PROI{AJEM BYTU

Transkript

PROI{AJEM BYTU
§práva majetku města Košťany
Ieplická 297, 417 23 Košťany
tČO: 266400, DIČ; CZ00266400, bankovní spojení: 3953450]/0I00
Tel: 4I7 568 002, 4l7 535 498, smrn
PROI{AJEM BYTU
Město Košťany, Správa majetku města Košt'any nabtzí k pronájmu volný byt,
adresou SídlištěStřelná čp. 185, 4l7 23 Košt'any ve 3NP o velikosti 47,2 m2
(2+1), plynofi kovaný byt
podmínky pronáimu:
-
Žadatelje starší18-ti let a je způsobilý k právním úkonům.
Žadateljebezdlužnývůčiměstuajehopříspěvkovýmorganizacimazžroveňnaněj nejsou
uvaleny žádnéexekuce.
-
Vzhledem k velikosti bytové jednotky, je tato přednostně určena max. pro 2-4 osoby.
Pronájem na dobu určitou na 3 měsíce, poté možnost prodlouženína 1 rok.
Vybraný uchazeě složí(při podpisu nájemní smlouvy) nájemné ve výši jednoho měsíce.
Výše měsíčníhonájemného 1.813,-Kč + úhrady za služby.
Formulář žádosti je ke staženi na webových stránkách města Košťany wyw.kosta.ny.cz nebo k
vyzvednutí na Městském úřadě na Správě majetku města Košťany (přízemí).
povinné přílohv žádosti:
-
Doklad
o
schopnosti žadatele hradit pravidelně nájemné a poplatky
předpokládané výši tzn. Doklad o potvrzení příjmůza poslední
za služby v
tři měsíce (všech
předpoklddaných člen ů domdcnosti).
Rada města Košt'any má právo rozhodnout, že nelzavře nájemní smlouvu s žádným vybraným
uchazečem.
Zájemci o pronájem bytu mohou zas|,at (nebo osobně předat na Správě majetku města Košťany) své
žádosti na adresu Správa majetku města Košťany, Teplická 297,41723 Košťany nadepsané
"Pronájem bytu"
neipozděii do 20.3.2015 do 9:00 hodin.
Bližšíinformace
na telefonním čísle:4I1 568 002 nebo osobně na Městském úřadě.
uĚsro
Umístěno navývěsní desku: lI.3.2015
Kogta NI98. Olga Čermákpýa,vgdoucí SMMK
spnÁve MAJETKu rr.tĚsre
Ylrt. / ,i _ ,/,'
:,
.,
i;,,;.,;.,
4L7
rošŤaNy
InpllcxÁzsz
WUúrfií/
23 KOšŤeruv
lČa: zaa4,ao
DIČ:
CZ00266400
-L,

Podobné dokumenty

Souhlas k provozování zařízení

Souhlas k provozování zařízení V průběhu Íízenídá|e došlo k zjištění, Že zařízenízasahuje na dalšípozemky, které nebyly v žádosti uvedeny, konkrétně parc.

Více

Osvobození Září, Říjen 2015

Osvobození Září, Říjen 2015 slovy: ,,Nejsem tu proto, abych v6s pozval do sv6 ordinace. Jsem tu proto, abyste porozumEli vlastni nemoci a k doktorovi chodit nemuseli. Tim nejlep5im l6kaiem -psychosomatikem jste vy. Nikoho ne...

Více

ŽL 02/2001

ŽL 02/2001 vystaveno ve skřínce obecního úřadu u zastávt Více

ZP RAVO DA J

ZP RAVO DA J 7/2012.Některé údaie už vám mohu sdě|it a to ty, které se už nebudou měnit! Jsou to zatím tři turnaje: Turnaj č. 1 bude tradičně v Holicích vSo 2. 2. 2013 a tím zahájíme 32. sezonu. Dá|e už jsou 'i...

Více

Stanov - Trialog

Stanov - Trialog Č|eny Tria|ogu mohou být fyzické osoby starší18 |et a právnické osoby, které souh|así se stanovami sdruŽení a podílejí se na jeho činnostech. Členstvíjeřádné, přispívajícía čestné. Řaonyimi č|eny s...

Více