PICO® xMOD™ dávkovací ventil

Komentáře

Transkript

PICO® xMOD™ dávkovací ventil
Ventil PICO xMOD
®
™
PICO xMOD dávkovací ventil
Návod k obsluze
Elektronické verze příruček
Nordson EFD ve formátu pdf jsou
rovněž k dispozici na adrese
www.nordsonefd.com
Ventil PICO xMOD
Upozornění
Toto je publikace společnosti Nordson EFD chráněná autorským právem. Původní datum copyrightu 2013.
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována nebo přeložena do jiného jazyka bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Nordson EFD.
Informace obsažené v této publikaci se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Ochranné známky
Optimum a PICO jsou registrované ochranné známky společnosti Nordson EFD.
Označení a ochranné známky uváděné v tomto dokumentu mohou být značkami, jejichž použití třetími stranami k jejich vlastním
účelům by mohlo vést k porušení práv jejich vlastníků.
2
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Vybrali jste si spolehlivý, vysoce kvalitní dávkovací systém od společnosti Nordson EFD,
předního světového výrobce v oblasti technologií dávkování kapalin. Ventil PICO xMOD byl
navržen specificky pro průmyslové dávkování a zajistí vám řadu let bezproblémového a
produktivního provozu.
Tato příručka vám pomůže využít váš ventil PICO xMOD na maximum.
Věnujte několik minut svého času, abyste se seznámili s ovládacími prvky a funkcemi
systému. Dodržujte námi doporučené zkušební postupy. Prostudujte si uvedené užitečné
informace, které vycházejí z 50 let zkušeností v oblasti průmyslového dávkování.
V této příručce najdete odpověď na většinu případných otázek. Pokud budete přesto
potřebovat pomoc, kontaktujte přímo společnost EFD nebo jejího autorizovaného
distributora.
V USA volejte 800 556 3484 mezi 8.30 a 17.30 východního času.
V Evropě volejte +44 (0) 1582 666334.
V Asii volejte +86 (21) 3866 9006.
V Indii volejte +91 80 4021 3600.
Ve všech ostatních oblastech kontaktujte autorizovaného distributora společnosti Nordson
EFD nebo volejte na číslo +1 401 431 7000.
Slib společnosti Nordson EFD
Děkuji vám!
Právě jste si zakoupili nejlepší dávkovací zařízení na světě.
Chci vás ujistit, že si všichni ve společnosti Nordson EFD vašeho nákupu ceníme a
uděláme vše, co bude v našich silách, abyste byli spokojeným zákazníkem.
Jestliže nebudete s naším zařízením nebo podporou poskytovanou aplikačním specialistou
společnosti Nordson EFD plně spokojeni, kontaktujte mě osobně na čísle 800 556 3484 (v
USA), 401 431 7000 (mimo USA) nebo na adrese [email protected] Zaručuji
vám, že všechny případné problémy vyřešíme k vaší spokojenosti.
Ještě jednou děkuji, že jste si vybrali výrobek společnosti Nordson EFD.
Ken Forden, generální ředitel
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
3
Ventil PICO xMOD
Obsah
Obsah................................................................................................................................................................4
Úvod..................................................................................................................................................................5
Princip činnosti...........................................................................................................................................5
Správné použití dávkovacího ventilu .........................................................................................................6
Bezpečnostní informace o výrobcích Nordson EFD.........................................................................................7
Specifikace........................................................................................................................................................9
Normy .............................................................................................................................................................10
Provozní prvky výměnného modulárního systému PICO xMOD....................................................................11
Součásti ventilu xMOD pro bezkontaktní dávkování...............................................................................11
Součásti sedla ventilu VS ........................................................................................................................11
Součásti ventilu xMOD pro kontaktní dávkování jehlou ..........................................................................12
Součásti sedla ventilu VS-TL ...................................................................................................................12
Rozložené zobrazení ventilu PICO xMOD ...............................................................................................13
Označení typu ventilu PICO xMOD .........................................................................................................14
Vysvětlení označení sedla ventilu VS................................................................................................15
Vysvětlení označení ventilu PICO xMOD ..........................................................................................15
Instalace..........................................................................................................................................................16
Uvedení do provozu ................................................................................................................................16
Montáž jehlového adaptéru PICO xMOD na sedlo ventilu VS-TL bez bublin.........................................17
Řešení problémů .............................................................................................................................................18
Servis ..............................................................................................................................................................20
Čištění vnitřku ventilu PICO xMOD..........................................................................................................20
Čištění vnějšího povrchu ventilu PICO xMOD .........................................................................................20
Propláchnutí ventilu .................................................................................................................................21
Manuální čištění ventilu............................................................................................................................22
Demontáž sedla ventilu ....................................................................................................................22
Rozebrání sedla ventilu ....................................................................................................................24
Čištění kapalinového tělíska .............................................................................................................26
Čištění sedla ventilu ..........................................................................................................................26
Fotografie čistého sedla ventilu........................................................................................................27
Čištění piezoelektrického pohonu ............................................................................................................28
Montáž sedla ventilu.........................................................................................................................28
Montáž ventilu ..................................................................................................................................29
Čištění systému........................................................................................................................................29
Náhradní díly ...................................................................................................................................................30
Sedlo ventilu PICO xMOD VS .................................................................................................................30
Kapalinové tělísko PICO xMOD FB .........................................................................................................31
Piezoelektrický pohon PICO xMOD PA ...................................................................................................31
Topná sada PICO xMOD HS ...................................................................................................................32
Příslušenství PICO xMOD........................................................................................................................32
Technické údaje ..............................................................................................................................................33
Maximální frekvence dávkování různých konfigurací jednotky PICO Driver DCON ...............................33
Údaje o rozložení teplot...........................................................................................................................34
Schéma....................................................................................................................................................35
Referenční výkresy...................................................................................................................................36
4
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Úvod
Princip činnosti
Ventil PICO xMOD je jedinečně navržený a konstruovaný, plně
výměnný a modulární dávkovací ventil s piezoelektrickým pohonem
pro bezkontaktní i kontaktní dávkování. Ventil PICO xMOD je
poháněn dvěma speciálně uspořádanými piezoelektrickými pohony.
Piezoelektrický pohyb se přenáší na tyčku přes páku nacházející se
v piezoelektrickém pohonu. Pohyb této tyčky se přenáší na dřík s
uzavírací kuličkou v sedle ventilu. Těsnicí kulička, připevněná k
dolnímu konci, je vyrobena z keramiky odolné proti opotřebení. V
zavřené poloze (viz obr. 1) je keramická kulička usazena v
keramickém sedle trysky a zabraňuje průtoku kapaliny.
Při zdvihnutí keramické kuličky proudí kapalina skrz trysku a je
dávkována (viz obr. 2).
Obr. 1. Tryska uzavřena
U ventilu PICO xMOD je možné celé ventilové sedlo vymontovat a
rozebrat kvůli čištění.
Piezoelektrický pohon je bezúdržbový. Díky mimořádně rychlému
piezoelektrickému pohonu a podle typu zvoleného ventilu je možné
dosáhnout frekvence dávkování kapaliny až 1 000 Hz. Přesně
konstruované ventily PICO xMOD mohou dávkovat body již od 2 nl
(v závislosti na otvoru v destičce kapalinové trysky). Vzhledem k
tomu, že doby impulzů je možné upravovat v krocích po 10 μs, je
možné nastavit velmi přesné dávkovací množství.
Obr. 2. Tryska otevřena
Díky modulární konstrukci piezoelektrických pohonů a
keramickému sedlu trysky odolnému vůči opotřebení jsou kritické součásti
vzájemně oddělené, a tím je zaručena mimořádně dlouhá životnost pohonu a sedla ventilu.
Údržba a kontrola opotřebitelných součástí (například sedla ventilu a kartuše) se doporučuje po 10 000 000
dávkovacích cyklech.
Tento údaj se může lišit podle typu sedla ventilu a dávkované kapaliny. Údržbou a kontrolou se rozumí
preventivní čištění smáčených částí sedla ventilu a kapalinového tělíska, především v místech vedení toku
kapaliny. Proveďte vizuální kontrolu opotřebení a poškození všech částí smáčených dílů a podle potřeby
vyměňte sedlo ventilu, kartuši nebo jiné jednotlivé součásti. Pro další informace o opotřebení a poškození
kontaktujte společnost Nordson EFD.
Očekávaná životnost piezoelektrického pohonu je >500 000 000 cyklů. Tato životnost závisí na frekvenci
dávkování a teplotním nastavení ventilu.
Piezoelektrické pohony jsou ovládány speciálně vyvinutým výkonovým zesilovačem, který se nachází v
jednotce PICO Driver DCON. Časovou posloupnost dávkovacích procesů a teplotní nastavení ventilu PICO
xMOD lze volit externě přes rozhraní. To je možné buď přímým řízením pomocí elektronických kontrolérů řady
PICO (verze 1+1 nebo 2+2), nebo prostřednictvím PLC. Řízení procesních parametrů prostřednictvím PLC
vyžaduje použití komunikačního zařízení PICO Anybus Communicator. Pro informace o komunikačním zařízení
Anybus Communicator kontaktujte společnost Nordson EFD.
Kapalinové vedení uvnitř ventilu PICO xMOD je vyhříváno především prostřednictvím tepelného mostu. Díky
tomu jsou piezoelektrické pohony chráněny před zbytečným teplotním namáháním a zvyšuje se jejich
spolehlivost i očekávaná životnost.
Pokud je překročena teplota ventilu +45 °C, zajistěte pro obsluhu odpovídající označení a ochranu před
dotykem.
Poznámka: Regulace teploty ovlivňuje vlastní teplotu základního těla ventilu, a tím jen nepřímo teplotu
dávkované kapaliny.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
5
Ventil PICO xMOD
Princip činnosti (pokračování)
Dávkovaná kapalina je pneumaticky přiváděna do ventilu přes zásobník, například přes tlakovou nádrž nebo
čerpadlo.
UPOZORNĚNÍ
Nepouštějte ventil PICO xMOD nasucho! Při provozu ventilu PICO xMOD bez kapaliny může dojít k
poškození keramického sedla trysky a kuličky, a tím k prosakování a netěsnosti. Pokud k tomu dojde, nelze
nadále zaručit přesné dávkování.
Správné použití dávkovacího ventilu
Ventil PICO xMOD používejte pouze ve spojení s jednotkou PICO Driver DCON a s příslušnou adaptérovou
šňůrou, v případě potřeby s příslušným prodlužovacím kabelem.
Ventil PICO xMOD je vhodný pro přesné dávkování řady chemicky různorodých kapalin. Ty mohou mít různé
viskozity a mohou rovněž obsahovat plniva.
Ke splnění požadavků na dávkování široké řady kapalin jsou k dispozici různé typy dávkovacího příslušenství,
které umožňují:
•
bezkontaktní dávkování jednotlivých volně nanášených kapiček na plochy/díly;
•
bezkontaktní dávkování proudu kapaliny;
•
kontaktní dávkování přesného množství kapaliny s použitím jehlového adaptéru a přesné dávkovací
jehly;
•
kontaktní dávkování velmi malých množství kapaliny pomocí přesné dávkovací jehly s následným
pohybem jehly k rozetření kapaliny.
Ventily PICO xMOD vybavené jehlovým adaptérem je možné použít pouze s dávkovacími jehlami PICO.
Vysoký počet upevňovacích/montážních otvorů na těle ventilu PICO xMOD zajišťuje snadnou integraci do
automatizovaných systémů.
Neexistují žádná technická omezení montážní polohy – svisle, vodorovně, pod úhlem, směrem nahoru atd. –,
která by měla dopad na provozní vlastnosti ventilu PICO xMOD.
UPOZORNĚNÍ
Společnost Nordson EFD doporučuje vyhýbat se použití dávkovacích kapalin, které by mohly poškodit
následující smáčené materiály nacházející se uvnitř ventilu PICO xMOD nebo které s nimi nejsou slučitelné:
•
nerezová ocel jakosti 1.4305 (jakost AISI 303);
•
keramika;
•
FFKM;
•
NBR;
•
PEEK.
Anaerobní metakryláty a předem smíchaná dvousložková lepidla s krátkou dobou zpracovatelnosti se
nedoporučují, protože mohou ve ventilu zatvrdnout, a způsobit tak jeho selhání.
Dávkování kyanoakrylátů je možné za určitých podmínek. Pro doporučení a technickou podporu se obraťte na
společnost Nordson EFD.
6
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Bezpečnostní informace o výrobcích Nordson EFD
•
Elektrická zařízení a stroje popsané v tomto návodu k obsluze jsou určeny k použití v průmyslových
systémech.
•
Ventil PICO xMOD a jednotka PICO Driver DCON jsou konstruovány v souladu s aktuálně platnými
technickými normami a jedná se o spolehlivá zařízení. V případě nesprávného zacházení ze strany
nekvalifikovaného personálu může dojít k provozním rizikům a/nebo poškození. Společnost Nordson EFD
doporučuje důkladné poučení a proškolení obsluhujícího personálu.
POZOR:
•
Vzhledem ke speciálnímu uspořádání piezoelektrického pohonu není ventil PICO xMOD při vypnutí
piezoelektrického pohonu nebo jednotky PICO Driver DCON zcela uzavřený. V případě přerušení napájení,
např. pokud dojde k nechtěnému poklesu napětí na jednotce PICO Driver DCON, je ventil PICO xMOD
krátce držen v uzavřené poloze, aby nedošlo k okamžitému uvolnění kapaliny (za předpokladu, že je
akumulátor jednotky PICO Driver DCON plně nabitý). Po vybití interního akumulátoru jednotky PICO Driver
DCON může dojít k úniku kapaliny z ventilu PICO xMOD.
•
Aby nedošlo ke kontaminaci dílů nebo produkčního stroje, v případě poklesu napětí na napájení jednotky
PICO Driver DCON ihned snižte tlak kapaliny. To platí i pro vypnutí produkčního systému (například přes
noc nebo během víkendů).
•
Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda z vypnutého ventilu nevytéká kapalina, i když není kapalina
pod tlakem. Pokud k tomu dochází, může to být proto, že je zásobník kapaliny umístěn výše než ventil
PICO xMOD, a vytékání kapaliny z neuzavřeného ventilu je v takovém případě způsobeno hydrostatickým
tlakem. Umístěte zásobník kapaliny dostatečně nízko, aby při vypnutí ventilu PICO xMOD neunikala z
ventilu kapalina.
•
V případě poškození piezoelektrického pohonu nebo jednotky PICO Driver DCON se může ventil přepnout
z uzavřeného do otevřeného stavu, a tím může dojít k úniku kapaliny. Společnost Nordson EFD
doporučuje trvale monitorovat stavový signál řídicí jednotky PICO xMOD, a pokud tyto signály indikují
chybu, okamžitě a automaticky vypustit zásobník kapaliny.
•
Provozujte ventil PICO xMOD pouze s příslušnou jednotkou PICO Driver DCON a dodržujte parametry
předepsané výrobcem v tomto návodu k obsluze.
•
Neotevírejte jednotku PICO Driver DCON.
•
Pro připojení ventilu PICO xMOD k jednotce PICO Driver DCON používejte pouze adaptérovou šňůru a
prodlužovací kabel, které předepisuje společnost Nordson EFD.
•
Pokud je překročena teplota ventilu +45 °C, zajistěte pro obsluhu odpovídající označení a ochranu před
dotykem.
POZOR:
•
Před připojením nebo odpojením kabelového konektoru ventilu PICO xMOD uvolněte tlak kapaliny a
odpojte jednotku PICO Driver DCON. Na hlavní obrazovce jednotky PICO Driver DCON zvolte Process
Data (Procesní data) > Valve Power (Napájení ventilu) > Valve x (Ventil x) > Power off (Vypnout).
•
Zařízení připojujte a odpojujte pouze po uvolnění tlaku a vypnutí jednotky PICO Driver DCON. To platí i pro
údržbu a opravy.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
7
Ventil PICO xMOD
Bezpečnostní informace o výrobcích Nordson EFD (pokračování)
POZOR:
•
Na zadní straně jednotky PICO Driver DCON se nachází příslušně označená zemnicí přípojka a plochá
zástrčka 6,3 mm k připojení ochranného uzemnění.
•
Kodvedení elektrostatických nábojů z ventilu PICO xMOD ho připojte k uzemnění stroje. Lze k tomu využít
volné upevňovací závity.
•
Vnější části ventilu PICO xMOD čistěte pouze měkkou bavlněnou nebo celulózovou utěrkou. V případě
závažnější kontaminace utěrku mírně navlhčete alkoholem.
•
Připevnění a používání vlastnoručně vyrobených zařízení nebo výrobků jiných výrobců je na riziko
uživatele.
•
Opravy nebo úpravy zařízení může provádět pouze výrobce.
UPOZORNĚNÍ
•
Nepouštějte ventil PICO xMOD nasucho! Při provozu ventilu PICO xMOD bez kapaliny může dojít k
poškození keramického sedla trysky a kuličky, a tím k prosakování a netěsnosti. Pokud k tomu dojde,
nelze nadále zaručit přesné dávkování.
Poznámka: Kvalifikovaný personál jsou osoby, kterým bylo na základě jejich zaškolení, zkušeností a poučení a
na základě jejich znalostí příslušných norem, předpisů, pravidel bezpečnosti práce a provozních podmínek
dovoleno osobou zodpovědnou za bezpečnost systému provádět požadované úkoly a v průběhu toho
zjišťovat potenciální rizika a předcházet jim (definice odborníků podle normy VDE 105 nebo IEC 364).
Záruka na výrobky společnosti Nordson EFD vychází výhradně z všeobecných obchodních podmínek v jejich
aktuální podobě.
8
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Specifikace
Dávkovací ventil
Specifikace
PV-100-X.XX-XX
(bezkontaktní
dávkování)
MV-100-X.XX-XX
(bezkontaktní
dávkování)
PV-100-X.XX-TL
(dávkování jehlou)
86 x 17 x 67 mm
(bez dávkovací
jehly)
86 x 17 x 52 mm
MV-100-X.XX-TL
(dávkování jehlou)
Rozměry (d x š x v)
86 x 17 x 52 mm
86 x 17 x 67 mm
(bez dávkovací jehly)
Dávkovatelné kapaliny
Maziva jako oleje a tuky, nátěrové hmoty a barvy, vodné roztoky, organická
rozpouštědla, lepidla a složky lepidel, tekuté polymery a polymerní roztoky a mnoho
dalších kapalin.
Rozsah dávkovatelné viskozity
> 5000 mPas (tixotropní)
Dávkovatelná plniva v kapalině
Křemenná moučka, oxid železa, oxid hliníku, nitrid hliníku, nikl, stříbro, sklo a
polymerní částice až do podílu plniva 50 % a maximální velikosti částic 50 µm
Minimální doba dávkování při úplném
zdvihu
200 µs (jedno otevření a zavření)
Maximální doba dávkování
Neomezená (nepřetržité dávkování)
Maximální doba pozastavení
Neomezená (zastavení)
Maximální frekvence dávkování
200 Hz při nepřetržitém dávkování (při
maximální teplotě ventilu+60 °C)
Přesnost dávkování
Maximálně 2% (při konstantním tlaku a konstantní teplotě)
Maximální provozní tlak
75 barů
Rozsah teplot prostředí
do +45 °C
Rozsah teplot kapaliny
do +75 °C
Standardní průměr trysky
50 µm až 600 µm (přesnější informace na vyžádání)
Interval údržby a kontroly sedla ventilu
cca 1 x 10^7 neboli 10 000 000 cyklů (v závislosti na kapalině)
Interval údržby a kontroly
piezoelektrického pohonu
>5 x 10^8 neboli 500 000 000 cyklů (v závislosti na frekvenci dávkování a nastavené
teplotě na ventilu)
Smáčené materiály PICO xMOD
Nerezová ocel jakosti 1.4305 (jakost AISI 303), keramika, FFKM, NBR, PEEK
Elektrická přípojka
Kabel 0,5 m s 10pinovou kulatou zástrčkou ODU, včetně adaptérového kabelu pro
připojení k jednotce PICO Driver DCON, prodlužovací kabel volitelný
Minimální poloměr ohybu pro elektrickou
přípojku
R 35 mm jednou, R 100 mm pohyblivá
Přípojka kapaliny
M10 x 1, Luer-Lock nebo 6mm zkumavka
Upevňovací závit na těle ventilu
6x M4, hloubka 6 mm, utahovací moment 2,5 N•m +0,2
Třída ochrany
IP54
Ochrana proti výbuchu
Ne
Skladovací teplota
-10 °C až +85 °C
Hmotnost včetně propojovacího kabelu
cca 320 g
Vhodný kontrolér ventilu
PICO Driver DCON
Vhodný procesní kontrolér
PICO Controller
cca 50–200 000 mPas (tixotropní)
Pozor: U ventilů PV-100-x.xx-xx je maximální velikost částic 20 µm.
250 µs (jedno otevření a zavření)
500 Hz při nepřetržitém dávkování (při
maximální teplotě ventilu +60 °C)
Kulička/trysková destička sedla ventilu VS Samostavitelné. Vyrobené z tvrdé keramiky. Rozebíratelné za účelem čištění, s
možností individuální demontáže a výměny.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
9
Ventil PICO xMOD
Normy
Ventil PICO xMOD vyhovuje následujícím harmonizovaným normám a směrnicím:
•
•
•
•
•
10
2006/95/ES, Směrnice o zařízeních nízkého napětí;
89/336/EHS, Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě;
DIN EN 61010-1 (VDE 0411), Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní
zařízení;
DIN EN ISO 12100-1 a DIN EN ISO 12100-2, Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy,
všeobecné zásady pro konstrukci; EN 1050, Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro posouzení
rizika;
DIN EN 60204-1 (VDE 0113), Bezpečnost strojních zařízení, Elektrická zařízení strojů, část 1:
Všeobecné požadavky;
•
DIN EN 982, Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich
součásti – Hydraulika
•
2002/95/ES, směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních (RoHS 2003-27-01).
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Provozní prvky výměnného modulárního systému PICO xMOD
Součásti ventilu xMOD pro bezkontaktní dávkování
Kabelový konektor PICO xMOD PA
Dávkovací kartuše EFD 30cc Optimum
Držák PICO xMOD FB-CARTR SUPPORT-30cc
(zobrazen držák pro 30cc a 55cc kartuše Optimum)
Kapalinové tělísko PICO xMOD FB
(zobrazeno kapalinové tělísko FB s koncovkou
Luer-Lock vhodné pro topnou sadu)
Topná sada PICO xMOD HS
(topná sada HS zahrnuje měděné vnitřní destičky s
vnější polyacetálovou izolací a montážní šrouby)
Piezoelektrický pohon PICO xMOD PA
(piezoelektrický pohon, v tomto případě MV-100)
Sedlo ventilu PICO xMOD VS
(zobrazené sedlo ventilu VS je kompletní včetně tryskové
destičky NP a kartuše CR pro bezkontaktní tryskání)
Součásti sedla ventilu VS
Pojistný kroužek
Těsnicí O-kroužek mezi sedlem
ventilu VS a kapalinovým tělískem FB
Prvek pro kartuši
CR z PEEK
Kolíček se závitem (vymontovat
při čištění sedla ventilu VS)
Těleso tryskové destičky NP
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
11
Ventil PICO xMOD
Součásti ventilu xMOD pro kontaktní dávkování jehlou
Kabelový konektor PICO xMOD PA
Dávkovací kartuše EFD 30cc Optimum
Držák PICO xMOD FB-CARTR SUPPORT-30cc
(zobrazen držák pro 30cc a 55cc kartuše Optimum)
Kapalinové tělísko PICO xMOD FB
(zobrazeno kapalinové tělísko FB s koncovkou
Luer-Lock vhodné pro topnou sadu)
Topná sada PICO xMOD HS
(topná sada HS zahrnuje měděné vnitřní destičky s
vnější polyacetálovou izolací a montážní šrouby)
Piezoelektrický pohon PICO xMOD PA
(piezoelektrický pohon, v tomto případě MV-100)
Sedlo ventilu PICO xMOD VS-TL
(zobrazené sedlo ventilu VS-TL je kompletní včetně
tryskové destičky NP, kartuše CR a přídržné matice pro
kontaktní dávkování jehlou)
Jehla PICO xMOD
Součásti sedla ventilu VS-TL
Pojistný kroužek
Těsnicí O-kroužek mezi sedlem ventilu
VS a kapalinovým tělískem FB
Prvek pro kartuši
CR z PEEK
Těleso tryskové destičky NP
Kolíček se závitem (vymontovat
při čištění sedla ventilu VS)
Přídržná matice jehly PICO xMOD
12
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Rozložené zobrazení ventilu PICO xMOD
Sestava ventilu PICO xMOD se skládá z (5) klíčových součástí, které při smontování zajišťují schopnost
přesného bezkontaktního nebo kontaktního dávkování.
Piezoelektrický pohon xMOD PA
Pro kapalinu se střední viskozitou zvolte MV-100
Kapalinové tělísko xMOD FB
Zvolte tělísko FB pro použitý zásobník
Topná sada xMOD HS
Zvolte, pokud kapalina vyžaduje zahřívání
Kartuš xMOD CR
Výměnná kartuš pro obě
sestavy sedla ventilu VS
Kartuš xMOD CR
Výměnná kartuš pro obě
sestavy sedla ventilu VS
Sedlo ventilu xMOD VS
pro bezkontaktní dávkování
Sedlo ventilu xMOD VS-TL
pro kontaktní dávkování jehlou
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
13
Ventil PICO xMOD
Označení typu ventilu PICO xMOD
Typ dávkovacího ventilu a průměr otvoru v sedle ventilu je možné určit podle označení na bočním krytu ventilu
nebo na přední straně sedla ventilu. K dispozici jsou různé průměry trysek. Na následujícím obrázku je
dávkovací ventil MV-100 s průměrem otvoru v sedle ventilu 200 μm:
Označení ventilu
PICO xMOD MV-100
Označení sedla ventilu
PICO xMOD VS
14
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Vysvětlení označení ventilu PICO xMOD
Příklad: PICO XMOD PA-MV-100-Z0-XX-N
Piezo aktuátor
Typ ventilu:
MV
PV
Maximální teplota:
020
100
Speciality:
XX = Standard
Značení:
N = Nordson EFD
Typ kabelu / konektoru:
Pozice kabelu:
0 = standardní kabel, 0.5 mm, 10 pin ODU
Z = zvrchu
x = není k dispozici
Vysvětlení označení sedla ventilu VS
Příklad: PICO xMOD VS-3.0S-F0-D10-SC-S1-XX
Sedlo ventilu
Index velikosti
Mechanická pozice:
kuličky:
0 = Standard
3 = 0.8 mm
1 = Special 1
5 = není k dispozici
Síla pružiny:
S1 = Standard
Speciality:
XX = Standard
Kapalinová cesta:
SC = Standard d2mm
RC = není k dispozici
Průměr vstupního otvoru:
D10 = 100 μm
Nerezavějící ocel SS: D20 = 200 μm
Design trysky:
S = 1.4305/303
F0 = Plochá tryska
TL = Tip adaptér se závitem Luer Lock
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
15
Ventil PICO xMOD
Instalace
Uvedení do provozu
Poznámka: Maximální frekvence dávkování různých konfigurací je uvedena v části Maximální frekvence
dávkování různých konfigurací jednotky PICO Driver DCON (strana 33) v části Technické údaje.
1.
Zkontrolujte neporušenost vnějšího obalu jednotlivých součástí, abyste zjistili případné poškození při
přepravě.
2.
Zkontrolujte úplnost dodávky. V případě jakýchkoli nesrovnalostí kontaktujte neprodleně místní obchodní
zastoupení.
3.
Namontujte ventil PICO xMOD na odpovídající upevňovací desku na stroji.
UPOZORNĚNÍ
Propojovací kabel musí být chráněn před přiskřípnutím a tahem.
4.
K odvedení elektrostatických nábojů z ventilu PICO xMOD ho připojte k uzemnění stroje. Lze k tomu
využít volné upevňovací závity.
5.
Proveďte elektrické propojení mezi jednotkou PICO Driver DCON a ventilem PICO xMOD. Použijte k tomu
příslušný kabelový konektor. Pokud není propojovací kabel dostatečně dlouhý, použijte pouze
prodlužovací propojovací kabely, které nabízí společnost Nordson EFD.
6.
Další nezbytná připojení jednotky PICO Driver DCON jsou uvedena v návodu k obsluze příslušného
zařízení.
7.
Až bude ventil PICO xMOD připraven k použití, připojte příslušný přívod kapaliny (např. malou kartuši). Viz
návod k obsluze příslušného zařízení pro dodávku kapaliny.
UPOZORNĚNÍ
16
•
Nepoužívejte ventil bez kapaliny. Dávkováním bez kapaliny dojde k poškození sedla trysky a vzniku
netěsností. Není tak nadále zaručeno přesné dávkování.
•
Vzhledem ke speciálnímu uspořádání piezoelektrického pohonu není ventil PICO xMOD při vypnutí
piezoelektrického pohonu nebo jednotky PICO Driver DCON zcela uzavřený. V případě přerušení napájení,
např. pokud dojde k nechtěnému poklesu napětí na jednotce PICO Driver DCON, je ventil PICO xMOD
krátce držen v uzavřené poloze, aby nedošlo k okamžitému uvolnění kapaliny (za předpokladu, že je
akumulátor jednotky PICO Driver DCON plně nabitý). Po vybití interního akumulátoru jednotky PICO Driver
DCON může dojít k úniku kapaliny z ventilu PICO xMOD.
•
Aby nedošlo ke kontaminaci dílů nebo produkčního stroje, v případě poklesu napětí na napájení jednotky
PICO Driver DCON ihned snižte tlak kapaliny. To platí i pro vypnutí produkčního systému (například přes
noc nebo během víkendů).
•
Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda z vypnutého ventilu nevytéká kapalina, i když není kapalina
pod tlakem. Pokud k tomu dochází, může to být proto, že je zásobník kapaliny umístěn výše než ventil
PICO xMOD, a vytékání kapaliny z neuzavřeného ventilu je v takovém případě způsobeno hydrostatickým
tlakem. Umístěte zásobník kapaliny dostatečně nízko, aby při vypnutí ventilu PICO xMOD neunikala z
ventilu kapalina.
•
V případě poškození piezoelektrického pohonu nebo jednotky PICO Driver DCON se může ventil přepnout
z uzavřeného do otevřeného stavu, a tím může dojít k úniku kapaliny. Společnost Nordson EFD
doporučuje trvale monitorovat stavový signál řídicí jednotky PICO xMOD, a pokud tyto signály indikují
chybu, okamžitě a automaticky vypustit zásobník kapaliny.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Montáž jehlového adaptéru PICO xMOD na sedlo ventilu VS-TL bez bublin
Při dávkování jehlou mohou zachycené bubliny vzduchu v dávkovací jehle způsobit špatné výsledky
dávkování. U dávkovacích jehel s koncovkami Luer-Lock existují malé komůrky, ve kterých může během
normálních cyklů mytí/čištění jehly docházet k zachycení vzduchu. Po propláchnutí ventilu postupujte podle
těchto pokynů k zajištění opětovné instalace dávkovací jehly bez bublin:
•
Kónus jehly na ventilu musí směřovat dolů.
•
Po demontáži jehly vypláchněte z ventilu zbytkový vzduch. To provedete
volbou možnosti Purge (Propláchnout) v nabídce kontroléru PICO nebo
jednotky PICO Driver DCON. Zvolte správný kanál ventilu a nechte ventil
otevřený, dokud nebude vytékat čistá kapalina. U některých aplikací musí být
za tímto účelem zvýšen použitý tlak. Až bude vytékat čistá kapalina,
nemělo by docházet ke slyšitelnému prskání (prskání je známkou
vzduchových bublinek v kapalině).
•
Pokud je vzdušný tlak kapaliny nízký, dávkujte kapalinu z ventilu tak, aby se
pod kónusem jehly vytvořila pouze malá kapička kapaliny (viz obr. 1).
•
Stejně jako při montáži vložte jehlu do zajišťovací matice, vymyjte dutinu jehly
rozpouštědlem a poté naplňte dutinu rozpouštědlem (viz obr. 2).
•
Nasaďte jehlu naplněnou rozpouštědlem na kónus jehly a utáhněte ji
zajišťovací maticí.
•
Nechte ventil kvůli čištění otevřený, dokud nebude z jehly vypláchnuto
veškeré rozpouštědlo a nebude vytékat neředěná dávkovací kapalina.
Obr. 1
Obr. 2
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
17
Ventil PICO xMOD
Řešení problémů
UPOZORNĚNÍ
Abyste se vyhnuli riziku poškození zařízení nebo poranění osob, před připojováním nebo odpojováním
jakéhokoli zařízení a prováděním servisních prací nebo řešení problémů vypusťte tlak ze zásobníku a vypněte
napájení jednotky PICO Driver DCON. Před odpojením sedla ventilu od piezoelektrického pohonu postupujte
podle pokynů uvedených v části Odpojení sedla ventilu.
Poznámka: Kvůli dávkování velmi malých a přesných množství kapalin má ventil PICO xMOD mimořádně
malý otvor. Tento otvor mohou ucpat i ty nejmenší nečistoty, což je častá příčina špatných výsledků dávkování.
Existuje však několik dalších možných příčin nefunkčnosti ventilu, které je třeba zkontrolovat dříve. Při
diagnostice a řešení problémů s dávkováním ventilu využijte tuto tabulku možných řešení.
Problém
Z dávkovacího ventilu nevytéká
kapalina
18
Možná příčina
Systém je bez napájení
Nápravné opatření
Zkontrolujte napájení systému.
Ověřte, zda
•
displej kontroléru PICO je
zapnutý a příslušné kanály
ventilů jsou rozsvícené (zeleně);
•
displej jednotky PICO Driver
DCON je zapnutý a LED
příslušného kanálu ventilu je
rozsvícená (zeleně).
Uvolněný nebo odpojený kabel
nebo elektrická přípojka
Zkontrolujte všechny kabely a
elektrické přípojky systému.
Zásobník kapaliny je prázdný
Zkontrolujte zásobník kapaliny.
Žádný tlak nebo velmi nízký
přívodní tlak v zásobníku kapaliny
Zkontrolujte tlak hlavního vzduchu.
Nesprávná nastavení parametrů
Zkontrolujte parametry nastavení
kontroléru PICO nebo jednotky
PICO Driver DCON.
Příliš nízká teplota ventilu
Zkontrolujte nastavení teploty na
kontroléru nebo jednotce PICO
Driver DCON.
Chyba ovládací jednotky DCON
Zkontrolujte chybové hlášení na
displeji jednotky PICO Driver DCON.
Postup řešení problémů s ovládací
jednotkou najdete v návodu k
obsluze jednotky PICO Driver
DCON.
Selhání dávkovacího ventilu
Přesvědčte se, zda ventil při aktivaci
pracuje. Demontujte sedlo ventilu a
ověřte pohyb dříku pohonu.
Zanesený nebo ucpaný otvor
ventilu
Vyčistěte sedlo ventilu. Viz postupy
čištění uvedené na stranách 20–29.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Řešení problémů (pokračování)
Problém
Možná příčina
Ventil PICO xMOD
Nápravné opatření
Zanesený nebo ucpaný otvor
ventilu nebo poškozená plochá
pružina kartuše
Vyčistěte sedlo ventilu. Viz postupy
čištění uvedené na stranách 20–29.
Zbytkový výtok po uzavření ventilu, Nesedící dřík s kuličkou nebo
při kterém se na vnější straně
opotřebená/důlkovatá trysková
trysky tvoří kapky nebo film
destička nebo kulička
Vyčistěte součásti sedla ventilu.
Zkontrolujte poškození nebo
opotřebení součástí. Viz postupy
čištění uvedené na stranách 20–29.
Špatné dávkování
Pokles napětí v napájení jednotky
PICO Driver DCON a akumulátor
jednotky PICO Driver DCON není
plně nabitý
Poškozená jednotka PICO Driver
DCON
Nabijte akumulátor jednotky PICO
Driver DCON. Pokyny jsou uvedeny
v návodu k obsluze jednotky PICO
Driver DCON.
Postup řešení problémů s
jednotkou PICO Driver DCON
najdete v návodu k obsluze
jednotky PICO Driver DCON.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
19
Ventil PICO xMOD
Servis
Čištění vnějšího povrchu ventilu PICO xMOD
K čištění vnějšího povrchu ventilu použijte měkkou bavlněnou nebo celulózovou utěrku. Při mimořádném
znečištění je možné tuto utěrku mírně navlhčit alkoholem.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte velmi mokré utěrky a nelijte rozpouštědla, alkohol, vodu ani jiné kapaliny přímo na ventil.
Neponořujte ventil do čisticího prostředku. Kapalina by mohla vniknout do prostoru elektromechanického
pohonu a zničit ho.
Čištění vnitřku ventilu PICO xMOD
Ventil PICO xMOD precizně dávkuje přesná malá množství kapaliny. Kvůli tomu má ventil mimořádně malý
průměr otvoru. Tento otvor se může zanášet velmi malými nečistotami nebo ucpat, což má negativní vliv na
výsledky dávkování.
Znečištění ventilu se projevuje následujícími příznaky:
•
špatné dávkování;
•
zbytkový výtok kapaliny po uzavření ventilu, při kterém se na vnější straně tryskové destičky tvoří
kapky nebo film;
•
kapalina neprotéká, což je způsobeno ucpáním otvoru v tryskové destičce.
Špatná funkce ventilu není vždy způsobena znečištěním. Nejprve zkontrolujte následující:
•
Je ventil správně připojený? Prověřením zapojení kabelů mezi dávkovacím ventilem, jednotkou PICO
Driver DCON, kontrolérem PICO a PLC nebo jinými kontroléry zkontrolujte napájení. Je displej
kontroléru PICO zapnutý? Je displej jednotky PICO Driver DCON zapnutý a svítí LED příslušného
kanálu ventilu zeleně?
•
Je do ventilu přiváděna kapalina? Zkontrolujte množství kapaliny. Zkontrolujte přívod tlaku.
•
Jsou parametry nastavení správné? Zkontrolujte parametry dávkování, nastavenou hodnotu teploty
ventilu a vstupní a výstupní tlak v zásobníku.
•
Nezobrazuje se na jednotce PICO Driver DCON chybové hlášení? Podívejte se na LED zobrazovač na
jednotce PICO Driver DCON.
•
Pracuje ventil při aktivaci dávkování? Mechanické otevření a zavření je běžně slyšitelné (v závislosti
na kapalině a hladině okolního hluku).
Pokud byly vyloučeny ostatní potenciální chyby a problém přetrvává, vyčistěte ventil PICO xMOD.
20
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Propláchnutí ventilu
Nejprve doporučujeme prověřit, zda není možné znečištění odstranit krátkým propláchnutím. To provedete
volbou možnosti Purge (Propláchnout) v nabídce kontroléru PICO nebo jednotky PICO Driver DCON. Poté
zvolte příslušný ventil a nechte ho otevřený, dokud nebude vytékat proud čisté kapaliny. U některých kapalin je
pro zlepšení průtoku nutné zvýšit použitý tlak. Nakonec otřete vnější povrch sedla trysky a znovu aktivujte
režim dávkování.
Pokud se propláchnutím kontaminace neodstraní, vypláchněte vedení kapaliny ve ventilu rozpouštědlem a
postupujte podle těchto kroků:
UPOZORNĚNÍ
Ujasněte si s výrobcem kapaliny, které rozpouštědlo se nejlépe hodí k čištění dávkované kapaliny.
1.
Uvolněte ze systému tlak a systém otevřete. Nahraďte dávkovací kapalinu vhodným čisticím roztokem 1.
Použijte na čisticí roztok vhodný tlakový zásobník nebo nádobu, aby nedošlo ke zbytečné kontaminaci!
2.
Přiveďte do tlakového zásobníku nebo nádoby tlak.
3.
Otevřete ventil, dokud nezačne vytékat čisticí kapalina.
UPOZORNĚNÍ
Nepouštějte ventil PICO xMOD nasucho! Při provozu ventilu PICO xMOD bez kapaliny může dojít k
poškození keramického sedla trysky a kuličky, a tím k prosakování a netěsnosti. Pokud k tomu dojde, nelze
nadále zaručit přesné dávkování.
4.
5.
Kvůli optimálnímu čištění zavřete ventil a nechte čisticí kapalinu vsakovat v uzavřeném ventilu po dobu
cca 5 minut.
Otevřete znovu ventil a nechte kapalinu proudit, dokud nebude vypláchnuta veškerá čisticí kapalina.
UPOZORNĚNÍ
Když už není v zásobníku žádná čisticí kapalina, je vypouštěn stlačený vzduch. Tím může dojít ke kontaminaci
pracovní stanice. Podržte před tryskou hadr.
6.
Opakujte tento cyklus čištění tolikrát, kolikrát bude potřeba k úplnému vypláchnutí čisticí kapaliny. Čím
vyšší je viskozita kapaliny, tím déle je obvykle nutné provádět čištění.
7.
Uvolněte ze systému tlak.
8.
Nahraďte nádobu s čisticí kapalinou novým zásobníkem s dávkovací kapalinou a nechte dávkovací
kapalinu procházet ventilem, dokud nebude vytékat neředěná.
Pokud ventil stále nefunguje správně, vyčistěte ho manuálně.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
21
Ventil PICO xMOD
Manuální čištění ventilu
Demontáž sedla ventilu
1.
Propláchněte ventil xMOD čisticí kapalinou (viz Propláchnutí ventilu, str. 21) k odstranění co největšího
množství dávkovací kapaliny z ventilu.
2.
Uvolněte ze systému tlak.
3.
Demontujte zásobník obsahující čisticí kapalinu. Demontujte ventil z držáku.
UPOZORNĚNÍ
Aby nedošlo k poškození sedla ventilu nebo piezoelektrického pohonu, je důležité, aby byl dřík
piezoelektrického pohonu v horní poloze, aby byla uvolněna síla pružiny působící na sedlo ventilu. Ke správné
demontáži/montáži sedla ventilu dodržujte níže doporučené kroky.
4.
Na hlavní obrazovce jednotky PICO Driver DCON:
a. Zvolte Purge (Propláchnout).
b. Vyberte odpovídající ventil, který se má otevřít [tj. Valve 1 (Ventil 1), Valve 2 (Ventil 2), Valve 3 (Ventil 3)
nebo Valve 4 (Ventil 4)].
c. Zvolte Start.
d. Bezpečně demontujte sedlo ventilu od piezoelektrického pohonu tak, že vložíte šroubovák ze strany
mezi tělo ventilu a sedlo ventilu a zatlačíte sedlo ventilu dopředu. Zespoda sejměte sedlo ventilu z
ventilu.
e. Po instalaci nového nebo vyčištěného sedla ventilu stiskněte Stop pro zavření ventilu.
22
5.
Vypněte ventil pomocí příkazu Valve Power Off (Vypnout ventil) na jednotce PICO Driver DCON.
6.
Odpojte ventil PICO xMOD od konektoru kabelu.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Demontáž sedla ventilu (pokračování)
7.
Ventil PICO xMOD
Vymontujte kapalinové tělísko z těla piezoelektrického pohonu otevřeným maticovým klíčem SW10.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
23
Ventil PICO xMOD
Rozebrání sedla ventilu
UPOZORNĚNÍ
Aby nedošlo k poškození jednotlivých součástí sedla ventilu, používejte k demontáži a opětovné montáži sedla
ventilu výhradně sadu nástrojů PICO xMOD CR-TOOL KIT.
24
1.
Pinzetou vyjměte O-kroužek.
2.
Nástrojem CR-TOOL stlačte a vyjměte pojistný kroužek.
3.
Druhým mechanismem stejného nástroje vyjměte ze sedla ventilu celý prvek z PEEK. K tomu musíte
uchopit prvek z PEEK pod krčkem.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Rozebrání sedla ventilu (pokračování)
4.
Ventil PICO xMOD
Vyšroubujte kolíček se závitem na zadním čele sedla ventilu zástrčným šestihranným klíčem SW1.5.
Nyní je možné všechny součásti sedla ventilu a kapalinového kanálu vyčistit níže popsanými postupy. Čisticí
nástroje, jako jsou kartáče, vatové tyčinky, miniaturní protahovák a lupa, jsou součástí čisticí sady PICO VALVE
CLEANING KIT.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
25
Ventil PICO xMOD
Čištění kapalinového tělíska
1.
Vyčistěte kapalinový kanál vhodným kartáčem a v případě potřeby rozpouštědlem.
2.
Profoukněte kapalinové tělísko stlačeným vzduchem.
3.
Zkontrolujte čistotu lupou, případně mikroskopem, pokud je k dispozici. V kapalinovém kanálu nesmějí být
žádná vlákna, částice, zbytky zaschlé kapaliny ani jiné nečistoty.
Čištění sedla ventilu
1.
Vyčistěte sedlo ventilu kartáčem a vatovou tyčinkou, případně také rozpouštědlem.
UPOZORNĚNÍ
Při použití přílišné síly při práci s miniaturním protahovákem se může poškodit (prasknout) keramická část
trysky. Také protahovák se může zlomit a trvale ucpat trysku.
26
2.
Pokud je tryska ucpaná, vyčistěte ji opatrným prošťouchnutím miniaturním protahovákem z čisticí sady
PICO VALVE CLEANING KIT.
3.
Vyčistěte sedlo ventilu rozpouštědlem a vyfoukejte ho dosucha stlačeným vzduchem.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Čištění sedla ventilu (pokračování)
4.
5.
6.
Ventil PICO xMOD
Zkontrolujte čistotu lupou, případně mikroskopem, pokud je k dispozici. V sedle ventilu nesmějí být žádná
vlákna, částice, zbytky zaschlé kapaliny ani jiné nečistoty.
Očistěte prvky z PEEK a kolíček se závitem vatovou tyčinkou nebo hadříkem, případně také
rozpouštědlem.
Zkontrolujte čistotu lupou, případně mikroskopem, pokud je k dispozici. Na prvku z PEEK nesmějí být
žádná vlákna, částice, zbytky zaschlé kapaliny ani jiné nečistoty.
Fotografie čistého sedla ventilu
Kapalinové těsnění
Vnitřek sedla ventilu (keramická trysková destička v sedle ventilu a
kartuš z PEEK s dříkem s kuličkou) v novém nebo vyčištěném stavu
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
27
Ventil PICO xMOD
Čištění piezoelektrického pohonu
Při rozebrání ventilu mohla kapalina znečistit tělo ventilu kolem pozice sedla ventilu a kapalinového kanálu.
Vyčistěte tato místa vatovou tyčinkou, kartáčem nebo utěrkou, případně použijte malé množství čisticí kapaliny.
UPOZORNĚNÍ
Nikdy nepoužívejte velmi mokré utěrky a nelijte rozpouštědla, alkohol, vodu ani jiné kapaliny přímo na ventil.
Kromě toho neponořujte ventil do čisticího prostředku, protože by se do místa piezo-elektromechanického
pohonu mohla dostat kapalina a trvale ho poškodit.
Montáž sedla ventilu
Probíhá v opačném pořadí než demontáž.
1.
Zašroubujte kolíček se závitem do sedla ventilu a utáhněte ho zástrčným šestihranným klíčem SW1.5.
2.
Pomocí vkládacího nástroje vložte celý prvek z PEEK do sedla ventilu. Umístěte prvek pro kartuši CR z
PEEK ve správné poloze do sedla ventilu a poté ho pomocí nástroje zatlačte svisle dovnitř. Následně se
přesvědčte, že je prvek z PEEK umístěn do sedla ventilu VS rovně.
Vkládací nástroj
28
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Montáž sedla ventilu (pokračování)
3.
Umístěte pojistný kroužek pomocí dodaných nástrojů do příslušné polohy. Pro tento krok umístěte
polohovací nástroj na sedlo ventilu a vložte pojistný kroužek do nástroje. Poté zatlačte pojistný kroužek
vkládacím nástrojem do sedla ventilu a zkontrolujte jeho polohu. Pojistný kroužek musí kolem dokola
zapadnout do drážky, která slouží k tomuto účelu.
4.
Namontujte O-kroužek.
Vkládací nástroj
Polohovací nástroj
Montáž ventilu
Probíhá v opačném pořadí než demontáž.
1.
Zašroubujte kapalinový kanál do těla ventilu a utáhněte ho otevřeným maticovým klíčem SW10.
2.
Vložte sedlo ventilu (viz níže uvedená poznámka) zespoda do těla ventilu a zatlačte ho na místo. Dbejte,
aby O-kroužek kapalinového kanálu zůstal na svém místě.
Poznámka: Pokyny k montáži sedla ventilu do piezoelektrického pohonu jsou uvedeny v části Demontáž sedla
ventilu (str. 22).
Čištění systému
Aby do ventilu nepronikaly nečistoty, je nutné důkladně čistit kapalinová vedení, přípojky apod. Při dávkování
jehlou je nutné čistit i dávkovací jehlu.
Poznámka: Rozsah potřebného čištění vychází z dávkovací kapaliny. Čím má dávkovací kapalina vyšší
viskozitu a horší rozpustnost, tím více čisticí kapaliny a delší doba čištění je potřeba.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
29
Ventil PICO xMOD
Náhradní díly
Poznámka: Dodatečné náhradní díly jsou k dispozici na vyžádání.
Sedlo ventilu PICO xMOD VS
Díl íslo
Popis
Poznámka
7029377
PICO xMOD VS-3.0S-F0-D10-SC-S1-xx
Sedlo ventilu VS kompletní s tryskou D10, pro bezkontaktní
dávkování
7029378
PICO xMOD VS-3.0S-F0-D20-SC-S1-xx
Sedlo ventilu VS kompletní s tryskou D20, pro bezkontaktní
dávkování
7029376
PICO xMOD VS-3.0S-TL-D20-SC-S1-xx
Sedlo ventilu VS kompletní s tryskou D20, pro dávkování jehlou
(Luer-lock)
7029372
PICO xMOD NP-SCREW M3x7.00-SS 10
Kolíček se závitem do čisticího otvoru sedla ventilu VS
7029373
PICO xMOD NP-SNAPRING 10
Pojistný kroužek sedla ventilu VS
7029563
PICO xMOD CR-3.0S-F0-S1-xx
Kartuš CR, kulička 0,8 mm, vyrobená z PEEK, s kapalinovým
těsněním LG
7029564
PICO xMOD CR-5.0S-F0-S1-xx
Kartuš CR, kulička 1,5 mm, vyrobená z PEEK, s kapalinovým
těsněním LG
7029565
PICO xMOD CR-3.0S-F0-S1-01
Kartuš CR, kulička 0,8 mm, vyrobená z PEEK, bez kapalinového
těsnění LG
7029567
PICO xMOD CR-5.0S-F0-S1-01
Kartuš CR, kulička 1,5 mm, vyrobená z PEEK, bez kapalinového
těsnění LG
7029363
GASKET ORING-4.00x0.60-ISOLAST-70SH
O-kroužek pro kartuš CR z PEEK, vyrobený FFKM
7029364
GASKET ORING-4.00x0.60-NBR-70SH 10
O-kroužek pro kartuš CR z PEEK, vyrobený z NBR
7029361
GASKET ORING-3.00x1.00-ISOLAST-70SH
O-kroužek mezi sedlo ventilu VS a kapalinové tělísko FB, vyrobený z
FFKM
7029362
GASKET ORING-3.00x1.00-NBR-70SH 10
O-kroužek mezi sedlo ventilu VS a kapalinové tělísko FB, vyrobený z
NBR
Kartuš xMOD CR
Výměnný O-kroužek
Kartuš xMOD CR
Výměnná kartuš pro obě sestavy
sedla ventilu VS
O-kroužek sedla ventilu xMOD VS
Výměnný O-kroužek pro obě
sestavy sedla ventilu VS
Sedlo ventilu xMOD VS
pro bezkontaktní dávkování
Sedlo ventilu xMOD VS-TL
pro kontaktní dávkování jehlou
30
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Kapalinové tělísko PICO xMOD FB
Díl íslo
Popis
Poznámka
7029366
PICO xMOD FB-6MMCOMP-6B-S-SC-xx-xx
Kapalinové tělísko FB pro připojení hadice 4/6/, nevhodné pro
topnou sadu HS
7029368
PICO xMOD FB-LUERF-6B-S-SC-HS-xx
Kapalinové tělísko FB s přípojkou Luer-lock, vhodné pro topnou
sadu HS
7029369
PICO xMOD FB-M10x1F-75B-S-SC-HS-xx
Kapalinové tělísko FB s přípojkou s vnitřním závitem M10 x 1,
vhodné pro topnou sadu HS
7029370
PICO xMOD FB-M10x1F-75B-S-SC-xx-xx
Kapalinové tělísko FB s přípojkou s vnitřním závitem M10 x 1,
nevhodné pro topnou sadu HS
Kapalinové tělísko xMOD FB
Zvolte tělísko FB pro použitý zásobník
Piezoelektrický pohon PICO xMOD PA
Díl íslo
Popis
Poznámka
7029374
PICO xMOD PA-MV-100-Z0-xx-N
Piezoelektrický pohon PA pro kapalinu se střední viskozitou
7029375
PICO xMOD PA-PV-100-Z0-xx-N
Piezoelektrický pohon PA pro kapalinu s vysokou viskozitou
Piezoelektrický pohon xMOD PA
Pro kapalinu se střední viskozitou zvolte MV-100
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
31
Ventil PICO xMOD
Topná sada PICO xMOD HS
Díl íslo
7029371
Popis
Poznámka
PICO xMOD HS-100-01
Topná sada HS (zahrnuje měděné destičky, plastovou izolaci a
šrouby)
Topná sada xMOD HS
Zvolte, pokud kapalina vyžaduje zahřívání
Příslušenství PICO xMOD
32
Díl íslo
Popis
Poznámka
7029365
PICO xMOD CR-TOOL KIT
7013372
PICO VALVE CLEANING KIT
Slouží k čištění smáčených částí ventilu PICO xMOD
7029367
PICO xMOD FB-CARTR SUPPORT-30CC
Montážní držák pro 30cc a 55cc stříkačky Optimum
7029430
CABLE VALVE/DRIVER-0.3M-OH
Krátký kabelový konektor k připojení piezoelektrického pohonu
PICO xMOD PA k jednotce PICO Driver DCON nebo jinému
kabelovému svazku
Sada nástrojů
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Ventil PICO xMOD
Technické údaje
Maximální frekvence dávkování různých konfigurací jednotky PICO Driver
DCON
UPOZORNĚNÍ
Během normálního provozu dávkovacího ventilu se prostor vedoucí kapalinu zahřívá. Toto zahřívání závisí
mimo jiné na frekvenci dávkování – čím vyšší je frekvence dávkování, tím vyšší je výsledná teplota v prostoru
vedoucím kapalinu. Jestliže k tomu dochází, může být překročena přednastavená teplota topného tělesa
zabudovaného ve ventilu, a to vyvolává chybové hlášení. Účinky zahřívání na kapaliny citlivé na teplotu mohou
zahrnovat změnu viskozity nebo zasychání kapaliny uvnitř ventilu. Před uvedením do provozu je nutné
adekvátně zkontrolovat podmínky, které způsobují toto zahřívání. V případě potřeby může být nezbytné
instalovat kolem prostoru vedoucího kapalinu vhodné chladicí zařízení, aby byla udržována správná teplota
kapaliny.
Typ ventilu
Konfigurace
Popis konfigurace
MV
MV020001
Normální režim
Maximální
frekvence
500
MV020003
Pomalý režim (s)
500
MV020004
MV100001
MV100002
Velmi pomalý režim (s+)
Normální režim
Pomalý režim (s)
300
500
500
MV100003
xP100001
Velmi pomalý režim (s+)
Normální režim
300
200
PV
Maximální frekvence je přípustná pouze při teplotě prostředí do +45 °C. Jiné než výše uvedené
konfigurace mohou nabízet jiné hodnoty maximální frekvence dávkování, ale nikdy vyšší než 500 Hz.
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
33
Ventil PICO xMOD
Údaje o rozložení teplot
V níže uvedené tabulce je zachyceno, jak se teplota v zahřívaných místech smáčených součástí liší v závislosti
na nastavené teplotě. Pokud je například nastavená teplota 60 °C na pozici 5, pak teplota na pozici 1 (největší
vzdálenost od vlastního termočlánku) bude jen cca 35 °C.
Topná sada HS je konstruována tak, aby zajišťovala určité vedení tepla mezi jednotlivými místy s kapalinou, ale
čím vzdálenější je místo od vlastního zdroje regulace tepla, tím nižší bude skutečná teplota.
1—Vstupní otvor kapalinového tělíska FB
2—Kapalinové tělísko FB (přední část)
3—Sedlo ventilu VS (přední část)
5—Čidlo topného tělesa
(zabudované v těle ventilu)
4—Sedlo ventilu VS (otvor)
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
34
Ventil PICO xMOD
Schéma
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
35
Ventil PICO xMOD
Referenční výkresy
PICO xMOD MV-100 pro bezkontaktní dávkování
(zobrazen model PICO xMOD MV-100-3.0S-F0-D20-SC-Z0-S1-N)
36
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
Referenční výkresy (pokračování)
Ventil PICO xMOD
Ventil PICO xMOD MV-100 pro dávkování jehlou
(zobrazen model PICO xMOD MV-100-3.0S-TL-D20-SC-Z0-S1-N bez dávkovací jehly)
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
37
Ventil PICO xMOD
JEDNOLETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI
Nordson EFD
Na všechny součásti dávkovacího systému Nordson EFD PICO
xMOD je poskytována záruka, že nebudou trpět vadami materiálu a
zpracování (záruka se však netýká poškození způsobeného
nesprávným použitím, obroušením, korozí, nedbalostí, nehodou,
špatnou instalací nebo dávkováním materiálu neslučitelného se
zařízením), pokud bude zařízení instalováno a provozováno v
souladu s doporučeními a pokyny výrobce. Nordson EFD zdarma
opraví nebo vymění jakýkoli díl zařízení, u kterého se zjistí taková
vada, po schváleném vrácení dílu se zaplaceným poštovným do
našeho závodu během záruční doby.
Odpovědnost nebo závazky společnosti Nordson EFD vyplývající z
této záruky v žádném případě nepřekročí kupní cenu zařízení. Tato
záruka platí pouze v případě použití čistého, suchého, filtrovaného
vzduchu bez oleje.
Nordson EFD neposkytuje žádnou záruku prodejnosti nebo
vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Nordson EFD v žádném
případě nenese odpovědnost za nahodilé nebo následné škody.
Nordson EFD má prodejní a servisní
zastoupení ve více než 30 zemích,
kontaktujte Nordson EFD nebo navštivte
East Providence, RI, U.S.A.
U.S.A. a Kanada: 800-556-3484
+1-401-431-7000
Dunstable, Bedfordshire, Velká Británie
0800 585733; +44 (0) 1582 666334
Ireland 00800 8272 9444
Nordson India Private Limited
+91 80 4021 3600
Mobile: +91 98450 48481
Čína: +86 (21) 3866 9006
Singapur: +65 6796 9522
Znak s vlnou je obchodní známkou společnosti
Nordson Corporation
©2013 Nordson Corporation
7015892
v080513
Toto zařízení je regulováno Evropskou unií podle směrnice
WEEE (2002/96/ES). Informace o správné likvidaci tohoto
zařízení najdete na adrese.
38
www.nordsonefd.com [email protected] USA & Canada 800.556.3484 Europe +44 (0) 1582 666334 Indie +91 80 4021 3600
Asie a Čína +86 (21) 3866 9006 Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.

Podobné dokumenty

Sbírané předměty Psionické schopnosti Psi

Sbírané předměty Psionické schopnosti Psi * podporované chipsety GeForce 2 a lepší, ATI Radeon

Více

Konzistentní, přesné systémy sprejových ventilů 781S.

Konzistentní, přesné systémy sprejových ventilů 781S. „Ve výrobě je na prvním místě spolehlivost. A právě spolehlivost je to, co dostáváme od ventilů firmy Nordson EFD. Kdyby všechna naše zařízení pracovala také tak dobře, byla by naše práce snadnější...

Více

trelleborg sealing solutions your partner for sealing technology

trelleborg sealing solutions your partner for sealing technology Informace v tomto katalogu jsou uváděny pouze jako všeobecná doporučení a nejsou určena pro žádnou konkrétní aplikaci. Mezní hodnoty tlaku, teploty a rychlosti uvedené v tomto katalogu jsou maximál...

Více

Přehled odolnosti materiálů

Přehled odolnosti materiálů okolo 140 let našim zákazníkům. Výrobky COG jsou výsledkem efektivní souhry tradice s inovativními nápady. Naši klienti patří k těm nejlepším ve svém oboru – a očekávají také od nás jen to nejlepší...

Více

TMB odstředivé čerpadlo

TMB odstředivé čerpadlo Všeobecně Díky pohonu s bezkontaktním přenosem sil pomocí magnetů nejsou nutná žádná dynamická hřídelová těsnění, což umožňuje hermeticky uzavřené provedení tělesa čerpadla bez jakýchkoliv netěsnos...

Více