Technologická evoluce

Transkript

Technologická evoluce
Technologická evoluce
Řešení šitá na míru pro farmaceutické a biotechnologické výroby
www.zeta.com
Řecké písmeno ZETA
je symbolem tradice a dokonalosti průkopnického písma.
Poprvé se objevila možnost vyjádřit jazyk písemně ve všech
aspektech - vzájemný vztah myšlení, mluvení a psaní byl
stále rozvíjen a formován.
2
Technologická evoluce
Spolupráce na nejvyšší úrovni
Společně s našimi zákazníky formulujeme
budoucnost. Realizujeme technologii.
Společnost Zeta byla založena v roce 1989 v Rakousku s hlavním
zaměřením dosáhnout co nejvyšší úroveň vývoje výrobních zařízení pro
biotechnologický a farmaceutický průmysl. Skupina Zeta dnes do celého světa dodává ojedinělá technická řešení s kompletními servisními
službami pro výrobu zařízení, automatizaci a instalaci. Jsme hrdí na to,
že náš podíl na trhu neustále roste.
Zeta se orientuje na přímý kontakt a spolupráci se zákazníkem, abychom našim partnerům zajistili hospodárnost provozu, jistotu investic
a stálost spolupráce, a to pomocí:
Alfred Marchler
Andreas Marchler
Jednatel společnosti
Jednatel společnosti
komplexního porozumění požadavkům a potřebám našich
zákazníků
integrovaných technických řešení týkajících se procesu/postupu
na bázi našich multidisciplinárních kompetencí a zkušeností
projektování a výroby našich procesních zařízení zaměřených na
funkci a provoz
splnění vysokých požadavků týkajících se časového rozmezí pro
realizaci projektu díky efektivním technologickým řešením
a důslednému řízení projektu
maximálního hospodářského a technického zajištění projektu
Karl-Franz Maier
Jednatel společnosti
www.zeta.com
3
Pracoviště Zeta:
Odbytoví partneři společnosti Zeta:
Zeta Biopharma GmbH, Lieboch/Štýrský Hradec, Rakousko
MERVERS BENELUX N.V., Belgie
Zeta Biopharma GmbH, Vídeň, Rakousko
Nordic Engineering ApS, Dánsko
Zeta Automation GmbH, Freising, Německo
CPI Technology Ltd., Irsko a Velká Británie
Zeta Automation GmbH, Aesch, Švýcarsko
IGE Ingenieros sl, Španělsko
Zeta Alro AG, Rupperswil, Švýcarsko
PharmAseptic, USA
Zeta Biopharma s.r.o., Úvaly, Česká republika
Rieckermann, Blízký a Střední východ
Zeta OOO, Moskva, Rusko
Grupa Pharmatech Sp. z.o.o., Polsko
Andgel Industrial (Shanghai) Co., Ltd., Čína
Yunsung F&C Co. Ltd., Jižní Korea
4
Technologická evoluce
Na celém světě jsme s našimi zákazníky online
Skupina Zeta poskytuje aktivní služby svým
zákazníkům na celém světě: vývoj, realizace a servis z
jedné ruky.
Zeta v Lieboch/Štýrský Hradec
Partnerská spolupráce s našimi zákazníky začíná již ve fázi vývoje a realizace a trvá i po dokončení projektu. Jsme přesvědčeni o tom, že do
okruhu naší zodpovědnosti spadá i poskytování profesionálních servisních služeb u námi dodávaných zařízení v průběhu celého cyklu jejich
životnosti.
Po úspěšném zhotovení a montáži zařízení jsme našim zákazníkům
k dispozici i za účelem kvalifikace a uvedení do provozu. Naši servisní pracovníci provádí údržbu, servis a poskytují technické služby
v případě závad.
Naše servisní služby zahrnují:
průběžnou údržbu a servis
management náhradních dílů
telefonickou linku pro záležitosti servisních služeb
pravidelné seřizování
aktualizace softwaru
čištění/pasivace,
detailní dokumentace servisních prací a údržby
www.zeta.com
5
BIOPHARMA
Výrobní zařízení podle individuálních potřeb
Jako dodavatel technologických produktů jsme partnerem pro naše
zákazníky v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu. Realizujeme integrovaná systémová řešení pro kapalné látky v oblasti sterilních
a aseptických procesů.
Neustále vzrůstající požadavky týkající se moderních výrobních zařízení
vyžadují řešení zahrnující vysokou úroveň inovace, bezpečnosti a kvality. Všechny podpůrné modulární konstrukce vyrobené v naší firmě
jsou před expedicí podrobeny statické a dynamické kontrole (FAT)
s nejčistšími materiály (pára, PW a WFI).
Systémy a produkty
Upstream Processing
Projektový management
Downstream Processing
Technická úprava
Přídavné a formulační systémy
Technologie zpracování
Systémy CIP/SIP a systémy na
zpracování materiálu
Produkce
Zvláštní vybavení
evolution®
Míchací a směšovací technika
Mrazení a rozmrazování
6
Naše služby:
Instalace
Automatizace
INOVACE
BEZPEČNOST
KVALITA
Kvalifikace
Servisní služby
Technologická evoluce
Hospodárnost a spolehlivé dodržení termínů
Faktory jako hospodárnost a dodržování termínů rozhodují o úspěchu
realizovaných projektů.
One-Stop-Shop
Našim zákazníkům poskytujeme služby důležité pro průběh procesů
a postupů a klíčové komponenty pro profesionální realizaci projektu,
a to vše z jedné ruky. Naši specialisté s dlouholetými zkušenostmi ve
všech oblastech pracují na konsekventní realizaci požadavků zákazníka a z toho se odvíjejících projektů.
Použití nejmodernější technologie
Použití nejmodernější technologie ve spojení s naším ověřeným systémem projektového managementu zajistí úspěšné splnění zadaných
úkolů. Dodržování národních a mezinárodních norem a standardů
a splnění požadavků v souladu se směrnicemi GMP a FDA je pro
společnost Zeta samozřejmostí.
www.zeta.com
7
AUTOMATIZACE
„Panta rhei“ – Vše plyne!
Komplexní, na výrobci nezávislá, automatizační řešení
pro provozně technická zařízení.
Automatizační technika je mnohem více než programování a elektrotechnika. Tato technika vyžaduje vedle technického know-how týkajícího se automatizace také kompetentní chápání technologických
procesů a provozních zařízení a rozsáhlé zkušenosti při plnění a realizaci požadavků.
Naši zákazníci obdrží kompletní rozsah projektových služeb, počínaje
objasněním technických podmínek a vypracováním specifikace
požadavků až po výrobní doprovod, zaškolení a podporu, a to vše
z jedné ruky.
Systémy a produkty
8
Naše služby:
Řídící systémy procesu
Organizace projektu
Obslužné systémy
Analýza potřeb a koncepce
Server batch a SCADA
Technická úprava
Ovládací zařízení SPS
Rozvodná zařízení a elektromontáž
Systémy klient-server
Kontrola funkčnosti
FreezeController
Uvedení do provozu a verifikace
Konstrukce skříňového
rozvaděče
Management životnosti
Servis a údržba
Technologická evoluce
Automatizace na míru
Zeta dodává produkty podle individuálních potřeb
Naši zákazníci obdrží kompletní rozsah projektových služeb, počínaje
objasněním technických podmínek a vypracováním specifikace
požadavků až po výrobní doprovod, zaškolení a podporu, a to vše
z jedné ruky.
Pro farmaceutický průmysl
Zeta dodává automatizační řešení pro kompletní řetězec procesů
moderních výrobních zařízení, od upstream až po downstream, od
soběstačných systémů v jednom místě (klouzavý systém) až po komplexní řídící provozní systémy.
Pro potravinářský průmysl
Různorodé procesy jako například v mlékárenském průmyslu jsou
individuálně upraveny pro výrobu různých mléčných výrobků. Automatizace těchto procesů je proto stejně mnohostranná a nabízí mnoho
možností.
evolution®
V souvislosti s požadavky zaměřenými na automatizaci výrobních
zařízení vyvinula společnost Zeta koncept obsluhy a řízení (Process
Controll Software) „evolution®“.
www.zeta.com
9
INSTALACE
Specialisté v oblasti sestavování potrubních
systémů z nerezové oceli
Kompetentní specialisté zaručí konsekventní realizaci.
Montáž potrubních systémů s využitím kvalitních materiálů klade
vysoké nároky především ve farmaceutickém, biotechnologickém,
potravinářském a chemickém průmyslu.
Dokonalá organizace, dlouhodobé zkušenosti, vybavení podle aktuální úrovně technické vyspělosti a plynulá optimalizace různých
svařovacích technik jsou základními předpoklady úspěšné realizace
projektu. Naším úkolem je schopnost zaručit našim zákazníkům
splnění jejich požadavků s pomocí vysoce kvalifikovaných specialistů.
Nabídka instalace zahrnuje:
Plánování montáže
Montáž potrubního vedení
Zajištění kvality/dokumentace
Servisní služby v souvislosti s uvedením do provozu
Kalibrace
10
Technologická evoluce
Kompletní servis při instalaci
Plánování a zhotovení součástí z nerezové oceli.
U všech našich činností je zákazník středem našeho zájmu. Portfolio
našich služeb zahrnuje plánování, realizaci a dokumentaci montáže
technologických zařízení až po kontrolu kvality a uvedení do provozu.
Vedle konstrukčních prvků z nerezové oceli, rámů a zvláštních
komponentů dodáváme našim zákazníkům kompletně připravené
podpůrné konstrukce. V případě potřeby můžeme zajistit ochranu
produktů vhodným obalovým materiálem a jejich přepravu na místo
určení.
U Zeta zaručují vysoce kvalifikovaní specialisté s dlouholetými zkušenostmi a efektivní organizace průběhu procesu včasnou
a konsekventní realizaci požadavků našich zákazníků.
Obory:
Farmacie a biotechnologie
Potravinářský a nápojový průmysl
Chemický průmysl
www.zeta.com
11
Zeta Holding GmbH
Jako dodavatel technologických produktů
v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu
koncipujeme, zhotovujeme a instalujeme
individuálně upravená řešení pro renomované
společnosti na celém světě.
Biotechnologická zařízení
Přídavné a formulační systémy
Systémy CIP/SIP a systémy na zpracování materiálu
Provozní vybavení
Montáž sterilních zařízení
Automatizační řešení
Míchací a směšovací technika
Mrazicí a rozmrazovací systémy
A-8501 Lieboch/Graz, Zetaplatz 1
Phone +43 3136 / 90 10 - 0
Fax
+43 3136 / 90 10 - 9100
[email protected]
Zeta Biopharma GmbH
A-8501
Phone Fax
eMail
Lieboch/Graz, Zetaplatz 1
+43 3136 / 90 10 - 0
+43 3136 / 90 10 - 9100
[email protected]
A-1150 Wien, Graumanngasse 7/B4-2
Phone +43 1 / 908 10 00
Zeta Automation GmbH
D-85354 Freising, Münchner Straße 8
Phone +49 8161 / 99 21 - 0
Fax +49 8161 / 99 21 - 44
eMail [email protected]
CH-4147 Aesch, Bruggfeldweg 1
Phone +41 61 / 702 11 11
Zeta Alro AG
CH-5102 Rupperswil, Suhrhardweg 6
Phone +41 56 / 624 30 00
Fax +41 56 / 566 52 59
eMail [email protected]
Zeta Biopharma s.r.o.
CZ-25082 Úvaly, Riegerova 12
Phone +420 281 / 866 807
Fax +420 281 / 866 813
eMail [email protected]
Zeta OOO
RU-129626 Moscow
Prospekt Mira, 104, Bld. 2, Office 30
Phone +7 495 / 721 39 41
eMail [email protected]
www.zeta.com

Podobné dokumenty

Vyberte si OKAMŽITOU SLEVU nebo DOPLŇKY

Vyberte si OKAMŽITOU SLEVU nebo DOPLŇKY Zadávání nulových bodů nástroje a obrobku jediným tlačítkem a velmi praktické obráběcí cykly jsou zárukou, že stroje Haas jsou rychle nastavitelné a méně náchylné na chyby operátorů. Řízení Haas je...

Více

Mechanické součásti: velmi přesně konstruovat, efektivněji obstarat

Mechanické součásti: velmi přesně konstruovat, efektivněji obstarat dílů. Zde jsme se obrátili na silné dodavatele, kteří vyhovují požadavkům KMW na odpovídající výrobkové spektrum a hladký průběh: V požadovaném provedení musí být díly k  dispozici rychle a za co m...

Více

Klasifikace zaměstnání CZ

Klasifikace zaměstnání CZ Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení Specialisté v oblasti orga...

Více

No Title

No Title BEVEL, s.r.o., Brno, CZ BGH Edelstahlwerke GmbH, Freital, DE BIBUS s.r.o., Brno, CZ BICKEL and WOLF spol. s r.o., Jinočany, CZ Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Halblech-Füssen, DE Blatens...

Více