Mobilní domy, mobilheimy Ministerstvo pro místní rozvoj se

Transkript

Mobilní domy, mobilheimy Ministerstvo pro místní rozvoj se
Mobilní domy, mobilheimy
Ministerstvo pro místní rozvoj se uvedenou problematikou zabývalo a ve
stanovisku ze dne 31.7.2006 zaujalo následující názor:
Předpisy stavebního práva současné ( do 31.12.2006) ani nové (zákon
č. 183/2006 Sb.) neznají pojem „mobilheim“ ani v překladu „mobilní dům“.
Pokud by byl takový „dům“ natolik mobilní (pojízdný či tažený), že
by byl přemísťován po pozemních komunikacích, měl by charakter vozidla
nebo přívěsu a tudíž by nebyl v režimu stavebního zákona. Z hlediska
působnosti stavebních úřadů by bylo zkoumáno pouze jeho odstavování,
resp. umísťování na pozemcích.
Jestliže by zmíněný dům nebyl takto mobilní, zásadním východiskem
by byla skutečnost, že jde o výrobek, který má plnit funkci stavby (např.
pro bydlení či rekreaci). Ze stejných hledisek jako stavba by proto bylo
komplexně zkoumáno a posuzováno především jeho umístění na pozemku. V
úhlu pozornosti by bylo zejména zohlednění a ochrana veřejných zájmů v
místě (např. životního prostředí, zvláště přírody a krajiny, památková
ochrana, požární bezpečnost, ochrana podzemních vod, existující ochranná
pásma, napojení na sítě technického vybavení a na pozemní komunikaci,
parkování vozidel uživatelů) a dále ochrana práv a právem chráněných
zájmů vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich.
Pokud jde o vlastní provedení, resp. montáž a osazení mobilního domu
a podmiňující stavby přípojek, nový stavební zákon při splnění
stanovených podmínek vyžaduje u výrobku, který plní funkci stavby,
jeho ohlášení stavebnímu úřadu. K ohlášení musí být připojen doklad
prokazující shodu vlastností takového výrobku s požadavky na stavby. Pokud
nelze takový doklad získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace
výrobce nebo dovozce, popř. další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení
požadavků na stavby.
JUDr. Zdeňka Vobrátilová
ředitelka odboru stavebního řádu
Mobilheim Centrum CZ
Luční 54, 250 63 Mírovice u Prahy (Praha - Východ)
[t] +420 603 253 119 [e] [email protected]
[w] www.mobilheimcentrum.cz

Podobné dokumenty

Prodej, mobilheim, 3+kk, 42 m2, Rychnov nad Kněžnou Rychnov

Prodej, mobilheim, 3+kk, 42 m2, Rychnov nad Kněžnou Rychnov M&M reality holding, a.s. Náchod Strnadova 48, 54701 Náchod

Více

více informací

více informací pořízení, že umístění mobilního domu i na vlastním pozemku má svá pravidla a při jejich nedodržení se může majitel dostat do nepříjemné situace. Tomu bychom rádi předešli. Mobilní dům je obytné voz...

Více

MOBILNÍ DOMY | MOBILHEIMY DELTA CARAVANS (UK

MOBILNÍ DOMY | MOBILHEIMY DELTA CARAVANS (UK konstrukce a kvalita za velice přijatelné ceny. Vlastní podvozek a oj řadí mobilní domy do kategorie karavanů, což je základní předpoklad pro možnost instalace na základě územního souhlasu. Neméně ...

Více

ZDE - Vranovsko.cz

ZDE - Vranovsko.cz ochutnávkou 2 vzorků piva. Současná nabídka piva: - světlý ležák - polotmavý ležák. Všechna piva jsou nepasterizovaná, nefiltrovaná. Vyráběna z místní pramenité vody, moravského sladu a žateckého c...

Více

program naleznete zde

program naleznete zde ochutnávkou 2 vzorků piva. Současná nabídka piva: - světlý ležák - polotmavý ležák. Všechna piva jsou nepasterizovaná, nefiltrovaná. Vyráběna z místní pramenité vody, moravského sladu a žateckého c...

Více

Stáhnout - Obec Veleň

Stáhnout - Obec Veleň - usnesení prodloužení povolení k odběru podzemní vody ze studny na par.č. 60 Č-sped Praha 8 - prodloužení stavby RD o 2 roky na par.č. 410/133 Machů - územní rozhodnutí o dělení pozemků, o změně v...

Více