Tichý úTěk - Larva Grafik

Transkript

Tichý úTěk - Larva Grafik
Lev Kopelev Rusko – obtížná vlast
Libor Pecha Krutá poema * Makarenko – jak ho neznáme
Carmen Parga Dřív než bude pozdě
Dick Verkijk Od pancéřové pěsti k pancéřové vestě
* Šedesát let (ne)žurnalistických vzpomínek
Zdenka Tomášková Ortel samoty * Vzpomínky sekretářky Petra Bezruče
Kniha Tichý útěk představuje strhující vzpomínky ženy odsouzené v období politických procesů v Rumunsku padesátých let k dvanáctiletému trestu odnětí svobody
na samotce. Čtenář má před sebou intimní výpověď nejen o absurditě, rafinovaném
tělesném i duševním mučení – o hladu, bití, o pobytu v cele s prosklenou stěnou,
kolem níž neustále prochází dozorce, o samotě a ponížení. Lena Constante podává
svědectví o obdivuhodné síle osobnosti, díky níž všem útrapám čelila a dokázala nezešílet a uchovat si duševní zdraví, svěžest i tvořivost. V duchu „sepisovala“ pohádky,
divadelní hry, básně – vše jen zpaměti, bez kousku tužky a papíru, úlomkem mýdla
malovala obrazy na okno cely…
Až po letech se odhodlala svou zkušenost zveřejnit. Kniha vyšla nejprve ve francouzštině, protože autorka měla vnitřní zábrany psát o oněch událostech jazykem
svých věznitelů, o dva roky později ji sama přepsala i do rumunštiny.
Lena Constante
(1909–2005)
Tichý útěk
V Edici osudů dále nabízíme:
Rumunská výtvarnice, scénografka. Věnova­
la se výrobě tapisérií. V poválečné Bukurešti
pracovala v prvním rumunském profesionál­
ním loutkovém divadle se ženou ministra
spravedlnosti tehdejší rumunské vlády. To se
jí stalo osudným: byla zadržena a souzena ve
vykonstruovaném politickém procesu, který
nesl označení právě po něm – „Proces Păt­
rășcanu“. Byla odsouzena k dvanácti letům
odnětí svobody, z nichž osm prožila na sa­
motce v různých rumunských vězeních. Její
přítel a posléze manžel Harry Brauner byl
v témže procesu odsouzen také. V roce 1962
jsou oba propuštěni. Roku 1968 je případ
Pătrășcanu znovu otevřen a v novém proce­
su jsou manželé shledáni nevinnými. Po své
rehabilitaci uspořádala Lena Constante dvě
výstavy v Paříži.
Vlasta Chramostová
3. vydání
Věra Tichá Cesty k domovu 1939–1945
Miluše Juříčková Cestami Sigrid Undsetové
Vojtěch Jestřáb Brno, můj Amarcord v čase zatmění
Miloš Pick Naděje se vzdát neumím
Literárně známou se stává po revoluci
roku 1989 – v Paříži v roce 1990 publikuje
knihu, v níž vypovídá svou zkušenost z ko­
munistických vězení, a dává jí název Tichý
útěk. V roce 1992 ji vydává ve vlastním pře­
kladu v Bukurešti.
Jaroslav Strnadel Aerovkou do exilu * Osudy jednoho emigranta
Zdislav Šulc
Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky
* Vzpomínky novináře a ekonoma 1945–1995
ISBN 978–80–7239–315–2
9 788072 393152
Lena Constante
Magne Skjæraasen Lékař pro život
* Příběh Lea Eitingera
Lena Constante
Tichý útěk
Tři tisíce dní sama
v rumunských vězeních

Podobné dokumenty

4/2013 - Hlas mučedníků

4/2013 - Hlas mučedníků a jejíž příslušníci se v poslední době stále více radikalizují. Oděni v černé mundúry a s automatickými zbraněmi v rukou, zaútočili tito radikálové na vesnici Maseh ve státě Pleteau a další okolní ...

Více

Lidové noviny 8. 11. 2012

Lidové noviny 8. 11. 2012 Mezi mnoha pacienty vzpomínal na mladého rumunského vězně, který měl před vážnou operací. Narkózu mu dát nemohl, a tak slíbil, že ho bude držet za ruku, dokud se neprobudí. Ten pacient se jmenoval ...

Více

CD mp3 Sigrid Undsetová Kristina Vavřincová

CD mp3 Sigrid Undsetová Kristina Vavřincová Kristina Vavřincova je příběhem velké tragické lásky a duchovní pouti. Autorka zpočátku sleduje život zemanské dcerky z norských hor od dívčích let do sňatku s okouzlujícím, ale lehkomyslným rytíř...

Více