Freeride Camps

Transkript

Freeride Camps
„Za 10 let cestování za prašanem a závodìní po celém svìtì jsem naèerpal
zkušenosti a nauèil se, jak dostat z jízdy ve volném terénu maximum. Zažil jsem,
jak skvìlý pocit je tyhle zkušenosti nìkomu pøedat a sdílet jeho nové zážitky.
Proto a protože nás lyžování prostì baví, jsme se rozhodli zorganizovat kempy, na
nichž vás díky speciálnì vyvinuté metodice tím nejlepším a nejefektivnìjším
zpùsobem nauèíme, jak si ve volném terénu co nejlépe zajezdit. Pøijeïte se o tom
pøesvìdèit na vlastní kùži…“ - Robin Kaleta, top èeský freerider a mistr ÈR ve
freeridu pro rok 2010 (www.robinkaleta.com)
www.freeridecamps.cz
media partners:
kontakt: [email protected], [email protected], tel.: 731 531 352
 Každý z kempù je urèen pro skupinu zhruba deseti lidí, kterým se budou støídavì vìnovat
2 coachové (jedním z nich bude vždy Robin Kaleta). Dosáhneme tak individuálního
pøístupu, flexibility a maximální bezpeènosti.
lokalita:
 Švýcarsko, Engelberg (www.titlis.ch)
 Ubytování: Berghaus Klondike (www.berghaus-klondike.ch)
terminy:




8.-15.1.2011
29.1.-5.2.2011
12.-19.2.2011
9.-16.4.2011
cena:
 15.500,- Kè
cena zahrnuje:












7 nocí ubytování, 6tidenní skipas, 6tidenní freeride coaching
freeridová metodika vyvinutá ve spolupráci s Tomášem Luèanem
foto a video coaching
informace a filmy k lavinové prevenci
zapùjèení lavinového vybavení Arva (pro zájemce možnost zakoupení se slevou)
zapùjèení lavinových batohù ABS, Snowpulse po dobu trvání kempu
možnost zapùjèení freeridových lyží znaèky SCOTT
lyžaøské brýle znaèky SCOTT
svaèiny na svah od firmy Nutrend
energy support by Red Bull
uvítací veèer se specialitou Berghausu Klodike (vaøí gurmet Šaman)
1 veèer spoleèná grilovaèka