PKFL-Zápisoutkání

Transkript

PKFL-Zápisoutkání
PKFL-Zápisoutkání
Domáci:
Liga:
Rozhodčí:
Hosté
Datum
Hráči domácí
Příjmení a jméno
Ilfiu
dal
Hňště
Hráči hosté
dostal
DostálJan (1993)
FerCinand }1artin t 1 993)
a jméno
FabichJan (1988)
Fiiip]iří (1987)
Fitzhenry Mark (19-!l
Tonáš (1994)
Glěd_l _Anom (1993)
}íarek (1994)
(
13:30
Adámek Stanislav (19-]
Budíns§i Lukáš (1989
Burian Tomáš ( 198 1 l
Bí}ek Petr (1993)
Char:re::
Casl|
ZS P_amínkové1
Pňjmení
qolú qolú/minut
BuriánekJan (1994)
Ga,cr<
Darkage
01.05.2016
Grombíř Tomáš (198-
HolešJiří (1989)
1993)
Kuba_ }íatěj (1994)
Houser Petr (1982
aroš Miroslar, (i98c,
Kooeš Jan (1995)
Kos|ňca Martin (1991)
Lang Robert (1994)
Suchánek Eduard (1993)
ŠašekRadím (1995)
igut Michai (1995)
Štěpán 1akub Marek (1995)
Jaroš Pave] (1989l
aroš Petr (1988l
Kozák Filip t1980
Kratochvíl Darrc r i987)
Man Petr (i 98 i )
MarekJakub 1_9B_1)
Mareš Jiň (_,-1t3
ValsJakub (1994)
Vejdělek Ondřej (1996)
Nevole Ondře,
_ ,]
c
_
PivoňkaJiň (19ió
Plaček Tomáš (19:,8
Tiň /Ta!i*---r',\f
- _]_rrr
-_-_
-U-
_::].,- ZCeněk (1982l
S_::l._i" ?avel (1981)
nce!:,,,aJana (1986)
Vonášei
_'iosef (1973)
Zeman Jan (1979)
Zoúa .\oam (1988)
Žtuté raty domácích (hrač, čas, důvod)
Zluté karty hostŮ (hráč, čas, důvod)
Červenékarty domácích (hráč, čas, důvod)
Červenékart_l,hostu (hráč, čas, důvod)
Technické poznámky,§mů nebo rozhodčího k utkíní
Konečný
podpis kapi
poločas:
domácích
'gu lfV
podpis rozhodČÍho
Udaje ze záPisu o utkáni PřePiŠte do 72 hodil oc začatku utkání na web PKFL. V pňpadě problénrů s nahráváním nafoceného
pis kapitá
ongina:
zaš]ete soubor na zapís\,@pkí].eu
hostů

Podobné dokumenty

rorl-,iil

rorl-,iil ró+i krft'io ,ir-;ŇJ,

Více

ŽL 02/2001

ŽL 02/2001 loírskénr roce došlo k ulonrenl rrěfuí, někdy i zrradných rozněrů, 1, parlru lt sokolovtry. prottr byly lrělilertr s[,ont1, .již pokriccrrlv. Velké obar,y o bezpečnost dětí i občarrůpohybujicíclt s...

Více