Kdy a proč skládat zkoušky Cambridge English a

Komentáře

Transkript

Kdy a proč skládat zkoušky Cambridge English a
Kdy a proč skládat zkoušky Cambridge English a Österreichisches
Sprachdiplom Deutsch?
Mezinárodní zkoušky z angličtiny pro děti na základních školách
3 stupně zkoušek YLE (Young Learners English): Starters (pre A1), Movers (A1) a Flyers (A2)
•
•
•
•
jsou určeny dětem od 9 let
představují odrazový můstek pro pozdější absolvování vyšších úrovní zkoušek
děti získávají první mezinárodní diplomy ze světoznáme univerzity v Cambridge
děti jsou výrazně motivovanější a úspěšnější při učení jazyka ve škole
Zkoušky YLE děti obvykle skládají v těchto ročnících základní školy:
•
YLE Starters: 3. - 5. ročník
•
YLE Movers: 6. - 7. ročník
•
YLE Flyers: 7. - 8. ročník
Zkouška KET – Key English Test (úroveň A2)
•
•
•
první z hlavní skupiny zkoušek Cambridge English
zkoušku skládají děti již na základních školách
zkouška KET je výhodou na mnoha středních školách při přijímacím řízení
Zkoušku KET zpravidla skládají děti na konci 8. ročníku nebo nejdéle v prosinci 9. ročníku tak, aby obdržely své certifikáty včas
před přijímacím řízení na střední školy.
Evropské centrum jazykových zkoušek
Mlýnská 172/2, CZ – 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 204 661 E-mail: [email protected] Web: www.elec.eu
Mezinárodní zkoušky z angličtiny pro studenty středních škol
Zkouška PET – Preliminary English Test (úroveň B1)
•
•
•
•
dokládá znalosti nutné pro každodenní styk v angličtině a schopnost základní komunikace v obecných tématech
přípravou a složením této zkoušky se studenti připravují ke složení státní maturity a navíc získávají mezinárodně
uznávaný certifikát
zkouška PET je výhodou na některých vysokých školách při přijímacím řízení nebo samotném studiu
zkouška úrovně B1 je vyžadována na pozicích nižšího managmentu ve státní správě
Zkoušku PET zpravidla skládají studenti středních škol. K využití k přijímacímu řízení na vysoké školy doporučujeme skládat
zkoušku nejdéle v prosinci nebo brzkém jaře v roce, kdy kandidát podává přihlášku na vysokou školu.
Zkouška FCE – First Certificate in English (úroveň B2)
•
•
•
nejrozšířenější zkouška Cambridge English
určena kandidátům se středně pokročilou znalostí angličtiny, kteří jsou schopni komunikovat na dobré úrovni
zkouška FCE je často výhodou na vysokých školách při přijímacím řízení nebo samotném studiu
Zkoušku FCE zpravidla skládají studenti středních škol. K využití k přijímacímu řízení na vysoké školy doporučujeme skládat
zkoušku nejdéle v prosinci nebo brzkém jaře v roce, kdy kandidát podává přihlášku na vysokou školu.
Zkouška CAE – Certificate in Adanced English (úroveň C1)
•
•
dokládá velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny se schopností porozumět rodilému mluvčímu bez větších problémů
a užívat jazyk při studiu i v práci
zkouška je uznávána jako doklad o způsobilosti studovat obory vyučované na britských univerzitách v angličtině
Zkoušku CAE zpravidla skládají studenti posledních ročníků gymnázií. K využití k přijímacímu řízení na vysoké školy
doporučujeme skládat zkoušku nejdéle v prosinci nebo brzkém jaře v roce, kdy kandidát podává přihlášku na vysokou školu.
Evropské centrum jazykových zkoušek
Mlýnská 172/2, CZ – 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 204 661 E-mail: [email protected] Web: www.elec.eu
Mezinárodní zkoušky z němčiny pro děti na základních školách
2 stupně zkoušek KID (Kompetenz in Deutsch – A1, A2)
•
•
•
•
jsou dopručeny dětem od 13 let minimálně po 1 – 2 letech studia jazyka
tvoří kvalitní základ pro pokračování v dalším studiu
usnadní složení náročnějších zkoušek v dospělosti
zkoušky jsou výhodou při přijímacím řízení na některých středních školách
Zkoušky KID zpravidla skládají děti v 8. a 9. ročnících.
Mezinárodní zkoušky z němčiny pro studenty středních škol
Grundstufe Deutsch GD A1 a Grundstufe Deutsch GD A2
•
dokládají základní znalost jazyka ve dvou úrovních
Zkoušky GD A1 a GD A2 zpravidla skládají studenti po 2 letech studia na střední škole.
Zertifikat Deutsch B1 (ZDB1)
•
•
•
nejrozšířenější zkouška ÖSD
zkouška ZDB1 je výhodou na některých vysokých školách při přijímacím řízení nebo samotném studiu
zkouška úrovně B1 je vyžadována na pozicích nižšího managmentu ve státní správě
Mittelstufe Deutsch (úroveň B2)
•
•
dokládá velmi dobrou úroveň znalosti němčiny se schopností porozumět rodilému mluvčímu bez větších problémů
zkouška je výhodou na některých vysokých školách při přijímacím řízení nebo samotném studiu
Zkoušky Zertifikat Deutsch B1 a Mittelstufe Deutsch zpravidla skládají studenti posledních ročníků obchodních akademií
a gymnázií. K využití k přijímacímu řízení na vysoké školy doporučujeme skládat zkoušku nejdéle v prosinci nebo brzkém jaře
v roce, kdy kandidát podává přihlášku na vysokou školu.
Evropské centrum jazykových zkoušek
Mlýnská 172/2, CZ – 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 204 661 E-mail: [email protected] Web: www.elec.eu

Podobné dokumenty