LR 7203 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky

Transkript

LR 7203 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky
LR 7203
Mlýnek na maso
Návod k použití
Záruční podmínky
Dovozce do ČR
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.
Web: www.isaturn.cz
1
Vážení zákazníci!
Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti.
Jsme si jistí, že náš výrobek se stane vaším věrným a spolehlivým
pomocníkem ve vaší domácnosti.
2
Vyhněte se extrémním teplotním změnám. Při náhlé změně teploty může
dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a následným poruchám. Proto
ponechejte přístroj alespoň 1,5 hodiny před zapnutím v pokojové teplotě.
Popis přístroje
3
A. Pěchovač A
B. Zásobník potravin
C. Kryt mlýnku A
D. Tlačítko pro uvolnění
E. Tlačítko pro lisování rajčatové šťávy
F. Zpětný chod (REV)
G. Spínač ON / OFF
d. Vypínač (napájení)
I. Kotouč pro jemné mletí
J. Kotouč pro střední mletí
K. Šneková hřídel
L. Řezací nůž
M. Kotouč pro hrubé mletí
N. Upevňovací kroužek
O. Oddělovač
P. Nástavec pro klobásy
Q. Nástavec pro kebab
R. Kužel
S. Krytka
U1. Velký pěchovač C
V1. Kryt nástavce C
a. Kryt nástavce pro zpracování rajčat D
b. Šneková hřídel D
c. Kužel D
d. Tvarovací nástavec D
Z. Nástavec na těstoviny
WI. Nástavec pro drcení
XI. Nástavec pro hrubé krájení
YI. Nástavec pro jemné krájení
4
Důležité bezpečnostní pokyny
Pokud používáte elektrické zařízení, dodržujte tato důležitá upozornění:
1. Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte
jej pro další použití.
2. Zkontrolujte, zda napětí ve vaší domácnosti odpovídá napětí
uvedeném na typovém štítku přístroje.
3. Před prvním použitím důkladně vyčistěte jednotlivé části, které
přijdou do styku s potravinami.
4. Odpojte přístroj ze zásuvky, pokud ho nepoužíváte nebo před jeho
čištěním. Na čištění motorové jednotky používejte pouze navlhčený
hadřík.
5. Neponořujte šňůru, zástrčku nebo jinou elektrickou část do vody
nebo jiné tekutiny.
6. Dohled je nezbytný, pokud jsou v blízkosti děti.
7. Nepoužívejte zařízení s poškozeným příslušenstvím ( zástrčka, šňůra
atd.). Nezkoušejte si příslušenství opravit sami. Obraťte se na váš
autorizovaný servis.
8. Nepoužívejte jiná příslušenství než doporučuje výrobce. Vaše záruka
by nebyla platná.
9. Spotřebič používejte na rovném, stabilním a suchém povrchu.
10. Pro posunování masa v mlýnku používejte pouze pěchovač, nikdy ne
prsty nebo nějaké předměty.
11. Nezkoušejte mlít kosti, ořechy nebo jiné tvrdé předměty.
12. Nikdy nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 3 minuty.
13. Nikdy netiskněte tlačítko REV (změna směru), pokud přístroj není
zcela zastaven.
14. Nepoužívejte přístroj venku. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než
k čemu je určen.
15. Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo aby se dotýkala
horkých míst.
16. Ujistěte se, že je přístroj na bezpečném místě, kde se jej děti
nemohou dotýkat.
17. Neponořujte motorovou jednotku do vody.
18. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem
nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za
jejich bezpečnost.
19. Děti by měly být vždy pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou
hrát se spotřebičem.
20. Uschovejte si tyto instrukce.
5
Úvodem
Tento přístroj je vybaven pojistkou, která automaticky vypne napájení
přístroje v případě přehřátí.
Pokud váš přístroj náhle zastaví:
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Nechte přístroj vychladnout po dobu 60 minut.
3. Stisknutím tlačítka napájení vypněte zařízení.
4. Stiskněte pojistku, tlačítko Z na spodní straně přístroje.
5. Dejte zástrčku do zásuvky.
6. Znovu spotřebič zapněte.
Kontaktujte pracovníka autorizovaného servisního střediska, pokud se
jisticí pojistka aktivuje příliš často.
Jak používat spotřebič
Mlýnek na maso
1. Vložte šnekovou hřídel do krytu mlýnku,
plastovým koncem vpřed. Vložte řezací nůž
na šnekovou hřídel (řezné hrany by měly
být na přední straně).Na šnekovou hřídel
umístěte kotouč pro jemné, střední nebo
hrubé mletí podle potřeby. (Ujistěte se, že
je kotouč správně zachycen zářezem).
2. Sestavu připevněte na motorovou jednotku.
3. Do svislé části umístěte zásobník na
potraviny.
4. Nyní je mlýnek na maso připraven.
Mletí
Maso nakrájejte na kousky velké asi 10 x 2 cm.
Odstraňte kosti, kousky chrupavek, vazivo.
(Nikdy nepoužívejte zmrzlé maso!)
Vložte maso do zásobníku na potraviny. Použijte
pěchovač a jemně zatlačte na maso.
(Pro přípravu tataráku použijte dvakrát kotouč pro
střední mletí).
6
Výroba uzenin
Mletí masa
1. Vložte šnekovou hřídel do krytu mlýnku,
plastovým koncem vpřed. Vložte
oddělovač, nástavec na klobásy a
zajistěte upevňovacím kroužkem.
(Ujistěte se, že je oddělovač správně
zachycen zářezem).
2. Sestavu připevněte na motorovou
jednotku.
3. Do svislé části umístěte zásobník na
potraviny.
4. Nyní je přístroj připraven pro výrobu
uzenin.
Uzeniny


Vložte maso a přísady do zásobníku na
potraviny. Použijte pěchovač a jemně
zatlačte na maso směrem dolů.
Střívko ponechejte v teplé vodě po dobu
10 minut. Potom jej nasaďte na
klobásový nástavec. Zatlačte mleté maso
s kořením pomocí pěchovače směrem
dolů. Pokud střívko na nástavci uvízne,
navlhčete jej trochou vody.
.
7
Výroba kebab
1. Vložte šnekovou hřídel do krytu mlýnku,
plastovým koncem vpřed. Vložte kužel,
nástavec na kebab a zajistěte
upevňovacím kroužkem. (Ujistěte se, že
je nástavec správně zachycen
zářezem).
2. Sestavu připevněte na motorovou
jednotku.
3. Do svislé části umístěte zásobník na
potraviny.
4. Nyní je přístroj připraven pro výrobu
kebab.



Vložte maso a přísady do zásobníku na
potraviny. Použijte pěchovač a jemně
zatlačte na směs směrem dolů přes
kužel.
Kebab je tradiční východní jídlo, které se
připravuje převážně z jehněčího masa a
bulguru (pšenice, ječmen umleté
dohromady dohladka).
Masová směs prochází přes kužel a
nástavec na kebab. Nakrájíme ji na malé
klobásy, které pak smažíme v tuku.
8
Recept na plněný kebab
Vnější obal
500 g jehněčího masa, nakrájíme na proužky
500 g umyté pšenice bulgur
1 malá cibule
Ingredience zpracujte v mlýnku na maso, přidejte cibuli. Smíchejte mleté
jehněčí, cibuli a pšenici, společně pak podruhé dejte zpět do mlýnku na
maso. Pro extra jemnou konzistenci dejte do mlýnku potřetí. Směs je nyní
připravena pro přípravu kebab.
Náplň
400 g jehněčího masa nakrájíme na proužky
15 ml / 1 lžíce oleje
2 středně velké cibule, jemně nasekané
5-10 ml / 1-2 lžičky nového koření
15 ml / 1 polévková lžíce hladké mouky.
sůl a pepř
Osmažte cibuli na oleji dozlatova, přidejte jehněčí maso a vařte. Přidejte
zbývající přísady a vařte 1-2 minuty. Odlijte přebytečný tuk a nechejte
vychladnout.
Masová směs prochází přes kužel, nakrájíme ji na délku 7 a půl cm. Pak
opatrně přes nástavec na kebab naplníme nádivkou.
Fritujeme při 190 st.C cca 6 minut dozlatova.
9
Kráječ
Vložte nástavec pro krájení do krytu nástavce C.
Připojte vše k motorové jednotce. Nyní je přístroj
připraven pro krájení.
Krájení
Nakrájejte brambory nebo jinou zeleninu, kterou
chcete zpracovat na malé kousky.
V případě potřeby si vyberte jiný nástavec pro
krájení. Vložte nakrájené potraviny a pěchovačem
mírně stlačujte směrem dolů.
(Poznámka: Nikdy netlačte na potraviny prstem).
10
Lisování rajčatové šťávy
1. Vložte šnekovou hřídel do krytu mlýnku,
plastovým koncem vpřed. Vložte nástavec
na lisování rajčatové šťávy a upevněte
upevňovacím kroužkem.
2. Sestavu připevněte na motorovou
jednotku.
3. Do svislé části umístěte zásobník na
potraviny.
4. Nyní je přístroj připraven pro výrobu
rajčatové šťávy.
Výroba rajčatové šťávy
Rajčata vkládejte do zásobníku na potraviny.
Pěchovačem jemně tlačte na rajčata.
Tipy
Na tvarovacím nástavci D je označení 1, 0, 2
(viz obrázek). Při rozebírání sestavy nastavte na
nástavci pozici O.
Pokud lisujete šťávu ze zeleniny, která obsahuje
více vlákniny, na nástavci nastavte pozici 1.
Pokud lisujete šťávu ze zeleniny, která obsahuje
méně vlákniny, nastavte na nástavci pozici 2.
11
Nástavec na těstoviny
Vložte šnekovou hřídel do krytu mlýnku, plastovým
koncem vpřed. Vložte nástavec na těstoviny a
upevněte upevňovacím kroužkem.
Ujistěte se, že je vše sestaveno správně.
Sestavu připevněte na motorovou jednotku.
Do svislé části umístěte zásobník na potraviny.
Nyní je přístroj připraven pro výrobu těstovin.
Výroba těstovin
Vyberte si jeden ze čtyř druhů těstovinových
nástavců.
12
Tipy





Napájecí šňůru uložte na místo označené
šipkou v obrázku.
Z - Tlačítko jističe
Je-li činnost mlýnku blokovaná potravinami,
přístroj vypněte, na okamžik stiskněte tlačítko
REV(změna směru), přístroj tak obnoví svou
činnost.
Upozornění: Tlačítko Revers používejte pouze
pro mlýnek na maso.
Pro lisování rajčatové šťávy použijte příslušné
tlačítko.
Části "O", "P", "Q", "R" mohou být uloženy v
pěchovači.
13
Čištění
1. Maso zachycené v krytu mlýnku můžete odstranit tak, že pomelete
krajíc chleba.
2. Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění a otočte celou sestavou pro mletí.
Vyjměte pěchovač a zásobník na potraviny.
4. Vyšroubujte upevňovací kroužek a vyjměte řezací nůž a všechny
části na mletí. Nemyjte části v myčce na nádobí!
5. Umyjte všechny části, které přišly do styku s masem v horké
mýdlové vodě. Vyčistěte je ihned po použití.
6. Vše opláchněte čistou horkou vodou a osušte.
7. Doporučujeme vám promazat řezací nůž a kotouče na mletí nějakým
rostlinným olejem.
Technická data
Výkon
Napětí
Frekvence
2000 W
220 -230 V
50 Hz
Sada
Mlýnek na maso
Nerezové kotouče na mletí
Nástavec pro mleté maso
Nástavec na klobásy a kebab
Kráječ na ovoce a zeleninu
Nástavec pro zpracování rajčat
Nástavec na těstoviny
Návod k použití
Informace o záručních podmínkách
Obal
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
14
Likvidace výrobku po ukončení životnosti
Můžete pomoci chránit životní prostředí.
Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o
třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. Výrobce je oprávněn
provádět změny v technické charakteristice a v
dekorativních motivech zboží.
15
Všeobecné záruční podmínky
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky
SATURN. Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou
záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty
vznikly vadou použitých materiálů nebo součástek. Záruka bude uznána
pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.
Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou
záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem
prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a
v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během
přepravy.
Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:
1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze
nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými
v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se
jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo
čárový kód výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením
výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou,
neautorizovaným servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem
přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti,
vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou
uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8.
Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na
přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.
16