Více informací o představení

Transkript

Více informací o představení
Byl jednou jeden
d o m e č e k
Pohádkový příběh pro nejmenší
s písničkami Petra Skoumala
O tom, co se může stát,
když jeden si hraje a druhý chce spát.
O tom, co se může stát,
když jeden se mračí a druhý chce se smát.
O tom, co se může stát,
když je jeden dům a v něm není řád.
Myšlenkou představení je ukázat dětem, že i rozdílní lidé k sobě mohou najít cestu, a že je dobré respektovat
druhé a zároveň zůstat sami sebou. Veselá paní Karamela – varietní umělkyně – se přistěhuje do sousedství pana
Žlutého, který je tak trochu samotář a morous. Sousedské soužití těchto dvou rozdílných povah není zpočátku zrovna
nejlepší. Ale paní Karamela si svým neutuchajícím optimismem a pozitivním přístupem k životu velmi záhy získává
sympatie obecenstva a postupně i sympatie pana Žlutého, který jak se ukáže, není zas až takový morous a samotář.
Pohádka je autorským dílem Mgr. Petra Lišky (absolventa Akademie múzických umění – HAMU - Katedra
nonverbálního a komediálního divadla) a Jany Epikaridis (VOŠH – obor činoherní herectví, Praha). Oba autoři jsou
profesionálními herci a také členy týmu Zdravotních klaunů a svoje zkušenosti získané v tomto odvětví ve pohádce o
domečku bohatě využívají. Akce paní Karamely jsou postaveny na prvcích klasického herectví a principech klauniády.
Z větší části probíhají za aktivní spolupráce s publikem. Postava pana Žlutého je naproti tomu postavena především
na neverbálním a komediálním herectví.
Nezanedbatelnou částí představení je hudební složka - skladby od Petra Skoumala. Její nedílnou součástí se
stává i publikum. Celé představení je rovněž podpořeno malebnou a barevně hravou scénou a ve stejném duchu
navrženými kostýmy z tvůrčí dílny Mgr. Lucie Ulíkové (absolventka Divadelní akademie muzických umění - DAMU).
Scénu tvoří základní rekvizita – domeček. Ten je koncipován jako samostatný a soběstačný hrací prostor s malými
nároky na velikost a technické zázemí scény.
CÍLOVÁ SKUPINA:
3 – 8 let
NÁROKY NA SCÉNU:
Jeviště:
rozměry 4 x 4 m
Světla:
základní vybavení ( možnost i vlastního osvětlení )
Zvuk:
1x CD přehrávač + základní ozvučení sálu
( možnost i vlastního ozvučení dle podmínek sálu )
Toto představení je možné po dohodě hrát i v nedivadelních a jiných netradičních prostorách
(školky, tělocvičny, kluby apod.)
HERECKÉ ZÁZEMÍ: ZÁKLADNÍ
Šatna pro 2 osoby, při netradičních podmínkách převlékárna.
ČAS POTŘEBNÝ K PŘÍPRAVĚ A ÚKLIDU JEVIŠTĚ:
před prvním představením cca 1 hodiny při základním vybavení sálu.
pro každé následující představení cca 45 minut.
vyklizení jeviště po představení trvá cca 1 hodinu.
DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 50 minut bez přestávky
Realizační tým pohádky BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK
Mgr. Petr Liška
* 1958
Vzdělání:
Ctibora Turby
V současné době:
klaunů
Zajímavé projekty:
Domeček:
Jana Epikaridis
*1975
Vzdělání:
V současné době:
Zajímavé projekty:
Domeček:
Mgr. Renata Lišková
* 1974
Vzdělání:
V současné době:
Zajímavé projekty:
Domeček:
Mgr. Lucie Ulíková
*1973
Vzdělání:
V současné době:
Zajímavé projekty:
Domeček:
absolvent HAMU, katedra nonverbální a komediální divadlo u
mim a scénárista v divadle IMAGE, člen týmu Zdravotních
pohádka Brouhádka, experimentální představení VITA MINIMA
autor námětu, autor scénáře, herec, výroba rekvizit
VOŠH – obor činoherní herectví, Praha
herečka, členka týmu Zdravotních klaunů, lektorka Divadelní
školičky
desetileté angažmá ve Slezském divadle v Opavě, "Sen noci
svatojánské" v režii Jiřího Menzela na otáčivém hledišti v
Č.Krumlově
autorka scénáře, herečka
absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
produkční FOX-ka, jednatelka MIM o.s., odborná vedoucí klubu
Pecička v rámci Centra integrace dětí a mládeže o.s.
experimentální představení VITA MINIMA, pravidelná setkání
CID o.s. - Karlínské slavnosti v klubu PODSKLEPENO
produkce, spolupráce na scénáři, výroba rekvizit a kostýmů
absolvent DAMU
scénografie, interiérový design, lektorování výtvarných
technik,spoluautorka několika knih o.s.Magráta s výtvarnou
tématikou,
scénografie a návrh kostýmů pro Peklo s princeznou,
scénografická spolupráce: filmy Deník Anny Frankové, divadlo
Ypsilon – představení SMRT, Schwarzes Theatre Velvet z
Frankufurtu nad Mohanem
scénografka, návrh kostýmů
Martin Železný, grafické studio Modrá kočka
*1968
Domeček:
grafické zpracování materiálů
Luděk Polzer:
*1952
Domeček:
realizace hlavní rekvizity
Zvláštní poděkování:
Black Light Theatre IMAGE, Pařížská 4, Praha 1 a ZŠ Horoměřice za laskavé zapůjčení prostor ke zkoušení
dále:
OMALOVÁNKY
INFORMACE:
Mgr. Renata Lišková
Produkční manager
Thámova 4, 186 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 222 965 142
GSM: +420 603 184 857
www.nabidkapohadek.cz
[email protected]