raumplan versus plan libre

Transkript

raumplan versus plan libre
RAUMPLAN VERSUS
PLAN LIBRE
recenze
129
TEXT MICHAL JANATA
Kniha, která původně vznikla jako katalog
k výstavě Raumplan versus Plan Libre z roku
1987, pojednává velmi komplexně o shodách
i rozdílech těchto dvou významných
architektonických konceptů. Nejen proto,
že ani jedno z těchto pojetí architektury
nebylo explicitně formulováno, ale zejména
kvůli složitosti obou konceptů nelze závěry
jednotlivých statí shrnout do nějakých
„axiomů“. Kniha je velmi dobře vybavena
obrazovou dokumentací, takže si lze řadu
popisů, které jsou bez napínání představivosti
čtenářsky nesnadné – a zde je proto třeba
ocenit překladatelský výkon Petry Ocelkové,
až na výjimky: Würfelův dům (s. 18) je
pochopitelně dům – kostka/Würfelhaus –,
podepřít mnoha půdorysy, řezy, pohledy
a fotografiemi. Tím, že každý z autorů
(Stanislaus von Moos, Beatriz Colomina,
Johann van de Beek, Arjan Hebly, Jan de Heer
a Max Risselada, který je editorem) zvolil zcela
jinou metodu, je téma Raumplan versus Plan
Libre pojednáno skutečně z mnoha hledisek.
Kniha je doplněna novým překladem dvou
Loosových (Princip odívání a O šetrnosti)
a dvou Le Corbusierových statí (Dekorativní
umění dneška a Stavění a bydlení ve dvacátém
století).
Zdaleka ne všechny příspěvky se zabývají
přímo avizovaným tématem, ale i ve statích,
které se věnují převážně Loosovi nebo
Le Corbusierovi. Jednou ze stránek srovnání
je otázka Loosova vlivu na Le Corbusiera.
To je jedním z témat článku Le Corbusier
a Loos od Stanislause von Moose, podle
něhož „Loos poskytoval o něco mladšímu
švýcarskému emigrantovi argumenty pro
jeho sociálně-kulturní kampaň“, nicméně
v dalším je toto příliš kategorické tvrzení
relativizováno. Loosův vliv na Le Corbusiera
je málo dokazatelný, a pokud ano, pak
není přímočarý. Zato rozdílů je víc, proto
je překvapivé, že je Moos shrnuje do dvou.
Zatímco pro Loose patřily z celé architektury
do oblasti umění jen „hrob a pomník“, pak
pro Le Corbusiera architektura, na rozdíl
od užitkových předmětů, byla uměním.
Druhý rozdíl Moos vůbec nezdůvodňuje – je
jím Le Corbusierova víra v utopický rozměr
průmyslu, který rozhodně Loos nesdílel.
Z jiného úhlu pohledu se na rozdíl obou
osobností i jejich architektonických konceptů
dívá Beatriz Colomina, jejímž úhlem pohledu
je vizualismus. Tím se ovšem ze zorného pole
autorky vytrácí trochu způsob uspořádání
prostoru, který není vizuální, ale i haptickou
a hlavně koncepční záležitostí. Metodicky
přínosná je aplikace pattern language
Christophera Alexandera (překladatelka
tento termín označuje jako modelový jazyk)
na „modely městských domů“ od Adolfa
Loose. Autor statě Johann van de Beek rozvádí
Raumplan do tří „fází“, pokud bychom zvolili
časové hledisko, na prostorový, obytný
a materiálový plán, což se na konkrétních
příkladech (dům Tristana Tzary, Mollerův dům
a Müllerova vila) ukazuje jako plodný zdroj
popisu. Naopak na konkrétních příkladech
(dům Cook a vila Stein-de Monzie) rozebírá
Arjan Hebly Le Corbusierových pět bodů
(sloupy, střešní zahrada, volný půdorys,
pásová okna a volné průčelí), respektive
způsob, jakým zejména dům Cook anticipoval
těchto pět zásad. A vztah volného půdorysu
k volnému průčelí analyzuje (vila Baizeau, vila
Savoye) Max Risselada.
Kniha Raumplan versus Plan Libre se
pohybuje v mnoha úrovních interpretace,
která se velmi často opírá o důkladný popis,
jehož složitost by, pokud by chyběl obrazový
materiál, byla těžko zvládnutelná. Jedná se
o jednu z nejlepších knih o architektuře za
poslední desetiletí.
Autor Max Risselada
Z anglického originálu vydaného
nakladatelstvím 010 Publishers,
Rotterdam, v roce 2008, přeložila
Petra Ocelková
Odborná spolupráce Pavel Míček
Jazyková spolupráce Irena Kraitlová
Vydalo nakladatelství ARCHA, 2012

Podobné dokumenty

Stáž_Viktor Gallistl 2015

Stáž_Viktor Gallistl 2015 vyretušovat a poupravit v jiném programu, který tento sken používá. Tento sken byl vytvořen pro automobilový průmysl, ale dobré využití má i v restaurování a stavebnictví. Třetí den jsme zkoušeli m...

Více

Vztahy architektury a výtvarných umění ve 2. polovině 20. století.

Vztahy architektury a výtvarných umění ve 2. polovině 20. století. • Le Corbusier: Pavilon L’Esprit Nouveau (1925) – uplatnění kubistických soch Jacquese Lipchitze a puristických obrazů vlastních a Fernanda Légera; • týž: Villa Stein-de Monzie v Garches (1926) – p...

Více

ZDE

ZDE disciplína není

Více

Zde - Vila Tugendhat

Zde - Vila Tugendhat bienále v roce 2010 model budovy zavěšené na sotva viditelných karbonových vláknech. Na rozličná tektonická řešení se ve své tvorbě soustředí rovněž architekt a designér Christian Kerez, který ve s...

Více

seznam novinek 2004 - Fakulta architektury VUT v Brně

seznam novinek 2004 - Fakulta architektury VUT v Brně Riedijk, Michiel van den Heuvel, Dirk ; Risselada, Max ; Colomina, Beatriz ; Smithson, Alison ; Smithson, Peter Bureš, Zdeněk ; Filipi, Pavel ; Hrubý, Jan ; Riedl, Dušan ; Syrový, Václav ; Štikar, ...

Více

Výroční zpráva 2012 - Dům umění města Brna

Výroční zpráva 2012 - Dům umění města Brna Výstavní plán Domu umění města Brna v roce 2012 Aktivity Domu umění města Brna v roce 2012 značně ovlivnily restrikce rozpočtu instituce. Otevírací doba se omezila na pět dní v týdnu (od středy do ...

Více