A Balli

Transkript

A Balli
Dovolte nám Vám představit skupinu historického tance a hudby
A Balli!
Věnujeme se divadelní prezentaci historického tance období pozdní renesance, tzv. manýrismu a to
v dobově co nejvěrnější podobě
Naše rekonstrukci těchto tanců se opírají o studium sbírek C. Negriho
a F. Carosa. Tančíme pak přímo na hudbu zrekonstruovanou z
loutnových tabulatur těchto autorů, což nám umožňuje předvést
tance které jsou pro ostatní skupiny nedosažitelné.
Živá hudba nám umožňuje aby každé představení bylo jedinečné,
dýchalo svou osobitou atmosférou. Aby takříkajíc hudebníci šli s
tanečníky a svou hudbou podmalovávali charakter a vyznění
jednotlivých tanců. Kvalitu tanečního a hereckého provedení zaručuje
dlouhodobá zkušenost interpretů s vystupováním na veřejnosti v
různých souborech jejichž členy jsou či byli.
Na pohledové stránce se v neposlední řadě podílejí i velmi kvalitně a
dobově věrně zpracované kostýmy z hedvábných látek. U každého
kostýmu je věnována maximální péče o autentický vzhled.
Představení Veronica z Benátek, příběh co má konec i počátek
Představení je koncipováno jako komorní dialog mezi Veronicou Franco,
proslavenou benátskou kurtizánou konce šestnáctého století a Domenicem
Venierem, jedním z nejvlivnějších benátských aristokratů udávajících kulturní
směřování Benátek, strýce jejího pravého milého Marca Veniera – ale
zároveň jednoho z jejích milenců… Tento dialog je veden i prostřednictvím
tance.
Veronica byla na svou dobu vzdělaná; vyznala se v antické literatuře, filosofii,
psala básně (některé se dochovaly do současnosti, stejně jako její dopisy),
zajímala se o politiku, inspirovala malíře, uměla hrát na loutnu a spinet… A
samozřejmě uměla tančit.
Dobovost představení podtrhují i použité rekvizity včetně hudebních
nástrojů, z nichž některé nemají v rámci střední Evropy obdoby.
Samotné představení pak vzniklo pod režijním vedením Veroniky
Krištofové. Jeho délka je cca 40 min, obsazení tvoří dva tanečníci a tři
hudebníci.
V případě zájmu lze dohodnout i prezentaci tanců mimo samotné
představení dle požadavků pořadatele.
Prezentací tanců není míněno jen prosté tancování, ale kombinace se
zpěvem, mluveným slovem a recitací .
Jan Patík
Sokolovká 58
Praha 8 Karlín
186 00
Tel 603 81 91 51
[email protected]