LIKOSÁČEK

Komentáře

Transkript

LIKOSÁČEK
1 2014 Ročník XVII.
LIKOSÁČEK
Časopis
pro zaměstnance
společnosti
LIKO-S
Budujeme happy and green company
ŽIVÉ STAVBY
PLNÉ ŽIVOTA
DALŠÍCH 5 000
SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
LETOS ZÚROČÍME
LOŇSKOU ENERGII
NAŠÍM
CÍLEM JE
NADŠENÝ
ZÁKAZNÍK
PLATÍ STÁLE Z KOMUNISMU ZNÁMÉ – INICIATIVNÍ BLBEC, HORŠÍ NEŽ TŘÍDNÍ NEPŘÍTEL? •
PRŮMYSLOVÝ VENTILÁTOR MADE IN LIKO-S • ROZHOVOR S ING. ARCH. MICHALEM HRONEM
SLOVO ŘEDITELE
BUDUJEME HAPPY AND
GREEN COMPANY 2014
Platí stále z komunismu známé –
Iniciativní blbec, horší než třídní nepřítel?
Vybráno z novoročního projevu předsedy představenstva Libora Musila.
Milí spolupracovníci, úspěšně se nám podařilo provést firmu přes
pokles trhu minulých 3 let. Byla to krásná,
náročná doba a svou pozici jsme posílili.
Jsem na to hrdý a děkuji za vaši dobrou práci.
Hodně věcí jsme změnili. Změnili jsme však
jenom to, co jsme změnit museli, abychom
fungovali. Přizpůsobili jsme se okolním podmínkám. Firma prosperuje, ale … Tento náš
časopis dostávají i naši obchodní přátelé,
proto velmi vážím použití slov o přežití. Moji
milí kolegové, přesto je použiji – ten, kdo
se jen přizpůsobuje okolním podmínkám,
pouze přežívá. Udělali jsme velký pokrok
v našem technologickém vybavení, organizaci pilujeme k dokonalosti a tak, kde je ještě
prostor? Je kde brát energii k dalšímu růstu?
Chceme být Happy, nechceme růst za každou
cenu.
Rezerva je v myšlení. V tomto roce musíme
k našim svalům přidat více mozku. Nebo lépe
– vyměnit svaly za mozek. Nemám na mysli,
že jako výrobní firma budeme propouštět
naše řemeslníky, kteří se živí rukama a ke
kterým mám vždy velký respekt. Nebo že
sem tam znovu vyženeme naše manažery
a techniky, aby si šli do výroby nebo na montáže zkusit něco vytvořit rukama, nebo že sebou budeme muset „mrskat“. Změna k myšlení se bude týkat nás všech. Více mozku, více
kreativity, více iniciativy.
správného hodnocení od Tvého šéfa? Potřebuješ k tomu něčí hodnocení? Anebo ještě
lépe – jsi vůbec schopen sám sebe zařadit na
této stupnici?
Pro inspiraci uvedu příklady iniciativního
přístupu pro většinu našich pracovních pozic, tak jak nám je náš byznys sám ukazuje.
Jsou to postupy lidí v těchto pozicích, kteří jsou opravdu úspěšní a o které bychom
v naší firmě neradi přišli. Všichni ostatní
jsou lehce nahraditelní.
Každý z Vás ode mne dostal před vánočními
svátky osobně věnovanou knížečku od Elbert Hubbart – Poselství Garciovi. Podívejme se ještě jednou krátce, jak je v tomto díle
iniciativa popsána: „Iniciativa znamená dělat svěřené úkoly správně, aniž by vám někdo
něco musel vysvětlovat. Hned za tím následuje splnění úkolu s jedním připomenutím.
Pak následují ti, kteří neudělají nikdy nic,
aniž by o to byli požádáni dvakrát. Pak jsou
ti, kdo udělají správnou věc jen tehdy, když
je nutnost nakopne. Nejníže na stupnici stojí
člověk, který neudělá nic správně, i když mu
to někdo ukáže a dohlíží na to, aby to udělal.“ Tolik stojí v knížce, která byla napsána
před 100 lety a jejíž zásady pro nás stále platí.
Kde na této stupnici stojíš Ty? Dostává se Ti
Projektový manažer: Čekám na potíže v realizaci a pak je řeším? Spoléhám na to, že si
vždy nakonec se vším poradíme? Některé
věci nemůžu ovlivnit?
Anebo předvídám, a tudíž jsem stále o krok
před vším, co se může stát? Vlaju za projektem, anebo projekt jde podle mých požadavků
a představ? Učiním svého zákazníka šťastným a nechám toto štěstí se vším všudy pro
naši firmu zaplatit?
2
Anebo hledám nová řešení a zajímám se
sám, jak moje řešení ve výrobě či v realizaci fungují? Mám téměř nekonečnou kapacitu, protože pokaždé si dokáži sám zjistit
a rozhodnout, co je v danou chvíli důležité.
A pokud moje vlastní kapacita nestačí, vím
Začnu pozicí pro náš úspěch důležitou a tou
je asistentka: Čekám na přesné pokyny od
šéfa a nejraději dělám doklady a rutiny.
Anebo řídím svého šéfa a jeho okolí tak, aby
mohl podávat efektivní výkon? Myslím za
něj? Komu dalšímu ještě ve svém okolí mohu
poskytnout asistenční servis? Dokáži být šéfem svého šéfa v rámci asistenčního minima?
Obchodní manažer: Doba je těžká a lidi nemají peníze? Každý chce to nejlevnější? Nejdůležitější je cena?
Anebo bereš se závaznou angažovaností
do svých rukou plně odpovědnost za prodejní cíle, které přinášejí peníze na výplaty
a zisk pro firmu za každé situace na trhu?
Sám přinášíš nápady na inovace, aby se ani
v budoucnosti nezastavil tok peněz z Tvých
obchodů?
Technik: Už se z těch požadavků nad hlavu
a pořád dokola můžu zbláznit? Ať mi tedy
někdo určí moje priority, co mám dělat dříve a co později? Hlavně, že je to z mého stolu
pryč a ať si s tím ostatní nějak poradí? Nemám klid na práci? Bojím se chyby?
o náhradním řešení, jak ji navýšit? Vím, kde
můžu udělat chybu, a to si sám pohlídám
a zkontroluji? Motivuje mne neklid, nebo
mne ničí?
Kantýnská: Nemůžu za to, co mi zase poslali? Když Ti to nechutná, tak to nejez? Co sis
objednal, to máš?
Anebo to co podávám, je jídlo ODE MĚ?
Chutná moje jídlo mým strávníkům? Pečuji o jejich zdraví? Odpočinou si při obědu či
svačině?
Montér: Podívej se, co mi to zase z toho Slavkova poslali? Za to já nemůžu, co oni tam blbnou? Ať si to jdou ti chytráci sem zkusit?
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Anebo jsem tu proto, abych si poradil s každou situací a zákazník byl vždy spokojen?
Reprezentuji stovky lidí za mnou, a když už
se stane, nedopustím, aby zázemí své chyby
opakovalo?
Nákupčí: Dejte mi přesně, co chcete, a já to
koupím? Oni to levněji, lépe a rychleji už neumí?
Anebo každá další dodávka bude lepší, než ta
před tím?
Logistik: Nejlepší jsou cesty vyšlapané? Lepší je řešení bez rizika?
Anebo hledáš pokaždé lepší a nevyšlapanou cestu? Předvídáš, co nás na té nevyšlapané může potkat, a máš nachystané všechny
varianty řešení?
Kontrolor: Však já jim zase něco najdu? Nikomu se nedá moc věřit a kontrola odhaluje
ty, kterým se nedá věřit vůbec? Chyby se stále opakují a s tím se nedá nic dělat?
Anebo moje kontrola dává lidem jistot, a to
i v tom, že se chyby nebudou opakovat? Moje
kontrola vede lidi, aby byli lepšími?
Anebo nic nevyrobím, neuskladním, nenaaplikuji, nesmontuji, nepostavím stejně blbě
jako před tím? I když to ostatní nepoznali, tak
já a moji lidé stále víme, co jsme neudělali dobře, a to příště změníme? Já jsem tím motorem,
co dává věci do pohybu? I když vím, že to nebylo přesně ono, jsem pyšný na to, co jsme vyrobili, uskladnili, aplikovali, namontovali a postavili? A také se tím dokáži veřejně pochlubit?
Účtárna: Jsme tady od toho, abychom vše
správně zaúčtovali, pokud nám to ti lidé
z provozů včas schválí? Kdo má pořád ty změny v zákonech sledovat?
Anebo přemýšlím nad tím, jak rutinní klepání stejných faktur svěřit strojům, a tím si
uvolnit ruce k poskytnutí dokonalého číselného servisu týmům a dokonalé kontrolní
údaje pro vedení? Pátrám po tom, co se skrývá za čísly, které mi procházejí rukama?
Údržbář a správce majetku: Když někdo
něco chce anebo to vidím, tak to spravím? Nemůžu být všude a všechno hlídat? Všechno
stárne a opotřebovává se? Lidi na cizí majetek kašlou?
Anebo lidem vysvětluješ, že toto je náš majetek, na kterém jsme všichni výdělkem závislí?
Předvídáš a plánuješ sám a dopředu, kde by
se co mohlo pokazit, aby nebylo vidět, že majetek chátrá a byl vždy připraven sloužit a reprezentovat naši firmu? Víš, že není střední
cesta mezi zvelebováním a chátráním, a tak
stále zvelebuješ?
Správce informačních technologií: Jsi tu
proto, aby systémy správně šlapaly? Štve Tě,
jak ti ostatní tomu nerozumí, jak jsou stupidní a stále otravují dokola se základními
věcmi? Zajímá Tě více klapání serveru, než
co právě a stále dokola řeší náš projektmanažer?
Anebo jsi to právě Ty, kdo je hodinu před
kaž­dým a ví, co bude třeba? Jsi to Ty, kdo ke
své práci používá ta nejefektivnější zařízení
a postupy, abys byl vždy napřed? O kolik se
zvýšila produktivita práce uživatelů Tvých
technologií minulý týden?
Recepční: Tady není na nic klid, a tak se nemůže nikdo zlobit, když mi sem tam něco proklouzne? Copak můžu mít oči a uši všude?
Proč bych zrovna já měla někomu vylepšovat
náladu, když mně ji nikdo nevylepší?
Anebo vím, že moje pozice je velmi důležitá,
protože první dojem je nejdůležitější jak v telefonu, tak osobně? Já jsem ten první dojem?
Vedoucí…výroby, skladu, aplikací, montážní skupiny: Co po mně všichni pořád chtějí? Lepší je to kolikrát udělat sám, než to pořád
dokola někomu vysvětlovat? To už nechte, to
projde, to nikdo nepozná? Nemám na nic čas,
hlava mi jde kolem? Stát jim za zadkem?
Vývojář: Ať si řeknou, co chtějí a já to pak
dám do kupy? Nemůžu zaručit, že to vyjde?
Bojím se chyb a zdržení? Když už to vyjde,
tak ať si to potom ostatní nějak přeberou?
Nebo naopak všechno musí být perfektní
a tudíž v nedohlednu?
Anebo přemýšlíš, kdo to, co vyvíjíš, koupí,
a jak mu to budou naši lidé prodávat? Hledáš
a pátráš po odvážných řešeních? Sleduješ čas
při práci?
Dělník, řemeslník: Udělám, co po mně chcete? …Ale to jste neříkal!? Chybička se může
vloudit? Angažuji se jen do výše platu? Nezajímá mne, co dělá ten vedle, od toho jsou zde
jiní? Kontrola je buzerace? Udělat něco navíc
znamená maximálně zůstat sem tam déle
v práci? Když padla, tak PADLA? Vzdělávat
se? Proč?
Vážení čtenáři,
náš časopis Likosáček oslaví v letošním roce
své sedmnáctiny. Jako správný mladý muž chce
dbát o svůj zevnějšek, aby byl moderní, barevný
– zkrátka cool a in.
Již při prvním setkání s letošním premiérovým
číslem uvidíte, že doznalo podstatných změn
v designu i uspořádání jednotlivých rubrik. Na‑
ším přáním je, abyste náš firemní časopis četli
ještě raději. Pokud se nám to podařilo, dejte
nám vědět. Předem děkujeme.
Již tradičně je první číslo věnováno stručnému
hodnocení uplynulého roku a plánům jednotli‑
vých divizí na letošní rok. Máte tak možnost si
přečíst, co nového nás v následujících měsících
čeká. Budeme se společně s našimi autory sna‑
žit, abyste se na stránkách našeho listu pravidel‑
ně setkávali se zajímavými aktualitami z každo‑
denní práce a života Likosáků.
Letos chceme dát prostor také našim obchod‑
ním partnerům. Jako prvního jsme oslovili Ing.
arch. Michala Hrona, který již více než dvacet let
pracuje s našimi interiérovými systémy.
Přejeme si, ať se vám náš Likosáček líbí …
Jiří Stratil
Anebo jsi ten, kdo svému řemeslu opravdu
rozumí? A tím ví, že jeho cena je velká a nenahraditelná? A proto se podílíš na neustálém
zlepšování sebe sama, lidí okolo sebe, postupů a procesů,které děláš, vybavení, které používáš. Zajímáš se, co přidává Tvoje práce
konečnému produktu? Proč věci mají být tak,
jak jsou? Lámeš si s tím hlavu? Víš, že i Ty
prodáváš?
Manažer: Jsem tady od toho, abych plnil čísla? Mám obavu, abych nezklamal? Nemohu
si dovolit někoho vyhodit, když na jeho práci
nikoho nemám? Všechno umím nejlépe a ke
všemu mám co říci? Na nic nemám čas? Myslím, že myslím?
Anebo děláš architekturu svého týmu dopředu tak, aby v něm nebylo místo pro lidi
bez iniciativy? Kolik lidí máš v jaké kategorii
podle iniciativního přístupu? Jsi pro všechny
okolo sebe příkladem iniciativního člověka?
Co nového jsi poslední týden inicioval?
Rád bych, a nejenom v roce 2014, pracoval jenom s iniciativními lidmi. Myslím, že se pro
každou profesi dají najít. A také vím, že se
iniciativa v lidech dá podnítit.
Na začátku roku je třeba popřát i zdraví.
Ale to také nepřijde samo bez iniciativního
přístupu. Vezměte zdraví do svých rukou.
Pečujte o své rodiny a dopřejte si hobby. Pečujte o své tělo v práci i po práci, dobře spěte,
zdravě jezte a pijte. Nekuřte.
A udělejte letos díru do světa. Společně i každý zvlášť. Happy New 2014!
Libor Musil,
předseda představenstva
a zakladatel společnosti
3
DIVIZE
NÁZEV INTERIORS
RUBRIKY V ROCE 2014
NAŠÍM CÍLEM
JE NADŠENÝ
ZÁKAZNÍK
Martin Coufal, ředitel divize Interiors
Plánování letošního roku v divizi Interiors letos probíhalo online ve Slavkově a v pražské pobočce.
S loňským rokem v ČR
jsme spokojeni –
dosáhli jsme plánovaných
výsledků, a jak jsme si
předsevzali, podařilo se
nám vyvarovat jakýmkoliv
rizikům. Náš tým je silnější a kvalitnější, než byl na
začátku roku loňského. To
je dobrým předpokladem
pro úspěšné zvládnutí
našich letošních cílů.
Rok se sešel s rokem a já mám opět milou povinnost, abych se spolu s vámi podělil o krátké zhodnocení roku minulého a prozradil
něco z našich plánů na rok 2014.
S výsledkem loňského roku v ČR jsme spokojeni – dosáhli jsme plánovaných čísel, a jak
4
jsme si předsevzali, vše probíhalo bez problémů. Podařilo se nám vyvarovat jakýmkoliv rizikům. Náš tým je silnější a kvalitnější,
než byl na začátku roku loňského.
Slovensko splnilo naše očekávání, naproti
tomu Maďarsko díky projektům Lego, Audi
a Opel naše očekávání vysoce předčilo a rok
2013 byl tak zásluhou Márie Veréb nejlepším
rokem v historii pobočky.
Na exportu jsme měli větší ambice než nakonec skutečný výsledek. Chyby hledáme
především sami v sobě. Náš export bude tedy
předmětem nejvíce plánovaných změn.
A teď k plánům. Nechci vás nudit nějakými
čísly nebo podrobnostmi. Podstatný je princip a tím je pro nás přispět svou prací k posílení všech atributů naší firemní filozofie. Jak
se to promítne v našich plánech prakticky?
NEJLEPŠÍ JE BÝT NEJLEPŠÍ
Pohledů na to, kdo je v naší branži nejlepší, je
celá řada. Nejlepší však může být než jeden,
a proto tím nejlepším je ten, kdo je nejlepší
v celé řadě různých kritérií, které vytváří
pověst. Podle nás je tedy tím nejlepším ten,
kdo má nejlepší pověst.
To je to, co si o nás myslí naši zákazníci, co říkají, píší a jestli se k nám vracejí. Ve všech bodech našeho plánu jsme přemýšleli nad tím,
jak naše služby zákazníkům zlepšit. I lepší
komfort našich zaměstnanců je v konečném
důsledku přínos pro zákazníky.
DŮLEŽITOST DETAILŮ
Náš plán technického vývoje počítá s vylepšením mnoha technických řešení našich produktů, kde požadavky na vylepšení vzešlo
ať už z přání našich zákazníků a partnerů,
iniciativy montérů nebo byly zjištěny při
kontrolách realizací Michalem Jelínkem. Michalova činnost „supervizora“ se nám velmi
osvědčila a letos plánujeme, že se kontrolám
realizací bude věnovat v ještě větší míře.
VĚŘÍME V NAŠE LIDI JAKO INDIVIDUALITY
Našim cílem je nyní podporovat, sledovat
a odměňovat iniciativu lidí. Tak jako v jakémkoliv sportovním týmu platí, že když
chce tým vyhrát, musí to chtít všichni hráči, tak u nás na divizi platí, že chceme mít
v týmu pouze lidi, kterým také o něco jde.
V tomto duchu jsme udělali mnoho personálních změn a některé nás ještě čekají. Iniciativu očekávám od všech lidí na všech pozicích.
DIVIZE INTERIORS
NÁZEV
V ROCE
RUBRIKY
2014
NEJVYŠŠÍ KVALITA PRODUKTŮ A SLUŽEB
Tento princip aktivně naplňujeme úpravou
postupů – od nároků technických řešení až
po konečnou montáž na stavbě. Našim cílem
je nyní zkrátit lhůty mezi uzavíráním projektů a dojednáváním do výroby. Proto jsme
taky posílili pozice kalkulantů a provozních
konstruktérů. V jejich dalším růstu budeme
organizovat pravidelná setkání.
INOVACE I ZA CENU CHYB
Neplánujeme dělat chyby, ale je jasné, že nic
nepokazí jen ten, kdo nic nedělá. Letos chystáme několik převratných změn v naší produktové řadě, připravujeme nové produkty
a začínáme realizovat i nákupy nových technologií. Více však prozradím až těsně před
uváděním na trh.
NEFORMÁLNÍ KOMUNIKACE
Prosklené příčky MICRA I, Faurecia, Mladá Boleslav.
Lidé rezignují na svoji iniciativu, pokud se
dál setkávají s arogancí nebo nevšímavostí.
Jak rozumíme neformální komunikaci, bylo
přesně popsáno Liborem Musilem v posledním čísle Likosáčku. V mnoha úspěšných
nadnárodních firmách je to dokonce popsáno ve standardech pro komunikaci.
Já osobně budu ještě více dbát na to, aby
vstřícnost, soudržnost a kooperativnost byly
skutečně naplněnými pojmy, nikoli prázdnými slovy na papíře.
RŮST A PROFIT
My jsme skutečně hrdí na to, že naše divize se
podílí téměř ze 70% na zisku celé firmy. I v letošním roce máme velmi ambiciózní finanční
plán. K jeho naplnění vede však pouze jediná
cesta a tou jsou zákazníci nadšení tím, že pro
ně pracuje právě LIKO-S.
Kombinace příček MICRA I a Omega 100.1 v interiérech IBM v Brně.
Prosklené příčky MICRA II, McCann v Bratislavě.
5
DIVIZE ENERGY V ROCE 2014
ŽIVÉ STAVBY
PLNÉ ŽIVOTA
ROK 2013 BYL PRO DIVIZI ŽIVÉ STAVBY VELMI ÚSPĚŠNÝ. PLÁNOVANÁ ČÍSLA
OBRATU I ZISKU JSME PŘEKROČILI O VÍCE NEŽ 20 PROCENT. ZREALIZOVALI
JSME ŘADU ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ, JAK PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY, TAK
I PRO ŘADU NOVÝCH, SE KTERÝMI JSME SE V LOŇSKÉM ROCE SETKALI POPRVÉ.
Tým divize Energy – Živé stavby® nad plány roku 2014.
Martin Diviš, ředitel divize Živé stavby®
Postavili jsme největší počet Živých staveb®
za posledních několik let. Naši zákazníci si
stále více uvědomují, jak důležitá je variabilita jak kancelářských, tak i výrobních
prostor. Potvrzuje se naše přesvědčení, že
současná dobu bude klást stále vyšší a vyšší požadavky na flexibilitu firem, jejich
lidí i jejich provozů. Z tohoto pohledu je
Živá stavba® dokonalým řešením. Možná
i proto byl pro nás rok 2013 tak úspěšný
a i výhled do roku 2014 vnímáme jako velmi
pozitivní.
Aby pro nás byly i následující roky takto
úspěšné, se věnujeme systematicky inovacím, a to nejen na poli produktů, ale i postupů. Staráme se o to, aby náš zákazník
u nás našel vždy to nejlepší řešení.
INOVUJEME:
V loňském roce jsme dokončili tři roky trvající komplexní rekonstrukci výrobního areálu
společnosti IN-EKO TEAM v Trnci u Tišnova. Ve spolupráci s jednatelkou společnosti jsme
vytvořili moderní pracovní prostředí pro dynamický tým pracovníků firmy.
6
V roce 2013 se nám podařilo rozšířit řadu
našich produktů o několik novinek. Klíčovou z nich je nová difuzně otevřená skladba
stěny učená především pro administrativní
budovy. O jedinečnosti řešení svědčí získaný průmyslový vzor pro tuto skladbu. Toto
nové řešení nám umožňuje vytvářet zdravé
a příjemné prostředí pro práci s minimálními náklady na provoz. Otevřená fasáda nemá
žádná omezení, dokážeme z ní vytvořit libovolné tvary a vždy dodržet dokonalé izolační
vlastnosti v každém detailu.
Mezi další lahůdky, na kterých jsme si
v loňském roce „pošmákli“, je i zelená fasáda,
kterou jsme v rámci našeho vývoje zrealizovali na přístavbě nové haly v našem areálu.
Obě tyto novinky jsou již připraveny do realizace a budeme je schopni nabídnout našim
zákazníkům.
ROSTEME:
V letošním roce chceme rozšířit naši divizi
o dva zapálené stavaře, kteří mají chuť dě-
Interiér, který jsme vytvořili pro firmu IN-EKO TEAM, vizuálně propojuje jednotlivé provozy
a zároveň je akusticky odděluje. Splňuje tak požadavky pro moderní kancelářské prostory.
Mezi další lahůdky, na
kterých jsme si v loňském
roce „pošmákli“, je
i zelená fasáda, jejíž
podklad tvoří originální
skladba fasády chráněná
průmyslovým vzorem v ČR
i Rakousku, která umí
dýchat. V rámci našeho
vývoje jsme ji zrealizovali
na přístavbě nové haly
v našem areálu a připravili
pro naše zákazníky.
lat věci jinak a lépe. Potřebujeme do našeho
týmu další lidi, kteří mají zájem hledat, co
si náš zákazník přeje, jeho představu najít
a překonat.
Takto vypadala na konci léta naše zelená fasáda na výrobní hale. KRÁSA!
NABÍZÍME VÍC:
Našim zákazníkům vždy nabízíme o něco
víc. Slovo kvalita pro nás není všudypřítomná fráze. Nekompromisní kvalita je pro nás
samozřejmostí. Při každé stavbě hledáme
možnosti, jak udělat dané věci ještě lépe,
ještě rychleji, ještě kvalitněji. Díky tomuto
postupu můžu s hrdostí prohlásit, že se nám
za letošní rok podařilo „vytvořit“ více než 50
spokojených zákazníků, pro které stavět bylo
radostí.
Náš plán pro rok 2014 je jednoduchý –
chceme opět dokázat, že nejlepší je být nejlepší. Naším cílem je být jedničkou v tom,
co děláme. Jedině tak můžeme svým zákazníkům nabídnout skutečnou kvalitu
bez kompromisů, vždy a ve všech projektech, na kterých pracujeme.
Nejvýznamnější z letošních realizací se Živou fasádou je právě probíhající stavba haly pro
společnost Sittech Hydraulika v Mostě, kde realizujeme dvoupodlažní administrativní budovu
se skladovým zázemím. Administrativní budova je v nízkoenergetickém provedení.
7
DIVIZE ENERGY V ROCE 2014
DALŠÍCH 5 000
SPOKOJENÝCH
ZÁKAZNÍKŮ
Petr Juřeník, ředitel divize Chytrá izolace®
I KDYŽ ROK 2014 ZAČAL UŽ PŘED
NĚKOLIKA TÝDNY, NACHÁZÍME SE
JEŠTĚ POŘÁD NA JEHO ZAČÁTKU.
DO ROKU 2014 JDEME SE SMĚLÝMI
PLÁNY, NÁPADY A ...ZÁVAZKY, KTERÉ
JSME SE ZAVÁZALI SPLNIT V RÁMCI
NAŠÍ DIVIZE I FIRMY. Z JAKÉ POZICE
DO NĚJ STARTUJEME, JAKÝ BYL
V NAŠEM PODÁNÍ ROK 2013?
Rok 2013 byl pro Chytrou izolaci® rokem stabilizačním. Velkou výhodou je, že stabilizací je pro nás zvýšení tržního podílu Chytré
izolace® na trhu s izolacemi. A to je při čtení
článků o krizi ve stavebnictví v kombinaci
s „blbou“ náladou vel­mi pozitivním signálem. Ukazuje se, že tak jedinečný produkt, jakým je Chytrá izolace®, v rukách pracovníků
naší divize – stejně jako našich autorizovaných distributorů – se pesimismem svého
okolí zaobírat nemusí.
I když se v roce 2013 všechno nepovedlo na
100%, dobrý dojem a výsledek roku jsou pro
nás velkým povzbuzením.
V průběhu roku 2013 jsme uvedli na
trh Živou fasádu. Jedná se systém difúzně
otevřené fasády, která umožňuje samovolný
průchod vodních par z interiéru směrem
ven, aniž by použitá izolace ztratila svou
funkčnost. Zamezí se tak vlhnutí zdiva, vzniku plísní a celkově přinese obyvatelům domu
zdravější životní prostředí. Zrealizovali jsme
ve spolupráci s firmou NOVABRIK několik
desítek fasád obložených betonovým obkla­
dem, s firmou Fundermax fasády opláštěné
vysokotlakým laminátem i skutečně živou
fasádu s rostoucím travním porostem. Celý
systém jsme prověřili na Vysokém učení
technickém v Brně pod přísným dohledem předních odborníků z oboru.
Velmi slibně se rozběhl projekt Chytrá
izolace® v Rakousku, kde nese označení
SMARTISOL®. Po dobrém úvodu v podobě
8
Ivo Rod dokonale zatepluje podkroví nového rodinného domu v Šumicích.
účasti na mezinárodním veletrhu BAUEN
UND ENER­GIE WIEN, Wien jsme jeho úspěšnost dokázali potvrdit desítkami spokojených zákazníků, které na tomto nově se
rozvíjejícím trhu obsluhuje náš partner
firma ERNST STOCKER BAUSYSTEME.
I když Živé fasády postupně nabírají na
svém významu, většina naší izolace zateplila podkroví rodinných a bytových domů.
V roce 2013 překročil počet zákazníků
užívajících si pohodlí a komfortu Chytré
izolace® 5 000!
V roce 2014 nemůžeme mít jiné než růstové
cíle. Chceme přinést Chytrou izolaci® dalším
stovkám domácností a poskytnout jim dokonalé zateplení. Chceme pomoci desítkám stavařů vyřešit ty nejkomplikovanější detaily
jimi prováděných staveb. A samozřejmě se
budeme dále věnovat vývoji našeho produktu, abychom pro něj nacházeli nová a nová
uplatnění. Všem svým spolupracovníkům
děkuji za práci odvedenou v roce 2013, našim
zákazníkům přeji nikdy nekončící příjemné
a zdravé prostředí s Chytrou izolací®.
Dokonalé zateplení v praxi.
PRODUKTY
PRŮMYSLOVÝ VENTILÁTOR
MADE IN LIKO-S
...důraz na úsporu energie
V BOJI O LEPŠÍ POZICI NA TRHU KOVOVÝROBY JSME SE ROZHODLI PŘIJÍT S VLASTNÍM PRODUKTEM, KTERÝ
BYCHOM VYMYSLELI, PODLE DODANÉ DOKUMENTACE OD ZÁKAZNÍKA ZKONSTRUOVALI A NÁSLEDNĚ VYROBILI. PO
DOHODĚ PADLA VOLBA NA PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY. NA PRVNÍ POHLED SE MŮŽE ZDÁT, ŽE NA TOM NIC NENÍ,
VŽDYŤ JE TO OBYČEJNÝ VĚTRÁK, KTERÝCH JSOU PLNÉ OBCHODY. AVŠAK OPAK JE PRAVDOU.
Příprava na první spuštění testovacího ventilátoru, zleva Tomáš Šmerda, Miloš Křivan, Karel
Potácel, Roman Zouhar, Filip Kadeřávek, Petr Čermák a Vratislav Urban. A potom to byl
pořádný průvan!
Průmyslový ventilátor MP 02-560 připraven!
Ventilátory, které budeme vyrábět, musí
splňovat několik kritérií. Musí mít parametry přesně podle zadání zákazníka:
množství dodané vzdušniny, pracovní tlak
musí vydržet v prostředí, ve kterém bude
pracovat, musí být dostatečně robustní, aby
měl dlouhou životnost, a hlavně musí mít
maximální účinnost, aby zákazník neplatil
zbytečnou energii za jeho pohon. Pokud jde
o průmyslové ventilátory, které budeme vyrábět (například o výkonu 150 kW), tak zvýšení účinnosti o pouhé jedno procento může
přinést za 1 rok úsporu 50 000 Kč, tedy za 10
let 500 000 Kč. A to už jsou čísla, na která zákazník slyší.
Velkou výhodou bylo, že s námi od začátku
spolupracoval pan inženýr Todorov, který tyto ventilátory konstruoval a 40 let
prodával. V létě v naší firmě proběhlo školení techniků a vedoucích pracovníků, kteří
by tyto ventilátory vyvíjeli a následně vyráběli. Školil nás pan Todorov a seznámil nás se
základy pro jejich vývoj a výrobu.
který nám s výkresovou dokumentaci pro
tentokrát poskytnul pan Todorov. My jsme
ventilátor zpracovali jako standardní zakázku a následně celý smontovali.
A mohlo začít testování, při kterém jsme se
přesvědčili, co to vlastně je průmyslový ventilátor. Ze začátku se rozbíhal pomalu, ale za
pár sekund už z něj proudil takový proud
vzduchu, že by srazil na zem i dospělého
člověka, a to ještě stále nabíral otáčky. Když
pak běžel na plno, tak to byl malý uragán, na
10 metrů to ještě byl slušný proud vzduchu.
Tím jsem chtěl demonstrovat, jak silný ventilátor jsme vyrobili, a to byl ten menší, který
bychom chtěli vyrábět. Neumím si zatím
představit ventilátory o výkonu 100 kW nebo
500 kW. To teprve bude průvan!
Pevně věřím, že se s tímto naším novým
ventilátorem prosadíme na trhu a že to bude
další produkt, na který bude firma LIKO-S
hrdá.
Při konstrukci
průmyslových ventilátorů
se budeme snažit o jejich
maximální účinnost.
Zvýšení účinnosti o pouhé
1% může přinést za rok
úsporu až 50 000 Kč.
Nejprve bylo potřeba si vyrobit zkušební
ventilátor. Po dohodě s panem Todorovem
padlo rozhodnutí na ventilátor o výkonu
15 kW a s průměrem rotoru 560 mm. Tento
ventilátor jsme vyráběli hlavně proto, abychom jej mohli vystavit na veletrhu nebo
ukázat zákazníkovi. Předvést, že jsme schop­
ni takový produkt vyrobit.
Vlastní výroba ventilátoru není pro naši
výrobu, se zkušenostmi, které má, až tak
složitá. Byla to spíš rutinní záležitost. Nejdůležitější byl na tomto ventilátoru návrh,
Karel Potácel,
technik - přípravář TPV
9
DIVIZE PRODUCTION V ROCE 2014
LETOS
ZÚROČÍME
LOŇSKOU
ENERGII
Roman Zouhar, ředitel divize Production
Kolegové z kovovýroby vyhodnocují zakázky, zleva Tomáš Šmerda, Tomáš Chumchál, Roman
Zouhar, Milan Florian a Petr Hrabovský. A mozky se vaří!
Jedna ze zajímavých zakázek kovovýroby v loňském roce
nerezové oceli. UMĚLECKÉ DÍLO!
KAPACITA VÝROBY
chyb, které by zásadním způsobem negativně ovlivnily zisk. Protože vždy jde něco
zlepšit. Ještě žádnou zakázku, jsme podle mě
neudělali ideálně.
Když se ohlédneme, získali jsme nové
zkušenosti například s výrobky do olejářského průmyslu, pro kolejová vozidla, zdravotnictví, vodní turbíny. Výrobky, u nichž
specifikace povrchových úprav byla pro nás
opravdovou neznámou. Nicméně nabytá
zkušenost bez potřebného profitu je příliš
velkým luxusem. V žádném případě se nyní
nenacházíme v pozici, kdybychom si mohli
říct: Už umíme všechno. Čekají nás nové věci.
Ty musíme zpracovat tak, abychom splnili
dohodnuté podmínky se zákazníkem – samozřejmě a vedle toho měli i zisk.
Jak na to? Vše rozhodující se děje na začátku. Zkusím to charakterizovat větou mého
kolegy Filipa Kadeřávka, pod kterou se podepisuji: „Co nám uteče na začátku, těžko
a draze honíme na konci. Někdy už ani to
nepomůže“.
Prošli jsme si obdobími, kdy jsme byli ka­
pacitně přetíženi, a obdobími, kdy jsme měli
relativně méně práce. Právě eliminace těchto
výkyvů je našim cílem. Samozřejmě, že zde
je řešením obchodní činnost.
V letošním roce plánujeme oproti loňsku
navýšit své obchodní aktivity. Musíme mít
dostatečnou zásobu práce a v případě přetížení toto vyřešit navýšením výrobních kapacit. Máme zde možnosti – živnostníky.
Musíme vést obchodní jednání tak, abychom dokázali se zákazníkem najít shodu
v termínu dodání, který nám umožní dostatečný čas pro přípravu zakázky. Výsledkem
pak bude efektivnější výroba (přesně naplánovaná a s dostatečným prostorem pro důraz
na kvalitu).
ZISKOVOST
Nepodařilo se nám u velkých nových projektů dosáhnout potřebného zisku. Toto musíme také změnit. Nemůžeme se ukolébat my-
10
Máme tedy vše potřebné,
abychom naplnili naše motto:
MADE IN LIKO-S®.
Co to znamená?
Že naše produkty
vyrobíme maximálně
efektivně, v nejkratším
termínu, při dodržení
100% OTD a bez
reklamací.
šlenkami, že člověk se chybami učí. Musíme
pracovat bez chyb, i když se jedná o výrobek,
s jehož konstrukcí, materiálem, zpracováním nemáme zkušenosti. Rozumějme bez
DIVIZE PRODUCTION V ROCE 2014
Naši obchodníci musí mít vysokou míru znalosti o produktu a jeho konečném užití. Souběžně s tím i přesná specifikace výrobku je
rozhodující. Nejenom specifikace výrobku,
ale i třeba metoda měření je důležitá. Pak se
projektu může ujmout technik – přípravář.
Kdo to je? Převezme všechny zjištěné údaje
od obchodníka a zpracuje tak, aby mohl vše
projednat s řemeslníkem, který bude řídit
výrobu takového dílu ve výrobě. Výkresovou dokumentaci tedy rozpracuje do takového detailu, který vyhovuje řemeslníkovi,
který je již se vším obeznámen a nemusí tedy
nad realizací přemýšlet v době, kdy už má běžet výroba naplno.
INVESTICE A VÝVOJ
Naše divize se tento rok velmi významně rozšířila. Zavedli jsme výrobu modelů vodních
– vnitřní vestavba žíhací pece ze žáruvzdorné
Zkonstruovali a vyrobili jsme si vlastní ohýbačku trubek a vyrobili s vlastní konstrukcí prvky pro standardizaci. To znamená, že
všechny úklidové prostředky mají svoje místo,
stejně jako přípravky. Vedle toho také máme
vozíky na materiál, které splňují naše organizační a prostorové požadavky přímo na míru.
Máme náš první vlastní produkt –
ventilátor. V tomto oboru jsme se museli
nejprve vzdělat a pak si projít prvními výrobními bolestmi.
Rozšířili jsme také náš svářečský park
o stroje s vyšší výkonností a rozsahu svařovaných materiálů. Samozřejmě nemohu zapomenout na výstavbu skladovací haly, kam
jsme přemístili i technologie pro dělení materiálu a tím získali 2 nová svařovací místa v původním prostoru. Skladování materiálu má
nyní i na kovovýrobě ty správné parametry.
V tomto roce nás čeká pořízení CNC frézky,
která nám nyní v technologickém toku chybí.
Její pořízení je naplánované na období duben
– květen. V tomto roce budeme muset pořídit ještě vysokozdvižný vozík pro náš nový
sklad, aby obsluha byla efektivní. Dělení
materiálu budeme muset také technologicky
řešit zcela jinak než běžnými pásovými pilami. Tato technologie je dnes již pro většinu
materiálu překonaná.
Další investice budou předkládány na zákla­
dě požadavků na výrobu, tedy potenciálu,
který bude vycházet z obchodních jednání a
reálných potřeb našich zákazníků. I přesto,
že možnosti, jak doplnit naše technologie nejsou vyčerpané, vzhledem k pokroku a rychlému vývoji jsme o mnoho více nezávislí na
našich dodavatelích.
Tým, který se podílel na výrobě jedenáctimetrové fritézy, zleva Petr Hrabovský, Vratislav
Urban, Radek Maláč, Tomáš Šťastný, Hanka Michalkiewiczová, Jan Šmíd a Aleš Herman a za
nimi jejich „macek“ před cestou do Holandska.
turbín, vybavili jsme naši metrologii měřidly,
pořídili jsme CNC soustruh, vybavili jsme
toto pracoviště potřebnými nástroji. Představenstvo nám také schválilo pořízení tryskacího zařízení a samozřejmě s tryskacím boxem.
Zde je vše z nerezu a díky tomu splňujeme nejnáročnější nároky našich zákazníků.
V březnu jsme prošli rozsáhlým certifikačním auditem – a úspěšně. Jsme držitelé
certifikací dle EN norem pro svařované konstrukce (1090 –EX3), EN ISO 3834 – 2 všeobecná výroba svařenců ve vyšším stupni
přesnosti, EN 15085-2 pro kolejová vozidla,
a to pro České dráhy i pro Deutsche Bahn
a PED 97/23/EC – tlakové nádoby.
Náš kontrolor Ing. Urban úspěšně absolvoval kurzy na hodnocení kvality (provedení)
svárů, a to ve dvou parametrech – vizuální
a penetrační kontrola. V minulosti jsme toto
hodnocení kvality řešili nákupem služby, což
nás stálo finanční prostředky a drahocenný
čas.
Výroba modelů turbín vždy vyžaduje přesnou a trpělivou práci, se zmenšenou verzí Francisovy
turbíny si právě „hrají“ Milan Moric a Michal Horáček. Tomu se u nás říká čisté a precizní
řemeslo!
11
DIVIZE SUPPORT V ROCE 2014
JSME VÁŠ
SUPPORT
aneb Našim zákazníkům
jdeme vstříc
Jan Musil, vedoucí provozu Support
Celý tým SUPPORTu při tvorbě plánů na rok 2014.
Již od prvopočátků si v LIKO-Su zakládáme
na tom, že jsme výrobní firma. Nechceme
jen přeprodávat nějaké fiktivní produkty či
služby. Zakládáme si na tom, že zaměstnáváme šikovné a odborné lidi, investujeme
do nových technologií, a tak s pomocí naší
výroby vytváříme hodnoty. Hodnoty, které
se díky rukám našich dělníků a poté našich
montérů dostanou do společnosti. Hodnoty,
které vydrží v čase a stanou se tak dlouhodobým přínosem pro naše zákazníky. Vytvářet hodnoty a přínosy pro zákazníky –
toto je úkol pro naši výrobu, v tom spočívá
náš SUPPORT.
Naše představa je, že by naše výroba měla
být hnacím motorem obchodu. To, že máme
vlastní a navíc špičkovou výrobu příček,
nabízí mnoho přínosů pro zákazníky a tedy
i představuje velkou konkurenční výhodu,
které bychom měli maximálně využít. Toto
12
V tomto roce chceme
redefinovat naši
výrobu tak, aby se
z ní zase stal hlavní
argument, proč si
koupit příčky od
LIKO-Su. A rozhodně
si nenastavujeme
nízké cíle.
Přehledné uspořádání nářadí značně ulehčí
a zrychlí práci. Jaroslav Kučerňák by o tom
mohl povídat.
DIVIZE SUPPORT V ROCE 2014
se nám bohužel v loňském roce úplně nepodařilo. Proč? Možná jsme nebyli dokonale
připraveni, možná jsme se vydali nesprávným směrem, možná jsme nevěnovali pozornost důležitým detailům a nevkládali do naší
práce dostatek vlastní iniciativy. Jisté je, že
v roce 2013 výroba příček SUPPORT nebyla
hnacím motorem našeho obchodu. A tak už
je vám asi jasné, co je hlavním motivem pro
naše plány pro rok 2014.
K této redefinici výroby bude patřit také redefinice produktů. V čem se nám v loňském
roce podařilo úspěšně posunout dopředu, je
vývoj, a tak nás čeká rok nových produktů
a možností. S novým produktem způsobíme
revoluci na trhu mobilních stěn. S novou
řadou příček zavedeme na trhu daleko vyšší standardy a nároky na vzhled. A také se
budeme daleko více věnovat práci se sklem
a jeho designovým zpracováním. Ale o tom
více až v dalších číslech Likosáčku …
S novým rokem přicházejí nové příležitosti: Příležitost ukázat, že jsme pořád ve
svém oboru na špici. Příležitost prokázat
individuální iniciativu a tak posunout naši
výrobu o několik úrovní výše. Příležitost
včasně vyrábět krásné, kvalitní a levné výrobky. Příležitost být SUPPORTem pro celý
obchodní a realizační tým. Příležitost vytvářet hodnoty.
NEJLEVNĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ VÝROBA = více práce, stabilita, růst, ziskovost
NULA REKLAMACÍ = spokojený zákazník, dobré jméno
100% OTD (VČASNOST DODÁVEK) = jistota pro zákazníka
S uspořádáním našich výrobních pracovišť pomohl americký přítel naší firmy Jim DeBold (druhý zprava).
NAŠE CÍLE V ROCE 2014
Jiří Králík: Když něco potřebuji, tak hned vím,
kam sáhnout.
NEJLEVNĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ
VÝROBU PŘESTAVITELNÝCH
PŘÍČEK V EVROPĚ:
Copak je potřeba k tomuto
něco dodat? Ano, nebude to
jednoduché, ale zároveň víme,
jak moc je to důležité pro nás
a pro naše zákazníky. A také
víme, jak tohoto cíle dosáhnout.
Musíme každý den inovovat.
Přemýšlet nad tím, co a jak
děláme a jak to můžeme dělat
lépe a levněji. Každý z nás
ve výrobě, od skladníka přes
dělníka či parťáka až k mistrovi
a vedoucímu výroby.
NULA REKLAMACÍ:
V tomto případě není nula jen
číslo. Je to pojem, směr a dosa‑
žitelný cíl. Musíme změnit náš
přístup a zapomenout na slovo
reklamace. Sami sobě reflek‑
tovat svou práci. A mít na svou
práci/výrobky nastavené daleko
vyšší standardy, než jaké mají
naši zákazníci. Jen tak můžeme
udávat směr a budeme nadále
mít nadšené zákazníky.
100% OTD
(VČASNOST DODÁVEK):
V dnešní době, kdy se dodací
lhůty ve stavebnictví markantně
snižují a zákazník chce vše hned
a teď, my musíme jít vstříc.
Nesmíme se snížit na úroveň
našich konkurentů, u kterých je
pár dní zpoždění „v pohodě“. My
v pohodě nepracujeme a sami si
na sebe vyvíjíme tlak.
13
13
ROZHOVOR
NÁZEV RUBRIKY
ING. ARCH. MICHAL HRON:
„Vaše interiérové systémy
jsou propustkou do nejvyšších pater
stavebního byznysu.“
ING. ARCH. MICHAL HRON SE
SVÝM TÝMEM Z PRAŽSKÉHO
ATELIÉRU DESIGN ARCOM
S NÁMI SPOLUPRACUJE JIŽ PŘES
DVACET LET A JE PODEPSÁN POD
NĚKOLIKA ÚSPĚŠNÝMI PROJEKTY
KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR,
KTERÉ REALIZOVAL S NAŠIMI
PŘESTAVITELNÝMI PŘÍČKAMI
A MOBILNÍMI STĚNAMI. POŽÁDAL
JSEM JEJ, ABY NÁM O ČINNOSTI
SVÉHO ATELIÉRU A PRÁCI S NAŠIMI
INTERIÉROVÝMI SYSTÉMY ŘEKL PÁR
SLOV.
Pane architekte, můžete nám přiblížit
práci vašeho ateliéru?
DESIGN arcom je na trhu od roku 1990. Naším zaměřením je projektování obchodních
a administrativních objektů včetně interiérů. Pro naše klienty zajišťujeme veškeré
činnosti spojené s přípravou zakázky, inženýringu a organizací realizační fáze. Mezi
naše klienty patří přední banky a obchodní
značky. Velké úspěchy jsme zaznamenali
i v oblasti rekonstrukce historických budov.
Kromě České republiky působíme v celé východní Evropě. S LIKO-Sem jsme se prezentovali až v Kazachstánu.
Které významné projekty jste vy osobně
navrhoval a který považujete za nejúspěšnější?
Jako vedoucí kanceláře mám již minimální
prostor pro vlastní tvorbu. Návrhy zpracovávají kolegové, moje pozice se omezuje na
případný management významných akcí
pro významné klienty. Mým posledním větším angažmá bylo vedení projektu pražské
centrály UniCredit Bank na náměstí Republiky. I na tomto projektu jsme spolupracovali
s vaší firmou.
14
Ing. arch. Michal Hron
Při jaké příležitosti jste navázal spolupráci s naší společností a jak dlouho s námi
spolupracujete?
Je to opravdu již hodně dávno, a jestli si dobře vzpomínám, byl to rok 1992 na projektu
centrály CITIBANK v Praze Vokovicích. Tam
jsme se poprvé setkali s příčkovým systémem Omega a byli jsme jím okouzleni. Od
té doby s vámi pravidelně spolupracujeme
na rozličných projektech administrativních
prostor. Pokud se týká CITIBANK, tak po
Praze v rychlém sledu následovala Bratislava, Bukurešť, Sofie, Almaty a další projekty.
V poslední době jsme společně velmi úspěš-
ně realizovali novou centrálu CITIBANK
v Nových Butovicích, kde LIKO-S zabodoval
v nesmírně těžké konkurenci předních dodavatelů mobilních prosklených bezrámových
příček. Tento projekt mimochodem obdržel
stříbrný certifikát LEED, a to i díky fyzikálním vlastnostem vašich příček.
Které další projekty jste pro nás a naše klienty navrhoval?
Spolupracovali jsme na rozšíření pobočkové
sítě Komerční banky, v nedávné minulosti na
pobočkové síti UniCredi Bank a mezitím byla
celá řada drobných projektů.
NÁZEV
ROZHOVOR
RUBRIKY
Jak se „pracuje“ s našimi interiérovými
systémy? K vaší firmě a vašim produktům máme blízko právě díky kvalitě, „architektonické vizáži“, komplexnosti a flexibilitě systémů. Jinými slovy, pro architekta je práce mnohem
snadnější, může-li se například spolehnout
na modulové propojení systému příček se
systémem podhledu, které mu garantuje
dodavatel. Navíc profesionální prezentace
doplněná doložením projektem požadovaných fyzikálních parametrů tak, ji předkládá LIKO-S, je propustkou do nejvyšších pater
stavebního byznysu. Naše prosklené příčky
se zasloužily o získání
stříbrného certifikátu
LEED pro projekt
CITIBANK v Praze.
pý, že firma s kvalitním výstupem a vysokou
morální a profesionální odpovědností skoro
nemá šanci ve veřejných výběrových řízeních
uspět. Přesto jsme ale uspěli v získání několika
významných zakázek pro Ministerstvo spravedlnosti, Pražský magistrát a menší obce. Bylo
to ale za cenu snížení honoráře pod únosnou
hranici, takže víme, že tudy cesta nepovede.
V čem vidíte budoucnost moderní architektury, zejména architektonických řešení
interiérů?
To je opravdu těžká otázka, na kterou není jednoznačná odpověď, protože něco jiného bude
Prosklené příčky MICRA II dovářejí také interiéry UniCredit Bank.
Projekt centrály CITIBANK v Praze: účelnost, flexibilita a šetrnost k životnímu prostředí.
Co byste nám doporučoval ještě zlepšit? Přes všechny superlativy je zřejmé, že bude
stále co vylepšovat. Při posledním projektu
jsem cítil, že ze systému prosklených bezrámových příček vypadly dveře, které byly vyráběny s větším zpožděním. Pravda, jednalo
se o atypický materiál a rozměry, ale starostí
s nimi bylo víc, než bych očekával (jednalo se
o první dodávku speciálního skla, pro následující zakázky byl včasný termín ve spolupráci s dodavatelem vyřešen – pozn. aut.). Právě
rychlost montáže je jedním z nejdůležitějších parametrů pro výběr dodavatele. Určitě
se musí každý výrobce zabývat trvale udrži-
telným rozvojem, energetickými a lidskými
zdroji. V této oblasti bude na každého výrobce vyvíjen ohromný tlak. Máme klienty, kteří
například bez dokladu o spotřebě množství
energie při výrobě produktu a bez záruky
jeho recyklace výrobek neakceptují.
Na jakých projektech právě pracujete? Trvale pracujeme pro naše stálé klienty jako je
UniCredit Bank, Hennes&Mauritz a další. Ale
vzhledem k tomu, že soukromí investoři v posledních dvou letech trochu ztratili dech, se
rozhlížíme po veřejném sektoru. Bohužel zákon o zadávání veřejných zakázek je tak hlou-
administrativní provoz s důrazem na jednoduchost a účelnost, něco jiného výstavní nebo
jiný reprezentativní prostor, jehož prioritou
bude ohromit, zaujmout nebo potěšit. S vašimi
produkty se budeme spíše setkávat v realizaci
administrativních projektů, kterých logicky
bude ubývat, jak se společnost postupně digitalizuje. To je ale budoucnost ještě vzdálená.
Ta blízká je ještě vyšší účelnost, flexibilita a šetrnost k životnímu prostředí.
Děkuji za rozhovor a přeji vám i vašemu
ateliéru hodně tvůrčích úspěchů …
Jiří Stratil, redakce
15
AKTUÁLNĚ
VÍTÁME
MALÉ LIKOSÁČKY
OD PROSINCOVÉHO VYDÁNÍ NAŠEHO ČASOPISU OBOHATILI
NAŠI VELKOU RODINU TŘI MALÍ LIKOSÁČCI, KTERÝM
PŘEJEME DO ŽIVOTA HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM UPŘÍMNĚ BLAHOPŘEJEME. AŤ JIM
JEJICH MALÉ RATOLESTI DĚLAJÍ JEN SAMOU RADOST!
BLAHOPŘEJEME
OSLAVENCŮM
7
Jaroslav KUČERŇÁK
řemeslník výroby
LIKO‑Space
9
Roman MACKO
jednatel poboček
SK a HU
8
ÚNOR
ÚNOR
ÚNOR
18. PROSINCE
se narodil
našemu kolegovi
Petru Nováčkovi
syn Petřík
(na obrázku
s bráškou
Patrikem).
15
Renata PIRNÍKOVÁ
asistentka pobočky
v Bratislavě
20
Oldřich HERMAN
správce areálu
ve Slavkově u Brna
21
Petr HRABOVSKÝ
vedoucí provozu
Kovovýroba
26
Lukáš ŠIMKA
technický specialista –
přípravář divize Interiors
28
Luděk REJDA
obchodní manažer
Chytré izolace
ÚNOR
17
Pavol ŽÁK
projektmanažer pobočky
v Bratislavě
20
Aleš SELUCKÝ
technický specialista –
přípravář divize Energy
22
Pavel PAVLÍK
obchodní manažer
divize Interiors
ÚNOR
ÚNOR
ÚNOR
ÚNOR
ÚNOR
27
ÚNOR
Pavel HOLAJ
technický specialista –
přípravář divize Interiors
ÚNOR
19. PROSINCE
přivítali
v americkém West
Palm Beach Hanka
Williams Musilová
s manželem
Orrainem na svět
malého Tobiase
Jeroma.
Antonín ŘIČÁNEK
projektmanažer divize
Interiors
ÚNOR
VÝROČÍ U FIRMY
LIKO-S TEAM
ANNIVERSARY
LEDEN
13. LEDNA
bude slavit své
narozeniny
Honzík Pěnička,
se kterým se nám
pochlubil taťka
Vašek Pěnička
(na obrázku
s maminkou
Ivou).
David Dadák
7. 1. 2013
1 rok
montér divize Interiors
Jan Škrabal
2. 1. 2011
3 roky
pracovník výroby AIS
Jan Ivičič
6. 1. 2009
5 let
technik vodního paprsku
Vladimír Novotný
3. 1. 2008
6 let
zámečník - svářeč
14. 1. 2008
6 let
pracovník výroby AIS
Pavel Pavlík
2. 1. 2007
7 let
obchodní manažer
divize Interiors
Luboš Šenkyřík
2. 1. 2007
7 let
pracovník výroby AIS
Marek Novozámský
3. 1. 2005
9 let
pracovník výroby AIS
25. 1. 2002
12 let
montér divize Interiors
3. 1. 2001
13 let
koordinátorka
divize Interiors
Peter Šinal
František Cenek
Martina Juřinová
LIKOSÁČEK, MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE
A OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI LIKO-S XVI. ročník, MK ČR E 17446,
vydáno ve Slavkově u Brna 30. 1. 2014.
VYDAVATEL:
LIKO-S, a.s., U Splavu 1419,
684 01 Slavkov u Brna, IČ 60734795,
e-mail: [email protected]
REDAKČNÍ RADA:
Jiří Stratil, Zdena Březinová, Martina Drápalová,
Světlana Honsová, Michaela Kovaříková, Martina
Juřinová, Hana Michalkiewiczová, Martina Polová.
Několik posledních čísel Likosáčku
najdete na:
www.liko-s.cz
OCENĚNÍ KOLEGOVÉ
PŘEDVÁNOČNÍ DÁRKY
NEJLEPŠÍM
V PÁTEK 13. PROSINCE LOŇSKÉHO ROKU SE SEŠLI PRACOVNÍCI VŠECH NAŠICH DIVIZÍ A POBOČEK NA
PŘEDVÁNOČNÍM SETKÁNÍ. ALE NEBYL TO NEŠŤASTNÝ DEN, JAK BY SE Z DATA NA PRVNÍ POHLED MOHLO ZDÁT.
HLAVNÍM BODEM JEHO PROGRAMU BYLO OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH KOLEGŮ ZA JEJICH
CELOROČNÍ PRÁCI. PODÍVEJTE SE NA FOTOREPORTÁŽ …
Programem provázela Hanka Michakiewiczová, asistentka divize Production.
Karel Potácel, divize Production, za iniciativní
přístup k práci a angažovanost.
Radek Maláč, divize Production, byl oceněn jako
skokan roku.
Zbyněk Macalík, divize Support, za vysoké
pracovní nasazení, aktivitu nad rámec pracovních
povinností a uspořádání skladu.
Václav Pěnička, divize Chytrá izolace®, za největší
úspěšnost na obchodních schůzkách, za jeho
jedinečnou práci s partnery, je „hnacím motorem“
obchodního týmu.
Jaroslav Gzela, divize Chytrá izolace®, za největší
profesní pokrok na pozici šéfaplikátora.
Lukáš Hromada (uprostřed) a Jaroslav Kučerňák, Support, za iniciativu a účelné změny v dílně výroby
LIKO-Space podle požadavků 5S, a to s minimální asistencí. Jejich práce je nyní daleko efektivnější.
Štěstí přeje nadprůměrným aneb Společná fotografie oceněných.
Antonín Řičánek, divize Interiors, za stálá vítězství
v každodenním pracovním boji.
Ladislav Ravas, divize Interiors, za velký skok
v inovaci interiérových systémů.
Martina Juřinová, divize Interiors, za stoprocentní
spolehlivost a samostatnost v práci.
Jan Musil, divize Chytrá izolace®, za obchodní
a realizační výsledky v Rakousku a přípravu
webových stránek s novým designem.
Martin Zlatníček (uprostřed), vedoucí ekonomického oddělení, za neúnavné a precizní plnění všech
svěřených povinností. Zleva hlavní účetní Martina Holzerová ke své práci, kterou vždy provádí kvalitně
a zodpovědně, si vzala na starost kompletní účtování firmy Metaliko; účetní Zuzana Cikánková během
dlouhodobé pracovní neschopnosti své kolegyně převzala podstatnou část její agendy a všechny úkoly
plní se vší pečlivostí; účetní Hana Plachá se velice dobře vypořádala se svou novou funkcí pokladní, byla
také oceněna za ochotu pomáhat ostatním.
Luděk Rejda, divize Chytrá izolace®, za aktivitu,
plné nasazení a plnění i dílčích stanovených úkolů,
je vzorem pro všechny obchodní manažery.
Pavel Pavlík, divize Interiors, za velmi dobré
obchodní výsledky a rozdávání úsměvů.
Předvánoční setkání bylo prostřednictvím Skype přenášeno do Spojených států (pro Hanku Williams
Musilovou) a do Norska (pro Viktora Frice a tým montérů).
Tomáš Přibilík, divize Interiors, oceněn jako
skokan roku.
Cristian Segeci, pobočka Bratislava, za pomoc
dvěma novým kolegům a za důsledné dotažení
a dořešení všech pracovních úkolů.
Mária Veréb, pobočka Budapest, za velmi
úspěšnou obchodní činnost v Maďarsku, včetně
získání projektu pro společnost Lego.
Renata Pirníková, pobočka Bratislava, za skvělou
administrativní, organizační a kontrolní oporu
celého týmu pobočky.
Matěj Rublík, pobočka Bratislava, za úspěšné
zvládnutí rozsáhlé a velmi náročné zakázky pro
společnost Lego v Maďarsku, na které v době
konání akce právě finišoval.
Ocenění z rukou projektmanažerů divize Interiors převzali za poctivou práci a dobrou reprezentaci firmy
na montážích našich interiérových systémů Ota Šenigla, Pavel Matyáš, František Zbožínek a Přemysl
Machala.
Josef Ferjo, divize Interiors, nejlepší obchodní
manažer měsíce října.
Aleš Selucký, divize Živé stavby®, za nejlepší úklid
a uspořádání divizního skladu.
Závěrečné slovo předsedy představenstva Libora Musila: Mějte rádi svou práci, nezůstávejte
v komfortních zónách, myslete dopředu … Pečujte o své zdraví!
Jakub Konečný, divize Živé stavby®, za velmi
dobré výsledky při realizacích a za rychlé
zapracování se na pozici projektmanažera
a plnohodnotného člena týmu.
Lukáš Kovařík a Milan Kupčík, divize Živé stavby®,
byli oceněni za velmi dobré obchodní výsledky.
Předává ředitel divize Martin Diviš, který byl
zároveň vyhodnocen jako nejlepší obchodní
manažer měsíce listopadu.
Lubomír Novotný za perfektní převzetí funkce
finančního ředitele.
Václav Pěnička, divize Chytrá izolace®, nejlepší
obchodní manažer měsíce září.
Světlana Honsová, asistentka vedení společnosti,
za perfektní servis pro předsedu představenstva
a vydatnou pomoc na personálním úseku.
Předvánoční recepce se stala dobrou příležitostí
k setkání a popovídání.

Podobné dokumenty

John Hilary - Škola alternativ

John Hilary - Škola alternativ Zástupci EU i USA přiznávají, že primárním účelem TTIP není stimulovat obchod odstraněním tarifů mezi EU a USA, protože ty jsou již nyní minimální. Jak sami přiznávají, je hlavním cílem TTIP odstra...

Více

Přes 500 koní ve vlasech Vymírající krása Festival of

Přes 500 koní ve vlasech Vymírající krása Festival of přesahuje dvoutunovou hranici. Díky tomu se o dvě desetiny sekundy zhoršil čas ve zrychlení z klidu na 100 km/h, který však je i tak impozantní: 4,8 s. Kilometr s pevným startem je tento automobil ...

Více

Likosáček v digitální podobě najdete zde

Likosáček v digitální podobě najdete zde zaměstnanců. Tito mistři svého oboru dělají dokonalé zateplení pro 20 rodinných domů týdně, a i díky nim je životnost naší pěny desítky let bez významnější degradace. Přál bych si, abyste i vy patř...

Více