STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL AKCE Vychutnej si nápoj

Transkript

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL AKCE Vychutnej si nápoj
STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL AKCE
Vychutnej si nápoj Coca-Cola a ihned vyhraj hokejová fandítka
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské akce „Vychutnej si nápoj Coca-Cola a ihned
vyhraj hokejová fandítka“. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům.
Tento statut může být změněn pouze formou písemných dodatků vydaných organizátorem akce.
1. ORGANIZÁTOR AKCE
Organizátorem akce je společnost Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., se sídlem
Českobrodská 1329, PSČ 198 21 Praha 9 - Kyje, IČ: 41189698, DIČ: CZ41189698 (dále jen
„organizátor“).
2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST AKCE
Akce bude probíhat na území České republiky v provozovnách specifikovaných v příloze tohoto statutu
(dále také jen „provozovna“) v době od 1. května 2015 do 17. května 2015 nebo do vyčerpání všech
soutěžních losů (dále také jako „doba trvání akce“).
3. VÝHRY V AKCI, AKČNÍ VÝROBKY
Výhru v akci získají ti účastníci, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly akce pro
získání stanovených výher.
Výhry jsou následující: fandící tyčka, fandící ruka, klapačka, trubka, řehtačka, harmonika, výrobek
Coca-Cola v balení 0,33 l (sklo) samolepky na tvář. V rámci jedné provozovny a jedné soutěže bude
možnost získat následující množství:
FANDÍCÍ TYČE
10
KLAPAČKY
10
NAFUKOVACÍ RUKA
7
TRUBKA
7
ŘEHTAČKA
7
FANDÍCÍ HARMONIKA
10
SAMOLEPKY NA TVÁŘ
150
0,33l COCA-COLA (sklo)
24
CELKEM VÝHER
225
4. ÚČAST V AKCI
Akce se může zúčastnit jakákoli osoba, která splní následující podmínky:
V době trvání akce zakoupí v některé z provozoven alespoň jeden výrobek z následujících: Coca-Cola,
Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Vanilla, Coca-Cola Cherry v balení 0,33l (sklo) anebo
jako součást míchaného alkoholického nebo nealkoholického nápoje (dále také jako „akční výrobek“).
Z akce jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či jiným
spolupracujícím osobám pověřeným zajištěním této akce, a osoby jim blízké. Z akce jsou rovněž
vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla
akce v tomto statutu uvedená poruší. Na osoby z akce vyloučené se hledí, jako by se akce nezúčastnily.
O vyloučení osoby z akce rozhoduje s konečnou platností organizátor akce.
5. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V AKCI
Každý účastník, který si v provozovně zakoupí alespoň jeden akční výrobek, dostane od obsluhy los.
Po setření losu se ihned dozví, co vyhrál. Po předložení setřeného losu personálu restaurace obdrží
účastník akce danou výhru.
6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Žádný z účastníků nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.
Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla akce nebo akci změnit či zrušit bez
udání důvodů. Změna pravidel a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným v tomto statutu.
Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich
dodavatelem tak, aby mohly být výhercům vydány v souladu s těmito pravidly.
Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok
vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s výhrou.
Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce. Zároveň účastník vyjadřuje
svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů
jím případně uvedených za účelem nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, a to na dobu neurčitou
(tj. do odvolání), popřípadě až do případného odvolání svého souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého
jména, příjmení, podobizny, obrazového či zvukového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na
propagačních materiálech organizátora a na internetových stránkách. Účastník rovněž uděluje souhlas
k e-mailovému a telefonickému kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS
zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to správcem nebo jím určeným
zpracovatelem. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Coca-Cola HBC Česká
republika, s.r.o., Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9, IČ: 41189698, DIČ: CZ41189698. Udělení výše
uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů (účastník) má právo k jejich přístupu, je
oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány,
a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv
má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V Praze dne
6. března 2015
Příloha č.1
Seznam provozoven aktivovaných spotřebitelskou soutěží
Název provozovny
ABSOLUTNÍ BOWLING
APETIT VODIČKOVA
ARUBA CRIBBEAN BAR
BAR & CAFE BROTHERS
BAR BOHEMKA
BAR CODE (BOGOTA)
BAR ČÁRKY
BAR ČERVENÁ DUNA OSTRAVA
BAR MARŠÁL
BAR NOVODVORSKÁ
BAR POD KYMPÓM
BAR U SAMA
BASTILA
BAXTERS URBAN PUB
BERNIES
BILLIARD CLUB HÁJE
BONAVITA
BOWLING CLUB
BOWLING PARK
BOWLING SKY
BOWLING ZUZANA
BRANICKÁ TANKOVNA
BUFET VŠ PODNIKÁNÍ
BURGAS-CLUB VEGAS
CAFE & RESTAURANT SLAVIA A.S.
CAFE BAR
CAFÉ BAR CASPER
CAFE BAR FANO
CAFE BAR JABLONECKÁ
CAFE DE LA OSTRAVA
CAFE LOUNGE BAR
CAFÉ MOZART
CASINO MAGIC PLANET
CIHELNA
CLUB NASHVILLE
CLUB STOLÁRNA
CLUB STŘECHA
CO KDYBY ...
CO KDYBY...
COBRA
CORRIDA
Adresa
Osadní 28
VODIČKOVA 30
STODOLNÍ 1785/31
LIDICKÁ 751/12
VRŠOVICKÁ 44
PODĚBRADOVA 18
LIDICKÁ 1264
STODOLNÍ 17
KONĚVOVA 16
JÍLOVSKÁ 12
BUKOVEC 373
MUKAŔOVSKÉHO 1985/5
STODOLNÍ 7
STODOLNÍ 837/7
STODOLNÍ 14
ARKALYCKÁ 757/6
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 43
DRAHOBEJLOVA 36
MJR.NOVÁKA 1490/14
RUŠNÁ 1717/4
HEYROVSKÉHO 1579
U STARÉ POŠTY 8/1
MICHÁLKOVICKÁ 1810/181
NÁDRAŽNÍ 46
DIVADELNÍ 334/5
HÁBOVA 2345/7
NA PANKRÁCI 16
HAŠTALSKÁ 10
JABLONECKÁ 423/70
STODOLNÍ 24
JANTAROVÁ(OC NOVÁ KAROLÍNA)
3344/4
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 3090/15
METRO ČESKOMORAVSKÁ 1
PRŮKOPNICKÁ 2690/2A
PLYNÁRNÍ 1
LAŠSKÁ 1153/19
ROZTYLSKÁ 2321/19
DLOUHÁ 19
PORUBSKÁ 19
OPAVSKÁ 824/59
MUSORGSKÉHO 881
Město
Praha 7
PRAHA 1
OSTRAVA
PRAHA 5
PRAHA 10
OSTRAVA
TŘINEC
OSTRAVA-CENTRUM
PRAHA 3 ŽIŽKOV
PRAHA 4
BUKOVEC
PRAHA 6
OSTRAVA-CENTRUM
OSTRAVA-CENTRUM
OSTRAVA
PRAHA 4
PRAHA 1
PRAHA 9 VYSOČANY
OSTRAVA-HRABŮVKA
OSTRAVA-MARTINOV
OSTRAVA-PORUBA
PRAHA 4
OSTRAVA-SLEZSKÁ
OSTRAVA-MORAVSKÁ
PRAHA 1
PRAHA 5
PRAHA 4
PRAHA 1
PRAHA 9 PROSEK
OSTRAVA-CENTRUM
OSTRAVA
OSTRAVA
PRAHA 9
OSTRAVA-ZÁBŘEH
OSTRAVA-MORAVSKÁ
HAVÍŘOV-MĚSTO
PRAHA 4
HAVÍŘOV-MĚSTO
OSTRAVA-PORUBA
OSTRAVA-PORUBA
OSTRAVA
Název provozovny
CRAZY CLUB
ČESKÁ HOSPŮDKA NA RADNICI
ČIMICKÁ KOZLOVNA
DESPERADO
DUBLIN BAR
EL PASO
ENJOY BAR
EX CLUB
EXCEL
FATAL
FONTÁNA-SAN MARCO
FORMANKA
FOTBALOVÁ RESTAURACE NA VINICI
Fungolf kavárna
GAME BAR U SPORŤÁKA
GARAGE ROCK AND ROLL
GARDEN CITY RESTAURANT
GASTRONOM GAMBRINUS
GOLDEN WINGS
HARLEY´S RETRO BAR
HASTRMAN
HAŠTALSKÝ DĚDEK
HATTRICK TIPSPORT BAR
HERNA BAR ATRIUM
HERNA BAR HÁJENKA
HERNA BAR JERASH
HERNA MAGIC PLANET
HOOTERS
HOOTERS
HOSPODA U KOZLA
HOSPŮDKA LÉKÁRNA
HOSPŮDKA V ATELIÉRU
HOTEL BONUM
HOTEL RUBY BLUE
CHACHAROVA PIZZA
CHOBOTNICE
JOE KLUB
KAJOT- OC HARFA
KAVÁRNA MUSIC CLUB
KOXOVNA II
KOZLOVA ALMARA
KRUŠOVICKÁ CHALUPA II.
LA CORSE
LA GONDOLA
LIDOVÝ DŮM
LOCA CAFE BAR
Adresa
KOPERNÍKOVA 562
SOKOLOVSKÁ 324/14
K LÁDVÍ 392/6
STODOLNÍ 1785/31
STODOLNÍ
ŠKROUPOVA 3
S.K.NEUMANNA 35
1.ČS ARMÁDNÍHO SBORU 6136/25
RŮŽOVÝ PAHOREK 550
ROKYCANOVA 707/29
VÝŠKOVICKÁ 765/161A
HOROLEZECKÁ 868/3
PEROUTKOVA 2
NOVINÁŘSKÁ 1254/7
METODĚJOVA 1463/13
MARTINOVSKÁ 3262/50
TOPOLOVÁ 2915
PETRŽÍLKOVA 2583/15
ADAMUSOVA 1316/2A
STODOLNÍ 834/7
DOLNÍ 30
HAŠTALSKÁ 731/20
NA OCHOZU 432
LÍSKOVECKÁ 3326
OPATOVSKÁ 874
BUDĚJOVICKÁ 1123/13
DRAHOBEJLOVA 957/53
HAVELSKA 500/25
Vodičkova 5/12
JIŘÍKOVSKÉHO 143
VÝŠKOVICKÁ 178
VINOHRADSKÁ 117
MASNÁ 6
STODOLNÍ 3319/11
RESLOVA 9
MUSORGSKÉHO 14
REVOLUČNÍ 655/1
ČESKOMORAVSKÁ 15
OSVOBOZENÍ 797
STODOLNÍ 16
Klapkova 80
5.KVĚTNA 62
ŠKROUPOVA 536/6
VRCHLICKÉHO SADY 758
TOUŽIMSKÁ 244/42
SMETANOVO NÁBŘEŽÍ 24
Město
TŘINEC
PRAHA 9
PRAHA 8
OSTRAVA
OSTRAVA-CENTRUM
OSTRAVA
PRAHA 8
OSTRAVA-PORUBA
FRÝDEK-MÍSTEK
PRAHA 3
OSTRAVA-VÝŠKOVICE
PRAHA 10
PRAHA 5
OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY
PRAHA 4
OSTRAVA-MARTINOV
PRAHA 10 - ZAHRADNÍ MĚSTO
PRAHA 5
OSTRAVA-HRABŮVKA
OSTRAVA-CENTRUM
OSTRAVA-ZÁBŘEH
PRAHA 1
JESENICE
FRÝDEK-MÍSTEK
PRAHA 4
PRAHA 4
PRAHA 9
PRAHA
PRAHA 2
OSTRAVA-DUBINA
OSTRAVA-VÝŠKOVICE
PRAHA 3
OSTRAVA-CENTRUM
OSTRAVA
OSTRAVA-PORUBA
OSTRAVA-CENTRUM
PRAHA 1
PRAHA 9
ORLOVÁ
OSTRAVA-CENTRUM
Praha 8
PRAHA 4
OSTRAVA
KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO
PRAHA 9-KBELY
PRAHA 1
Název provozovny
Madona
MALEŠICKÁ TVRZ
Manhattan
MARNÁ SNAHA 2
MG RESTAURANT HERNA
MODRÁ NUDLE
MORAVA
MULATA BAR
NA STARÉ RÁNĚ
NARCIS CIHELNA
OJERO
OREL ŠATLAVA
PARADOX BAR A GRIL A BOWLING
PERSHING
PILSNER URQUELL ORIGINAL
RESTAURANT
PIVNICE A BOWLING TREMP
PIVNICE ÁČKO
PIVNICE BELLA 159
PIVNICE MAŠTAL
PIVNICE PANORAMA
PIVNICE STODOLA
PIVNICE U DUDAKA OSTRAVAPORUBA
PIZZA ROMA UNO
PIZZERIA DE CLAUDIO
Pizzerie Alcione
PIZZERIE ALFRÉDO
PIZZERIE OPATIJA
PIZZERIE VERGANO
PIZZERIE, DISCO BAR STŘÍŽKOV
POLOCAFFE
POTREFENÁ HUSA
PRAŽANKA
PUOR
RELAX CENTRUM PRAHA
RESTAURACE ABC
RESTAURACE ALL STARS
RESTAURACE Carbon 1
RESTAURACE HAVELKA
RESTAURACE HLUBINA
RESTAURACE HOSPODA U ZDI
RESTAURACE KART CENTRUM
RESTAURACE KASKÁDA
RESTAURACE KASKÁDA
Adresa
Na Lysině 12
U TVRZE 10
Matěchova 1
SEKANINOVA 189/58
FIBICHOVA 225
STODOLNÍ 31/1785
J.TRNKY 82/B
STODOLNÍ 21/796
DRAHOBEJLOVA 957/53
NÁMĚSTÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO
POV 1
PODĚBRADOVA 23
F.S.TŮMY 1200
DLOUHÁ 1523/13C
NÁM.JIŘÍHO Z PODĚBRAD 16
Město
Praha 4
Praha 10
Praha 4
PRAHA 2
HAVÍŘOV-MĚSTO
OSTRAVA
FRÝDEK-MÍSTEK
OSTRAVA-CENTRUM
PRAHA 9 - VYSOČANY
VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 12
U HRŮBKŮ 2997/154
VÁCLAVA KOŠAŘE 116/8
RUMBURSKÁ 243
JIŘÍHO HEROLDA 1618/5
HAVLÍČKOVO NÁM. 4170
PLZEŇSKÁ 2617/6
Praha 6
OSTRAVA-ZÁBŘEH
OSTRAVA-DUBINA
PRAHA 9
OSTRAVA - BĚLSKÝ LES
OSTRAVA-PORUBA
OSTRAVA-ZÁBŘEH
HLAVNÍ TŘ. 590
JAGELLONSKÁ 1634/16
ZEYEROVA 526/2
Na Pankráci 1597
NA OLMOVCI 1320
ZÁMECKÁ 854/13
DUKELSKÁ 689
Bínova 531
MASARYKOVO NÁM. 2/2
STODOLNÍ 15
JAŽLOVICKÁ 1499/38
KOLEJNÍ 3254/2
KONĚVOVA 13
ZA MLÝNEM 1774/12
ČKALOVOVA 20
PIIONÝRŮ 2297
HAVELSKA 9
LIDICKÁ 37
U SVOBODÁRNY 1
VÝPADOVÁ 1335
JANTAROVÁ (OC KAROLÍNA) 3344/4
NOVINÁŘSKÁ 6A (FUTURUM)
OSTRAVA-PORUBA
PRAHA 3
OSTRAVA-CENTRUM
Praha 4
ORLOVÁ-LUTYNĚ
OSTRAVA
TŘINEC
PRAHA 8
OSTRAVA
OSTRAVA-CENTRUM
PRAHA 4 CHODOV
OSTRAVA
PRAHA 3 ŽIŽKOV
PRAHA 4
OSTRAVA-PORUBA
FRÝDEK-MÍSTEK
PRAHA
PRAHA 5 SMÍCHOV
PRAHA 9
PRAHA 5 RADOTÍN
OSTRAVA
OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY
OSTRAVA-ZÁBŘEH
OSTRAVA
ORLOVÁ-LUTYNĚ
HAVÍŘOV
PRAHA 3 VINOHRADY
Název provozovny
Restaurace Kopyto
RESTAURACE LEGENDA
RESTAURACE LION
RESTAURACE NA KOPEČKU
RESTAURACE NA PEKAŘCE
RESTAURACE NAGANO 98
RESTAURACE OBZOR II.
RESTAURACE OLYMPIA-CHACHAR
RESTAURACE PARLAMENT
RESTAURACE PROKOPKA
RESTAURACE ŘÍP
RESTAURACE SKLENÍK
RESTAURACE SPORT
RESTAURACE U EDISONA
RESTAURACE U JINDŘIŠSKÉ VĚŽE
RESTAURACE U SOKOLOVNY
RESTAURACE U TŘÍ PRASÁTEK
RESTAURANT SILVIE
RIO
SHERLOCK'S PUB
SLUŠNEJ KANÁL
SPOLEK
SPORT
SPORT BAR CHANCE
SPORT BAR JOKER
SPORT BAR LIVERPOOL
SPORT BAR RIO
SPORT FUN CITY
SPORT PUB
SPORTBAR KOULE
SPORTBAR KAČAMBA I.
SPORTOVNÍ AREÁL LADRONKA
STARÁ KOTELNA
SYDNEY CLUB.CZ
SYNOT BAR SLAVIA
SYNOT TIP
ŠATLAVA
ŠATLAVA
ŠATLAVA FIFEJDY
ŠATLAVA STRAŠNICE
ŠATLAVA U STANDY
ŠATLAVA ZUZANA
ŠVEJK RESTAURANT
TA MAGICA
TG BAR (TIPGAMES)
THE PUB OSTRAVA
Adresa
Bořivojova 116/883
LEGEROVA 39
SOLNÁ 1(Masarykovo náměstí)
PELHŘIMOVSKÁ 1
POD PEKAŘKOU 224/46
VÝŠKOVICKÁ 3085/2
PAPÍRNÍKOVA 628/4
LUDVÍKA PODÉŠTĚ 1974/25
MAĎARSKÁ 1537
PROKOPOVA 2856/10
HUSOVO NÁMĚSTÍ 58
TŘINECKÁ 673
HUSAROVA 56
NA HALDĚ 55
JINDŘIŠSKÁ 26
MĚSTSKÁ 2
VINOHRADSKÁ 122
MASARYKOVA 1002
KRASNOARMĚJCŮ
STODOLNÍ 819/16
ONDŘÍČKOVA 29
NÁDRAŽNÍ 143/13
VÍTĚZNÁ 2
JABLUNKOVSKÁ 1972/76
VÁCLAVA VACKA 1665
MICHELSKÁ 3/9
HEYROVSKÉHO 5A
PLZEŇSKÁ 8 8
PIONÝRŮ 1757
ARKALYCKÁ 877/1
SOKOLOVSKÁ 150/1273
TOMANOVA 1/1028
KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 23
STODOLNÍ 13A
VLADIVOSTOCKÁ 1460/2
SVAZÁCKÁ 3128/1B
SOKOLOVSKÁ 1234/50
JABLONECKÁ 725/2
AHEPJUKOVA 2859
TURNOVSKÉHO 263/4
DR.MARTÍNKA 1392/14A
HEYROVSKÉHO 1579
SOKOLOVSKÁ 258
MUSORGSKÉHO 1077/14
FRANCOUZSKÁ 55
JANTAROVÁ 3347/10
Město
Praha 3
PRAHA 2 VINOHRADY
OSTRAVA-CENTRUM
PRAHA 4
PRAHA 4
OSTRAVA - ZÁBŘEH
PRAHA 4
OSTRAVA-PORUBA
OSTRAVA-PORUBA
PRAHA 3
ROUDNICE NAD LABEM
PRAHA 9
OSTRAVA-VÝŠKOVICE
OSTRAVA-HRABŮVKA
PRAHA 1 STARÉ MĚSTO
PRAHA 10 DUBEČ
PRAHA 3
ORLOVÁ-LUTYNĚ
OSTRAVA-ZÁBŘEH
MORAVSKÁ OSTRAVA
PRAHA 3 ŽIŽKOV
OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA
OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA
ČESKÝ TĚŠÍN
OSTRAVA-TŘEBOVICE
PRAHA 4
OSTRAVA-TŘEBOVICE
PRAHA 5 SMÍCHOV
FRÝDEK-MÍSTEK
PRAHA 4-HÁJE
PRAHA 8
PRAHA 6 - BŘEVNOV
PRAHA 10
OSTRAVA-CENTRUM
PRAHA 10
OSTRAVA-ZÁBŘEH
OSTRAVA-TŘEBOVICE
PRAHA
OSTRAVA-FIFEJDY
PRAHA 10
OSTRAVA-HRABŮVKA
OSTRAVA-PORUBA
PRAHA 9 VYSOČANY
OSTRAVA-CENTRUM
OSTRAVA-PORUBA
OSTRAVA
Název provozovny
THE PUB PRAHA 1
TIPGAMES
U Balouna
U BULDOKA
U PECIVÁLŮ
U PROFESORA
U SPORŤÁKA
U STARÉHO PIVOVARU
VARNA
XBOWLING (SK ŽIŽKOV)
ZADNÍ VRÁTKA
ŽIŽKOVSKÁ GALÉRKA
ŽIŽKOVSKÝ RESTAURANT OLŠE
OLIVE KAVÁRNA
Adresa
VELESLAVÍNOVA 3
SOKOLOVSKÁ 104/85
VÁCLAVSKÉ NÁM. 20
PRESLOVA 353/1
STODOLNÍ (VCHOD ZE ŠKROUPOVE) 4
JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 1427/5
MOSKEVSKÁ 45
BRANICKÁ 213/53
VRŠOVCŮ 1241
PITTEROVA 5
STODOLNÍ
SEIFERTOVA 612/89
TÁBORITSKÁ 26/17
KAROLINSKÁ 1
Město
PRAHA 1
PRAHA 8
PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO
PRAHA 5 SMÍCHOV
OSTRAVA
PRAHA 6
PRAHA 10 VRŠOVICE
PRAHA 4
OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY
PRAHA 3
OSTRAVA-CENTRUM
PRAHA 3 ŽIŽKOV
PRAHA 3
PRAHA 8

Podobné dokumenty

2. číslo časopisu Underground

2. číslo časopisu Underground dobrý, nebo se nepovede a kulička ztratí směr. Na detailech záleží a člověk, kterému chybí tahle základní pravidla, může studovat, co chce, a být prezidentem, jakým chce, ale už je něco špatně. Mě ...

Více

Cukrenka 27 - Klub sběratelů baleného cukru

Cukrenka 27 - Klub sběratelů baleného cukru V rozesílání tištěné verze tedy bude nutno pokračovat i nadále, i když výroba i distribuce je poměrně nákladná. Redakce proto dělá, co může, aby se náklady poněkud snížily. Snažíme se co nejvíc výt...

Více

Úplná pravidla soutěže „Fandijakolev challenge Alpine Pro!“

Úplná pravidla soutěže „Fandijakolev challenge Alpine Pro!“ O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky soutěže, rozhoduje pořadatel. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na cenu odepřen a výhercem se stává další v pořadí. 4....

Více