobyty jsou, a nadále
budou, přidělovány podle procentuálního
zastoupení pojištěnců ČPZP v jednotlivých
zdravotnických zařízeních skupiny AGEL.
„Za odborovou organizaci bych chtěl
říct, že jsem velmi rád, že se podařilo zrealizovat ve spolupráci s ČPZP tento benefit
pro naše zaměstnance. Všem zaměst-
nancům, kteří se účastní rekondičních
rehabilitačních pobytů, přejeme příjemné
zážitky a relaxaci ve vybraných léčebných
zařízeních u nás i na Slovensku,“ uvádí
předseda SOOSA Pavel Michna.
Poukazy jsou zaměstnancům přidělovány interními komisemi, které byly
sestaveny k tomuto účelu ve všech zdravotnických zařízeních. Základním kritériem
pro výběr je skutečnost, že držitel poukazu
je zaměstnancem skupiny AGEL v České
republice a zároveň pojištěncem ČPZP,
pracuje na plný úvazek (v případě zdravotně postižených zaměstnanců úvazek není
rozhodující). Dalším zásadním kritériem
je náročnost výkonu povolání konkrétního
zaměstnance.
Rekondiční pobyt – báječný odpočinek, relaxace a načerpání nových sil
SNkeumpoi na
c n i Ac G
eEL
R
4
ekondičně rehabilitační pobyt na náklady ČPZP absolvovaly počátkem
dubna například paní Anna Szkanderová a Jana Staszková z Nemocnice Podlesí a paní Lenka Caletková z Nemocnice
Přerov. Ze slovenských Kúpelí Lúčky, které
leží na rozhraní Oravy a Liptova v krásném
prostředí Chočských vrchů, se všechny
tři zaměstnankyně skupiny AGEL vrátily
nadšené. „Báječně jsme si odpočinuly,
zrelaxovaly se a nabraly sil do další práce.
Doporučila bych tento pobyt každému,“
uvedla paní Jana Staszková, dokumentační
pracovnice na kardiochirurgickém oddělení v Nemocnici Podlesí.
Čtyři dny rekondičně rehabilitačního
pobytu zahrnovalo 14 procedur včetně
koupání ve dvou vnitřních a dvou venkovních bazénech s termální minerální vodou.
„Spokojená jsem byla od A do Z. Ubytování, procedury i jídlo bylo skvělé,“ shrnula
paní Staszková.
Její kolegyně, o rok mladší manažerka
ošetřovatelské péče, Jana Szkanderová
v legraci říká, že k pobytu přišla jak slepý
fotka je z Kúpelí Lúčky – Anna Szkanderová a Jana
Staszková z Nemocnice Podlesí
k houslím. „Vrátila jsem se z dovolené
a za dva dny jsem měla jet. Byla to ale
pracovní dovolená, během níž jsme rekonstruovali byt, takže jsem se do práce vrátila
unavená a rekondiční pobyt mi přišel
vhod. Vrátila jsem se z něj jako znovuzrozená,“ pochválila si paní Szkanderová,
která se díky 25 letům odpracovaným
v Nemocnici Podlesí a pojištění u ČPZP
dostala do lázní poprvé v životě.
Paní Caletková, která už 16 let pracuje
v Nemocnici Přerov v oddělení zdravotních pojišťoven, odjela na rehabilitaci
do slovenských lázní o týden později
než její kolegyně z Nemocnice Podlesí.
„Ve venkovním bazénu s příjemně teplou
termální vodou jsme se každý den koupali
nejméně hodinu. Byla to paráda, když
jsme se jeden den probudili do zasněžené
krajiny. Ještě nikdy jsem se nekoupala
tak, aby na mě sněžilo a bylo mi zároveň
teplo. To se mi asi líbilo nejvíce,“ svěřila se
administrativní pracovnice. Během rekondičního pobytu se také koupala ve vířivé
vaně, absolvovala podvodní masáže, cvičení ve vodě, rašelinové zábaly a koupele,
a protože je po operaci kolena, tak měla
i doporučení na utrazvuk. Stejně jako její
kolegyně přitom doplácela za pětidenní
pobyt jen 480 korun a k tomu lázeňský
poplatek 1 euro na den. Paní Caletková,
Szkanderová a Staszková na závěr vyslovily
stejné přání: rády by jely za rok na rekondičně rehabilitační pobyt do lázní znovu.
Přejme jim, aby jim to vyšlo.
AGEL spolupracuje na projektu
Jesenius s Lékařskou fakultou
Ostravské univerzity
AGEL bude v rámci projektu fungovat jako odborný garant.
Text: Bc. Radka Baková
G
rantový vzdělávací projekt Jesenius
zahájila Lékařská fakulta Ostravské
univerzity v únoru letošního roku.
Jeho cílem je prohloubit nabídku dalšího
vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví, posílit informovanost o možnostech
celoživotního vzdělávání a zvýšit dostupnost celoživotního vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví. V rámci projektu
bude rovněž založeno centrum pro další
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví,
ve kterém budou nabízeny odborné kurzy,
semináře, školící akce a konference.
„S nabídkou spolupráce jsme byli
Ostravskou univerzitou osloveni již loni,
a to kvůli výborným dosavadním vztahům
a bezproblémové spolupráci při zajišťování
praxe studentů v našich zdravotnických
zařízeních. Společnost AGEL se tak stala
partnerem projektu, v jehož rámci bude
fungovat jako odborný garant při přípravě
kurikulárních dokumentů, dále bude spolupracovat při tvorbě studijních textů a posudků kurzů a bude vytvářet podmínky
pro zájemce o kurzy v rámci projektu z řad
svých zaměstnanců,“ vysvětluje personální
manažerka společnosti AGEL Mgr. Jitka
Tinclová s tím, že významným přínosem
společnosti AGEL je schopnost objektivního zhodnocení potřeb cílové skupiny pro
zvýšení její konkurenceschopnosti na trhu
práce.
V rámci spolupráce s univerzitou je
v těchto dnech ve skupině AGEL realizován předběžný průzkum vzdělávacích
potřeb, který pomůže všem stranám zainteresovaným v projektu. „Zároveň se nám
společně podaří lépe se orientovat v aktuálních vzdělávacích potřebách zdravotníků. Tímto výzkumem chceme zjistit, jaká
témata či oblasti vzdělávání jsou nejvíce
žádanými,“ doplňuje Jitka Tinclová.
Vzdělávací projekt úspěšně odstartoval
První semináře a školení se setkaly s pozitivním ohlasem.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Agel
se setkaly s pozitivním ohlasem. Z obecných kurzů se jednalo o semináře mediální
prezentace a PR, vyjednávání, komunikace s klientem, lektorské a prezentační dovednosti či kurzy komunikace s vybranými
ohroženými skupinami pacientů. „Realizován byl také první z právních seminářů,
který byl zaměřen na zdravotnické právo.
Proběhla také první odborná školení
v rámci jednotlivých nemocnic, která byla
zaměřena na kardiopulmonární resuscitaci
či hygienické zabezpečení rukou,“ dodává
Miroslava Pešátová.
Dotace z Evropských strukturálních
fondů ve výši 32,6 miliónu korun, kterou
získal Klub personalistů Moravskoslezského kraje, je určena na vzdělávání zaměstnanců Vítkovické, Šumperské a Podhorské
nemocnice, dále pak Nemocnice Český Těšín a Podlesí, Středomoravské nemocniční
(Nemocnice Prostějov, Přerov a Šternberk),
Dopravního zdravotnictví a Repharmu.
SNkeumpoi na
c n i Ac G
eEL
H
lavním cílem projektu, který nese
název „Rozvoj profesních znalostí
a dovedností zaměstnanců společností působících v odvětví zdravotní péče
ke zvýšení jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti“ je reagovat
na stávající potřeby zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. „Projekt má
umožnit vzdělávání zaměstnanců dle jejich
odborné kvalifikace, zlepšit jejich strategické kompetence, znalosti a dovednosti, zlepšit motivaci, adaptaci, konkurenceschopnost a stabilizaci, zvýšit pružnost reakcí
na změny vnějšího prostředí, požadavků
a inovací v medicíně s dopadem na profesionalitu vykonávané práce a zvýšit tak
rovněž konkurenceschopnost zapojených
zdravotních zařízení,“ sdělila ředitelka
odboru řízení lidských zdrojů společnosti
AGEL PhDr. Miroslava Pešátová.
První uskutečněné semináře a školení,
5
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Personální veletrh v Hradci Králové
AGEL SE PŘEDSTAVIL NA VELETRHU PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ V MEDICÍNĚ A FARMACII.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Jitka Tinclová
J
iž podruhé se společnost AGEL
prezentovala na Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii
v Hradci Králové, jehož garantem byly
Lékařská a Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové. Druhého ročníku veletrhu, který
se uskutečnil 13. a 14. dubna, se zúčastnilo
několik stovek studentů právě těchto dvou
fakult Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
„Stejně jako v loňském roce jsme byli
organizátory projektu, Spolkem českých
studentů farmacie a Asociací studentů medicíny, osloveni jako významný partner, který
má na trhu poskytovatelů zdravotní péče
v České republice své místo,“ říká personální
manažerka společnosti Bc. Kateřina Kyselá
s tím, že cílem veletrhu bylo poskytnout
studentům ucelené informace o možnostech
jejich budoucího uplatnění, zprostředkovat jim osobní kontakt s potencionálním
zaměstnavatelem a zodpovědět konkrétní
dotazy týkající se jejich uplatnění.
Letošní ročník byl rozložen do dvou
dnů, ve kterých probíhaly prezentace
účastníků veletrhu a přednášky zástupců
jednotlivých fakult se zaměřením na vzdělávání a následnou praxi absolventů, či jejich uplatnění po ukončení studia. „Našim
cílem bylo představit skupinu AGEL jako
stabilního zaměstnavatele a silného partnera pro jejich profesní kariéru,“ dodala
Kateřina Kyselá.
Slovo předsedy odborů
SNkeumpoi na
c n i Ac G
eEL
V
6
ážení zaměstnanci a spolupracovníci, chtěl bych Vás informovat
o důležitém jednání mezi Sdružením odborových organizací skupiny
AGEL a vedením společnosti AGEL, které
proběhlo 21. 3. 2011 v Prostějově.
Na tomto jednání, kde v první části jednali samostatně předsedové jednotlivých
organizací (SOOSA), projednávali situaci
a připravovali se na jednání s vedením
společnosti AGEL, přivítali mezi sebou
nové kolegy z Radioterapie Nový Jičín
a Železniční polikliniky Nymburk, kteří
se zároveň zapojili do činnosti SOOSA
a požádali nás o spolupráci a zastupování. Příchod nově vznikajících základních
odborových organizací do SOOSA a vstup
nových členů do jednotlivých organizací je
znamením, že odborová činnost je vedená
ve prospěch zaměstnanců a jejich jistot,
což nás těší, a věříme, že to uznají i ostatní
a rozšíří naše řady.
Druhé části jednání se zúčastnili
za společnost AGEL generální ředitel
MUDr. Filip Horák, MBA, a obchodní
ředitel Ing. Roman Gavanda. V této části
jsme řešili rekondiční rehabilitační pobyty
pro zaměstnance pojištěné v ČPZP. Jsou to
čtyřdenní pobyty s plnou penzí v lokalitách Karlovy Vary, Luhačovice a Lázně
Lúčky na Slovensku. Bohužel jiné pojišťovny nám tuto možnost pro zaměstnance
nenabídly. Rozdělování poukazů a výběr
má na starosti komise, kde mají odbory
své zastoupení. Bližší informace podají
jednotlivá personální oddělení.
Dále jsme informovali generálního ředitele o dodržování ustanovení Holdingové
kolektivní smlouvy (HKS) a dohodli jsme
se, že mu zašleme písemné připomínky,
které následně projednáme a budeme řešit.
Naším zájmem je stabilizace uzavřené HKS
a provázání jejích zásadních ustanovení do Podnikových kolektivních smluv.
Dalším bodem jednání bylo Memorandum
akce ,,Děkujeme, odcházíme“ a vysvětlení ze strany vedení společnosti AGEL,
jak tyto peníze obdrží lékaři. Vysvětlení
podal generální ředitel, který vedl diskusi
s lékaři na toto téma. Zároveň dal lékařům
garance, že získané peníze od zdravotních
pojišťoven, tak jak byly slíbené a vyjednané
mezi LOK-SČL a ministrem zdravotnictví
Hegrem, naši lékaři obdrží. Slovy generálního ředitele: ,,Nechceme, aby docházelo
k odchodům našich lékařů, ale naopak,
aby naše mzdy oproti okolním zařízením
byly konkurenceschopné a naši lékaři byli
spokojeni.“ Po diskusi a garanci dané generálním ředitelem došlo k dohodě, která
byla stvrzena společným zápisem.
Vedení společnosti AGEL informovalo
o rozhodnutí dozorčí rady vyplatit mimořádnou odměnu zaměstnancům skupiny
jako ocenění jejich dosavadní práce.
Odměna se bude týkat všech zaměstnanců
nelékařských povolání a nezdravotníků
mimo manažery. Mimořádná odměna
bude vyplacena v měsíci červnu 2011.
Proběhlo hlasování pověřených zástupců z řad lékařů, kteří dostanou navýšení
mezd podle „Memoranda“ - ti se solidárně
vzdali této odměny ve prospěch ostatních
zaměstnanců.
Děkuji všem kolegyním a kolegům
za účast při jednání a podporu při řešení
našich problémů a těším se na další spolupráci.
Za SOOSA předseda Pavel Michna
Nový člen skupiny AGEL je z Pardubic
– společnost Kardio-Troll
Společnost je zaměřena na diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční, diagnostiku získaných
i vrozených srdečních vad a diagnostiku ostatních srdečních onemocnění.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv společnosti Kardio-Troll
O
d počátku dubna je naše společnost
AGEL novým vlastníkem firmy
Kardio-Troll, která poskytuje
kardiologickou péči v Pardubické krajské
nemocnici. „Společnost Kardio-Troll je
stabilním poskytovatelem vysoce specializované kardiologické péče v Pardubickém
kraji a přilehlých regionech. Vysokou odbornou prestiž a pozitivní vnímání u laické
veřejnosti rozhodně míníme posilovat
a věříme v dobrou, stabilní, dlouhodobou
a oboustranně prospěšnou spolupráci
s Pardubickou krajskou nemocnicí a taktéž
se zřizovatelem této nemocnice – Pardubickým krajem,“ říká ředitel pro strategii
AGELu MUDr. Karel Dostalík, který je také
novým jednatelem společnosti Kardio-Troll.
Společnost Kardio-Troll je zaměřena
na diagnostiku a léčbu ischemické choroby
srdeční, diagnostiku získaných i vrozených
srdečních vad a diagnostiku ostatních srdečních onemocnění. Pracoviště invazivní
kardiologie úzce spolupracuje s Pardubickou krajskou nemocnicí a zabezpečuje péči
o pacienty se srdečním onemocněním. Pracoviště invazívní kardiologie zahájilo svou
činnost na počátku roku 2002 a v současné
době provádí, stejně jako v letech předchozích, zhruba 3 000 diagnostických a okolo
1 200 léčebných intervenčně-kardiologických procedur.
„Převažujícím onemocněním, které
je na pracovišti rutinně ošetřováno, je
ischemická choroba srdeční. Menší část
tvoří zjišťování chlopenních vad, vrozených
srdečních onemocnění a dalších onemocnění kardiovaskulárního systému. V případě
kardiochirurgické péče spolupracuje Kardio-Troll s Institutem klinické a experimentální medicíny a Fakultní nemocnicí Hradec
Králové,“ dodal MUDr. Karel Dostalík.
Prof. David Stejskal členem vědecké rady Interní
grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR
Jako jeden z členů vědecké rady MŮŽE například ovlivnit úroveň grantů požadovaných na Ministerstvu
zdravotnictví ČR.
P
Profesor David Stejskal
rofesor MUDr. David Stejskal, Ph.D,
M.B.A, EurChem, který působí jako
přednosta oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, byl do funkce
člena vědecké Interní grantové agentury
Ministerstva zdravotnictví ČR navržen
náměstkem ministra zdravotnictví pro
poskytování zdravotní péče MUDr. Vítězslavem Vavrouškem, MBA. Po hlasování
členů rady byl do funkce počátkem letošního roku jmenován ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc.
„Je to pro mě velká čest, být mezi velikány naší lékařské vědy a mít tak částečně
možnost ovlivňovat dění v rámci tohoto
oboru. Současně je to i výzva a podnět
k další usilovné práci, která mě přesvědčuje o tom, že mé předchozí snažení nebylo
zbytečné,“ sdělil David Stejskal, který
může jako jeden z členů vědecké rady
například ovlivnit úroveň grantů požadovaných na Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Interní grantová agentura Ministerstva
zdravotnictví ČR plní funkci odborného
poradního orgánu pro hodnocení návrhů
projektů přijatých do veřejné soutěže v oblasti výzkumu a také funkci odborného
orgánu pro hodnocení průběhu a výsledků
řešení programových projektů. Jejím cílem
je účelná podpora zdravotnického výzkumu a vývoje.
SNkeumpoi na
c n i Ac G
eEL
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock
7
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Kloub dávají dohromady jako
skládačku
Každá součást je vyráběna v několika velikostech tak, aby ortoped mohl složit pacientovi nový kloub
na míru.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: MgA. Eva Palkovičová
r e p ort á ž
P
8
rimář ortopedického oddělení
Šumperské nemocnice MUDr. Zdeněk Štěpán a jeho dva sekundáři
se pečlivě umývají a připravují k operaci.
Čeká je náročný zákrok – revize kolenního kloubu. Během necelých dvou hodin
65leté pacientce vyoperují starý uvolněný
kloub a vymění jej za nový. „Pacientka už
v minulosti totální endoprotézu kolenního
kloubu podstoupila. Z nějakého důvodu
došlo k poškození a kloub se musí opět vyměnit,“ vysvětluje mi na úvod vrchní sestra
centrálních operačních sálů Šumperské
nemocnice Ivona Trendlová.
Operatér si musí nejdříve celou oblast
zpřístupnit asi 20centimetrovým řezem
na přední straně kolena. Aby rána ne-
krvácela, pracují lékaři v bezkreví, což
znamená, že operace musí být provedena
v určitém omezeném čase, protože noha
nemůže být nedokrvená dlouho. Pokud
by primář náhodou nestihl provést
zákrok ve stanoveném čase, musela by se
operace přerušit a ischémie povolit, aby
se končetina prokrvila. Sestřička za instrumentačním stolkem rychle a hbitě
reaguje na požadavky primáře Štěpána
a podává mu všechny potřebné svorky,
pilky, šablony, vrtačky a další „nářadí“.
Primářovi lékařští asistenti jsou rovněž
na sto procent soustředěni a pečlivě plní
zadané úkoly. U operace jsou nezbytní
i další lidé – anesteziolog, který po celou
dobu hlídá, zda je pacientka v pořádku,
sanitář je zase zodpovědný za správné polohování nohy. Zákrok by se neobešel ani
bez sestřiček, které ještě před zahájením
operace vše připravily a v průběhu nosí
a podávají, co je aktuálně potřeba – čepelky, stříkačky, odběrový a šicí materiál,
roušky, odpovídající velikost kloubních
komponent atd. Dnes zákroku přihlíží
také zástupce firmy, která poskytuje
speciální instrumetárium pro složení
kloubu.
Komponent, ze kterých se nová protéza
skládá je opravdu hodně. Každá část je
vyráběna v několika velikostech tak, aby
ortoped mohl složit pacientovi nový kloub
na míru. Jen „součástky“ na koleno se
málem nevešly na příruční stůl.
Pacientka při vědomí
Díky takzvané epidurální anestézii má
pacientka znecitlivěnou jen dolní část těla,
takže celý průběh operace vnímá. Díky
speciální směsi léků, které jí anesteziolog
pouští přímo do páteřního kanálu, žádnou
bolest necítí. Částečná anestézie je šetrnější
než klasická narkóza, protože odpadá případná nevolnost nebo bolest v krku po zavedení rourky do průdušnice. „Dneska se
běžně kolena a kyčle dělají v epidurálu, ale
pokud pacienti trvají na celkové narkóze,
vycházíme jim vstříc. Vždy ale také záleží
na celkovém zdravotním stavu, podle kte-
rého volíme tu nejvhodnější variantu,“ říká
zástupce primáře mezioborové JIP anesteziolog MUDr. Bohuslav Hudec a na otázku,
zda mají pacienti tendenci si při operaci
povídat odpovídá: „Ano, mnoho pacientů
si chce povídat. Pokud mají strach, dáváme
jim léky na uklidnění, aby zákrok prospali.
Pokud o ně není zájem, tak s ním komunikuji, záleží na pacientově přání.“
Blížíme se do finále
Odbíhající sestřička Hanka ze skladu
přinesla požadované velikosti kloubních
komponent a primář Zdeněk Štěpán se tak
může pustit do závěrečné etapy operace.
Po složení kloubu jej ke kostem připevní
kostním cementem, který po zatvrdnutí
spolehlivě drží. „Koleno je správně usazeno, můžeme operační ránu zavřít,“ uzavírá
primář náročný zákrok a naposledy ohýbá
pacientčinu končetinu, aby zkontroloval,
jestli je vše v pořádku.
Proč se klouby mění
Když klouby postihne zákeřné onemocnění artróza, je jediným řešením, jak se
zbavit bolesti, umělý kloub (endoprotéza).
Artróza odbourává tkáně chrupavek postižených kloubů a způsobuje jejich kostnatění. „Hlavice kloubů je normálně potažena
chrupavkou a speciální tekutina zajišťuje
šetrné „tření“ při pohybu. Jakmile ale
chrupavka ubude, ať už kvůli dlouhodobé
zvýšené námaze, nadváze nebo po úrazu,
dochází k bolestivému tření kostí o sebe.
A zanedlouho dochází také k poškozování
kostní tkáně,“ popisuje primář Zdeněk
Štěpán s tím, že artróza nejčastěji postihuje
osoby staršího věku.
Ortopedi Šumperské nemocnice
provádějí standardně výměny kloubů, ať
už kolenních nebo kyčelních, každý den.
Jen v roce 2010 provedlo ortopedické
oddělení 536 implantací váhonosných
kloubů, což byl dosud nejvyšší počet.
V péči šumperských ortopedů jsou rovněž
pacienti s akutními úrazy – jedná se
o zlomeniny dolních a horních končetin,
zlomeniny klíčních kostí, zápěstí, pánví,
atd. U starších osob převládají zlomeniny
krčků. V letních měsících zdejší lékaři
ošetřují nepřeberné množství úrazů, které
si lidé přivodí v nedalekých Jeseníkách,
které jsou rájem zimních i letních sportů.
Mezi početnou skupinu pacientů patří
také motorkáři a cyklisté na trekových
kolech, kterých se po hřebenech Jeseníků
prohání stovky. V zimních měsících jsou
pak velmi početné úrazy z jesenických
sjezdovek.
„Lidem bych vzkázala,
aby se nebáli,“ říká pacientka Jana Hutarová
Text a foto: Mgr. Marek Pavliš
Paní Hutarová, proč jste podstoupila operaci kolena?
Totální endoprotézu kolenního kloubu jsem dostala před třemi lety v jiné
nemocnici a koleno mě bolelo.
Jak hodnotíte s odstupem času
vlastní operaci?
Operace proběhla úplně v klidu, bez
nepříjemných pocitů. Horší to bylo
po ní. Byla to už moje třetí operace
kolena a dostala jsem před rehabilitací strašný splín. Myslela jsem si, že
rozcvičovat koleno již nemá cenu. Pan
primář ale dokázal být rázný i příjemný zároveň - tak mě z toho splínu
dostal. A nyní? Cítím se dobře, můžu
už chodit o berlích. Věřím, že po této
operaci mi bude lépe.
Jak hodnotíte péči v Šumperské
nemocnici?
Ta je zde skutečně jedinečná. Jsem
spokojená. Informací jsem obdržela
dostatek a sestřičky se tu o pacienty opravdu starají. Pomáhají, jsou
usměvavé – neexistuje tu, že by se
na vás sestřička vykašlala. To samé
platí i o lékařích a panu primáři. Ten
dokáže člověka v pravý čas srovnat
i pochválit.
Co byste vzkázala pacientům, které
podobná operace teprve čeká?
Lidem bych vzkázala, aby se nebáli.
Lékařům v Šumperské nemocnici
můžete důvěřovat.
r e p ort á ž
Na řadu přichází vyjmutí staré
protézy
Primář Zdeněk Štěpán postupuje sebejistě a zároveň velmi precizně, rozhodující
jsou i milimetry. Jelikož byla stará protéza
připevněna ke kostem napevno speciálním
cementem, musí se nyní pilkou odřezat.
Na operačním sále si náhle připadám jako
v řemeslné dílně – ozývá se tlukot kladívka, primář dlátkem opracovává zbytek
kosti od starého cementu a za chvíli přichází na řadu vrtačka a malá fréza, pomocí
kterých se kost vymodeluje do požadovaného tvaru. Když je vše připraveno, vybírá
pro operovanou pacientku primář Zdeněk
Štěpán nejvhodnější velikost kloubních
komponent, které pečlivě přiměřuje přiložením na obnažené místo. Pohybem nahoru, dolů a do stran pak se svými sekundáři
zkouší, jestli vše dobře sedí. A opět přichází na řadu vrtání. „Do pacientčiny kosti se
navrtá speciální dlouhý dřík, na kterém
bude nový kloub držet,“ vysvětluje mi, co
se zrovna děje, Ivona Trendlová.
9
r e p ort á ž
ročník 5
10
číslo 3
červ en 2011
Rozhovor s primářem šumperské
ortopedie MUDr. Zdeňkem Štěpánem
Když s ortopedií začínal, řadu implantátů upravoval ve své domácí dílně.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: MgA. Eva Palkovičová
a potřebovala novou, a která již druhý den
po zákroku vstala a začala chodit a dodnes
výhody operace využívá. Pomáháme těmto
lidem vrátit se zpět do života – po zákroku se mohou sami osprchovat, dojít si
nakoupit, jsou plně soběstační. Věk není
rozhodující, jedinou kontraindikací může
být špatný zdravotní stav pacienta.
Musí pacienti před operací nějak speciálně cvičit?
Nově jsme zavedli předoperační rehabilitační přípravu, kde jsou pacienti poučeni,
jak chodit o berlích, jak se chovat v lůžku,
jak správně vstávat tak, aby se vyvarovali
rizikových pohybů, které by mohly vést
k vykloubení.
Pane primáři, v loňském roce jste provedli 536 totálních endoprotéz, což bylo
zatím nejvíce…
Ano, jednalo se o totální endoprotézy
všech možných kloubů, tedy nejen kolen
a kyčlí, ale také hlezenních kloubů, kořenových kloubů palce, ramene a děláme
i poloviční náhrady kolenních kloubů.
Oproti roku 2009 jsme loni provedli o 70 „totálek“ kolenních a kyčelních
kloubů více. Podle národního registru
kloubních náhrad jsme v období od roku
2003 do roku 2009 z okresních pracovišť
provedli nejvíce náhrad kloubu kyčelního. A v celorepublikovém měřítku jsme
se umístili na 10. místě u primárních
implantací. Před námi jsou už jen krajské
a fakultní nemocnice.
Jaké je spektrum pacientů, kteří podstupují totální endoprotézu?
Totální endoprotéza váhonosných kloubů
přinesla v ortopedii výrazný pokrok.
Umožnila prakticky všem věkovým kategoriím kvalitní způsob života. S prodlužující se délkou života se zvyšuje i počet
pacientů s poškozením kloubů. Oproti
začátkům endoprotetiky se operativa posouvá do mladších věkových skupin.
Existuje hraniční věk, kdy už není vhodné operaci podstupovat?
Zákrok zlepšuje kvalitu života tak výrazně,
že je vhodné jej podstoupit v každém věku.
Měli jsme tu i pacienty, kteří měli téměř
sto let. Operovali jsme například 92letou
paní, které se již endoprotéza opotřebovala
K ortopedickému výkonu je třeba být
manuálně zručný, využíváte tyto řemeslné dovednosti také ve své domácnosti?
Ortopedie se bez kladného vztahu k řemeslné práci nedá naučit. Mám doma dílnu,
a když jsem začínal, tak jsem si řadu implantátů sám doma upravoval. Takže ještě
kdysi, je to už dávno, vznikala řada hřebů
a instrumentárií, například na náhradu
předního zkříženého vazu u mne v garáži.
Dnes už se trh otevřel a možností je mnoho. Dříve jsme přizpůsobovali pacienta
implantátu, dnes je to naopak.
Jako ortoped musíte být fyzicky zdatný,
jak se udržujete v kondici?
Operuji, operuji a operuji. A ve volném
čase rád chodím do lesa, jako myslivec
chodím lovit, ale i krmit zvěř. Rekreačně
také sportuji, v zimě na běžkách a v létě
na kole. Ale moc času mi na záliby nezbývá, člověk musí neustále sledovat novinky
v medicíně a učit se jim.
r e p ort á ž
A jaká je rychlost mobilizace po operaci?
To je individuální a právě zde hraje roli
věk. Starší lide jsou při rehabilitaci většinou pomalejší. Délka hospitalizace je pro
kyčelní kloub 12 dní a pro kolenní kloub
11 dní.
11
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Sestrou Moravskoslezského kraje
se stala hlavní sestra Podhorské
nemocnice – paní Eva Krulišová
Být sestrou je poslání, celoživotní ochota pomáhat, rozdávat radost a lásku za všech okolností.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: MgA. Eva Palkovičová
Náměstek hejtmana Ing. RSDr. Karel Konečný gratuluje Evě Krulišové
ro z hovor
V
12
polovině dubna vyhlásili v Ostravě vítěze soutěže ankety Sestra
Moravskoslezského kraje. Vyhlášení
výsledků se zúčastnili také náměstek hejtmana pro zdravotnictví Ing. RSDr. Karel
Konečný a prezidentka České asociace
sester Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA.
Hlavní cenu – Sestra Moravskoslezského
kraje, a tím i osobní automobil Citroën C1,
získala paní Eva Krulišová, hlavní sestra
Podhorské nemocnice.
Stát se sestrou znamená absolvovat vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání
a pak postupem praxe stále tyto znalosti prohlubovat. Kromě odborných znalostí
se předpokládá vysoká empatie, znalosti
psychologie, vstřícnost a porozumění.
„Přesto a možná právě proto, patří tato
profese k těm, kde dochází k vysokému
úbytku a nedostatku kvalifikovaných
pracovníků,“ řekl náměstek hejtmana
„Nejpěknější pro mě je,
když se daří léčba a pacient
je spokojený s péčí“
Karel Konečný při předávání hlavní ceny
osobního automobilu Citroën C1 paní Evě
Krulišové.
Sestra Moravskoslezského kraje je
projekt zaměřený na ocenění úsilí, nikdy
nekončící práce a trpělivosti všech zdravotních sester. Cílem projektu je zvýšení
společenské prestiže tohoto povolání. „Naším záměrem je, formou ankety a ocenění,
dodat profesi zdravotní sestry náležitou
vážnost, která jí právem náleží a je mnohdy
nedoceněná. Zároveň chceme zviditelnit
ty nejlepší v dané profesi jako potencionální osobní vzory pro novou nastupující
generaci v ošetřovatelských službách. Je
štěstím, že v dnešní době dokáží lidé napsat
krásné nominační dopisy, plné úcty, pokory
a díků. Z naší ankety a z dopisů, které nám
přicházejí do kategorie Cena veřejnosti
mohu říct, že se seznamujeme s krásnými
životními příběhy a slovy díků a obdivu,“
řekla Eva Nytrová, ředitelka projektu.
Být sestrou je poslání, celoživotní ochota
pomáhat, rozdávat radost a lásku za všech
okolností. Poskytovat náročnou a profesionální asistenci nejen lékařům, ale především nám všem – pacientům, kteří během
života jejich službu potřebujeme. Sestry
s námi tráví nejvíce času ze všech zdravotníků a mají nezanedbatelný vliv na změnu
našeho zdravotního stavu. Jejich práce je
náročná, mnohdy velice tvrdá a především
zodpovědná.
Oceněnou sestru Moravskoslezského
kraje jsme požádali o rozhovor.
Proč jste si zvolila povolání zdravotní sestry, jak hodnotíte svou životní
dráhu v tomto oboru a nelitujete svého
rozhodnutí zasvětit svůj život právě
sesterské práci?
Nelituji. Již od dětských let jsem toužila
být sestřičkou, a to ačkoliv u nás v rodině
nikdo nebyl zdravotník. Má životní dráha
v tomto oboru mi připomíná prvorepublikového Baťovce - tam se také lidé postupně
vypracovávali.
Začínala jste ve zdravotnictví před
30 lety. Jak se tento obor změnil a role
Co je nejpěknější na práci sestry - co Vás
nejvíce baví?
Nejpěknější pro mě je, když se daří léčba
a pacient je spokojený s péčí. Takže určitě
uzdravený a spokojený pacient.
Jaká by měla být ideální sestra?
Ideální sestra neexistuje. Měla by však pracovat srdcem, být vstřícnou profesionálkou
a neopomíjet individuální lidský přístup
ke každému z pacientů.
Čeho se Vám podařilo v Podhorské nemocnici dosáhnout, změnit, zlepšit?
Za velký úspěch považuji, že se nám podařilo úspěšně získat akreditaci SAK (spojené
akreditační komise). Stále je však co
zlepšovat, reakreditace čeká Podhorskou
nemocnici v letošním roce.
Jaký jste z ceny „Sestra Moravskoslezského kraje“ a slavnostního večera měla
pocit? Byla jste překvapena z nominace?
Když jsem se dozvěděla, že jsem nominovaná, nemohla jsem tomu uvěřit. Skutečně. Ještě celý víkend jsem nevěřila tomu,
že jsem nominaci získala právě já. Jsem
samozřejmě ráda, je to pro mě a Podhorskou nemocnici velká čest. Je dobře, že se
pořádají takové soutěže, jakou je Sestra
Moravskoslezského kraje nebo Sestra roku.
Zvedá to prestiž našeho povolání.
Zdravotníci většinou nemají moc volného času. Jak jste na tom vy?
Času mám skutečně málo. I přesto po práci
denně chodím za svou maminkou do domova, do kterého jsem ji musela umístit,
když přestala chodit. Pak mám také tři
vnoučata – to jsou má zlatíčka. Ráda jen
tak chodím do přírody, pracuji na zahrádce, i když tu trochu dva roky zanedbávám.
A jakmile začnou růst houby, jsem v lese.
V zimních měsících ráda pletu, háčkuji,
vyšívám a čtu. Mými oblíbenci jsou Erich
Segal, Sidney Sheldon či J. M. Simmel.
Oceněné sestry s Ing. RSDr. Karlem Konečným a Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA
Motto sestry roku:
Všechny problémy řeším
jako v akutní medicíně
– ihned a radikálně,
jsem zkrátka „akční“
Z politických důvodů nebylo Evě Krulišové
umožněno středoškolské studium. Už tehdy však
byla tak zapálená pro ošetřovatelství a pomoc
nemocným, a proto nastoupila i přes výborné
studijní výsledky na dvouletý nematuritní obor
ošetřovatelka na SZŠ v Krnově. Ve svých 17 letech
nastoupila jako ošetřovatelka na interní oddělení
v Bruntále. Po dvouleté praxi jí bylo umožněno
večerní studium na SZŠ, kde se po pěti letech
stala Eva Krulišová vysněnou zdravotní sestrou.
Ihned po úspěšném složení maturitní zkoušky
nastoupila na nově otevřenou JIP interního
oddělení v Bruntále.
Aby si rozšířila svůj profesní rozhled, vrátila
se po dvouleté mateřské dovolené na chirurgické
oddělení a poté přešla na nově otevřené ARO, kde
setrvala sedm let. Akutní medicína jí učarovala
nejvíce a provázela ji celým dalším profesním životem. Neustále si zvyšovala erudici - absolvovala
pomaturitní specializační studium v oboru AR – IP.
Dále pracovala na ZZS jako dispečerka a vedoucí
sestra. Po 11 letech se vrátila na ARO Bruntál
jako vrchní sestra. V roce 2007 byla jmenována
do funkce hlavní sestry bruntálské nemocnice,
ve které působí dosud.
Během svého profesního života poznala Eva
Krulišová ošetřovatelství z mnoha pracovních
pozic. Vždy byla, je a bude oporou a advokátem
„svých“ pacientů, iniciátorkou změn v ošetřovatelství, ochotnou školitelkou a učitelkou mladším
kolegyním.
ro z hovor
sestry od té doby? Pracovala jste
na ARO, chirurgii. Tedy odděleních, kde
také umírají lidé. Nebylo to depresivní
a nechtěla jste odejít?
Máte pravdu, za těch 30 let, kdy jsem pracovala v akutní medicíně, byly i chvíle, které někdy byly z hlediska pracovního vypětí
hodně těžké – ale nakonec mnohdy krásné.
Například jsem měla příslužbu na operačním sále, kam přivezli báňského záchranáře, kterého na dovolené bodli přímo
do srdce. Podařilo se nám ho zachránit.
On po pár měsících přišel i se svou ženou
celému týmu poděkovat. Navíc nám sdělil
radostnou novinu, že čekají miminko!
Tyto příhody Vás kladně dobijí a snadno
pak zapomínáte na všechna negativa.
13
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
MUDr. Miroslav Růžička: Stále
mám potřebu být užitečný
Celých 27 let působil jako primář na rýmařovském interním oddělení, medicíně se věnuje již 48 let.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv MUDr. Miroslava Růžičky
N ePa
mm
o ěc tn
n i cí ce i
M
14
UDr. Miroslav Růžička pochází
z Novojičínska a kvůli svému
původu měl velké potíže dostat
se na medicínu. „Maminka byla ze statku
a tatínek pracoval jako četník. Studoval
jsem na gymnáziu, kde jsem odmaturoval
se samými jedničkami, ale i tak za mnou
tehdy přišel ředitel s tím, že mne nemůže doporučit na žádnou vysokou školu,
neboť jsem neměl kádrový původ,“ vypráví
Miroslav Růžička a dodává, že mu nezbylo
nic jiného než se kádrově „očistit“. Šel tedy
pracovat do zbrojovky do Vsetína. Za rok
se, tentokrát už jako dělnický kádr, dostal
na lékařskou fakultu do Brna bez jakýchkoliv potíží. Studium zvládal jako mladý
medik bez problémů – za celou dobu
dostal pouze dvě dvojky, a to z neurologie
a z marxismu. Specializační obor si tehdy
studenti sami volit nemohli, dostávali umístěnku. „Přišel jsem na fakultu
a ve skříňce jsem našel sdělení, že nastupuji do Nemocnice Valašské Meziříčí. Šli jsme
tam tehdy společně s kolegou, který byl
umístěn na interní oddělení, kam nechtěl.
Já měl přidělenou chirurgii, kam jsem také
nechtěl. Tak jsme se domluvili, že si to vyměníme a vyšlo nám to,“ vzpomíná lékař
Růžička, který promoval v roce 1964.
Začátky a první pacient
Svou lékařskou kariéru zahájil Miroslav
Růžička v tehdy nové Nemocnici Valašské
Meziříčí. Úplně první pacient, kterého
měl možnost léčit, se jmenoval Pivoda
a do nemocnice přišel s vysokým tlakem.
„Pacienta jsem přijal, zaléčil. Ráno jsem
přišel na oddělení a ptám se, kde je náš
pacient? Na chirurgii, odpovídá sestra.
Jak to? Ptám se. Jak jste dal pánovi léky,
tak upadl, rozbil si hlavu a museli jsme ho
přeložit na chirurgii, odpověděla,“ popisuje
lékař s tím, že si tehdy poctivě z knížek
nastudoval, co předepsat na vysoký tlak.
Vše, co bylo v knize napsáno, pacientovi
naordinoval. Počátky kariéry většinou určí
a ovlivní i další směřování každého lékaře.
MUDr. Růžička měl štěstí na vynikající
odborníky, kteří se stali jeho vzory a kterých si dodnes cení. „Pan primář Vejrosta,
pod kterým jsem působil, byl renesanční,
velmi vzdělaný člověk, který internu miloval,“ vzpomíná. Po složení první atestace
se Miroslav Růžička rozvedl a rozhodl se
změnit místo práce. Odejít chtěl co nejdále
od Valašského Meziříčí, a tak se rozhodl
pro Cheb.
Krátká dráha lázeňského lékaře
Františkovy Lázně v té době hledaly lékaře
pro jednotku intenzivní péče. „Oddělení
JIP v lázních? To je směšné, ale spolkl jsem
to a nastoupil jako lázeňský lékař, což je
spíše společenská než medicínská funkce.
Zpočátku se mi tam líbilo, ale záhy jsem
zjistil, že tam nikdy žádná intenzivní péče
fungovat nebude a ani nemůže, a tak jsem
šel za ředitelem a své názory mu sdělil. Byl
jsem na hodinu vyhozen,“ popisuje Miroslav Růžička, jak se náhle ocitl ve Františkových Lázních bez práce a jakéhokoliv
zázemí. Vydal se proto do tehdy nové
moderní nemocnice do Chebu zeptat, zda
by nechtěli internistu. V Chebu pak strávil
následujících sedm let. Zdejší nemocnice
byla zvláštní tím, že zde vznikla intenzivní
péče dříve na ARO než na interně. Byli zde
přijímáni pacienti z lázní s akutními život
ohrožujícími stavy – koronární případy,
infarkty, arytmie. Byla zde obrovská
koncentrace kardiaků, protože každý, kdo
měl tehdy infarkt, jel do lázní. „Jednalo se
o pacienty, kteří již infarkt prodělali, takže
pokud se jim opět něco přihodilo, byl to
velký problém. Jenomže ARO je přece jen
něco jiného než kardiologie, a tak jsem
byl pověřen nejdříve jako konziliář, tedy
poradce, a následně jsem se stal neodmyslitelnou součástí oddělení ARO i interny.
Jelikož jsem byl rozvedený, věnoval jsem
práci veškerý svůj čas. Dnes bych řekl, že
to byla otročina, ale mně bylo tehdy 30
let! Vše jsem toleroval, mohl jsem sloužit
čtyřikrát týdně. Těchto šest let pro mě
bylo darem, protože jsem nabyl zkušenosti
a profesionální jistotu, což jsem následně
zužitkoval,“ popisuje doktor Růžička s tím,
že jeho tehdejší plat se pohyboval okolo
2 400 korun, což nebylo mnoho. Za to byl
ale naplněn a spokojen z hlediska odborného a na čas strávený v Chebu stále rád
vzpomíná.
Medicínu poznal i z druhé strany
Druhá atestace byla kdysi výběrová
záležitost, ke které byli připuštěni pouze
lékaři, se kterými se počítalo na primářská místa. Miroslav Růžička dostal při
zkoušce obtížnou otázku – nádory prsu
u mužů, což je problematika, na kterou
se dva z hodnotících profesorů v komisi
dívali odlišným způsobem. Jeden zastával
názor, že nemocného je třeba kastrovat,
druhý zase říkal, že to je hloupost a dělat
se to nesmí. „Problematiku jsem tedy jen
uvedl a nechal jsem ty dva si to vyříkat.
A neshodli se. Mě se naštěstí na názor neptali, ale naznačil jsem, že je rozdíl mezi
mužem a ženou, a že s kastrováním mužů
nesouhlasím. Předseda komise zastával
také tento názor, a tak jsem dostal výbornou,“ vzpomíná s úsměvem MUDr. Růžička, kterému tehdy táhlo na 33. rok. Byl
silný kuřák, vykouřil i 80 cigaret denně,
a tak se u něj projevily zdravotní problémy. Poznal tedy medicínu i ze strany
pacienta – postihla ho ataka fibrilací síní,
o deset let poté podstoupil operaci srdce,
Cesta do Rýmařova
Rozhodl se tedy změnit místo a zklidnit
pracovní tempo. V Rýmařově tehdy hledali
primáře na interní oddělení. Zapadlejších
a skromnějších nemocnic tehdy v republice
moc nebylo. „Nevím, zda ta rýmařovská
byla tehdy poslední nebo třetí od konce,
ale zkrátka tam nikdo nechtěl. A tak jsem
já, i se svou kádrovou katastrofou, konkurz
vyhrál. Střídal jsem tehdy pana primáře
Cetkovského, což byl velmi vzdělaný,
přátelský člověk, ale také velmi konzervativní, takže tak také vypadalo i jeho
oddělení. Musel jsem začít vše předělávat,
to mi bylo 34 let,“ říká Miroslav Růžička, který tehdy musel sehnat prostředky,
oddělení vybavit po technické stránce, což
bylo velmi složité. Nejnáročnější však bylo
sehnat kvalifikované pracovníky, dobré
po odborné i lidské stránce. Nakonec se
mu po deseti letech podařilo na oddělení
s 50 lůžky sehnat pět druhoatestovaných
lékařů, měl tedy více nejvýše vzdělaných
lékařů než zbytek okresu. A jak to dokázal?
Dal jim příležitost se seberealizovat, učit se
novým metodám, lékaři zde byli spokojeni.
Úspěšné období rýmařovské nemocnice
ale netrvalo dlouho, její spádová oblast
čítá totiž jen okolo 30 tisíc osob. „To je
velmi málo. Dříve nebo později začne být
frekvence závažných stavů řídká nebo
až vzácná. Možnost edukace se v malé
nemocnici zmenšuje, a tedy i atraktivita pro personál je nižší a nižší. Lékaři
začali odcházet na primariát tam a támhle.
Samozřejmě mě těšilo, že mí žáci jsou
tak úspěšní, ale oddělení se zmenšovalo.
Nakonec jsme se dostali do stavu, kdy jsme
lékaře neustále vzdělávali a oni nám za čas
utekli. O absolventy nebyla nouze, ale byl
to neustále stejný kolotoč,“ popisuje doktor
Růžička. Kritické změny přišly po revoluci,
kdy bylo ministerstvem navrženo, aby se
malé nemocnice staly privátními nebo byly
zrušeny. A tak se nemocnice privatizovala
a fungovala tak dalších 10 let. „Konec,
který přišel, byl nevyhnutelný. Takto malé
zařízení, s tak malým spádem, nemohlo
existovat. Z ekonomických důvodů nebylo
možné provozovat dětské oddělení. S tím
muselo dojít ke zrušení porodnice a následně gynekologie. Ale operační obory,
kde je jenom chirurgie, nemohou existovat.
A pak přišel AGEL, což byla jedna z možností, jak může nemocnice dále fungovat,
v rámci většího celku,“ dodal Miroslav
Růžička s tím, že nemocnice se dále pod
křídly AGELu specializovala na ošetřovatelská lůžka.
Předání primariátu
Jako primář působil v Rýmařově Miroslav
Růžička 27 let. „Když mi bylo 60 let, nechtěl
jsem zavazet a předal jsem primariát kolegovi
Opletalovi, který se tehdy zabýval gastroenterologií. Sám jsem na oddělení zůstal v ambulanci. Stále jsem měl potřebu být užitečný,
ale vedoucí funkci jsem již nechtěl. Nyní se
věnuji postgraduálnímu vzdělávání lékařů
a zobrazovacím metodám, jejichž význam
v interně za posledních 15 let nesmírně narostl,“ popisuje svou současnou pracovní náplň
lékař Růžička a dodává, že je rád, že může být
stále užitečný a zároveň být neustále v těsném
kontaktu se špičkovou medicínou.
Neobvyklá záliba – informatika
V současné době žije lékař Růžička v Rýmařově se svou první manželkou, rovněž
lékařkou, a dvěma psy. Je milovníkem
přírody. Když byl mladší, pravidelně chodil
do jesenických hor na dlouhé procházky
do panenské přírody. Zároveň ho ale táhne
úplně jiný obor než je medicína, a to informatika. „Když jsem byl na vojně, začal
jsem studovat přírodovědeckou fakultu.
Dokud jsem byl na vojně, tak to šlo, ale
později už to bylo časově neúnosné, a tak
jsem pod dvou letech studovat přestal,“
prozrazuje Miroslav Růžička, jak se k neobvyklé zálibě dostal. Dnes se k informatice opět vrací a specializuje se především
na možnosti získávání informací.
N ePa
mm
o ěc tn
n i cí ce i
sedm let na to musel jít na náhradu mitrální chlopně, atd. „Vím, jaké to je, když
se člověk dusí, jaké to je, mít 180 tepů
za minutu. Od té doby říkám: „Nikdy
neříkejte pacientovi, že to nebude bolet,“
dodává s úsměvem lékař.
15
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Napsali o nás…
Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení
skupiny AGEL.
Nemocní ulehnou na moderní
postele
Mladá fronta DNES – 3. března
Celkem 33 nových moderních lůžek začalo
sloužit pacientům v Nemocnici Šternberk.
Z toho je 27 postelí pro standardní péči.
Šest speciálních lůžek bude k dispozici
nemocným umístěným na jednotce intenzivní péče. Vybavení přišlo celkem na 1,3
milionu.
NNA
ReEP
PmS o
O
Ac
LR In
T ÁŽ
O
i c eN Á S
Statečné pacientce rodina drží
palce
16
Přerovský a hranický deník
– 4. března
Za jednu z nejstatečnějších pacientek
dětského oddělení přerovské nemocnice
lze označit malou Sofii, které je necelých
sedm měsíců. Holčička prodělává nyní takzvanou trakci, což je sice nepříjemná, ale
účinná součást léčby, která jí v budoucnu
umožní chodit stejně jako ostatní děti.
„Když jsme přišli k lékaři na kontrolu
ve dvou měsících, ukázalo se, že malá
nemá kyčle úplně v pořádku. Dostala pak
třmeny, které musela nosit. Ani po čtyřech
měsících se to ale nespravilo, a proto jsme
teď tady,“ popisuje maminka Naděžda
Pompová. Sama byla touto diagnózou
překvapená – v rodině se totiž nic podobného nevyskytuje. „Zpočátku to byl šok.
V první moment, když jsem se to dozvěděla, to opravdu nebylo dobré. Navíc, jak
jsem malé nasazovala třmínky, plakala,“
vzpomíná Pompová. Třmínky, které měly
dětské nožičky držet ve správné poloze,
se musejí nosit neustále, i ve spánku. Sofii
bohužel nepomohly.
„Pak jsme přišli sem na ortopedii
k panu doktoru Ročákovi. A ten mi řekl,
že tu budeme ležet na trakci. Od té doby
jsme tady,“ doplňuje maminka. Její dcerka
dočasné omezení v pohybu zvládá dobře.
„Je hodná, poplakala si jen půl hodinky
ze začátku. Nejdřív jsem ji musela hlídat,
protože se vrtěla a chtěla se přetáčet. Ale už
je to dobré,“ líčí žena. Sofinku čeká zákrok
v narkóze, při kterém jí lékaři „zakloubí“
kyčle. Tatínek i prarodiče jí mohou jen držet palce. „Všechno je to jen na ní. Věřím,
že to zvládne. Kdybych měla vzkázat něco
maminkám, které si procházejí tím samým, bylo by to asi tohle: držte se, chce to
pevné nervy!“ uzavírá Naděžda Pompová
své vyprávění.
Nemocnice v Meziříčí má novou
ambulanci
Valašský deník – 4. března
Pacientům meziříčské nemocnice je
k dispozici nově otevřená anesteziologická
ambulance. Její pracovníci provádějí řadu
předoperačních vyšetření. „Ambulance
zajišťuje například anesteziologickou
anamnézu, klinické vyšetření pacienta či
odběr krve k laboratornímu vyšetření,“
nastínila mluvčí skupiny AGEL Hana
Szotkowská. Pacienti tak mají možnost
podstoupit tato předoperační vyšetření
během jednoho dne.
„V nové ambulanci navrhneme na základě vyšetření optimální způsob anestezie
a seznámíme pacienta se všemi možnými riziky operačního výkonu,“ vysvětlil
primář anesteziologicko-resuscitačního
oddělení Petr Rajnoch. Cílem vyšetření je
včas odhalit možná anesteziologická rizika
a v dostatečném časovém odstupu před
operací doplnit další požadovaná vyšetření. „Sníží se tak riziko komplikací během
operace,“ upřesnil Rajnoch.
a mají stabilizované životní funkce, mohou
být přemístěni do prostějovské nemocnice.
„Maminky jsou u nás zpravidla hospitalizované současně s dítětem a podle
zdravotního stavu miminka jsou zacvičovány v kojení nebo v jiném způsobu výživy,
v podávání léků, rehabilitaci. Naším cílem
je předat do domácí péče zdravé miminko
nebo miminko s co možná nejmenším
hendikepem,“ říká primář dětského oddělení Josef Tenora.
„Smyslem oddělení je usnadnit novorozencům nepříznivý vstup do života
a umožnit jim co nejlepší další psychomotorický vývoj s minimem následných
komplikací,“ doplnil. V České republice je
v současnosti zhruba každé desáté novorozeně nedonošené.
Péče o kardiaky bude lepší
Mladá fronta DNES – 9. března
Díky novému vybavení za téměř 74 milionů korun bude péče o pacienty s onemocněním srdce v kardiovaskulárním centru
Nemocnice Podlesí v Třinci výrazně lepší.
Na přístroje, které pacientům začnou sloužit v průběhu několika následujících týdnů,
přispěla centru Evropská unie. Projeví se
to především v možnosti aplikace nového
přístupu a nových metod diagnostiky i léčby srdečně-cévních chorob,“ řekl ředitel
nemocnice Karel Dostalík.
V Prostějově je
i neonatologická péče
SRDCE jako NOVÉ
Právo – 7. března
Prostějovská nemocnice, která je členem
skupiny AGEL, zahájila provoz intermediární neonatologické péče, tedy speciální
péče o předčasně narozené a nedonošené
novorozence. Obdobné zařízení je první
v Olomouckém kraji a má přímou návaznost na perinatologické centrum ve Fakultní nemocnici v Olomouci.
Péče je určena pro novorozence, kteří
se narodí s nižší porodní hmotností,
s různými vrozenými vývojovými vadami,
po proběhlých infekcích či po operacích.
Tito novorozenci poté, co již nevyžadují
ventilační podporu v perinatologickém
centru ve Fakultní nemocnici v Olomouci
Vlasta – 9. března
Odstranění srdeční vady nemusí vždy
vyžadovat rozříznutý hrudník. Šetrné
postupy kardiochirurgů nezanechávající
téměř žádné jizvy doslova berou dech.
Paní Evě Sedláčkové, která se narodila
s vrozenou srdeční vadou, zachránila letos
v lednu život nikoliv velká operace, ale naopak unikátní šetrný výkon. Ten provedli
lékaři Kardiocentra Nemocnice Podlesí
v moravském Třinci. Poprvé Evě, tehdy
ještě čtrnáctileté, nahradili srdeční chlopeň do plícnice (tepna, vycházející z pravé
srdeční komory a vedoucí neokysličenou
krev do plic) za chlopeň umělou na dětské
kardiochirurgii v pražském Motole.
Šokový zmrazovač zpestří
stravu
Právo – 12. března
Teplé večeře a pestřejší jídelníček si nově
mohou vychutnávat hospitalizovaní
pacienti Šumperské nemocnice, kteří
mají naordinovanou mletou a mixovanou
stravu. To díky modernímu šokovému
zmrazovači. „Zmrazovač funguje na základě šokového zchlazení pokrmů, při
kterém jsou do čtyř hodin po uvaření
pokrmy zchlazeny na čtyři stupně Celsia.
Tím potom dochází k prodloužení spotřební lhůty pokrmů na pět dní,“ vysvětluje
hlavní výhodu nového moderního přístroje
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou
péči Šumperské nemocnice Eva Pavelková.
Studenými jednoporcovými potravinami,
vhodnými k podávání pacientům s mletou
nebo mixovanou stravou, nebylo před uvedením tohoto přístroje do provozu možné
zajistit takovou pestrost večeří i nutriční
hodnotu stravy.
Nemocnice chce v kožní
ordinaci pomáhat při nadváze
a celulitidě
Mladá fronta DNES – 16. března
Snížit svoji hmotnost, odstranit celulitidu,
ulevit oteklým nohám, vyplavit toxické
látky, zabránit vzniku křečových žil či
zpomalit stárnutí kůže, v tom všem může
pomoci lymfatická masáž. V rámci rekondice ji v těchto dnech začala nabízet kožní
ambulance prostějovské nemocnice.
„Lymfa odvádí z těla část toxických látek, které tělo přijímá. Pomocí masážního
tlaku je možné lymfu aktivovat a její proudění urychlit,“ vysvětlila lymfoterapeutka
prostějovské nemocnice Iveta Krsková.
Nedostatečná funkce lymfatického systému je například hlavní příčinou celulitidy
a přispívá také k nadváze. „Často je na vině
špatná životospráva a nedostatek pohybu.
Lymfatický tok se tak zpomalí. Proto je
důležité ho aktivovat,“ dodala prostějovská
lymfoterapeutka.
Kožní ambulance nemocnice nabízí jak
manuální, tak přístrojovou lymfodrenáž,
metoda však není vhodná pro všechny.
Šetrnějším podáváním léků uleví
pacientům
Právo – 17. března
Šetrnější podávání cytostatik onkologickým pacientům zavedlo Komplexní onkologické centrum (KOC) v Novém Jičíně.
Metodou tzv. periferní cesty implantované
centrální kanyly odpadá nutnost opakovaného napichování žil a léčba je pro pacienta
méně stresující. Novinku přivítal i zdravotnický personál.
Doposud přijímala převážná část pacientů cytostatika nitrožilně. U některých
ale mohly v rámci chemoterapie nastat nepříjemné infekční komplikace. „Může dojít
i ke zhoršení vlastností cévní stěny při opakovaném používání žil,“ uvedla vedoucí
KOC a primářka radioterapie a onkologie
Renata Soumarová s tím, že řešením pro
tyto pacienty je pouze zajištění trvalého
žilního přístupu po celou dobu léčby.
Proto lékaři novojičínského KOC přistoupili k zavádění speciální kanyly PICC
(periferní cesta implantované centrální
kanyly). „Lékař vybere za pomoci ultrazvuku vhodnou žílu na paži. PICC se pak
zavádí přímo za ultrazvukové navigace,“
popsal princip nové metody lékař Viktor
Maňásek.
Lidé si mohou nechat zdarma
vyšetřit oči
Moravskoslezský deník
– 24. března
Nechat si zdarma zkontrolovat zrak,
konkrétně vyšetřit nitrooční tlak, mohou
zájemci v očním centru 1. Oční v areálu
Vítkovické nemocnice. Akce, kterou oční
centrum pořádá v rámci připomenutí celosvětového týdne glaukomu, se koná dnes
od čtrnácti do osmnácti hodin.
Glaukomové onemocnění neboli zelený
zákal může vést k vážnému poškození
vidění i ztrátě zraku. Hlavní příčinou
tohoto onemocnění je zvýšený nitrooční
tlak. „Zákeřnost zeleného zákalu spočívá
v tom, že v počátcích o něm nemocný
člověk vůbec neví. Zvýšený nitrooční tlak
nepůsobí žádnou bolest ani jiné obtíže. Pokud není nemocný včas vyšetřen lékařem,
může si onemocnění všimnout až ve chvíli, kdy již o zrak přichází. A to je pozdě,
protože degenerativní změny na očním
nervu jsou nezvratné,“ zdůraznil důležitost
prevence primář 1. Oční Jiří Kunc s tím,
že vyšetření nitroočního tlaku na bezkontaktním tonometru je rychlé a bezbolestné.
Lidé s podezřením na zelený zákal budou
okamžitě objednáni k dalším vyšetřením,
a v případě pozitivního nálezu u nich bude
co nejrychleji nasazena léčba..
Starosta Bruntálu: Nemocnice
funguje dobře
parlamentnilisty.cz – 24. března
Situace v bruntálské Podhorské nemocnici
je z pohledu radnice stabilní.
Zdravotnické zařízení funguje standardně,
aktuálně dobré vyhlídky má zvláště v porovnání s nemocnicemi provozovanými
krajem, kterým podle nejnovější analýzy
hrozí snižování počtu lůžek a další úsporná opatření.
Bruntálského zdravotnického zařízení,
provozovaného skupinou Agel, se zamýšlená optimalizace sítě krajských nemocnic
nedotkne. Současnou situaci v Bruntále
shrnuje starosta města Ing. Petr Rys, MBA:
„Dá se říci, že se situace v bruntálské
nemocnici do značné míry stabilizovala.
Nemocnice poskytuje lékařskou péči pro
danou spádovou oblast, v rozsahu potřebném a úměrném současným podmínkám,“
konstatuje starosta.
„I když svého času kolovaly o osudu nemocnice nejrůznější negativní informace,
mnohdy záměrně vytvářené a šířené, nemocnice je zde dále, zcela funkční a nikdy
se nestalo, že by o člověka, který potřeboval lékařskou péči, nebylo v nemocnici náležitě a profesionálně postaráno. Doufám,
že i povědomí občanů a osobní zkušenosti
pacientů pomáhají situaci zklidnit,“ pokračuje starosta Bruntálu.
Prioritou současného vedení města
Bruntálu je vyjednat s provozovatelem
NNA
ReEP
PmS o
O
Ac
LR In
T ÁŽ
O
i c eN Á S
Po osmi letech se umělá chlopeň námahou opotřebovala, a tak už dvaadvacetiletá
Eva absolvovala další operaci. V obou
případech jí lékaři otevírali hrudník.
Nyní by paní Eva, která už oslavila 42.
narozeniny, potřebovala opět novou chlopeň. Třetí chirurgická operace by ale byla
příliš riskantní, lékaři ji operovat odmítli.
V Nemocnici Podlesí však chlopeň dokázali
nahradit jinak – nechirurgicky, za pomoci zvláštní tenké trubičky neboli katétru
vedeného vnitřkem cév pod rentgenovou
kontrolou. „Nejdříve jsme pomocí balonku
a cévní výztuže, takzvaného stentu, rozšířili
zúženou větev plícnice. Poté jsme větším
balonkem a stentem rozšířili a vyřadili
z provozu starou, poškozenou chlopeň
a do připraveného místa jsme zavedli novou
chlopeň, která ihned začala pracovat,“ popisuje unikátní výkon primář kardiologického oddělení MUDr. Marian Branny.
Paní Eva k tomu dodává: „Když jsem se
po operaci probudila, začala jsem si okamžitě sahat na hrudník a hledat stehy. Byl
to úžasný pocit, když jsem zjistila, že mi
po zákroku zůstane skutečně jen opravdu
malá, centimetrová jizva.“
17
ročník 5
nemocnice minimálně zachování současného stavu provozu nemocnice. „Nemáme
signály, že by tomu tak nemělo být, zejména v kontextu právě probíhajících jednání
o budoucnosti krajských nemocnic,“
podotýká Ing. Petr Rys, MBA.
Lékaři varovali lidi před
zeleným zákalem
NNAePmS o
Ac
L In O
i c eN Á S
Nové přerovsko – 25. března
Nechat si zdarma vyšetřit zrak a zjistit, zda
za jejich vleklými obtížemi není zákeřný
zelený zákal, mohli v sobotu dopoledne
pacienti na očním oddělení přerovské
nemocnice. U příležitosti celosvětového
dne glaukomu se totiž každoročně otevírají
brány oddělení a lékaři lidem s podezřením na tuto vážnou chorobu radí, jak
problém zvládnout.
„Můžou u nás podstoupit vyšetření
nitroočního tlaku na bezkontaktním
tonometru, které je rychlé a bezbolestné.
Jen během ranních hodin jsme vyšetřili
deset pacientů a u dvou z nich se podezření
na zelený zákal potvrdilo,“ shrnula primářka očního oddělení přerovské nemocnice
Monika Daňková.
Podle ní se lidé s nově potvrzenou
diagnózou nechali hned objednat na další vyšetření. „Zelený zákal je zákeřný
v tom, že je to tichý zloděj zraku. Pacient
nemá vážnější potíže a do ordinace často
přichází pozdě. Nemoci si může všimnout
až ve chvíli, kdy už přichází o zrak. Je to
ale chronické onemocnění, které vyžaduje
soustavné sledování,“ řekla primářka.
Na přerovském pracovišti se s touto
chorobou léčí asi tisícovka pacientů, kteří
docházejí každý čtvrtek do poradny pro
zelený zákal. „Pokud není úspěšná léčba
s pomocí očních kapek, je možné přistoupit k laserové léčbě. Když ale selže i to, je
nutná operace,“ popsala.
18
V prostějovské nemocnici léčí
artrózu speciálně upravenou
krví
Právo – 26. března
Unikátní metodou začali v těchto dnech léčit artrózu lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení prostějovské nemocnice,
která je členem skupiny AGEL. Podstatou
metody je speciálně upravená krev, kterou
lékaři aplikují pacientovi přímo do postiženého kloubu. Nová metoda, která se
rychle uchytila v západní Evropě, je nadějí
pro všechny pacienty, kteří mají postiženy
chrupavky ve velkých kloubech. Podporuje
totiž jejich regeneraci, a tím napomáhá
jejich léčbě a oddaluje rozsáhlejší operační
zákroky.
Nový způsob léčby je vhodný pro
všechny pacienty trpící degenerativními
změnami kloubů, artrózou, poškozením
kloubních chrupavek, natrženými šlachami či jinak poškozenými vazy a svaly.
„Pacientovi odebereme zhruba dvacet
mililitrů krve, tu pak v centrifuze rozdělíme na buněčné složky a plazmu tak, aby
vznikla plazma bohatá na destičky. Právě
obohacená plazma napomůže výrazným
způsobem regeneraci kloubních chrupavek
nebo alespoň omezí jejich další poškozování,“ vysvětlil primář ortopedicko-traumatologického oddělení prostějovské
nemocnice Pavel Pilař.
Plazmu bohatou na destičky vpravují
lékaři injekčně přímo do pacientova kloubu. „Další aplikace u běžného léčebného
schématu se opakují každých sedm dní
po dobu pěti týdnů a pak jednou za tři měsíce po dobu jednoho roku,“ uvedl primář.
Podle něj je hlavní výhodou protizánětlivé
léčby určené pacientům s degenerativní
artrózou I. až III. stupně to, že se injekce
aplikují ambulantně, a pacienty neomezují
v běžném životě.
Dobrá zpráva pro Nymburáky
Nymburský deník – 5. dubna
Dopravní zdravotnictví – Poliklinika Nymburk (bývalá železniční) zve zájemce dnes
od 14 do 17 hodin na den otevřených dveří.
Zájemci si mohou nechat zdarma provést
řadu preventivních vyšetření, například
kontrolu sluchu či měření tlaku krve.
Spravovala jsem Lendla
Aha! – 6. dubna
Otevřou se dveře ordinace a z nich vyjde
fotbalista druholigového Třince. U primářky rehabilitačního oddělní Nemocnice
Podlesí Ingrid Walicové nijak neobvyklý
jev. Vždyť za ní chodí tenisté, atleti, trenér
MUDr. Ingrid Walicová
číslo 3
červ en 2011
lyžařky Záhrobské Pavel Šťastný a samozřejmě - hokejisté Třince. Už 8 let o ně
pečuje i během zápasů.
Ročně jí projde rukama 6 000 pacientů.
Hokejisté jsou ti nejtvrdší. „Při šití se většinou ani nenechávají obstříknout. Vydrží
hodně,“ líčí. Ale nepomáhá jen léčením,
podle pohybových stereotypů prý pozná,
jak na tom kdo je s třísly, s páteří. „V případě, že je to u soupeře do očí bijící, poradím:
,Tam může být slabší článek...‘,“ říká. A kde
je tedy slabina Vítkovic? „To je moje know-how, nic neřeknu!“
Díky hokeji jí přibylo pacientů, každý
chce k lékaři, který se stará o hvězdy. „Už
i Ivan Lendl je můj pacient. Když hrál
loni exhibici v ČEZ Aréně, měla jsem
ho dva dny na starost. Trápila ho záda,“
vypráví. Tenisové legendě ukazovala, jak
cvičit. „Makal. Když mu to nešlo, zlobil
se na sebe, že to přece musí jít. Domluvili jsme se, že až přiletí na Zlatou tretru
(atletický mítink v Ostravě -pozn. aut.),
budeme pokračovat,“ prozradí. Aby se
u ní nezastavil i Usain Bolt... „Všechno je
možné,“ směje se.
Vyšetření zdarma mělo úspěch
Přerovský a hranický deník –
12. dubna
Čekárny neurologického oddělení přerovské nemocnice včera dopoledne doslova
praskaly ve švech. Možnost nechat se zdarma vyšetřit při příležitosti dne prevence
centrální mozkové příhody využily desítky
zájemců. Zástupy lidí čekajících na ošetření a odbornou konzultaci potvrdily, že lidé
mají o preventivní prohlídky velký zájem.
Všem, kdo včera do nemocnice zavítali,
nabídli lékaři a sestry zdarma natočení
EEG, ultrazvukové vyšetření krčních
tepen, měření krevního tlaku či odborné
poradenství lékařů z místního neurologického oddělení. „Od rána jsme měli
opravdu dost práce. Na naše oddělení se
jen v prvních dvou hodinách přišlo nechat
vyšetřit okolo padesáti lidí. Ukázalo se, že
informovanost pacientů o této nabídce je
velmi dobrá,“ uvedla vrchní sestra z přerovské neurologie Alena Caletková.
Většina pacientů se o možnosti bezplatného vyšetření dozvěděla z médií.
„Nejprve jsem si všimla reklamy v televizi
a poté i v novinách. Několika zdravotními
komplikacemi jsem si už prošla, takže prevence je pro mne důležitá. Podobných akcí
jsem se zúčastnila i na kožním a očním
oddělení a vždy jsem byla spokojená,“ řekla
šestačtyřicetiletá Bohumila Janovská.
Bruntálský a krnovský deník –
21. dubna
Speciální akci s názvem Velikonoční
odběr připravuje pro všechny dobrovolné
dárce krve Transfúzní služba v Bruntále.
Odběry krve provádějí zdravotníci v pátek
22. dubna od 6.30 do 10.30 hodin. Všichni
dobrovolníci dostanou drobný dáreček
s velikonoční tématikou.
říká lékařka s tím, že na toto vyšetření se
musí chodit na lačno, vadí i požití sladkého
nápoje. Nebylo však výjimkou ani to, že
zájemci o toto zjištění přicházeli rovnou
z cukrárny. Velký zájem byl i o měření zraku. „Jenže vloni byla tato ordinace tak zavalena, že jsme letos raději upustili od slibu
vyšetření, lidé spíše mohli konzultovat své
problémy a na vyšetření se hned objednat,“
vysvětluje lékařka Hana Komínková.
Zcela plno bylo i na kožním. „Lidé si
nechávají kontrolovat mateřská znaménka, využívají toho, že mohou přijít bez
objednání a dlouhého čekání,“ vysvětluje.
Tomu se ale zájemci o rychlé vyšetření
nevyhnuli ani tady. Zájem byl tak velký, že
se tvořily fronty. „Na chirurgii jsme zase
objednávali pacienty s rizikovými faktory
nebo ve věku nad 50 let na kolonoskopii,“
dodává Komínková.
Malí pacienti zdobili perníčky
a malovali vajíčka
Dárci se mohou stát lidé od 18 do 60 let.
Pro darování musí být naprosto zdraví,
a ani v minulosti nesměli prodělat žádné
chronické onemocnění, například infekční
žloutenku nebo se léčit ze závislosti na alkoholu či drogách. Večer před odběrem
by měli dárci omezit tučná jídla, alkohol
a ráno lehce posnídat. Je nutné si s sebou
vzít občanský průkaz a průkaz pojišťovny.
Dárce má po odběru nárok na placené
pracovní volno, občerstvení, odpočet ze
základu daně, proplacení jízdného a na vitamíny od zdravotní pojišťovny.
Mladá fronta DNES – 23. dubna
Ani děti, které tráví velikonoční prázdniny
na nemocničním lůžku, nemusejí nutně
přijít o atmosféru svátků jara. Například
pacienti dětského oddělení Vítkovické
nemocnice v Ostravě v úterý a ve středu
zdobili perníčky, které napekli dobrovolníci společnosti ADRA, a včera s jejich
pomocí zdobili uvařená vajíčka. „Děti vyzdobily mnoho vajíček. Používáme různé
techniky, malbu, kresbu i lepení barevné-
Poliklinika vyšetřovala
znaménka, oči i krev
Plzeňský deník – 22. dubna
Plnou čekárnu v odpoledních hodinách
měli lékaři na plzeňské poliklinice, dříve
známé jako železniční. Včera se tam konal
den otevřených dveří a pacienti si mohli
nechat bez objednání změřit tlak, hladinu
cukru v krvi nebo vyšetřit zrak. Největší
nával byl na kožním, kde lékařka prohlížela znaménka.
Už krátce po zahájení akce, tedy po 13.
hodině, si u praktické lékařky Anděly
Pučelíkové nechalo změřit tlak pět lidí.
„Měli tedy zájem zejména o měření hladiny cukru v krvi, ale vzhledem k tomu, že
sem přišli najedení, by to nemělo žádný
smysl, výsledek by je zbytečně vyděsil,“
ho papíru, takže je to baví,“ říká primář
dětského oddělení Jan Boženský a dodává,
že některé pacienty propustí domů alespoň
na Velikonoční pondělí, pak ale budou
pokračovat v léčbě.
Nemocnice pořádá kurzy první
pomoci
Moravský sever – 26. dubna
Šumperská nemocnice začala nově nabízet
široké veřejnosti bezplatný odborný kurz
s názvem Neodkladná resuscitace dětí
a dospělých. Součástí výuky je i praktický
nácvik resuscitace. Kurzy vedou zkušené
zdravotní sestry z anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice.
„V rámci výuky zájemce naučíme, jak
správně postupovat při volání záchranné
služby, jak pomoci při krvácení, šokových
stavech a bezvědomí. Účastníci kurzu si
prakticky vyzkoušejí život zachraňující
úkony, jako je dýchání z úst do úst a masáž
srdce na resuscitačním simulátoru,“ popsala náplň kurzu náměstkyně ředitele pro
ošetřovatelskou péči Šumperské nemocnice Eva Pavelková.
Prvního kurzu se tento týden zúčastnili učitelé Gymnázia Šumperk. „Pořádat
takovýto kurz je úžasný nápad. Absolvovat
by ho měl každý, kdo je denně v kontaktu s větším množstvím lidí. Vědět, jak
pomoci dětem, je pro nás velice důležité,
a to i na mimoškolních akcích, jako jsou
lyžařské kurzy a výlety,“ zhodnotila přínos
kurzu pedagožka Gymnázia Šumperk Eva
Pálková.
Konference
ve valašskomeziříčské
nemocnici poradí, jak správně
komunikovat s pacienty
Mediafax – 27. dubna
V jídelně valašskomeziříčské nemocnice
se ve středu uskuteční vzdělávací seminář
Komunikace a právo ve zdravotnictví.
Agenturu Mediafax o tom informovala
mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.
Konference začne ve 14 hodin a její
program bude obsahovat témata jako
pochybení při poskytování ošetřovatelské
péče, trestné činy ve zdravotnictví nebo
traumatologie domácího násilí. Přednášky
se dotknou také komunikačních okruhů,
a to například komunikačních bariér,
komunikace sociální péče a podobně.
„Cílem semináře je seznámit zdravotníky s aktuálními tématy v oblasti práva
a komunikace zejména s geriatrickými
pacienty. Komunikace ve zdravotnictví
je v mnoha ohledech specifická. Lékař či
sestra v rámci ošetřovatelského procesu vyzývají naprosto cizí osoby, aby se
svlékly a odhalily intimní části svého
těla. Ptají se pacientů na velmi citlivé
záležitosti. Proto je důležité umět vytvořit
atmosféru důvěry a bezpečí, s pacienty
či rodinnými příslušníky navázat vztah
založený na úctě a respektu,“ vysvětlila
Jana Pelikánová, hlavní sestra Nemocnice
Valašské Meziříčí.
NNAePmS o
Ac
L In O
i c eN Á S
Za velikonoční odběr obdrží
dárci krve dáreček
19
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Bolesti zad jsou důsledkem
špatného držení těla
Málokdo věnuje pozornost správnému držení těla – přitom právě shrbená páteř je příčinou celé řady obtíží.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Nemocnice Český Těšín
Trocha anatomie
Páteř tvoří pohybovou osu těla i pevné
pouzdro pro ochranu míchy. Je tvořena obratli, které jsou navzájem pružně
spojeny chrupavčitými ploténkami. Tím
je zajištěna flexibilita páteře – pohyblivost
všemi směry. Meziobratlové ploténky
jsou vyplněné nestlačitelnou tekutinou.
V mladším věku je jejich výška proměnlivá, ráno jsou vyšší a k večeru se snižují
ztrátou vody, která se během nočního klidu
opět obnovuje. Ve stáří se meziobratlové
ploténky „vysušují“. To vede ke snížení
výšky těla (o několik centimetrů) a k omezení flexibility páteře.
Nemocnice
B
20
olest zad jednou za čas potrápí každého z nás. Na celém světě se jedná
o jeden z nejběžnějších a nejrozšířenějších zdravotních problémů. Velkou měrou se
na něm podílí špatné držení těla, tedy neideální postavení segmentů páteře a končetin.
„Pohyb je základní podmínkou a současně projevem života. Životní styl dospělých i dětí se v posledních letech výrazně
změnil. Děti tráví mnoho času „sezením“
ve škole a u počítače. Jejich pohybové aktivity bývají velmi omezené. Také dospělí
jsou v průběhu dne vystavováni působení
negativních vlivů: dlouhodobé sezení v nevhodné poloze, statické pracovní polohy
nebo dlouhodobé stání a jednostranná
fyzická námaha. Tím se podporuje špatné
držení těla a následují např. bolest hlavy,
únava a nespavost. Nemáme dostatek
pohybu a jen někteří si najdou čas na pravidelné cvičení. Náš pohybový aparát je
vytvořen pro pohyb a velmi těžko snáší
statickou, jednostrannou a stereotypní
zátěž,“ osvětluje některé z příčin vadného
držení těla fyzioterapeutka Libuše Heczková z Nemocnice Český Těšín.
Změny v držení těla se zjišťují nej-
různějšími testy, v horším případě jsou
viditelné již na první pohled. Špatný postoj
může vést k zakulacení zad, vychýlení
páteře na stranu nebo k „vyvalení“ břicha.
Neblaze ovlivňuje funkci vnitřních orgánů
a může bránit správnému dýchání. Dalším
následkem může být jednostranné pře-
„Důležitou složkou léčby je
i klid, teplo a vyvarování se
nesprávných pohybových
stereotypů“
těžování svalů a zatěžování kloubů, což
vede např. k předčasné artróze. “Bolest je
přirozený fenomén chránící organismus
před poškozením. Pocitem bolesti v šíji
či bedrech nám tělo hlásí, že něco není
v pořádku. Na tuto zátěž většinou reagujeme změnou polohy či protažením se.
Především bychom se však měli zamyslet
nad změnou návyků, úpravou pracovního
prostředí, atd.“ podotkla Libuše Heczková.
Jak je to správně
Správný postoj by měl působit přirozeně
a harmonicky, nevyžaduje žádné úsilí
a není bolestivý. Čím nižší svalová aktivita
stačí k jeho udržení, tím je ekonomičtější.
„Paty jsou mírně od sebe, špičky svírají
úhel asi 30 stupňů. Dolní končetiny jsou
vyrovnané, ale ne prohnuté nebo vybočené dovnitř či ven. Fyziologické zakřivení
páteře si otestujeme opřením se zády o zeď.
Zdi se dotýkáme týlem, lopatkami, hýžděmi a patami. Tělo nesmí být křečovitě
napjaté. Pánev, hlava ani břicho nesmí
vyčnívat dopředu. Je velmi důležité, aby
páteř zůstala stabilizovaná i během chůze
a konání běžných denních činností,“ popisuje Libuše Heczková a dodává, že aktivita
se tak rozloží do celé páteře a nedochází
k přetěžování jednotlivých částí. Pro značnou část obyvatelstva je pracovní polohou
sezení. I zde je nutné zachovat fyziologické
zakřivení páteře, aby nedocházelo k jejímu
přetěžování. Sed se usnadňuje úpravou
sklonu sedací plochy klínem.
Léčba bolestí zad
Léčba bolestí zad není vždy jednoduchá.
Mnoha pacientům se bolesti i přes péči fyzioterapeutů vracejí. „V první řadě je nutné
nalézt příčinu bolesti a vyloučit ji ze života.
Dalším klíčem k úspěchu je aktivní spolupráce klienta s fyzioterapeutem a aktivní
udržování dosaženého léčebného výsled-
ku,“ vysvětluje Libuše Heczková a dodává,
že má ve své péči desítky klientů, které
trápí bolesti v oblasti páteře. Na jedince je
třeba vždy hledět tzv. holisticky (celkově) a při pátrání po pravých příčinách
bolesti hledat podstatu i v psychickém
ladění klienta. Pro volbu konzervativního léčebného postupu je zásadní odlišit
akutní a chronické stadium. V akutní fázi
bývá nutné využít analgetika a nesteroidní
antirevmatika.
„Důležitou složkou léčby je i klid, teplo
a vyvarování se nesprávných pohybových
stereotypů. U chronického stavu mají
velký význam režimová opatření. Dominantním postupem je cílené cvičení, které
ovlivňuje pacientův stav pomocí vnitřních
sil. Nejvýznamnější roli zde hraje ovlivnění
stabilizační funkce páteře. Nábor svalů při
působení zevních sil - při zvedání předmětu, držení předmětu, pohybu dolní nebo
horní končetinou proti odporu, změně
polohy - je vždy spojen se zpevněním páteře. Vnitřní síly, které jsou zpevňovací silou
svalů vyvolány, působí na kloubní spojení
mezi obratli i na meziobratlové ploténky.
Svalová souhra, která zpevňuje páteř, je při
působení zevních sil identická vleže, vsedě
i ve stoji. Je tedy vázána na každou polohu.
Léčebným cílem je tuto stabilizační souhru
vyšetřit a klienta naučit,“ vysvětluje Libuše
Heczková. Při konzervativní léčbě pacientů s bolestmi zad je zásadní cílený výcvik
stabilizační funkce páteře v obdobné
kvalitě a její začlenění do běžných denních
činností. Klienti mají také možnost využívat ke cvičení velké a malé míče, které mají
tři charakteristické vlastnosti: labilní plochu, pružnost a různou velikost. „Během
správného cvičení na míči pracuje svalstvo
automaticky a nezávisle na naší vůli
dochází ke korekcím chybného nastavení
pohybových segmentů. Jsou vypracovány
řady cviků v různých polohách a jejich
variacích - sed, leh, stoj. Cílem je zlepšit
stabilizaci páteře, ovlivnit pohyblivost
páteře a ostatních segmentů (končetiny),
odlehčit a mobilizovat páteř. Výhodou cvi-
čení na velkém a malém míči je možnost
jeho využití u všech věkových kategorií
a zařazení cvičební jednotky do domácího
prostředí,“ dodává Libuše Heczková.
Dobrovolníci se ohlédli do minulosti
Dobrovolníci čtou pacientům noviny, knížky, chodí s nimi na procházky do zahrady, hrají společenské hry.
D
obrovolníci občanského sdružení ADRA již druhým rokem
pomáhají pacientům Nemocnice
Český Těšín čelit nejen nepříjemným pocitům spojeným s nemocí, ale také změně
odlišného životního rytmu vyplývajícího
z chodu nemocnice. Ve čtvrtek 24. března
se proto uskutečnilo setkání dobrovolníků
pomáhajících v českotěšínské nemocnici
a v Domově seniorů na Sokolské ulici,
na kterém se účastníci ohlédli do minulosti, aby zhodnotili vykonanou práci. Akce
se zúčastnili rovněž zástupci obou zařízení
i města, aby dobrovolníkům poděkovali.
„Cílem dobrovolnické služby v nemocnici je zlepšovat psychosociální podmínky pacientů. Nejedná se však o žádnou
terapii, ale o přátelskou návštěvu lidí,
kteří dobrovolně navštěvují nemocné,“
vysvětlila náměstkyně pro ošetřovatelskou
péči Nemocnice Český Těšín Mgr. Alice
Ručková s tím, že hlavním cílem je vyplnit
volný čas pacientů, a tím přispět k zlepšení
jejich duševní a emoční aktivity. Dobrovolníci čtou pacientům noviny, knížky, chodí
s nimi na procházky do zahrady, hrají
společenské hry nebo si s nemocnými jen
tak povídají. Některým pacientům dokonce dobrovolníci pomůžou vrátit chuť a vůli
do dalšího života.
Nemocnice Český Těšín spolupracuje
s dobrovolnickým centrem ADRA již
od konce roku 2009. První nábor dobrovolníků proběhl v lednu loňského roku.
V současnosti navštěvuje nemocnici deset
dobrovolníků.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Nemocnice Český Těšín
21
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Pacienti s nedomykavostí srdeční chlopně mají
díky kardiologům z Podlesí novou naději
Díky unikátnímu zákroku mají naději na prodloužení života i ti pacienti s nedomykavostí dvojcípé chlopně,
pro něž je klasická operace příliš riziková.
Text: Bc. Hana Szotkowská / Foto: Bc. Radka Baková
Nemocnice
Z
22
cela ojedinělý zákrok v polovině března provedli kardiologové
Nemocnice Podlesí. Šestašedesátiletému muži odstranili nedomykavost dvojcípé chlopně, aniž by pacientovi museli
otevřít hrudník. Tento moderní, šetrnější
způsob léčby dává naději všem nemocným,
kteří jsou pro klasickou operační léčbu
příliš rizikoví a tudíž neléčitelní.
Nedomykavost dvojcípé chlopně je onemocnění, při kterém se chlopeň správně
nezavírá a krev uniká z levé komory zpět
do levé síně. „Chlopně obecně plní úlohu
jakéhosi „jednocestného ventilu“, který má
propouštět krev jedním směrem a zpátky
ne. V případě nedomykavosti mitrální
chlopně dochází k netěsnosti tohoto „ventilu“, tedy ke zpětnému toku krve v srdci,
ke snížení pumpovací schopnosti srdce
a projevům srdečního selhávání,“ říká primář kardiologického oddělení Nemocnice
Podlesí MUDr. Marian Branny. Nemoc se
projevuje únavou, dušností, zadržováním
nadbytečné vody v těle a nakonec vede
k úmrtí.
Dosud měli pacienti na výběr pouze dvě
možnosti léčby – medikamentózní, která
však nedokáže zabránit postupnému zhoršování nedomykavosti, případně chirurgic-
kou léčbu. Pomocí chirurgie, tedy klasické
operace, je dnes léčena většina pacientů.
Avšak tato léčba není proveditelná u pacientů s pokročilým srdečním selháváním či
s více přidruženými onemocněními. „Velká srdeční operace s otevřením hrudníku
a mimotělním oběhem má nemalé riziko,
které je za určitých okolností vyšší než
přínos operace. Podstoupit ji proto může
pouze dvacet procent takto nemocných,“
objasňuje primář Branny.
Díky unikátnímu zákroku mají naději
na prodloužení života i ti pacienti s nedomykavostí dvojcípé chlopně, pro něž je
klasická operace příliš riziková. „Jedná se
o zákrok nechirurgický, prováděný pomocí
katétru, který zavedeme vpichem přes tří-
selnou žílu do srdce do blízkosti nemocné
chlopně. Poté zachytíme a přitáhneme
k sobě okraje obou cípů chlopně „clipem“,
tj. zařízením, které připomíná kolíček
na prádlo. Dojde tak ke zmenšení, případně k úplnému odstranění nedomykavosti
chlopně,“ přibližuje MUDr. Branny.
Zákrok provedli lékaři Kardiocentra
v narkóze pod kontrolou rentgenu a ultrazvuku. Pacient neměl po zákroku žádnou
ránu na hrudníku, ale pouze pětimilimetrovou jizvu v pravém třísle. Rozdíl
oproti chirurgickému zákroku je také
v době rekonvalescence, která u chirurgických zákroků trvá tři měsíce. Po zákroku
pomocí systému MitraClip opouští pacient
nemocnici zpravidla třetí až čtvrtý den
po zákroku a úlevu od dušnosti pocítí
prakticky okamžitě.
Dosud bylo za pomoci systému MitraClip, který vyvinula společnost Abbott
Laboratories, léčeno na světě zhruba
1 300 nemocných. V České republice zatím
tato metoda uplatňována nebyla. Ve světě
ji provádějí pouze specializovaná centra, která se zabývají miniinvazní léčbou
v kardiologii a kardiochirurgii. V České
republice bylo k provádění tohoto unikátního zákroku autorizováno zatím pouze
Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, jehož
čtyřčlenný tým kardiochirurgů absolvoval
speciální výcvik v Nizozemí.
V současné době léčba MitraClipem
není běžně hrazena všemi zdravotními
pojišťovnami. „Pevně věříme, že nemocní
všech zdravotních pojišťoven budou mít již
v roce 2011 šanci podstoupit tuto unikátní
léčbu, která jim přinese úlevu od potíží
a prodlouží život,“ uzavírá primář Branny.
Kardiocentrum Nemocnice Podlesí je
součástí národní sítě kardiovaskulárních
center, kterou v roce 2009 vytvořilo ministerstvo zdravotnictví. Síť tvoří celkem 17
pracovišť, z toho 11 komplexních. Třinecké
Kardiocentrum tak od roku 2009 spadá
mezi 11 největších pracovišť, která zajišťují
komplexní péči o zvlášť nákladné a složité
případy v kardiologii, kardiochirurgii, intervenční radiologii nebo cévní chirurgii.
Sestřičky se učí, jak ošetřovat
komplikované rány
V Nemocnici Podlesí probíhá v prvním pololetí LETOŠNÍHO ROKU již druhý ročník akreditovaného kurzu hojení ran.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock, Archiv Nemocnice Podlesí
MUDr. Jan Stryja
C
ertifikovaný kurz komplexní péče
o rány a kožní defekty s využitím
metod vlhkého hojení je tvořen 80
hodinami teoretické výuky a 70 hodinami praxe u lůžka nemocného. „Navazuje
na úspěšný odborný seminář Repetitorium
komplexní léčby chronických ran, který
v Nemocnici Podlesí pořádáme již od roku
2006. Jeho nedílnou součástí je společná
diskuze nad diagnostikou a léčebnými
postupy u jednotlivých typů nehojících se
ran,“ sdělil organizátor kurzu MUDr. Jan
Stryja z Centra cévní a miniinvazivní
chirurgie Nemocnice Podlesí s tím, že
po složení zkoušky získají účastníci 90
kreditů. Akreditaci k pořádání certifikovaných kurzů má Nemocnice Podlesí na tři
roky. Kurzy, které jsou pořádány v každém
pololetí, jsou určeny pro všeobecné sestry,
jenž ošetřují akutní a chronické rány
včetně komplikací hojení. Pro přijetí je
však požadována minimálně tříletá praxe,
odborná způsobilost a osvědčení k výkonu
povolání bez odborného dohledu. O kvalitě kurzu svědčí rovněž fakt, že v letošním
roce získal podporu operačního programu
Jaké jsou další možnosti vzdělávání
zdravotních sester a lékařů v léčbě ran?
Odborným garantem vzdělávání je Česká
společnost pro léčbu rány (ČSLR), která
se podílí na organizaci řady odborných
konferencí, certifikovaných kurzů, regionálních seminářů, vydávání odborných
časopisů a odborných publikací. „Další
možností edukace je e-learning. On-line
vzdělávání je také součástí celoživotního
vzdělávání garantovaného ČLK i postgraduálního vzdělávání obecně. E-learningem získává uchazeč kredity, které může
uplatnit v rámci získání diplomu celoživotního vzdělávání. Mezi edukační weby patří
například www.euni.cz, www.hojeniran.cz
a www.merudia.cz,“ vyjmenovává možnosti vzdělávání MUDr. Jan Stryja a jedním
dechem dodává, že možností je celá řada:
„Přesto zůstává řada schopností, kterým se
lze naučit jen velmi obtížně, a které dělají
dobrého lékaře lékařem ještě lepším. Mezi
ně patří schopnost empatie, mezilidské
komunikace, předvídavost, schopnost dělat
rychlá správná rozhodnutí. V léčbě nehojících se ran existuje mnoho cest k jednomu
cíli a měli bychom si uvědomit, že nejde
o mezioborové soutěžení, ale o mezioborovou spolupráci, protože společným cílem je
dobro pacienta,“ podotkl Jan Stryja.
Nehojící se rány a nekrózy na periferních částech dolních končetin mohou být
jedním z projevů onemocnění tepen a žil,
jejíž diagnostikou se zabývá Centrum
cévní a mininvazivní chirurgie Nemocnice
Podlesí. Léčba těchto případů je náročná na čas i finance a vyžaduje specifický
přístup k nemocnému. „Díky zavedeným
moderním metodám dosahujeme velmi
dobrých výsledků srovnatelných s centry
v zahraničí,“ uzavírá MUDr. Jan Stryja s tím, že jeho pracoviště má v České
republice největší zkušenosti s používáním
tzv. hydrochirurgie. Od dubna 2011 zdejší
lékaři navíc využívají také moderní technologii destičkami obohaceného fibrinu,
který je významným autologním tkáňovým lepidlem a stimulátorem při hojení
chronických ran.
Nemocnice
EU – Evropského sociálního fondu, kterou
byly hrazeny náklady účastníků.
23
Podtlaková léčba komplikované chirurgické rány
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Léčbu rakoviny prsu ovlivňuje
psychika
Přestože mamografické vyšetření zachránilo tisíce životů, stále je zde spousta žen, které před rakovinou
prsu zavírají oči a na preventivní vyšetření nejdou.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Nemocnice Prostějov
Nemocnice
R
24
akovina prsu, což je souhrnné
označení pro nádorové onemocnění prsních žláz, je nejrozšířenější
formou rakoviny u žen a je to zároveň
nejčastější příčina úmrtí žen mezi 55 a 65
rokem věku. Touto nemocí ve světě každoročně onemocní více než půl miliónu žen,
v České republice je jich zhruba sedm tisíc.
Nejčastěji se týká pacientek po padesátce,
nicméně může se vyskytnout u každé ženy
po 20. roce věku.
Výskyt rakoviny prsu se postupně
zvyšuje a na následky nemoci umírá
každoročně téměř dva tisíce českých
žen. V posledních letech ale přitom klesá
úmrtnost tohoto onemocnění, když ještě
v 90. letech totiž umírala na následky karcinomu prsu každá druhá žena. Procento
vyléčených žen každoročně stoupá hlavně
díky včasnému odhalení nemoci, ke kterému v mnoha případech přispěje právě
mamografické screeningové vyšetření.
„Počet nově diagnostikovaných případů
má vzestupnou tendenci, díky zavedení
pravidelných mamografických prohlídek
a moderní léčbě se však odborníkům
v nynější době daří zcela vyléčit přibližně
až dvě třetiny všech pacientek. Přestože
mamografické vyšetření zachránilo tisíce
životů, stále je zde spousta žen, které před
rakovinou prsu zavírají oči a na preventivní vyšetření nejdou,“ říká vedoucí lékařka
MUDr. Lucie Krpcová ze Screeningového
mamografického centra nemocnice, které
se zařadilo do sítě mamografických center
už v roce 2008 a v minulém roce reakreditaci pro provádění mamografického
screeningu úspěšně obhájilo.
Na klasické preventivní mamografické
vyšetření před časem přišla do prostějovské nemocnice třiapadesátiletá žena.
Po zjištění, že má rakovinu prsu, byla v obrovském šoku. „Nejprve jsme museli ženu
uklidnit, že onemocnění je léčitelné. Poté
jsme ženu poslali do mamární poradny,
kde lékařský tým určil léčebnou strategii.
Naštěstí šlo o včasné stádium rakoviny,
takže nyní je paní zcela zdravá,“ uvedla
jeden z příkladů MUDr. Krpcová.
Aliance žen s rakovinou prsu přitom
poukazuje na zjevný fakt, že výsledky
léčby nádorových onemocnění prokazatelně ovlivňuje psychická pohoda. Až tři
čtvrtiny nemocných žen, které se nemoci
nepoddaly, totiž žijí nejméně o deset let
déle než ty, co rezignovaly a propadly
trvalé depresi.
„Léčba prsního nádoru znamená pro
každou ženu obrovskou zátěž z hlediska
fyzického, psychického i sociálního. Hned
na začátku si prožije šok z diagnózy, což je
přirozeně jedna z nejtěžších životních situací. Poté přijdou další problémy v podobě
úzkostí různého druhu, které často přerostou v depresi. Ozve se strach z léčebných
postupů, z bolesti a strádání, objevují se
mučivé představy o smrti, ztrátě prsu nebo
vypadávání vlasů. K tomu se přidávají obavy z budoucnosti, existenční nejistota a starost o blízké osoby. Vyrovnat se s takovou
situací není jednoduché a člověk sám na to
nestačí,“ vysvětluje MUDr. Krpcová.
Pro úspěšnou léčbu je proto zcela
zásadní, aby měla pacientka vůli s nemocí
bojovat, nevzdávala se a ani nepotlačovala projevy vlastních emocí. Nesmírně
důležitá je v této souvislosti komunikace
s blízkými a také s ošetřujícím lékařem.
Nemocná potřebuje mít jistotu, že jí někdo
naslouchá a má o ni zájem.
„Žal je normální reakce a rodina by se
to měla snažit pochopit. Pacient se cítí být
jiný a ostatní se ho kvůli jeho nemoci mohou stranit. Je normální, že nemocný bude
častěji plakat. Potlačení emocí a vnější
nevzrušenost naproti tomu nejsou známky
statečnosti. Příhodná je u pacientek i pomoc psychologa,“ upozorňuje MUDr. Lucie
Krpcová.
Vedle psychiky je pro vyléčení samozřejmě stěžejní brzké odhalení nádoru. Až 90
procent pacientek, u nichž je nádor objeven
včas, může být totiž současnými léčebnými
postupy vyléčeno. Základem prevence je
vedle dodržování vhodné životosprávy
samovyšetřování prsu a pravidelné preventivní prohlídky na mamografu.
„Nejjednodušší diagnostickou metodou je samovyšetření prsu. Jak je zřejmé
z názvu, vyšetřování si žena provádí sama,
a to pravidelně každý měsíc. Ženy, které
se samovyšetřováním začínají, by si měly
po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy
každý den. Jen tak se naučí znát geografii vlastních prsů. Nejlepší období pro
samovyšetřování je druhý nebo třetí den
po skončení menstruace, kdy jsou prsy
bez napětí. Pro ženy, které nemenstruují,
je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den. Podrobnější informace mohou
ženy získat také na stránkách Aliance žen
s rakovinou prsu,“ dodává MUDr. Lucie
Krpcová.
Je třeba ale zdůraznit, že samovyšetření nemůže nahradit zobrazovací metody
mamografem či ultrazvukem. Počáteční
stadia rakoviny totiž nejsou pohmatem
ve velké většině zjistitelná. A naopak ne
vše, co je v prsu hmatné musí být nádor.
V každém případě je pohmatový nález
důvodem k návštěvě akreditovaného mamocentra, kde lékař (radiolog mamodiagnostik) provede vyšetření právě mamografem nebo ultrazvukem.
Lohmann & Rauscher
„Prokaždouránutensprávnýobvaz!“
Suprasorb®Systémprovlhkéhojeníran
A
A
X
+Ag
X
C
P
H
F
G
+PHMB
www.Lohmann-Rauscher.com
Inzerce
1210_Anzeige_cz Suprasorb 224x148.indd 1
07.01.11 10:40
Prevence u rakoviny prsu:
pravidelná vyšetření
Ze zdravotního pojištění je preventivní mamografické vyšetření hrazeno ženám od 45 let, a to jednou
za dva roky.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Nemocnice Prostějov
Co je to vlastně mamografický screening?
Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakých-
koliv příznaků onemocnění s cílem zachytit
rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším
stadiu. Cílem tohoto vyšetření je snaha o odhalení případného nádorového onemocnění
prsu v jeho počátku, čímž se výrazně zvyšuje šance na úplné vyléčení ženy.
Jak vlastně mamografické vyšetření
probíhá?
Nejdříve je nutné, aby si ženy zajistily
žádanku na vyšetření, kterou jim vypíše
praktický lékař nebo gynekolog, a pak ještě
vyplnily dotazník s anamnestickými údaji.
Samotné vyšetření trvá asi pět až sedm
minut. Laborantka ženě stlačí prsa a následně je osnímkuje. Ženy u vyšetření stojí,
ale pro imobilní pacientky se vyšetření dá
udělat i vsedě. Laborantky pak vyvolají
snímky, které předají lékařce. Ta si zavolá
pacientku do ordinace, a pokud je ještě
potřeba, doplní vyšetření ultrazvukem.
Pacientka odchází z vyšetření se dvěma nálezy pro praktického lékaře a gynekologa.
Je vyšetření bolestivé?
Každý má jiný práh bolestivosti, takže nejde říci, zda je vyšetření bolestivé, nebo ne.
Pacientky musí počítat s tím, že určitý tlak
budou pociťovat. Naše laborantky jsou ale
zkušené a jsou schopné vyšetření provést
i u žen více citlivých bez problémů. Je třeba
si také uvědomit, že bez správné komprese
by nebyl snímek dobře hodnotitelný.
Jak dlouhou trvá vyšetření od chvíle,
kdy do vašeho centra vstoupí, po moment, kdy v ruce drží výsledky?
Pracujeme s objednávkovým systémem,
Nemocnice
U
ž téměř čtyři roky funguje v prostějovské nemocnici Screeningové
mamografické centrum pro vyšetření prsů. Diagnostika má ale v Nemocnici
Prostějov mnohem delší tradici. Do dneška
tak zde byly vyšetřeny desetitisíce žen.
Loni si nepříjemnou informaci o rakovině
prsu vyslechlo 46 pacientek. „Jejich šance
na plné uzdravení se zásadně zvýšily tím,
že se na rakovinu přišlo brzy. Právě včasné
odhalení zákeřné nemoci je cílem našeho
vyšetřování,“ uvedla vedoucí lékařka
centra MUDr. Lucie Krpcová, kterou jsme
požádali o rozhovor.
25
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Ženy s karcinomem
prsu obdrží zdarma
DVD jak zvládnout
rakovinu prsu
Text: Ing. Tomáš Želazko
Ž
MUDr. Lucie Krpcová
Nemocnice
ženy tedy nemusí čekat. Vlastní vyšetření
provádí vyškolená laborantka. Rentgenové
snímky ihned hodnotí specializovaný lékař.
Klientky si na výsledky čekají. Pokud je vše
v pořádku, s výslednou zprávou odchází.
Stráví u nás tedy minimum svého času
a výsledky znají ihned.
26
Pokud je podezření na nádor, absolvuje
žena další vyšetření?
Provádíme další vyšetření - nejčastěji
ultrazvukové, které je možné doplnit
biopsií. Jedná se o odběr malého množství podezřelé tkáně pod ultrazvukovou
kontrolou. Tento zákrok není bolestivý,
po výkonu pacientka odchází domů. Vzorek se pak posílá na histologické vyšetření.
V indikovaných případech odesíláme ženy
k vyšetření magnetickou rezonancí nebo
vakuovou biopsií.
A pokud se po těchto vyšetřeních podezření na nádor potvrdí?
Pacientka jde k mamologické komisi složené z mamodiagnostika, onkologa a mamochirurga. Tam se dozvídá fakta o svém
konkrétním onemocnění a o léčbě, která je
každé pacientce sestavována na míru.
Na vyšetření by měla zajít každá žena,
a to poprvé v 45 letech?
Poprvé může žena přijít ve 40 letech, avšak
jako samoplátkyně. Ze zdravotního pojištění je preventivní mamografické vyšetření hrazeno ženám od 45 let, a to jednou
za dva roky. Doporučení k vyšetření vystaví praktický lékař nebo gynekolog. Osobně
si myslím, že by ženy měly na preventivní
vyšetření prsu přijít již ve 40 letech.
„Zájem mladých žen o vyšetření v poslední době roste,
neboť ženy si jsou vědomy
nebezpečí, které jim hrozí“
A co ženy, které uvedenou věkovou
kategorii nesplňují?
U žen mladších 40 let provádíme v úvodu sonografické vyšetření prsů. Klientka
si vyšetření hradí. Zájem mladých žen
v poslední době roste, neboť ženy si jsou
vědomy nebezpečí, které jim hrozí.
Existuje nějaká jiná možnost prevence
vzniku rakoviny prsu?
Možnosti prevence jsou omezené. Rizikem
je pouze výskyt rakoviny prsu v rodině
v několika generacích. Jedinou možností
včasné diagnostiky a úspěšné léčby je tak
preventivní mamografické vyšetření prsů.
enám, u nichž byla odhalena
rakovina prsu, začala některá
mamografická centra dávat
DVD „Průvodce onemocněním
karcinomem prsu“, které odpovídá
na většinu otázek pacientek s čerstvou diagnózou této nemoci. V České
republice je ročně odhalena rakovina
prsu u téměř 7 000 žen. DVD se pro
tyto ženy stává pomocníkem ve chvíli,
kdy jsou postaveny do situace, na niž
nejsou připraveny, a přesto ji musejí
zvládnout. Ve zdravotní skupině
AGEL obdrží tyto DVD ženy v prostějovské a Vítkovické nemocnici.
Film ženám poradí, jak zvládnout
rakovinu prsu. Cílem nového DVD je,
aby šok a negativní emoce pacientek co
nejdříve vystřídala naděje a víra. Pacientka se dozví, co má v boji s nemocí
dělat, jaké jsou možnosti diagnostiky i léčby, kam se může obrátit pro
pomoc, jak léčba vypadá, jak jí při tom
bude, co by jí mohlo pomoci, včetně
praktických rad, například kde sežene
paruku a jak dlouho ji bude potřebovat,
či jak to vypadá s plastickou operací.
V téměř dvouhodinovém filmu
o nejčastějším ženském onkologickém
onemocnění jednoduše a srozumitelně
hovoří nejen renomovaní odborníci z onkologických center, ale také
pacientky. Film popisuje chorobu krok
za krokem. Na DVD jsou například
kapitoly s názvem Genetické vyšetření, Alternativní léčba, Pracovní neschopnost, Rehabilitace, Prsní náhrady, Jak je nemoc závažná, Biologická
léčba nebo Rekonvalescence. Na DVD
najdou důležité informace i členové
rodiny a kamarádi, jejichž blízká
příbuzná či přítelkyně rakovinou prsu
onemocněla. A mnohým ženám zase
mohou pomoci výpovědi pacientek,
které ve filmu předávají své zkušenosti
a rady s bojem s touto nemocí.
27
Nemocnice
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
S léčbou roztroušené sklerózy se
musí začít co nejdříve
V léčbě roztroušené sklerózy platí, čím dřív začneme, tím máme větší šanci ochránit pacienta.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
MUDr. Elena Švamberková
Nemocnice
T
28
řicetiletou paní Karolínu začalo bez
zjevných příčin pobolívat jedno oko,
postupně se přidalo mlhavé vidění.
Následně přestala na oko vidět úplně.
Oční lékaři ale vyloučili, že by mohlo jít
o onemocnění oka. Byla odeslána k neurologickému vyšetření, následně podstoupila
vyšetření mozku magnetickou rezonancí
a odběr mozkomíšního moku. Pak čekala
na výsledky a ortel zněl – jde s velkou pravděpodobností o první příznaky roztroušené sklerózy.
„Pacientce jsme ihned vysvětlili, že jde sice
o chronické onemocnění, které může u neléčených pacientů vést až k invaliditě. Zatím
se nedá úplně vyléčit, ale v dnešní době
jsou již různé možnosti ovlivnění průběhu
a velká šance nemoc udržet v klidu, až téměř
zastavit. Pacient s touto nemocí by měl být
hlavně sledován ve speciální poradně nebo
centrech pro dané onemocnění z důvodu
kvalitního sledování onemocnění a zajištění
časné terapie,“ říká MUDr. Elena Švamberková z neurologického oddělení přerovské
nemocnice, která od roku 2000 vede poradnu
pro nemocné s roztroušenou sklerózou.
„Pacienti s roztroušenou
sklerózou díky medicínskému pokroku mohou žít
velmi pestrý život a pokud
jim to stav hybnosti dovolí,
nemusí mít žádná omezení“
Roztroušená skleróza je chronické
onemocnění během oslabené imunity, které
postihuje centrální nervový systém (mozek
a míchu). Příčina onemocnění je ve změněných funkcích imunitního systému, který
přestává tolerovat vlastní a napadá myelinové pochvy nervových vláken. Jedná se tedy
o zhoršení nervových funkcí v důsledku
poškození obalu nervu autoimunitním
zánětem, což vede k bloku vedení nervovým
vláknem a tedy k poruše funkce.
Tato nemoc postihuje především mladé
lidi mezi 20 až 40 lety. Může se však projevit již v dětství nebo naopak v pokročilém
věku. Genetická náchylnost k propuknutí nemoci sice může hrát svou roli, ale
nesporně pozitivním faktem je, že není dědičná, nakažlivá a délku života také příliš
neovlivňuje. Celkově je na celém světě postiženo touto chorobou zhruba 2,5 miliónu
lidí, v České republice se vyskytuje zhruba
15 tisíc lidí, přičemž až třikrát častěji jsou
postiženy ženy. „U nás v poradně od roku
2000 evidujeme 187 pacientů s roztroušenou sklerózou, a to ve věku od 13 do 67
let,“ uvádí MUDr. Elena Švamberková.
Onemocnění může začínat a následně
se projevovat širokou škálou příznaků,
které mohou pocházet z různých oblastí
mozku a míchy. Mezi nejčastější a nejtypičtější příznaky na začátku nemoci patří
poruchy zraku, například mlhavé vidění
nebo oslepnutí na jedno oko. Nebo také
brnění a výpadky citlivosti v kterékoliv
končetině či kdekoliv na trupu. K dalším
relativně častým příznakům patří poruchy
hybnosti, rovnováhy, poruchy koordinace
pohybů, únava či poruchy svěračů.
Základní vyšetření pacientů s roztroušenou sklerózou se provádí na magnetické
rezonanci, která ukáže zánětlivé ložiska
v určitých lokalitách mozku. K potvrzení
onemocnění a vyloučení jiných příčin se
provádí vyšetření mozkomíšního moku.
Právě z daného vyšetření mají pacienti
největší strach, který způsobuje hlavně
nedostatečná informovanost o daném
výkonu. Stále mezi pacienty vládne strach
z ochrnutí po daném výkonu, což ani
teoreticky není možné, protože v oblasti
bederní páteře, kde se mok odebírá, není
mícha,“ vysvětluje MUDr. Švamberková
s tím, že v dnešní době je již možné daný
odběr provádět ambulantně speciální
atraumatickou jehlou, která snižuje komplikace po výkonu a již po dvou hodinách
umožní pacientovi odejít domů, což je pro
pacienta určitě velkou výhodou.
S léčením roztroušené sklerózy se
musí ale začít včas. Dalším podmínkou
úspěšnosti je, že musí být celoživotní
a kontinuální. Včasný zásah proti postupující roztroušené skleróze může relativně
snadno nevratnému poškození centrálnímu
nervovému systému zabránit, a tím pádem
i značně oddálit invaliditu, která je pro život
s touto nemocí vždy velkým problémem.
„V léčbě roztroušené sklerózy platí, čím
dřív začneme, tím máme větší šanci ochránit
pacienta. Jde o autoimunitní onemocnění,
proto i léčba je zaměřená na určitou stabilizaci a modulaci imunitního systému,“ sdělila
lékařka s tím, že zatím neexistují žádné léky,
které by toto onemocnění zcela vyléčily, ale
existují léky ovlivňující a modulující průběh
nemoci, které dokážou u většiny pacientů
významně zpomalit průběh onemocnění
a tím i významně oddálit invaliditu.
Samotný průběh nemoci je u každého
pacienta jiný, přičemž se střídá období
zdánlivého klidu s atakami neurologických
příznaků. Četnost těchto atak je velice individuální – někteří pacienti jimi trpí často,
jiní jen občas. Z toho lze usuzovat, že léčba
i prevence není vůbec jednoduchá, protože je
průběh nemoci nepředvídatelný. Také reakce
a snášenlivost léčby je individuální. Velké
procento léčených pacientů je dlouhá léta
bez handicapu. Jako další příklad uvádí lékařka případ z vlastní praxe. Dnes již 46letá
paní Hana, matka dvou zdravých dětí, měla
v březnu roku 2004 přechodně poruchu
zraku a pobolívání levého oka. Do poradny
byla odeslána oční lékařkou. Po magnetické
rezonanci a odběru mozkomíšního moku se
potvrdila diagnóza – roztroušená skleróza. Do jednoho roku od vzniku prvních
příznaků se objevila další ataka s poruchou
hybnosti levostranných končetin. „Pacientku jsme léčili kortikoidy, po nichž příznaky
téměř plně odezněly. Vzhledem k aktivitě
nemoci byla navržena na preparáty modulující průběh onemocnění. Od té doby si
každý druhý den píchá pod kůži interferon, který dobře snáší. Dosud je pacientka
bez větších potíží. Kromě mírné poruchy
hybnosti levé dolní končetiny a častějšího
močení, ji nic neobtěžuje. Chodí do práce,
pečuje o rodinu, sportuje a nemoc si vůbec
nepřipouští,“ dodává MUDr. Elena Švamberková.
Pacienti s roztroušenou sklerózou díky
medicínskému pokroku mohou žít velmi pestrý život a pokud jim to stav hybnosti dovolí,
nemusí mít žádná omezení. U žen tato nemoc
nebrání mít miminko, i když v poporodním
období je větší riziko atak. Pacienti by měli
pravidelně sportovat, protože tím posilují
imunitní systém a snižují i náchylnost k infekčním onemocněním. Ve stravování by měli
hlídat dostatečný příjem tekutin (2 až 3 litry
denně), omezit cukry, nekouřit. Vhodná je
zelenina, bílkoviny, ryby, vitamíny B a D.
Masáž lávovými kameny uvolní tělo i mysl
Klienti, kteří již masáž lávovými kameny podstoupili, ji hodnotí jako jednu z nejpříjemnějších procedur vůbec.
M
asáž lávovými kameny, kterou
začalo nově nabízet rehabilitační oddělení Nemocnice
Přerov, dokáže s unaveným tělem udělat
zázraky. Lávové kameny jsou díky svému
minerálnímu složení schopné absorbovat
a odevzdávat tepelnou energii, která může
z nahřátých lávových kamenů proniknout
do hloubky až čtyř centimetrů. Mezi další
pozitivní účinky na celý organismus patří
detoxikace a zlepšení metabolismu.
„Horké kameny poskytují úlevu při
chronických bolestech zad a šíje. Při masáži je postupně prohříváno celé tělo, dochází
k odstranění svalového napětí a svalových
blokád. Stimulován je krevní oběh i lymfatický systém. Zlepšení mikrocirkulace
a obohacení tkání kyslíkem zvyšuje metabolickou aktivitu buněk, čímž dochází
ke zvýšenému vyplavování toxinů z krve
a lymfatického systému,“ popisuje výhody
masáže vedoucí fyzioterapeutka Bc. Jana
Studeníková z přerovské nemocnice. Terapii lávovými kameny provádí profesionální
masér, který obohacuje masáž o přírodní
aromatické oleje, což zajistí efekt hladkého
klouzání kamenů po povrchu těla. Oleje
rovněž dodávají pokožce jemnost a elasticitu. „Klienti, kteří již masáž lávovými
kameny podstoupili, ji hodnotí jako jednu
z nejpříjemnějších procedur vůbec. Kromě
hluboké relaxace masáž také stimuluje
a navrací stav harmonie celého organismu,“ prozrazuje Jana Studeníková.
Masáž lávovými kameny trvá až 60 minut.
Zájemci se mohou objednávat na telefonním
čísle 581 271 113 nebo 581 271 672. Rehabilitační oddělení Nemocnice Přerov poskytuje
ambulantní formou komplexní rehabilitační
péči, počínaje vyšetřením rehabilitačním
lékařem a ordinací procedur prováděných fyzioterapeuty, zdravotními sestrami a maséry.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Nemocnice Přerov
29
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Průjem může změnit dovolenou
v horor
Ani dodržování všech hygienických pravidel vám nemusí zaručit, že se průjmovým onemocněním nenakazíte.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Fotobanka
Nemocnice
M
30
ísto, aby se koupali v moři nebo
jeli na výlet do atraktivních míst,
trůní v hotelu na záchodě. To je
častý případ turistů, kteří tráví dovolenou
v jihovýchodní Asii, Egyptě nebo Tunisku.
Průjem, který trvá zhruba tři až pět dnů
a nepříjemně naruší dovolenou, postihuje více než polovinu turistů směřujících
do tropů a subtropů. Střevní onemocnění
tak dokáže pořádně znepříjemnit pobyt,
na který se celá rodina dlouho těšila.
Zeleninu a ovoce až po řádném očištění,
vyhýbat se taktéž konzumaci potravin
prodávaných na nejrůznějších tržištích. Velkým rizikem může být i vařené
jídlo, pokud stálo pár hodin na vzduchu.
A základ všeho - mýt si ruce a čistit zuby
balenou vodou,“ doplnil lékař.
Ani dodržování všech hygienických
pravidel vám nemusí zaručit, že se průjmovým onemocněním nenakazíte. Musíme se
smířit s tím, že většina turistických destina-
„Důvodem je změna prostředí, klimatu
a stravování. Platí zásada: nejez nic, co se
nedá převařit, upéct nebo oloupat. Pokud
budeme tyto zásady dodržovat, zvýšíme
šanci, že se vyhneme střevním potížím,“
říká MUDr. Jiří Tůma z oddělení gastroenterologie šternberské nemocnice. Podle něj
by tak lidé měli v těchto destinacích pít jen
vodu, o které bezpečně ví, že je nezávadná,
takže nejlépe balenou. Pozor také na led
do nápojů, protože bakterie jsou ukryty
v ledu, kterým chladíte svůj nápoj. Podobné je to u zmrzliny a ledové tříště a s potravinami, kdy by lidé měli jíst jen dostatečně
tepelně upravené jídlo. „S výjimkou ovoce
a zeleniny by se nemělo jíst syrové jídlo.
cí zdaleka nedosahuje standardu, na který
jsme zvyklí v Evropě, a že paleta možných
infekcí je zde mnohem rozmanitější.
Ohrožené průjmem jsou zejména
děti do čtyř let a starší osoby. U dětí se
doporučuje do těchto oblastí vyjet nejdříve
po třetích narozeninách, pro exotické
země ještě později. Pokud už tak malé dítě
povezete do uvedené lokality, pak kromě
problematiky stravování a pitného režimu
je třeba hlídat také nedostatečné hygienické návyky dětí, jako je vkládání různých
předmětů do úst. Naopak starší osoby
navíc trpí řadou chorob a je u nich kritická
zejména ztráta tekutin a minerálů. Rychlé
odvodnění může snadno vyvolat řadu
vážných problémů. U těžších průjmů hrozí
dokonce mdloby, ztráta vědomí, selhání
ledvin, případně až kolaps organismu.
Průjem bývá na našich dovolenkových
cestách jednou z nejčastějších zdravotních
komplikací. Může mít řadu příčin. Nejčastěji bývá bakteriálního původu, méně
často jej způsobí viry. Pokud trpí průjmem
větší množství lidí bez ohledu na to, co kdo
jedl a pil, jde s největší pravděpodobností
o virovou nákazu. Pokud jde o bakteriální
infekce, tak se za nejrizikovější oblasti
považují Egypt, Mexiko a některé státy
rovníkové Afriky a Jižní Ameriky, dále pak
určité části Turecka, Bulharska, Thajska
a dokonce i Chorvatska. Před cestou
do exotických zemí je vždycky dobré navštívit některou z klinik cestovní medicíny,
poradit se tam s odborníky, případně se
nechat očkovat.
Protiprůjmové léky by měl mít na dovolenou do zahraničí připraven každý
cestovatel. Na akutní průjem existuje řada
léků. Dezinfikují například střeva, mírní
jejich křeče nebo pohlcují toxické látky.
„Při průjmu musíme dost pít, protože jsme
ztratili hodně tekutin. Člověk by měl vypít
alespoň tři až čtyři litry tekutin denně,
aby po průjmu rychle doplnil ztracené
tekutiny a minerály. Pít lze čaje, neslazené
balené vody, minerálky, případně některý
z iontových nápojů,“ uvádí MUDr. Jiří
Tůma s tím, že když už k průjmu dojde,
následující minimálně dva dny je třeba
držet přísnou dietu. Nejvhodnější je rýže,
převařená mrkev, starší pečivo, případně
banány. Jako prevence dobře funguje i tvrdý alkohol, ale s mírou.
Také v místních lékárnách jsou většinou
dobře informováni o možných příčinách
průjmů a mívají i účinné léky. Pokud průjem přetrvává, zhoršuje se nebo se objeví
další zdravotní problémy, je zapotřebí vyhledat odbornou pomoc. „Návštěva lékaře
je vhodná, nezabírají-li léky ani po dvou
dnech nebo má-li onemocnění těžký průběh s trvajícími horečkami, krví ve stolici,
bolestmi břicha nebo častým zvracením,“
dodal lékař.
V nemocnici začali léčit klouby a šlachy
pomocí speciálních nalepovacích pásek
Takzvané „kineziotejpování“ spočívá v nalepování speciálních pružných pásek na pokožku za účelem zmírnění
bolesti v oblasti pohybového aparátu.
Text: Bc. Hana Szotkowská / Foto: Bc. Radka Baková
se metodou kineziotejpování léčí také bolesti páteře včetně akutních ústřelů a vadného
držení těla. Velmi účinná je v případě, trpí-li pacient bolestivými úpony Achillových
šlach, artrózou kolen a kyčlí. Významnou
roli může kineziotejping sehrát i v případě
onemocnění svalových a šlachových úponů
loketního kloubu (takzvaný tenisový loket).
Kineziotejpování má své kořeny v Japonsku.
„Celý proces kineziotejpování je poměrně
jednoduchá a účinná součást terapie, ale
může ho provádět jen dostatečně kvalifikovaná a zaškolená osoba, fyzioterapeut nebo
lékař,“ vysvětluje primářka.
Cena jednoho ošetření je od 60 do 250
korun dle délky výkonu, od 10 do 30 minut, a není hrazena zdravotní pojišťovnou.
Páska vydrží na těle zhruba jeden týden
i při každodenním sprchování. Proceduru
je dobré absolvovat alespoň čtyřikrát, a to
nejlépe v týdenních intervalech. Na ošetření se lze objednat telefonicky na čísle
585 087 333 nebo osobně na rehabilitačním
oddělení nemocnice.
Inzerce
Nemocnice
S
vou nezastupitelnou roli má kineziotejping ve sportovní medicíně.
Stále častěji se však užívá také v léčbě
bolestivých stavů pohybového aparátu
v rámci rehabilitace. „Základním materiálem pro kineziotejpování je speciální lepicí
páska, která je pružná, hypoalergenní,
vodě propustná, použitelná i v novorozeneckém věku. Metoda je obdobou klasického tejpování, která je známá především
sportovcům, neomezuje však rozsah
pohybu kloubů,“ říká primářka oddělení
rehabilitační a fyzikální medicíny Nemocnice Šternberk MUDr. Alice Ščudlová.
Touto metodou léčí rehabilitační oddělení například klouby postižené artrózou
nebo úrazem. Kromě kloubních problémů
31
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
V horkých letních dnech
dodržujte pitný režim
Dospělý člověk by měl v horkých dnech vypít zhruba tři litry tekutin. Při fyzické zátěži pět až šest litrů
tekutin.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Nemocnice Valašské Meziříčí, Fotobanka
MUDr. Pavel Janík
Nemocnice
O
32
pět přichází období s horkými letními dny, při kterých je nutné dbát
na zvýšený příjem tekutin. Lidem,
kteří nemají dostatečný přísun tekutin
v horku, hrozí dehydratace. Nedostatek
tekutin přitom může mít hrozivé zdravotní
důsledky jako je únava, vyčerpání, úžeh
a dokonce i celkový kolaps organismu.
Základem pro dobu horkých dnů je dodržovat pravidelný pitný režim, když dospělý
člověk by měl v takto teplých dnech vypít
zhruba tři litry tekutin. Při fyzické zátěži
– například u vrcholových sportovců,
zaměstnanců hutních provozů nebo řidičů
- by člověk v parných dnech měl vypít i pět
až šest litrů tekutin.
Při vyšších teplotách vydává naše tělo
víc vody, proto bychom ji měli v dostatečném množství přijmout zpět. Také velmi
záleží na tělesné hmotnosti, věku, pohlaví,
složení a množství stravy, tělesné aktivitě,
teplotě vzduchu nebo zdravotním stavu.
K potřebě příjmu tekutin je tedy třeba
přistupovat individuálně.
„Dokladem jsou každodenní případy pacientů na naší interní ambulanci, kteří jsou
zde během horkých dnů ošetřeni. Nejrizikovější skupinou jsou lidé s chronickými
chorobami kardiovaskulárního systému,
kteří musejí být v důsledku dehydratace
hospitalizováni,“ říká lékař interního oddělení nemocnice MUDr. Pavel Janík s tím,
že přestože lidé jsou každoročně nabádáni
k dostatečnému zásobení těla tekutinami,
dochází v důsledku dehydratace k vážným
zdravotním potížím jak u mladých, tak
především u starších lidí.
Jak se vyvarovat potížím způsobeným dehydratací? Každý člověk by měl
doplňovat tekutiny průběžně po celý den
a nečekat na pocit žízně, který je počátečním znakem dehydratace. Pocit žízně je
totiž ochranný mechanismus těla, který
nastoupí ve chvíli, kdy zaznamená nedostatek vody. To už ale množství vody kleslo
pod optimální hladinu, proto je dobré doplňovat tekutiny do těla průběžně a pocitu
žízně předcházet.
V průběhu dne je obecně vhodné pít
často a v malých dávkách. Nedoporučuje
se vypít najednou větší množství tekutiny,
protože organismus není schopen tekutiny
tak rychle využít a voda proto odchází
z těla ven. Signálem, že máme nedostatek
vody, je například sucho v ústech, tmavá
moč nebo pocit neklidu, zhoršené soustředění a nervozita.
Mezi nejvhodnější a také osvěžující nápoje se řadí čistá pramenitá voda
a minerální vody. „Výjimku tvoří pacienti
s kardiovaskulárními chorobami, u kterých může zvýšený příjem minerálů nepříznivě ovlivnit výši krevního tlaku. Pro tyto
osoby je nejvhodnější pramenitá voda bez
přídavku minerálních solí,“ poznamenává
MUDr. Janík. Podle něj nejvíce osvěží ne
hodně studené, ale spíše vlažné vody, protože vypití studených nápojů paradoxně
vyvolá zvýšený pocit horka.
Vody lze prostřídat s bylinnými a ovocnými čaji. Naopak slazené limonády se
k častému pití nehodí vůbec, protože kvůli
množství obsaženého cukru neúměrně
zvyšují denní energetický příjem, navíc ani
nedovedou účinně zahnat žízeň. Podobné
je to i u džusů. Některé nápoje naopak tělu
škodí, protože působí močopudně a vodu
z těla odvádějí dřív, než ji stačí zužitkovat.
Je to například káva a jiné nápoje s obsahem kofeinu, pivo a tvrdý alkohol.
„Lidé s chronickými zdravotními
problémy by se měli v horkých dnech
vyvarovat fyzické námahy a dlouhého
pobytu na slunci. Samozřejmě by tito
lidé měli dbát na pravidelný pitný režim
a vyhnout se alkoholu. Dalšími rizikovými
skupinami jsou v horkých dnech také děti
a senioři,“ dodává MUDr. Janík.
MODEL 600 S
MODEL 6000/1
Kód VZP 04/0022887
– dětská
– ortho-last prodyšný
materiál, vnitřní strana
bavlněná
– dvě kovové výztuhy
na obou stranách
(postranní zesílení)
– pelota stabilizující čéšku (patelární kroužek)
Indikace:
– femoropatelární
poruchy – patelární subluxace
– odlehčení pately
Kód VZP 04/0022816
– také individuální
velikosti
– ortho-last prodyšný
materiál, vnitřní strana
bavlněná
– celoplošné zapínání
– čtyřbodové postranní
klouby
– zapínání na suché zipy
– délka 32 cm
Indikace:
– při nestabilitě postranních vazů – při gonartroze
Inzerce
Pacientům nemocnice zpříjemňují
léčbu psí návštěvy
Terry, fenka zlatého retrievera, svou přítomností těší pravidelně každý měsíc desítky pacientů oddělení
následné péče.
P
ravidelné zpestření prostřednictvím
canisterapie, která je často přezdívána léčba psí láskou, si užívají
nejen pacienti, ale také personál oddělení následné péče. Čtyřnohý pomocník
nemocnici navštěvuje pravidelně každý
měsíc a pacienti se jej vždy již nemohou
dočkat. Na návštěvu dorazil také v úterý 5.
dubna. „Někteří se pejska zpočátku báli,
protože neměli se psem dobrou zkušenost, jiní ho neustále hladili, objímali
a házeli mu míček nebo dávali pamlsky.
Canisterapii hodnotím velmi pozitivně,
úloha zvířete spočívá nejen ve schopnosti
zastoupit chybějící úzké mezilidské vztahy,
ale nutí postižené i k pravidelnému pohybu
a zlepšuje se jejich hmatová stimulace,“
popisuje vrchní sestra oddělení následné
péče Olga Jachková DiS., s tím, že metoda
pomohla také klientům, kteří obyčejně pří-
liš nekomunikují. Pacienti začali vyprávět
o svých domácích mazlíčcích a navázali
kontakt nejen s canisterapeutkou, ale také
s ostatními klienty. „Paní, která velmi
málo komunikovala s personálem a jevila
se velmi pasivně, na našeho čtyřnohého
pomocníka neustále volala a byla najednou
plná energie,“ potvrzuje Jachková.
Fenka Terry navštěvuje také ležící pacienty. Na pokojích se chová jako profesionál
a přináší pacientům nemocnice obrovskou
radost. „S jednou pacientkou Terry dokonce poležela chvíli v posteli a za odměnu
ji tato klientka zazpívala její oblíbenou
písničku,“ uvádí vrchní sestra Jachková
s tím, že se pacienti oddělení následné péče
na návštěvu čtyřnohého kamaráda vždy
velmi těší.
Slovo canis znamená pes a terapie léčení.
Ve světě se canisterapie rozvinula už v 50.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Martina Vašková
Psí návštěva v nemocnici
letech minulého století, v České republice
až po roce 1990. V dnešní době se používá
především k řešení problémů psychologických, citových nebo sociálně integračních.
Lze ji využívat u všech typů postižení.
33
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Záněty močových cest – v létě nic
nezvyklého
Zahradní bazény, veřejné plovárny či přírodní nádrže v horkých letních dnech přímo vybízejí k návštěvě.
Mnozí si však domů jako nepříjemný dáreček odnesou zánět močových cest.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marek Pavliš
na studené zemi. Kvůli prochladnutí chytí
infekci většinou lidé se sníženou obranyschopností, pozor by si měli ale dávat
všichni,“ dodává Roman Staněk. Mezi další
příčiny onemocnění patří nedostatečný
příjem tekutin, kdy není močový měchýř
dostatečně proplachován. Nebezpečné
bakterie se tu pak rychle namnoží a k vážnému zánětu ledvin zbývá jen krůček. Infekci pak může způsobit i nedostatečná či
přehnaná hygiena či nechráněný pohlavní
styk s nakaženým partnerem.
MUDr. Roman Staněk
Nemocnice
B
34
akteriální (infekční) onemocnění
močového měchýře a močových
cest začíná pozvolna a nenápadně.
Následky však mohou být tragické a v případě, že zánět zasáhne i ledviny, se může
z pacienta během krátké doby stát čekatel
na transplantaci. Proto by toto onemocnění nemělo být nikdy podceňováno!
„Infekce močových cest, tedy zánět močového měchýře, močové trubice, močovodů a pánviček ledvinných, může začínat
jako banální, nenápadný zánět, kterého si
člověk ani nemusí všimnout. Příčinou jsou
téměř vždy choroboplodné mikroorganismy, nejčastěji bakterie Escherichia coli,
případně Proteus, Staphylococus, Pseudomonas. Méně často jde o mykózu, avšak
jako původce není vyloučen ani mikroorganismus přenášený při pohlavním styku
jako například chlamydie či kapavka,“
vysvětluje MUDr. Roman Staněk z urologické ambulance Podhorské nemocnice
s tím, že v letních měsících si mnoho lidí
způsobí onemocnění samo tím, že si nesvléknou mokré plavky a místo toho je nechávají uschnout na těle. „Velmi rychle tak
dojde k podchlazení podbřišku. Rizikové
je rovněž večerní posedávání u táboráku
Zánět močového měchýře
poznáte snadno
Mezi nejčastější příznaky patří časté nutkání na močení, pálení až řezání při močení,
zakalená či páchnoucí moč. Výjimkou není
ani krev, která se do moči dostává podrážděnou a překrvenou sliznicí močového
měchýře. Často se vyskytují také bolesti
podbřišku, vyjímečně lehce zvýšená teplota
do 37,5 stupně Celsia. „Trvají-li některé
z uvedených příznaků déle než 24 až 36
hodin, měl by nemocný navštívit lékaře,
který provede nezbytná vyšetření včetně
vyšetření moče na charakteristické změny
(přítomnost bílkoviny, bílých a červených krvinek). Okamžitě je pak nasazena
léčba, nejčastěji antibiotiky. Podceňování
a nedoléčení těchto zánětlivých chorob pak
přechází v chronická stádia a časté recidivy
mohou vést k závažným onemocněním
ledvin. Týká se to především opakujících se
zánětů, které jsou známkou poruchy obranyschopnosti nebo poruchy vyprazdňování
močového systému,“ varuje Roman Staněk
a na otázku, jak zmírnit obtíže při prvních
příznacích odpovídá: „Pokud se jedná
o zmírnění příznaků zánětu močového
měchýře, lidé by měli ze svého jídelníčku
vyřadit ostrá kořeněná jídla i nápoje jako
je například káva a černý čaj, na alkohol by
pak měli nemocní raději úplně zapomenout.
Důležité je zajistit dostatečný příjem tekutin
a vypít každou hodinu aspoň jednu velkou
sklenici vody.“ Tím sice dojde ke zvýšení
četnosti močení, ale z těla se tak odplaví
bakterie, které zánět způsobily, současně se
moč naředí a je méně dráždivá a vyvolává
menší bolestivost při močení. Příznaky
zmírňují také potravinové doplňky, které je
možno bez předpisu zakoupit v lékárně.
Jak probíhá léčba
Léčba nekomplikované primární infekce
je obvykle jednoduchá a netrvá dlouho.
Po stanovení správné diagnózy na podkladě symptomů a výsledků moči je zahájena
terapie antibiotiky, obvykle cotrimoxazolem, ampicilionými preparáty nebo furantoinem. „Léčba trvá obvykle tři až pět dní.
Bohužel se může stát, že bakterie, které
způsobují zánět jsou na dané antibiotikum
resistentní a je nutno antibiotika vystřídat dle citlivosti. Proto odebíráme moč
i na bakteriologii, která slouží k určení
typu bakterie a citlivosti na antibiotika,“
vysvětluje lékař Staněk. Tato situace může
samozřejmě léčbu prodloužit. V případě
opakujících se zánětů je nutno vyšetřit
kompletní močový systém zda se něm
nenacházejí kamínky, jizvy či nádory, které
by vedly k opakovaným reinfekcím.
Letní lásky a chlamydie
Léto je také dobou navazování nových
kontaktů s vyšším rizikem přenosu
pohlavních chorob, mezi které nejčastěji
patří chlamydie. Tyto mohou být také
zdrojem recidivujících potíží a je nutno,
zvláště pak u mladší generace, myslet
a provádět speciální odběry. „Bakteriální
infekce močového měchýře mohou být
u oslabených pacientů, například diabetiků, pacientů s poruchami štítné žlázy
nebo hormonálními poruchami, i život
ohrožujícím vlivem. Mohou způsobit
závažnou infekci ledvin, která může vést
i k ohrožení života. Například minulý rok
v létě se k nám dostavila 60letá žena, která
se dlouhodobě léčila pro diabetes mellitus
a asi týden měla pobolívání v podbřišku
s mírným nucením na močení. Bolest se
postupně rozšiřovala do pravé bederní
krajiny. Na naší ambulanci byla vyšetřena
a pro setřelou strukturu ledviny vpravo
byla doporučena k hospitalizaci. V rámci
přijetí a nejasného nálezu na ledvině bylo
provedeno také CT vyšetření a vyšetření
krve, které prokázalo tzv. emfyzematozní, tedy plynovou pyelonefritidu, což je
zánět ledviny. Tato forma zánětu ledviny
je život ohrožující vzhledem k prudkému
šíření infekce do krve a pro tzv. otravu
krve s multiorgánovým selháním. Proto
bylo ihned rozhodnuto o operačním řešení
- odebrání ledviny. V noci tentýž den se
paní podrobila operaci a po třech týdnech pobytu na ARO, JIP a standardním
oddělení se úspěšně uzdravila,“ vzpomíná
MUDr. Roman Staněk
Infekce močových cest je výsada
žen
V dospělosti jsou infekce močových cest
častější u žen, a to ve výrazném poměru
1:10. Je to způsobeno kratší močovou trubicí ve spolupráci s nevhodně prováděnou
hygienou, kdy jsou do blízkosti zevního
ústí trubice zavlečeny bakterie z oblasti
konečníku. „Toto onemocnění provází
ženy od začátku života do pozdního stáří.
Maximum výskytu kopíruje hormonální
změny, jako je například období menstruace, těhotenství nebo přechodu,“ doplnil
MUDr. Roman Staněk.
Historie výroby cHirurgickýcH šicícH materiálů cHirmax
saHá více než 75 let zpět. klasické materiály byly doplněny
velkým množstvím syntetickýcH vláken.
Vstřebatelná vlákna
• Monolac monofil • Chirlac braided • Chirlac rapid braided • Polydox monofil
Nevstřebatelná vlákna
• Chiraflon monofil • Chiralen monofil • Silon monofil • Tervalon braided
• Silon/Orsilon braided • Silk braided • Chiralen síťky
Částečně vstřebatelné
• Capromesh síťky
Nemocnice v Rýmařově otevřela
novou kožní ambulanci
Ambulance přispěla k dalšímu rozšíření spektra péče v regionu, kdy pacienti již nebudou muset dojíždět
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marek Pavliš
N
ovou dermatovenerologickou
ambulanci v Rýmařově počátkem
května otevřela Podhorská nemocnice. Ambulance přispěla k dalšímu rozšíření spektra péče v regionu, kdy pacienti
již nebudou muset dojíždět k vyšetřením
do jiných měst.
„Město Rýmařov se na naši nemocnici obrátilo s požadavkem na zajištění
dermatovenerologické péče. Ve spolupráci
se Šumperskou nemocnicí, která je také
členem skupiny AGEL, jsme požadavku
rádi vyhověli a pro pacienty otevřeli tuto
novou ambulanci,“ říká ředitel Podhorské
nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA.
Ambulance bude poskytovat své služby
v budově oddělení ošetřovatelské péče. Ordinační doba bude každou středu od 13.00
do 18.00 hodin. Zájemci o vyšetření se
mohou do ambulance objednávat během
ordinačních hodin či na telefonním čísle
554 253 465.
Nemocnice
k vyšetřením do jiných měst.
35
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Ze zkumavky je v České republice
každé pětadvacáté dítě
Každý rok nemocnice pomůže k miminkům zhruba třiceti párům, které měly problém s přirozeným početím.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
Z
Nemocnice
hruba čtyři děti ze sta se v České
republice rodí za pomoci asistované
reprodukce. Metoda umělého oplodnění je pro některé páry jedinou možností,
jak počít miminko. Asistovaná reprodukce
tak dokáže pomoci velké většině párů, které mají s početím problémy. Je však třeba
počítat s tím, že to nemusí vyjít hned, a že
to bude stát i nějaké peníze. Od roku 1982,
kdy v České republice přišlo na svět první
dítě ze zkumavky, se u nás takto narodily
již desetitisíce dětí.
Na gynekologii Šumperské nemocnice
přicházejí ženy, které se měsíce a někdy
i roky marně snaží otěhotnět. „Pokud jde
o mladý pár, tak jim většinou doporučujeme vyčkat rok až 1,5 roku a teprve poté
začít problém řešit. Je třeba samozřejmě
zohlednit věk ženy. Když se jí blíží čtyřicátý rok věku, tak raději nevyčkáváme, neboť
by to znamenalo ztrátu drahocenného
času,“ říká primář gynekologicko-porod-
36
nického oddělení nemocnice MUDr. Miloš
Vysloužil s tím, že po určité době pak
doporučí neplodnému páru přistoupit
k asistované reprodukci „Každý rok tak
pomůžeme k miminkům zhruba třiceti
párům, které měly problém s přirozeným
početím,“ doplnil.
Typickým příkladem byl pár snažící
se o miminko dva roky. Po svatbě žena
vysadila antikoncepci a manželé doufali,
že do dvou měsíců budou čekat první
dítě. Nikdy žádné obtíže neměli, a tedy
vůbec nepochybovali, že bude všechno
snadné. „Každý měsíc poté žena čekala, že
se konečně nedostaví menstruace a po-
každé byla zklamaná. Radosti manželského života se změnily v úpornou snahu
o načasované otěhotnění. Při komplexním
vyšetření jsme zjistili, že muž měl problémy s nízkým množstvím spermií. S tímto
faktem se muž smiřoval těžce, ale ne dlouho. Pomocí umělého oplodnění dnes mají
dvě zdravé děti,“ uvedl jeden z příkladů
pomoci primář Vysloužil.
„Většina párů, které podstupují asistovanou reprodukci,
nakonec uspěje a mají dítě“
Neplodnost partnerského páru je definována jako neschopnost otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného
pohlavního styku. Celkově má problémy
s početím až patnáct procent dvojic. Za neplodnost páru je podle literatury zodpovědný asi ve 40 procentech muž a v dalších
40 procentech případů žena. Neplodnost
zbývajících 20 procent párů je způsobená
kombinací faktorů u obou partnerů nebo
sterilitou idiopatickou – z neznámých příčin. Oproti letům minulým neustále roste
počet neplodných párů s převažujícím
mužským faktorem neplodnosti. Zjednodušeně lze říci, že v dnešní populaci je více
neplodných mužů než žen.
U žen jde například o problémy s průchodností vejcovodů nebo zhoršenou
tvorbu vajíček. S postupujícím věkem ženy
schopnost otěhotnění poměrně výrazně klesá. U mužů vadí zejména stále se
snižující počet spermií a jejich pohyblivost
v ejakulátu. Někdy dokonce chybějí úplně,
případně jsou tak nekvalitní, že k početí
dítěte nestačí. S postupujícím věkem muže
se plodnost – tedy počet a kvalita spermií
– také mění, ale mnohem pomaleji než
u žen. Příčiny celosvětově se zhoršujících
spermatologických parametrů nejsou
zcela známy. Je ale nesporné, že kvalitě
spermatu škodí kouření, alkohol, drogy,
stres, obezita, ale i nezdravá strava nebo
zhoršené životní prostředí.
Mnoho párů, jimž se nepodařilo
zplodit potomka přirozenou cestou, tak
podstupuje anabázi umělého oplodnění.
Je třeba si uvědomit, že tak jako jeden
pohlavní styk v plodném období nemusí
znamenat otěhotnění, tak ani optimálně
provedený cyklus asistované reprodukce
nemusí být zárukou úspěchu. „Lze říci, že
většina párů, které podstupují asistovanou
reprodukci, nakonec uspěje a mají dítě.
Výsledky českých lékařů jsou při asistované reprodukci srovnatelné s vyspělými
zeměmi a někdy i lepší,“ uvedl MUDr. Vysloužil s tím, že to také souvisí i s poměrně
liberálními zákony České republiky umožňujícími manipulaci s vajíčky a embryi.
„Výsledky mnoha tisíc dětí narozených ze
zkumavky ukazují, že takto narozené děti
jsou zcela rovnocenné dětem, které přijdou
na svět normálním způsobem. Jejich vývoj,
intelekt, zdravotní stav a fyzické dispozice
jsou stejné. Jejich rodinné zázemí, životní
standard a zabezpečení pak oproti průměru
logicky vyšší,“ dodal primář.
Mnohým párům opakované pokusy někdy
zaberou měsíce i roky. A stojí nemálo peněz.
Zdravotní pojišťovny platí ženám minimálně
tři pokusy stimulovaných cyklů se zavedením embryí, ale je třeba počítat s doplatky
za léky a nehrazené procedury. K výdajům je
třeba započíst i to, že žena může po pokusech
chybět v práci a přichází tím o výdělek.
Pokud se páry rozhodnou po několika
neúspěších platit si léčbu samy, mohou se
náklady vyšplhat až na statisíce korun.
Bohužel 10 až 15 procent párů, které
se v České republice léčí z neplodnosti, se
vlastního miminka přes veškerou snahu
nedočká. A nezdar se pochopitelně promítá
i do partnerského vztahu. Některé páry
těžká situace posílí. U druhých dochází
ke konfliktům, zvlášť pokud léčba trvá
dlouho a nepřináší výsledky. „O tom, že
psychika ve snaze o početí dítěte hraje velkou a často i rozhodující roli, svědčí mnoho
příkladů. Třeba velkému množství párů
se spontánně narodilo miminko teprve
poté, co léčbu neplodnosti vzdaly a dítě si
adoptovaly,“ uzavřel primář.
Děti ze zkumavky v Šumperské
nemocnici
v posledních letech ženy odsouvají své mateřství do stále vyššího věku. Souvisí to samozřejmě se změnou
životního stylu, kariérním růstem, možnostmi cestování a mnoha jinými aktivitami, které tu před rokem 1989
nebyly a pro něž je rodičovství jistou překážkou.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
P
řed pěti roky bylo v Šumperské
nemocnici otevřeno Transportní
centrum Repromeda Šumperk pro
léčbu neplodnosti. Toto centrum pomáhá
manželským a partnerským párům, které
nemohou přirozenou cestou, případně
po standardní léčbě, zplodit dítě. V centru
se využívá metod tzv. asistované reprodukce, kdy k oplodnění lidského vajíčka dochází mimo organizmus ženy. Na některé
problémy kolem IVF – in vitro fertilizace
(laicky dítě ze zkumavky či umělé oplodnění), jsme se zeptali primáře gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice
MUDr. Miloše Vysloužila.
Jaký je přínos transportního centra pro
neplodné páry? Není lepší absolvovat
kompletní cyklus přímo na specializovaném pracovišti?
I toto je samozřejmě možné a donedávna
to byl jediný způsob léčby formou asistované reprodukce. Celý stimulační cyklus
je pro partnerský pár, zejména pro ženu,
časově poměrně náročný. Podávání léků
způsobujících dozrání více vajíček součas-
MUDr. Miloš Vysloužil
ně vyžaduje opakované sledování. Pomocí
ultrazvukových a laboratorních kontrol je
třeba dávky upravovat a individualizovat,
aby nedošlo k předčasnému dozrání vajíček, k nedostatečné či nadměrné stimulaci – tzv. hyperstimulačnímu syndromu.
Pravidelným sledováním se snažíme komplikace minimalizovat a pokud vzniknou,
může na ně být pracoviště, v tomto případě
gynekologické oddělení šumperské nemocnice, lépe připraveno. Těhotné se současně
mohou seznámit s prostředím, ve kterém
za několik měsíců porodí.
Je léčba neplodnosti metodami asistované reprodukce pro mladé páry finančně únosná? Je pravda, že jeden pokus
přijde až na desítky tisíc korun?
Zdravotní pojišťovna uhradí ženě do 40 let
věku tři stimulované cykly včetně oplození
in vitro. S ohledem na příčinu neplodnos-
Jaký vidíte největší problém v současné
lidské, potažmo asistované, reprodukci?
Neplodných párů obecně přibývá, ale
nejedná se o dramatický nárůst. Jde asi
o nějaké tři, čtyři, pět procent za dvacet
let. Došlo ale k jednomu zcela zásadnímu
posunu, kdy v posledních letech ženy
odsouvají své mateřství do stále vyššího
věku. Souvisí to samozřejmě se změnou životního stylu, kariérním růstem, možnostmi cestování a mnoha jinými aktivitami,
které tu před rokem 1989 nebyly a pro něž
je rodičovství jistou překážkou. Z toho důvodu ženy i muži posunují své reprodukční
plány často daleko po třicítce. Tento jev
je společensky nepochybně pozitivní.
Rodiče jsou dnes, oproti minulým letům,
mentálně vyspělejší, finančně a existenčně
zajištěni. Z biologického hlediska je tento
trend ovšem varující. Třebaže průměrný
věk dožití se za posledních několik desetiletí výrazně prodloužil, fertilní (plodné)
období ani o kousek. Dnešní doba vyznává
kult mladých, schopných a úspěšných nezávislých mužů a žen. Rodičovství se do tohoto schématu příliš nehodí. Navíc, nikdo
z těchto mladých si problémy s plodností
nepřipouští, a tak rodinu často plánují
do období, kdy fertilita, i zdravých žen, je
na fyziologickém sestupu. To sice otvírá
nové možnosti asistované reprodukci, ale
ani ta neumí dělat zázraky.
Nemocnice
Jaké procedury provádíte v Šumperské
nemocnici?
Při současném počtu porodů v šumperském regionu, a to zhruba 90 za měsíc, by
provádění složitých a nesmírně nákladných procedur neumožnilo dostatečnou
erudici pracoviště ani plné přístrojové
a laboratorní vybavení. Proto Šumperská
nemocnice navázala spolupráci s renomovaným brněnským centrem Repromeda, které patří v asistované reprodukci
ke špičce v České republice. V brněnském
centru je prováděna vlastní manipulace
s vajíčky a spermiemi. Naopak šumperské
pracoviště odpovídá za přípravu páru,
monitorování tzv. stimulačního protokolu a po navrácení oplodněného vajíčka
do dělohy napomáhá detekci a úspěšnému
začátku případného těhotenství.
ti může být ženám doporučeno podání
preparátu s doplatkem nebo provedení
mikromanipulační procedury, která zvýší
pravděpodobnost úspěšného otěhotnění.
Léčba prostřednictvím Transportního
centra nemění výši úhrady od zdravotní
pojišťovny, ušetří však klientům čas a náklady za opakované cesty do vzdáleného
specializovaného fertilizačního pracoviště.
Oproti specializovaným ambulantním
centrům má naše transportní jednu výhodu, a to nepřetržité lůžkové zázemí pro
klientky vyžadující hospitalizaci.
37
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Nemocnice spolupracuje
na dárcovství vajíček a pomáhá
tak neplodným ženám
Pro mnohé páry jsou vajíčka darovaná od jiné ženy jediným způsobem jak se dočkat vytouženého dítěte.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
Nemocnice
N
38
eplodnost je stále více diskutované
téma. Páry nejčastěji nemohou
počít potomka, když se ženě tvoří
nekvalitní vajíčka, nebo se již netvoří vajíčka žádná. Stále více párů totiž oddaluje
okamžik početí dítěte, a to ačkoliv je dobře
známo, že čas je největší nepřítel plodnosti.
Mnohdy jedinou šancí pro tyto ženy pak
bývá příjem darovaných vajíček neboli tzv.
oocytů. Pomoci párům v početí se takto
snaží také Šumperská nemocnice. Zdravé
ženy se prostřednictvím zdejší gynekologické ambulance zapojují do programu
darování vajíček a neplodným ženám tak
umožňují zažít radost z mateřství.
Pro mnohé páry jsou vajíčka darovaná
od jiné ženy jediným způsobem jak se
dočkat vytouženého dítěte. „Stále více žen
potřebuje k otěhotnění darované vajíčko.
Ročně nás navštíví zhruba 40 párů, které
nemohou počít dítě přirozenou cestou.
Zhruba pět procent z nich potřebuje
k otěhotnění darované vajíčko,“ říká primář
MUDr. Miloš Vysloužil s tím, že gyneko-
„Ročně nás navštíví zhruba
40 párů, které nemohou počít dítě přirozenou cestou.
Zhruba pět procent z nich
potřebuje k otěhotnění darované vajíčko“
logická ambulance nemocnice již od roku
2007 úspěšně spolupracuje s Centrem
reprodukční medicíny a preimplantační
diagnostiky Repromeda Brno, které se
zabývá problematikou neplodnosti a nabízí
program léčby pomocí dárcovských oocytů.
Darování oocytů je v České republice
ze zákona oboustranně zcela anonymní,
takže dárkyně nezná příjemkyni a příjemkyně dárkyni. „Darované vajíčko od anonymní dárkyně je oplodněno spermiemi
partnera neplodné ženy a poté je zavedeno
do dělohy oné ženy. Této fázi ale předchází samotný proces darování vajíček.
Bez darovaných oocytů by neplodná žena
nemohla prožít těhotenství, nezažila by
porod, nekojila by,“ vysvětluje primář.
Darovat vajíčka může zdravá žena
ve věku 18 až 35 let. Jako nové dárkyně se
však přijímají ženy maximálně do věku 33
let. Potenciální dárkyně musí být nekuřačka, bez drogové závislosti, s minimálně
středoškolským vzděláním, musí žít nepromiskuitně a mít opakovaně negativní testy
na sexuálně přenosné choroby či různé
typy žloutenek. „Ženy, u kterých stimulace
vaječníků probíhá bez problémů, mohou
v určitém časovém odstupu darovat vajíčka
opakovaně,“ uvádí MUDr. Miloš Vysloužil.
Dárkyně vajíček má podle zákona nárok
na kompenzaci uznatelných nákladů. Ty
jsou spojené s výdaji za cestovné, ušlou
mzdou, hrazením antikoncepčních preparátů a jistým nepohodlím, které žena musí
podstoupit například v souvislosti s tím, že
se výkon provádí v narkóze. „Myslím, že
finanční důvody jsou důležitou, ale jistě ne
jedinou motivací. Většina žen ochotných
darovat svá vajíčka má jeden společný
rys. Ve svém okolí se setkaly s problémem
neplodnosti například u sestry, v širší
rodině, u kamarádky nebo třeba v zaměstnání a chtějí tak ostatním ženám pomoci,“
dodává primář.
Více informací k problematice darování
vajíček poskytuje gynekologická ambulance Šumperské nemocnice na telefonním
čísle 606 676 285.
39
Nemocnice
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Nemocnice ošetřují stále více
opilých dětí
Ani jedenáctileté dítě s otravou alkoholem není výjimka.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Vítkovické nemocnice
MUDr. Jan Boženský
Nemocnice
V
40
nemocnicích přibývá v posledních
letech opilých dětí a mladistvých
do 15 let. Každý měsíc Vítkovická
nemocnice přijme zhruba čtyři až pět dětí
pod silným vlivem alkoholu. Není výjimkou ani jedenáctileté dítě, které přiveze záchranka s otravou alkoholem a v akutním
ohrožení života. S takhle mladými jsme se
dříve nesetkávali.
„Pokud jim ještě nebylo devatenáct let,
musíme je podle zákona ošetřit na dětském
oddělení. Bohužel je převážná část dětí tak
opilá, že jsou v akutním ohrožení života.
Musí být přijaty na jednotku intenzivní
péče, kde jsou trvale monitorovány jejich
životní funkce. Musí se zavodnit, protože
bývají dehydrované. Také zjišťujeme, jestli
nemají nějaká další zranění způsobená
třeba pádem, která by je mohla ohrozit,“
říká primář dětského oddělení MUDr. Jan
Boženský.
Tito mladí opilci během svého pobytu
v nemocnici často ruší ostatní dětské pacienty nebo dokonce ničí vybavení oddělení.
Taky bohužel často křičí, dělají nepořádek,
zvracejí a sestřičky po nich musejí uklízet.
„Když tyto děti vystřízliví, tak reagují
většinou velmi překvapeně. Často si na to,
co se stalo, vůbec nepamatují, mají „okno“.
Některé děti ale bývají i agresivní jak při
přijetí, tak poté,“ sdělil primář s tím, že
agresivita se projevuje zejména u mládeže,
která je pod vlivem drog.
Opilé hochy či dívky do nemocnice
často přiveze policie. S těmito výtržníky si
pak mají poradit dvě sestřičky, které se ale
mají starat o jiné nemocné děti. Nejčastěji
zdravotníci Vítkovické nemocnice přijímají opilé pacienty od 13 do 15 let. „Také
jsme před časem například přijali dvě
dívky mladší 12 let, u kterých se hladina
alkoholu v krvi pohybovala nad dvěma
promile. Snadná dostupnost alkoholu
a velká společenská tolerance k požívání
alkoholu tuto situaci stále zhoršuje,“ uvádí
Jan Boženský.
Počet dětských a dospívajících alkoholiků stále roste, protože alkohol je snadno
dostupný. Nedospělé děti zkoušejí pití pod
vlivem vrstevníků – a to často proto, aby
nebyly považovány za zbabělce. Bohužel si
dnes mnoho mladých nedokáže představit oslavu narozenin bez alkoholu, a to
již třeba ve dvanácti letech. Za zvýšený
počet opilých dětí může také období
dovolených, spojených s častými oslavami.
„Na dětských nemocničních lůžkách často
končí takoví oslavenci. Často jsou nalezeni
náhodnými chodci na ulici nebo v parku.
Hlavně v zimních měsících jim zde hrozí
podchlazení, které může výrazně zhoršit
stav opilého dítěte. Ale podle těchto dětí
občas se opít je moderní, adrenalin, prostě
free pocit,“ vysvětlil primář.
Jaké množství alkoholu je pro mladší
osmnácti let nebezpečné? Čím menší je
dítě, tím mu samozřejmě stačí méně alkoholu. Souvisí to s jeho hmotností, záleží
však i na rychlosti, jakou pije. Mladí často
vypijí v krátkém časovém úseku poměrně
velké množství alkoholu a pak je překvapí
jeho rychlý nástup. Je to proto, že mnohdy
ani netuší, jaké to může mít neblahé účinky. Vědí sice, že budou opilí, ale neuvědomují si, že to může skončit mnohem hůře.
Je velice nebezpečné, když tak mladé děti
pijí tvrdý alkohol, který často kombinují
s pivem, vínem či dokonce s drogami.
Takovéto spojení je velmi nebezpečné a výrazně zvyšuje riziko komplikací. Děti pak
mívají závažnou poruchu vědomí, která,
když je spojena s opakovaným zvracením,
může ohrozit život dítěte případným
vdechnutím zvratků. I malé množství alkoholu má tak na vyvíjející se organismus
jednoznačně škodlivý účinek.
Alkohol zřejmě zkusí opravdu každý člověk, ale ne každý se na něm stane
závislý. Nebezpečí alkoholu pro dětský
organismus spočívá v tom, že jejich vyvíjející se organismus je výrazněji vnímavější
než organismus dospělých a navíc není
připraven na jeho odbourávání. Zejména
dívčí organismus může utrpět mnohem
větší poškození než chlapecký. V praxi jsou
i případy osmiletých alkoholiků. Jak se to
stane? Jde o příliš benevolentní postoj naší
společnosti k alkoholu. Doma je alkohol
snadno přístupný. Není řídkým jevem, že
děti dostanou alkohol při rodinných oslavách nebo dopíjejí zbytky alkoholu ze skleniček. Z nejedné svatby pak odváží rychlá
záchranná služba předškolní dítě s podezřením na otravu alkoholem. „S alkoholem
si přitom nezahrávají jen děti ze sociálně
slabších skupin, ale ze všech vrstev společnosti,“ dodal MUDr. Boženský.
Vítkovická nemocnice se promění
k nepoznání
místo staré zástavby vyrostou moderní budovy.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
estetizaci budov a areálu nemocnice.
Vzhledem k tomu, že objekty v areálu
nemocnice se nalézají v Městské památkové zóně Vítkovice, je nutné dodržet členění, profily a barevnost měněných oken.
Předepsaná je rovněž barevnost fasád
stanovených Útvarem hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Výměnou
výplňových prvků fasád nedojde k degradaci objektů z hlediska architektonické
nebo historické kvality. Barevné ztvárnění
objektů musí být v souladu se stanoviskem
Útvaru hlavního architekta města Ostravy
a Státního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Ostravě.
„Do Vítkovické nemocnice,
která do skupiny patří
od roku 2006, směřovalo
v této době více než
260 miliónů korun a letos
jde o investici dalších
150 miliónů korun“
Celá zdravotnická skupina během
posledních pěti let proinvestovala dvě
miliardy korun, které přispívají k dalšímu
zkvalitnění péče o pacienta. Jen do Vítkovické nemocnice, která do skupiny patří
od roku 2006, směřovalo v této době více
než 260 miliónů korun a letos jde o investici dalších 150 miliónů korun. K největším
investicím patřila modernizace a kompletní přestavba oddělení ARO a JIP, včetně
vybavení novými přístroji v hodnotě 35
miliónů korun. Značné peníze investovala
Vítkovická nemocnice také do Centra péče
o matku a dítě. V roce 2007 zmodernizovala porodní sály, investice tehdy přišla
na téměř 19 miliónů korun. Předloni
na jaře pak nemocnice zrekonstruovala
oddělení novorozenců a šestinedělí.
K dalším větším akcím patřilo otevření
zmodernizovaných prostorů Vaskulárního centra, Centra péče o zažívací trakt
a Radiologického oddělení. Jedna z největších investic zdravotní skupiny AGEL
i Vítkovické nemocnice přišla na téměř
40 miliónů korun. Loni na podzim nemocnice otevřela zmodernizované mamodiagnostické a screeningové centrum včetně
pořízení nového špičkového digitálního
mamografu a letos otevřela moderní prostory, do kterých se přestěhovalo Oddělení
klinické biochemie a hematologie.
Nemocnice
V
elký dárek obdrží letos pacienti
i zdravotnický personál Vítkovické
nemocnice, která je členem skupiny
AGEL. V dubnu totiž začala komplexní
revitalizace nemocničních budov v celém
areálu, takže se nemocnice promění k nepoznání a místo staré zástavby vyrostou
moderní budovy. Modernizace budov,
která potrvá do listopadu letošního roku,
přijde na více než 41 milionů korun.
Zcela nový kabát dostanou pavilony
chirurgie „F“, gynekologicko-porodnický
„I“, interny „G“ a ředitelství „K“. „Součástí
obnovy bude kompletní zateplení budov
a střech, položení nové hydroizolace,
výměna oken a dveří a nové fasády. Součástí
stavebních úprav je také provedení nových
oplechování střech, venkovních parapetů,
výměny vnitřních parapetů oken, výměna
hromosvodů, vnitřní nátěry ostění,“ říká
ředitel nemocnice MUDr. Petr Uhlig s tím,
že stavebními úpravami dojde ke snížení
energetické náročnosti, úspoře tepelné energie a snížení provozních nákladů na opravy
a údržbu objektů samotných a celkové
41
Zmodernizované prostory Vítkovické nemocnice
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Poliklinika Olomouc začala
vyšetřovat moderní jícnovou
echo-kardio sondou
Kardiologická diagnostika Polikliniky Olomouc se tak dostala na špičkovou úroveň a umožňuje přesným
a rychlým způsobem zachránit zdraví a v mnohých případech i život pacientů.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Lumír Smělík, PHOTO STUDIO 23
Nemocnice
E
42
chokardiografie nebo jen krátce
ECHO je vyšetření srdce pomocí
ultrazvuku. Jeho pomocí dokáže
lékař posoudit nejen anatomii srdce, ale
i jeho funkci. Při echokardiografii totiž
lékař sleduje srdce při práci v reálném
čase, může posoudit, jaký objem krve je
srdcem vypuzován, změřit, jak rychle krev
proudí jednotlivými úseky, a zkontrolovat,
jestli se dobře uzavírají a otevírají srdeční
chlopně. Toto vyšetření je zcela nebolestivé, není technicky příliš náročné a patří
proto k základní vyšetřovací metodě při
podezření na onemocnění srdce. V některých situacích je však echokardiografické
vyšetření přes hrudník nedostačující,
protože je pacient hůře vyšetřitelný nebo
jsou vyšetřované oblasti srdce z hrudníku
nepřístupné. V těchto případech se provádí
vyšetření jícnovou echokardiografií.
Základní princip jícnové echokardiografie je shodný s normálním echokardiografickým vyšetřením. Rozdíl je však
v tom, že se ultrazvuková sonda nepřikládá na hrudník, ale je umístěna na konci
tzv. endoskopu – tenké, ohebné a řiditelné
trubičky, která se ústy zavádí do jícnu.
Echokardiografický endoskop se podobá
přístroji, který se používá k zobrazování
při vyšetření žaludku nebo jícnu. Jelikož jícen zezadu bezprostředně naléhá na srdce,
sonda se dostává do těsné blízkosti zobrazovaných srdečních struktur a vyšetřující
lékař tak získává podstatně kvalitnější
obraz než při vyšetření přes hrudní stěnu.
„Jícnová echokardiografie je vyšetření,
které používáme k upřesnění strukturálních změn srdečních chlopní před
chlopenními operacemi a k upřesnění diagnostiky vrozených srdečních vad, hlavně
zkratových. Velkým přínosem je vyšetření
u pacientů trpících zvýšenými teplotami
nejasného původu, kde jícnová echokardiografie dokáže potvrdit či vyloučit zánět
srdečních chlopní. Vyšetření pomáhá
odhalit také přítomnost závažných onemocnění vzestupné aorty a v neposlední
řadě se stalo standardem při vylučování
přítomnosti trombů v oušku levé síně
před elektrickou kardioverzí,“ popisuje
doc. MUDr. Ivo Oral, CSc., bývalý přednosta Interní kliniky IPVZ ve Zlíně, nyní
lékař kardiologické ambulance Polikliniky
Olomouc.
Jak se na vyšetření připravit
Na vyšetření jícnovou sondou není
potřebná žádná větší speciální příprava.
Pacient pouze musí přijít na vyšetření
lačný, nesmí kouřit a nesmí užít ranní léky.
Před vyšetřením je mu zavedena žilní linka
a před zavedením sondy je mu provedena
místní anestezie polykacích cest anestetikem ve spreji. „Pacientům, kteří mají
z vyšetření velké obavy, můžeme podat
před výkonem nitrožilně zklidňující léky.
Běžně to však neprovádíme,“ vysvětluje
průběh vyšetření Ivo Oral a dodává: „Poté
přes chránič, vložený mezi zuby, zavedeme
ústy v poloze vsedě jícnovou sondu potřenou gelem do hltanu a jícnu (případně až
do vstupu do žaludku) do hloubky 30 až
40 centimetrů. Vlastní vyšetření pacienta
potom probíhá v poloze vleže na levém
boku a trvá většinou do 15 minut. Po celou
dobu je pacient monitorován EKG.
Další dvě hodiny po vyšetření pacient
nesmí jíst a pít, aby předešel možnému
vdechnutí části stravy. Umrtvení polykacích cest anestetikem totiž ještě nějakou
dobu působí. V případě užití sedativa
před vyšetřením by pacient rovněž neměl
po vyšetření usednout za volant. To je
jeden z důvodů, proč se paušálnímu podávání sedativ vyhýbáme,“ dodává Ivo Oral
a na otázku, kolik času vyšetření zabere,
odpovídá: „Délka včetně přípravy a zápisu
nálezu se pohybuje kolem 30 minut.“
Hrozí nějaké komplikace?
Komplikace hrozí při tomto vyšetření zcela
ojediněle. Nejčastěji se jedná o podráždění hltanu a jícnu, které může způsobit
mírnou bolest. Léky podané ke znecitlivění
mohou způsobit alergickou reakci. Jelikož
se však lékař před vyšetřením ptá pacienta
na předchozí případné negativní reakce
po užití léků v minulosti, je toto riziko
zcela minimální. „V průběhu vyšetření
se mohou objevit arytmie, které bývají
přechodné a vyšetřující lékař je může
v případě nutnosti řešit okamžitě podáním
léků. Sám jsem se však naštěstí za šest let,
kdy vyšetření provádím, s touto situací
nesetkal,“ dodává Ivo Oral.
Jsou však situace, kdy jícnová echokardiografie není doporučována. Patří sem
známá přítomnost významných abnormalit hltanu a jícnu (stenózy, divertikly),
nedávno proběhlé krvácení do trávicího
traktu nebo čerstvě zjištěné žaludeční
či dvanáctníkové vředy, či choroba jater
s jícnovými varixy. V případě nutnosti je
zde potřeba zvážit přínos vyšetření a riziko
vzniku místních komplikací.
CGB laboratoř je v šestici zařízení,
která mohou jako jediná v ČR
provádět speciální testy
Speciální výkon v rámci prevence karcinomu čípku smí podle stanoviska odborné společnosti provádět
pouze akreditované cytologické laboratoře s doporučením Ministerstva zdravotnictví splňující
náročné podmínky.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
D
louhý název „Vyšetření přítomnosti
nukleové kyseliny vysoce rizikových typů lidských papillomavirů
(HPV) v cervikálním stěru pro screening
karcinomu děložního hrdla“ nese speciální
výkon, který smí CGB laboratoř Ostrava
provádět v celé České republice pouze s pěti
dalšími zařízeními. Lidské papillomaviry
(HPV) jsou příčinou více než 99 procent
rakoviny děložního čípku na celém světě.
„Naše laboratoř patří mezi akreditovaná
pracoviště, která mohou nový kód vykazovat, splnila požadavek týkající se minimálního počtu 50 tisíc vyšetřených cervi-
kovaginálních cytologií ročně. Prestižní
doporučení k provádění preventivních
cytologických vyšetření jsme od Ministerstva zdravotnictví dostali již v roce
2008,“ popisuje ředitelka CGB laboratoře
RNDr. Magdalena Uvírová a dodává, že
testování nukleové kyseliny HPV je citlivá
a nebolestivá metoda k určení přítomnosti
infekce HPV. Výkon slouží pro vyšetření
v rámci prevence karcinomu děložního
čípku u žen se sporným cytologickým
nálezem a jako kontrola u pacientek, které
podstoupily operaci čípku s minimálním
odstupem šesti měsíců po operaci.
Světová zdravotnická organizace odhaduje, že každoročně přibývá okolo 450
tisíc nových případů rakoviny děložního
čípku. V České republice je ročně diagnostikováno asi tisíc nových případů a více
než 300 žen tomuto onemocnění podlehne.
Pokud je nemoc diagnostikována v raném stadiu, nemusí být její následky tak
fatální. S lidským papillomavirem (HPV)
se v životě setká většina sexuálně aktivních
žen, samotná infekce však ještě neznamená
hrozbu nádoru. V ojedinělých případech
se může stát, že virus nastartuje v buňkách
určité změny vedoucí k porušení normální struktury buněk. Lékaři proto apelují
na pacientky, aby chodily na preventivní
gynekologické prohlídky, při kterých lékař
odebere cytologický stěr a pošle ho do laboratoře na vyšetření.
Odborníci v CGB laboratoři se dlouhodobě věnují problematice onkologické
cytologie a diagnostice patologických lézí
děložního hrdla. Od roku 2006 bylo v CGB
laboratoři budováno Cytocentrum fungující v rámci skupiny AGEL.
Nemocnice
„Výkon slouží pro vyšetření
v rámci prevence karcinomu děložního čípku u žen
se sporným cytologickým
nálezem a jako kontrola
u pacientek, které podstoupily operaci čípku s minimálním odstupem šesti
měsíců po operaci“
43
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Revolučná metóda v edukácii
diabetikov – konverzačná mapa –
už aj v komárňanskej nemocnici
Od júna 2010 používam konverzačné mapy pri skupinovej edukácii u diabetikov 2. typu. Využívam to hlavne
na oddelení vnútorného lekárstva, kde máme najviac pacientov – diabetikov.
Text: Melinda Rancsóová, dipl.sestra, JIS interného lekárstva, FORLIFE Komárno / Foto: Archív FORLIFE
Nemocnice
P
44
redstavte si, že ste sa práve dozvedeli, že do vášho života vstúpila
nevyliečiteľná choroba. Či už sa
týka priamo vás, vášho dieťaťa alebo inej
blízkej osoby, asi spanikárite a nebudete
celkom vnímať. Dôležité informácie lekára
a sestričky o liečbe, zásadách, diéte alebo
úprave jedálneho lístka teda pôjdu tak
trochu „okolo vás“. Práve takú situáciu
zažívajú ľudia, ktorí sa dozvedia, že majú
diagnózu diabetes mellitus, ľudovo nazývaný cukrovka. K 340 000 pacientom sa
ročne pridá ďalších niekoľko desiatok tisíc,
ktorí sa musia s chorobou vyrovnať.
Ako k pacientom a ich rodinným
príslušníkom dostať čo najviac informácií
o zvládaní diabetu, jeho liečbe, jedálnom
lístku, prípadných komplikáciách? To všetko takou formou, ktorá by ich nedesila,
nenudila, ale naopak bavila a motivovala
začať sa o seba starať a nenechať sa chorobou zahnať do kúta?
Program s názvom Konverzačná mapa
(Conversations Map) sa prvýkrát objavil
v roku 2006 v Kanade a veľmi rýchlo si
získal obľubu. Názov dostal podľa špeciálnych „hracích dosiek“, pomocou ktorých
edukačné sestry sprevádzajú diabetikov
najrôznejšími životnými situáciami, ktoré
ich môžu v bežnom živote stretnúť. Hracie
dosky sú podobné spoločenskej hre, pri
ktorej sa zíde tri až desať ľudí a zábavnou
formou sa dozvedajú všetko potrebné
o tom, ako funguje diabetes, o živote s diabetom, o začatí liečby inzulínom, strave
a pohybe. Skúsené edukátorky navyše
pacientom poradia, ako citlivo riešiť dennodenné situácie, v ktorých sa pacienti ocitajú. Program Konverzačných máp tvoria
unikátne stolné vizuálne pomôcky –mapy
veľkosti 1 × 1,5 m, z ktorých každá je „ušitá
na mieru“ pre diabetikov, ale školenia sa
môžu zúčastniť aj ich rodinní príslušníci.
Zdravotníci a lekári vyškolení v programe Konverzačných máp používajú tieto
stolné vizuálne pomôcky pri vedení malých skupín diabetikov a s pomocou máp
ich sprevádzajú po názornej ceste plnej
obrázkov, otázok a faktov povzbudzujúcich
spontánne diskusie a aktívnu účasť. Jeho
praktická realizácia trvá zhruba 90 minút.
Konverzačné mapy menia spôsob, akým
sa doposiaľ ľudia o cukrovke učili. Ide
o vizuálny prístup v kombinácii s interaktívnou skupinovou konverzáciou, ktorá
pomáha ľuďom zapamätať si viac informácií, a tak ich v konečnom dôsledku vedie aj
k lepšiemu zvládaniu ich ochorenia.
Ako edukačná sestra som bola vyškolená
v Bratislave a v Prahe. Od júna 2010 používam konverzačné mapy pri skupinovej
edukácii u diabetikov 2. typu. Využívam to
hlavne na oddelení vnútorného lekárstva,
kde máme najviac pacientov - diabetikov.
Z mojich skúseností viem, že pacienti si
pekné farebné hracie mapy veľmi obľúbili,
veď v každom dospelom človeku drieme
aj detská duša. Zo začiatku sú trochu
hanbliví a uzatvorení, nechcú rozprávať
o svojej chorobe. No čím ďalej pokračujeme v témach, tým viac sú zhovorčivejší,
uvoľnenejší a otvorenejší. Občas aj jeden
druhého poúčajú a niekedy sa dozviem aj
„novinky – jedna pani povedala“. Preto je
dôležité, aby som im ja poradila, aby sme
sa rozprávali o mýtoch, ktoré môžu byť pre
nich aj škodlivé. Výhodou konverzačnej
mapy je aj to, že pacientom všetko podrobne vysvetľujem, nikam sa neponáhľame,
pacienti majú čas klásť mi otázky, ak
niečomu nerozumejú.
Pacientom sa táto forma edukácie veľmi
páči, spestruje im pobyt v nemocnici,
motivuje ich na zmenu životného štýlu.
Na konci edukácie vyplníme dotazník
„MOJE CIELE“, kde môžu napísať, čo by
chceli zmeniť, aby sa im zlepšila kvalita
života a aby lepšie svoju chorobu zvládali.
Poprosím ich, aby napísali aj to, dokedy
plánujú dosiahnuť tieto zmeny.
Žiaľ, predsavzatia sú jedna vec, ich
uskutočnenie druhá. Stretla som sa aj s pacientkou, ktorá sa po krátkom čase opäť
vrátila do nemocnice a sama sa priznala,
že nedodržiavala diétu a aj lieky občas
vynechala. Po ďalšej reedukácii formou
konverzačných máp už sľubuje, že si bude
dávať pozor.
Dúfam, že úspech konverzačných máp
medzi pacientmi komárňanskej nemocnice bude trvať dlhú dobu. Prajem si, aby
sa aj vďaka týmto novým skupinovým
školeniam zlepšila kvalita života pacientov
s diabetom.
Európsky deň práv pacientov
Hlavným cieľom je poukázať na práva pacientov
Text: Mgr. Andrea Beňová, tlačová hovorkyňa AGEL SK / Foto: Artishock
Štrnásť základných práv
pacienta
Spoločným zámerom je zaistiť vysokú
úroveň ochrany ľudského zdravia, aby
sa zabezpečila vysoká kvalita služieb
poskytovaných v systéme zdravotníckych
služieb daného štátu. Musia byť chránené
na celom území Európskej únie.
Práva súvisia s povinnosťami a zodpovednosťou. Vzťahujú sa na všetkých
jednotlivcov rovnako, berúc na vedomie, že
rozdiely ako je vek, pohlavie, vierovyznanie,
spoločenské a ekonomické postavenie, gramotnosť atd. môžu ovplyvniť potrebu individuálnej zdravotnej starostlivosti. Charta
upravuje práva tak, ako platia v súčasných
systémoch zdravotníctva v Európe.
Každý článok Charty = jedno
právo
Právo na prevenciu – mali by sme všetci
dbať na svoje zdravie a pravidelne navštevovať lekára vo svojom vlastnom záujme
(preventívne prehliadky).
Právo na prístup k zdravotníckym
službám – zdravotnícke služby musia
zaručovať rovnaký prístup každému, bez
diskriminácie na základe finančných
možností, miesta bydliska, druhu choroby
alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti. Všetci máme právo na primerané služby, bez ohľadu na to, či bol prijatý
pacient do veľkej, malej nemocnice alebo
kliniky a máme právo aj bez potrebného
povolenia na pobyt, na rýchlu alebo nevyhnutnú ambulančnú alebo nemocničnú
starostlivosť.
Právo na informácie – máme právo
vedieť všetko týkajúce sa nášho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb a ich
využívania. Pacient má právo na priamy
prístup k svojej dokumentácii a lekárskym
záznamom, môže si z nich vyhotoviť fotokópie, dávať otázky týkajúce sa ich obsahu.
Nemocniční pacienti majú právo na priebežné a úplné informácie.
Právo vyjadriť súhlas – každý jednotlivec má právo na prístup k všetkým
informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom
zdraví. Pacient má právo odmietnuť liečbu
alebo lekársky zákrok, zmeniť svoj názor
počas liečby, odmietnuť jej pokračovanie
a má právo odmietnuť informácie o svojom
zdravotnom stave.
Právo slobodného výberu – pacient,
ktorý nedôveruje svojmu lekárovi, má právo si zvoliť podľa svojho výberu akéhokoľvek iného lekára.
Právo na súkromie a zachovanie
dôverného prístupu – každý jednotlivec
má na to právo a bez jeho vedomia nemôže
lekár poskytnúť o jeho stave žiadne informácie.
Právo na rešpektovanie pacientovho
času – lekári musia venovať svojim pacientom dostatočný čas, vrátane času určeného
na poskytovanie informácií.
Právo na dodržiavanie úrovne kvality
– každý jednotlivec má právo na prístup
k zdravotníckym službám vysokej kvality
na základe špecifikácie a dodržiavania
presne stanovených noriem.
Právo pacienta na bezpečnosť – každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu
spôsobenú nedostatočným fungovaním
zdravotníckych služieb, zanedbaním
lekárskej starostlivosti a chýb, a právo
na prístup k zdravotníckym službám,
ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko
stanovené bezpečnostné normy. Nemocnice a zdravotnícke služby, ktoré to chcú
zaručiť, musia sústavne sledovať rizikové faktory a zaistiť, aby sa elektronické
lekárske zariadenia riadne udržiavali a aby
bol obsluhujúci personál riadne zaškolený.
Všetci odborní pracovníci v zdravotníctve
musia niesť plnú zodpovednosť za bezpečnosť pacienta vo všetkých etapách a súčastiach lekárskeho ošetrenia a liečby. Lekári
musia vedieť predchádzať rizikám napr. aj
priebežnými školeniami. Pracovníci poskytujúci zdravotnícku starostlivosť, ktorí
nahlásia existujúce riziká svojim nadriadeným alebo kolegom, musia byť chránení
pred možnými negatívnymi následkami.
Právo na inovácie – každý jednotlivec
má prístup k inovovaným metódam, vráta-
ne diagnostických metód, v zmysle medzinárodných noriem a nezávisle od ekonomických alebo finančných okolností.
Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti – pokiaľ je to len možné,
všetci máme právo predchádzať utrpeniu
a bolesti vo všetkých etapách svojej choroby. Zdravotnícke služby sa musia zaviazať,
že príjmu všetky opatrenia prospešné
na dosiahnutie tohto cieľa, ako je poskytovanie utišujúcich prostriedkov a zjednodušenie prístupu pacientov k nim.
Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné
potreby – všetky diagnostické a liečebné
programy treba čo najviac prispôsobiť
osobným potrebám pacienta.
Právo podávať sťažnosti – má každý
jednotlivec, keď utrpí škodu, a má právo
dostať odpoveď alebo inú formu spätnej
väzby.
Právo na náhradu škody – má právo
na dostatočnú náhradu škody v primerane
krátkej lehote, vždy keď utrpí telesnú alebo
morálnu a psychickú ujmu spôsobenú
ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní
zdravotníckej služby.
Občania Slovenskej republiky majú svoje
práva ako pacienti zakotvené v Charte práv
pacientov Slovenskej republike. Prijala ju
vláda SR 11. apríla 2001. Už v Preambule sa
uznáva, že „zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt.“ Nasleduje definícia zdravia
tak, ako ju chápe Svetová zdravotnícka
organizácia (WHO). Podľa nej „zdravie je
stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej
pohody a nielen neprítomnosť choroby
alebo postihnutia.“ Charta práv pacientov
v Slovenskej republike sa skladá z Preambuly a 10 článkov.
Nemocnice
D
eň 18. apríl bol v roku 2002 vyhlásený za podpory Európskeho
parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru za Európsky
deň práv pacientov.
45
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Karcinóm krčka maternice
a prevencia pred ochorením
Karcinóm krčka maternice: spoločenský, ekonomický a citový problém
Nemocnice
Text: MUDr. Humeňanská Adriana, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Krompachy
46
Epidemiologické údaje
Na celom svete každé dve minúty zomiera
jedna žena na karcinóm krčka maternice.
Z celosvetového hľadiska je karcinóm
krčka maternice druhým najčastejším
nádorovým ochorením u žien (každoročne
pribudne takmer 500 000 nových prípadov tohto ochorenia) a treťou najčastejšou
príčinou úmrtia žien na nádorové ochorenie po karcinóme prsníka a pľúc. Každý
rok zomiera na toto ochorenie približne
270 000 žien, pričom 85 % z nich pochádza
z rozvojových krajín, kde karcinóm krčka
maternice je najčastejšou príčinou úmrtia
žien na nádorové ochorenia.
Príznaky
Začiatočné štádiá rakoviny krčka zvyčajne
nespôsobujú nijaké zdravotné ťažkosti.
S postupným rozvíjaním ochorenia však
nastupujú viaceré problémy - krvácanie
mimo menštruácie, silné menštruačné krvácanie, bolestivý pohlavný styk, vodnatý
a zapáchajúci výtok. V pokročilom štádiu
sa pridružujú aj bolesti panvy a podbrušia.
Karcinóm krčka maternice:
spoločenský, ekonomický
a citový problém
Karcinóm krčka maternice a jeho liečba
môžu spôsobiť veľa problémov u prežívajúcich pacientiek, vrátane zníženia kvality
života počas liečby a ešte dlho po nej. Diagnostika a liečba prekanceróznych lézií krčka
maternice môžu byť spojené s veľkými obavami. Už ľahké abnormality môžu u mnohých žien vyvolať značné obavy. Tieto obavy
sa týkajú partnerského vzťahu a plodnosti.
Keďže karcinóm krčka maternice často
postihuje ženy v produktívnom veku, kedy
pracujú, vychovávajú deti a zodpovedajú
za najbližšiu rodinu, sociálne, ekonomické a citové dôsledky tohto ochorenia sú
obrovské.
„Rakovina krčka maternice
je druhým najčastejším
nádorovým ochorením
žien vo svete“
Karcinóm krčka maternice a vek
Incidencia aj mortalita v súvislosti s karcinómom krčka maternice závisí od veku,
pričom toto ochorenie postihuje veľa mladých žien. Približne 30 % nových prípadov
karcinómu krčka maternice sa diagnostikuje u žien do 45. roku. Sú krajiny, kde sa zvyšuje incidencia karcinómu krčka maternice
u mladších žien. V niektorých krajinách,
vrátane Slovenska, sa na krivke závislosti
incidencie ochorenia od veku pozorujú dva
vrcholy, prvý u žien vo veku 45-49 rokov
a druhý u žien vo veku 75-79 rokov.
Rizikové skupiny
Rakovina krčka maternice je najčastejším
nádorovým ochorením, postihuje najmä
ženy medzi 45. až 55. rokom života. V po-
slednom čase sa výskyt tohto ochorenia
dáva do súvislosti s častým pohlavným
ochorením, ktoré sa nazýva condylomata
acuminata (kondylómy, bradavičnaté výrastky spôsobené papilomavírusom HPV).
K ďalším rizikovým aspektom sexuálneho
života, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť
vzniku ochorenia, patrí pohlavný styk pred
18. rokom života, striedanie partnerov
a viac ako 5 tehotenstiev. Nebezpečenstvo
predstavujú aj infekcie herpes genitalis,
HIV, užívanie liekov, ktoré tlmia imunitný
systém, fajčenie, nedostatok vitamínu C,
kyseliny listovej a betakaroténu.
Priebeh
Rakovina krčka maternice sa začína prerastaním abnormálnych buniek na sliznicu
(dysplázia). Potom sa nádor začne šíriť
do hlbších vrstiev. Rané štádium nespôsobuje nijaké bolesti ani iné ťažkosti. Krvácanie a bolesti sa objavia pri rozšírení nádoru
do pošvy, panvy, kostí, čriev, močového
mechúra a lymfatického obehu.
Čo robiť
Včasné štádium rakoviny krčka je dobre
liečiteľné, preto najdôležitejším bodom
prevencie rakoviny sú pravidelné prehliadky a včasné zachytenie ochorenia. Pri
nepravidelnom krvácaní, bolestiach pri
pohlavnom styku a po ňom alebo pri iných
ťažkostiach choďte k lekárovi.
HPV – príčina vzniku karcinómu
krčka maternice
V epidemiologických, klinických a laboratórnych štúdiách sa zistilo, že onkogénne
typy ľudského papilómavírusu (HPV) majú
priamu kauzálnu súvislosť so vznikom
karcinómu krčka maternice. Prítomnosť
DNA onkogénnych typov HPV sa zistila
v 99,7 % vzoriek karcinómu krčka maternice na celom svete. Onkogénne typy HPV
sú naozaj „nevyhnutnou príčinou“ vzniku
karcinómu krčka maternice.
Čo je HPV?
HPV je mimoriadne rozšírený vírus, ktorý
často vyvoláva infekcie. Vírus obsahuje
DNA a je geneticky stabilný. Na rozdiel
od chrípkového RNA vírusu, ktorý sa často
mení, je HPV vírus geneticky stabilný.
A preto očkovanie proti HPV infekcii
zaručuje dlhodobú ochranu.
Onkogénne a nízkorizikové typy
HPV
Každá sexuálne aktívna žena je ohrozená
karcinómom krčka maternice, ktorý je
vyvolaný infekciou onkogénnymi typmi
HPV. Existuje viac ako 100 typov HPV.
Približne 40 typov sa prenáša pri pohlavnom styku a infikuje sliznicu pohlavných
orgánov. Tieto typy je možné rozdeliť
na onkogénne a nízkorizikové typy. Pretrvávajúca infekcia onkogénnymi typmi
môže vyvolať vznik prekanceróznych intraepitelových lézií vyššieho stupňa alebo
karcinómu krčka maternice, kým nízkorizikové typy vyvolávajú iné ochorenia,
prípadne anogenitálne kondylómy.
Existuje 15 onkogénnych typov HPV,
Cytologické vyšetrenie – skríning
Význam cytologického
vyšetrenia
Rakovina krčka maternice je zvyčajne
bezpríznakové ochorenie. Je to takzvaná
„tichá choroba“. Vo väčšine prípadov
prejde aj niekoľko rokov, kým sa z neliečených predrakovinových lézií vyvinie
rakovina krčka maternice. Pri rakovine
krčka maternice sa ako preventívne
opatrenie používa cytologické vyšetrenie
steru z krčka maternice. Pravidelná účasť
na cytologickom vyšetrení umožňuje
včasnú a úspešnú liečbu. Zavedením
rutinného cytologického vyšetrenia
sa v mnohých krajinách sveta dosiahli
výrazné úspechy. Pravidelné cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice je
najúčinnejší spôsob diagnostiky zmien
na sliznici krčka maternice, ktoré môžu
byť včasnými prejavmi rakoviny krčka
maternice. Aj keď samotné vyšetrenie nezabráni vírusovej infekcii, dajú sa pri ňom
zistiť včasné štádiá ochorenia, na základe
ktorých je možné ženu rýchlo, ľahko,
a často aj úspešne liečiť.
Ako sa robí cytologické
vyšetrenie?
Pri cytologickom vyšetrení gynekológ
urobí odber biologického materiálu z krčka
maternice. Pomocou špeciálnej kefky sa
šetrne odoberie niekoľko buniek z povrchu
krčka maternice. Odobraté bunky sa vyšetria pod mikroskopom, pričom sa v nich
zisťujú prípadné zmeny. Ak sa u vás zmeny
potvrdia, gynekológ sa s vami porozpráva
o ďalšom postupe a možnej liečbe.
Ako často by som mala
absolvovať cytologické
vyšetrenie?
Je dôležité absolvovať pravidelné, každoročné cytologické vyšetrenie. Aj keď ho
niektoré ženy považujú za trochu nepríjemné, či nedôstojné, obyčajne je nebolestivé, veľmi jednoduché a rýchle.
Cytologické vyšetrenie pomohlo
zachrániť život mnohým ženám, pretože
sa ochorenie zachytilo v rannom štádiu.
Nezabúdajte preto na pravidelné vyšetrenia, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred
vznikom rakoviny krčka maternice.
Abnormálne výsledky
cytologického vyšetrenia
Abnormálne výsledky cytologického vyšetrenia sú pomerne časté a nemusia automaticky znamenať, že máte rakovinu krčka
maternice. Mierne bunkové zmeny sa totiž
často spontánne vyliečia. Ak sa u vás pri
cytologickom vyšetrení zistia abnormality
buniek krčka maternice, váš gynekológ
vám pravdepodobne odporučí zopakovanie tohto vyšetrenia, prípadne liečbu.
Zbavte sa mýtov a zamerajte sa
na fakty
…Rakovina krčka maternice je zriedkavé ochorenie. Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším nádorovým
ochorením žien vo svete. Podľa Svetovej
zdravotníckej organizácie každý rok vo
svete zomrie až 270 tisíc žien na rakovinu
krčka maternice, pričom každoročne pribúda asi 500 tisíc nových prípadov ochorenia. V Európe je každoročne diagnostikovaných 60 tisíc nových prípadov rakoviny
krčka maternice, ktorým podľahne ročne
asi 30 tisíc žien. Na Slovensku každoročne
pribudne asi 550 nových prípadov rakoviny krčka maternice, pričom asi 200 žien jej
ochoreniu podľahne.
…Rakovina krčka maternice sa dá
odhaliť, až keď je neskoro. To nie je
pravda. Pravidelné cytologické vyšetrenie
steru z krčka maternice je najúčinnejším
spôsobom prevencie vzniku rakoviny
krčka maternice. V kombinácii s očkovaním sa dokáže zredukovať toto riziko ešte
výraznejšie.
…V našej rodine nemal rakovinu krčka
maternice nikto, takže mňa sa to netýka.
Rakovina krčka maternice nie je dedičná.
Vedecké dôkazy potvrdili, že jej hlavnou
príčinou je vírus.
…Rakovina krčka maternice je dedičné
ochorenie. Rakovinu krčka spôsobuje bežný vírus, tzv. ľudský papilomavírus alebo
HPV. Ide o veľmi rozšírený vírus, ktorý sa
ľahko prenáša pohlavným stykom alebo pri
intímnom kontakte s kožou v oblasti vonkajších pohlavných orgánov. Počas svojho
života sa týmto vírusom infikuje až 80 %
sexuálne aktívnych žien, pričom väčšina
už v prvom roku po začiatku pohlavného
života. Každá sexuálne aktívna žena je
preto ohrozená infekciou HPV, ktorý môže
spôsobiť vznik rakoviny krčka maternice –
nezávisle od jej rodinnej anamnézy.
…Ja nie som ohrozená. Ohrozená je každá sexuálne aktívna žena. Približne 80 %
žien sa v určitej fáze svojho života nakazí
vírusom, ktorý môže spôsobiť rakovinu
krčku maternice.
…Máloktorá žena sa nakazí vírusom
HPV. Predpokladá sa, že 50 – 80 %
sexuálne aktívnych žien sa počas svojho
života nakazí vírusom HPV v nejakom
období svojho života. Z týchto infekcií až
75 % obsahuje niektorý z rakovinotvorných typov.
báseň za nemocnicu Komárno, ktorú napísala sestra
neurologickej ambulancie spolu s dcérou
Moja druhá mama
Kde som? Čo sa stalo?
Kde je mama? No a tato?
Bojím sa, z tieňa strašidlo je,
kde sú všetky hračky moje?
Plačem, cítim bolesť, strach mám
postieľka je cudzia a nie je moja!
Pomôžte mi! A zrazu zbadám
prichádza teta
pozerá na mňa
oči má teplé a usmieva sa.
Pristúpi ku mne, chce sa ma dotknúť
a ja sa rozplačem.
Bojím sa, nepoznám ju.
A teta mi hladká vlasy, a ticho šepká
„neboj sa slniečko, onedlho budeš doma“
Utiera mi slzy, stále sa usmieva a ďalej šepká
„neplač, dám na teba pozor ako tvoja mamička“
Chcem piť- teta mi čaj podá,
chcem papať, chcem sa hrať, chcem ísť domov!
A tá teta je tu stále.
Usmieva sa, a zase ma pohladká.
Bolí ma bruško, a teta zase príde,
dá mi cukrík, aby ma už nebolelo.
V noci sa zobudím a plačem,
teta vojde, sadne si ku mne
chytí mi rúčku. Ako mamina.
A ja zaspím.
Príde ráno, otvorím oči
a teta je tu.
Usmejem sa na ňu. Je to „moja teta“.
Už je moja kamarátka.
Prezradím jej, že doma mám rybičky
aj bicykel a plyšového psíka.
Najprv som si myslela, že je to druhá mama.
Teraz už viem, že je to sestrička.
Ďakujem ti TETA za tvoje oči, ktoré ma utíšia,
za ruky, ktoré ma jemne zovrú do náruče
keď som tam, kam mama nemôže.
Erika Szabóová, sestra na neurologickej ambulancii
Kristína Szabóová, dcéra 13 rokov
Nemocnice
ktoré môžu viesť k vzniku karcinómu
krčka maternice. Medzi najčastejšie onkogénne typy patria HPV 16, 18, 31, 35, 39,
45, 51 a 52. HPV typy 16 a 18 sú spoločne
zodpovedné za 70 % prípadov karcinómu
krčka maternice na celom svete. Z toho dôvodu by vakcína proti HPV typom 16 a 18
mohla predísť 70 % prípadov karcinómu
krčka maternice.
47
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Ochrana zdravia zamestnancov
pri práci so zobrazovacími
jednotkami
Poznajú to mnohí z nás. Bolesti chrbta, stuhnuté svaly, bolesti zápästia, bolesti hlavy, zhoršujúci sa zrak,
štípanie očí, celková nepohoda. Nie vždy si uvedomíme, že príčinou uvedených ťažkostí podpornopohybového
systému a zraku môže byť práca so zobrazovacími jednotkami.
Nemocnice
Text: Mgr. Alena Cerovská, konateľka, výkonná riaditeľka spoločnosti MEDI RELAX M+M / Prameň: www.uvzsr.sk
48
Čo je zobrazovacia jednotka?
Je to zariadenie s obrazovkou na znázorňovanie abecedno-číslicových alebo
grafických znakov bez ohľadu na použitý
spôsob zobrazovania. Čas strávený pri
zobrazovacích jednotkách sa neustále
predlžuje. Najčastejšie používané zobrazovacie jednotky - počítače sa stali našimi
neodmysliteľnými spoločníkmi nielen
v práci, ale aj v domácnosti a na cestách.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
so zobrazovacími jednotkami je zadefinovaná nariadením vlády SR č. 276/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Legislatívne sú tak
vytvorené podmienky na účinnú ochranu
zdravia a bezpečnosti zamestnancov, ktorí
používajú zariadenie so zobrazovacou
jednotkou ako významnú časť svojej práce.
V praxi sú to zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti viac ako polovicu
pracovnej doby t.j. viac ako štyri hodiny
v priebehu dňa.
Nariadenie vlády sa nevzťahuje na :
– zariadenie s obrazovkou v kabíne vodiča
alebo v obslužnom mieste stroja,
– zariadenie s obrazovkou v obslužnom
mieste dopravného prostriedku,
– zariadenie s obrazovkou, ktoré nie je
určené na plnenie pracovných úloh,
– prenosné zariadenie s obrazovkou
používané dočasne alebo nepravidelne
na pracovisku,
– zariadenie s obrazovkou v registračnej
pokladnici, kalkulačku a zariadenie vybavené len malým displejom potrebným
na priame použitie zariadenia,
– písací stroj s displejom.
Zamestnávateľ prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré
ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci
so zobrazovacími jednotkami. Na základe
analýzy je zamestnávateľ povinný vykonať
primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na pracovisku. Jedným
zo základných opatrení je povinnosť
zamestnávateľa zabezpečiť pravidelné
prerušovanie práce so zobrazovacou
jednotkou najneskôr po štyroch hodinách
nepretržitej práce.
Ďalej je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti
zamestnancov na prácu:
– pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednotkou,
– v pravidelných časových intervaloch. Nie
je legislatívne určený interval, po posúdení pracovného prostredia spravidla
klinický pracovný lekár odporúča periodicitu raz za tri roky,
– v prípade zrakových ťažkostí, ktoré môže
spôsobiť práca so zobrazovacou jednotkou.
Ak je to na základe výsledkov vyšetrení očí
a zraku potrebné, zamestnávateľ zabezpečí
zamestnancovi komplexné oftalmologické
vyšetrenie.
Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti
v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou, zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi odborné vyšetrenie
podporného, pohybového a nervového
systému.
Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a náklady na potrebné odborné vyšetrenia znáša zamestnávateľ a nie je
možné aby ich preniesol na zamestnanca.
Ak výsledky vyšetrení preukážu, že je
nevyhnutné poskytnúť zamestnancovi
špeciálne korekčné prostriedky, je zamestnávateľ povinný ich poskytnúť.
Pracovisko so zobrazovacou jednotkou
musí spĺňať minimálne bezpečnostné
a zdravotné požiadavky, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia zamestnancov.
Obrazovka
– znaky na obrazovke musia byť dobre
čitateľné a zreteľne zobrazené, primerane veľké a s dostatočnou vzdialenosťou
medzi znakmi a riadkami,
– obraz na monitore musí byť ustálený bez
blikania alebo iných znakov nestálosti,
– poloha obrazovky musí byť ľahko prispôsobiteľná potrebám zamestnanca tak,
aby sa zabezpečili optimálne podmienky na zrakovú prácu, najmä pokiaľ ide
o vzdialenosť očí od obrazovky, uhol
pohľadu, pracovnú polohu zamestnanca, odstránenie nežiaducich reflexov
a podobne,
– a k je to potrebné, treba používať pre
obrazovku osobitný podstavec alebo stôl
s nastaviteľnou výškou,
– na obrazovke nesmie dochádzať k odrazom svetla spôsobujúcim narušenie
zrakovej pohody zamestnanca, optimálna
pozorovacia vzdialenosť medzi okom
zamestnanca a sledovaným detailom
na obrazovke závisí od veľkosti detailu
a má byť medzi 500 mm (pri veľkosti
detailu okolo 3,4 mm) a 700 mm (pri
veľkosti detailu okolo 4,6 mm). Pozorovacia vzdialenosť nesmie byť menšia ako
400 mm.
V dnešnej dobe je riešením prípadných
ťažkostí zamestnanca vybavenie pracoviska LCD monitorom. Monitor sa má
umiestniť tak, aby výška horného okraja
obrazovky bola vo výške očí, prípadne aj
nižšie.
Klávesnica
– k lávesnica musí byť od zobrazovacej
Pracovný stôl alebo pracovná
plocha
– doska pracovného stola alebo pracovná
plocha musí mať dostatočné rozmery
(dĺžka najmenej 1200 mm a šírka najmenej 750 mm), povrch s nízkou svetelnou
odrazivosťou a musí umožniť variabilné
usporiadanie zobrazovacej jednotky,
klávesnice, dokumentov a ďalších súvisiacich zariadení,
– držiak dokumentov musí byť stabilný,
prispôsobiteľný potrebám zamestnanca
a umiestnený tak, aby sa minimalizovali
nepohodlné pohyby a polohy hlavy a očí,
– pri stabilnej výške pracovného stola,
na ktorom zamestnanec vykonáva prevažnú časť pracovných operácií, výška
musí zodpovedať telesným rozmerom
(650 mm pre ženy, 750 mm pre mužov),
– pracovné miesto musí zamestnancovi
poskytovať primeraný priestor na zaujatie pohodlnej pracovnej polohy a nevyhnutné zmeny polohy nôh tak, aby voľný
priestor pod pracovnou doskou mal
výšku najmenej 650 mm, šírku 500 až
800 mm a hĺbku 750 mm.
Pre dolné končatiny je vhodné vybaviť
priestor pod stolom podložkou pod chodidlá s nastaviteľnou výškou a sklonom,
nekĺzavou úpravou povrchu, minimálnou
dĺžkou 45 cm a šírkou 30 cm.
Pracovné sedadlo
– pracovné sedadlo musí byť upravené
tak, aby zabezpečovalo zamestnancovi
stabilitu, pohodlnú pracovnú polohu
a voľnosť pohybov,
Naťahovacie cviky
Uvoľňovacie cviky
Cviky v stoji
– t yp sedadla je potrebné zvoliť podľa
vykonávanej práce (pevné, pohyblivé,
s otočnou sedacou plochou a podobne),
– sedadlo musí byť nastaviteľné na výšku
v rozsahu 400 až 520 mm, hĺbka sedacej
plochy má byť v rozsahu 350 až 500 mm
a šírka približne 480 mm; operadlo musí
mať nastaviteľnú výšku i sklon,
– sedadlo je vhodné vybaviť aj sklopiteľnými opierkami predlaktia, ktorých výška
nad sedacou plochou má byť 270 mm,
minimálna šírka 70 mm a vzdialenosť
medzi okrajmi opierok 500 mm.
Ani vhodne zvolené sedadlo nás však
neochráni pred zdravotnými ťažkosťami,
ak sa nenaučíme správne sedieť. Dôležité
je správne držanie tela v sede, vyhýbame
sa ohnutému chrbtu, spusteným ramenám,
prekríženým nohám, strnulej polohe.
V pracovnom prostredí je dôležité celkové a miestne osvetlenie, aby sa predišlo
rušivým jasom a odrazom svetla na obrazovke alebo iných zariadeniach. Pracovisko sa musí riešiť tak, aby zdroje svetla, ako
okná a iné otvory, priehľadné a priesvitné
steny a jasne sfarbené steny alebo zariadenia nespôsobovali priame oslnenie a ak
je to možné, nevyvolávali na obrazovke
odrazy svetla. Okná sa musia vybaviť
vhodným systémom nastaviteľných clôn
tlmenia slnečného svetla dopadajúceho
na pracovisko.
Dobré rady na záver
Pri práci s počítačom je dobré pravidelné
žmurkanie (nie na kolegu alebo kolegyňu),
občas aj zavrieť oči (nie aby ste zaspali a už
vôbec nie aby Vás pristihol nadriadený).
Takisto je dobré vstať, natiahnuť sa,
prípadne si zacvičiť (nie aby ste odišli
do fitka).
– Pravú ruku položte na šiju, jemným tlakom položte hlavu na hrudník, vydržte
10 sekúnd,
– otočte hlavu na pravú stranu, v maximálnej polohe vydržte 10 sekúnd, vráťte
hlavu do pôvodnej polohy, to isté opakujte na druhú stranu,
– ľavú ruku položte nad pravé ucho,
miernym tlakom ťahajte hlavu vľavo,
zhlboka dýchajte, vydržte 10 sekúnd, to
isté opakujte na druhú stranu,
– uvoľnite ramená, potom krúžte ramenami dopredu a dozadu,
– spojte ruky nad hlavou a otočte ich dlaňami hore, prepnite ruky v lakti, vydržte
10 sekúnd a ruky uvoľnite,
– natiahnite pravú ruku a ohnite ju v zápästí, ľavú ruku priložte na chrbát pravej
ruky a tlačte ruka proti sebe.
Nemocnice
jednotky oddelená a musí zodpovedať
ergonomickým zásadám (výška, sklon,
tvarovanie),
– priestor pred klávesnicou musí byť dostatočne veľký, aby poskytol oporu pre ruky
a predlaktia,
– povrch klávesnice musí byť matný, zamedzujúci vznik odrazu svetla,
– usporiadanie klávesnice a vlastnosti
klávesov musia uľahčovať používanie
klávesnice a koordináciu pohybu prstov
pri jej obsluhe,
– znaky na klávesoch musia byť dostatočne
kontrastné a čitateľné zo základnej pracovnej polohy.
Dlhodobé zaťažovanie šliach v zápästí
môže vyvolať syndróm RSI. Prevenciou
sú časté zmeny polohy ruky a udržiavanie
predlaktia a dlaňových častí ruky pri písaní v priamke a v čo najuvoľnenejšej polohe.
Z ergonomického hľadiska sú odporúčané
gélové podložky pre klávesnicu a myš.
49
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
24. marec – svetový deň tuberkulózy
Pravidelné očkovanie proti tuberkulóze sa u nás vykonáva asi 50 rokov, je povinné. Očkovanie síce nevyvolá
trvalú a absolútnu imunitu, ale podstatne znižuje možnosť nákazy.
Text: Mgr. Zuzana Hrčková, vedúca sestra oddelenia pneumológie a ftizeológie
Nemocnice
Svetová zdravotnícka organizácia (SZO)
vyhlasuje každoročne 24. marec za Svetový deň boja proti tuberkulóze. Cieľom
je informovať širokú, odbornú aj laickú
verejnosť o súčasnej situácii a trendoch
tuberkulózy a motivovať ju k boju proti
tejto chorobe na celom svete. Dátum bol
vybraný na základe narodenia Róberta
Kocha, objaviteľa pôvodcu tejto choroby
v súčasnosti známom ako Kochov bacil.
Na našom pľúcnom oddelení si pripomíname tento deň formou edukácie verejnosti, kde na posteroch informujeme
o tuberkulóze, jej príznakoch, diagnostike, liečbe, prevencii, štatistických údajoch z národného registra tuberkulózy vo
Vyšných Hágoch.
50
Tuberkulóza
Je infekčné ochorenie, ktoré zvyčajne napáda pľúca. Môže však postihnúť ktorýkoľvek
orgán. Pľúcna tuberkulóza sa šíri vzdušnou
cestou, vdýchnutím tuberkulóznych zárodkov. Do prostredia sa infekcia dostáva
od človeka s neliečenou, čerstvou formou
pľúcnej tuberkulózy, ktorý vylučuje do prostredia kvapôčky spolu s bacilom pri reči,
kašli a pri kýchaní. Prenášať chorobu môže
aj choré zviera (bovinný typ tuberkulózy),
zriedkavo aj alimentárnou cestou (mlieko
z nakazených kráv).
Najvnímavejší na infekciu bacilom
tuberkulózy sú deti a osoby so zníženou
obranyschopnosťou organizmu.
Niektoré skupiny ľudí sú vystavené
väčšiemu riziku ochorenia na tuberkulózu. Ide hlavne o skupiny ľudí v úzkom
kontakte s tuberkulóznym pacientom,
ľudia s oslabeným organizmom, ľudia
s chorobami ako je cukrovka, zaprášenie
pľúc - silikóza, pacienti liečení dlhodobo
kortikoidmi, podvyživené osoby, alkoholici, narkomani, pacienti s AIDS.
Príznaky ochorenia
Niekoľko týždňov trvajúci kašeľ, pocit
neustálej únavy, celková slabosť, chudnutie, strata chuti do jedla, zvýšená teplota
popoludní a po námahe, zvýšená potivosť
hlavne v noci, pichanie na hrudníku pri
dýchaní, neskôr chorý vykašliava hlieno-
vohnisavý obsah, niekedy s prímesou krvi.
Dýchavica – sťažené dýchanie býva len pri
rozsiahlejších procesoch, alebo v kombinácii s pohrudnicovým výpotkom.
Diagnostika
Je potrebné RTG vyšetrenie pľúc, ktoré
vo väčšine prípadov objasní prítomnosť,
ale aj formu štádia ochorenia (primárny
komplex, nodulárna forma, infiltratívna
forma, tbc pneumónia, rozpadová forma
tuberkulózy, miliárna tuberkulóza, tbc
pohrudnice, tbc priedušiek, tbc lymfatických uzlín medzihrudia, zrasty apod.).
Z laboratórnych vyšetrení sa odoberá
materiál (výtery, spútum, bronchoalveolárna laváž, pleurálny punktát, moč, krv,
aspiráty z telesných dutín apod.) na aeróbnu a anaeróbnu mikrobiologickú flóru
s cieľom záchytu patogénnych mikróbov a
tuberkulóznych mikróbov, testy citlivosti
na základné antituberkulotiká, genetické
metódy typu Polymerázovej reťazovej
reakcie (PCR). Tieto vyšetrenia pre
Na našom oddelení sme
v roku 2010 mali 7 pacientov
s potvrdenou pozitívnou
tuberkulózou.
Liečba závisí od toho, či ide o tuberkulózne ochorenie, alebo len infekciu. Osoby,
o ktorých vieme, že boli infikované, ale
nie sú choré, môžu dostávať preventívnu
liečbu. Táto liečba má za úlohu potlačiť
zárodky, ktoré momentálne neškodia, ale
Počet prípadov TBC na Slovensku
v Rokoch 1960 – 2010
mohli by neskôr vyvolať ochorenie. Ide
zvyčajne o ľudí, ktorí boli v úzkom kontakte s chorým (kontakty).
Tuberkulózne ochorenie si vyžaduje
okamžitú liečbu. Dnes máme k dispozícii
dostatočne účinné lieky, ktorými je možné
tuberkulózu vyliečiť.
Je veľmi dôležité, aby pacient bral lieky
pravidelne, dostatočne dlho. Aby lekár mohol posúdiť priebeh liečby, musí byť pacient pod pravidelnou kontrolou. Predčasné
ukončenie liečby, alebo svojvoľné vynechanie liečby u pacienta môže znamenať, že
tuberkulózne zárodky sa stávajú rezistentnými na podávané lieky (lieky sa stávajú sa
neúčinnými) a liečba sa komplikuje. Môže
dôjsť až k polyrezistentnej tuberkulóze.
Neliečený pacient sa stáva zdrojom infekcie
pre svoje okolie a šírenie infekcie.
Ako môžete pomôcť v boji
proti tuberkulóze, ako môžete
uchrániť seba a vaše deti pred
infekciou?
Dodržaním zásad správnej životosprávy
vrátane pravidelného pohybu na čerstvom
vzduchu, vyhýbaním sa cigaretovému
dymu a dostatočným vetraním vnútorných
priestorov zvýšite odolnosť svojho organizmu pred infekciou.
Ak máte člena rodiny, ktorý už dlhší čas
kašle a po bežnej liečbe sa jeho stav neupraví, je potrebné, aby vyhľadal odbornú
ambulanciu pre pľúcne choroby.
Rýchlou izoláciou a včasnou liečbou
chorých na tuberkulózu sa dá zabrániť
vzniku ťažkých foriem ochorenia a prerušiť reťazec infekcií zdravých ľudí. Nenavštevujte s deťmi chorých, ktorí dlhšie
kašlú a nie je známa presná diagnóza ich
choroby, tým ich chránite pred možnou
nákazou.
Tuberkulóza je ochorenie, ktoré vieme
úplne vyliečiť, avšak jeho liečba je nákladná a trvá dlhšie, preto najúčinnejšie
je tuberkulóze predchádzať. To vyžaduje,
aby sme na možnosť jej výskytu a šírenie sa
v súčasných podmienkach mysleli, nepodceňovali túto skutočnosť a urobili všetko
preto, aby sme tuberkulózu dostali pod
kontrolu. Záleží na každom z nás.
Finalistka na sestru roka 2010 v kategórii
poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti
Magdaléna Hrehová sa viac ako 41 rokov venuje detským pacientom. Je im veľmi blízka vďaka svojej
neúnavnosti a temperamentu.
Text: Mgr. Andrea Beňová, tlačová hovorkyňa AGEL SK / Foto: Artishock a archív AGEL SK
pacient. Detstvo je obrazom človeka tak,
ako je napríklad ráno obrazom dňa. Ráno
môže naznačiť, aký bude deň, a podobne
i detstvo signalizuje, v akých dimenziách
sa bude vyvíjať ďalší život ľudského jedinca,“ vysvetlila Magdaléna Hrehová.
Štvrtý ročník súťaže SESTRA ROKA
8. marca vyvrcholil 4. ročník súťaže „Sestra roka.“ Finále sa uskutočnilo v divadle Nová scéna v Bratislave. Záštitu nad
podujatím prevzala predsedníčka vlády SR
Iveta Radičová, patronát nad súťažnými
kategóriami mala manželka prezidenta SR
Silvia Gašparovičová a minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, ktorý ceny osobne
odovzdal. Poslaním súťaže Sestra roka je
zvýšiť spoločenskú prestíž ošetrovateľskej
profesie na Slovensku a morálne oceniť
nenahraditeľnú prácu sestier.
Okrem iného získali víťazi ako symbol
strieborný šperk v tvare ruže sv. Alžbety
Durínskej.
„Jedného dňa mi zazvonil môj súkromný telefón, v ktorom mi bolo oznámené, že
som sa stala FINALISTKOU súťaže SESTRA ROKA. Bol to pre mňa jeden strašný
stres a ťarcha zodpovednosti. 24 hodín som
nejedla a nepila. Najviac to prežívali asi
moje dievčatá. Nešla som na tú súťaž ako
Magdaléna Hrehová, ale ako nemocnica
Levoča a išla som tam za všetky zdravotné
sestry. Aspoň na chvíľu bolo spoločenské
postavenie sestier niekde inde. A dostalo
sa nám sestrám veľkého uznania,“ hovorí
Madaléna Hrehová.
Riadi sa heslom „neexistuje nič krajšie
ako pomôcť človeku!“
Nemocnice
...do nemocnice v Levoči sa vrátila pred 19
rokmi. Stala sa vedúcou sestrou pediatrického oddelenia, ktorou je dodnes. Vrátila
sa do školských lavíc a získala vyššie odborné vzdelanie. Spolupracuje pri vytváraní lokálnych ošetrovateľských štandardov,
výkonov a postupov v pediatrii, podieľa
sa na organizovaní seminárov na rôznych
úrovniach, je aktívnou členkou pediatrickej sekcie sestier komory.
Bola prvorodená, mala strih ako chlapec
a rozmýšľala o technickom vzdelaní. Keď
však opatrovala ťažko chorého otca, ktorý
ju nazýval „sestrička,“ zmenila svoje
rozhodnutie. Postupne sa zdokonaľovala
v umení ošetrovať ľudí, predovšetkým ale
deti. Vybrala si náročné povolanie, svoje
rozhodnutie však nikdy neoľutovala. Má
dve dcéry a 2 vnúčatá. Dcéry mali pre
pracovisko svojej mamy meno „stratená
pri Spišskej.“ Nikdy ich nelákalo povolanie
zdravotnej sestry ako ich mamu, ktorá
tomu obetovala celý život.
Začínala ako sestra pri lôžku na detskom oddelení. Spoľahlivú, kreatívnu a flexibilnú profesionálku vedenie Okresného
ústavu národného zdravia v Levoči poverilo zriadením nedonoseneckého oddelenia
v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Zabezpečila ho nielen po materiálnej, ale i technickej stránke, zostavila tím kvalifikovaných
zamestnancov. O rok nato bola menovaná
do pozície okresnej detskej sestry, kde metodicky viedla prácu pediatrických sestier
v teréne, ale aj na detských oddeleniach
v nemocniciach okresu. Výborne pri tom
uplatnila svoju schopnosť konať samostatne, zodpovedne, nehľadieť na čas, ochotne
spolupracovať a podporovať odborný
rast kolegov. Prostredníctvom kurzu si
súčasne doplnila vedomosti z organizácie
a riadenia zdravotníctva. Detské terénne
sestry viedla k vytváraniu a upevňovaniu
návykov smerujúcich k podpore zdravého
životného štýlu, predovšetkým v rómskej
populácii okresu.
Magdaléna Hrehová dokonalo pozná
detského pacienta a má k nemu veľmi blízko. Vie, akú zázračnú moc má pohladenie,
milý úsmev i pekné slovo. Sestrám vštepuje
to, čím sa sama riadi, „aby boli pokojné
a trpezlivé v prístupe ku deťom.“ Vďaka
jej rozhodnosti, pohotovosti a schopnosti
naplno využívať sesterské kompetencie a včasnému rozpoznaniu závažných
príznakov zachránila nejeden život.
Ovláda špecifiká starostlivosti o rómsku
komunitu, čo jej umožňuje nadväzovať
kontakt s deťmi, ich matkami a účinne ich
edukovať najmä v oblasti hygieny, výživy,
dojčenia. Hospitalizované deti podporuje
pri rozvíjaní ich hudobného či maliarskeho
talentu.
„Ak by som sa mala vrátiť v čase, určite
by som nemenila svoje rozhodnutie a opäť
by som sa rozhodla pre toto poslanie. Deti
sú jedinečné ľudské bytosti, ktoré reagujú
na zmeny v čase choroby osobitým spôsobom. Tak ako sú rozličné okolnosti, sú
rozmanité ich zdravotné problémy a rôzne
a neopakovateľné sú deti,“ vysvetlila Magdaléna Hrehová
Rozdiel medzi ošetrovateľskou starostlivosťou o deti a dospelých sa líši. „Áno,
veľmi sa líši, nie je to len malý a veľký
51
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
NS eT A
m LoOc n
S Ei c…e
Stalo se…
52
Repharm
Nemocnice Podlesí
NA TYRŠOVĚ ULICI V OSTRAVĚ BYLA
OTEVŘENA NOVÁ LÉKÁRNA REPHARM
V přízemí Železniční polikliniky v Ostravě, nyní Polikliniky Dopravního
zdravotnictví, to ještě voní novotou.
Společnost REPHARM tam v rekordně
krátkém čase vybudovala zcela novou
lékárnu, která se zařadila do rostoucí sítě
LÉKÁRNA REPHARM. Samotné stavební
práce započaly v polovině ledna 2011 a již
po dvou měsících byly úspěšně dokončeny.
Nechybělo ani slavnostní přestřihávání
pásky. Slavnostního aktu se ve středu
4. května zúčastnili zástupci společnosti
REPHARM a také zástupci společností
ze skupiny AGEL. Slovo dostal Ředitel
techniky a provozu Ing. Miroslav Miller,
Ph.D., který měl stavbu na starosti. „Cena
celé stavby se vyšplhala na částku přesahující čtyři miliony korun, přičemž jedna
třetina celkového obnosu byla vynalože-
SETKÁNÍ LÉKAŘŮ S NEUROLOGICKOU
TÉMATIKOU
Koncem března se v Nemocnici Podlesí uskutečnilo setkání odborníků z řad
neurologů i praktických lékařů ze spádové
oblasti Třinecka a Těšínska. Ústředním tématem odborného semináře byly
především novinky v problematice léčby
Parkinsonovy choroby, etiopatogeneze
bolesti zad a prevence centrálních mozkových příhod. CMP dnes postihují stále
mladší ročníky a jedná se o akutní, život
ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou
lékařskou pomoc.
na na interiér lékárny. Ten byl navržen
na míru a ve stylu, ve kterém bychom rádi
pokračovali i při realizaci dalších projektů
společnosti REPHARM,“ říká Ing. Miroslav Miller, Ph.D.
Vedoucím LÉKÁRNY REPHARM
na Tyršově ulici v Ostravě se stal Mgr. Luděk Brož, který má letité zkušenosti
z působení v lékárně na Hornické poliklinice. Se svým pětičlenným týmem byl už
od prvního dne v plné pohotovosti. Zákazníci tak mají dostupnou širokou škálu
lékárenských služeb. Patří zde nejen výdej
léků, příprava vyráběných léčiv na lékařský
předpis, výdej a prodej zdravotnického
materiálu, ale také konzultace a odborný
přístup s komplexní lékárenskou péčí.
V NEMOCNICI PODLESÍ PROBĚHLA
CVIČNÁ POŽÁRNÍ EVAKUACE
Nemocnice Podlesí se v polovině března ocitla v plamenech. Naštěstí nešlo
o opravdový požár, ale jen o cvičení, které
mělo prověřit fungování systému prevence a bezpečnosti pacientů i zaměstnanců
v případě ohrožení. Na místo dorazily
hasičské sbory, které se okamžitě pustily
do záchrany.
„V 10.00 hodin zdravotníci zjistili požár
na oddělení Kardiologie, který již nezvládli
uhasit vlastními silami, a bylo proto nutné
pacienty oddělení okamžitě evakuovat.
V dnešní modelové situaci vzniklo ohnisko
požáru v elektrorozvaděči na chodbě oddělení, v důsledku čehož došlo k zakouření
celého oddělení. Byla nutná evakuace
za pomoci hasičského sboru a asistence
do Třince odborná konference „Srdce
na dlani“. Tradiční akce se uskutečnila
v úterý 12. dubna v třineckém kulturním
domě Trisia. Letos zdravotníci debatovali
o nových diagnostických a léčebných trendech v Kardiocentru Nemocnice Podlesí.
Odbornou konferenci pro nelékařské
zdravotnické pracovníky „Srdce na dlani“
pořádala Nemocnice Podlesí již pátým
rokem. „Letošní ročník byl tématicky
zaměřen na nové léčebné a diagnostické
trendy v kardiologii. Chtěli jsme svým
kolegyním přiblížit spektrum moderních vyšetřovacích metod, které pacienti
v Nemocnici Podlesí mají možnost využít.
MUDr. Marian Branny na konferenci
Jedná se o vyšetření magnetickou rezonancí, vyšetření CT se zaměřením na kardio-cévní diagnostiku,“ přibližuje tematické
zaměření letošní konference koordinátorka
setkání Renata Piwková, staniční sestra
Koronární jednotky s tím, že dalším tematickým okruhem byly nové léčebné trendy,
jejichž podstatou je šetrnější způsob léčby,
který dává naději všem nemocným, kteří
jsou pro klasickou operační léčbu příliš
rizikoví a tudíž neléčitelní.
Šumperská nemocnice
personálu oddělení. Pacienty samozřejmě nahradili figuranti z řad personálu
nemocnice,“ popisuje manažerka kvality
Nemocnice Podlesí Regina Gryczová.
KONFERENCE „SRDCE NA DLANI“
PŘILÁKALA DO TŘINCE TÉMÉŘ TŘI
STA ZDRAVOTNÍCH SESTŘIČEK
Téměř tři sta nelékařských pracovníků
z celého Moravskoslezského kraje přilákala
OBŘÍ TLUSTÉ STŘEVO PŘILÁKALO
DO ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE PŘES
DVĚ STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ
Dveře dokořán otevřela v dubnu veřejnosti
Šumperská nemocnice. Před vstupem
do nemocnice vítala všechny příchozí
nafukovací maketa tlustého střeva, která
nakonec přilákala na Den otevřených
dveří víc než 230 zájemců. Letošní den D
byl totiž tematicky zaměřený na prevenci
onkologických onemocnění, a tak kromě
obří makety čekala na všechny účastníky
také řada bezplatných vyšetření.
„Hlavní program byl letos zaměřený
na prevenci onkologických onemocnění
tlustého střeva, plic, prostaty, kůže, prsu
a děložního čípku,“ říká manažer pro marketing Šumperské nemocnice Mgr. Marek
Pavliš s tím, že řada lidí také využila šance
Transfúzní služba
C). Primář MUDr. Lubomír Drlík byl
hlavním autorem článku, spoluautory pak doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.,
z Dermatohistopatologické laboratoře
Praha, primářka MUDr. Věra Pavlasová
z kožního oddělení nemocnice v Třebíči
a MUDr. Jiřina Bartoňová z kožní kliniky
v Hradci Králové.
poradit se s lékaři či terapeutkami v jednotlivých poradnách nemocnice. Lékaři
například radili jak se zbavit závislosti
na nikotinu, nutriční terapeutky zase
doporučily jak předejít civilizačním chorobám správně zvolenou stravou. „Například
v poradně pro prevenci onkologických
onemocnění prsu byly podchyceny tři
účastnice, kterým bylo ze zdravotních důvodů doporučeno absolvovat další odborná
vyšetření,“ doplňuje Pavliš.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
USPOŘÁDALA PRO PACIENTY MŠI
SVATOU
Mši svatou uspořádala pro pacienty při
příležitosti velikonočních svátků Šumperská nemocnice. Mše, kterou sloužil kaplan
hanušovické farnosti František Janíček, se
zúčastnilo na dvacet pacientů. Duchovní
služba je v Šumperské nemocnici součástí
komplexní péče o pacienta a jeho blízké.
PRIMÁŘ MUDr. LUBOMÍR DRLÍK ZE
ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE ZÍSKAL
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Odborná práce primáře kožního oddělení
Šumperské nemocnice MUDr. Lubomíra Drlíka obdržela prestižní ocenění.
Článek s názvem „Papillomatosis reticularis et confluens Gougerot – Carteaud“
získal od odborného časopisu Česko-slovenská dermatologie ocenění „Nejlepší publikace roku 2010“ (v kategorii
Dialýza Šumperk
SVĚTOVÝ DEN LEDVIN SE NA DIALÝZE
ŠUMPERK SETKAL SE ZNAČNÝM
ZÁJMEM VEŘEJNOSTI
Se značným zájmem veřejnosti se v březnu setkala preventivní akce nefrologické
ambulance Dialýzy Šumperk. Lidé ze
Šumperska si nenechali ujít jedinečnou
příležitost zjistit, zda právě jim nehrozí
riziko onemocnění ledvin. Ambulance
uspořádala preventivní akci při příležitosti
Světového dne ledvin.
Ambulance všem zájemcům nabídla
bezplatné vyšetření. „Dále jsme zájemcům poradili jak předcházet zdravotním
problémům a případné zdravotní potíže
mohl každý konzultovat přímo s lékaři,“
informuje lékařka dialyzačního střediska
MUDr. Věra Sztuchlíková.
Podhorská nemocnice
O HOMEOPATII MAJÍ PACIENTKY
V NEMOCNICI STÁLE VĚTŠÍ ZÁJEM
Stále větší zájem o tzv. homeopatii, tedy
alternativní metodu léčby, zaznamenávají
gynekologové Podhorské nemocnice. Klasická léčba je při homeopatii doplňována
různými přírodními látkami, rostlinami
a živočišnými produkty, které pomáhají
léčit nejen menstruační potíže, ale také
cysty, myomy a problémy v období těhotenství i klimakteria.
Homeopatickou léčbu nabízí Podhorská
nemocnice klientkám již od roku 1993.
„V indikovaných případech nabízíme
místo klasických léků pacientkám jako
alternativu homeopatika v různém ředění
dle indikace. V době, kdy nemocnice měla
ještě porodnici, byla homeopatie velmi
oblíbená u rodiček. Nyní ji ženy využívají
především k upravení nepravidelného
krvácení, k potlačení bolestí v podbřišku,
k potlačení nadměrného krvácení. Homeopatická léčba ale pomáhá také u závažnějších onemocnění, jako jsou například cysty
na vaječníku,“ popisuje ředitel nemocnice
MUDr. Marián Olejník, MBA.
Vhodnou homeopatickou léčbu vybírají
pro pacientky speciálně vyškolení gynekologové Podhorské nemocnice zdarma,
služba je součástí klasického gynekologického vyšetření. Uhradit si ženy musí
až homeopatická léčiva, která jsou volně
prodejná v lékárně. „Homeopatika jsou
naprosto neškodné přípravky. Neobsahují
žádné škodlivé látky a na organismus
působí tím nejjemnějším způsobem. Pokud
jsou tyto léky správně zvoleny, způsobují
přirozené zlepšení či vyléčení akutních
i chronických potíží,“ dodává ředitel.
NS eT A
m LoOc n
S Ei c…e
MUDr. Lubomír Drlík
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA SE ZAPOJILA
DO KAMPANĚ PODPOROVANÉ ČPZP
Transfúzní služba se v březnu zapojila
do kampaně „Voda živá“ na podporu
dárcovství krve. Kampaň organizuje Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
ve spolupráci s rádiem Kiss. „Touto akcí
bychom chtěli pomoci získat nové dárce
krve. Jde o dobročinný projekt, který nepřímo může pomoci zachránit lidské životy
a zároveň zvýšit pozitivní vnímání naší
zdravotní pojišťovny,“ uvedl před započetím kampaně ředitel marketingu a prodeje
ČPZP Ing. Vladimír Matta. Kampaň je
celostátní a během čtyř měsíců zamíří nejméně do deseti měst v České republice.
53
ročník 5
Nemocnice Přerov
NS eT A
m LoOc n
S Ei c…e
LÉKAŘI CHIRURGICKÉHO
ODDĚLENÍ UČILI KOLEGY Z JINÝCH
ZAŘÍZENÍ LÉČIT HEMOROIDY
NEJMODERNĚJŠÍMI TECHNIKAMI
Choroby konečníku a léčba hemorhoidálních uzlů provázejí lidstvo od počátku
civilizace. V Nemocnici Přerov je tento
operační výkon prováděn s využitím Lon-
54
govy metody pomocí stapleru. Jak pracovat
s těmito novými moderními přístroji učili
koncem dubna své kolegy z jiných zařízení
lékaři chirurgického oddělení Nemocnice
Přerov na odborném workshopu.
„Stapler nahrazuje zdlouhavou práci
chirurga – umí preparovat tkáně, nakládat
stehy, uzlit a oddělit tkáně, které mají být
odstraněny. Hlavní výhodou této metody
je zkrácení operačního výkonu a celkové
anestezie,“ vysvětluje primář chirurgického oddělení MUDr. Stanislav Kalabus
s tím, že pacienti oceňují minimální
pooperační bolestivost, krátkou dobu
hospitalizace a možnost časného návratu
k běžné činnosti i k pracovnímu zatížení.
Oproti klasickému výkonu je doba rekonvalescence u Longovy metody o polovinu
kratší a trvá zhruba jeden až dva týdny.
Workshopu se zúčastnili dva lékaři
z jiných nemocnic, kteří aktivně asistovali
u tří provedených operací. „Výhodu tohoto
způsobu erudice mladých lékařů vidím
především v možnosti předání osobních
zkušeností našich lékařů a získání vlastní
zkušenosti adeptů s metodou a použitým
nástrojem,“ dodává primář Kalabus.
FOTOGRAFIE S MOTIVY MATEŘSTVÍ
ZDOBÍ STĚNY GYNEKOLOGICKOPORODNICKÉHO ODDĚLENÍ
NEMOCNICE
Stálá expozice uměleckých fotografií
s názvem „Matka a dítě“ byla v březnu
slavnostně otevřena na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Přerov.
Autorem fotografií je Roman Kočí, který
oddělení věnoval celkem 19 fotografií,
z toho tři velkoformátové.
„Mateřství je nejkrásnější věc, která
může ženu v jejím životě potkat. Honba
za úspěchem, penězi – to vše je pomíjivé,
děti jsou pokračováním nás samých. Proto
jsem se rozhodl zachytit tyto cenné okamžiky v životě ženy,“ vysvětluje fotograf
Roman Kočí s tím, že by rád v budoucnosti
soubor vystavovaných fotografií ještě rozšířil a pomohl tak vyzdobit celé oddělení.
Modelem fotografovi nestály pouze
budoucí maminky ale také samotná miminka. „Všichni jsme z výstavy nadšeni fotografie jsou opravdu krásné a navíc jsou
na nich zachyceny i děti, které se narodily
v naší porodnici,“ říká primářka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Přerov MUDr. Jarmila Repovská a doplňuje, že fotografie zpříjemňují prostředí
oddělení a navozují tak budoucím maminkám i zdravotnickému personálu dobrou
náladu.
číslo 3
červ en 2011
svátky v době svého mládí. Tematickou
výzdobou se hospitalizovaným seniorům
snažíme co nejvíce zpříjemnit dobu přicházejících Velikonoc,“ popisuje vrchní sestra
oddělení LDN prostějovské nemocnice
Naděžda Crhonková.
NEMOCNICE UVEDLA DO PROVOZU
NOVÝ RENTGENOVÝ PŘÍSTROJ
K LÉČBĚ KLOUBNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Nový rentgenový přístroj určený k léčbě
degenerativních kloubních onemocnění
uvedla do provozu Nemocnice Prostějov.
Rentgen dokáže na rozdíl od izotopového
záření, které nemocnice dosud užívala,
ošetřit mnohem více pacientů. „Přístroj
je určen k léčbě degenerativních onemocnění jako například artrózy kolen, kyčlí,
ramenních kloubů, loktů a jiných drob-
Nemocnice Šternberk
Velikonoce na LDN
1. třída ze Základní umělecké školy uspořádala pro pacienty LDN „Velikonoční
vystoupení“. Kromě vystoupení navíc umě-
lecká škola dala k dispozici oddělení LDN
výstavu děl dětí uměleckého kroužku.
Nemocnice Prostějov
V PŘÍJEMNÉ ATMOSFÉŘE PROŽILI
VELIKONOCE PACIENTI NA LDN
Velikonoční svátky si užili v příjemné
atmosféře také hospitalizovaní pacienti
a pracovníci Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Prostějov. Prostory léčebny byly vyzdobené nejrůznějšími dekoracemi a obrázky s velikonoční tematikou.
Výzdobu pomáhaly připravit frekventantky sanitářského kurzu, které absolvovaly
povinnou praxi na oddělení LDN.
Svátky jara přivítala spolu s personálem
také nejstarší pacientka, které je 97 let.
„Paní je v dobré duševní pohodě a spolu
s personálem zavzpomínala na velikonoční
ných kloubů. Vhodný je rovněž k léčbě
zánětů v oblasti úponů šlach, kloubních
burz a měkkých tkání v oblasti kloubů.
Ozářeny mohou být keloidní jizvy, které se
vyznačují červeným až fialovým zbarvením, osifikace (zkostnatění) po operačních
zákrocích, povrchové záněty žil, zánětlivá
onemocnění potních žláz, úporné ekzémy
aj.,“ vyjmenovává primář oddělení radiační
onkologie MUDr. Vladimír Brtník s tím,
že radioterapie nezhoubných onemocnění
se nasazuje u pacientů, kteří nereagují
na standardní léčbu.
„Jde o osvědčenou metodu. Léčba
benigních chorob ionizujícím zářením je
efektivní, s nízkým rizikem a relativně
levná,“ dodává primář Vladimír Brtník.
Indikaci je však třeba věnovat dostatečnou
pozornost a definitivní rozhodnutí o léčbě
provádí radioterapeut.
nemocnice Valašské Meziříčí
KONFERENCE V OTROKOVICÍCH
Ve dnech 8. a 9. března se sjeli do Otrokovic na „Konferenci pro sestry“ všichni
nelékaři toužící po novinkách z oboru ošetřovatelství. Nemocnice Valašské Meziříčí
se této konference zúčastňuje každoročně.
Nemocnice Český Těšín
Konference Otázky závislosti
Nemocnice Český Těšín pořádala ve spolupráci se společností Apeiron odbornou
konferenci pro nelékařské zdravotnické
pracovníky s názvem Vybrané otázky
závislosti. Témata se týkala nejen závislosti
na běžných typech látek, jako je například
alkohol, ale otevřeně se hovořilo i o lécích
s potenciálem vzniku závislosti. Lektorem
konference byl MUDr. PhDr. Miroslav Orel.
Nemocnice Zvolen a Levoča
PO PRVÝ KRÁT NAVŠTÍVILI
ZDRAVOTNÍ KLAUNI DETSKÝCH
PACIENTOV V NEMOCNICI ZVOLEN
A VNSP LEVOČA
Dňa 2. marca o 14:00 hod. navštívili
Doktorka Frčka Strelená a doktor Quido
Bublanina detských pacientov na detskom
oddelení vo Zvolene a dňa 30. marca
o 14:00 hod. navštívili klauni detských
pacientov na detskom oddelení v Levoči.
postavenie, dobré meno a sympatickú tvár,
ktorá má podporu širokej verejnosti. Je
členom medzinárodnej siete Red Noses
International.
Počas mesiaca absolvujú viac ako 70
návštev detí v rôznych nemocničných
zariadeniach. Ich práca je obetavá a nezaplatiteľná, pretože prináša našim deťom
psychickú pohodu, prináša radosť a humor
na lôžkových oddeleniach.
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
V NEMOCNICI LEVOČA
11. marca sa v nemocnici s poliklinikou
Levoča uskutočnilo posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, na ktorom
sa zúčastnilo viac ako 144 žien. Pri tejto
príležitosti boli ocenené ženy, ktoré dovŕšili, alebo v roku 2011 dovŕšia životné
jubileum 50 rokov života. Všetky ženy boli
obdarované ružou. O kultúrny program sa
postarali deti levočských škôl a po oficiálnom programe nasledovala voľná zábava.
Nemocnice Komárno
EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
ZDRAVOTNÍCKEHO PERSONÁLU
Dňa 18. apríla sa v priestoroch Zdravcentra
v Komárne uskutočnil Celoústavný seminár pre lekárov a sestry - EFEKTÍVNA
KOMUNIKÁCIA ZDRAVOTNÍCKEHO
Poliklinika Plzeň
PERSONÁLU. Seminár sa stretol s veľmi
pozitívnym ohlasom a určite bude na jeseň
pokračovať ďalším cyklom.
Nemocnice s poliklinikou Praha
Italská
Klauni priniesli do ich smutnej dušičky
radosť, smiech a dobrú náladu. A nie je
nič krajšie, ako úsmev a radosť na ich
tváričkách.
Občianske združenie Červený Nos
Clowndoctors je uznávané pre svoju
odbornosť v oblasti využívania humoru
v zdravotníctve a vybudovalo si stabilné
kem fotoaparátu ze sedla svého kola.
Během náročného putování zažil mnoho
nevšedních zážitků, o které se s posluchači
podělil. Od policejních kontrol, přes ubytování v ponurém poloprázdném hotelu
až po první cyklovýlety, při nichž si občas
připadal jako v jiném světě. Jak uvádí:
„Připadalo nám, že jsme se přesunuli
někam zpátky v čase.“
„V Havaně se moc nepracuje. Ženy
a dívky se často živí tím nejstarším řemeslem a při fotografování si nechají zaplatit
i za úsměv. Muži hlavně odpočívají, kouří
a popíjejí. Právě portréty obyvatel Havany
jsou ale asi tím nejzajímavějším, co se mi
na Kubě podařilo vyfotit,“ doplnil cestovatel.
PACIENTŮM ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ
REHABILITAČNÍ PÉČE ZPŘÍJEMNIL
POBYT CESTOVATEL A FOTOGRAF
JOSEF PETERKA
Fotograf Josef Peterka si pro pacienty oddělení následné rehabilitační péče Nemocnice s poliklinikou Praha Italská připravil
poutavou přednášku o Kubě. Při cestách
po Kubě cestovatel vynechal luxusní hotely
a známé pláže a prohlédl si Kubu hledáč-
PACIENTŮM PLZEŇSKÉ POLIKLINIKY
USNADŇUJE POHYB NOVÝ MODERNÍ
VÝTAH
Snadnější a bezpečnější přepravu do vyšších pater nabízí nově svým pacientům
plzeňská poliklinika.Pacientům usnadňuje
pohyb ze suterénu do 3. patra polikliniky
nový moderní výtah. Ten je zároveň velkou
pomocí také pro personál plzeňské polikliniky při přepravě pacientů či zdravotnického materiálu.
„Nový výtah je pohodlnější, bezpečnější,
spolehlivější a odpovídá novým předpisům Evropské unie. Kabina výtahu je
vybavena madlem a všechny ovladače jsou
označeny Braillovým písmem pro zrakově
hendikepované pacienty,“ říká ředitelka
polikliniky MUDr. Helena Němcová s tím,
že výměna výtahu probíhala za plného
provozu.
NS eT A
m LoOc n
S Ei c…e
V letošním roce si připravila přednášku „Bazální stimulace“ fyzioterapeutka
Alena Divínová, která objasnila počátky
existence a dále také využití konceptu
bazální stimulace v praxi. Spolu s kolegyní
Mgr. Hanou Reichelovou představily zdravotnickou dokumentaci záznamu výkonů
bazální stimulace.
V dalším vstupu představila instrumentářka centrálních operačních sálů
Mgr. Lenka Pekárková, co obnáší náplň
sestry vykonávající toto povolání, a její
kolegyně paní Táborská prezentovala práci
instrumentářek na příkladech operačních
výkonů na velkých kostech.
55
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Blahopřejeme
V průběhu měsíců červen – červenec 2011 oslaví významná životní výročí tito zaměstnanci.
Č E R V E N 2 0 11
CGB laboratoř
Ing. Miroslav Urban, metrolog
Karla Směšná, uklízečka
Dopravní zdravotnictví
Josef Štika, řidič, Poliklinika Česká Třebová
MUDr. Marie Grecmanová, lékařka, Poliklinika Olomouc
Jiří Nový, řidič, Poliklinika Plzeň
MUDr. Jana Lenzová, lékařka, Poliklinika
Ostrava
Pavlína Zahradníková, zdravotní laborantka, Poliklinika Plzeň
Hornická Poliklinika Ostrava
MUDr. Alena Adamusová, zubní lékařka
Soňa Solecká, všeobecná sestra
MARTEK MEDICAL
Ivana Riedlová, pracovnice úklidu
Milan Goryl, pracovník údržby
BNL eAm
Ho
O cP n
Ř Ei cJ eEME
Nemocnice Český Těšín
Miroslava Pelikovská, radiologická asistentka
Martin Fryč, správce informační sítě
56
Nemocnice Prostějov
Petra Řehulková, laboratorní asistentka
Marek Černoch, sanitář
Lenka Judásková, všeobecná sestra
MUDr. Marcela Rozkošová, primářka
Tomáš Salaj, sanitář
Zdeňka Tkačuková, sanitářka
Věra Grulichová, účetní
Nemocnice Přerov
Iva Kovalčíková , všeobecná sestra
Bc. Jana Studeníková, fyzioterapeutka
Radka Suchánková, všeobecná sestra
Nemocnice Podlesí
Anna Martynková, všeobecná sestra
MUDr. Pavel Klus, primář
Linda Hoffmannová, vrátná
Podhorská nemocnice
Milada Vachová, zdravotní sestra
Květoslava Holušová, zdravotní sestra
Kamila Nádvorníková, radiologická asistentka
Nemocnice Šternberk
Jana Hrdličková, všeobecná sestra
Eliška Puškarová, telefonistka
Anežka Šoltýsová, pomocná kuchařka
Nemocnica Krompachy
Žófia Hlávková, sestra chirurgického
oddelenia
Magdaléna Zahurancová, sestra špecialistka chirurgického oddelenia
Bc. Marcela Dupkalová, sestra detského
oddelenia
Helena Tkáčová, sestra na chirurgickej
ambulancii
Šumperská nemocnice
Helena Pospíšilová, kuchařka
Božena Kubíčková, porodní asistentka
Jarmila Pospíšilová, uklízečka
Leoš Jurenka, řidič
Jitka Pospíšilová, švadlena
VNsP Levoča
MUDr. Lucia Dluhá, námestníčka riaditeľa
pre zdravotnú starostlivosť
Bc. Eva Gajdošová, pôrodná asistentka
MUDr. Mária Molnárová, zástupkyňa
primára rádiodiagnostického oddelenia
Mária Vošková, sestra
Nemocnice Valašské Meziříčí
MUDr. Petr Kratochvíl, lékař
MUDr. Kateřina Plandorová, lékařka
Mgr. Zbyněk Stanečka, fyzioterapeut
Gabriela Zmudová, pracovnice úklidu
Jaroslava Petřeková, všeobecná sestra
MUDr. Mária Ličeníková, lékařka
FORLIFE
Rebeka Mišáková, sestra
Irena Halászová, telefonistka
Rozália Vargová, upratovačka
Hermína Patócsová, sestra
MUDr. Lucia Lukáčová Vikartovská,
lekárka
Vítkovická nemocnice
Jana Poláčková, zdravotně-sociální
pracovnice
Božena Kymadzeová, ošetřovatelka
Alena Režná, sanitářka
Natalie Vrlíková, ošetřovatelka
MUDr. Jana Geržová, lékařka
Drahomír Tej, střední zdrav. personál
Pavlína Stehlíková, všeobecná sestra
Jana Sládková, všeobecná sestra
Alena Pažítková, všeobecná sestra
Nemocnica Zvolen
Darina Bibová, robotnícke povolanie
Anna Poljovková, laborantka farmácie
MUDr. Július Häring, lekár
Mária Bišturová, sestra
Helena Michňová, sestra
MUDr. Jana Zdechovanová, lekárka
Ján Jarota, sanitár
Ingrid Kelemenová, zdravotnícka asistentka
Jana Krnáčiková, sestra
Č E R V E N EC 2 0 1 1
1. Oční
MUDr. Marcela Vyvijalová, lékařka
CGB laboratoř
Dana Mietlová, laborantka genetiky
MUDr. Jan Nieslanik, lékař patologie
Dopravní zdravotnictví
MUDr. Radka Heinrichová, lékařka Poliklinika Plzeň
Vlasta Hrušková, radiologická asistentka
Poliklinika Česká Třebová
Jana Jelínková, specialistka pro vztahy se
ZP centrála
MUDr. Michal Bednář, zdravotní ředitel,
centrála
Ing. Bohuslav Kolář, MBA, provozní ředitel
centrála
MARTEK MEDICAL
Marie Hořčicová, administrativní
pracovnice
Bohumil Bartošek, pracovník údržby
Nemocnice Podlesí
Radomíra Padychová, všeobecná sestra
Jitka Petříková, uklízečka
MUDr. Jan Indrák, lékař
Nemocnice Prostějov
MUDr. Dagmar Janáčová, lékařka
MUDr. Hana Škodová, lékařka
MUDr. Leopold Hoferek, lékař
Jitka Pazderová, všeobecná sestra
Božena Hausnerová, všeobecná sestra
Nemocnice Přerov
Jarmila Novosádová, všeobecná sestra
Nemocnice Šternberk
Jana Přikrylová, všeobecná sestra
Eva Urbanová, všeobecná sestra
Věra Stejskalová, všeobecná sestra
Jaroslav Beneš, zámečník
Markéta Spurná, všeobecná sestra
Nemocnice Valašské Meziříčí
Adéla Pomklová, DiS., všeobecná sestra
Naděžda Pokorná, všeobecná sestra
Podhorská nemocnice
Bronislava Kalusová, fyzioterapeutka
MUDr. Věra Králová, lékařka
P&R LAB
Dagmar Prokopová, mzdová účetní
Milena Turská, řidička
Jaroslav Bártek, řidič
Irena Němcová, zdravotní
laborantka
RNDr. Adriena Románková, odborná
pracovnice
Šumperská nemocnice
Libuše Keprtová, porodní asistentka
Eva Benyová, fyzioterapeutka
Ladislava Nagelová, všeobecná sestra
Monika Jančíková, kuchařka
Vítkovická nemocnice
doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc., lékař
MUDr. Jarmila Lukovská, lékařka
Soňa Močkořová, vedoucí zdravotní
laborantka
Věra Havlasová, dětská sestra
Jana Hyklová, referentka spisové, archivační a skartační služby
MUDr. Zbyněk Vlček, lékař
Bc. Irena Frýzová, všeobecná sestra
Lada Kyriláková, administrativní pracovnice OSZSP
Nemocnica Zvolen
Mgr. Margita Dolinská PhDr., sestra
Jaroslava Sitárová, upratovačka
Anna Spodniaková, sanitárka
Mgr. Daniela Beňadiková, sestra
Ľubica Lehocká, sanitárka
MUDr. Igor Janičina, lekár
Alena Ďuricová, sestra
MUDr. Valentína Rusenková, lekárka
Elena Libiaková, sanitárka
MUDr. Marian Zdycha, lekár
MUDr. Eliška Beláková, lekárka
Helena Hanesová, robotnícke povolanie
Jana Mičková, sestra
Bc. Zuzana Hroncová, sestra
Peter Nemec, sanitár
VNsP Levoča
Peter Jarab, vodič sanitného vozidla
MUDr. Cyprián Kučera, lekár
Roman Páleník, pomocný zamestnanec
v zdravotníctve
Mária Rovderová, technicko-hospodársky
zamestnanec
PhDr. Beáta Ružbacká, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť
Božena Škovirová, pomocná zamestnankyňa v zdravotníctve
Pavol Toporcer, údržbár
Nemocnica Krompachy
Anna Glovová, vedúca sestra interného
oddelenia
Magdaléna Zahurancová, sestra špecialistka chirurgického oddelenia
Alžbeta Antalová, upratovačka OAIM
oddelenia
MUDr. Miroslav Kraus, konateľ spoločnosti, primár RTG
Magdaléna Ondášová, skladníčka potravín
FORLIFE
Eva Décsyová, sanitárka
Anna Hulmanová, upratovačka
MUDr. Orsolya Asztalos, lekár
Dodatočne blahoželáme aprílovému
jubilantovi pánovi Františkovi Pavlíkovi,
vedúcemu technického úseku Nemocnice
Krompachy.
BNL eAm
Ho
O cP n
Ř Ei cJ eEME
Hornická Poliklinika Ostrava
MUDr. Roman Skoupý, vedoucí lékař
polikliniky
57
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Poděkování
Nemocnice Český Těšín
Vážená paní ředitelko, chtěla bych touto
cestou vyjádřit své poděkování za profesionální přístup při kolonoskopickém
vyšetření panu doktoru Ladislavu Langerovi a sestřičce paní Urszule Kroczek.
Tímto také chci přát nejen Vám, ale i všem
zaměstnancům hodně spokojených pacientů, aby byli vaším přístupem příjemně
překvapeni.
S pozdravem G. Š.
Hornická poliklinika Ostrava
Chtěla bych prostřednictvím časopisu NÁŠ
AGEL poděkovat kolektivu pracovníků
rehabilitačního oddělení Hornické polikliniky v Ostravě.
V léčebné péči tohoto oddělení jsem
byla měsíc a mohu s potěšením konstatovat, že se zde personálu podařilo vytvořit
nejen odborné prostředí, ale také srdečné
a přátelské ovzduší, které je tolik potřebné
v rehabilitační péči.
Zvláště bych chtěla poděkovat vrchní
sestře paní Janě Gebauerové za citlivý, empatický a vysoce erudovaný přístup, který
mi při své práci věnovala.
Je zcela jisté, že toto oddělení si právem
zaslouží označení akreditované pracoviště,
neboť jeho pracovníci svojí prací naplňují
mise a vize Hornické polikliniky.
Srdečně děkuji Marcela H., Ostrava
Podhorská nemocnice
Děkuji personálu, doktorům a paní primářce oddělení ARO za skvělou péči.
P O D ĚK O V Á N Í
S.
58
Vážený pane řediteli, jsem klientem Vašeho
ústavu bezmála 17 let a to mi dovoluje
vyslovit se s mimořádným uznáním k práci
vedení, lékařů, sester i pomocného personálu. S obdivem zaznamenávám postupný růst
nejen technického vybavení, umožňující
racionalizovat a zrychlovat péči o pacienty.
Také obdivuji přístup a odbornou péči Vašeho zdravotnického personálu. Prošel jsem
prakticky péčí téměř všech Vašich oddělení
(mimo gynekologii a venerologii).
Protože jsem byl dříve opečováván
i vyhlášenými pražskými zařízeními,
musím bez přehánění říci, že až v Bruntále jsem nalezl odbornou a lidskou péči.
Byly mi sice již dříve stanoveny příslušné
diagnózy, nicméně až lékaři Vašeho ústavu
přešli od diagnostikování k účinné léčbě.
Oceňuji nejen naplňování Hippokratova
odkazu, ale i všude slovně zdůrazňovanou
komplexnost. Soudím, že vedení Vašeho
ústavu věnovalo výběru a stabilizaci i odbornému výběru lékařů i sester značnou
pozornost. Toto nutno ocenit zvláště dnes,
kdy se některé síly, usilující o komercionalizaci zdravotnictví snaží vložit klín mezi
lékaře a pacienty.
Byl jsem častým hostem chirurgické
ambulance a opečováván více lékaři.
Vskutku znamenitě. S pochopením a již
tradičním úsměvem. Obdobně na neurologii, kdy vzpomínám s úctou na péči
MUDr. Králové. Delší čas jsem též v péči
urologů a oceňuji snahu MUDr. Quise nejen při diagnostikování, ale i účinné terapii
a to vždy s hlubokým lidským chápáním,
i když vím, jaké úsilí musí každý lékař
vynaložit v ordinační době.
Mimořádný obdiv chovám k práci
interní ambulance, do jejíž péče jsem se
dostal díky chirurgům, kteří mne léčili
po napadení sousedem. Internisté skutečně
přispěli ke zlepšení stavu. Každou odchylku od normy odpovědně a včas posoudili,
zahájili léčbu. V tomto případě mám tu
čest poděkovat zvláště paní MUDr. Janě
Trněné, která mne nejen vyšetřovala, ale
dokonce donutila k hospitalizaci. Také
v přijímací ambulanci se mi dostalo stejného vlídného přijetí a péče.
Zvláštní místo zasluhuje péče pracovníků lůžkového oddělení.
Nechápu mnohdy medializované
stížnosti pacientů. Bez přehánění musím
říci, že jsem se ve Vaší nemocnici cítil jako
v interhotelu, a prošel jsem jich v Evropě
řádku. Kromě péče odborné jsem přes
velice namáhavou práci sester zaznamenal,
jak tyto po celou dobu služby přicházely
s milým úsměvem a slovy povzbuzení
a zájmu. Zvláštní dík náleží i pomocnému
personálu, uklízečkám, především pak kuchyni. Jídlo nejen v dostatečném množství
(dle diety), ale především chutné, vkusně
servírované a s radostí podávané. Tak bych
si představoval tzv. nadstandard!
Též oddělení oční náleží do této řady.
Paní primářka nejen úspěšně provedla
operaci zákalu, ale i v následné péči – opět
s úsměvem a zájmem – přispěla k znamenitému výsledku.
Obdobně v oddělení rehabilitace
u MUDr. Al Robai jsem po dobu více než
tří měsíců (denně), spolu s péčí sester, zaznamenal snahu o ulehčení stavu. Stejného
mínění je i moje dcera, kterou MUDr. Al
Robai vzala do péče, když v Praze, kde má
trvalé bydliště, nenašla pomoc.
Vážený pane řediteli. Prosím, poděkujte
celému osazenstvu Vaší nemocnice. Porovnám-li zdravotnictví, jak jsem ho za dlouhý život seznal, bez nadsázky musím říci,
že občané bruntálska se mají čím chlubit:
péčí veškerého zdravotnického personálu
(i technickým vybavením jednotlivých oddělení, které se jistě bude zvyšovat). Není
to jen můj názor, ale i mé zesnulé manželky, která byla u Vás na interně třikrát
hospitalizována.
S úctou a díky doc. PhDr. V.V., CSc.
Nemocnice Podlesí
Poděkování
sestře Brancové ze zdejší denzitometrie za velmi pěkný přístup k pacientům
i staršího věku. Neznám ji jinak vůbec,
ale z prvního setkání jsem z ní měla velmi
dobrý dojem. Moc jí touto cestou děkuji,
protože to dnes není běžné. Mám pocit, že
na vyšetření jsem byla 17.2.2011. Klidně si
zaslouží aspoň veřejnou pochvalu.
Mgr. Erika K.
Dobrý den pane řediteli, chtěl bych se
Vám tímto dopisem svěřit se svými pocity
z hospitalizace ve Vaší nemocnici.
V roce 2006 u mne byla zjištěna arytmie
a na doporučení MUDr. Kolmáše z kardiologické ambulance v místě mého bydliště
jsem absolvoval vyšetření v kardiologické
ambulanci Vaší nemocnice s následným
doporučením elektrofysiologického vyšetření, které bylo naplánováno na desátý měsíc roku 2007. To bylo následně provedeno.
Nicméně bylo zjištěno, že v mém případě je třeba provést katedrovou ablaci –
kompletní lézi a byla doporučena medikace, další sledování spádovým kardiologem
a v případě neefektivnosti léčby izolace
plicních žil. Chtěl bych zdůraznit, že při
první hospitalizaci jsem byl mile překvapen profesionálním přístupem veškerého
ošetřujícího personálu. Jelikož mně problémy přetrvávaly a mezi lety 2008 až 2010
jsem byl nucen 2x absolvovat EKV, rozhodl
jsem se na doporučení Vašich lékařů
S přáním hezkého dne Martin P.
Nemocnice Prostějov
Dobrý den, ráda bych prostřednictvím
tohoto dopisu vyslovila poděkování.
Od měsíce ledna 2011, kdy jsem se
dostala do péče onkologického oddělení
prostějovské nemocnice, až do současné
doby nenacházím dostatek slov, kterými
bych vyjádřila chválu a poděkování všem
pracovníkům tohoto zařízení, se kterými
jsem až doposud přišla do kontaktu. Tedy
všem, kterým jsem až doposud „prošla
pod rukama“, a to jak při diagnostických
a předoperačních vyšetřeních, tak při
operaci a hospitalizaci na chirurgickém
oddělení. Zde bych ráda vyzvedla zvlášť
práci MUDr. Pistulky. Milý a vysoce
profesionální přístup všech pracovníků
chirurgie byl pro mě příjemným překvapením a zpříjemnil a urychlil tak i mou
léčbu.
Zvláštní poděkování bych chtěla vyslovit hlavně panu primáři MUDr. Brtníkovi,
MUDr. Praskačovi a všem sestřičkám
onkologické ambulance. Jejich laskavý,
vstřícný a vysoce profesionální přístup mi
velice pomáhají zvládat léčbu.
S pozdravem Mgr. Milena S.
Jsem v péči onkologického oddělení
nemocnice Prostějov po dobu 4 let a ráda
bych touto cestou poděkovala lékařům
a sestrám tohoto oddělení za svědomitou
a obětavou péči, za vlídné a laskavé jednání po celou dobu léčby. Velmi si vážím
jejich práce, znalostí a přístupu k nemocným. Přeji všem hodně zdraví, aby mohli
zdraví vracet nám – pacientům.
Pavla Š.
1. Vážení, ráda bych touto cestou vyslovila
vděk a uznání lékařskému a ošetřujícímu
personálu dětského oddělení nemocnice Prostějov. Byli jsme hospitalizováni
společně se synem Jakoubkem Růčkou
- převedeni z pohotovosti v odpoledních
hodinách v neděli dne 16. 1. 2011. Vše bylo
narychlo a přesto - personál, přijímající
paní doktorka se k nám chovali laskavě,
trpělivě, dávali najevo péči a porozumění.
V následujících dnech jsem měla dojem, že
se snad novináři a spol. popisující poměry
v nemocničním a zdravotnickém prostředí
musí pohybovat na jiné planetě, protože
zde na oddělení se o nás postarali vysoce
profesionálně, v podstatě dali Jakoubka dohromady z bledého, nemocného,
hubeného děťátka, které v neděli nemohlo
ani jíst, ani pít, ani dýchat a mluvit, je opět
pán kluk, veselý, plný energie, s růžovými
tvářičkami. Děkuji lékařkám, lékařům,
děkuji sestřičkám, dokonce i paní, co nám
uklízely, vždy našli povzbudivé a milé
slovo. Na nemocnici Prostějov – dětské
oddělení zkrátka nedám dopustit. Děkuji
všem a doufám, že jim jejich profesionalita
a dobrota, kterou vyzařují, přinese ovoce
v podobě vnitřního uspokojení, spokojených pacientů a naplněného života.
S uctivým a vděčným pozdravem Kristina R.
2. Vážení, velice děkuji lékařům, sestřičkám a personálu dětského oddělení,
kde jsme byli hospitalizováni začátkem
března se synem Jakoubkem. Absolvoval
operaci krčních mandlí (úplné odstranění)
tak, jak nám lékaři na ORL doporučili.
Stále si říkám, jak je úžasné, že si všichni
na Jakoubka pamatovali. Naprostá důvěra
z mé strany měla vliv na to, že jsem byla
v pohodě a dařilo se mi mírnit Kubíčkovy
obavy. Díky skvělému přístupu lékařů,
sester, personálu se Kubík rychle zotavil,
už po dvou dnech bylo zřejmé, že se dobře
hojí, je veselý, měl velmi brzy velkou chuť
k jídlu (překvapením pro mě bylo, že začal
vyžadovat nikoli zmrzlinu, ale salámek).
Teď po několika týdnech od operace
musím říct, že v noci sedím a dívám se, jak
Jakoubek klidně spí, potichu oddechuje,
ve dne mu chutná jako Otesánkovi a málem přepere staršího brášku.
Moc děkuji za laskavost, za pomoc,
za ochotu a jakoby „rodinný“ přístup. Přeji
všem krásné jarní dny.
S úctou, Kristina R.
Nemocnice Přerov
Zpětně se vracím ke dnům 31. 1. t. r.
a 2. 2. t. r., kdy jsem podstoupila operaci
obou očí, a jménem všech žen tlumočím
ještě jednou díky za ochotu, profesionalitu
všech zaměstnanců na očním oddělení.
Zvláště pak přímo na operačním sále.
Za tak krátkou dobu si jména nepamatuji, ale mám ode všech
pacientek
P O D ĚK O V Á N Í
a mého spádového kardiologa absolvovat katetrovou ablaci ve Vaší nemocnici.
Jelikož jsem byl řádně poučen a v dnešní
době komunikačních technologií jsem takzvaně věděl, do čeho jdu, dne 23. 2. 2011
jsem katetrovou ablaci ve Vaší nemocnici
absolvoval. Na místo předpokládaných
3 – 4 hodin jsem však na sále strávil hodin
plných 10, holt srdíčko nejspíš zlobilo více,
než se předpokládalo.
Chtěl bych tímto dopisem vyzdvihnout profesionální přístup týmu okolo
MUDr. Chovančíka, sestřiček, asistentů,
prostě všech, kteří se tam během těch 10
hodin kolem mě točili a snažili se, aby vše
proběhlo k naprosté spokojenosti mě jako
pacienta. Bylo jich mnoho, neznám je jmény a žádám Vás tímto, abyste jim tlumočil
mé díky za velmi profesionální přístup.
Také během předoperačního vyšetření
(odběry, CT, jícen), přijímacího řízení, pobytu na JIPce a lůžkovém oddělení musím
vyzdvihnout přístup lékařů, usměvavých
a ochotných sestřiček.
59
ročník 5
svolení a souhlas. Jelikož jsem vzhledem
k manželově nemoci okamžitě přechodně
přesídlila do Čech k rodině, dříve jsem se
k dopisu nedostala.
Srdečně Vás zdraví K. K. Přerov
Vážený pane náměstku. Dne 12. 1. 2011
jsem nastoupila na chirurgické oddělení
vedené panem primářem MUDr. Stanislavem Kalabusem k absolvování operace
žlučníku. Nemám moc zkušeností s nemocnicemi, přesto jsem byla překvapena
vlídným přijetím, maximální péčí, informovaností ze strany nejen pana primáře,
ale ostatních lékařů, zdravotních sester,
a to ke všem pacientům.
Nevím, jestli Vám dostatečně vyjadřuji
to, co jsem cítila, jejich chování nebylo hrané, bylo upřímné a vřelé, takže mé obavy,
které jsem měla při nástupu na operaci,
se úplně rozplynuly a myslím si, že takhle
by to mělo být a vypadat při poskytování
zdravotní péče.
Na chirurgickém oddělení bylo čisto
a uklizeno vždy, i když nebyla velká vizita,
kdy byl přítomen pan primář.
Proto Vás prosím pane náměstku, abyste
poděkoval panu primáři MUDr. Kalabusovi a všem jeho spoluzaměstnancům
za jejich velmi dobrou nejen lékařskou, ale
i lidskou péči.
P O D ĚK O V Á N Í
Mgr. L.S. Přerov
60
Vážený pane řediteli, dne 12. 10. 2010
nastoupila moje dcera S. S., nar. 7. 10. 2006,
na dětské oddělení k objednanému
zákroku. Jako její otec jsem byl po celou
dobu hospitalizace se svou dcerou až
do 15. 10. 2010.
Dne 13.10.2010 proběhl celý zákrok bez
komplikací. Po celou dobu našeho pobytu
na tomto oddělení se o nás veškerý personál pečlivě staral – pan primář, ošetřující
lékaři, zdravotní sestry a i další pracovníci
tohoto oddělení.
Oceňuji jejich příkladnou, svědomitou
a profesionálně odvedenou práci. Tato
starostlivost není vždy standardem na jiných
odděleních či v jiných nemocnicích, ale u vás
v nemocnici na tomto oddělení opravdu pracují lidé se srdcem na správném místě. Patří
jim proto moje uznání a poděkování.
S pozdravem V.S.
Vážené vedení Středomoravské nemocniční, odštěpný závod Nemocnice Přerov.
Dovolte mi touto cestou poděkovat
za vzornou péči a záchranu života našeho
rodinného příslušníka Z. D., který byl
ve Vaší nemocnici hospitalizován v prosin-
ci 2010 na oddělení ARO, kdy jeho stav byl
díky zákeřné nemoci více než kritický.
Chtěl bych touto cestou poděkovat kolektivu lékařů pod vedením primáře MUDr. Plhala, za vysoce odbornou a profesionální
lékařskou péči a v nemalé řadě i za péči z řad
ošetřujícího sesterského personálu pod vedením vrchní sestry Řihoškové, který se nám
o našeho rodinného příslušníka nejen vzorně
a precizně staral a nám jako rodině vycházel
maximálně vstříc.
Myslím si, že toto oddělení a jeho personál vysoce překračuje standardy na všech
úrovních a to jak po stránce lékařské, tak
i sesterské a mělo by být dáváno vzorem
pro ostatní pracoviště.
S úctou a poděkováním Pavel V.
Jak se žije v přerovské léčebně. Dne 31.
prosince 2010 jsem byla hospitalizována
na interním oddělení. Na doléčení jsem
pak byla předána na LDN (léčebna dlouhodobě nemocných), oddělení A.
Čekal mne útulný třílůžkový pokoj se
dvěma zvědavými pacientkami. Byla jsem
doslova uložena na bílé lůžko. Za chvíli se
děly věci. Shlukl se kolem mne houf sester,
jedna točila EKG a vůbec ta pečovatelská
práce byla tak různorodá, nestačila jsem
vše vnímat. Přišla paní MUDr. Malátková,
zjišťovala všechno možné, co se jen dalo
zjistit. Zpověď by nebyla podrobnější.
Její plášť hned kmital od jedněch dveří
ke druhým. Nakonec paní MUDr. Malátková skončila u počítače, naše trápení
bylo zapsáno, uloženo a řešeno. Informace
sdělované v rychlém tempu. Venku vířil
sníh, vítr ohýbal stromy. Uvnitř na pokoji
se ohýbaly sestřičky. Ne větrem, ale spoustou těžké, obětavé a vysoce odpovědné
práce. Jejich činnost je velmi různorodá.
Vždy k nám přicházely s úsměvem a plnily
možná i nemožná přání nás pacientek.
Zvonky volající z pokojů se ozývaly
ve dne v noci. Všude panovala úzkostlivá
čistota.
Zlatý hřeb dne byl jídelníček. Kdo
chodil, bedlivě studoval svou dietu, těch
bylo více. Já měla trojku. Snídaně a večeře
připravovaly sestry v kuchyňce, upravené
jídlo na podnosech roznášely po pokojích,
kdo chodil, šel do jídelny. Obědy byly
dodávány do jídelny. Nemohu soudit jiné
diety, ale moje „trojka“ byla vždy pestrá,
chutná a v dostatečném množství. Teď
končí moje hospitalizace a já se se všemi
loučím díkem a pozdravem. Přála bych
jim zasloužené ocenění. Ne každý by dělal
jejich práci.
Marie H. Přerov
číslo 3
červ en 2011
Vážený pán riaditeľ ! V dňoch 4. - 9. januára /leden/ 2011 sme boli hospitalizovaní
so synčekom Jánom na ortopedickom odd.
Vašej nemocnice. Veľmi sme sa báli nie
úplne jednoduchej operácie bedrového
kĺbu a šľachy, ktorú vykonal neskutočne
perfektný prof. MUDr. Ján Poul a team
Vašich lekárov a všetko dopadlo výborne.
Preto by sme sa celá naša rodinka chceli
Vám všetkým poďakovať za nesmierne
profesionálny, odborný a ľudský prístup
všetkých zúčastnených - primárovi
MUDr. J. Seluckému a lekárom a všetkým
ochotným a milým sestričkám na čele
s pani vrchnou sestrou K. Borkovou,
ktoré svojím prístupom v nemalej miere
prispievajú k príjemnéj atmosfére na tomto
oddelení.
Môžeme povedať, a už sme tak aj učinili,
že na Slovensku sa môžu naše nemocnice
od Vás učiť, čo sa týka prístupu k pacientom a vybaveniu nemocnice. Toto detské
oddelenie je veľmi pekné, nedeprimujúce a veselé. Boli sme už hospitalizovaní
v mnohých nemocniciach na Slovensku,
ale ani bratislavská nemocnica na Kramároch, ani naša košická nemocnica sa Vám
z veľkej diaľky nevyrovnajú. Odporúčame
Vás všetkým mamičkám a nečudujeme sa
ani prof. Poulovi, že si Vás vybral na výkon
svojich skvelých operácií.
Naozaj sa Vám chceme ešte raz veľmi
poďakovať za všetko, čaká nás u Vás ešte
operácia druhej synčekovej nožičky, ale
prvýkrát v živote môžem povedať, že sa
nebojíme a nestresujeme z pobytu v nemocnici.
Ešte raz všetkým VĎAKA.
Rodičia K. a synček Ján
Nemocnice Šternberk
Poděkování zaslané e-mailem.
Ráda bych touto cestou mnohokrát
poděkovala zaměstnancům gynekologicko-porodnického oddělení, zejména svému
porodníkovi MUDr. Látalovi za skvělý
porod bez komplikací, ale i všem obětavým
a příjemným sestřičkám jak z oddělení
šestinedělí, tak z oddělení novorozeneckého za vřelý přístup a pevné nervy. Jsem
velice šťastná, že jsem si vybrala právě Vaši
porodnici, a ještě jednou děkuji.
Monika N. a Richard P. (syn)
Byl jsem osm dní hospitalizován
na traumatologickém oddělení primáře
MUDr. Ščudly.
Možná to bude znít jako fráze, ale je to
skutečnost. Personál tohoto oddělení, léka-
ři a zdravotnický personál i ostatní, velmi
ochotní, obětaví a co je nejlepší, že svým
chováním k pacientům dovedou pohladit
i po duši.
Kdybychom se tak k sobě chovali
i v ostatním životním prostředí, bylo by
nám dobře.
Proč se lidi k sobě tak pěkně nechovají
v tramvaji, obchodě, restauraci?
Vždyť to jde, to nám personál tohoto
oddělení předvedl. Neměl jsem žádnou
protekci, co jsem napsal, jistě potvrdí
všichni pacienti.
Vážení, já Vám všem děkuji za práci,
kterou odvádíte neobvyklou ochotou.
v Brně. Primář MUDr. Mach z traumatologie brněnské fakultní nemocnice, u něhož
jsem teď v péči, cituji: „V Šumperku upletli
z hovna bič a ještě zapráskali“ – snad mi
prominete tento sleng, ale jedině tato věta
je výstižná. Jak moc to bylo složité, jsem
se dozvídala cestováním po kontrolách
a rehabilitacích, což mě v dalším roce ještě
čeká, a jak sám víte, trvalé následky mě
neminou, ale rameno drží, nekrose zatím
není a tak se snažím, seč můžu.
Ještě jednou Vám moc děkuji a všude
budu chválit, jak jste tam šikovní.
S přáním pěkného dne Sylva S. Brno
(adresováno MUDr. Zdeňkovi Štěpánovi pozn. redakce)
Srdečně děkuji panu primáři a kolektivu
lékařů a sester urologicko-chirurgického
oddělení, kteří se obětavě starali o mého
manžela pana Františka Š.
Upřímný dík manželka Anna Š.
Vážení, ještě jednou Vám všem touto
cestou děkuji za péči a senzační přístup
k pacientům II. interny Nemocnice Valašské Meziříčí. Mé díky patří celému kolektivu – od primáře po uklízečky. Lidský
přístup a trpělivost sestřiček si zasluhují
od pacientů díky a úctu. Přeji Vám mnoho
úspěchů v práci i osobním životě.
Anna M., přechodná obyvatelka pokoje č. 11, INT II.
Jan. Ř.
M. D.
Šumperská nemocnice
Na dispečink nemocnice Šumperk.
Nemám jinou možnost, kterou bych
mohla vyjádřit svoje poděkování panu Radku Krmelovi, tak využívám této formy.
Pan Radek Krmela pracuje u Vás jako
řidič sanitního vozu a ještě k tomu bez
jakýchkoli proseb rozvážených pacientů
pomáhá jim zajišťovat jejich potřeby
s úsměvem a klidem. Nemá problém vyhovět a já vám uvedu příklad ze dne 17.3. 2011,
kdy jsem čekala na odvoz směr Hanušovice
a žádný na tento směr už nebyl. Pan Krmela
se ochotně nabídl, že mě odveze, a se souhlasem dispečinku také své sliby splnil.
Bez problému mně zastaví u lékárny
a vezme mi léky. Jsem těžce postižená,
a proto dovedu tuto obětavost ocenit více
jak zdravý člověk. Má tak dobré srdce
a citlivou povahu, čímž bych tímto Vás
poprosila o zveřejnění poděkování panu
Radku Krmelovi.
Věřím, že nějakou formou jemu příležitostně poděkujete za mě.
Alena M.
Dobrý den pane doktore, již si tento dopis
slibuji druhý měsíc, tak teď konečně tak činím. Byla jsem od Vás operovaná dne 13. 1.
2011, jistě si vzpomenete na případ ramene
jedné lyžařky brňandy.
Chtěla jsem Vám alespoň touto cestou
moc poděkovat, za péči a Vaši skvěle odvedenou práci, kterou velice pochválili i u nás
Nemocnice Valašské Meziříčí
Vítkovická nemocnice
Oddělení primáře chirurgie MUDr. Aleše Bařinky v nemocnici ve Valašském
Meziříčí
Rád bych touto cestou poděkoval
pracovnímu kolektivu primáře chirurgie
MUDr. Aleše Bařinky v nemocnici ve Valašském Meziříčí, kde jsem byl operován
a následně po operaci hospitalizován.
Mnohé názory, ať již kladné, tak záporné,
jsem měl možnost doposud vnímat především prostřednictvím médií. Tyto zprávy,
ať se novináři a reportéři na mne nezlobí,
prezentovaly většinou názory úzké zájmové skupiny lidí. Proto se nechci k našemu
zdravotnictví vyjadřovat obecně (názor by
nebyl objektivní), ale vyjádřím se pouze
k tomu, co jsem mohl nedávno poznat
osobně. Již od předoperačního vyšetření,
přes přijetí do nemocnice až po propuštění z nemocnice na mně zdravotnický
personál zanechal pocity starajícího se
profesně výborného týmu. Nemohu a ani
mi nepřísluší hodnotit lékařskou a zdravotnickou práci, ale mohu hodnotit přístup
lékařů a zdravotních sester při jejich práci.
Toto hodnocení pak, na základě mé vlastní
zkušenosti, vychází jednoznačně na 1 *.
Ano, ano, na jedničku s hvězdičkou.
Proto děkuji a zároveň přeji všem
zdravotníkům a především kolektivu
primáře MUDr. Aleše Bařinky, aby se při
své náročné práci co nejméně setkávali
s hloupými pacienty, kteří si stále neuvědomují, že jim zachraňujete životy a léčíte
jejich bolístky. Vážený pane řediteli, chci
touto cestou vyslovit uznání za profesionalitu a laskavý přístup k pacientům Bc. Evě
Kopecké a Bc. Silvii Majkusové (ONP I).
Vážím si obětavé a nelehké práce celého
kolektivu oddělení ONP I.
Dobrý den, o minulém víkendu byla
moje dcera 2x na pohotovosti (nejednalo
se o pohotovost Vítkovické nemocnice),
ale byla poslána domů s Paralenem, byla
jsem zoufalá, protože její stav se nelepšil,
zavolala jsem proto na vaše interní oddělení a mluvila jsem s MUDr. Kaplanovou,
popsala jsem jí dceřiny potíže a ta po telefonu určila přesnou diagnózu. Poslala nás
na příjem FN v Porubě.
Bez přehánění jí tím zachránila život,
a to ji ani neviděla, dcera je na JIP s prasečí chřipkou a se zápalem plic. Lékaři
na pohotovosti neudělali nic, jen se starali
o usmolených 90,-Kč. Tímto vás žádám
o poděkování vaší paní doktorce Kaplanové, jako matka jsem jí neskutečně vděčná.
P.S. Určitě jí to vyřiďte, myslím si, že si
náš telefon bude pamatovat.
S pozdravem PaedDr. Petr P., Valašské Meziříčí
S pozdravem V. B.
Dobrý den, byl jsem ve Vaší nemocnici
hospitalizován na třetím patře chirurgie,
byl jsem přijat k zákroku dne 8. 3. Jsem
spokojen s přístupem Vašich zaměstnanců a celkově hospitalizaci hodnotím kladně, i když každý chirurgický
zákrok není zrovna příjemný. Chtěl bych
vyzdvihnout vysokou profesionalitu
zdravotních sester Jitky Wolgemuthové
a Šárky Petrovské.
N.
Nemocnica Krompachy
Poďakovanie. Ďakujem celému operačnému tímu, ktorý odviedol skvelú prácu pri
operácii našej mamky, a taktiež aj celému
personálu chirurgického oddelenia za ľudský prístup k nej. Z celého srdca ďakujem.
pani P.
P O D ĚK O V Á N Í
Děkuji přednostovi dětského oddělení
nemocnice MUDr. Pavlu Hronkovi za odbornou a vlídnou péči o mého vnuka během jeho hospitalizace. Rovněž tak děkuji
lékařkám a zdravotním sestrám za jejich
mimořádně vstřícný přístup.
61
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Naše miminka
Pokud byste se chtěli jako zaměstnanci skupiny AGEL pochlubit svým
čerstvě narozeným potomkem, máte k tomu ideální příležitost v naší
fotografické rubrice nesoucí název „Naše miminka“. Nemusí jít pouze
o maminky, určitě se svými batolátky v Našem AGELu rádi pochlubí i hrdí
tatínkové, kteří v naší skupině pracují. Pokud se tedy rozhodnete zaslat
nám fotku svého novorozeněte v elektronické podobě, ať už samostatně,
nebo s maminkou či tatínkem, posílejte ji na e-mail: [email protected]
NNAe ŠmEo MIMI
c n i c Ne K A
Františe
Olze
k Vávra
í sestře
se n
tn
v
e 12 :0 6
o
v
ra
d
z
e
h
e
s
odin v p arodil 21. února
c
k
n
e
oro
ro
2 011
ambula
1.v. Vážil
k Adám
1
é
e
0
k
č
2
ic
u
a
o
rg
n
n
u
d
4 kilogra dnici Nemocn
V
ice Převé z chir ici narodil 11. le
Š
m
o
ťa
k
y
č
s
a
tn
m
ia
ou mam
ěř il 5 4 c
Horn
mocn
inko
enti
vá, man
rské ne
e svojí
ažerka k u je Mgr. Vladim metrů.
v Podho fii je Adámek s
v
íra Vávro
ality Ne
ra
g
to
o
mocnic
Na f
kou.
e Přero
ou Nelin
v.
sestř ičk
62
Zdravotn
í sestř ič
ce Janě
pracuje
Tarcalo
v Podho
vé, k terá
rské ne
gickém
mocnic
oddělen
i na
í, se 10.
dcerka
října 2 0 chirurPavla Ta
10 narod
rcalová
ila
.
a svět
př išla n aminka
narová
z
y
.M
R
in
a
d
k
o
Roman
13:14 h
a 2 011 v
obecná
n
e
z
š
v
ře
b
je
.
22
vá
Machalo
Romana rního oddělení
te
sestra in nemocnice.
ké
Šumpers
Malá Ka
rolínka
se
maminc
e Mar ti narodila 1. dub
ně Sado
na 2 011
jako vše
wé, k te
obecná
rá pracu
sestra v
je
Nemocn
ici Podle
sí.
mince
2 011 ma
. března e urologic0
2
il
d
s se naro dravotní sestř
Jan Kya
,z
Kyasové ocnice Přerov.
ře
o
Barb
Nem
í
n
le
ě
d
kého od
Markétk
a Strán
ská se n
2 011 v 1
arodila
0:13 hod
21.
in. Mam
Mgr. Ma
inkou se dubna
rkéta Str
stala
žínková
sestra Š
,v
umpers
ké nemo šeobecná
cnice.
Od pitevního sanitáře k autoptickému laborantovi
Než se z obyčejného smrtelníka stane autoptický laborant, musí se nejdříve stát pitevním sanitářem.
Text: Karel Baroš / Foto: Martina Vašková
dech velmi staré preparáty jsme tedy vytahovali z kyvet, ty následně čistili, preparáty
proplachovali a do nových roztoků vraceli
zpět. V neposlední řadě jsme seznámeni
i s preparační technikou kostí, kterou můžeme vidět například v myslivosti u preparací
lebek či celých koster menších živočichů.
Díky odbornému vedení především Jana
Frišhonse byla proto praktická část více než
zajímavá. Naše připravenost pro závěrečnou
zkoušku byla na takové úrovni, že jsme ji
coby studenti všichni úspěšně absolvovali.
Po roce a půl studia se z nás tedy stali
autoptičtí laboranti. Na konci roku 2009
také vznikla Česká společnost pitevních
preparátorů, která si dává za úkol komunikaci mezi autoptickými laboranty a pitevními sanitáři, dále výměnu zkušeností
a oživení starých pitevních technik a preparací. Vznikla také nová kniha pitevních
a preparačních technik.
Závěrem bych rád zhodnotil práci autoptického laboranta oproti práci pitevního sanitáře. Ač je tato práce víceméně totožná, podle mého je hlavním přínosem tohoto studia
zlepšení pitevních technik, a tím i zjednodušení a zkvalitnění práce v oblasti eviscerací
a preparací. Dále kontakty s kolegy v této
oblasti jsou určitě přínosem pro všechny
zúčastněné. Pokud se dostaneme k nějakému
složitějšímu problému, máme se na koho
obrátit a s kým to konzultovat. Přesto, že je
tato práce v očích veřejnosti a bohužel někdy
i v očích samotných lékařů podceňována,
v lékařství má však nesporně nezastupitelné
místo v oblasti objasňování příčin smrti, ať
už smrtí přirozenou, či násilnou.
Váš příběh
Zažili jste něco neobvyklého nebo
třeba lidsky poutavého? Pak je rubrika „Váš příběh“ pro Vás jako stvořená! Posílejte svůj skutečný příběh
váš příběh
A
to se stalo tak, že mi před Vánoci
zavolal kamarád a oznámil mi, že
pro mě má práci. „Jakou,“ zeptám
se. „Budeš pitevní sanitář.“ „Aha,“ odpovím
a poděkuju: „Až zase něco budeš mít, tak mi
dej určitě vědět.“ Za měsíc (to už je po Vánocích) mně znovu volá ten samý kamarád,
že ještě pořád má pro mě tu práci pitevního
sanitáře. „Tak se tam aspoň zajdi podívat,
jestli bys to nezvládl,“ povídá. „Tak jo,“
říkám si. V životě by mě to nenapadlo, tak
to zní jako výzva, říkám si v duchu. Lehce
rozklepaný se jdu podívat na první pitvu
a seznámit se s prostředím komplementu
patologie. S lehkou nervozitou a žaludeční neurózou sleduji se zájmem pitvu až
do konce. „Tak to by bylo,“ říkám si, „příště
to musím zkusit pod dozorem lékaře udělat
celé sám.“ To se napříště ukázalo kupodivu
jako snadnější úkol, než pouhé sledování.
Do měsíce mám tedy podepsanou pracovní
smlouvu a stávám se pitevním sanitářem
Nemocnice Valašské Meziříčí.
Pomalu se začínám učit pitevním
postupům. Jako každá práce i pitva se
dá udělat dobře, nebo se dá zkazit. Asi
po dvou měsících dostávám od nemocnice
nabídku, že se otevírá kurz „Autoptický
laborant“ v Brně. Kurz patří pod profesní
a odborovou unii. Jestli bych měl zájem, že
mi to nemocnice zaplatí. „Proč ne?“ říkám
si, když už jsem dělal tolik škol od vysoké až po zahraniční a žádnou nedodělal,
proč nebýt „vyškolený pitevník“. Škola
je o víkendech, teoretická část v pátek
a sobotu dopoledne, praxe čtvrtek a pátek
na rok a půl, což není tak strašné s tím,
že první půlrok je teorie všeobecného
zdravotnictví a potom následuje rok praxe
na Ústavu soudní patologie v Brně. Tak
tedy souhlasím a pomalu se i začínám těšit
na nové zkušenosti a poznatky svých zku-
šenějších kolegů. V lednu nastupuji a jsem
překvapen množstvím lidí a především
dívek, které přichází do třídy. Je nás asi 35!
Wow! Tak to jsem nečekal! Vzápětí se ale
dozvídám, že to nejsou všechno budoucí
autoptické laborantky, ale 30 z nich budou
ošetřovatelky. Tak tedy začínáme studovat
a záběr je poměrně široký. Mezi hlavní
předměty se dostává somatologie, interna,
chirurgie, psychologie. V závěsu za nimi
jsou předměty, nebo spíše bloky předmětů
jako bezpečnost práce, gynekologie, patologie, první pomoc a několik dalších. Celý
půlrok vrcholí ústní zkouškou z interny,
chirurgie a první pomoci a písemnou
zkouškou ze somatologie. Takže na konci
prvního půlroku musí mít každý student
všechno hotové, aby mohl pokračovat
v praktické části. Tím tato teoretická část
pro autoptické laboranty končí, na rozdíl
od ošetřovatelek, které si ji ještě jednou zopakují na konci celého kurzu. Nás už bude
čekat „jenom“ závěrečná zkouška z části
praktické, ovšem čistě teoreticky.
Po prázdninách tedy nastupuji na soudní
patologii k praktické části celého kurzu. Pod
vedením Jana Frišhonse a Jiřího Merlíčka
se scházíme jednou měsíčně na dvoudenní
bloky, kde probíráme jak pitevní techniky,
tak techniky preparační. Učíme se speciální
pitevní techniky v oblasti krku, páteře,
dolních končetin, preparace zádových svalů
či malé pánve. K tomuto se pochopitelně
přidávají nejčastější makroskopické nálezy
i nálezy méně časté. Dále probíráme i pitvu
samotných orgánů. Přesto, že tato část
spadá spíše do kompetence lékařů, určitě
by měl autoptický laborant znát alespoň základy těchto technik, které se mu následně
hodí při evisceraci (vytažení) orgánových
bloků. Právě proto, aby věděl, jakým způsobem daný blok eviscerovat s co nejmenším
poškozením v dané oblasti zkoumání. Další
zajímavou částí je ukládání orgánů do různých roztoků k následnému vyučování mediků a uchování nálezů, které nejsou až tak
běžné. Tady ovšem narážíme na legislativu
naší republiky, která toto z velké části neumožňuje, a mohou se tedy využívat jenom
preparáty už hotové, není možno vytvářet
nové. Tím se dostáváme k další části našeho
kurzu a tou bylo právě zachování těchto
preparátů. Zanedbané a v některých přípa-
z nemocničního či zdravotnického
prostředí skupiny AGEL na redakční
e-mail: [email protected] Po vytištění
Vašeho příběhu v Našem AGELu
se můžete těšit na balíček v hodnotě
500 korun.
63
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Retro:
tentokrát ze Šumperské nemocnice
Pojmenování fotografické rubriky Našeho AGELu „Retro“ není náhodné. Skutečně v ní jde o časy poněkud dávnější, a to
se zaměřením na nemocnice, jejich personál či také pacienty nebo neobvyklé návštěvy. Pokud máte staré fotky, posílejte je
v elektronické podobě na e-mail: [email protected] nebo je přímo zapůjčete pro další kvalitní zpracování marketingovému oddělení
Nem
r eotro
cnice
příslušné nemocnice. Stejně tak uvítáme zapůjčení starých a zajímavých článků z dobových novin a časopisů.
64
65
Nem
r eotro
cnice
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Již v páté třídě se Zdeněk Troška
rozhodl stát filmovým režisérem
člověk potřebuje blízkost druhého člověka, pohlazení, pochválení, pocit bezpečí a jistoty v náruči toho
druhého. V pohádce to všechno zůstává a vnímavá duše to přejímá a těší se z toho.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Zdeňka Trošky a Barrandov Studio
zNee m
svoěcta
n i cc ee l e br i t
Charismatického a lidem oblíbeného
„vousáče“, který dětem připomíná hodného pohádkového čerta, jsme se zeptali
na několik otázek.
66
Od první třídy jste vášnivě četl, v dětství
jste se věnoval divadlu. V té době jste
měl představu, co budete jako dospělý
dělat? A hlavní Váš důvod, proč jste
po gymnáziu šel na FAMU?
Od malinka jsem chodil u nás v Hošticích
do biografu, který byl na faře. Za korunu
z první řady jsem viděl všechny krásné
pohádkové filmy té doby a byl jimi tak
okouzlen, že jsem se v páté třídě rozhodl
stát se filmovým režisérem. Všichni se mi
smáli, klepali si na čelo, ale já si vedl svou.
A ve svém přesvědčení jsem se nenechal
nikdy nikým zviklat.
Sehnal jsem si po knihovnách všechnu
dostupnou literaturu o filmu a knížku
Nová škola amatérského filmu od Ing. Řehořka jsem se naučil nazpaměť. Podle ní
jsem si psal první „scénáříky“ přečtených
pohádek a když jsem v deváté třídě dostal
od rodičů „osmičku“ Admiru, byl jsem
na vrcholu blaha. S místními spolužáky
jsem pak natáčel kraťoučké filmečky, ještě
je mám někde doma.
Když jste v mládí snil o kariéře režiséra,
jaké filmy jste v těch snech chtěl jednou
dělat?
Pohádky, jak jinak. Tenkrát mě fascinovala
Legenda o lásce s krásnou Janou Rybářovou, kterou jsem miloval, či Strakonický dudák, Hrátky s čertem, všechny ty
princezny, pyšné i se zlatou hvězdou, Byl
jednou jeden král, Labakan, Císařův pekař,
ale i ruské hrané i kreslené filmy – Sněhová královna, Koníček Hrbáček, Jak voják
přemohl vodníka, Sadko. Snímek Člověk
obojživelník jsem vždycky obrečel. Prožíval jsem příhody kluka Práče, bál se u Krále Šumavy, smál se Burianovi, Voskovcovi
a Werichovi. Později to byly snad všechny
filmy režisérů Kršky, Kachyni, Filipa,
Friče, Vávrova husitská trilogie, poetické
obrazy Petra Weigla. Takové hezké filmy
budu dělat, sliboval jsem si.
Začínal jste v 80. letech minulého století
filmem Bota jménem Melichar. Od té
doby proteklo v řekách hodně vody. Za-
vzpomínejte na začátky Vašeho točení
na Barrandově.
Byla jiná doba, jiný systém přídělu a rozdělování peněz. Když na Barrandově schválili
film do výroby, bylo naprosto samozřejmé, že na něj jsou peníze. A taky se vždy
natočil. Samozřejmě se hlídalo, aby v něm
nebylo něco proti režimu, zkoumaly se
dvojsmysly, narážky, ale na ty právě diváci
nejvíc čekali a kvůli pár slovům či větám
„proti“ se chodilo do kina jako na něco
odvážného, skoro společensky nebezpečného. Cenzura číhala a stříhala i z dětských
filmů. I z Boty jménem Melichar, tam se
dokonce zvažovala slova k písničce, jestli
jsou vhodná. Na schvalovací projekci ryčely soudružky z Ministerstva školství, že je
to děsivé snížení cti učitelů a celé úrovně
školství a dychtily film zakázat. Naštěstí
jsem si pozval učitelky ze školy, kde jsme
natáčeli, a ty se s nimi chytly s tím, že
skutečnost je daleko horší. Nakonec jsem
Rodák z vesnice Hoštice u Volyně Zdeněk Troška
po gymnaziálních studiích, částečně absolvovaných i ve francouzském Dijonu, nastoupil
na pražskou FAMU, kde absolvoval obor
filmová a televizní režie. Poté se stal režisérem
Filmového studia Barrandov, kde po pomocných
a asistentských funkcích realizoval svůj první
samostatný celovečerní film, komedii Bota jménem Melichar (1983). Po ní přišly další veselohry
– Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek,
Slunce seno, erotika (1983, 1989, 1991), Kameňák
1, 2 a 3 (2002 až 2004), Doktor od jezera hrochů
(2009) – střídané úspěšnými pohádkami
O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987),
Princezna ze mlejna 1 a 2 (1994, 2000), Z pekla
štěstí 1 a 2 (1998, 2000), Nejkrásnější hádanka
(2008) a nejnovější Čertova nevěsta (2011). Je
také režisérem Pokladu hraběte Chamaré (1984)
podle spisovatele Aloise Jiráska a Andělské tváře
(2001). Příležitostně pracuje i pro televizi, pravidelná je jeho spolupráce s divadly, především se
Státní operou v Praze (Carmen, Rusalka).
Co se od té doby – 80. let - změnilo
a jak? Mám na mysli točení filmů a práci
režiséra.
Po škole jsme všichni museli jak na Barrandově, tak v televizi absolvovat tovaryšská
léta, zprvu jako asistentíci, nejméně na pěti
filmech. Pak, když jsme se osvědčili, jako
pomocní režiséři, taky na pěti filmech.
A když načalstvo – pro dnešní mladé: šéfové – uznalo, že jsme odvedli práci dobře
a s nadšením, bylo z nás postupně vybíráno do trojic, ve kterých jsme točili
povídkové filmy. Abychom na malé ploše –
25 až 30 minut – ukázali, jestli vůbec na to
máme. Dostal jsem přidělenou povídku
Poštovský panáček z triptychu Jak rodí
chlap a v půli dubna točil sněhovou vánici
na Benecku. Ale mým prvním celovečerním počinem byla právě Bota jménem
Melichar. Ta se líbila a já se tak stal barrandovským režisérem.
V minulosti se točilo mnohdy na koleně, štáb Slunce, sena, jahod čítal celkem
dvanáct lidí. Ale nadšení a radost z práce překonaly všechny překážky, prostě
všichni dělali všechno, jako na škole, tedy
na FAMU. Točilo se na jednu kameru,
na východoněmecký opravdu „barevný“
materiál ORWO. Ti vyvolení z vyvolených
dostali někdy možnost točit na „origoš
matroš ze Spojáčů“, rozuměj originální
americký materiál Eastman color Kodak.
Ti pak už s námi „orwáky“ ani nemluvili.
Co cenzura filmů?
O cenzuře by bylo dlouhé povídání, ale
ona existuje vlastně pořád. Sponzor či
mecenáš, který dneska investuje do filmu,
si také diktuje, to se mi nelíbí, to pryč, to
předělat a protože jsou to jeho peníze, je
to i jeho zboží, co naplat. Ideologie sice
zmizela, ale nastoupily daleko agresivnější reklamy, skryté i ty okázalé. Vše, co
přinese peníze na výrobu, je dovoleno, vše
se tam prostě musí nějak vejít.
A čím je člověk starší, tím víc se řídí
radou Babičky Boženy Němcové: mluviti
stříbro, mlčeti zlato. Jako tenkrát i dnes se
můžete znelíbit, ani nevíte jak, a je po práci. Stále existují seznamy „černých puntíků“ – nežádoucí. Ta ano, ten ne. A braň se,
když ani nevíš pořádně, čím a proti komu
ses provinil. Ale to je dneska všude.
Točíte téměř výlučně komedie a pohádky, kde je „zlo vždy po zásluze potrestáno“. Chcete diváky především pobavit,
dát jim zapomenout na útrapy života,
ale realita je jiná. Slušní lidé často prohrávají s těmi gaunery, lumpy, podvodníky. Není Vám z této reality smutno?
Velmi smutno. Je mi líto mladých a dětí,
do čeho to rostou. Život se změnil v boj,
ve jménu mamonu, všeovládajících peněz,
je dítě vychováváno urvat si své místo
na slunci. Za každou cenu, bezohledně,
bezcitně. Hodnoty jako čest, pokora,
skromnost, upřímnost, přátelství – to
zůstává jen už v pohádkách. Ale děti na to
stále slyší, všichni máme v sobě zakódovanou sílu toužící po něčem hezkém,
spravedlivém, i když se za projevy citu stále
víc a víc stydíme. Kolik práce dá říct blízké
osobě – mám tě rád. Všichni to potřebují
aspoň jednou slyšet, aby měli pocit, že
nová pohádka Čertova nevěsta
o ně někdo stojí, že jsou někomu v životě
potřební. Pak je pozdě nosit kytky na hrob.
Všechno je ve výchově, už od malička.
Uspěchaní a urvaní rodiče nemají na děti
čas, proto jim jako pardon nakoupí všechnu
možnou techniku – tu máš, hrej si a dej
mi pokoj. Ano, je to zázrak, všechny ty
internety, počítače, přehrávače. Ale marná
sláva, je to jen mrtvá technika a člověk potřebuje blízkost druhého člověka, pohlazení,
pochválení, pocit bezpečí a jistoty v náruči
toho druhého. V pohádce to všechno zůstává a vnímavá duše to přejímá a těší se z toho.
Vaše pohádky a komedie jsou divácky
velmi úspěšné. Kina jsou plná, Vaše
snímky v televizi mají obrovskou sledovanost, přesto kritici zejména na Vašich
komediích nenechají nit suchou. Za pohádku Princezna ze mlejna jste dostal
Českého lva, protože se stala divácky
nejúspěšnějším filmem. Přestože si z negativních recenzí nic neděláte, není Vám
to trochu líto? Nebo myslíte, že je to
klasické čecháčkovství, kdy tento národ
závidí i nos mezi očima?
Film bez diváka nemá cenu, i kdyby měl
sto odborných cen. Když na něj divák nepřijde, nekoupí si ho na DVD či nestáhne
z internetu, film neexistuje. Nechci dělat
rádoby hlubokomyslné ponory do rozervaných niter tápajících, kteří hledají
pravdu a sami sebe uprostřed filosofie
všehomíra. Nechci dělat filmy pro kina
osamělého diváka. V dnešní uspěchané,
nejisté a neveselé době chci diváka potěšit,
pohladit a dopřát mu aspoň pár minut
smíchu, odreagování se, aby zapomněl
na chvilku na své trable, trápení a byl zase
rád na světě. Jejich díky a obliba mých filmů, které znají nazpaměť, jsou pro mě tím
největším oceněním a důkazem, že moje
práce dosáhla svého naplnění.
A kritika? Je kritika a kritika. Bohužel
se málo setkám s opravdu profesionální,
fundovanou studií, rozborem. Většinou je
to povrchní odsouzení, mnohdy plivnutí,
ale tak může dneska reagovat kdokoliv
a kdekoliv. Mám pocit, že se to mnohdy
děje podle toho, do jakého kotce patříte. Ale
protože nepatřím nikam a nejsem rektální
alpinista, jsem na tom tak, jak jsem. Připadá
mi to mnohdy spíš jako nějaké vyřizování
si účtů přes noviny, což je mimo profesi.
Už svatý Augustin říkal: Lépe, když nás
gramatikové = kritici pomlouvají, než aby
nám lid nerozuměl. Vždyť ať si každý sám
zkusí napsat scénář či natočit film, dneska
si to může dovolit kdokoliv, kdo si sežene
peníze. Každému jeho nebe. A že by v tom
byla závist pramenící z komplexů vlastní
neschopnosti? Všechno je možné, už se dávno ničemu nedivím. Jsme přece v Česku.
Ve Vašich filmech hrály stovky nebo
spíše tisíce herců. Zřejmě nejpřátelštější
vztah jste měl s paní Růžičkovou. Jak
na ni vzpomínáte?
Takové krásné třicetileté přátelství bych
přál každému. Helena byla slunce, energie,
radost ze života, milovala lidi, nikdy by nemohla být Robinsonem, stejně jako já. Byli
jsme jedna duše ve dvou tělech. Naprosté
souznění. Škoda, že odešla, mohla vytvořit
ještě mnoho krásného, co by lidi těšilo.
Je to určitě těžké, ale můžete vybrat
tři top herce, kteří Vám přirostli k tělu,
a proč zrovna oni?
Je jich jistě celá řada, jsou skvělí, milí,
můžete je obsadit kdykoliv do filmu, nebo
s nimi trávit dovolenou. A pořád je to o radosti být spolu. Jsem potěšen, že v TýTý
dostala Jiřina Bohdalová nejvyšší ocenění
za celoživotní mistrovství. Protože si ho
už dávno zasloužila. Je to Paní Herečka,
zNee m
svoěcta
n i cc ee l e br i t
musel přeci jen něco odstranit, ale tak, aby
se vlk nažral a koza, tedy Bota, zůstala celá.
Ani pohádka O Jasněnce a létajícím ševci
není celá, chybí několik dramatických
scén. Prý jsem natočil horor a děsit malé
socialistické děti je nepřípustné! A hotovo.
67
ročník 5
Bohem políbená, která zahraje všechno
na světě, i kombajn (pan Troška se hlasitě
směje). A stejně jako Helena vždy plná
nefalšované člověčí energie, kterou umí
stále skvěle předávat dál, těšit jí moře svých
diváků. Bohdalka prostě patří všem a patří
samozřejmě do každé rodiny. Jsem moc
rád, že můžu být jejím kamarádem.
z e sv ě ta c e l e br i t
Pak Eva Holubová! Úžasná paní, herečka všech rejstříků, neuvěřitelně vzdělaná,
inteligentní dáma, v jejíž společnosti je přímo rozkoš dlít. Můžete s ní hovořit o všem
na světě, je přímá, upřímná, zásadová. Zná
dobře život, lidi a její pozorovací talent
je mimořádný a vše, čeho si jen všimne,
dovede mistrně přetavit do svých rolí.
A pak Sabina Laurinová. To je něha
sama, milá, skromná, vstřícná, pozorná.
Jako královna v poslední pohádce Čertova
nevěsta je vskutku královnou, noblesní,
vznešenou, umí nosit a „prodat“ každý
kostým, prostě radost s ní pracovat. Moc
bych si přál, abych ji – a samozřejmě obě
předešlé dámy – mohl obsadit do dalších
svých filmů. Je veliké potěšení mít vedle
sebe opravdové lidi s krásnou duší.
68
Ve svém snímku Doktor od jezera
hrochů jste si také zahrál drobné role
– doktora a zařval jste jako hroch. (Pan
Troška nahradil doktora, který byl silně
indisponován. Navlékli na něj bílé
oblečení a řekl čtyři věty. Poté s asistentem Markem Kališem „namluvili“ hlas
hrochů). Jak byste jako režisér Troška
zhodnotil výkon herce Trošky?
Zahrál? Mihnul jsem se tam v jednom
záběru a to z čiré nutnosti. Prostě jinak to
nešlo. Ale žádná sláva, i když si mě mnoho
lidí zapamatovalo a mají radost, že mě
poznali. To mě víc bavilo „namlouvání“
hrocha. Když jsme to pak ve studiu pustili
Evě Holubové, nevěřila a museli jsme jí to
předvést živě.
Ve snímku Slunce, seno, jahody, který
vznikl počátkem 80. let, jste natočil erotické scény, velkou roli má farář. Neměl
jste s tím v té době problémy?
No, to byla taková socialistická erotika.
Jakmile se dva objali a padli na postel či
do jetele, kamera decentně odhlédla na západ slunce, květinu se čmelákem, obraz
nad postelí…. Farář kupodivu soudruhům
nevadil. Zprvu měli námitky, jestli ho tam
není moc, ale pak se shodli na tom, že je
přece jen služebně postaven jinde, kde už
nemůže škodit.
A pár bláznivých babek revoluci nespustí…. I když jsem ze Slunce, sena, jahod
musel odstranit asi deset minut, ale to je
na dlouhé povídání. Za pět let nato jsem
ve „fackách“ některé z vystřižených scén
natočil znovu, a to už jsme měli přestavbu
a z filmů se nestříhalo.
V řadě filmů se za socialismu musely
na základě určitých lidí některé scénky
buď přetočit, nebo byly z filmu vypuštěny. Potkalo Vás něco takového?
Dostal jsem zákaz obsadit Jiřinu Jiráskovou do role řídící Hubičkové. Provinila se svým členstvím v KANu a prostě
některým lidem vadila. Domluvil jsem se
s Laďkou Kozderkovou na lehkém podrazu. Obsadím Laďku, ale pár dní před jejím
natáčením jako onemocní, já o prázdninách neseženu honem žádnou jinou náhradu a aby rozjeté natáčení pokračovalo,
povolám jako záchranu kousek od Hoštic
na chalupě v Malenicích čekající Jiřinu.
Akce proběhla přesně, jak jsme to naplánovali, a radost z vítězství byla obrovská.
Vaše filmy trhají rekordy, křivka sledovanosti je obrovská. Nezvažujete, že
natočíte další pokračování Slunce, seno
nebo Kameňáky? Nebo připravujete
nějakou novinku?
Tuto otázku dostávám stále. Jenže ono už
není s kým. Od prvního dílu uteklo 28 let
a mnozí představitelé dávno mezi námi
nejsou. A jak se říká – do třetice všeho
dobrého…. Totéž platí i o Kameňácích.
Je neuvěřitelné, jak opět při nedávném
uvedení v televizi obě trilogie zabodovaly
na prvních místech ve sledovanosti. A to je
pro mě ta největší odměna, kterou si můžu
přát. Mám připraveno několik projektů,
jejich realizace závisí na rozhodnutí, které
z nich si páni finančníci vyberou a jakou
částku peněz jsou schopni a ochotni do filmu investovat.
Film se stal po listopadu zbožím. Přestože jste úspěšný a Vaše snímky sleduje
velké množství diváků, peníze na pohádky či komedie se i pro Vás zřejmě
těžce shánějí. Vždyť jméno Troška je
číslo 3
červ en 2011
zárukou úspěchu. Nebo máte nabídky
od bohatých společností na Vaše nové
snímky?
Mělo by to tak být, aspoň ve světě to většinou tak funguje. Jenže jsme v Česku a tady
je všechno tak nějak jinak, hubou ke zdi,
jak by řekla Kelišová. Nabídky od bohatých společností? Nikdy, ani jedna. Vlastně
ano! Pan Václav Fischer mi nabídl natáčení
některých scén v Andělské tváři u moře
na ostrově Fuerteventura! Zázrak!
Přestože jinak chodíme s panem
produkčním od dveří ke dveřím, tu se
vymlouvají na krizi, tu na nesolventnost
světa, na zvýšené DPH, na počasí. Pana
Trošku známe, jeho filmy se nám líbí, ale
bohužel… Snad příště… Protože film,
opera, divadla, prostě kultura nikoho už
dávno nezajímá. Holt nevydělává, tak co
s ní, zbytečná…
Řada Vašich snímků se uvádí dabovaná
v zahraničí. Viděl jste například komedii
Slunce, seno a pár facek v Maďarštině.
Co na to říkáte?
Viděl. Moc jsem se pobavil. Klobouk dolů
před maďarskými kolegy, dali si práci najít
herce se stejnou barvou hlasu. A skvěle
se jim to povedlo. V roce 1987 jsem viděl
Slunce, seno, jahody ve Vietnamu. Promítačka venku, bílý hadr natažený ve větvích
palmy a Hoštice zdraví Hanoj…
Je známo, že nejvíce milujete jižní
Čechy, kde vznikla trilogie Slunce …
a většina Vašich pohádek. Kde všude
ve světě jste ale natáčel a kde to bylo
zajímavé a proč?
Jak jsem už řekl, díky panu Fischerovi
jsme točili Andělskou tvář na Kanárech.
Nějak se mu dostal scénář do ruky, zaujal
ho a sám mi zavolal a nabídl, že by to bylo
zajímavější, kdybychom měli ve filmu
moře. Zprvu jsem nevěřil, říkal jsem jaké:
Lipno nebo Máchovo? Když nás však
poslal na obhlídky míst na Fuerteventuře,
kde bychom mohli točit a které on sám
vytipoval, byl jsem jako u vytržení. Krásný
sen. Do smrti mu budu vděčný.
Podle čeho dosazujete herce do rolí?
Hlásí se Vám herci sami?
Podle typu role, podle znalosti našich
herců a hereček. Dosazujete, kombinujete,
vybíráte nové tváře na konkurzech. Ozývají se nejrůznější herecké agentury a nabízejí svá esa, své objevy. A samozřejmě, že
i herci posílají své fotky s prosbou zahrát
si nějakou roličku. Podle hesla – líná huba,
holý neštěstí.
Málo lidí ví, že jste úspěšný i na prknech, jež znamenají svět. Pro Národní
divadlo jste režíroval Verdiho operu Don Carlos, Vaše Rusalka uspěla
ve Státní opeře Praha a posléze v Košicích. Proč takový odklon od filmu a co
Vás láká na divadle?
Na divadle ani tak ne jako na samotné opeře. Miluju vážnou muziku a operu zvlášť
a jsem šťastný, že jsem jich mohl několik
zrežírovat. Ve Státní opeře Praha stále hrají
mou inscenaci Carmen a Rusalky, v Košicích Rusalku a Fausta a Markétku, v Budějovicích a na otáčivém hledišti v Krumlově
to byl Weberův Čarostřelec. Spáchal jsem
i jeden muzikál, Hamlet v Divadle Kalich,
balet Čertoviny v Tylově divadle v Plzni,
Rusalku na Křižíkově fontáně pražského
Výstaviště… Dostávám stále nabídky
na další režie oper tady i venku, ale vždy
má přednost film. Operu dělám jen ve volném čase, jako koníčka.
Jste pověstný gurmán, autorem úspěšné
knihy speciálních receptů s názvem
Nebe v hubě. Jaké je Vaše nejoblíbenější
jídlo a co naopak vůbec nemusíte?
Jsem nadšený všežravec, mimo škraloupu
na mléce a kozího sýra a mléka sním úplně
všechno. Kdykoliv a s radostí. Miluju vejce,
rajčata, piju rajskou šťávu, ale i bylinkové
čaje. Čeho se vůbec netknu, je tvrdý alkohol, víno mi nechutná a po pivu okamžitě
usínám.
Zúčastnil jste se jako člen poroty soutěže
Talentmanie. Co Vám tato soutěž dala?
Jsem rád, že jsem poznal mnoho velice
šikovných lidí, skutečných mistrů svého
umění. Přiznám se, že jsem proti tomu, aby
se pořád a všude zpívalo anglicky. Jednou
jsme v Česku, tak se má zpívat převážně
česky. Jenže to je sakra těžké, tam je slyšet
každičká chyba, což v anglickém „zahuhlání“ není zdaleka tak postřehnutelné. Ale
je to móda, mladým se to líbí, prosím, proti
gustu žádný dišputát.
Ví se o Vás, že rád houbaříte a máte rád
hudbu. K Vašim koníčkům patří i historie, kreslení a vaření. Závěrem se zeptám
- jste v životě šťastný?
Jsem. Narodil jsem se na šťastné planetě,
v krásném koutě krásných jižních Čech.
Být šťastný znamená umět mít rád lidi.
A já je mám rád. A pak je štěstí to, když se
vaše práce stane vaším koníčkem a koníček
prací. Pár bezva lidí kolem sebe, pevné
zdraví, smysl pro humor - to je přece život
jako v pohádce, nemyslíte?
Novinky z Barrandova
Barrandovský Videostop září
Zábavnou soutěž Videostop sleduje každou
sobotu na TV Barrandov více než půl
miliónu diváků, takže se řadí mezi nejsledovanější pořady televize. Barrandovský
Videostop navazuje zcela na populární
soutěžní Videostop z 80. let, který vysílala
ještě Československá televize. Stejně jako
tehdy, i dnes pořad moderuje populární
Jan Rosák.
TV Barrandov začala vysílat Videostop
5. března a soutěž mohou diváci vidět
každou sobotu večer od 21:10 hodin.
Barrandovský videostop má celkem 17
čtyřicetiminutových dílů a vedle Rosáka
v něm diváci vidí například režiséry Juraje
Herze, Václava Vorlíčka, Dušana Kleina či
Zdeňka Trošku. Pořad připomíná slavnou
českou kinematografii v ukázkách, jejichž
obsah hádají vždy tři soutěžící. Vítěz finále
pak obdrží výhru – cestu do Hollywoodu.
nejznámější díky roli Dr. Jean z filmové
adaptace komiksu X-Men.
fantasy o Jeníčkovi a Mařence
Fundus společnosti Barrandov Studio se
podílí na přípravě nového akčního fantasy
inspirovaného známou pohádkou bratří
Grimmů o Perníkové chaloupce. Hvězdně
obsazený snímek se nyní natáčí v Německu
a premiéru by měl mít v březnu příštího roku. „Fundus zapůjčil pro natáčení
ve Studiu Babelsberg několik kusů nábytku
a především téměř 150 exemplářů dobového keramického nádobí,“ říká ředitelka
Fundusu Věra Krátká.
Akční pohádka s názvem Hansel and
Gretel: Witch Hunters vypráví příběh Jeníčka a Mařenky patnáct let po jejich zážitcích
v Perníkové chaloupce. Stali se z nich profesionální lovci čarodějnic, ale nyní stojí před
nejtěžším úkolem, kdy musí porazit tlupu
černokněžníků vedených zákeřnou Muriel.
Snímku vévodí hvězdné herecké
obsazení. Jeníčka si zahraje na Oscara
nominovaný Jeremy Renner (například
Smrt čeká všude, The Town) a Mařenku
krásná Gemma Arterton (mj. bondovka
Quantum of Solace, Souboj Titánů nebo
Princ z Persie). Jejich úhlavní protivnici
pak ztvární populární Famke Janssen, asi
Na Barrandově vyrostla
Sixtinská kaple
Na Barrandově v první polovině roku
vznikly věrné napodobeniny interiéru Sixtinské kaple, papežovy ložnice a knihovny
v Apoštolském paláci, nebo chodby a cely
knězů. Na barrandovském pozemku pak
vyrostlo Svatopetrské náměstí v Římě či
ulice v Pise. Všechny dekorace byly historicky věrné jako z přelomu 13. a 14. století
a byly určené pro francouzské filmaře, kteří
na Barrandově natáčeli nový historický
seriál Borgia, jenž mapuje osudy členů rodu
Borgiů. Rod Borgiů se v době renesance
stal jedním z nejmocnějších a nejvlivnějších rodů na území dnešní Itálie.
z e sv ě ta c e l e br i t
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: TV Barrandov, Studio Barrandov
69
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Leopold Sulovský prvním Čechem,
který vylezl na nejvyšší horu světa
Náročné expedice na K2 nebo Makalu trvají i tři měsíce.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Leopolda Sulovského
zNee m
svoěcta
n i cc ee l e br i t
N
70
ejznámější český horolezec současnosti Leopold Sulovský, který
jako první Čech zdolal nejvyšší
horu světa Mount Everest, v dětství
závodně lyžoval. K lezení ho dostal
brácha. Začínal u skalního lezení, pak
začal jezdit do středních velehor. V roce
1975 byl českým reprezentantem, v letech
1976 až 1980 reprezentoval Československo. V 70. letech zažíval první velké
horolezecké úspěchy, například v roce
1976 zdolal švýcarský Matterhorn (4495
metrů) cestou bratří Schmidtů na severní stěně, v roce 1977 zlezl Mont Blanc
(4810 metrů). V 80. letech začal Leopold
Sulovský vyrážet do větších hor – Pamír,
Himálaj, Ťan-Šan. Jeho výstup na Mount
Everest (8848 metrů) přes Nortonův
kuloár v severní stěně z roku 1991 je
dodnes považován za nejhodnotnější
český výstup na nejvyšší horu světa. Zúčastnil se více než 20 expedic. Jako člen či
vedoucí expedic například na Annapurnu
(8091 metrů), Yalung Kang (8505 metrů),
Nanga Parbat (8125 metrů), Lhotce (8516
metrů) a dvakrát Čo Oju (8210 metrů)
nebo K2 (8611 metrů).
Lezení na hory je pro laika spojeno hlavně s adrenalinem a romantikou. Často
riskujete život, zdraví. Proč vlastně
lezete Vy?
Horolezectví je sport jako každý jiný.
Nemyslím si, že by byl nějak výrazně
nebezpečnější než jiné sporty. Jezdím
na hory a lezu proto, že jednak mám rád
to prostředí a tu atmosféru okolo a také
přírodu. Miluji hory. Je to svým způsobem
vlastně odpočinek, vyčistit hlavu a zpět
do každodenní reality.
Byl jste prvním Čechem, který vylezl
na nejvyšší horu světa. Jaký jste měl
nahoře pocit?
Když jsem zjistil, že jsem skutečně na vrcholu, první, co mne opravdu napadlo,
bylo, že už nemusím dál stoupat. Ono je
lepší se začít radovat až na barové stoličce,
někde dole a my jsme moc dobře věděli,
jak náročný sestup nás čeká. Několik délek
jsme museli slaňovat, věděli jsme, že to
nebude jednoduché. Na vrcholu jsme byli
až o půl čtvrté odpoledne, takže bylo jasné,
že budeme mít co dělat, abychom do tmy
došli do nějakého rozumného terénu.
Jak dlouho jste byl na vrcholu Mount
Everestu a co jste tam dělal?
Zhruba 45 minut. Chvíli jsem čekal
na kolegu Battistu, se kterým jsem horu
lezl. Ještě jsem tam potkal Novozélanďana
Michaela Perryho z mezinárodní britské
expedice, se kterým jsme se fotili, a poté
nás čekal sestup.
Zdolal jste Mount Everest a další hory.
Platí u Vás, že když je zdoláte, tak už Vás
nepřitahují?
Myslím si, že to tak není, ale je pravda,
že znovu na Mount Everest bych zřejmě
už nešel. Pokoušel jsem se o něj dvakrát.
Poprvé výstup z jihozápadu, podruhé se
mi podařilo jako členovi italské expedice
vystoupit jednou z těžších cest, a to severní
stěnou Nortnovým kuloárem. Ale třeba
na jiné vrcholy, které se nám podařilo zdolat – například Makalu západním pilířem kdyby to nebylo tak logisticky náročné, tak
tomu bych se nebránil.
Jak dlouho se expedice plánuje a jaká je
příprava takového výstupu od samého
začátku?
Od nápadu vylézt na určitou horu k celkové realizaci netrvá dlouho. Důležité je
ale sehnat dostatečné množství finančních
prostředků, abychom mohli expedici
zabezpečit podle svých představ. Také
musíme zajistit pro nás kompletní servis
od domorodců, kteří se o nás starají v té
zemi, kam se jede. Takže časově největším
problémem je tak vlastně sehnat finance
na celou výpravu.
Jak dlouho expedice trvá?
Expedice v Himálajích trvá do dvou měsíců. Pokud se jedná o oblasti, které vyžadují
dlouhé přibližovací pochody k hoře (K2,
Makalu, Kangchenjunga,…) i zpátky, pak
expedice trvá i tři měsíce.
Jak vybíráte tým lidí, kteří s Vámi
pojedou? Přece jen, musíte těmto lidem
maximálně věřit.
Tak to patří k nejsložitějším věcem celé
expedice. Ti lidi především musí být hotoví
chlapi v oboru a zároveň aby byli schopní
fungovat vedle sebe, aby se snesli. Jsou tam
vzájemné sympatie. Složit vhodný tým
je dost komplikované, ale většinou se to
povedlo.
Jak před expedicí trénujete?
Fyzicky nejlepší příprava je trénovat v horách. Ale to vždy nelze. Takže nejrychlejším způsobem fyzické přípravy je asi jezdit
na horském kole. Každý z horolezců má
svůj způsob tréninků. Technická obratnost
se cvičí na menších, středních horách, ale
také na umělých stěnách.
Slyšel jsem, že před výstupem trénujete
v kryokomoře, tedy strávíte v mrazu
mínus 120 stupňů Celsia denně několik
minut?
Určitě nám to pomáhá. Mohu říct, že co
jsme před odjezdem na expedice začali
chodit do mrazu, tak během přibližovacích
pochodů do základních táborů nás nepostihla – na rozdíl od minulosti – žádná
chřipka.
Jak vlastně vypadá samotný výstup?
Od příjezdu do odjezdu?
Po příletu do země určení je nutné vyřídit
nezbytné formality pro vlastní oficiální
zahájení expedice. Pak následuje přesun
účastníků expedice a veškerého vybavení
do základního tábora pod horu. Začíná
samotný výstup kombinovaný s potřebnou aklimatizací až po případné dosažení
vrcholu. Pak odchod dolů a odlet domů.
Většinou dosáhne vrcholu jeden člen expedice. Jak se rozhodujete, kdo z týmu
půjde na vrchol, kdo má nejvíc síly?
Normální je, že se dopředu ví, jak na tom
kdo je a kdo se asi s největší pravděpodobností pokusí o vrchol. Ale pořád platí staré
pravidlo, že obvykle si hora vybere sama.
Těch vlivů v průběhu expedice je celá řada.
Když chci podniknout vrcholový útok, tak
musím mít dostatek odpočinkových dnů,
být vhodně aklimatizován, abych byl schopen ten výstup na vrchol absolvovat. A vše
se sešlo s počasím. Takže se rozhodne až
tam, na místě, v den D a hodinu H.
Velká tlaková vlna může rozmetat i tábor.
Co si s sebou berete za jídlo a pití? Berete si také alkohol?
Jídlo musí být co nejpestřejší. Musí tam být
čerstvé potraviny, jako brambory, zelenina,
čerstvé maso. Vezeme také různé konzervy, ale musíme vše střídat. Alkohol bereme
určitě, ale jenom do základního tábora.
Nahoru ne.
Kolik jste zhubli během expedic?
Samozřejmě, že si ta nadmořská výška
vezme své. Někdy jsou velké rozdíly, kdy
ty úbytky bývají tři až patnáct kilogramů.
Obvykle horolezci, kteří tam jezdí pravidelně, mají úbytky váhy nižší než ti, kteří
jsou tam výjimečně.
Pokud máte pořád úspěchy, tak byste se
měli zamyslet nad tím, proč se to nyní
nepovedlo. Tady vím jednoznačně, že se
nám postavila do cesty nepřízeň počasí,
kterou jsem do té doby neznal. Když se
vlivem počasí expedice prodlouží o týden –
dobře, ale už i to je dost. Ale o dvacet dnů,
kdy prší nebo sněží v době, kdy už mělo
být hezky. Tam se ale ukázalo, že i tak jsme
měli počítat s tím, že bychom měli mít
rezervu, že tu expedici jsme měli posunout
trošku na později.
A naopak jak oslavíte úspěšný výstup?
To je individuální. Už i tam trochu. Samozřejmě pak doma, ale žádné velké oslavy až
do rána.
Bývá obtížnější výstup nahoru nebo lézt
unavený zpět dolů? Hrozí nebezpečí i při
sestupu?
Tady jde o zkušenosti. Abych nezpůsobil
problémy jak sobě, tak ostatním, tak bych
nikdy neměl jít nahoru na sto procent
svých sil. Abych třeba na vrcholu prostě
skončil se silami a pak nemohl sejít. Když
zjistíte, že jste na tom fakt špatně, tak není
dobré jít dál.
Co ponorková nemoc během dlouhého
pobytu?
Ponorkové nemoci vznikají nejvíce, když
je špatné počasí a vlastně není co dělat. Ale
jsou proti tomu zbraně, které používám.
Jedna ze zbraní je, že každý člen expedice
musí mít svůj vlastní stan, aby měl kam
zdrhnout, když mu všichni lezou na nervy.
A druhá velice účelná zbraň je dostatek
jídla. Kdo je nažraný, není nasraný.
Co je při výstupu nejhorší? Laviny, led,
husté sněžení?
No, všechny tři věci. Nepřízeň počasí
taky všechno zpožďuje, a když se to trefí
do doby, kdy máte lézt, kdy jste odpočatí,
tak je to špatné.
Co děláte nebo jak se zabavujete při
expedicích? Kdy například nelze lézt či
jít dále?
Když je špatné počasí, tak dáváme dohromady informace z expedice, které dáváme
na naše webové stránky. Zpracováváme
také fotky. Jinak hodně odpočíváme nebo
se večer díváme na filmy.
Dostali jste se už někdy do laviny. Co se
v takovém případě dá dělat?
Do laviny ne, ale dostali jsme se do tlakové
vlny. Stavíme si stany tam, kde by nás lavina
neměla trefit. Ale i tlaková vlna docela nadělá paseku. Jen pro představu je to takové,
jako kdybyste jel na dálnici na kole a kolem
vás projede kamion a skončíte v příkopě.
Některé Vaše expedice ale nebyly úspěšné, například kvůli počasí? Co se vrtá
hlavou horolezcům, když se jim výstup
nepovedl?
Teď se nám zrovna naposledy nepovedl
výstup, a to na podzim minulého roku.
Lezete již dlouho, jak se změnilo
vybavení horolezců za tuto dobu? Dají
se expedice dnes a třeba před třiceti
lety, kdy jste ve velkých horách začínal,
vůbec poměřovat?
Určitě ano. Je pravda, že když já jsem
začínal lézt, tak u nás nebylo nic, ale
za ostnatým drátem bylo skoro všechno.
Akorát, že se vše postupně vyvíjelo. Dnes
jsou výrobky lehčí a výkonnější. Boty
jsou kvalitnější, hlavně na lezení ve skále.
Výzbroj se zkvalitnila. Oblečení od těch sedmdesátých let má lepší parametry, zvýšil
se poměr prodyšnosti k nepromokavosti.
Stále ale peří nebylo překonáno.
Jak posuzujete úroveň českého horolezectví? Patří čeští horolezci ke světové
špičce?
Myslím si, že k ní patří. Přestože v současné době není žádná reprezentace, jak v minulosti bylo, tak zvuk českých horolezců
je dobrý.
A na závěr. A co nějaká další výprava?
Příští rok bychom se chtěli s podobnou skupinou jako loni pokusit o Lhotse Shar z jihu.
zNee m
svoěcta
n i cc ee l e br i t
Potkáváte se s řadou expedic. Slyšel
jsem, že šerpové například nějaké zbohatlíky vynesou na vrchol, tam se nechají
vyfotit a zase je snesou. Je to tak?
V současné době je naprostá většina výprav
komerčních. To znamená, že působí několik skupin na světě, které vám nabídnou,
že vás dostanou na Mount Everest nebo
na některou horu, kterou si vyberete. Pokud to není vyloženě nedostupná hora, oni
vám zabezpečí všechno. Nestojí to zrovna
málo, asi 65 tisíc dolarů na osobu, ale ta
skupina vám takto zabezpečí „výstup“
na vrchol.
71
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Křížovka
NKeŘmÍŽ
o Oc Vn Ki cA e
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. července 2011 na email [email protected] Do předmětu emailu uveďte heslo „křížovka-červen“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět dárkové balíčky
v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Milovat znamená stárnout ruku v ruce.
Z celkového počtu 66 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé:
72
Jarmila Šohajdová (Bruntál), Radek Ryška (Třinec), Libuše Lorenčíková (Prostějov), Viktor Macek (Šumperk),
Renáta Kučerková (Dřevohostice)
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v Našem AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
Jahodov ý zá
kuse k
chn
Ing . Mar cely Kirs
erov é, pacient
ky Šumperské
nemo cnice
e piškot…
lohrubé mou ky
Nejprve si upečem
ů. Na konec s lehmoučka, 105g po
u
kr
cu
5g
10
,
e tu hý sníh z bílk
jce
ám
ích
m
za
rtové
ce
PIŠKOT: 3 ve
leh
tom
kou vysy pané do
uk rem do pěny, po
azané a strouhan
m
vy
t
do
e
és
ov
em
Žloutk y ut řeme s c
pr
lij
e
ku. Na
í. Můžem
sta přidáme mou
d piškot nezr ůžov
ku
do
).
),
vý
°C
to
ho
50
ký m obracením tě
(1
je
ě
ot
troub
suchá, pišk
st ředně vyhřáté
ji vy tá hneme a je
ud
ok
a p
formy. Pečeme ve
u
ot
šk
pi
ejli zapíchneme do
i test se špejlí (šp
něj krém…
, 1 vani lkov ý
ladne, natřeme na
pudinku (prášku)
ch
o
vy
éh
ot
ov
lk
šk
ni
pi
va
ile
ce
Ja km
piškot.
lévková lží
ůžeme natírat na
ánková másla, 1 po
ady vyšlehá me a m
KR ÉM: 2 pomaz
om
hr
do
e
Vš
a.
kru moučk
cu kr, pů l hrnku cu
líček Dort-želé
. Já používám 1 ba
ou
in
lat
nici
že
je
e
m
alije
ba 3 hodiny v led
položíme ovoce a z
sek vychladit zhru
ku
zá
e
ám
ch
Následně na k rém
ne
Potom
e 1/4 litru vody).
od Dr.Oet kera (z
a podáváme.
á
Recept zaslala Dana Škabrahov
z Nemocni ce Valašské Meziříčí
Ingredience:
stvé)
• 1 kg ovoce (mů že být mra žené i čer
tky,
šves
z,
rybí
če,
eran
hrušky, jablka, pom
vky
borů
ny,
mali
dy,
mandarinky, jaho
• 1200 g cukru krystal
• 2 dcl rumu (nemusí být)
• 1 citron
• lžička skořice
• 3 nemleté hřebíčky




Postup:
misce smícháme nakrájené ovoa hrušky nemusíme loupat). Ve větší
Ovoce nakrájíme na kousk y (jabl ka
ici a hřebíček . Vše důk ladně
, citron (nak rájený na kousk y), skoř
ce a cu kr, přidáme rum (nemusí být)
na cca 45 minut . Pečte tak
by v hlubším pekáči na 220 stupňů,
promíchá me a dá me do v yhřáté trou
orientační, protože každý
ze
Pod le toho se řiďte, čas pečení je pou
dlou ho, aby ovoce pustilo šťáv u .
dává me do skleniček, které
é,
hork
íchejte. Po upečení, ještě
prom
s
obča
ní
peče
m
Běhe
bu.
trou
u
má jino
ru nohama .
zavíčkujeme a otočíme na 5 minut vzhů
ou vodou. Necháme vylu holžičk y pečeného čaje a zalijeme hork
1-3
e
Podáváme tak, že do hrnečku dám
a ka ždý chce recept.
vat a pijeme. Voní po tom celý dům
rNeecme o
pc
ty
n i čt
c ee n á ř ů
Pečený čaj
73
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
Kalendář vzdělávacích akcí
Vítkovická nemocnice
14. června 2011
Pacientská konference – Idiopatické střevní záněty
Místo konání: Vítkovická nemocnice
Bližší informace: www.nemvitkovice.cz,
[email protected]
15. – 16. září 2011
Ostravské dny léčebné výživy VI. – Nutriční péče ve zdravotnických zařízeních
Místo a čas konání: Kongresové centrum
Vysoké školy Báňské v Ostravě
Bližší informace: www.nemvitkovice.cz
Komplexní onkologické centrum
Nový Jičín
16. – 17. září 2011
Sympozium o radiační onkologii
Místo konání: Žerotínský zámek Nový Jičín
Bližší informace: tel. : 556 794 192,
fax: 556 794 192, mobil: 602 543 513
www.onkologickécentrum.cz, [email protected]
Místo a čas konání: Kulturní dům Trisia,
od 10 hod.
Bližší informace: www.nempodlesi.cz
Podhorská nemocnice
Nemocnice Prostějov
15. června 2011
Lékařský postgraduální seminář interního
oddělení na téma Novinky a zajímavosti
v interně, kazuistická sdělení
Místo a čas konání: Zasedací místnost stravovacího provozu Nemocnice Prostějov, ul.
Mathonova, začátek 16:00 hod.
Bližší informace: www.nempv.cz
Nemocnice Podlesí
9. – 10. června 2011
Rány&defekty 2011 – Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran,
kožních defektů a reparaci tkání
21. června 2011
Vzdělávací seminář pro pracovníky nelékařských profesí – Trombembolická nemoc
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost na ředitelství pracoviště
Bruntál, 14:00
Bližší informace: www.podhorska.cz
23. června 2011
Lékařský seminář – Vybraná témata
z gynekologie a porodnictví
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost na ředitelství pracoviště
Bruntál, 15:00
Bližší informace: www.podhorska.cz
Inzerce
Clarion Congress Hotel Ostrava
18.IV.- OSTRAVSKÉ
19. 10. 2011
ANGIODNY 2011
POŘADATEL
Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
ve spolupráci s Českou angiologickou společnosti ČLS JEP
Nemocnice
PŘEDSEDA ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
MUDr. Dušan Kučera
primář Vaskulárního centra Vítkovická nemocnice a.s.
www.nemvitkovice.cz
www.angiology.cz
ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
P. Bědajanek, V. Čížek, J. Chmelo, D. Kučera, D. Maděřič, K. Roztočil, P. Uhlig, M. Válka
Informace a registrace: AMCA, spol. s r.o., e-mail: [email protected], tel.: 221 979 351, 731 496 060, www.angiology.cz
HLAVNÍ TÉMATA
- Diagnostika akutní (ALI) a kritické (CLI) končetinové ischémie
- Možnosti chirurgické a endovaskulární terapie ALI a CLI
terapie CLI
74 -- Konzervativní
Intervence na bércových tepnách
- Komplexní program „diabetická noha“
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity)
jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.
od roku 1901
… let profesionálních zkušeností
z výroby léčivých přípravků,
výzkumu, vývoje a inovací
Více než 100…
Více než 100…
… zemí pokrytých tržním zastoupením
… farmaceutických přípravků
nám umožňuje pečovat o pacienty
nabízejících moderní a přitom
téměř na celém světě
Nemocnice
Více než 100…
dostupnou léčbu téměř ve všech
terapeutických oblastech
75
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., Na Strži 65, Praha 4, 140 00
tel. recepce: +420 261 141 200, fax: +420 261 141 201, www.richtergedeon.cz, [email protected]rgedeon.cz
ročník 5
číslo 3
červ en 2011
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
V ČESKÉ REPUBLICE
Nemocnice
Komplexní zásobování všech zdravotnických
zařízení po celé ČR
Nejširší nabídka produktů nejvýznamnějších
značek na trhu
Služby šité na míru jednotlivým zákazníkům podle
jejich velikosti, typu a individuálních potřeb
76
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
tel.: +420 558 337 111
fax: +420 558 337 112
[email protected]
Pobočka Praha
Krajní 801
252 42 Jesenice, Praha-Západ
tel.: +420 241 011 501
fax: +420 241 930 001
[email protected]
Pobočka Brno
Řípská 18a
627 00 Brno-Slatina
tel.: +420 547 253 173
fax: +420 547 253 172
[email protected]
Pobočka Horka nad Moravou
Olomoucká 612/34
783 35 Horka nad Moravou
tel.: +420 588 516 652
fax: +420 588 516 651
[email protected]
www.martekmedical.cz

Podobné dokumenty

Číslo 3 [CZ] - Zdravotníctvo a Sociálna Práca

Číslo 3 [CZ] - Zdravotníctvo a Sociálna Práca VŠZaSP sv. Alžbety, Heyduková 10, 812 50 Bratislava, Slovenská republika, č. účtu: 2925860335/1100, SR e-mail adresa redakcie: msramka{@ousa.sk Adresa pobočky redakce: Časopis Zdravotnictví a sociá...

Více

Kurýr 1103.indd - berounsky

Kurýr 1103.indd - berounsky doufám! Protože pokud o jednání nejvyšších orgánů měst a obcí informují jen na základě tiskových zpráv od vedení radnic, neodvádějí dobrou práci. Naštěstí je ale „pro zkvalitnění služeb jednání nah...

Více

Největší investice Šumperské nemocnice od roku 1993

Největší investice Šumperské nemocnice od roku 1993 NEMOCNICE JAKO PRVNÍ V ČR PROVEDLA OPERACI PACIENTA S ONEMOCNĚNÍM SPINOCELULÁRNÍHO KARCINOMU JÍCNU.

Více

t - Fakulta hospodárskej informatiky

t - Fakulta hospodárskej informatiky Pro odhadnutý VAR(1) model byla dále zkoumána Grangerova kauzalita (GK). Na 5% hladině významnosti byla prokázána oboustranná GK proměnných DL_M2_SA a DL_ISC_SA. Na 5% hladině významnosti byla prok...

Více

Ze zasedání rady města Dodatek za anketou o

Ze zasedání rady města Dodatek za anketou o na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 poskytnutí daru Sportovně střeleckému klubu Chrastava, registrační číslo 0159, ve výši 19.000,- Kč, včetně návrhu smlouvy - DR/3/2...

Více